U bent hier: Home / Terrorisme in Nederlandse politiek

Terrorisme in Nederlandse politiek

by J.L. de Kreek — last modified 11-08-2013 22:15
Opgeslagen onder:

Zondagavond 11 augustus 2013 is Beatrijs de Graaf te gast bij Zomergasten. Goede Nieuws kijkt vooruit naar morgen op uitzendinggemist want het heeft geen televisie, en geen krant overigens. Het kent de feiten uit eerste hand, en bovendien is het bekend met de algemene rapporten op het terrein van terrorisme in Nederland. Bepaalde stukken zijn aan het dossier pas eerst recent toegevoegd. Andere stukken zijn op internet te vinden in de database van rechtspraak.nl. Drie uitspraken van de rechterlijke macht die een beeld geven van de geschiedenis zoals deze is. Zonder politieke invulling, journalistieke vondsten of vooraf ingenomen ideologie. Feiten historisch op schrift gesteld zoals het gebeurt is, vinden de Nederlandse terroristen terug in de database van de Nederlandse rechtspraak.

Voor de grap wordt geschreven over een staatsgreep alle middelen rechtens. Het buitenlandbeleid van Nederland in ieder geval sinds Balkenende I is als terrorisme te kwalificeren in de ouderwetse zin van het woord. Daarbij opgeteld de Islamkritiek van Wilders, FITNA, de verhoogde terreurdreiging, heeft na het Wildersproces voldoende voeding gegeven aan een nieuw dossier over een terrorist in de Nederlandse politiek waarvan ijs en wederdienende nu de tijd alle middelen rechtens gekomen is. Oogmerk daarbij is dat Geert Wilders wordt aangehouden en voorgeleid door de beveiliging die hij standaard vertrouwt, en de cel of inrichting niet meer verlaat.

Ook voor Maxime Verhagen staat aanhouding en voorgeleiding geagendeerd, en natuurlijk Jan Peter Balkenende. Jort Kelder. Matthijs van Nieuwkerk. Femke Halsema. Rutte. Zelfs Harry van Bommel die door zijn gebrek aan kritisch denkvermogen en rationeel en sociaal handelen ondersteuning geleverd heeft aan de terroristen in de Nederlandse politiek die hij allang als terroristen had horen te kwalificeren op basis van zijn algemeen 'responsibility to protect' als Kamerlid. De Verenigde Staten van Amerika. 11 september 2001. Groots terrorisme. De vraag wie het gedaan heeft is niet beantwoord met de oorlog in Afghanistan, en de oorlog in Irak is onrechtmatig en heeft aan anderhalf miljoen mensen het leven gekost. Gezien de algemene hetze in het overwegend Christelijke westen tegen de Islam is er sprake van een onrechtmatige Christelijke kruistocht tegen de Islam.

Wie het niet begrepen heeft leest het werk Op weg naar Armageddon van de collega van Beatrijs de Graaf. Bob de Graaff. Met dubbel f. Hadden deze wetenschappers eerder het zicht gehad op de authentieke geschriften van de Zionisten uit de 19 eeuw waarin zij het fundament leggen voor het internationaal terrorisme van nu wat leiden moet tot de stichting van een wereldorde die als nieuw wordt voorgesteld en ouderwets gedomineerd worden zal door de Rothschild bankiers familie en het Vaticaan, dan was de economie nu niet in een diep dal geweest. Het netwerk wat aan de basis staat van veel zo niet al het internationaal terrorisme sinds de veronderstelde kruisigingsdood van Christus, is de Kerk en zijn de Zionisten. Balkenende. Asscher. Cohen. Voet. @Loorschrijft. Rouvoet. Tempeliers. Breivik is van dezelfde orde. De oorlogen nu zijn net als de Tweede Wereldoorlog oorlogen van de Zionisten en het Vaticaan. Gesteund door linkmiegels in de politiek die ervan genieten misbruik te maken van democratisch verkregen bevoegdheden of het schenden van ambtsplichten. Dan kan grondwettelijk niemand hen wat maken, denken ze.

Stuk voor stuk zullen cellen en onderknuppels van de terroristen in de Nederlandse politiek strafvorderlijk behandeld worden, zoals Jort Kelder. Matthijs van Nieuwkerk. GeenStijl. Is de verachting op basis van het werk van afgelopen tien jaar sinds Balkenende zijn politieke akkoord verleende voor de oorlog in Irak waarbij ieder weldenkend mens zien kon dat het niet noodzakelijk was. Hussein was niet gevaarlijk voor het buitenland. Er ging voor Europa, Groot Brittannië, Amerika, geen enkele bedreiging van Irak uit. Wat iedereen weten moest wist iedereen allang middels de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties die bijna klaar waren met het succesvol volbrengen van de taak. Oorlog voeren en ook politieke akkoorden daaraan verlenen is aan regels gebonden. Regels die door het geschreven en ongeschreven internationaal recht gevormd zijn. Regels om strikt te handhaven omdat deze regels de veiligheid van de Staat waarborgen. Worden deze regels geschonden door de Nederlandse politiek dan is dat een inbreuk op de regels voor oorlog en dan mag Nederland ook aangevallen worden.

Aanval kan en mag met aanval vergolden worden in het internationaal oorlogsrecht. Door politiek het internationaal oorlogsrecht, humanitairrecht en andere internationale regels te schenden, en voorts de Nederlandse Strijdkrachten op pad te sturen met een artikel 100 grondwet vredesmissie is vragen om binnenlandse en veiligheidsproblemen. De gewapende Nederlandse militairen zijn door het terrorisme in de Nederlandse politiek vijandige gewapende strijders in islamitische landen. Een militaire partij waarvan de politieke leiding onbetrouwbaar is en ronduit deelneemt aan groots illegaal internationaal geweld, en die voorts de hetze van Geert Wilders tegen de kernsymbolen van de Islam gedoogt. Dat betekent voor de Islamiet dat de aanwezigheid van Nederlandse strijdkrachten in Islamitische landen gedreven is door de wil om de Islam te bestrijden.

Op grond van lasterlijke aanklachten worden Islamitische landen helemaal tot prut gebombardeerd met munitie die leidt tot radioactieve vervuiling en vergiftiging van de bevolking voor een duurzame periode van vier miljard jaar. Bovendien wil Wilders ook in Nederland de Islam verbannen hebben, alsof het Joden zijn. Genocide. Met opzet. Toevallig wil het feit dat Islamieten en Joden van het Semitische ras zijn. Zelfde ras. Ander geloof. Bijna ander geloof. Eigenlijk soortgelijk geloof. Afwijkend van het geloof van de Christenheid. Wat valse leerstellingen zijn van mensen met terroristisch oogmerk. De Kerk heeft via het Romeinse en Byzantijnse Rijk veel betekenis gekregen in Europa. Ten koste van de klassieke Europeaan, die ouderwets met de Islamiet verknocht is. Morgen allemaal kijken naar Zomergasten met Beatrijs de Graaf op uitzendinggemist.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus