U bent hier: Home / Terroristen besmetten media

Terroristen besmetten media

by J.L. de Kreek — last modified 16-04-2015 06:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse journalistiek, pers en media en overigens de politiek en wetenschap zijn zwaar besmet met terroristen. Personen met een bepaalde ideologie waarop zij hun beroepsbeoefening baseren. Corrupt tot in de genen zoals Kustaw Bessems of Arnold Karskens of de Volkskrant of de Telegraaf Media Groep. Over de hele breedte maken journalisten propaganda voor terrorisme. De opvallende 'kick-off' is van de prominente journalist Theodore Herzl die het ideologisch fundament gelegd heeft voor de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging toen en nu. Dat Joden vandaag vervolgd worden in de geest van de Moffen wordt bewezen door de strafzaken tegen de site hetzuur.nl.

Geen enkele journalist heeft het er over. Allemaal hebben ze het oordeel klaar wanneer de Holocaust ontkend wordt. Ze weten allemaal dat de Duisters het gedaan hebben met Kustaw Bessems voorop terwijl hij de eerste is die niet mag zwijgen over de diepgaande symbiose tussen de Nazi's en de Zionisten. Dat eerst hetzuur.nl ter tafel moet komen voordat er een debat loskomt over de gierend hufterige houding der Zionisten is vragen om problemen. De hele Mainstream Media in Nederland is compleet verziekt door personen met een mening. Niemand heeft het over de feiten. Behalve als het om de tongzoen van Madonna gaat.

In de wetenschap en de journalistiek moeten de feiten de eerste overweging zijn van de wetenschapper en de journalist. Het publiek mag niet journalistiek misleidt worden want dat zou een wanprestatie zijn van de krant die dagelijks het relevante nieuws pretendeert te brengen. De krant kost een paar euro en dan heb je ook niks. De Volkskrant bijvoorbeeld onder leiding van Pieter Broertjes en Kustaw Bessems heeft nog geen enkel goed artikel besteedt aan de vreemde toestand rond de aanslagen in de VS 11 september 2001. Pieter Broertjes daarnaar direct vragend levert het antwoord dat die aanslagen al weer zo lang geleden zijn.

Arnold Karskens wijzen op de oorlogsmisdaden en de genocide van leden van zijn stichting onderzoeksoorlogsmisdaden levert op dat hij gaat dreigen en schelden. Bert Brussen aanbieden te schrijven over de genocide in Irak op de Jaap in der tijd levert niks op. Francisco van Jole van de Joop wijze op het terrorisme van het westen in Afghanistan levert niks op. Rechtszaken voeren tegen betrokken terroristen in de politiek levert heel veel op en geen terrorist in de journalistiek die daar nieuwsgierig naar is. Het fundament van Israël is gelegd in 1897 toen de Zionisten ook alle mensenrechten voor de Joden opgezegd hebben en strikte beperkingen verordenende op vrije meningsuiting.

Vandaag kan niks over de Zionisten geschreven worden zonder dat servers of andere hardware in beslag worden genomen en huiszoekingen worden gedaan en betrokkene wordt aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. De rechtszaken tegen hetzuur.nl zijn de meest schofterige rechtszaken sinds de Tweede Wereldoorlog van gore Zionisten die ook de Staat bedreigen om de JOODSE WAARHEID ende FEITEN over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging te “verfockingzwijgen!” De raadsheren en rechters en advocaten generaal en officieren van justitie die de bedreigingen op het bordje hebben gekregen blijken daarvan dood en dood ziek te zijn, getuigen hun beschikking.

Het is helemaal niet moeilijk al die feiten te zien. Eenvoudige studie is voldoende. De informatie is goed te verwerken voor iedereen met bijvoorbeeld Mavo-niveau. LBO. Iedereen begrijpt hoe het zit met de Zionisten en 9/11 en Balkenende en Jack de Vries en Maxime Verhagen en Uri Rosenthal en Mark Rutte en Geen Stijl en Geert Wilders en Jalta en de Dagelijkse Standaard en de Amerikanen. De As Van Het Kwaad bestaat uit de Verenigde Staten van Amerika en Israël. Israël en de Verenigde Staten van Amerika staan functioneel volledig onder bestuur van één familie: de Rothschild bankiers en hun vazallen die als stadhouders willen heersen over aarde.

Ijs en weder dienende eind dit jaar zit Geert Wilders in de cel. Dan worden voorts arabist Hans Jansen en de voltallige redactie van Geen Stijl aangehouden. Geen Stijl wordt helemaal gesloopt net als de Telegraaf Media Groep en John de Mol. Gelukkig heeft John de Mol net zijn aandelen verkocht voor een miljard dus de schade in Irak waarvoor hij mede verantwoordelijk is zal op hem persoonlijk verhaald kunnen worden. Hij is tenslotte prominent financier van Rita Verdonk. Terrorisme is anders dan de terroristen beweren een begrip wat geobjectiveerd gekwalificeerd wordt. Sleutel bestanddelen zijn “verandering” en “geweld” of “dreigen met geweld” of “agressie anderszins”. Het excessieve geweld van 'the Coalition of the Willing' in Moslimlanden is blatant terrorisme en genocide op basis van consequent volgehouden leugens. Annabel Nanninga is daarbij de antisemitische huisvrouw die niet anders dan naar vis ruiken kan.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus