U bent hier: Home / Terroristen gijzelen Europa & VS

Terroristen gijzelen Europa & VS

by J.L. de Kreek — last modified 28-05-2014 10:20
Opgeslagen onder:

Europa en de Verenigde Staten van Amerika zijn gegijzeld door een militaire junta met leden in het bestuur en bedrijfsleven. Zij willen dat de wereld geleid wordt door een 'corporate oligarchy' waarvan de junta de eigenaar is. Deze terroristische organisatie is verder in realisatie van doelstellingen dan iedereen lief zijn zal. Deze militaire junta heeft de wortels in de slavernij, georganiseerde misdaad en zware internationale misdrijven.

De aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 zijn gepleegd door de hier bedoelde militaire junta. Het is technisch onmogelijk Twin Towers met welhaast de vrije val snelheid in het fundament tot stof te laten vergaan zonder de input van de hoeveelheid energie gelijk aan een atoombom. In reactie op deze aanslagen zijn de Verenigde Staten van Amerika buiten de landsgrens ten oorlog getrokken tegen fantoomterroristen zonder het Internationaal Strafhof te erkennen. In de strijd tegen terreur zijn de Verenigde Staten en bondgenoten onrechtmatige oorlogen begonnen in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en nu Oekraïne.

 

Daarbij plegen zij willens en wetens industriële massavernietiging van beschermde groepen. De techniek van de militaire junta is: middels opzettelijke vervulling van Katholieke Eind Tijd profetieën wereldmacht in handen krijgen. Element van deze profetieën is de Exodus van de Joden uit Europa. De hier bedoelde militaire junta is verknocht met het Zionisme en de Katholieke kerk. Exponenten in Nederland zijn onder andere arabist Hans Jansen, Geert Wilders, André Rouvoet, Lodewijk Asscher, Maxime Verhagen, Hans van Balen, Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder, GeenStijl, Erik Gerritsen. In Nederland noemt de militaire junta, die de hoofdkwartier heeft in het vrije westen, zich de Slimme Overheid.

 

Een fetisch van het internationaal terrorisme van de hier bedoelde militaire junta is mensenhandel en kindermisbruik, als spreekwoordelijke bijvangst. Tradities en rituelen maken vast onderdeel uit van de gemeenschap van terroristen die Europa en de Verenigde Staten van Amerika gegijzeld houdt. Zij misbruiken democratisch verkregen bevoegdheden en schenden (bijzondere) ambtsplichten om ongestraft deel te nemen aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden (zie: LJN:AU9736 & LJN:BO0198). In Nederland rekent de Slimme Overheid zich te rijk. Daarom kan het ouderwets partizaans knokken worden als de Slimme Overheid niet in het vrijwillige kader door de knieën gaat.

 

Ook het CDA is terrorisme. Naar de aard van de vereniging. Het terroristisch oogmerk staat zelfs onverhuld in de statuten van de partij vermeld: de partij streeft naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt. Ook het terroristische middel staat in de statuten vermeld: de partij aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen. Bijbelse gerechtigheid is niet de gerechtigheid van vrouwe Justitia, dus het CDA wil maatschappelijke verandering. De kern van de christenheid is ook dat iedereen gekerstend wordt door het Vaticaan. Dan het middel. Aanvaarding van het Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen.

 

De Bijbel voorzegt in Openbaring dat wanneer gelovigen aan politiek deelnemen de wereld ten onder gaat. Dit wordt de Eind Tijd en Armageddon genoemd. Daarbij nemen mensen een Rapture met geweld waar, en oorlogen die niet ophouden, crisis op crisis, ontreddering van de samenleving en meer van dat soort ellende. Deze manifestatie van katholieke doelen beoogt te leiden tot de verondersteld wederkomst van Christus op aarde en de vestiging van Gods Koninkrijk. Als het om realisatie van Eind Tijd doelen gaat laten de Kerk en de Zionisten er geen gras over groeien. De Paus wil persoonlijk de hand hebben in Gods plan voor de mensheid, en heult daarom met de familie die: bestuurder was van Joodse getto's; Hitler dertig miljoen dollar betaald heeft; juridisch eigenaar was van Auschwitz; de Knesset sponsort; en kroning tot koninklijke familie van groot Israël beloofd is wanneer het de 'Endlösung der Judenfrage' ondersteunt.

 

De Bijbel associeert Katholicisme en Zionisme met de Kerk van Satan. Het deelnemen van gelovigen aan politiek is in strijd met Het Woord. Dit geldt zowel voor Joden als Moslims als Christenen. De Christelijke partijen maakt het niet uit hoe slecht het gaat met de wereld. Zolang het met degelijk tempo naar de afgrond glijdt opdat Gods Koninkrijk komt, is het hen allang best. De 'corporate oligarchy' die ouderwets de wereld macht en de mensheid in slavernij plaatsen wil bestaat in ieder geval uit de familie Rothschild, Rockefeller en Koninklijke Shell. In de Verenigde Staten van Amerika zijn zij vertegenwoordigd door het christelijke deel van de Natie wat zichzelf dermate geweldig vindt dat het christendom als geloof van de Staat in een wet heeft vastgelegd. Vroeger, voor de Katholieke overheersing, toen in Nederland nog beschaafde mensen woonde, was het gewoon leuk in Nederland.

 

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus