U bent hier: Home / Tim Kuik leider criminele organisatie

Tim Kuik leider criminele organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 28-11-2013 09:26
Opgeslagen onder:

Tim Kuik van BREIN is leider van een criminele organisatie met terrorisme gerelateerde aspecten omdat hij namens BREIN tevens Microsoft® vertegenwoordigt. Microsoft® brengt kennelijk opzettelijk de digitale veiligheid van de mensheid in gevaar; en is een prominente onderneming in de 'Corporate Oligary' die materieel en anderszins profiteert van de oorlog zonder geldige reden in Irak; en ondersteunt de Nazi's van de NSA met opportunistische lobby.

Er is reeds aangifte gedaan tegen Tim Kuik in verband met auteursrechtenbedrog. Opzettelijke corruptie door prominente juristen die de kennis misbruiken om de rechterlijke macht in dwaling te plaatsen en agressief te lobbyen bij de politiek. De auteurswet is geen democratisch vastgestelde wet. Tim Kuik is de auteurswet. Hij wil handhaver zijn met politionele rechten. Precies de civiele overheid die de 'Corporate Oligary' graag voor zichzelf heeft. Erik Gerristen van de kinderrovers van jeugdzorg noemt dat de Slimme Overheid.

Één van de grote geslaagde onrechtmatige missies van de leden van BREIN is het juridisch slopen van de medewerkers van de The Pirate Bay. The Pirate Bay is legaal. Het businessmodel wijkt niet af van Spotify. Tim Kuik doet namens de leden van BREIN de mensheid oneerlijke concurrentie aan. TPB begeeft zich op de vrije markt en schendt geen auteursrechten. Verveelvoudigen voor eigen gebruik is altijd legaal geweest. Ook is openbaarmaking in huiselijke sfeer altijd legaal geweest. De auteurswet is techniek onafhankelijk dus het internet brengt geen verandering in de invulling van de auteursrechtelijke begrippen verveelvoudigen of openbaar maken.

Tim Kuik weet dat donders goed want vijftien jaar geleden en daarvoor voerde hij met succes campagne voor toepassing van de auteurswet op internet met het adagium dat het auteursrecht techniek neutraal geformuleerd is. De mensenrechten zijn ook van toepassing op het internet, net als het recht van consumenten van entertainmentbestanden om deze vrij voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken de godganse dag. Wie een CD gekocht heeft van bijvoorbeeld Queen, mag deze CD vanzelfsprekend altijd gratis horen want er is reeds betaald voor het fysieke exemplaar van het werk. Wanneer Radio 3 een song van Queen uitzendt mogen Buma/Stemra geen kosten in rekening brengen voor de luisteraars die het liedje reeds rechtmatig in de bibliotheek hebben.

Verkoop van thuis gebrande CD's/DvD's -dwz een éénmansactie- op de markt zonder Tim Kuik iets te vragen kan en mag ook. Alsdan is ongeveer een Euro per CD/DVD aan Tim Kuik Belasting verschuldigd. Iets duurder als de kaft meegekopieerd is. Daarin marchanderen heeft uiteraard consequenties. De auteurswet is niet moeilijk. Relatief eenvoudig zelfs. Juristen maken het ingewikkeld omdat de leden van BREIN er anders niks aan verdienen of het niet kunnen misbruiken om de concurrent onrechtmatig uit de markt te drukken. Meester oplichter in deze is professor mr. Dirk Visser die zijn wijsheid benut om de leerlingen in de rechtspraak in onwetendheid te plaatsen omtrent de auteursrechten van de leden van BREIN. Om BREIN en de auteursrechtmonopolisten te straffen voor hun bedrog is het misschien verstandig de auteurswet af te schaffen. Gewoon omdat ze zich er toch niet aan houden en iedereen een vette loer draaien omtrent het auteursrecht wat bepaalt dat entertainmentbestanden op internet rechtmatig aan de goden overgeleverd zijn.

Het is niet anders. BREIN is oneerlijke concurrentie van Hollywood & co. Wat niet wil zeggen dat auteursrechthebbenden rechteloos zijn. Het is de verkeerde titel die gehanteerd wordt om de schade van onrechtmatig gebruik van entertainmentbestanden rechtmatig te beperken of hersteld te krijgen. De persoonlijkheidsrechten. Die zijn belangrijk. Dat de naam van de maker vermeld wordt en voorts dat de maker het recht wordt gelaten op eerste openbaarmaking. Wie dat recht van eerste openbaarmaking schendt door bijvoorbeeld een film op internet te plaatsen voordat de maker deze openbaar maakt, moet instaan voor de winstverwachtingen van de maker bij en tijdens openbaarmaking.

Entertainmentbestanden die eenmaal op internet staan zijn met het auteursrecht en de moderne Europese Richtlijnen en al het internationaal auteursrecht bij elkaar niet rechtmatig van het internet te halen. Waar BREIN zich auteursrechtelijk druk over hoort te maken zijn de YouTube theaters van auteursrechtparasieten die denken dat zij middels de vertoning van youtubefilmpjes van anderen eigen theaters fysiek vullen kunnen zonder voorafgaand toestemming. Youtubefilmpjes bij de Wereld Draait Door moeten auteursrechtelijk afgerekend worden. Dat zijn immers verveelvoudigen ten behoeve van derden waarvoor voorafgaand toestemming vereist is. DWDD op YouTube is auteursrechten vrij voor eigen gebruik. Omdat het publiek in het theater bepaald is kunnen openbaarmakingsrechten weer niet in rekening gebracht worden.

The Pirate Bay staat verveelvoudiging voor derden zonder nadere afspraken niet toe. Kijk in de gebruikersvoorwaarden. Uploaden en downloaden is verplicht voor eigen gebruik. Andere afspraken kunnen gemaakt worden met TPB waarbij alsdan TBP rechten afstaat aan makers. Dat consumenten van entertainmentbestanden deze niet zelf zouden mogen vertalen zoals nu afgeperst door BREIN is in strijd met de mores van de vrije markt van auteursrechthebbenden. Vertalen is een nieuw werk. BREIN kan anderen niet verbieden nieuwe werken te maken. Waarmee ook meteen gedemonstreerd is dat BREIN vooral andere makers dan de stal van de leden van BREIN oneerlijke concurrentie aandoet. Dat geldt ook voor de ongerechtvaardigde strijd van BREIN tegen de providers die TBP zouden moeten afsluiten. Dat is oneerlijke concurrentie met de individuele maker drie hoog achter en een internetabonnement bij Xs4all of Ziggo etc. die dankzij hun provider en TBP een plek op het internationale podium verwerven kan. Dus. F*ck. Tim. Kuik. Altijd. Hard.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus