U bent hier: Home / Topics / AIDS

AIDS

22-01-2018

Bram Bakker publiekelijk affakkelen

by J.L. de Kreek — last modified 22-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Bram Bakker ontvangt voor zijn optreden veel lof wat hij niet verdient. Bram Bakker is schrijver, uitgever, hardloper, artiest, organisator, ondernemer en psychiater. Iemand die zoveel doet kan nergens écht goed in zijn. Het Depressiegala van Bram Bakker en zijn collega psychiater Esther van Fenema was ook een magere vertoning waar Wannabe Nederland zichzelf presenteerde ter overstaan van secretaris-generaal VWS Erik Gerritsen. Bepaalde personen met kennis van feiten ambiëren de strafvervolging van Erik Gerritsen want hij is leider van georganiseerde ambtelijke misdaad.

Deze georganiseerde ambtelijke misdaad is schuldig aan internationale misdrijven zoals gedwongen verdwijning van minderjarigen en/of anderszins toevoegen van leed aan minderjarigen. Soort Gestapo voor kinderen. Toegegeven. De feiten zijn nog niet allemaal officieel geobjectiveerd.

Dat moet de strafrechter doen in de zaak tegen Erik Gerritsen en zijn vrienden zoals Bram Bakker en de profiteurs die hij op het podium zet. Bram Bram Bakker heeft een zoon. Die mocht ook optreden op het Depressiegala om iedereen te laten zien dat hij compleet gestoord is. Er is geen drugs die hij niet consumeert. Het Depressiegala is vooral bedoeld voor minderjarigen. Daarom onderwijst de zoon van Bram Bakker het publiek hoe fantastisch al die ‘pammetjes’ zijn. Diazepam enzo.

Er is meer mis met Bram Bakker. Bram Bakker verspreidt willens en wetens valse feiten over HIV en AIDS. In ieder geval weigert Bram Bakker doelbewust aan het publiek mee te delen dat AIDS helemaal niet door HIV kan worden veroorzaakt. AIDS wordt verkregen wanneer de patiënt het bedrog in de zorg accepteert waarin Bram Bakker is opgeleid. Esther van Fenema is minstens zo’n weerzinwekkend figuur wat met alle kennis die zij bezit ook het doelbewuste nepnieuws en het terrorisme en de internationale misdrijven van Bert Brussen en the Post Online steunt door op de site van TPO te publiceren. Goede betaalbare zorg kan of mag niet in Nederland want dat concurreert met de georganiseerde misdaad van Bram Bakker & co.

15-01-2018

Depressief van Bram Bakker

by J.L. de Kreek — last modified 15-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het is een onweerlegbaar feit van het leven dat zelfmoord een geregistreerde bijwerking is van antidepressiva. Desondanks weigert psychiater Bram Bakker antwoord te geven op de klemmende vraag hoeveel antidepressiva-gebruikers zelfmoord plegen en hoe dit zich verhoudt tot niet gebruikers. Depressieve mensen met zelfmoordgedachten lopen verhoogd risico op zelfmoord omdat antidepressiva de rem op handelen wegneemt terwijl de drang naar zelfmoord eerst later afneemt. Een rigoureuze manier voor de Pharmachemie om van klachten af te komen.

Psychiater, publicist en hardloper Bram Bakker is ook organisator van het Depressiegala en ondernemer en initiator van @MentHealthFound. Bram Bakker werkt mee aan een campagne van het ministerie van VWS om te praten over depressie. Het ministerie heeft onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat vooral jongeren en jonge vrouwen last hebben van depressie en daarover niet praten. Secretaris-generaal van VWS is Erik Gerritsen. Erik Gerritsen was de grote man van Bureau Jeugdzorg Conglomeraat Amsterdam.

Bram Bakker en het Depressiegala en @MentHealthFound zijn een toegangspoort van de georganiseerde misdaad in de Nederlandse Kinderbescherming. Erik Gerritsen zwijgt want hij is leider van deze misdaad. De Nederlandse media heeft het er  niet over ook al liggen de feiten op straat want journalisten zijn betrokken. Psychiaters zoals Bram Bakker hebben het er ook niet over want al die depressieve kinderen komen via Jeugdzorg bij hen in de wachtrij voor behandeling. Dit is het hoofddoel van de campagne van VWS om te praten over depressie. Vooral de depressie van jonge mensen is belangrijk want dat is de sleutel tot het misbruik in de kinderbescherming.

Bovenal het negeren van de feiten door Bram Bakker & co is deprimerend. Het is niet moeilijk op de sociale media de deprimerende verhalen te vinden waarbij ouders vechten tegen de bierkaai omdat hun kind om welke reden dan ook van hen wordt ontvreemd door de kinderbescherming zonder dat iemand daartegen iets doet of doen kan. Dit wordt met een wettelijke term “gedwongen verdwijning” genoemd en is strafbaar gesteld met levenslang. Bram Bakker plaatst zichzelf op het hoofdpodium om de jonge kwetsbare prooi makkelijk te voeren aan de georganiseerde misdaad van Erik Gerritsen en de Kinderbescherming voor geld of bevrediging van perverse prikkels anderszins. Bram Bakker is ook basisarts. Met kennis van de feiten verzwijgt hij willens en wetens dat AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt.

12-12-2017

Bram Bakker bevordert mensenhandel

by J.L. de Kreek — last modified 12-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Zogenaamd weldenkend of geëmancipeerd Nederland loopt collectief achter twee totaal mongolen in de psychiatrisch aan. Esther Fennema en Bram Bakker. De aandachtshoeren van het Depressiegala. Dat gala gaat niet over depressie. Dit gala bezit het oogmerk minderjarigen in de val van de mensenhandel van Jeugdzorg Nederland te lokken. Het Depressiegala is vooral bedoeld voor minderjarigen en jonge vrouwen. Het werk van Bram Bakker en Esther Fennema leidt ertoe dat depressieve minderjarigen de Kindertelefoon bellen. Dan zitten ze als ratten in de val.

De Kindertelefoon is toegangspoort tot de georganiseerde misdaad van de Raad voor de Kinderbescherming en de leden van Jeugdzorg Nederland. De medewerkers van deze organisaties maken zich structureel willens en wetens schuldig aan zeer ernstige misdrijven met duizenden minderjarige slachtoffers zoals Savanna, Maas Meisje, Broertjes Ruben en Julian en Hansje. Minderjarigen lopen het grootste risico op mishandeling en misbruik wanneer ze onder toezicht zijn gesteld van een instelling van Jeugdzorg Nederland. Psychiaters, psychologen en gedragsdeskundigen jagen letterlijk in groepsverband op minderjarigen om ze met de wet in strijd ‘te helpen’. 

Niemand doet er wat aan. Het heeft geen zin Bram Bakker of Esther Fennema daarover te informeren omdat ze dermate met zichzelf bezig zijn dat ze geen oog hebben voor hun jonge en kwetsbare slachtoffers. Pedofilie bij vrouwen is overigens een taboe. Schrikbarend veel vrouwen zijn pedofiel of betrokken bij pedofilie. Pedofielen zijn vooral te vinden in kringen van de jeugdzorg. Bram Bakker en Esther Fennema zijn dusdanig verknipt van geest dat ze bereid zijn hun vrijheid op het spel te zetten voor de bevrediging van hun perverse prikkels en die van hun groep. 

Een andere prominente deelnemer aan deze weerzinwekkende vorm van georganiseerde misdaad bezit fascinatie voor ongetemde problemen en is vandaag secretaris-generaal van het ministerie wat Bram Bakker en Esther Fennema de kont likt. Oud secretaris-generaal Joris Demmink is of was ook leider van deze georganiseerde misdaad en maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Demmink is mogelijk ook betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra. Hopelijk komt daarover in 2018 meer duidelijkheid. 

Esther Fennema schrijft voor The Post Online. Dit is het platform van Bert Brussen die een GeenStijl-verleden bezit en met kennis van de feiten verzwijgt dat Jan Peter Balkenende een oorlogscrimineel is en dat de Nederlandse politiek van links tot rechts schuldig is aan terrorisme en internationale misdrijven in Moslimlanden. Bert Brussen vindt alles “kut” en wil alles “kapot”

De Kinderbescherming met de Kindertelefoon als toegangsportal beschermt kinderen door ze gedwongen te laten verdwijnen wat een internationaal misdrijf is zoals genocide en strafbaar gesteld met levenslang. Bram Bakker en Esther Fennema zijn artsen en vertellen ook niemand dat AIDS niet door HIV veroorzaakt kan worden. Wel verkopen ze antidepressiva wat zelfmoord als geregistreerde bijwerking heeft. Ook weigeren ze te vertellen hoeveel antidepressiva gebruikers zelfmoord plegen.

23-11-2017

Rene Klijn is vermoord

by J.L. de Kreek — last modified 23-11-2017 19:05
Opgeslagen onder:

Matthijs van Nieuwkerk bejubelt homofiel Paul de Leeuw die een taboe doorbrekend Tv-programma heeft gemaakt met Rene Klijn die aan AIDS is overleden. Ze zongen een liedje wat een hit werd. Cornald Maas praat ook aan de tafel van de DWWD over AIDS. Rene Klijn is vermoord met medicijnen. AIDS kan niet door HIV worden veroorzaakt. Dit is al bekend sinds 1984 toen Robert Gallo het bewijs dat HIV niet de waarschijnlijke oorzaak is van AIDS in het wetenschappelijke tijdschrift Science publiceerde.

AIDS is een syndroom wat goed is te genezen. AIDS ontstaat door mensen verkeerd te behandelen bij gewone aandoeningen. AIDS begon in Amerika onder homo’s die gewend waren feest te vieren, drugs te gebruiken, wisselende seksuele contacten te hebben en geslachtsziekten met antibiotica te bestrijden. AIDS is een aandoening aan het immuunsysteem wat wordt veroorzaakt door een complexe oorzaak en niet door een virus. Het verband tussen HIV en AIDS is een correlatie, niet causaal. De miljoenen Aids-slachtoffers die zijn te betreuren is het gevolg van diep ziek bedrog in de zorg en onverschilligheid bij het Aids-fonds en mediabedrijven als de VARA.

13-11-2017

Bram Bakker steunt georganiseerde misdaad

by J.L. de Kreek — last modified 13-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Arts, psychiater en publicist Bram Bakker maakt zich zorgen om de problemen in de jeugd-ggz. Bureaucratie en decentralisatie veroorzaakt wachtlijsten. De toegang voor de jeugd tot de jeugdzorg moet makkelijker zijn volgens Bram Bakker. Omdat Bram Bakker alleen naar zichzelf luistert en voortgaand een bord voor zijn hoofd houdt weet Bram Bakker niet dat de problemen in de jeugd-ggz opzettelijk zijn veroorzaakt door managers en beleidsmakers om jeugd geschikt te maken voor uithuisplaatsingen want daaraan wordt het meest verdient door de jeugdzorg.

De jeugdzorg inclusief de Raad voor de Kinderbescherming is een criminele organisatie van ambtenaren en beroepsbeoefenaars wat macht misbruikt en bevoegdheden schendt en minderjarigen gedwongen laat verdwijnen en misbruikt voor geld. De Nederlandse jeugdzorg maakt zich schuldig aan mensenhandel. Ouders en kinderen klagen al jaren over de diepliggende corruptie door de jeugdzorg. Artsen en psychiaters en psychologen en gedragsdeskundigen doen daaraan volop mee. In groepsverband jagen deze zogenaamde deskundigen op minderjarigen om ze letterlijk te roven van ouders. Voor wie dit wel eens heeft meegemaakt is het net alsof de Gestapo nooit is weggeweest. Bedrog, valsheid in geschriften, mishandeling, afspraken niet nakomen, niks is jeugdzorg gek genoeg om kinderen in de macht te krijgen. Zelfs leed toevoegen tot kinderen overlijden. Nergens worden kinderen meer mishandeld en misbruikt dan in de jeugdzorg. Niemand heeft het er over.

Psychiater Bram Bakker publiceert nooit een relevante tekst over de psychische en andere problemen van ouders en kinderen door de jeugdzorg. Advocaten kunnen in het belang van het kind praten als Brugman zonder dat iemand er aandacht aan geeft. De jeugdzorg is niet de enige vorm van georganiseerde misdaad waaraan arts, psychiater en publicist Bram Bakker steun verleent. Ook steunt Bram Bakker de onveranderlijke leugen van zijn beroepsgroep dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt terwijl al in 1984 in Science bewezen staat dat HIV geen AIDS veroorzaakt. Wetenschap is te moeilijk voor Bram Bakker. Hij is niet in staat zijn literatuur bij te houden of feiten juist te interpreteren. Wie Bram Bakker wel eens heeft zien optreden zal opgevallen zijn dat Bram Bakker vaak met zijn benen wijd onderuitgezakt tegenover het publiek zit alsof hij wil laten zien dat zijn ballen te groot zijn om zijn knieën bij elkaar te houden. Bram Bakker kan goed rennen. Hij zou zich daartoe moeten beperken om niet het risico van conflicten te lopen.

31-07-2017

Moord op Peter Klashorst (2)

by J.L. de Kreek — last modified 31-07-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De bekende kunstenaar Peter Klashorst heeft HIV en TBC staat op GeenStijl. Peter Klashorst denkt dat hij lijdt aan een gevorderd stadium van AIDS en daaraan dood gaat. Door zijn HIV zullen artsen Peter Klashorst volgens protocol behandelen als Aids-patiënt waardoor hij zal komen te overlijden aan de medicijn-massamoord van de Pharmachemie en een groep extreem corrupte wetenschappers. GeenStijl is niet zo sportief voor Peter Klashorst te bewijzen dat AIDS helemaal niet door HIV wordt veroorzaakt.

Dat bij Peter Klashorst HIV is gevonden is helemaal niet erg zolang hij niet ook bijvoorbeeld TBC krijgt omdat artsen dan protocollair het verstand verliezen en hun patiënten vergiftigen met de medicijnen die vijanden van de mensheid verplicht laten voorschrijven. Freddie Mercury is ook op die manier om het leven gebracht. Freddie had nog geleefd als zijn artsen niet in de AIDS en HIV fabels hadden geloofd

Ook in de tijd van Freddie was het voor elke basisarts makkelijk te zien dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt want HIV is een VIRUS en AIDS is een syndroom, bovendien deugen de conclusies in de wetenschappelijke artikelen van de zogenaamde AIDS wetenschappers niet. Deze Mengele-wannabes bewijzen in hun wetenschappelijke publicaties aan de hand van zuivere meetgegevens dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt en ze concluderen het tegenovergestelde.

Heeft allemaal te maken met veel geld verdienen ten kosten van anderen. Mogelijk heeft dit bedrog in de medische wetenschap ook te maken met volkerenmoord, of bijvoorbeeld de wil homo's en excentriekelingen uit te roeien. HIV komt onder westerlingen vooral voor bij individuen die als Peter Klashorst het ervan nemen en niet de hele dag bewust met hun gezondheid bezig zijn. De grote wetenschappers te Parijs die HIV hebben ontdekt bewijzen ook dat mensen daarvan zelf genezen.

Iedereen kan meerdere keren in het leven HIV krijgen zonder dat men er iets aan overhoudt want HIV veroorzaakt geen ziekte. HIV is aanwezig bij mensen bij wie op enigerlei wijze het immuunsysteem uit balans is. Dat is bij stress bijvoorbeeld. Of te veel zonnen. Iedereen met een beetje verstoord immuunsysteem kan HIV overgedragen krijgen. HIV is een 'marker'. Wanneer iemand HIV heeft is dat het gevolg van een immuunsysteem uit balans, niet de oorzaak. HIV wordt pas een probleem wanneer de patiënt als AIDS-patiënt behandeld wordt omdat het naast HIV ook een andere aandoening bezit.

Peter Klashorst is nu de pineut. Hij zal de verkeerde behandeling krijgen omdat hij volgens protocol AIDS heeft. Bij Peter Klashorst moet zijn TBC gwoon als TBC worden behandeld. Zijn HIV moet worden behandeld volgens de methode van Juliane Sacher. Een Duitse arts die HIV ziet zoals het is. Heel veel zeer bekwame wetenschappers zijn de wetenschappelijke mening toegedaan dat AIDS niet de oorzaak is van HIV. Deze mensen worden uit gescheten door de hufters die de protocollen bepalen waarmee ze Peter Klashorst en Freddie Mercury vermoorden.

01-12-2016

BEWIJS! HIV geen AIDS

by J.L. de Kreek — last modified 01-12-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Vandaag wereld AIDS-dag. Niemand is een groter plezier te doen dan het bewijs te leveren dat AIDS geen causaal gevolg is van HIV. In zijn wereldberoemde artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science van mei 1984, nummer 224, bladzijde 500-503, bewijst de vermaarde AIDS-wetenschapper Robert Gallo reeds dat AIDS niet het oorzakelijke verband van HIV is of zijn kan. Meer in het bijzonder bewijst Gallo dit met zijn meetgegevens op bladzijde 503.

In de exacte wetenschap geldt het adagium: meet het en je weet het. Om gewicht te meten is de weegschaal. Wie afstand meten wil pakt de meter. Om te weten of een virus de ziekte veroorzakende kiem is moet de ziekte veroorzakende ziektekiem in grote hoeveelheden gevonden wordt in alle organismen die lijden aan de ziekte. Deze universele standaard wordt Koch's postulaten genoemd en zijn de basis van de virologie. Koch was de eerste arts die ontdekte dat één specifieke ziektekiem te maken had met één specifieke ziekte: poliovirus veroorzaakt polio; griepvirus veroorzaakt griep etc.

HIV en AIDS voldoen niet aan deze standaard bewijst ook Robert Gallo in zijn artikel van mei 1984 in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Als eerste moet vastgesteld worden dat AIDS niet één specifieke ziekte is. AIDS is een syndroom. Een cluster van onbehandelde aandoeningen die tot de dood leidt. Voorts blijkt uit de meetgegevens van Robert Gallo dat HIV niet in grote hoeveelheden gevonden is in alle organismen die aan AIDS lijden.

Op bladzijde 502 van zijn publicatie in Science mei 1984 staat de tabel waarin Gallo zijn onderzoeksresultaten schematisch weergeeft. Gallo heeft 234 mensen onderzocht waarvan 137 geen AIDS hadden en 97 wel. Bij 47 van de 97 die wel AIDS hadden, werd ook HIV gevonden. Dus heeft Gallo aangetoond dat bij een minderheid van de AIDS patiënten ook HIV gevonden is en dat bij een meerderheid van de patiënten HIV niet de oorzaak van AIDS is.

Deze tabel is (alles) bepalend. De conclusie van Gallo in zijn artikel in Science van mei 1984 nr 224 komt niet overeen met zijn meetgegevens. Gallo concludeert op basis van deze meetgegevens dat studie naar isolatie van patiënten met AIDS en pre-AIDS en van gezonde personen met een AIDS-risico sterk bewijs levert van een causaal verband tussen HIV (HTLV-III) en AIDS.

Dit is een conclusie die geen enkele feitelijke grondslag heeft in de meetgegevens uit de aan deze conclusie ten grondslag liggende onderzoekingen. Uit het feit dat door Gallo bij slechts iets meer dan 48% van de AIDS gevallen HIV gevonden is, kan en mag niet afgeleid worden dat HIV de oorzaak is van AIDS. HIV is immers niet bij alle AIDS patiënten gevonden, zoals Koch's postulaten eist.

De conclusies van Robert Gallo in zijn artikel van mei 1984 in Science zijn zonder 'peer-review' gepubliceerd. Het artikel was voor de Amerikaanse overheid aanleiding met een persconferentie breed uit te meten over de veronderstelde ontdekking van Gallo. Voorts had Gallo pal voor zijn publicaties patentrechten verkregen op HIV-testen dus hij bezit een eigen financieel belang bij de wetenschappelijke publicatie van mei 1984 in Science wat op zichzelf bijzonder dubieus is.

Voorts blijkt dat Gallo met zijn artikelen gerommeld heeft. Onderzoeksjournalisten hebben ontdekt dat Gallo op het laatste moment wijzigingen heeft gemaakt in de verhandelingen en resultaten om de indruk te wekken dat zijn conclusie op de onderzoeksgegevens gebaseerd is. Met niemand van de AIDS-wetenschappers is een normaal gesprek te voeren over bovenstaande feiten. Schelden, dreigen en domweg negeren en verder de omstandigheid van de onbekendheid van het publiek met de feiten misbruiken is de houding van wetenschapper, AIDS-lobby en natuurlijk het vandaag collecterende AIDS-fonds.

08-08-2016

Homo's ondersteunen hún moordenaars

by J.L. de Kreek — last modified 08-08-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Homo's lijden kennelijk aan psychologische deviatie waardoor zij collectief en individueel hún moordenaars ondersteunen. In reactie op homo geweld van zogenaamde Islamieten vluchten zij in de armen van Wilders terwijl Wilders a) Islamitisch geweld uitlokt en b) de initiatiefnemers van de genocide op de homo's in de Tweede Wereldoorlog als zijn helden ziet. Ook volgen homo's de professionals die beweren dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt terwijl dit absoluut niet waar is.

Onder andere Jan Roos van GeenStijl geeft voeding aan de vlucht van homo's in de armen van hun moordenaar Geert Wilders. Jan Roos weet dat Geert Wilders Islamieten provoceert tot geweld tegen homo's en dat Geert Wilders de personen op een voetstuk plaatst die de homo's in de Tweede Wereldoorlog heeft laten vermoorden in de kampen van de familie van de patroon van de helden van Geert Wilders. Jan Roos werkt voor de Telegraaf, althans de Telegraaf Media Groep (TMG).

De Telegraaf had in 1924 al de plannen voor de Tweede Wereldoorlog in de bezit en zweeg over de consequenties die daaruit bleken voor minderheden in het algemeen. Jan Roos en de rest van het personeel van GeenStijl wil tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsen. Dit doen zij door de waarheid en de feiten over het georganiseerd terrorisme die voor iedereen van belang is te verzwijgen en bij te dragen aan het uitlokken van Islamitisch counter-terrorisme tegen het westers georganiseerd internationaal terrorisme wat verantwoordelijk is voor WOII, de genocide op de homo's, de aanslagen in de VS 11 september 2001, de aanslag op de MH17 en het genocidale bedrog van professionals over HIV en AIDS.

Meeste homo's die sinds jaren tachtig van vorige eeuw zijn gestorven aan AIDS zijn gestorven door medicijn moord. AIDS is een verkrijgingssyndroom en geen virusziekte. Homo's verkrijgen dit syndroom door de leugens over HIV te volgen en medicijnen tegen dit onschuldige virus te slikken. Het bedrog van de professionals is bijster makkelijk te begrijpen. Het is bizar dat de homo gemeenschap in de 32 jaar sinds dat Robert Gallo en de Amerikaanse overheid de ontdekking van de oorzaak van AIDS propageerde het bedrog van Rovert Gallo en de Amerikaanse overheid niet ontmaskerd hebben. In de jaren tachtig van vorige eeuw werd AIDS “gay related” genoemd. Het medicijn toen tegen AIDS/HIV was AZT wat gegarandeerd dodelijk is.

De relatie tussen AIDS en HIV wordt kennelijk gelegd om homo's uit te roeien. AIDS in de jaren tachtig van vorige eeuw ontstond doordat de homo's in California feestbeesten waren die drugs en antibiotica tegen geslachtsziekten combineerde met voortgaand ongezond leven. Die levensstijl ruineerde het immuunsysteem van betrokkenen waardoor opportunistische aandoeningen een kans kregen. Bij een minderheid van de door Robert Gallo onderzochte Aids-patiënten is HIV ontdekt, bewijst hij in Science in 1984. Dus HIV kán niet de oorzaak zijn van Aids. HIV is een onschuldig 'passangers virus”. De professor die HIV heeft ontdekt zegt zelf dat er “co-factoren” nodig zijn om AIDS te krijgen.

24-07-2016

Radio hét Goede Nieuws™ feliciteert homo's

by J.L. de Kreek — last modified 24-07-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Radio hét Goede Nieuws™ was met Roze Zaterdag en de opening van EuroPride in het Amsterdamse Vondelpark om homo's te feliciteren met het feit dat dit jaar vijf jaar bekend is dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. Volgens Radio hét Goede Nieuws™ was het vijf jaar geleden dat dr Luc Montagnier van het Pasteur Instituut te Parijs in de Documentaire House of Numbers verklaart dat co-factoren en niet HIV de oorzaak zijn van AIDS.

Helaas voor de internationale homogemeenschap werd het goede nieuws dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt niet in dank afgenomen door de homo's die pillen en hivtests verkopen tijdens Roze Zaterdag. De homo's van de SP hadden er nog nooit van gehoord en waren sceptisch. Er was een homo die eigenlijk geen homo was want BI met nota bene een journalistieke achtergrond die het onderwerp interessant vond. Dat is dan de eerste journalist die verder denkt. Deze BI journalist denkt ook dat 9/11 een complot is dus die zal wel niet serieus genomen worden door collega journalisten.

Het bewijs dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt blijkt feitelijk al sinds 1984 toen oplichter Robert Gallo zijn bedrog gepubliceerd kreeg in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Het desbetreffende artikel is moeilijk te vinden en bij Science alleen achter de betaalmuur te verkrijgen. Gelukkig was een wetenschapper van de Perth Group in Australië zo vriendelijk per e-mail een kopie te sturen. De publicatie van Gallo is daarom te vinden op goedenieuws.nl.

Het bedrog van Gallo blijkt uit zijn meetgegevens. Iedereen die statistieken begrijpend lezen kan ziet dat Gallo statistiekenzwendel pleegt en met zijn meetgegevens bewijst dat bij een meerderheid van de door hem onderzochte HIV-gevallen geen AIDS gevonden wordt. Dat is opmerkelijk. Bij een ziekte is het gebruikelijk oorzaak en gevolg aan elkaar te verbinden wanneer in ieder geval bij de meerderheid van de gevallen de veronderstelde ziektekiem de ziekte veroorzaakt. Liefst natuurlijk in honderdprocent van de gevallen.

Het blijkt niet tot de homogemeenschap door te dringen dat AIDS een syndroom is en HIV een virus en dat virussen geen syndromen veroorzaken en dat syndromen complexe aandoeningen zijn die verschillende oorzaken hebben kunnen. De mevrouw die tijdens Roze Zaterdag en Euroypride de HIVtest aan de man bracht legt uit dat een HIVtest antilichamen aantoont bij de mens en dat deze antilichamen niet “sterk” of “slim” genoeg zijn om AIDS te bestrijden. Gallo anticipeerde met zijn bedrog natuurlijk op het feit dat mensen in het algemeen niet slim genoeg zijn corruptie te doorgronden.

Overigens blijkt de documentaire House of Numbers waarin dr Luc Montagnier de AIDS-feiten presenteert al van 2009 te zijn. Daarin stelt dr. Luc Montagniers:

treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic. To decrease the rate of transmission.

Professor Luc Antoine Montagnier legt uit dat

we can be exposed to HIV many times. Without being chronically infected. Our immune system will get rid of the virus within a few weeks, if you have a good immune system.

Een Hiv patient needs to boost there immune system with healthy foods and drinks and rest. Een van de artsen die mensen geneest van HIV en AIDS op basis van het feit dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt is dr Juliane Sacher: