U bent hier: Home / Topics / AIDS

AIDS

13-11-2017

Bram Bakker steunt georganiseerde misdaad

by J.L. de Kreek — last modified 13-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Arts, psychiater en publicist Bram Bakker maakt zich zorgen om de problemen in de jeugd-ggz. Bureaucratie en decentralisatie veroorzaakt wachtlijsten. De toegang voor de jeugd tot de jeugdzorg moet makkelijker zijn volgens Bram Bakker. Omdat Bram Bakker alleen naar zichzelf luistert en voortgaand een bord voor zijn hoofd houdt weet Bram Bakker niet dat de problemen in de jeugd-ggz opzettelijk zijn veroorzaakt door managers en beleidsmakers om jeugd geschikt te maken voor uithuisplaatsingen want daaraan wordt het meest verdient door de jeugdzorg.

De jeugdzorg inclusief de Raad voor de Kinderbescherming is een criminele organisatie van ambtenaren en beroepsbeoefenaars wat macht misbruikt en bevoegdheden schendt en minderjarigen gedwongen laat verdwijnen en misbruikt voor geld. De Nederlandse jeugdzorg maakt zich schuldig aan mensenhandel. Ouders en kinderen klagen al jaren over de diepliggende corruptie door de jeugdzorg. Artsen en psychiaters en psychologen en gedragsdeskundigen doen daaraan volop mee. In groepsverband jagen deze zogenaamde deskundigen op minderjarigen om ze letterlijk te roven van ouders. Voor wie dit wel eens heeft meegemaakt is het net alsof de Gestapo nooit is weggeweest. Bedrog, valsheid in geschriften, mishandeling, afspraken niet nakomen, niks is jeugdzorg gek genoeg om kinderen in de macht te krijgen. Zelfs leed toevoegen tot kinderen overlijden. Nergens worden kinderen meer mishandeld en misbruikt dan in de jeugdzorg. Niemand heeft het er over.

Psychiater Bram Bakker publiceert nooit een relevante tekst over de psychische en andere problemen van ouders en kinderen door de jeugdzorg. Advocaten kunnen in het belang van het kind praten als Brugman zonder dat iemand er aandacht aan geeft. De jeugdzorg is niet de enige vorm van georganiseerde misdaad waaraan arts, psychiater en publicist Bram Bakker steun verleent. Ook steunt Bram Bakker de onveranderlijke leugen van zijn beroepsgroep dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt terwijl al in 1984 in Science bewezen staat dat HIV geen AIDS veroorzaakt. Wetenschap is te moeilijk voor Bram Bakker. Hij is niet in staat zijn literatuur bij te houden of feiten juist te interpreteren. Wie Bram Bakker wel eens heeft zien optreden zal opgevallen zijn dat Bram Bakker vaak met zijn benen wijd onderuitgezakt tegenover het publiek zit alsof hij wil laten zien dat zijn ballen te groot zijn om zijn knieën bij elkaar te houden. Bram Bakker kan goed rennen. Hij zou zich daartoe moeten beperken om niet het risico van conflicten te lopen.

31-07-2017

Moord op Peter Klashorst (2)

by J.L. de Kreek — last modified 31-07-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De bekende kunstenaar Peter Klashorst heeft HIV en TBC staat op GeenStijl. Peter Klashorst denkt dat hij lijdt aan een gevorderd stadium van AIDS en daaraan dood gaat. Door zijn HIV zullen artsen Peter Klashorst volgens protocol behandelen als Aids-patiënt waardoor hij zal komen te overlijden aan de medicijn-massamoord van de Pharmachemie en een groep extreem corrupte wetenschappers. GeenStijl is niet zo sportief voor Peter Klashorst te bewijzen dat AIDS helemaal niet door HIV wordt veroorzaakt.

Dat bij Peter Klashorst HIV is gevonden is helemaal niet erg zolang hij niet ook bijvoorbeeld TBC krijgt omdat artsen dan protocollair het verstand verliezen en hun patiënten vergiftigen met de medicijnen die vijanden van de mensheid verplicht laten voorschrijven. Freddie Mercury is ook op die manier om het leven gebracht. Freddie had nog geleefd als zijn artsen niet in de AIDS en HIV fabels hadden geloofd

Ook in de tijd van Freddie was het voor elke basisarts makkelijk te zien dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt want HIV is een VIRUS en AIDS is een syndroom, bovendien deugen de conclusies in de wetenschappelijke artikelen van de zogenaamde AIDS wetenschappers niet. Deze Mengele-wannabes bewijzen in hun wetenschappelijke publicaties aan de hand van zuivere meetgegevens dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt en ze concluderen het tegenovergestelde.

Heeft allemaal te maken met veel geld verdienen ten kosten van anderen. Mogelijk heeft dit bedrog in de medische wetenschap ook te maken met volkerenmoord, of bijvoorbeeld de wil homo's en excentriekelingen uit te roeien. HIV komt onder westerlingen vooral voor bij individuen die als Peter Klashorst het ervan nemen en niet de hele dag bewust met hun gezondheid bezig zijn. De grote wetenschappers te Parijs die HIV hebben ontdekt bewijzen ook dat mensen daarvan zelf genezen.

Iedereen kan meerdere keren in het leven HIV krijgen zonder dat men er iets aan overhoudt want HIV veroorzaakt geen ziekte. HIV is aanwezig bij mensen bij wie op enigerlei wijze het immuunsysteem uit balans is. Dat is bij stress bijvoorbeeld. Of te veel zonnen. Iedereen met een beetje verstoord immuunsysteem kan HIV overgedragen krijgen. HIV is een 'marker'. Wanneer iemand HIV heeft is dat het gevolg van een immuunsysteem uit balans, niet de oorzaak. HIV wordt pas een probleem wanneer de patiënt als AIDS-patiënt behandeld wordt omdat het naast HIV ook een andere aandoening bezit.

Peter Klashorst is nu de pineut. Hij zal de verkeerde behandeling krijgen omdat hij volgens protocol AIDS heeft. Bij Peter Klashorst moet zijn TBC gwoon als TBC worden behandeld. Zijn HIV moet worden behandeld volgens de methode van Juliane Sacher. Een Duitse arts die HIV ziet zoals het is. Heel veel zeer bekwame wetenschappers zijn de wetenschappelijke mening toegedaan dat AIDS niet de oorzaak is van HIV. Deze mensen worden uit gescheten door de hufters die de protocollen bepalen waarmee ze Peter Klashorst en Freddie Mercury vermoorden.

01-12-2016

BEWIJS! HIV geen AIDS

by J.L. de Kreek — last modified 01-12-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Vandaag wereld AIDS-dag. Niemand is een groter plezier te doen dan het bewijs te leveren dat AIDS geen causaal gevolg is van HIV. In zijn wereldberoemde artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science van mei 1984, nummer 224, bladzijde 500-503, bewijst de vermaarde AIDS-wetenschapper Robert Gallo reeds dat AIDS niet het oorzakelijke verband van HIV is of zijn kan. Meer in het bijzonder bewijst Gallo dit met zijn meetgegevens op bladzijde 503.

In de exacte wetenschap geldt het adagium: meet het en je weet het. Om gewicht te meten is de weegschaal. Wie afstand meten wil pakt de meter. Om te weten of een virus de ziekte veroorzakende kiem is moet de ziekte veroorzakende ziektekiem in grote hoeveelheden gevonden wordt in alle organismen die lijden aan de ziekte. Deze universele standaard wordt Koch's postulaten genoemd en zijn de basis van de virologie. Koch was de eerste arts die ontdekte dat één specifieke ziektekiem te maken had met één specifieke ziekte: poliovirus veroorzaakt polio; griepvirus veroorzaakt griep etc.

HIV en AIDS voldoen niet aan deze standaard bewijst ook Robert Gallo in zijn artikel van mei 1984 in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Als eerste moet vastgesteld worden dat AIDS niet één specifieke ziekte is. AIDS is een syndroom. Een cluster van onbehandelde aandoeningen die tot de dood leidt. Voorts blijkt uit de meetgegevens van Robert Gallo dat HIV niet in grote hoeveelheden gevonden is in alle organismen die aan AIDS lijden.

Op bladzijde 502 van zijn publicatie in Science mei 1984 staat de tabel waarin Gallo zijn onderzoeksresultaten schematisch weergeeft. Gallo heeft 234 mensen onderzocht waarvan 137 geen AIDS hadden en 97 wel. Bij 47 van de 97 die wel AIDS hadden, werd ook HIV gevonden. Dus heeft Gallo aangetoond dat bij een minderheid van de AIDS patiënten ook HIV gevonden is en dat bij een meerderheid van de patiënten HIV niet de oorzaak van AIDS is.

Deze tabel is (alles) bepalend. De conclusie van Gallo in zijn artikel in Science van mei 1984 nr 224 komt niet overeen met zijn meetgegevens. Gallo concludeert op basis van deze meetgegevens dat studie naar isolatie van patiënten met AIDS en pre-AIDS en van gezonde personen met een AIDS-risico sterk bewijs levert van een causaal verband tussen HIV (HTLV-III) en AIDS.

Dit is een conclusie die geen enkele feitelijke grondslag heeft in de meetgegevens uit de aan deze conclusie ten grondslag liggende onderzoekingen. Uit het feit dat door Gallo bij slechts iets meer dan 48% van de AIDS gevallen HIV gevonden is, kan en mag niet afgeleid worden dat HIV de oorzaak is van AIDS. HIV is immers niet bij alle AIDS patiënten gevonden, zoals Koch's postulaten eist.

De conclusies van Robert Gallo in zijn artikel van mei 1984 in Science zijn zonder 'peer-review' gepubliceerd. Het artikel was voor de Amerikaanse overheid aanleiding met een persconferentie breed uit te meten over de veronderstelde ontdekking van Gallo. Voorts had Gallo pal voor zijn publicaties patentrechten verkregen op HIV-testen dus hij bezit een eigen financieel belang bij de wetenschappelijke publicatie van mei 1984 in Science wat op zichzelf bijzonder dubieus is.

Voorts blijkt dat Gallo met zijn artikelen gerommeld heeft. Onderzoeksjournalisten hebben ontdekt dat Gallo op het laatste moment wijzigingen heeft gemaakt in de verhandelingen en resultaten om de indruk te wekken dat zijn conclusie op de onderzoeksgegevens gebaseerd is. Met niemand van de AIDS-wetenschappers is een normaal gesprek te voeren over bovenstaande feiten. Schelden, dreigen en domweg negeren en verder de omstandigheid van de onbekendheid van het publiek met de feiten misbruiken is de houding van wetenschapper, AIDS-lobby en natuurlijk het vandaag collecterende AIDS-fonds.

08-08-2016

Homo's ondersteunen hún moordenaars

by J.L. de Kreek — last modified 08-08-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Homo's lijden kennelijk aan psychologische deviatie waardoor zij collectief en individueel hún moordenaars ondersteunen. In reactie op homo geweld van zogenaamde Islamieten vluchten zij in de armen van Wilders terwijl Wilders a) Islamitisch geweld uitlokt en b) de initiatiefnemers van de genocide op de homo's in de Tweede Wereldoorlog als zijn helden ziet. Ook volgen homo's de professionals die beweren dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt terwijl dit absoluut niet waar is.

Onder andere Jan Roos van GeenStijl geeft voeding aan de vlucht van homo's in de armen van hun moordenaar Geert Wilders. Jan Roos weet dat Geert Wilders Islamieten provoceert tot geweld tegen homo's en dat Geert Wilders de personen op een voetstuk plaatst die de homo's in de Tweede Wereldoorlog heeft laten vermoorden in de kampen van de familie van de patroon van de helden van Geert Wilders. Jan Roos werkt voor de Telegraaf, althans de Telegraaf Media Groep (TMG).

De Telegraaf had in 1924 al de plannen voor de Tweede Wereldoorlog in de bezit en zweeg over de consequenties die daaruit bleken voor minderheden in het algemeen. Jan Roos en de rest van het personeel van GeenStijl wil tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsen. Dit doen zij door de waarheid en de feiten over het georganiseerd terrorisme die voor iedereen van belang is te verzwijgen en bij te dragen aan het uitlokken van Islamitisch counter-terrorisme tegen het westers georganiseerd internationaal terrorisme wat verantwoordelijk is voor WOII, de genocide op de homo's, de aanslagen in de VS 11 september 2001, de aanslag op de MH17 en het genocidale bedrog van professionals over HIV en AIDS.

Meeste homo's die sinds jaren tachtig van vorige eeuw zijn gestorven aan AIDS zijn gestorven door medicijn moord. AIDS is een verkrijgingssyndroom en geen virusziekte. Homo's verkrijgen dit syndroom door de leugens over HIV te volgen en medicijnen tegen dit onschuldige virus te slikken. Het bedrog van de professionals is bijster makkelijk te begrijpen. Het is bizar dat de homo gemeenschap in de 32 jaar sinds dat Robert Gallo en de Amerikaanse overheid de ontdekking van de oorzaak van AIDS propageerde het bedrog van Rovert Gallo en de Amerikaanse overheid niet ontmaskerd hebben. In de jaren tachtig van vorige eeuw werd AIDS “gay related” genoemd. Het medicijn toen tegen AIDS/HIV was AZT wat gegarandeerd dodelijk is.

De relatie tussen AIDS en HIV wordt kennelijk gelegd om homo's uit te roeien. AIDS in de jaren tachtig van vorige eeuw ontstond doordat de homo's in California feestbeesten waren die drugs en antibiotica tegen geslachtsziekten combineerde met voortgaand ongezond leven. Die levensstijl ruineerde het immuunsysteem van betrokkenen waardoor opportunistische aandoeningen een kans kregen. Bij een minderheid van de door Robert Gallo onderzochte Aids-patiënten is HIV ontdekt, bewijst hij in Science in 1984. Dus HIV kán niet de oorzaak zijn van Aids. HIV is een onschuldig 'passangers virus”. De professor die HIV heeft ontdekt zegt zelf dat er “co-factoren” nodig zijn om AIDS te krijgen.

24-07-2016

Radio hét Goede Nieuws™ feliciteert homo's

by J.L. de Kreek — last modified 24-07-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Radio hét Goede Nieuws™ was met Roze Zaterdag en de opening van EuroPride in het Amsterdamse Vondelpark om homo's te feliciteren met het feit dat dit jaar vijf jaar bekend is dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. Volgens Radio hét Goede Nieuws™ was het vijf jaar geleden dat dr Luc Montagnier van het Pasteur Instituut te Parijs in de Documentaire House of Numbers verklaart dat co-factoren en niet HIV de oorzaak zijn van AIDS.

Helaas voor de internationale homogemeenschap werd het goede nieuws dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt niet in dank afgenomen door de homo's die pillen en hivtests verkopen tijdens Roze Zaterdag. De homo's van de SP hadden er nog nooit van gehoord en waren sceptisch. Er was een homo die eigenlijk geen homo was want BI met nota bene een journalistieke achtergrond die het onderwerp interessant vond. Dat is dan de eerste journalist die verder denkt. Deze BI journalist denkt ook dat 9/11 een complot is dus die zal wel niet serieus genomen worden door collega journalisten.

Het bewijs dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt blijkt feitelijk al sinds 1984 toen oplichter Robert Gallo zijn bedrog gepubliceerd kreeg in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Het desbetreffende artikel is moeilijk te vinden en bij Science alleen achter de betaalmuur te verkrijgen. Gelukkig was een wetenschapper van de Perth Group in Australië zo vriendelijk per e-mail een kopie te sturen. De publicatie van Gallo is daarom te vinden op goedenieuws.nl.

Het bedrog van Gallo blijkt uit zijn meetgegevens. Iedereen die statistieken begrijpend lezen kan ziet dat Gallo statistiekenzwendel pleegt en met zijn meetgegevens bewijst dat bij een meerderheid van de door hem onderzochte HIV-gevallen geen AIDS gevonden wordt. Dat is opmerkelijk. Bij een ziekte is het gebruikelijk oorzaak en gevolg aan elkaar te verbinden wanneer in ieder geval bij de meerderheid van de gevallen de veronderstelde ziektekiem de ziekte veroorzaakt. Liefst natuurlijk in honderdprocent van de gevallen.

Het blijkt niet tot de homogemeenschap door te dringen dat AIDS een syndroom is en HIV een virus en dat virussen geen syndromen veroorzaken en dat syndromen complexe aandoeningen zijn die verschillende oorzaken hebben kunnen. De mevrouw die tijdens Roze Zaterdag en Euroypride de HIVtest aan de man bracht legt uit dat een HIVtest antilichamen aantoont bij de mens en dat deze antilichamen niet “sterk” of “slim” genoeg zijn om AIDS te bestrijden. Gallo anticipeerde met zijn bedrog natuurlijk op het feit dat mensen in het algemeen niet slim genoeg zijn corruptie te doorgronden.

Overigens blijkt de documentaire House of Numbers waarin dr Luc Montagnier de AIDS-feiten presenteert al van 2009 te zijn. Daarin stelt dr. Luc Montagniers:

treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic. To decrease the rate of transmission.

Professor Luc Antoine Montagnier legt uit dat

we can be exposed to HIV many times. Without being chronically infected. Our immune system will get rid of the virus within a few weeks, if you have a good immune system.

Een Hiv patient needs to boost there immune system with healthy foods and drinks and rest. Een van de artsen die mensen geneest van HIV en AIDS op basis van het feit dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt is dr Juliane Sacher:

19-05-2016

Homo's zijn sukkels

by J.L. de Kreek — last modified 19-05-2016 12:55
Opgeslagen onder:

In de aanloop naar een grote VN-top over de bestrijding van AIDS, zijn 22 non-gouvernementele organisaties (ngo's) die zich inzetten voor onder meer homorechten en drugsverslaafden de toegang ontzegd. Dit meldt de New York Times op basis van bronnen bij de VN. Meeste homo's denken dat AIDS veroorzaakt wordt door HIV terwijl dat absoluut niet waar is.

Probeer eens een homo of groep homo's uit te leggen wat AIDS is en waarom het niet door HIV ontstaat en ze gaan schelden en vloeken op de boodschapper en stellen dan dat ze mensen kennen met HIV die ook AIDS hebben. Het is een kwestie van wetenschap. Academische feiten bewijzen dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. De medische wetenschap weet dit al sinds de publicaties van Robert Gallo in 1984 in Science. Science is het meest gerenommeerd wetenschappelijke tijdschrift op aarde.

Hier staat het uitgelegd. AIDS werd vroeger een Gay-related-syndrom genoemd. Typische voor homo's. Een homo ziekte. Dat is natuurlijk niet waar. Die kwalificatie was alleen om homo's te kunnen demoniseren. AIDS is een aandoening die iedereen krijgt wanneer ongeacht welke reden het immuunsysteem beschadigd of uitgeschakeld wordt. AIDS is een auto-immuunziekte die in de jaren 80 van vorige eeuw veroorzaakt werd door drugs en geslachtsziekten en vooral antibiotica, toevallig in het homofeestleven.

HIV is een virus wat ook bij AIDS patiënten voorkomt. Een minderheid van de AIDS patiënten bezit HIV bewijst Gallo in 1984 in Science. Alleen daarom kan HIV niet de oorzaak zijn van AIDS. Bovendien is HIV een virus en AIDS een syndroom. Een enkel virus veroorzaakt geen syndroom. Dat is de aard van een syndroom. Het typische aan een syndroom is dat de oorzaak niet eenduidig is. AIDS kan veroorzaakt worden door van alles. Bijvoorbeeld slecht water en ondervoeding in Afrika of AIDS-medicatie. Probeer het een homo uit te leggen. Niet te doen.

01-12-2015

Aids Fonds liegt

by J.L. de Kreek — last modified 01-12-2015 17:29
Opgeslagen onder:

Het Aids Fond liegt over het causale verband tussen Hiv en Aids. Daardoor draagt het bij aan medicijnmoorden en het benadelen van de gezondheid van patiënten. Het is een grove belediging van de wetenschap om in alle publicaties op aarde over Hiv en Aids een causaal verband te zien. De man die ontdekker is van Hiv zegt zelf dat er co-factoren nodig zijn. Voorts beroept het Aids Fond zich op wetenschappelijke publicaties die het tegendeel bewijzen van wat het Aids Fond beweert.

In een bericht op LongTwitter laat het AidsFond goed zien geen kennis van zaken te hebben of willens en wetens te bedriegen. Uitvoerig gaat het Aids Fonds in op een ontdekking in 1920 toen jagers contact hadden met chimpansees die ‘siv’ hadden. Daaruit zou het menselijke variant ‘hiv’ zijn ontstaan. De vroegste officiële hiv-infectie in Congo is volgens het Aids Fond achteraf vastgesteld in 1959 door oude bloedmonsters te onderzoeken.

Volgens het Aids Fond staat wetenschappelijk vast dat Hiv Aids veroorzaakt. Dit is een vreemde constatering van het Aids Fond want de professor die Hiv heeft ontdekt beweert het tegenovergestelde. Volgens het Aids Fonds is de aanwezigheid van het Hiv-virus in iemands lichaam “niet alleen met bloedonderzoek vast te stellen, maar ook door RNA-testen”. Volgens het Aids Fond is het Hiv-virus genetisch helemaal in kaart gebracht. Het Aids Fond vergist zich in de informatie die het verstrekt.

Het gaat niet om de vraag of Hiv bestaat. Het gaat ook niet om de vraag of Aids bestaat. Hiv bestaat en Aids bestaat. Het gaat om de vraag of Hiv wat een virus is de causale oorzaak zijn kan van Aids wat een syndroom is. Robert Gallo bewijst al in 1984 in het wetenschappelijke tijdschrift Science dat Hiv meest waarschijnlijk niet de oorzaak is van Aids. Tegelijk hield Gallo aan de publicatie vooraf een persconferentie waarin hij het tegenovergestelde beweerde. Ook heeft Gallo op die dag patenten verkregen op Hiv-tests.

Het is heel makkelijk om te begrijpen dat Hiv niet de causale oorzaak is van Aids. Eenvoudige basiskennis van de nomenclatuur is voldoende om te begrijpen dat er iets niet deugt aan het officiële verhaal van het Aids Fond. Aids is geen virusziekte. Aids is een syndroom. De “s” in de afkorting Aids staat voor “syndroom”. Syndromen zijn complexe aandoeningen met complexe oorzaken. Syndromen worden niet veroorzaakt door een enkel virus. Hiv is een virus. Aids is een “verkrijgingssyndroom”. Het wordt verkregen door Hiv/Aids medicijnen te slikken na een geconstateerde Hiv besmetting.

25-11-2015

Freddie Mercury = vermoord

by J.L. de Kreek — last modified 25-11-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Freddie Mercury, de leadzanger van Queen, is door een medicijnmoord om het leven gebracht. Hij slikte medicijnen tegen HIV en AIDS terwijl in zijn tijd reeds bewezen was dat HIV niet de oorzaak is van AIDS. Robert Gallo die het tegendeel beweert levert in zijn onderzoeken de statistieken die zijn ongelijk bewijzen, toch volgt de hele medische wetenschap deze crimineel die ook patenten op de HIV-test bezit.

De letter “s” in de tekens AIDS staat voor “syndroom”. AIDS is een syndroom en geen virusziekte. De oorzaken van syndromen zijn complex en niet te herleiden tot een enkele bron terwijl een virusziekte juist een enkele oorzaak kent. De letter “v” in HIV staat voor virus. Een virus is niet de oorzaak van een syndroom.

De beroemde onderzoeker Luc Montagnier van het Pasteur Instituur te Parijs die de feitelijke ontdekker is van HIV heeft reeds lang geleden openbaar gemaakt dat iedereen meerdere keren HIV kan krijgen en dat het lichaam dit vanzelf oplost. Ook heeft deze wetenschapper aangetoond dat AIDS co-factoren anders dan HIV nodig heeft om iemand ziek te maken. 

De relatie tussen AIDS en HIV is bewust gelogen door Amerikaanse wetenschappers en de Amerikaanse overheid. De rest van de geiten heeft dit klakkeloos overgenomen zoals iedereen ook de VS volgt in verband met 9/11 en Irak. Medicijnmoordenaar Joep Lange die onlangs is omgekomen bij de aanslag op de MH17 begon standaard te schelden als hem gevraagd werd naar de dualiteit in zijn AIDS-wetenschap.

 

22-11-2015

'Robert Gallo deserves death penalty'

by J.L. de Kreek — last modified 22-11-2015 14:30
Opgeslagen onder:

Iedereen kan Hiv negeren. Hiv is niks. Iedereen kan elk moment Hiv krijgen. Binnen enkele weken ruimt het lichaam dit op. Hiv is een virus zonder dat het een ziekte veroorzaakt. Het verschijnt in het menselijk lichaam wanneer het immuunsysteem op enigerlei wijze onder druk staat. Bijvoorbeeld door luchtvervuiling of verontreinigd water. Wanneer bij mensen Hiv antilichamen worden aangetoond is dat hét bewijs dat het immuunsysteem goed werkt. Hiv antilichamen is geen bewijs van aanwezigheid van Hiv.

Hiv antilichamen worden aangemaakt door het immuunsysteem om Hiv lichamen te bestrijden. Het kan problematisch worden wanneer Hiv lichamen worden gevonden zonder dat er Hiv antilichamen zijn. Dat co-factoren en niet Hiv de oorzaak is van Aids wordt bewezen door de man die Hiv ontdekt heeft. De man die gevolgd wordt in zijn causale verband tussen Hiv en Aids is een zogenaamde ontdekker van Hiv. Deze man is ernstig ziek in zijn hoofd. Hij heeft het karakter van een psychoot en is narcist van de bovenste plank. Hij denkt alleen aan zichzelf en heeft geen enkele rem zijn slachtoffers lichamelijk en geestelijk ernstig te beschadigen.

De idee dat Hiv de veroorzaker is van Aids komt uit een kring personen die werken of werkten aan biochemische wapens, meest waarschijnlijk voor uitvoering van de plannen van de helden van Wilders. Alle grote terrorisme gerelateerde en internationale misdrijven in het algemeen en het Westen in het bijzonder komen voort uit de plannen van de helden van Wilders en zijn partners bij het Vaticaan. Dus waarschijnlijk ook de omvangrijke misdrijven van bepaalde wetenschappers en hun helpers. Aids werd eerst 'gay-related' genoemd. Alle Homo's demoniserend.

Tegenwoordig is iemand met Hiv een paria wanneer de besmetting bekend is. Wie geen medicijnen slikt wordt vervloekt. Terwijl deze medicijnen juist de oorzaak zijn van de talrijke Aids doden. Niemand met Hiv krijgt Aids als er gewoon een beetje gezond geleefd wordt. Aids wordt verkregen door na een Hiv diagnose de medicijnen te slikken die artsen protocollair voorschrijven. Als artsen iemand de behandeling leveren die nodig is bij Hiv wordt gestraft met beschuldigen van moord en uitsluiting als arts. 

Elke basisarts kan begrijpen dat de causale relatie die gelegd wordt tussen Hiv en Aids op wetenschappelijke flauwekul berust. Alle wetenschap wordt losgelaten om het brein van Robert Gallo de ruimte te geven het causale verband tussen Hiv en Aids te verzinnen. Niemand schijt deze topwetenschapper vet in zijn bakkes terwijl hij een smerige Mengele is die in de Verenigde Staten van Amerika naar Amerikaans recht de doodstraf verdient als de rechters en publieke aanklagers niet ook corrupt zijn.