U bent hier: Home / Topics / Balkenende

Balkenende

17-05-2017

Jan Peter Balkenende voortreffelijke jurist

by J.L. de Kreek — last modified 17-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Uit het proces-verbaal van het getuigenverhoor van Jan Peter Balkenende van 01 januari 2005 blijkt dat het Jan Peter Balkenende meer gestoord heeft om oorlogsmisdadiger te worden genoemd dan als ondermaats jurist te worden gekwalificeerd, hoewel hij dat wel als beledigend heeft ervaren. Jan Peter Balkenende is een voortreffelijke jurist. Tot op heden is hij erin geslaagd straffeloos betrokken te zijn bij oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven.

Jan Peter Balkenende is van beroep jurist. Ten tijde van het getuigen verhoor was zijn functie dat van minister-president van Nederland. Jan Peter Balkenende was ook bijzonder hoogleraar christelijk sociaal denken aan de VU. Op zichzelf imponeert dat als een lachwekkende deskundigheid. Christenen laten reeds lang zien niet sociaal te kunnen denken. Jan Peter Balkenende had niet zelf aangifte gedaan waardoor zijn getuigenverhoor noodzakelijk werd. Binnen het ministerie is het gebruikelijk dat de minister-president dit niet doet. Volgens Jan Peter Balkenende was de aangifte op de gebruikelijke manier gegaan.

De gang van zaken rond de oorlog in Irak was niet gebruikelijk gegaan. De VPRO zendt deze weken de driedelige documentaire 'Regime Change' van de BBC uit over de oorlog in Irak. Daarin is goed te zien dat Bush, Balkenende en Blair op geen enkele manier de wet, het internationaal recht of protocollen handhaafde. Bush en Blair wilde regime change in Irak. Zij hebben dit middels onrechtmatige middelen verkregen. Balkenende heeft hen daarbij ondersteund. De rol van Balkenende is niet klein geweest. Feitelijk is Balkenende door zijn politieke consent als beroepsjurist in de functie van minister-president van Nederland, als dader schuldig aan de oorlog in Irak.

Omdat 'regiem change' het motief was voor de illegale oorlog in Irak van Bush, Balkenende en Blair hebben zij zich schuldig gemaakt aan terrorisme. Definitie van terrorisme is maatschappelijke verandering onder wederrechtelijke druk. Bijkomend is dat de coalitie troepen in Irak munitie gebruikt hebben die in de grote afgeschoten hoeveelheden het effect leveren van nucleaire of chemische massavernietigingswapens. Omdat de door de coalitie troepen gebruikte munitie van verarmd uranium juridisch niet als massavernietigingswapens verboden is hebben de coalitie troepen handig excessief gebruik gemaakt van deze munitie waardoor het wel de effecten van WOMD's levert.

Door politiek consent te verlenen aan de illegale oorlog in Irak draagt Balkenende tevens bij aan de genocide van Bush en Blair in Irak, die niet toevallig blijkt voort te bouwen op de Jodenvervolging van 1940-1945. Balkenende, Bush en Blair maken ook dankbaar misbruik van het feit dat meeste mensen niet weten dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn voorbereid door Britten, Amerikanen, Zionisten en Katholieken. Ook maken Bush, Balkenende en Blair dankbaar gebruik van de ondersteunende leugenpees die te laf is om te erkennen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort 11 september 2001.

De strafvervolging van Jan Peter Balkenende en ieder ander die verdacht moet worden van betrokkenheid bij de illegale oorlog in Irak is slechts een kwestie van tijd. De misdaden zijn begaan en er wordt voortgaand op doorgebouwd en de misdaden worden voortgaand met de mantel der liefde bedekt door politiek en journalistiek. De slachtoffers van de illegale oorlog in Irak likken de wonden en beraden zich op volgende stappen om Jan Peter Balkenende dat deel van de Rechtsgeleerdheid bij te brengen wat hij kennelijk gemist heeft tijdens zijn opleiding waardoor hij misschien wel de grootste Nederlandse oorlogsmisdadiger uit de recente geschiedenis is.

19-03-2017

Erfenis van Balkenende

by J.L. de Kreek — last modified 19-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Nederland heeft de erfenis van Balkenende volledig aanvaardt. Nu moet het opdraaien voor de schulden van de boedel. Deze bestaat uit een schuldenlast wat kan oplopen tot duizenden miljarden EURO's die volledig voor rekening komt van de Nederlandse schatkist want Balkenende heeft zijn misdrijven met passieve en/of actieve betrokkenheid van ambtenaren en journalistiek en kiezers begaan. Nu werkt Balkenende als commissaris bij de ING en doet zijn omgeving alsof er niks is gebeurd.

Het kabinet Balkenende was demissionair toen het maart 2003 besloot politiek en niet militair deel te nemen aan de oorlog in Irak of althans de Coalitie der Gewilligen. Balkenende bezat daarbij het oogmerk het regiem in Irak te veranderen. 'Regiem change' wordt dit genoemd. Door de Commissie Davids is vastgesteld dat er geen adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag lag aan de oorlog in Irak. Juridisch betekent dit dat die oorlog onrechtmatig is. Strafrechtelijk is dat een oorlogsmisdaad.

Nu doet zich grondwettelijk de omstandigheid voor dat het Openbaar Ministerie en de Politie zich in alle opzichten afzijdig moeten houden van onderzoek naar de oorlogsmisdaden van de gewezen minister-president. Door politiek ambtsdragers begane oorlogsmisdaden zijn artikel 119 grondwet-feiten. Deze bepaling in de grondwet geldt niet voor de hulpjes van de minister-president die in ieder geval lid zijn van het CDA. Komende jaren zijn spannend voor het CDA. Chronisch de wet overtreden en daarmee de samenleving in chaos brengen is één ding. Strijden tégen de regels van God de Eeuwig Liefhebbende Vader die over alles en iedereen regeert, lijdt onherroepelijk tot zelfvernietiging.

07-07-2014

Jan Peter Balkenende op Internet

by J.L. de Kreek — last modified 07-07-2014 17:10
Opgeslagen onder:

Het is nieuws dat Jan Peter Balkenende zijn eerste tweet twittert en een bezoek brengt aan Twitter Inc. Jan Peter Balkenende rijdt graag dure auto's. VOC-mentaliteit is zijn ding. Hij kan het weten want het is specialist christelijk sociaal denken. Jan Peter Balkenende is ook de man die uit naam van Nederland op schoot zat bij Bush om zich als een trekpop te laten souffleren.

Er zijn inmiddels twee beschikkingen gepubliceerd op Rechtspraak.nl in verband met de diepe wens Jan Peter Balkenende persoonlijk rechtens af te straffen voor zijn misdrijven tegen de menselijkheid (LJN:AU9736 & LJN:BO0198). Ook besproken in de literatuur. Jan Peter Balkenende is genoeg jurist om te begrijpen dat oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat politiek ondersteunen voor hem als oud-Minister-President van Nederland net zoiets is als de moorden, doodslag en verwoesting 'on the ground' zelf begaan. Elk project is onderworpen aan een hiërarchie van beslissers en doeners.

 

Oud-Minister-President Jan Peter Balkenende is bovendien Partner Corporate Responsibility bij Ernst & Young én Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvan gaat vanzelfsprekend het nodige uit. Tot op de dag van vandaag zijn de zware terrorisme gerelateerde en internationale misdrijven van oorlogscrimineel Balkenende gerespecteerd door de Nederlandse politiek, media en de corporate bedrijven waarvan de bepalers aan de top kennelijk collectief en individueel op het achterhoofd gevallen zijn.

 

Jan Peter Balkenende is leidend kruisridder in de zoveelste christelijke kruistocht met onrechtmatige middelen tegen de beschaving. Net als Geert Wilders moet Jan Peter Balkenende strafrechtelijk vervolgd worden voor zijn terrorisme en internationale en oorlogsmisdrijven als politiek ambtenaar. Genocide is typisch een misdrijf wat gepleegd wordt met ondersteuning en/of medeweten van ambtenaren. De christenheid in Nederland, de wereld, en Europa heeft zich vooral beroepen op de eigen waanvoorstelling van een gerechtvaardigde oorlog in plaats de noodzaak bondgenoten te ondersteunen in een eindeloze oorlog tegen het eigen terreur.

 

Jan Peter Balkenende als leidend christen heeft genoeg kennis van de wet en Het Woord om te begrijpen dat Johannes reeds waarschuwde voor Grote Hoeren als hij. Balkenende heeft de verkiezingen van 2006 gemanipuleerd door aangifte te doen tegen hij die waarschuwde voor de Jihad die nu in de straten van Den Haag de 'hearts and minds' verovert van de getergde Moslims die de zieke hypocriete houding van de christenheid zat zijn en alleen nog lust hebben naar bloedige wraak. Balkenende is makkelijke prooi voor de volgelingen van zij wiens leven hij zuur gemaakt heeft met zijn politieke akkoord voor de illegale oorlog in Irak.

 

Niet alleen met Balkenende zal rechtens afgerekend worden. Ook met Ernst & Young want het profiteert van de oorlogscrimineel. Het is nota bene aangesteld als partner terwijl de plantsoenendienst al te veel eer is. Geert Wilders wordt nu 'as we speak' juridisch gesloopt. Dat gebeurt allemaal in het 'backend'. Op enig moment is Wilders aangehouden. Datzelfde staat met Jan Peter Balkenende te gebeuren. En met Maxime Verhagen, Hans van Baalen, Mark Rutte. Stuk voor stuk zullen zij van de straat geplukt worden en de behandeling krijgen die naar Nederlands recht elke terrorist in de politiek verdient.

 

Dat Jan Peter Balkenende een grote terrorist is staat volledig buiten kijf. Er wordt niet eerst nog daarover gedebatteerd. Er moet gehandeld worden. De Hoge Raad is door angst van de misdrijven van Balkenende in de waan geplaatst in verband met de bevoegdheden voor het Openbaar Ministerie om Balkenende persoonlijk zonder meer te vervolgen voor zijn deelnamen aan de genocide in Irak als oud-Minister-President van Nederland. Het is Jan Peter Balkenende persoonlijk aangezegd in de hal van de Vrije Universiteit te Amsterdam, net als Donner overigens.

01-11-2013

Balkenende moordenaar Nederlandse militairen

by J.L. de Kreek — last modified 01-11-2013 09:05
Opgeslagen onder:

Bush, Balkenende en Blair zijn de moordenaars van 27 Nederlandse militairen. Zij zijn grootschalig illegale en dus onbevoegde oorlogen gestart in Irak en Afghanistan. Gedoogd en voortgezet door de opvolgers. Daarbij zijn 27 Nederlandse militairen gesneuveld. Bush, Balkenende en Blair hebben het incident met de aanslagen in Amerika 11 september 2001 misbruikt om de eigen christelijke kruistocht tegen de Islam vorm te geven.

Bush, Balkenende en Blair zijn in ieder geval sinds het lidmaatschap van 'the Colaition of the Willing' in vreemde krijgsmacht getreden. De oorlog in Afghanistan is illegaal als vergelding op de aanslagen in Amerika 11 september 2001 omdat het internationaal recht bepaalt dat er louter (internationaal) strafrechtelijk gereageerd worden kan en mag. Bovendien hebben de Afghanen geen schuld aan de aanslagen in Amerika 11 september 2001. De Twin Towers kunnen bijvoorbeeld louter middels explosieven van binnenuit instorten zoals ze ingestort zijn.

Dan de oorlog in Irak. Iedereen weet daarvan dat het een illegale oorlog is. Rapport van de Commissie Davids is daar helder over. Makkelijk voor iedereen te begrijpen. Een overduidelijke 'blitzkrieg' op basis van leugens. Bovendien was 'regime change' het doel. Illegaal geweld met als doel 'regime change' is terrorisme. Verder is er excessief gebombardeerd met munitie van verarmd uranium. Dat houdt vanzelf in dat er opzet is tot genocide. Ondanks dat verarmd uranium munitie niet op de lijst verboden wapens staat is het leveren van genocide strafbaar.

Ook voor Balkenende, Bush en Blair. De genocide van Balkenende in Irak kan vooralsnog niet vervolgd worden omdat de Hoge Raad zich vergist in het relateren van de wet aan de feiten. Zal door de 'shock and awe' komen die Balkenende en zijn Amerikaanse partners in crime massief hebben toegepast op de wereld. Nederlandse politici sinds Balkenende I worden gezien als zeer misdadig en buitengewoon gewelddadig met overduidelijk het oogmerk de Nederlandse burger bevolking vrees aan te jagen, te kerstenen en onder bestuur van niet democratisch gekozen derden te plaatsen. Ook in de straten is de bugeroorlog bijna een feit.

26-10-2013

Jihad inde straat

by J.L. de Kreek — last modified 26-10-2013 14:40
Opgeslagen onder:

Nederland wil Jihad in de straat. Het is niet te ontkennen. De Nederlander wil een bom in de bus en op het schoolplein, anders had het allang de terroristen in de Nederlandse politiek vervolgd en de genocide in Irak afgestraft. Van links tot rechts doet Nederland alsof het de braafste kind van de klas is. Dat is een vergissing.

Langzaam en zeker schuift Nederland op naar het moment dat de aanslagen op eigen grondgebied plaatsvinden. Er wordt al heel lang tegen gewaarschuwd. De politiek is uitgebreid van het risico op de hoogte gebracht alleen het wil de eigen goddelijke gang gaan. De Nederlandse Christen begaat een doodzonde in Islamitische landen. In casu wordt dat gezien als een onrechtmatige kruistocht met moderne middelen tegen de Islam. Ook door professionals. Mensen die er de werk van maken terrorisme te bestrijden.

Op Telegraaf.nl wordt gedaan alsof zij over goed ingevoerde inlichtingenbronnen beschikken. Het Goede Nieuws beschikt over bronnen die wèl zien waar de Telegraaf niet op in gaat. Zij hebben het over Polderjihadlisten die te keer gaan en vergeten voor het gemak te melden dat wat de Polderjihadi's doen niks vergeleken is met de ouderwetse kutstreken van de Telegraaf & co. Iedereen staat op de achterste benen van een afgehakt hoofdje in Syrië, terwijl verder iedereen ook de muil houdt over het eenvoudige feit dat de aanslagen 911 een inside job zijn en het CDA een terroristische cel in vreemde krijgsdienst.

Het CDA is Al Qaida. Telegraaf is Al Qaida. Met de Amerikaanse militaire junta heulende prominenten die de positie in de samenleving misbruiken om de schuld van the Coalition of the Willing aan grote internationale misdrijven in de doofpot te houden. Iedereen kent het rapport van de Commissie Davids. Iedereen kan met een beetje Googelen weten dat in Irak excessief gebombardeerd is met munitie van verarmd uranium. Dat is puur gif, nadat de granaat geëxplodeerd is. Irak is gemolesteerd door de Christenheid en de kutchristenen janken dat er Christenen vervolgd worden in Islamitische landen.

Álle Christenen moeten vervolgd worden. In ieder geval de Christenen in de politiek. Terrorisme bestrijders weten toevallig dat de Bijbel in het laatste boek Openbaring voorzegt dat wanneer Christenen aan politiek deelnemen de pleuris uitbreekt op aarde. Het wordt in beeldtaal uitgelegd. Met het Beest en de Hoer. Wie de Hoer en het Beest is kan iedereen zien dagelijks op TV of Internet. Femke Halsema is natuurlijk de hoer. En Mirjam Sterk. En Jeannine Hennis en zo. Beest Wilders is natuurlijk het varken. Aanslagen op het gebouw van de Telegraaf is in de huidige tijd een stuk minder onvoorstelbaar dan de Telegraaf hooghartig denken zal.

De Jihad komt naar Nederland. Vanzelfsprekend. Niet te stuiten. Leidende terroristen zitten immers in De Haag. In het algemeen kan men beter de oorlog bij de vijand hebben dan de vijand thuis het huis uit moeten vechten. Jihad bij Matthijs van Nieukerk aan de tafel. Kan natuurlijk ook. Of bij GeenStijl aan het bureau. Natuurlijk ook Jihad bij arabist Hans Jansen. Hans Jansen is Nederlandse leider van de Christelijke kruisvaart tegen de Islam want hij is Katholiek met een valse tong. Andes Breivik en Hans Jansen zijn lid van dezelfde broederschap. Jihad inde straat houdt ook in de dat de Katholieken eindelijk klein gemaakt worden in Nederland. Eindelijk van die kutholieken af en die kloterige Zondagswet.

Hoelang verzieken de Katholieken reeds de sfeer in Europa? Toch zeker vanaf de eerste Kerk. De Katholieken zijn ook de grootste kindermisbruikers. In de Kerk en de jeugdzorg. Dat is uitgebreid bewezen in de zaken die moeten leiden tot strafvervolging van de bestuurders in de jeugdzorg. De Jihad komt echt naar de straat. De Polderjihadi's zijn misschien wel zeer effectieve Jihadisten. Dat is de dikke pech die Nederland heeft leidend te zijn in verband met het brede terrorisme van de Christenheid in vereniging met racisten en Zionisten.

24-07-2013

Oorlogsverklaring

by J.L. de Kreek — last modified 24-07-2013 11:20
Opgeslagen onder:

Aan de oorlog zonder geldige reden in Irak is van het Nederlands bestuur of de Nederlandse Strijdkrachten geen oorlogsverklaring vooraf gegaan. Hoewel Nederland politiek en niet militair bijdroeg aan de oorlog zonder vergunning in het buurland van Europa, had het vergezeld moeten gaan van een oorlogsverklaring om geen oorlog tegen een bevriende staat te faciliteren. Jan Peter Balkenende is jurist. Door zijn bijzondere kennis als Christelijk Sociaal Denker, hij is daarin bijzonder hoogleraar, wordt hij geacht in de rol van minister-president van Nederland de juiste beslissing te nemen in verband met zaken die een ieder bepaaldelijk aangaan.

Omdat Jan Peter Balkenende ná de politieke ondersteuning zonder voorafgaande oorlogsverklaring tevreden was over de standrechtelijke executie van Saddam Hussein heeft Jan Peter Balkenende persoonlijk en politiek ambtelijk relevante ondersteuning geleverd aan de moord op het hoofd van de bevriende staat Irak. Ook was er geen gewapend conflict met Irak, want de bijdrage aan het onrechtmatige geweld was politiek en niet militair. Artikel 115 van het Wetboek van Strafrecht heeft daarop het volgende bedacht:


De aanslag op het leven of de vrijheid van een hoofd van een bevriende staat wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Indien de aanslag op het leven de dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

Dus Jan Peter Balkenende is een probleemmaker. Omdat Jan Peter Balkenende ondersteund is door Maxime Verhagen en Donner en Hirsch Ballin zijn Maxime Verhagen en Donner en Hirsch Ballin ook probleemmakers. De 'responsibility to protect' waar Maxime Verhagen zich steevast slissend op beriep houdt in de eerste plaats in dat politieambtsdragers zich aan de wet houden. Het is nu oorlog met het CDA. In stilte. Vooralsnog zonder tanks en kanonnen. Feitelijk is het oorlog met de gehele Christenheid, inclusief André Rouvoet en de oudkatholieken.

In Nederland weten te weinig mensen hoe de geschiedenis vanaf pak'm beet, de Franse Revolutie, echt is geweest omdat de Christenheid daarin een extreem kwalijke rol speelt en door de vrije open Nederlandse samenleving instaat  politiek-ambtelijk te bepalen wat er in de geschiedenisboekjes staat en dat alleen de kerk op zondagochtend vroeg iedereen wakker maken mag met klokkengeluid. De Christenheid in het algemeen en de Nederlandse Christenheid in het bijzonder, Rouvoet, Balkenende, Sterk, Ballin, Donner, noem ze op, werkt gebruikmakend van democratisch verkregen bevoegdheden, mee aan de ongerechtvaardigde internationale kruistocht tegen de Islam.

Dit gaat dermate ver dat het Christelijke Leger de Heils middels dwang en drang van de jeugdzorg Islamitische minderjarige kinderen van vluchtelingen uit Irak bekeert tot het Christendom. Dat is een vorm van genocide. Meeste mensen denken bij genocide aan moord op grote groepen bepaalde mensen. Ook de moord op één persoon kan genocide zijn, en gedwongen bekering van kinderen is een vorm van genocide. Dat blijkt eenvoudig uit artikel 3 lid 1 sub d van de Wet Internationale Misdrijven:

kinderen van de groep onder dwang overbrengt naar een andere groep

Het oogmerk van de Christenheid om nationale, etnische of godsdienstige groepen, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen, blijkt uit de gedragingen van de verzameling van (rechts)personen die zich beroepen op een Christelijke grondslag. De Christenheid verziekt al eeuwen de sfeer in Europa. Zonder de Christenheid had iedereen geweten dat Ozzy Osbourne de verlosser en Rock-'n-roll de enige ware kerkmuziek is. Het Christendom is in het algemeen een dwaalleer. Dit komt omdat het gebaseerd is op onwaarachtige gebeurtenissen. De kruisigingsdood van Jezus de profeet. Dat was een schijnvertoning. Het Nieuwe Testament is de verzonnen geschiedenis over de Profeet om te verhullen dat het aan de doodstraf van de Sanhedrin ontkomen is en de Romeinen gefopt heeft. De Christenheid heeft het misbruikt om macht te grijpen.

Zionisme is ook Christenheid. Meeste mensen weten dit niet omdat de meeste mensen ook niet weten dat vroege Katholieken zich voordeden als Joden om het Jodendom van binnenuit kapot te maken. Door als Jood vermomd Joden een slechte naam te geven. Een listige kunstgreep van kruisvaarders die niet altijd het zwaard hebben kunnen inzetten tegen de door hen als verwerpelijk geachte andere mensen. De SS was ook Christenheid. De SS was aan de Jezuïeten verwant. De SS en Hitler zagen zichzelf in de eerste plaats als ridders in een kruistocht opzoek naar de Heilige Graal. Het bloed van Jezus. Net als de oud-katholieken was de SS een afsplitsing van de stam der Christenheid. Jehova's Getuigen zijn overigens geen Christenheid want zij doen niet aan politiek en hebben (amper) bestuurlijke lichamen die het bepalen voor de gemeenschap. Jehova's Getuigen studeren. Het geloof van Jehova's Getuigen is accademisch onderbouwd. De Christenheid bedient zich van dogma's om erkenning van de eigen leerstelling of godsdienstig voorschriften af te dwingen.

18-06-2013

Boosaardige christelijke kruistocht

by J.L. de Kreek — last modified 18-06-2013 10:05
Opgeslagen onder:

Dat de Nederlandse christelijke partijen deelnemen aan een boosaardige christelijke kruistocht is meer dan zeker. Precies zoals christelijke Eind Tijd profetieën prediken. Kruistocht tegen de islam. Kruistocht tegen de grondbeginselen van de democratie. Kruistocht tegen minderjarigen. Opdat de samenleving desintegreert en bestuurlijke macht ouderwets vervalt aan de kerk. Christenen willen geen scheiding van kerk en staat anders zaten zij niet in de politiek. Balkenende en Verhagen zijn oorlogsmisdadigers eerste klas. Het CDA heeft een bloedhekel aan Islamieten daarom heeft het Wilders gedoogd.

Wilders brengt met zijn FITNA de veiligheid van de Kroon in gevaar. De christelijke partijen kan het niks schelen want de bijpassende ontreddering in toevallig de huidige tijd is precies wat hun geloof collectief predikt. Zij zullen zich niet verzetten tegen vervullingen van de profetieën ook al is dat de complete desintegratie van de samenleving. André Rouvoet is leider in de moderne christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam. Door Paars te belasteren is de christenheid politiek aan de macht gekomen. Balkenende kon niet wachten Bush en Blair te ondersteunen bij en tijdens hun opzichtige misleiding van de internationale gemeenschap.

Ook indien de daders van de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 exclusief Islamieten uit Talibangebied waren hoort de reactie daarop internationaal strafrechtelijk te zijn en niet militair. Juist de strakke context van het internationaal strafrecht levert militairen 'rules of engagement' waar ze wat aan hebben als antwoord op internationaal terrorisme. Daarmee worden terroristen van de aarde gejaagd. Dat is het systeem. Zo is het internationaal geschreven en ongeschreven recht. Balkenende en Verhagen hebben geapplaudisseerd voor de moord op het hoofd van de bevriende Staat Irak. Alsof Balkenende en Verhagen zelf de keizers waren.

Het christen fascisme heeft postgevat op aarde. Amerikaanse exponenten van deze kwaadaardige beweging die ook aan de basis ligt van de inquisitie en het ouderwetse antisemitisme en homohaat, hebben de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 in touw gezet. Europese en Britse vertegenwoordigers met voorop Balkenende en Blair hebben zonder nader onderzoek de misleiding voor waar aangenomen en zijn voetstoots politiek zonder voorafgaande oorlogsverklaring akkoord gegaan met oorlog zonder vergunning van 'the Coalition of the Willing'. Steeds weer de waarheid van de feiten negerend. Binnen tien jaar is de wereld economie kapot en zijn overal in de buurlanden van Europa oorlogen of geweld. Het zijn steeds de christenen die wegkijken van de eigen schuld aan de ongeregeldheden.

Altijd weer beroepend op de veronderstelde hogere moraal, terwijl de christen door de Moslim tot tien heeft leren tellen. Christelijke kruistochten zijn op zichzelf niet moeilijk te herkennen. Feitelijk is elke politieke manifestatie van christendom een vorm van kruistocht. Het is in strijd met de geschriften voor gelovigen in het algemeen deel te nemen aan politiek. Daar hebben gelovigen geen tijd voor. Jodendom staat ook geen deelname van Joden aan politiek toe. Daarom dat elke land in de Diaspora wat Joden goed behandelt dit ten goede komt. Joden hebben geen staats of bestuursrechten rechten anders dan in burgerlijke hoedanigheid. Dat is de Joodse wet. Deze regels van het joodse geloof zijn doorgetrokken in het Nieuwe Testament. Er is geen twijfel over dat het Nieuwe Testament in elke vertaling dicteert dat christenen die aan politiek deelnemen de hoer en het beest ondersteunen. Zij zijn de hoeren. De beesten. Barbaren.

Het kindermisbruik onder toezicht van christelijke instellingen in Nederland sinds 1945 is onverminderd hoog. De Zondagswet is ook al zo opdringerig christelijk. De mens is heel wat ouder dan de christenheid. Ideologie gebaseerd op valse leerstellingen wat mensen vergiftigt en mannen met jurken het gevoel geeft dat zij het bepalen kunnen voor anderen. Het Vaticaan is niet eens aangesloten bij het Internationaal Strafhof en toch maakt het aanspraak op de titel Staat. Dan is de Paus ook nog eens zogenaamd religieus leider. In Iran is dat beter geregeld. In ieder geval democratischer.

De boosaardige christelijke kruistocht van Balkenende, Verhagen, Rouvoet & co moet leiden tot een wereldregering door de Amerikaanse militaire junta die ook schuld heeft aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. De Paus is dan geestelijk leider van de wereld. Een telg van de Rothschild bankiers is alsdan de gekroonde wereldlijke leider. Deze familie heeft ook Hitler betaald. Kroning zal plaatsvinden in Jeruzalem, waarschijnlijk in of rond de zogenaamde (in ieder geval niet Joodse) Derde Tempel, na sloop van de huidige (islamitische) Rotskoepel en Al-Aqsamoskee op de Tempelberg. Ook de Exodus is een vervulling van christelijke Eind Tijd profetieën. Daarom dat de Zionisten en Katholieken diepgaand samenwerkte. Als onderdeel van de eeuwen oude boosaardige christelijke kruistocht tegen de beschaving die terug gaat tot en met het Romeinse Rijk.

28-05-2013

Balkenende is kruisvaarder

by J.L. de Kreek — last modified 28-05-2013 17:50
Opgeslagen onder:

Elke christen in de politiek is kruisvaarder. Het systeem zoals Nederland dat gebruikt is gecorrumpeerd geraakt door oorlogscriminelen, terroristen en genocidale moordenaar van hoofdzakelijk christelijke huize. Dat is van de laatste tien tot dertien jaar. Met de millennium wisseling is er millennium bedrog in het systeem gebracht door politieke organisaties, bewindslieden en Kamerleden ondersteund door de mainstream media. Bedoeld om het illegale geweld van de Coalitie der Gewilligen in islamitische landen gelegenheid te geven zoals de zelf vervullende profetieën van de Katholieken dat graag ouderwets zien.

Het systeem is gecorrumpeerd geraakt door misbruik van religie. Politici die doen alsof zij christen zijn en met die schoneschijn punten scoren bij de kiezer, die niet beter weet. Journalist Micha Kat, wordt door de Pedograaf opgejaagd omdat hij het fascisme, en het racisme en het liegen en bedriegen beu is, heeft gelijk. Er is geen Holocaust geweest. De Zionisten hebben het gedaan. Israël is Mofrica, en de Amerikanen zijn de roodste roodnecken sinds de roodneck is uitgevonden. De Twin Towers zijn door een samenstel van omstandigheden ingestort zonder dat de vliegtuigen daaraan materieel een bijdrage geleverd hebben. De vliegtuigen waren voor de vorm om Islamieten de schuld te kunnen geven.

De asymmetrische inslag van een vliegtuig kan geen Twin Tower symmetrisch in het eigen fundament laten instorten. De pannenkoek theorie is onzinnig omdat de massa van de bovenste etages altijd op de stalen steunpilaren gedrukt hebben. Het bijzondere aan de Twin Towers is dat ze van STAAL zijn. Het beton eromheen was invulling wat verder amper dragende krachten hoefde te weerstaan. De stalen bielzen als boomstammen zo dik vormde met elkaar een net waarin elk vliegtuig als een muskiet gevangen wordt. Die vliegtuigen kunnen nooit de schade veroorzaakt hebben die er gezien is. Om die schade te verkrijgen zijn er co-factoren vereist waaronder bijvoorbeeld twee kleine atoombommen en/of naotermiet en/of andere geavanceerde explosieven.

Op die aanslagen, die van den beginnen corrupt blijken te zijn, is militair gereageerd en niet internationaal strafrechtelijk. Dat is verdacht. Ongeacht de ernst van de aanslagen en wie het gedaan heeft, de voorgeschreven reactie daarop is internationaal strafrechtelijk waarbij overigens militairen betrokken worden kunnen onder zeer strenge 'rules of engagement'. Om terrorisme te bestrijden zoals het terrorisme op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is het noodzakelijk dat ambtenaren namens de staten internationaal in de uitvoering aan strakke rules of engagement gebonden zijn om te kunnen slagen. Dat Balkenende letterlijk als een schoothondje bij Bush op bezoek was terwijl algemeen bekend is dat de familie Bush manager geweest is van het bureau van Adolf Hitler is verraad zoals alleen christenen in de politiek beheersen.

Balkenende wilde Gekke Henkie niet zijn in de internationale verhoudingen terwijl Balkenende als jurist weten kan dat hij de weg via het internationaal strafrecht had horen te prediken bij gebreke waarvan er van het CDA geen politiek consent voor de strijd tegen terreur hoort te zijn. Gezien de reputatie van Nederland in de internationale verhoudingen en het feit dat Nederland het Internationaal Strafhof en het Vredespaleis huisvest was Balkenende gebonden aan de plicht het internationaal strafrecht als middel te hanteren voor de internationale reactie op de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Ook kabinet Kok II heeft niet goed gereageerd op de aanslagen 11 september 2001.

De grote corruptie deed de intrede met Balkenende 22 juli 2002 en de aanloop naar de illegale oorlog in Irak. De aanslagen werden misbruikt om Paars de bons te geveven en later stemde het CDA in met het gedoogakkoord van Wilders in verband met de buitenlanders. Met de illegale oorlog in Irak liet Balkenende het ouderwetse CDA zien van de christenheid waarvan iedereen gehoopt had dat de christenen dit met de Franse Revolutie afgeleerd hadden.

Religie en utopie en terrorisme gaan hand in hand. Dat alleen islamieten met het geloof in de politiek leveranciers van terrorisme zijn is een onzinnige veronderstelling. De christenheid, het christendom in de politiek in het algemeen en dat van Balkenende in het bijzonder is de ziekste vorm van terrorisme omdat het tot desintegratie van de gehele samenleving leiden moet ter faveure van de macht van de kerk. Voor christenen in de politiek geldt dat zij ongeacht de doelstellingen en/of programma vijanden van de Staat zijn omdat zij dat als christen tot een eind willen brengen opdat de Paus en zijn kruisvaarders de lakens uitdelen.