U bent hier: Home / Topics / Binnenland

Binnenland

17-06-2013

Militairen in Amsterdam West

by J.L. de Kreek — last modified 17-06-2013 17:10
Opgeslagen onder:

De grootste eenheid van de landmacht is in Amsterdam West. Goede Nieuws is op onderzoek uitgegaan. Het beeld is diffuus. Is het een militaire oefening of meer? De Jeruzalemkerk wordt bezocht. Ook organisaties in de buurt met een hoog gemiddelde aan multiculturaliteit. Het woord waarvan Geert Wilders schuim op de kaken krijgt. De communicatie medewerker van defensie is van de Operationeel Ondersteuningscommanddo Land. Stadsdeelmedewerker verwijst naar defensie.

Volgens het persbericht houdt het bataljon zich bezig met civiele- en militaire samenwerking en vormt het voor de commandant in een missiegebied het verbindend element tussen de militaire organisatie en de bevolking. De Nederlandse militairen worden regelmatig uitgezonden naar buitenlandse missies en hebben hierbij veel contact met burgers ter plaatse. In een missiegebied dienen ze rekening te houden met politieke, culturele, religieuze, sociale, economische en humanitaire aspecten. Contacten met de bevolking, hulporganisaties en lokale bestuurders vormen zo een belangrijk en onvermijdelijk deel van het werk. Ze geven de militaire commandant overzicht van alle civiele informatie en stellen hem in staat op korte en lange termijn zijn missiedoelen te behalen. Aldus steeds het persbericht.

Zijn de Nederlandse strijdkrachten alvast in Amsterdam West gelegerd in verband met de ondergang van de Telegraaf en grote demonstratie bij de Amsterdamse rechtbank van Micha Kat tegen de mainstream media 20 juni om 12:00 uur? Het OOL biedt alle operationele ondersteuningstaken voor grondgebonden eenheden bij operationele inzet en oefeningen. Het commando is met 6.500 medewerkers de grootste eenheid van de landmacht. Dertig of veertig van hen schijnt op bezoek te zijn. Stadsdeel West doet er opzichtig het zwijgen toe. U moet bij defensie zijn.

Het Operationeel Ondersteuningscommando Land biedt vanuit 22 locaties door heel Nederland kennis en ondersteuning aan de grondgebonden eenheden. Overal ter wereld waar Nederlandse militairen worden ingezet, ondersteunt het OOCL met mens en materieel. Ook levert het OOCL voortdurend mensen voor de missie in Afghanistan. Dit duurde zeker tot 2010, daarna stond de redeployment (het terugverplaatsen van personeel en materieel) te wachten. De volgende uitrustingsstukken zijn essentieel voor dit ondersteunende commando:

 • 2 veldhospitalen en 3 mobiele operatiekamersystemen (MOGOS);
 • 7 mobiele drinkwaterinstallaties;
 • 412 Scania wissellaadsystemen;
 • 106 DAF trekkeropleggers;
 • 71 Fennek wielvoertuigen (deels nog in aflevering);
 • 1 Fuchs wielvoertuig voor elektronische oorlogsvoering (EOV);
 • 7 Raven onbemande vliegtuigsystemen;
 • verkenningsboten;
 • oorinstallaties voor drinkwatervoorziening;
 • 38 mobiele satellietkeukens (MSK);
 • 12 eindpontons en 24 tussenpontons, geschikt voor maximaal 6 bruggen.

Daarvan is vooralsnog niks aangetroffen in Amsterdam West. Goede Nieuws is op onderzoek uit en houdt u op de hoogte. Eventuele Tips graag hier melden. Heeft u de militairen gezien? Waar en wanneer? Met daarbij aub een kort verslag van de gebeurtenissen.

Update 17:31: Stadsdeel bericht: Het programma wordt ingevuld door Defensie.

11-05-2013

Hitler gehoorzaamde Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 11-05-2013 09:55
Opgeslagen onder:

Hitler respecteerde de keuze van de Zionisten. De beslissing alle Joden uit Europa te verdrijven, met antisemitisme, bruinhemden, treinen en kampen is genomen door de Zionisten vóórdat Hitler geboren was in 1889. In 1897 formaliseerde de Zionisten hun besluit als bestuurders van 'The Society of Jews'. In 1923 waren de Zionisten van Betar de eerste bruinhemden, in Duitsland. In 1929 werd Hitler betaald door de Zionisten. In maart 1933 verklaarde de Zionisten de oorlog aan Duitsland. Onder druk van deze dreiging sloot Hitler augustus 1933 de Haavara overeenkomst met de Zionisten om de Joden uit Europa te verdrijven. In 1940 bouwde de Zionisten symbiotisch met de SS Auschwitz. Tegelijk kreeg Hitler olie, buna en Zyclon-B geleverd van de Zionisten.

2013 vervolgen de Zionisten ex-advocaat Jeroen de Kreek omdat hij de waarheid van de feiten relateert aan de orde van de dag, op hetzuur.nl en verder overal waar hij de gelegenheid heeft. Als er geen gelegenheid is wordt er alle middelen rechtens gegelegenheid gemaakt. Door kwalitatief hoogwaardige feedback en inside informatie die Jeroen de Kreek meerdere keren ontvangen heeft van onder andere het bureau van de commandant der strijdkrachten in verband met de feiten op de grond, is het voor Jeroen de Kreek duidelijk dat we vandaag te maken hebben met klootzakjes in de politiek die gebruikelijk “kaalkopjes” genoemd worden.

Dat Diederik Samson kaal is zegt meer over hem dan dat het kaalkop denkt. Ditzelfde geldt ook voor oorlogscorrespondent Arnold Karskens die de propaganda van de Zionisten voor zoete koek slikt en denkt dat de grote oorlogscriminelen Duitsers waren. De grote oorlogscriminelen in verband met WOII en de Shoah waren Zionisten. Zionisten hebben aristocratisch de leiding genomen over de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Hitler is hen onder dreiging van de ondergang daarin gevolgd. Hitler en de SS behartigde de Zionistische zaak. De 'Gründlichkeit' van de Wehrmacht stond in dienst van de Zionistische agenda. Eerst hebben de Zionisten het antisemitisme 'salonfähig' gemaakt, daarna hebben napraters het overgenomen.

Na de Franse Revolutie nam het antisemitisme af omdat de beschaving intrede deed en de mensenrechten de gebruikelijke usance werden om elkaar wederzijds mee te bejegenen. Enkele aristocraten zijn letterlijk een kopje kleiner gemaakt, de rest werd deels onteigend en van ondemocratische macht ontdaan. Gelijkheid vrijheid broederschap en korte rokjes kwamen in de mode. Vooral Joden profiteerde van de vrijheden in Europa na de Franse Revolutie. Het losbandige leven onder de emanciperende en assimilerende Joden in Europa leidde tot pornografie en ander vermaak. Met die vrijheden voor Joden in Europa hadden de Zionisten geen kans alle Joden in het wereld-getto te krijgen.

Dus bedachten de Zionisten een list. Omdat het eerste officiële opperhoofd der Zionisten de spraakmakende journalist Theodore Herzl was van wie alle aristocraten alles lazen, fantaseerde hij in de kranten ernstige vormen van antisemitisme in Europa. Hij maakte zich groot in verband met de Dreyfus affaire waarover geen twijfel is dat die zaak juist het succes van emancipatie en assimilatie bewees want binnen een paar jaar corrigeerde het systeem zich en werden fouten toegegeven. Dreyfus werd gerehabiliteerd. Volgens Herzl was die zaak het bewijs van antisemitisme in Europa en tegelijk schreef hij in zijn dagboeken dat er meer antisemitisme in Europa moest zijn om Joodse rijkdommen te liquideren. Ook vond hij dat Joden op elkaar moesten schieten en vernietigd moesten worden.

De idee van 'lebensraum', de treinen, de concentratiekampen, het antisemitisme, komt allemaal letterlijk uit het brein van de man die door Ronny Naftaniel en Esther Voet en al die Zionisten bewierookt wordt als de grondlegger van de Joodse staat. Dat terwijl Joden uit de tijd van Herzl en nu juist protesteren tegen zijn ondemocratische ideeën die geen grondslag hebben in het Jodendom. Tweehonderd aristocratische Asjkenazim besluiten met elkaar te Basel 1897 dat mensenrechten voor Joden niet gelden en dat Joden bij meerderheid uit een volk van verachtte bedelaars bestaat. Vanaf dat moment met Hitler en WOII en de Shoah en 1948 met de onafhankelijkheid van het beloofde land en de tirannie op de Palestijnen en de apartheidspolitiek van Israël wat niet eens een grondwet bezit en de strafvervolging van Micha Kat en Jeroen de Kreek wegens holocaust ontkenning en relateren van feiten, is één terroristische beweging van de bestuurlijke lichamen van Nazi staat Israël. Betaald door de bankiersfamilie Rotchield die tot op heden de wiedergutmachuningen niet voldaan heeft en aanstormt op vervolmaking van het Duizendjarig Nazirijk.

09-05-2013

Holocaustles voor Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 09-05-2013 12:26
Opgeslagen onder:

Jeroen de Kreek voelt zich geholocaust. Door de zittende en staande magistratuur, om te voorkomen dat het aanslagen te duchten heeft uit Zionistische hoek als het net als Jeroen de Kreek holocaustontkent. Ook voelt Jeroen de Kreek zich geholocaust door de Zionisten zoals zij altijd Joden geholocaust hebben. Jeroen de Kreek voelt zich net genoeg Joods om liederlijk ziedend te zijn op de Zionisten in verband met de Jodenvervolging van 1940-1945. Dat is Jeroen de Kreek een brug te ver, naast de leugens over Sinterklaas en de Euro.

Ronny Naftaniel, Esther Voet, Ronald Eissens, de Joodse Omroep zuigen als Nazi's. Het zijn de gettohouders van vroeger. De zieke slavendrijvers. De hypocrieten. De leugenaars. Dat zij kritiek op hun schandalige praktijken afserveren kunnen met lasterlijke aanklachten veronderstelde jodenhaat, antisemitisme of holocaust ontkenning is bij de beesten af. Het is goed en zelfs noodzakelijk de Holocaust te ontkennen. Directe nakomelingen van de slachtoffers van Auschwitz ontkennen de Holocaust, omdat de Joden de Shoah niet gewild hebben. Ook zijn er gelukkig (!) significant minder dan zes miljoen Joden vermoord.

Het zieke aan de Holocaustleugens is dat voor de Jodenvervolging van 1940-1945 precies het woord gebruikt wordt wat Joodse opzet impliceert: Holocaust. Dat is een brandoffer. Het is typisch voor Joden brandoffers te brengen. Dat staat in het oude testament. Holocaust wordt ook zoenoffer genoemd. De Joden laten met vuur dingen in rook opgaan om G-d mild te stemmen bij het werk en de orde van de dag. Zionisten hebben met hun maatschappelijke en politieke beweging dit ritueel ingevuld door Joodse burgers letterlijk te verbranden (eerst vergassen dan verbranden) om in rook op te doen laten gaan door de schoorstenen van Auschwitz ter verkrijgen van milde stemming van G-d als voorbereiding op de met het Jodendom in strijd zijnde en daarmee onrechtmatige kolonisatie van Palestina.

Dat in Auschwitz ook Joden gewoon gedoucht zijn, en dat er een bordeel was en zwembad, en voetbalveld en dat de lijkenkelders oorspronkelijk lijkenkelders waren en pas later door het Zionistische bestuur tot gaskamers zijn omgebouwd, en dat ook Joden met goud en sieraden in de zaken per trein oostwaarts reisde, vertellen de Zionisten nooit. Daarop hameren en de Zionisten het zuur wensen wordt bestraft door de Zionisten met jarenlange strijd om het gelijk van de feiten en de ondergang van de onderneming. Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens en de Joodse Omroep hebben een ruzie die zij zullen verliezen omdat zij strijden tegen het Jodendom, iedereen pathologisch voorliegend over wie de daders zijn van de genocide op de voorouders van Jeroen de Kreek.

Jeroen de Kreek neemt de kwestie persoonlijk. Als iedereen onderwezen in de mythe van de Holocaust, met daarbij joodse voorouders die het kamp van de Zionisten niet overleefd hebben. Op de trein gezet. Onder leiding van de grootvader van vice premier Lodewijk Asscher afgevoerd. Geslagen omdat het Joden waren. Door de Zionisten zo blijkt Jeroen de Kreek nadat hij via Internet zicht gekregen heeft op relevante Zionistische bronnen die de Zionisten altijd vakkundig aan het oog van het publiek ontrokken hebben weten te houden. De kwalificatie Holocaust voor de Jodenvervolging van 1940-1945 is een blatante belediging van Joden in verband met geloof, zo zijn Joden niet.

De Joden is een catastrofe overkomen. Die Shoah is het Zionisme. De Tweede Wereldoorlog begint te Basel 29-31 augustus 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres. De Tweede Wereldoorlog is niet plotseling ontstaan. Alles is zorgvuldig gepland, gemanaged, gefinancierd, geregisseerd door Zionisten. Als vermaak voor henzelf. Ter verrijking van de personen die toen in 1897 al de rijksten op aarde waren. Het is allemaal letterlijk terug te lezen in de talrijke zionistische publicaties die te vinden zijn in de Zionistische bibliotheek. Joden zoals Joden zijn zeggen exact hetzelfde over Zionisme als Jeroen de Kreek.

Israël is geen Joodse Staat. Zionisme is Nazisme. De propaganda van de Nazi's is gebaseerd op wat Zionisten zeiden. Joodse bankiers betaalde Hitler. Rabijnnen noemde Hitler de Joodse verosser. Joodse leiders wilde het antisemitisme omdat zij besloten dat antisemitisme hèt middel is om de Joden terug te krijgen in de Joodse Staat Israël waar zij overigens volgens het Jodendom louter in de Diaspora mogen verblijven. Diaspora veronderstelt afwezigheid van enig Joods bestuur. Joden zijn altijd door Joden in getto's gehouden. De Joodse arbeidersslaven bestuurd door de getto knuppel van het ondemocratisch gekozen aristocratische bestuur.

Zionisten bedreigen rechters (2)

by J.L. de Kreek — last modified 09-05-2013 10:05
Opgeslagen onder:

Jeroen de Kreek is inmiddels ook in hoger beroep gegaan tegen de tweede veroordeling in verband met de website op hetzuur.nl, wat tweets naar defensie minister Hennis (toen nog Kamerlid) en een bericht aan arabist Hans Jansen. De tekst van het appelschriftuur laat aan duidelijkheid niks te wensen over. Het Openbaar Ministerie is al in hoger beroep gegaan. Jeroen de Kreek heeft inmiddels diverse contacten gehad met de recherche over de veronderstelde bedreigingen met 'dire consequense' door Ronald Eissens van het MDI aan iedereen die Jeroen de Kreek gelijk geeft. Jeroen de Kreek voelt zich ouderwets jodenvervolgd door de leidende Nazi's van het MDI, CIDI en Joodse Omroep die weten dat de Zionisten de grote Nazileiders zijn.

Ronald Eissens kan uit het Auschwitz bulletin afleiden hoe Jeroen de Kreek over de gang van zaken zou kunnen denken. Omdat Oma De Kreek is afgemaakt, kansloos op de trein gezet, zodat Ronny Naftaniel als schijnjood de grote Nazileider Theodore Herzl eren kan ten titel van bestrijding van racisme en fascisme,  schijt Jeroen de Kreek alle Zionisten de bek vol. Het is niet toevallig dat een aantal explosieve dossiers bij het bureau van Jeroen de Kreek in behandeling zijn. Die dossiers zijn in verband met de oorlogscriminelen van vandaag. In het landelijke en lokale bestuur, de leiding hebbend. Jan Peter Balkenende & Mark Rutte & co. En Geert Wilders, het antisemitische schoothondje der Zionisten.

Het is natuurlijk dat Jeroen de Kreek de vinger op de zere plek legt dat er over hem heen gevallen wordt, en Bert Brussen en Jan Bennink en Pritt met geen woord reppen over de schandalige inbreuken op de vrije meningsuiting op Internet. De Zionisten slopen niet alleen huizen van Palestijnen, zij maken ook Joden kapot wanneer zij de waarheid der feiten ter tafel brengen. Jeroen de Kreek denkt dat het niet uitmaakt hoe hij de boodschap brengt, de inhoud is dermate krankzinnig dat het onvoorstelbaar is. Ronny Naftaniel is 'hardcore' antisemiet en staatsvijand nummer één.

Het is een nazi-mol. Nu ontmaskerd. Alle Asjkenazim zijn Nazi wanneer zij ook Zionisten zijn of de staat Israël respecteren. Alle Zionisten zijn Nazi's. Nazisme en Zionisme zijn synoniemen. De eerste bruinhemden waren Zionisten, en Zionisten zijn de financiers en intellectueel daders van WOII en de Shoah. Hitler was niet het opperhoofd in het wereld Nazirijk van zijn tijd, dat waren Zionisten. Joden willen geen Joodse Staat. Voor Joden is Israël een virtuele staat in gedachte embedded in de wetten en tradities van de landen van geboorte zonder daarbij zelf aan politiek deel te nemen of enige politieke ambitie uit te leven.

Het liederlijke aan Ronny Naftaniel & co is dat zij geen jota heel laten van het Jodendom en zelfs de basisbeginselen met voeten treden. Zij zijn tègen democratie omdat zij deelnemen aan de politiek en maatschappelijke beweging der Zionisten wat een beweging is opgericht door tweehonderd aristocraten zonder de Joodse burgers te raadplegen en blatant in strijd met alles waar Joden voor staan. Omdat zij de leiding hadden overal, ondemocratisch de baas waren, het voor het zeggen hadden, generatie op generatie, aristocratisch als slavendrijvers en gettohouders, kwam de joodse burger nooit aan het woord toen de door de Zionisten gefinancierde Hitler de deportatieovereenkomst met de Zionisten sloot.

Uit de stukken blijkt dat de Zionisten in ieder geval vanaf 1897 officieel de mensenrechten voor alle Joden opgezegd en de Joden bij meerderheid als een volk van verachtte bedelaars gezien hebben. Dat de Zionisten corrupte klootzakjes zijn hoeft Joden er niet van te weerhouden de behoefte uit te leven in Jeruzalem en omstreken te verblijven. Vroeger met de arabieren toen de Romeinen bestuurde ging dat ook goed. Op het aspect van de verafgoderij door de Joden na, waardoor ze in de Diaspora beland zijn. Een last die vlot licht bleek mede omdat de Islamieten tot in Spanje bestuurde. De Joden en Arabieren hebben het door de geschiedenis heen altijd goed gedaan met en onder elkaar als buren.

Het is eerst sinds de komst van de Zionisten dat het fundamenteel duurzaam fout gaat voor de Joden. Het antisemitisme van de christenheid is niks vergeleken met het antisemitisme uit Zionistische hoek. Iedereen ten onrechte denkt dat Joden en Zionisten aan elkaar gelijk zijn. Jodendom en Zionisme zijn onverenigbare grootheden. Joden behartigen een heilige zaak. Zionisten behartigen particuliere belangen van de rijksten op aarde middels politieke en maatschappelijke instrumenten. Dat niemand in het onderwijs door de meester gewezen wordt op de smoking gun, die bewijst dat de Zionisten en Nazi's letterlijk keerzijde van dezelfde medaille zijn is natuurlijk liederlijk!

Nu doet de rechtbank alsof Jeroen de Kreek ontoerekeningsvatbaar is terwijl de rollen zijn omgedraaid ten gevolge van dreigingen met 'dire consequences' door Ronald Eissens (MDI) als Jeroen de Kreek gelijk krijgt en dat is erg want Ronald Eissens is er ook mee bekend dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden en dat de Zionisten de grote schuldigen zijn. Voor de Joden is dat feest want dan ontvalt eindelijk de rechtsgrond voor Israël omdat het een staat op nietige grondslag blijkt te zijn. Niet verwonderlijk dat Israël imponeert als een wereld-getto met die muur en ook anderszins en dat grondlegger Theodore Herzl in zijn dagboeken ergens eind 19e eeuw dat land letterlijk een 'world-getto' noemt. Ook opvallend dat Theodore Herzl als grondlegger van Israël ook de persoon is die van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk hèt internationaal politieke en maatschappelijke vraagstuk gemaakt heeft en dat leidende Joodse families die hem sponsorde ook Adolf Hitler betaald hebbenen eigenaren waren van Auschwitz.  Heel gek allemaal.

08-05-2013

Zionisten formeel Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 08-05-2013 10:15
Opgeslagen onder:

Het is niet alleen door de medaille die de Nazi-leiding geslagen heeft dat de Zionisten formeel Nazi's zijn. Aan de ene kant de David Ster. Aan de andere kant het hakenkruis. In de rand de tekst: Ein Nazi Fährt Nach Palastina. Het is ook door het blatante antisemitisme en het ontwerpen van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk, met kampen, treinen en geweld door geacrediteerde antisemieten, en het betalen van Hitler, dat Zionisten formeel Nazi's zijn. Hun leugens verzieken de samenleving en leiden tot intrinsiek confictueze tweedelingen en existentiele bedreigingen.

De munt

Ronny Naftaniel bewierookt antisemieten

by J.L. de Kreek — last modified 08-05-2013 05:55
Opgeslagen onder:

Dat Ronny Naftaniel, de oud directeur van het CIDI, lust heeft naar leugens en bedrog blijkt eenvoudig uit het feit dat hij de grootste antisemiet uit de 19e eeuw bewierookt. Ronny Naftaniel beweert tegen racisme en antisemitisme te zijn alleen dat kan niet blijken uit het feit dat hij op twitter openbaarheid geeft aan de opening in Budapest 29 november van het Theodor Herzl Centrum wat moet bijdragen aan de strijd tegen het groeiend antisemitisme daar. Theodore Herzl (1860-1904) is de uitvinder van de door de Duitse bezetter uitgevoerde Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk en de grote veroorzaker van antisemitisme in Europa na de Franse Revolutie.

Dat Ronny Naftaniel zo diep gezonken is dat hij de Zionistische oorlogscriminelen hooghoudt kan alleen beteken dat het Joodse belang hem helemaal niks schelen kan. Joden hebben niks met Theodore Herzl want Joden zien in Theodore Herzl de grote aanstichter van het Joodse leed wat zich in 1940-1945 apocalyptisch manifesteerde. Theodore Herzl was één van de grootste antisemitische leiders in zijn tijd en de oprichter van de grootse antisemitische maatschappelijke en politieke beweging: het Zionisme. Herzl heeft dè basis gelegd voor het Nazisme van Hitler. Dat het grote publiek niet bekend is met dit feit komt omdat onder andere Ronny Naftaniel zich actief inzet voor het maskeren van de feiten. Ronny Naftaniel is één van de leidende personen in Nederland die het zicht afhoudt van de grootste oorlogscriminelen uit de geschiedenis: de Zionisten.

De waarheid van deze feiten blijkt makkelijk uit de talrijke Zionistische geschriften die door Internet eenvoudig te vinden zijn in de talrijke  bibliotheken die cyberspace rijk is. De originele dagboeken van de grote door Ronny Naftaniel bewierookte antisemiet bijvoorbeeld. Zijn overige publicaties. Daarin roept deze antisemiet op tot het liquideren van Joodse rijkdommen en het vernietigen van Joden. Hij bedenkt de deportatie van de Joden uit Europa en ontvouwt het plan voor de concentratiekampen en heeft het over 'lebensraum'. Dat de idee van 'Blut und Boden' wat iedereen kent van de Duitsers een Zionistisch idee is vertelt Ronny Naftaniel niet want Ronny Naftaniel is het kaalste kaalkopje onder de kaalkopjes.

07-05-2013

Zionisten bepaalde Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 07-05-2013 09:05
Opgeslagen onder:

Omdat de waarneming is dat Zionisten de Holocaust bepaald hebben wordt daar rechtens naar gehandeld. Wat de rechtbank ook zegt over Jeroen de Kreek en zijn beledigen van Joden, dit staat hem er niet aan in de weg de bedreigingen door Ronald Eissens van met MDI met 'dire consequences' bij Holocaustontkenning aan de ontoerekeningsvatbaar verklaring door de rechtbank te relateren. De heer mr. P. Velleman heeft op voor Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens negatieve feiten niet van repliek gediend. Nu het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan is zal de verdediging ervoor kiezen de klinische feiten nogmaals op te dissen aan raadsheren die zich ijs en weder dienende niet laten imponeren door de Zionisten die al sinds 1897 opzichtig de oorlogsdrum roffelen, bevolkingsgroepen ophitsend tegen elkaar.

Gelukkig voor de Jodenn zijn er bij en tijdens de Shoah geen zes miljoen Joden vermoord. Tussen de een komma zeven en drie komma drie miljoen is vooralsnog de meest betrouwbare onder en bovengrens. Het kunnen er meer zijn, het kunnen er net zo makkelijk minder zijn. Zeker is dat Adolf Hitler een aannemer van de Zionisten was. Antisemitische gevoelens tegenover overigens eigen joodse achtergrond is Zionisten eigen. Zionisten doen alsof zij Joden zijn om te profiteren van de verwarring die zij daarmee bij het publiek veroorzaken. Zionisten zijn de hardcore Nazi's. De harde kern van de Nazistische wereldbeweging wordt bepaald door Zionisten. Neo Nazi's voeren feitelijk een Zionistische vlag. Zij dienen de heilige Zionistische Zaak.

In eerste plaats Zionisten hebben belang bij Neo-Nazi's. Neo-Nazi's hebben persoonlijk geen belang bij Zionisme omdat de Zionisten na de Joden de rest laat creperen. Zionisten zijn ook racisten. Bezitten een diep gewortelde hunkering naar fascisme. Zionisten willen wereldmacht voor zichzelf om in vereniging met de Paus van Rome ouderwets anarchistisch het Katholicisme in Europa te doen laten regeren. Nadeel van het feit bekend te maken dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden en er geen zes miljoen Joden vergast zijn, is natuurlijk dat de Zionisten algemeen bekendheid daarmee aangrijpen om het restant aan te vullen met wat over is.

Dat risico bestaat er wellicht behalve dat dit voor het gehele plaatje niks uitmaakt omdat de Zionisten toch alle Joden kapot willen, behalve zij zelf en wat vrienden. De Tweede Wereldoorlog en de Shoah en ook de Zionistischte propaganda daarna draait om de verrijking van de bankiers familie Rotschield en nog enkele enterprise enterpeneurs in de de Vernigde Staten van Amerika. Vele tientallen miljoen dollats zijn er in geheime koffers verscheept om persoonlijk aan de Fuhrer afgegeven te worden. De koerier heeft drie presoonlijke gesprekken gehad met Adolf Hitler waaraan hij voor de oorlog ruchtbaarheid gaf in zijn boekje over de geldbronnen van Hitler, wat toen direct uit de handel is genomen en vernietigd, waarna de koerier tijdens de oorlog door de gestapo vermoord is.

Dit boekje over de geldbronnen van het nationaal socialisme is autentiek. Een overgebleven exemplaar is terug gevonden. Daarin staat dat de Federal Reserve Bank en Rockefeller en de Koninklijke Shell voor de oorlog middels een koerier Adolf Hitler dertig miljoen dollar betaald hebben om een desnoods geweldadige revolutie te beginnen in Europa. Het oude gezegde “volg het geld”, is ook in verband met de schuld van de Zionisten aan WOII en de Shoah van toepassing. Dat de familie Rotschield middels de bedrijven ook eigenaar was van Auschwitch en dat de beruchte Wanseefconferentie de Zionistische agenda bezeglegd, hoeft niet te verrassen.

05-05-2013

De Joodsche dictatuur

by J.L. de Kreek — last modified 05-05-2013 09:55
Opgeslagen onder:

Op vijf mei vieren wij bevrijdingsdag. Bevrijd van wat? Bevrijd van wie? We denken bevrijd te zijn van de Nazi's. Dat is niet waar. De wereld leeft nog altijd onder de knoet van de Joodsche dictatuur. Wij denken in een democratie te leven. Vrije meningsuiting te bezitten. Uw vrije meningsuiting gaat niet verder dan Joden toestaan. Joden hebben Hitler betaald. Joden hebben antisemitisme gewild. Joden zijn de Tweede Wereldoorlog begonnen. Joden waren de eigenaren van Auschwitz. De ergste kampbeulen waren Joden. De eerste bruinhemden waren Joden. Joden liegen dat er zes miljoen Joden zijn vergast, en Joden voelen zich beledigd wanneer de feiten hen door de strot geduwd wordt.

Het is van tweeën één. Of Joden zijn gewoon Joden en dan bestaat er géén Joodse Staat. Of Joden zijn Nazi's. Dan is er een Tweede Wereldoorlog, Shoah, treinen, concentratiekampen, exodus, Israël en voortgaand ongebreideld geweld in het Midden Oosten. De Joden van Israël zijn Nazi's in de meest pure vorm. De oppernazi's. De Nazi's die niet met het hakenkruis lopen, de Nazi's van de David Ster. Dèze Joden die leidende Asjkenazische Joden zijn, maken de dienst uit op aarde. Democratie en vrije meningsuiting is hen een doorn in het oog. Zij zien de aarde rijk aan slaven van uiteenlopende kwaliteit.

Het is een harde kern van Asjkenazische leiders die bepalen waar en wanneer er oorlog plaatsvindt omdat zij het financieel commando voeren over de grote machten. Voor vrede zijn wij des te meer afhankelijk van deze Joodse leiders die het Koninkrijk Israël beloofd is wanneer ze de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk zouden ondersteunen. Het mooie aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is dat het zichzelf vertelt. De valse geconditioneerde geschiedenis die iedereen onderwezen krijgt op school kan middels internet tegenwoordig makkelijk aangevuld worden met alles wat over deze geschiedenis bekend is op aarde.

Alsdan blijkt de aanloop, de prelude, op de Tweede Wereldoorlog van een totaal andere orde te zijn dan wat in Nederland wordt onderwezen. Vergeten wordt te vertellen in het Nederlands onderwijs dat Joodse (Asjkenazische) leiders al in 1897 antisemitisme wilde om de Joodse burgers tijdig in het wereld-getto Israël te krijgen voor de totale vernietiging bij en tijdens de Eind Tijd nu. Het lastige met de Joden is dat merendeel van de Joden feitelijk ras Nazi is en dat de Joden zoals ze zijn daardoor ondergesneeuwd het spit delven. Deze zogenoemde Nazi Joden zijn te herkennen aan het Zionisme, een voorliefde voor enige Joodse Staat, een David Ster, een obsessie met de Holocaust of excessief lange tenen als het om ras of geloof gaat.

De Nazi Joden waren vroeger ook de getto-eigenaren en slavendrijvers. Rijke Joodse leiders die het te goed hadden voor het straatleven en overal tot en met de hoogste kringen de graagst geziene gasten waren. Ná de Franse Revolutie hadden Joden het ronduit goed in Europa. Dat wat er over was van het ouderwetse katholieke antisemitisme en de slavernij raakte verdampt door de verlichting en vrijheid, gelijkheid, broederschap. De laatste resten antisemitisme werden wat Frankrijk betreft opgeruimd met de Dreyfus Affaire, in England was geen antisemitisme en de restjes antisemitisme in Duitsland, Oosterijk, Rusland en Polen werden opgewarmd door de Joodse leiders die in ieder geval sinds 1897 de wereld medewerking aan de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk afperste.

Deze Joodse leiders die ook leiding en ondersteuning gaven aan Adolf Hitler persoonlijk en anderszins het Naziregiem faciliteerde, zijn vandaag nog aan de macht en bepalen het ritme van de oorlogsdrum nu. Het is de bankiers familie Rothschild. Dat is de grote familie Hitler, de grootste oorlogsprofiteurs op aarde. Zij waren middels hun bedrijven, financiers van Hitler, eigenaren van Auschwitz, leveranciers van staal, olie, Buna en Zyclon-B aan de Nazi's, sponsors van wereld-getto Israël en leidende internationale bankiers met het vermogen van de aanstaande koninklijke familie van (Groot) Israël. Bewijze van duizend jarig Koninkrijk. De eeuwen ouden kongsi met de Katholieken voorspelt dat alsdan in Europa ook het licht uit is.

04-05-2013

Draagvlak strafvervolging Joris Demmink

by J.L. de Kreek — last modified 04-05-2013 16:20
Opgeslagen onder:

Omdat Micha Kat zijn onderzoek amateuristisch uitvoert en geobsedeerd is met de spreekwoordelijke pedoseksuele zweetvoeten, weet de onderzoeksjournalist niet te vertellen dat mr. Joris Demmink als secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie een waar pedo-paradijs voor zichzelf gebouwd heeft. Op alle terreinen van bestrijding van kindermisbruik faalt de Nederlandse overheid, bewust. Joris Demmink had het pensioen vanzelfsprekend anders voorgesteld dan zich op kosten van de belastingbetaler suf procederend om de aanklachten wegens zijn leiding aan bedrijfsmatige kinderhandelaars in de doofpot te stoppen.

Micha Kat legt verbanden niet causaal genoeg. Zijn welhaast rand-psychotisch wereldbeeld ligt dichter bij de realiteit dan zijn zieke tegenstanders in de Mainstream toegeven willen. Van links tot rechts zit de gevestigde media 'embedded' in de shit. Én geen internationaal strafrechtelijk rechtsgeldig betekende verloven en/of lasten in verband met Afghanistan. Én een oorlog zonder geldige reden. Én excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium. Én in de politieke propaganda een obsessieve gerichtheid op een bepaalde en overigens Semitische bevolkingsgroep, gerelateerd aan de Joden. Én wel hoogexplosieve militaire minutie in de puinhopen van 9/11. De familie Bush zat ook bij Adolf Hitler aan het bureau.

Voor Joris Demmink en vriendjes is het bloed aan de paal. De ontvoering en het misbruik en de verwaarlozing van meisje A. te R. heeft voor de neus van ouders en hulpverleners plaatsgevonden. Iedereen in staat van onmacht achterlatend, want geholpen door de lange latten van de politie en zonder rechtsgeldig betekende last of bevel. Bevelen zijn er gegeven, niet rechtsgeldig namens de Koning of toen nog Hare Majesteit. Wèl rechtsgeldig namens het beleid van Joris Demmink wat ook de wettelijke bepaling behelst die stelt dat kindermishandeling binnen de instellingen van jeugdzorg verzwegen worden moet. De wet formuleert het iets anders, alleen het is muggenziften om er een discussie van te maken of artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg de zieke geest van kwaadwillenden in de overheid verraadt!

Dat is een wetsbepaling in verband met jeugdzorg waar burgers heel kwaad van mogen zijn omdat deze bepaling het redelijke vermoeden wekt dat minderjarigen onder toezicht van bijvoorbeeld de Willem Schikkers Groep chronisch mishandeld, misbruikt en verwaarloosd worden. Het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson maakt het redelijke vermoeden hard met feiten en cijfers. De verhalen die verteld worden onder slachtoffers van jeugdzorg over bijvoorbeeld een jongen, gedwongen opgesloten, die het goed deed in de groep, niet opvallend, iemand die normaal deed, en door de leiding van de instelling van jeugdzorg in de hoek en op de grond werd gedrukt en weggedragen naar een cel of iets dergelijks alsof alle regels gebroken waren.

Joris Demmink breekt alle regels. Niet alleen de regels wat betreft de rechtmatigheid van zijn ambtelijke bediening. Ook zijn handelingen als burger in de politiek lid van de oorlogsmisdadige VVD brengt Joris Demmink in strafrechtelijk vaarwater! Er is door de casemanager van LoketBJZ inmiddels een ontelbaar aantal keer met opsporingsambtenaren gesproken over Joris Demmink en zijn a) oorlogsmisdaden en b) deelname aan een criminele organisatie wat onder andere kindermisbruik op de agenda heeft. Niet alleen op het terrein van terrorisme excelleert Joris Demmink de grootvizier die ook ná zijn pensioen graag aan de trekken gekomen was.

Het beeld wat opdoemt uit het dossier van meisje A. te R. is dat van een criminele organisatie in het ministerie van veiligheid en justitie en jeugdzorg wat middels ambtelijk beleid leiding krijgt of althans heeft gekregen van oorlogsmisdadiger Joris Demmink die ook medeplichtig is aan genocide. Joris Demmink weet nog niet dat recherche thans reeds JA geknikt en interessant gezegd heeft bij de kwalificatie oorlogsmisdaden voor het werk van Joris Demmink. Omdat het staatsrechtelijk vooralsnog niet mogelijk is de grootste oorlogsmisdadigers in de politiek strafrechtelijk te vervolgen, krijgt nu de eerste onderknuppel de volgende lawine van verwijten te bestrijden mochten Micha Kat en het AD onderuit gaan in de strijd van de supernarcist tegen de waarheid in verband met de onrechtmatigheid van zijn bediening. Het lachje van de man spreekt boekdelen.

Volgens de casemanager van loketBJZ.nl gaan de terroristische misdrijven van André Rouvoet & co in islamitische landen, hand in hand met vergaande en langdurige kindermisbruik door personen in dienst van de publieke zaak. De pedofielen hebben het recht op vereniging thans reeds ver opgerekt in die zin dat zij in vereniging georganiseerd elkaar op prominente en beleidsbalende posten benoemd hebben waarbij zij zich beroepshalve obsessief met minderjarigen bezighouden kunnen. Rotterdam is niet alleen een havenstad. Het is ook een stad met lange straten waar kinderen letterlijk van eerlijke, liefdevolle, zorgzame ouders geroofd worden om ze te plaatsen in handen van een institutionele monopolist die luistert naar de naam Jeugdzorg Nederland & co. Daar onder toezicht van medewerkers van jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming worden zij misbruikt, mishandeld en verwaarloosd. De vader die ten titel van vrije meningsuiting en recht op tegenspraak verhaal kwam halen bij de raad voor de kinderbescherming kreeg direct vuistslagen in het gezicht van de gijzelnemers van zijn dochter van nu een jaar. Dat is vragen om de grootst mogelijke stront, ook voor Joris Demmink.