U bent hier: Home / Topics / Christendom

Christendom

23-03-2016

Jehova's Getuigen herdenken dood Jezus

by J.L. de Kreek — last modified 23-03-2016 17:10
Opgeslagen onder:

Woensdagavond 23 maart 2016 herdenken Jehovah's Getuigen wereldwijd de dood van Jezus Christus terwijl de Liefhebbende Eeuwige Vader Jehovah in Lukas 24:37 heeft opgetekend dat zijn volgers door schrik en vrees meende een geest te zien. Dat de Bijbalvorsers die Jehovah's Getuigen zijn niet weten dat de dood van Jezus een schijnvertoning is komt door de succesvolle misleiding van Satan die mensen en organisaties gebruikt voor zijn strijd om macht.

Het grote misverstand bij Jehovah's Getuigen bestaat eruit dat zij ten onrechte de dood van Jezus Christus herdenken en niet geloven dat Profeet Mohammed met naam en toenaam Majesteitelijk genoemd staat in het Hooglied waar hij liefdevol bejubelt wordt door het meisje zo zwart als de tenten van Kedar.

Mozes, Jezus en Mohammed zijn de Profeten voor Joden, Christenen én Moslims. Dat Jezus Christus door Joden niet erkend wordt als Koning en/of Profeet doet niks af aan het feit dat Jezus Christus in Lukas zelf zeer stellig is over zijn leven ná de veronderstelde dood aan de martelpaal.

In Mattheus 12:39-40 tekent de Liefhebbende Eeuwige Vader uit de mond van Jezus op dat er geen ander teken zal worden gegeven dan het teken van Jona, de profeet die drie dagen en drie nachten in de buik van de reusachtige vis was en er levend uit kwam. Zo zal, aldus Jezus persoonlijke getuigenis in Mattheus, de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn.

In Europa zijn het ideologisch gemotiveerde Papen die ten behoeve van Werelddictatuur onder Leiding van het Vaticaan en de familie van de patroon van de helden van Wilders die ook eigenaar was van Auschwitz en Hitler financierde, sinds mensenheugenis strijden tegen de waarheid en jaar in jaar uit de dood van Jezus herdenken terwijl deze Grote Profeet volgens de eeuwen oude Bijbel der Christenen nóóit is gestorven.

15-01-2016

Christenen beledigen Schepper

by J.L. de Kreek — last modified 15-01-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Het is ronduit een belediging van de Schepper dat christenen, Jezus Christus dood verklaren. Jezus Christus is niet gestorven aan het kruis of de martelpaal. Hij zegt het zelf in Lucas. Niemand hoeft gelovig te zijn om dit te zien. De tekst van de Bijbel spreekt voor zichzelf. Het is een kwestie van begrijpend lezen. Iedereen kan het. Gelovigen en ongelovigen.

De waarheid en de feiten zijn allemaal zo makkelijk te begrijpen dat het te krankzinnig is voor woorden dat christenen tot op de dag van vandaag hun bedrog volhouden. Onmiskenbaar moet dit gerelateerd worden aan de Synagoge van Satan. 

Het volgende citaat waarin verklaard wordt dat de discipelen verschrikt en zeer bevreesd meende een geest te zien komt uit de Statenvertaling, Lukas 24:36-37. Onderzoek wijst uit dat deze tekst in alle vertalingen van de Bijbel soortgelijk is:

(36) En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden. (37) En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen.

 Vervolgens vraagt Jezus Christis zich af waarom zulke overleggingen (overleveringen) in hun harten klimmen want zegt Jezus Christis in Lukas 24:38:

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf. Tast Mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat Ik heb.

 Terwijl Jezus dit zei toonde hij zijn handen en voeten (Lukas 24:40). Toen zijn discipelen van blijdschap hem nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Jezus tot hen:

Hebt gij hier iets om te eten?

 En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honingraten. En Hij nam het en at het voor hun ogen. Het staat allemaal reeds eeuwen netjes door de profeten namens de Schepper genoteerd in Het Woord. Toch viert de Christenheid elk jaar Pasen en laat het de Koran links liggen waarin ook staat dat de dood van Christus een schijnvertoning is.

28-07-2014

J'accuse de christenen

by J.L. de Kreek — last modified 28-07-2014 13:00
Opgeslagen onder:

Vanuit historisch perspectief gezien is er geen groter tuig in het vrije westen dan de christenen. De afgelopen dertien jaar zijn het exclusief de christenen in de politiek en media geweest die zonder enige noodzaak de ene na de andere oorlog starten in Moslimlanden op basis van aanslagen in Amerika die zij zelf gepleegd hebben. Ook zijn christenen de grote kinderverkrachters in Europa. De christenen janken regelmatig over christenen in Moslimlanden die geen leven hebben. Dat is compleet en volledig de eigen schuld.

Christenen in het vrije westen zijn altijd de gastjes geweest die de sfeer verziekte. De katholieken en hun kruistochten. De inquisitie. De Zondagswet. André Rouvoet. Jan Peter Balkenende. Maxime Verhagen. Al dat christelijke geteisem wat zich voor geen meter aan de wet houdt en internationale verdragen met voeten treedt om de nieuwe christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam vorm te geven. Dan ook nog eens heulen met de zionisten om de Joden te vervolgen. Iedere keer vraagt de kerk om vergeving voor de misdaden. Nooit vindt er verbetering plaats van de corrupte christelijke houding.

 

Geen christen wordt vervolgd. De vredelievende christen van het CDA stapte met Wilders in het gedoogaccoord “om de buitenlanders”. Geen christen die het heeft over de moord van Wilders op twee Nederlandse militairen in Afghanistan. Misschien wel de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn vermoord door FITNA van Wilders en de christen rept daarover met geen woord. Wel altijd het opgeheven vingertje van de christen naar anderen. Te hufterig voor woorden zoals de christen zich meent te moeten manifesteren. Parasitair tot op het bot. Uberhypocriet, en de hele wereld naar de ondergang dragend.

 

Dat de Jodenvervolging van 1940-1945 boven alles geïnspireerd is op de eeuwen oude wil der christenen om de Diaspora te revisioneren wordt volop verzwegen. De SS en Hitler waren kruisridders in vereniging met corrupte joden die bezit wilde hebben over Palestina, Dat alleen Moslims de wereld zouden vergasten op geweld is klinkklare bullshit. Bij en tijdens de islamitische overheersing van Spanje hebben de Joden een gouden tijd meegemaakt. Het virulente antisemitisme deed eerst het intreden met de komst van het Katholieke geloof. De Joden zouden Christus vermoord hebben terwijl de hele kruisigingsdood een zuivere schijnvertoning is.

 

Beroepskatholiek Hans Jansen wil niet dat de mensheid dit weet daarom ondersteunt hij racist Geert Wilders en pist hij op de Koran. Blank, christelijk en politiek is een ziekte. Vroeger toen de Nederlander nog in Hunebedden woonde en in de natuur geloofde was er geen Zondagswet. Tegenwoordig zijn het alleen de christenen die bij wet op zondagochtend de rust mogen verstoren met het gebeier van de kerkklokken. Al die paters, pastoors, dominees, die collectief en individueel kinderenverkrachten en ritueel vermoorden worden de hand boven het hoofd gehouden door de christenen in de politiek en bij justitie. Christendom is synoniem voor w a l g e l i j k!

10-04-2014

Georganiseerde criminaliteit in B.V. Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 10-04-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Ambtenaren doen het nooit goed. Er is altijd wat. Burgers zijn nooit tevreden. Onvrede van mensen over het functioneren van de overheid is van alle dag en niet hetzelfde als bewijs van georganiseerde criminaliteit. Daarvoor moet er meer zijn. Bijvoorbeeld oorlogsmisdaden, terroristische dreigingen, grootschalige kinderhandel door kinderbeschermers. Joris Demmink.

rapport_commissie_davids.JPGDat Nederlandse politiek ambtsdragers sinds Balkenende I van links tot rechts deelnemen aan oorlogsmisdrijven in Moslimlanden staat vast. Rapport van de Commissie Davids geeft de feiten helder en voor geen andere uitleg vatbaar, weer. Niemand heeft het er over. Oppositie doet alsof het niet bestaat. Ook Matthijs van Nieuwkerk van de Wereld Draait Door, de regelmatig beweert een opvoedkundige rol te vervullen, zwijgt. Hij wordt obsceen riant beloont voor zijn werk.

Ook Jort Kelder is zo iemand die uit de staatskas snoept als journalist van de publieke omroep, en zijn vriend Mark Rutte de hand boven het hoofd houdt. De georganiseerde criminaliteit in B.V. Nederland strekt zich uit tot en met de mainstream media. Probeer eens met een vertegenwoordiger van een politieke partij in gesprek te komen over de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van het Vrije Westen in Irak. Met de PvdA bijvoorbeeld. Niet te doen. Ze waren tegen, zeggen ze. Toch stond de PvdA als een man achter het kabinet toen het besluit eenmaal gevallen was. Culpose nalatigheid.

Er ging geen enkel direct dreigend gevaar uit van Irak. Hussein heeft de doodstraf gekregen. Voor zijn schuld aan de massamoord op 148 mannen uit het dorp Dujail in 1982. De illegale oorlog in Irak heeft meer dan anderhalf miljoen mensen het leven gekost. De besluitvormende daders zijn Bush, Balkenende en Blair. Balkenende loopt nog altijd vrij rond. De Hoge Raad houdt zijn strafvervolging tegen want het betreft artikel 119 grondwet feiten. Balkenende kan elke dag rondrijden in een stoere sportkar en zich als vooraanstaand professor christelijk sociaal denken lof laten toezwaaien door zijn CDA.

De christelijke kerk der katholieken die rijkelijk vertegenwoordigt is door de christelijke partijen staat bol van de kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie vervolgt niet. De jeugdzorg staat ook bol van de misbruik van minderjarigen. Niet toevallig hebben veel christelijke organisaties de rol van kinderbeschermers op zich genomen. christendom en naaste liefde gaat kinderhand in kinderhand. Het CDA aanspreken op het eigen barbarisme gaat niet. Het laat zich niet aanspreken. christenen zijn geen barbaren, bovendien hebben zij de hulp van God.

Dat in de jeugdzorg niet aan waarheidsvinding gedaan wordt en dat daarom de jeugdzorg de grootste kinderhandelaar van Nederland is, wordt ook niet gezien door de christen. André Rouvoet die van de afdeling Jeugd en Gezin was, wil meer over sex praten om het misbruik van minderjarigen in de jeugdzorg tegen te gaan. Misschien dat hij wat vaker naar Spuiten en Slikken kijken kan om aan zijn trekken te komen. Wie aangifte doet van al die door de politiek gefaciliteerde misdrijven krijgt nul op het rekest. De politiek doet het, dus dan is het legaal. Ondertussen zijn twee Nederlandse militairen vermoord door Geert Wilders en iedereen kijkt weg.

21-01-2014

Christelijke traditie weerzinwekkend

by J.L. de Kreek — last modified 21-01-2014 10:13
Opgeslagen onder:

Christenen in de politiek is net zoiets als Zionisme. Ronduit verwerpelijk. Het Nederlands Staatsrecht verbiedt het gelovigen niet aan politiek deel te nemen. Ook gelovigen bezitten mensenrechten. Waarbij veronderstelt is dat de gelovigen de regels van het geloof handhaven, wat inhoudt voor christenen dat zij niet aan politiek deelnemen. Jezus Christus was voor afwezigheid van christenen in de politiek.

Het is makkelijk voorstelbaar dat gelovigen geen plaats hebben in de politiek. Wie aan politiek doet heeft geen tijd voor geloof. Omgekeerd hetzelfde wie aan geloof doet heeft geen tijd voor politiek. Vooral de blanke christelijke mannen zijn niet goed in multitasken en zullen geïndoctrineerd als zij zijn middels politieke weg Nederland, de wereld en Europa naar de afgrond dragen tot het Vaticaan ouderwets de kerstende knoet over de slavenruggen slaat.

Nadat Balkenende zich politiek medeplichtig gemaakt had aan de oorlog zonder geldige reden in Irak publiceerde het Wetenschappelijk Bureau van het CDA het boek Burgers en Barbaren. De recensie staat op zapruder.nl. Iedereen kan op internet zien dat er in Irak een hele gemene genocide gaande is. Ook is het causale verband tussen die genocide en de politiek van het CDA eenvoudig vast te stellen. Onderzoekendewijs wordt ontdekt dat het CDA ouderwets leidend is in een internationale christelijke kruistocht tegen de Islam. Ook binnenlands is duidelijk te herkennen dat de genocidale moordlust van het CDA slachtoffers levert.

Moslims die uit Irak moeten vluchten in verband met de illegale oorlog van het CDA in dat land vallen in Nederland in handen van de jeugdzorg, kinderen worden afgenomen en onder de gedwongen hoede van het christelijke Legers Des Heils tot een vorm van christendom bekeerd. Dat is het gedwongen overbrengen van minderjarigen van de ene naar de andere groep wat verboden is als genocide in de Wet Internationale Misdrijven. Omdat genocide een misdrijf is wat vrijwel uitsluitend door of met medeweten van ambtenaren gepleegd wordt (publieke en semipublieke sector) is het niet vreemd dat naast de genocide van het CDA in Irak, in Nederland bij een christelijke semipublieke instelling een vorm van genocide ontdekt is!

De ergernissen om de christelijke traditie kennen geen grenzen. Niet eens de kleingeestige, onvrije, benepen, zwarte kousen mentaliteit, vooral ook het hooghartige arrogante en het grove misbruik van politieke bevoegdheden en minderjarigen. Christenen in de katholieke kerk en de jeugdzorg zijn aan elkaar gerelateerd en te samen en individueel de grootste kindermisbruikers van Nederland. Christelijke kerkbestuurders zijn in het verleden door het Openbaar Ministerie de hand boven het hoofd gehouden in verband met hun misbruik van minderjarigen terwijl het misbruik stelselmatig en ernstig was.

Niemand heeft het er over. Ook over de jeugdzorg heeft niemand het wat welhaast volledig tot stand is gekomen door medewerking van christenen. Christenen hebben er een handje van de mensen in het land de les te lezen terwijl de christen voor zichzelf in de politiek geen enkel beginsel van weldenkend bestuur handhaaft. Het CDA is een terroristische organisatie. Balkenende, Verhagen, Sterk, die andere christenen in de politiek zijn deelnemers aan genocide in Irak. Ook zijn zij deelnemers aan oorlogsmisdaden en terrorisme in Irak. De materiële kant van de beschuldigingen zijn rond. Bewijzen dat het CDA geen ouderwetse kruisvaarders partij is kan niet. De enige vraag is wanneer de strafvervolging plaatsvindt.

Ook uit het Jodendom en de Islam blijkt dat politiek en geloof niet samen gaan. Islamieten die aan politiek deelnemen zijn feitelijk alleen mohammedanen en respecteren te weinig de eerdere profeten. Het Jodendom keurt Zionisme volledig af en staat alleen leven in de Diaspora toe als weg naar verlossing, dus dat houdt de afwezigheid van joods politiek bestuur in. Christenen in Nederland moeten een voorbeeld nemen aan de Jehova's Getuigen. De doelstelling van het CDA -een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt- is onmiddellijk vervuld wanneer gelovigen niet aan politiek deelnemen. In artikel 2 van de statuten stelt het CDA dat de partij de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politieke handelen aanvaard en dat is getuige het bovenstaande dus niet het geval of een eufemistische formulering waarmee verhuld wordt dat de oprichters zich donders wel bewust waren van hun katholieke kruisvaarders mentaliteit.

03-12-2013

Eind Tijd profetieën agenda politiek

by J.L. de Kreek — last modified 03-12-2013 08:55
Opgeslagen onder:

Eerder is op het Goede Nieuws aan de orde geweest dat de predikingen van Jehovah's Getuigen van de grootste importantie zijn voor de onderzoeksjournalistiek om het veld van de nationale en internationale politiek te doorgronden. Kort gezegd komt het er op neer dat de Christenheid het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, als agenda heeft genomen om in strijd met Gods Woord met politieke en maatschappelijke middelen de Eind Tijd profetieën te volbrengen.

Jehovah's Getuigen geloven niet in de bijbel zoals de Christenheid dat doet. Jehovah's Getuigen noemen zich ook Christenen terwijl hun geloof fundamenteel afwijkt van het geen middels de Papen door de strot is geduwd. Zo is Jezus Christus niet gekruisigd en geloven Jehovah's Getuigen heilig dat Jezus Christus de volgelingen heeft opgedragen niet aan politiek deel te nemen. Scheiding van Kerk en Staat verkondigt Het Woord, aldus Jehovah's Getuigen. Ook staatsrechtelijk een weldenkende keuze. Elke Christen kan de spreuken van de profeet die daarbij passen dromen. Toch worden ze niet nageleefd door het gros van de Christenheid in Nederland waardoor het nu zo'n puinbak is op aarde.

Dat de Europese Christen Openbaring als politieke agenda heeft blijkt ook uit het verbond wat het is aangegaan met de Zionisten en het feit dat de Zionisten juist exact de militaire vervullers zijn van de Katholieke kruisvaarders die in het eigen uniform marcherend door de straten te snel opvallen. Om zicht te krijgen op het feit dat de Zionisten exact zoals de Jehovah's Getuigen zeggen dat uit Openbaring blijkt in 1897 het beest hebben los gelaten om in de nabije toekomst de Great Restoration te volbrengen, is het alleen nodig de Zionistische bibliotheek te lezen die Esther Voet van het CIDI aan het oog van het grote publiek ontrokken houdt.

De Christenheid gelooft dat na de Exodus die volbracht is door de Zionisten in vereniging met de Papen van Rome, er een periode komt die de Eind Tijd heet, Armageddon, de Apocalyps. Punt nu is dat de Zionisten daarin opportunistisch ook geloofde toen zij in 1940 en daarvoor de wereld bedreigde om alle Joden uit Europa te verdrijven. De Zionisten schrijven het allemaal zelf. Wie de teksten van Zion leest kan niet aan de indruk ontkomen dat de duivelsaanbidders ervan genoten hebben de eigen broeders en zusters ritueel te vergassen in hun Auschwitzkibboetz.

De gangbare, de gewone, normale, forensische wetenschap leert dat terrorisme vrijwel altijd gepaard gaat met utopische wereldbeelden. Voor het ideaal van een konijnenveilige samenleving plegen dierenactivisten een aanslag op een boerderij met driemaandelijks kaal te plukken angora konijnen, bijvoorbeeld. Of een Jihadist blaast zich met bus en al op in de overtuiging in het paradijs te komen. Of de Christen keurt op politieke gronden oorlog zonder geldige reden in Islamitische landen goed in vereniging met een lid van de familie Bush waarvan algemeen bekend is dat de grootvader het Bureau van Adolf Hitler functioneel steunde als manager en bankier.

Inmiddels zijn er een groot aantal rechtszaken in Nederland gevoerd waarin de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van het CDA en de VVD en de CU en de SGP en Wilders onderwerp zijn geweest. Daaruit blijkt een radicaal geshockeerde rechtsstaat en de schuld van Nederland aan de industriële moord op anderhalf miljoen en meer Islamieten, gelijk met de vrijheid die de Nederlander neemt om de Islamieten binnenlands te kleineren onder ontkenning van het feit dat het racisme van Wilders niet antisemitisch is. De kruisvaarders agenda van de Katholieke Kerk bepaalt de internationale na nationale politiek.

28-05-2013

Balkenende is kruisvaarder

by J.L. de Kreek — last modified 28-05-2013 17:50
Opgeslagen onder:

Elke christen in de politiek is kruisvaarder. Het systeem zoals Nederland dat gebruikt is gecorrumpeerd geraakt door oorlogscriminelen, terroristen en genocidale moordenaar van hoofdzakelijk christelijke huize. Dat is van de laatste tien tot dertien jaar. Met de millennium wisseling is er millennium bedrog in het systeem gebracht door politieke organisaties, bewindslieden en Kamerleden ondersteund door de mainstream media. Bedoeld om het illegale geweld van de Coalitie der Gewilligen in islamitische landen gelegenheid te geven zoals de zelf vervullende profetieën van de Katholieken dat graag ouderwets zien.

Het systeem is gecorrumpeerd geraakt door misbruik van religie. Politici die doen alsof zij christen zijn en met die schoneschijn punten scoren bij de kiezer, die niet beter weet. Journalist Micha Kat, wordt door de Pedograaf opgejaagd omdat hij het fascisme, en het racisme en het liegen en bedriegen beu is, heeft gelijk. Er is geen Holocaust geweest. De Zionisten hebben het gedaan. Israël is Mofrica, en de Amerikanen zijn de roodste roodnecken sinds de roodneck is uitgevonden. De Twin Towers zijn door een samenstel van omstandigheden ingestort zonder dat de vliegtuigen daaraan materieel een bijdrage geleverd hebben. De vliegtuigen waren voor de vorm om Islamieten de schuld te kunnen geven.

De asymmetrische inslag van een vliegtuig kan geen Twin Tower symmetrisch in het eigen fundament laten instorten. De pannenkoek theorie is onzinnig omdat de massa van de bovenste etages altijd op de stalen steunpilaren gedrukt hebben. Het bijzondere aan de Twin Towers is dat ze van STAAL zijn. Het beton eromheen was invulling wat verder amper dragende krachten hoefde te weerstaan. De stalen bielzen als boomstammen zo dik vormde met elkaar een net waarin elk vliegtuig als een muskiet gevangen wordt. Die vliegtuigen kunnen nooit de schade veroorzaakt hebben die er gezien is. Om die schade te verkrijgen zijn er co-factoren vereist waaronder bijvoorbeeld twee kleine atoombommen en/of naotermiet en/of andere geavanceerde explosieven.

Op die aanslagen, die van den beginnen corrupt blijken te zijn, is militair gereageerd en niet internationaal strafrechtelijk. Dat is verdacht. Ongeacht de ernst van de aanslagen en wie het gedaan heeft, de voorgeschreven reactie daarop is internationaal strafrechtelijk waarbij overigens militairen betrokken worden kunnen onder zeer strenge 'rules of engagement'. Om terrorisme te bestrijden zoals het terrorisme op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is het noodzakelijk dat ambtenaren namens de staten internationaal in de uitvoering aan strakke rules of engagement gebonden zijn om te kunnen slagen. Dat Balkenende letterlijk als een schoothondje bij Bush op bezoek was terwijl algemeen bekend is dat de familie Bush manager geweest is van het bureau van Adolf Hitler is verraad zoals alleen christenen in de politiek beheersen.

Balkenende wilde Gekke Henkie niet zijn in de internationale verhoudingen terwijl Balkenende als jurist weten kan dat hij de weg via het internationaal strafrecht had horen te prediken bij gebreke waarvan er van het CDA geen politiek consent voor de strijd tegen terreur hoort te zijn. Gezien de reputatie van Nederland in de internationale verhoudingen en het feit dat Nederland het Internationaal Strafhof en het Vredespaleis huisvest was Balkenende gebonden aan de plicht het internationaal strafrecht als middel te hanteren voor de internationale reactie op de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Ook kabinet Kok II heeft niet goed gereageerd op de aanslagen 11 september 2001.

De grote corruptie deed de intrede met Balkenende 22 juli 2002 en de aanloop naar de illegale oorlog in Irak. De aanslagen werden misbruikt om Paars de bons te geveven en later stemde het CDA in met het gedoogakkoord van Wilders in verband met de buitenlanders. Met de illegale oorlog in Irak liet Balkenende het ouderwetse CDA zien van de christenheid waarvan iedereen gehoopt had dat de christenen dit met de Franse Revolutie afgeleerd hadden.

Religie en utopie en terrorisme gaan hand in hand. Dat alleen islamieten met het geloof in de politiek leveranciers van terrorisme zijn is een onzinnige veronderstelling. De christenheid, het christendom in de politiek in het algemeen en dat van Balkenende in het bijzonder is de ziekste vorm van terrorisme omdat het tot desintegratie van de gehele samenleving leiden moet ter faveure van de macht van de kerk. Voor christenen in de politiek geldt dat zij ongeacht de doelstellingen en/of programma vijanden van de Staat zijn omdat zij dat als christen tot een eind willen brengen opdat de Paus en zijn kruisvaarders de lakens uitdelen.