U bent hier: Home / Topics / Commentaar

Commentaar

21-01-2018

Antisemitisme familie Moszkowicz

by J.L. de Kreek — last modified 21-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het antisemitisme van de familie Moszkowicz blijkt niet alleen uit het werk van advocaat mr. Bram Moszkowicz voor Geert Wilders. Geert Wilders ziet de initiators van Hitler en de gaskamers als zijn helden. Ook Max Moszkowicz laat zich op Twitter van zijn virulent antisemitische kant zien. Dat terwijl de freelance documentaire en filmmaker, columnist, fotograaf, regisseur voor NTR en NCRV heel beeldend in kaart moet kunnen brengen hoe de Zionisten sinds 1895 doelbewust de Holocaust bewerkstelligen en ‘as we speak’ Holocaust 2.0 voorbereiden die zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Door het aantal slachtoffers zal de begrafenis zeven maanden duren.

De vraag kan gesteld worden of de oude Max Moszkowicz gezien het antisemitisch karakter van de mening en werk van zijn nazaten eigenlijk wel slachtoffer in Auschwitz was. In Auschwitz zijn Joden vermoord door Joden. De Joden die Joden vermoordde werden Sonderkommando's met een Kampfunctie genoemd die zich onderscheidde van de Sonderkommando's met een Veldfunctie. Na de oorlog beweerde de Sonderkommando's met de Kampfunctie te zijn gedwongen terwijl voorts de Holocaust bedacht blijkt te zijn door journalisten met Zionistische ambities en IG-Auschwitz middels de onderneming destijds viel in het bezit van het wereldhuis van de familie Rothschild & friends. 

Hitler, Feder, Eichmann, Goebbels, waren allemaal Zionistisch geïnspireerd. Hitler kreeg zijn geld van Zionisten. Zogenaamde Rabbijnen zagen in Hitler de Messias. Hoe knettergek is de familie Moskowitz dat advocaat mr. Bram Moskowitz de Blonde Geit rechtsbijstand verleent terwijl hij het creatieve brein van de Holocaust bewondert als held, en Max Moszkowicz via Twitter en anderszins iedereen doelbewust zand in de ogen strooit over de bron van het antisemitisme? Zionisme is de bron van het antisemitisme. Het antisemitisme verdampte na de Franse Revolutie bevestigen ook Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky, daarom vonden zij dat er meer antisemitisme moest zijn om de Zionistische zaak te bevorderen. De Zionisten zijn al in 1895 een bondgenootschap aangegaan met de antisemieten om de Holocaust te verwezenlijken!

20-01-2018

Viva Donald Trump!

by J.L. de Kreek — last modified 20-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Zeker vergeleken met de etterbakken in de journalistiek en media doet Donald Trump het goed. Hillary Clinton had het niet beter gedaan. Ook het opzeggen van het klimaatverdrag van Parijs is goed van Donald Trump. Het klimaatverdrag van Parijs gaat uit van de verkeerde oplossing voor de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Donald Trump heeft de pech dat hij verkeerd wordt geïnformeerd door zijn 'intelligence' en dat de journalistiek en media in het zogenaamd vrije westen door en door is gecorrumpeerd.

De journalistiek verzwijgt de waarheid over de diepgaande betrokkenheid van eminente journalisten en schrijvers bij de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en het voortbouwend bedrog sindsdien. De Holocaust blijkt te zijn bedacht door prominente journalisten en vooraanstaande schrijvers. Personen als Jan Roos en Leon de Winter die met kennis van de feiten verzwijgen dat de helden van Wilders de journalisten en schrijvers zijn die de Holocaust bedacht hebben.

De westerse pers is ook betrokken bij het verhelen van de waarheid in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001. Na al die jaren is het nog geen algemeen bekend feit onder journalisten en personen als Jan Roos en Leon de Winter dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort en dat de vliegtuigen geen vliegtuigen geweest kunnen zijn omdat de vliegtuigen zich bij en tijdens de botsing met de stalen torens van de Twin Towers gedroegen als kruisraketten met Holographic CCD zodat de objecten voor het publiek op vliegtuigen leken en het effect van geavanceerde raketten leverde.

Donald Trump is Katholiek in hart en nieren. Donald Trump wil het graag goed doen. Donald Trump denkt echt dat Katholicisme geïnspireerd is op de wil van God. Donald Trump is in goed gezelschap want ook de Paus vergist zich daarin. Katholieken geloven dat Jezus Christus aan het kuis is gestorven terwijl dit van geen kant uit de Bijbel blijken kan. De Bijbel in alle vertalingen is bijzonder helder over het feit dat Jezus Christus heeft geleden en niet is gestorven. De Koran en de Bijbel blijken hetzelfde te vertellen over de dood van Jezus Christus. Het Katholieke geloof van Donald Trump staat haaks op Het Woord.

Donald Trump is niet alleen terrorisme gerelateerd misleidt en bedrogen door journalistiek, media en bepaalde personen, Donald Trump is ook nog eens religieus verward op een manier die bijdraagt aan de ondergang van de wereld. Was bijvoorbeeld de Telegraaf of het Nieuw Israëlitisch Weekblad of CNN of NBC eerlijke geweest over de journalistieke grondleggers van Hitler en de gaskamers en wat iedereen in werkelijkheid heeft gezien op een scherm van de aanslagen in de VS 11 september 2001, dan was het presidentiële werk voor Donald Trump makkelijker geweest en had hij nog beter kunnen scoren voor iedereen.

© plaatje Fox News

29-12-2017

Israël betaalde Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 29-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël is opgericht als statelijk acterende vereniging te Basel 29-31 augustus 1897. In de officiële protocollen van het Eerste Zionistische Congres wat die dagen is vastgesteld staat genoteerd dat de aanwezige betrokkenen de mening delen dat Joden verachtte bedelaars zijn en dat gelijke behandeling “Prinzipienreiterei” is. Israël betaalde Hitler, regelde de Holocaust, verzorgt het naoorlogs Holocaustbedrog en treft voorbereidingen voor de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de bergen van Israël.

De locatie van concentratiekamp Auschwitz was al in 1933 in gebruik door de ambtenaren van Israël. Later hebben de grote aristocratische leiders van Israël middels hun onderneming Auschwitz laten bouwen om de Joden als slaven te houden. Dit plan voor slavernij van de Joden is al in 1896 gepubliceerd in ‘the Jewish Chronicle’ als ‘staatsschrift’ en rede aan leden van het syndicaat wat later Hitler financierde en Auschwitz liet bouwen. Israëlieten zeggen vaak dat Israël is opgericht in 1948 als medicijn tegen antisemitisme terwijl de Israëlieten de grootste antisemieten zijn en 1948 het jaar van de onafhankelijkheid was. 

Tussen de dag van de oprichting in 1897 en de onafhankelijkheidsverklaring in 1948 parasiteerde Israël op de gastlanden die het ten oorlog dreef. Dat de Israëlieten bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog streden aan de kant van álle bij de oorlog betrokken naties is een feit wat zo weinig wordt onderwezen door de Israëlieten in hun ‘Yad Yashem Fuck De Joden Museum Te Jeruzalem’! De ambtenaren van Israel vochten aan de zijde van Mussolini en boden zelfs Hitler steun aan. De Israëlieten zijn een zeer sterke stam antisemieten en racisten die een muur bouwen rond de Joden door Joodse vormen aan te nemen, zich voor te doen als belangenbehartiger van de Joden en in het Heilige Palestina letterlijk het Joods Wereldkwartier op te richten. 

Daarmee beschermen Israëlieten hun antisemitische, racistische en fascistoïde gedachtegoed en ontnemen zij Joden hun vrijheden en bezit. Elke zichzelf fatsoenlijk wanende Israëliet kan in de publicaties van de eigen leiders zien en begrijpen dat Israel bedoeld is als wereld-getto voor de Joden om ze finaal uit te roeien of ze allemaal gedwongen te bekeren tot het Zionisme. Zionisme is een zeer kwaadaardige vorm van ideologische kanker wat het meest wegheeft van Katholicisme of Nazisme dan met wat anders. Israëlieten zijn de erfopvolgers van het Heilige Romeinse Rijk. De geplande koninklijke familie van Israël wil keizerlijk regeren als vorst over álle Joden. Journalist Esther Voet vertelt het niemand want Esther Voet is de Grote Hoer van de ‘tribe’.

21-12-2017

Peter R. de Vries als crimineel

by J.L. de Kreek — last modified 21-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Peter R. de Vries heeft sinds kort een eigen advocatenkantoor. De Vries & Kasem. Peter R. de Vries is directeur. Hij is geen advocaat of jurist. Het logo van de onderneming bevat de tekens “lawyers|investigations”. Dat impliceert onderzoek en juridische analyses. Peter R. de Vries heeft onlangs in kort geding een mediazaak gewonnen tegen publicist Wim Dankbaar. Peter R. de Vries mag Wim Dankbaar “kierewiet” noemen. Voor Wim Dankbaar is het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra niet afgesloten. Wanneer bewezen wordt wat Wim Dankbaar beweert heeft Peter R. de Vries nog héél véél advocatenkantoor nodig.

Ondanks zijn bekentenis is nog altijd niet uitgesloten dat Jasper S. niet de moordenaar is van Marianne Vaatstra. Peter R. de Vries is één van de prominente journalisten die de media bepaalt en altijd weet te vertellen dat de ander niet goed bij het hoofd is. Peter R. de Vries heeft nog aan niemand verteld dat de Nederlandse journalistiek een broeinest is van georganiseerde misdaad en terrorisme. De krant waarin het advocatenkantoor van Peter R. de Vries staat aangekondigd en waarvoor Peter R. de Vries ruim 10 jaar heeft gewerkt is al sinds 1922 betrokken bij anti-Joods terrorisme van de organisatie van de helden van Geert Wilders. ‘Shhhhht, don’t tell.’

Peter R. de Vries met zijn speurneus is ook nog nooit bereid gebleken aan het grote publiek mee te delen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en dat Balkenende vanzelfsprekend een oorlogscriminelen is en dat Wilders schuldig is aan verhoogde terreurdreiging en het sneuvelen van Nederlandse en NATO militairen en dat Demmink en Wabeke leiding geven of hebben gegeven aan georganiseerde misdaad bij Justitie en dan met name de Jeugdhulp. De Nederlandse Kinderbescherming laat minderjarigen gedwongen verdwijnen om ze te beschermen tegen het risico van kindermishandeling door anderen dan de kinderbescherming. Peter R. de Vries ziet dat allemaal niet. Gelukkig heeft de Hoge Raad recent bepaald dat levenslang gewoon levenslang is.

09-12-2017

Donald Trump is geweldig

by J.L. de Kreek — last modified 09-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Donald Trump is geweldig. Donald Trump is de beste president die de Verenigde Staten sinds jaren hebben gehad. Donald Trump houdt zich aan zijn verkiezingsbelofte en erkent Jeruzalem als hoofdstad van het Wereld Jodenkwartier te Palestina. Donald Trump heeft zijn trouwe aanhang ook beloofd de aanslagen in de VS 11 september 2001 te onderzoeken. Omdat de uitkomst zeer waarschijnlijk is dat Zionisten en parasieten in het Amerikaans bestuur erachter zitten heeft Donald Trump nu alvast laten zien dat hij niks tegen Israël heeft. Netanyahu is de beste vriend van Donald Trump en ook de man van zijn dochter is Zionist.

Donald Trump heeft er vanzelfsprekend geen idee van dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en de Nederlandse Rechtspraak bedreigen om dit te ontkennen. De journalisten van de Telegraaf Media Groep en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en Hidde Jan van Koningsveld en Israël en CNN gooien iedereen steevast zand in de ogen opdat de feiten niet zichtbaar zijn voor het grote publiek. Dat de Zionisten en journalisten achter de Holocaust zitten is belangrijk omdat de aanslagen in de VS 11 september 2001 de voortzetting zijn van de Holocaust en bijvoorbeeld CNN betrokken is. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn de ‘rapture’ op weg naar radicale verlossing (van de Joden).

Dat Israël al sinds 1895 het oogmerk bezit de Joden uit te roeien en ook voor Joden zeer belangrijke heilige plaatsen te Jeruzalem te verwoesten en daarvoor in de plaats een Kerk van Satan te stichten kan Donald Trump niet weten zonder zicht op de dagboeken en overige publicaties van de helden van Geert Wilders. In die publicaties staat ook de namen van de personen die leiding geven aan het internationaal terrorisme of dit financieren of ervan profiteren. Geert Wilders vergelijkt zichzelf graag met Donald Trump. Het grote verschil tussen Donald Trump en Geert Wilders is dat Geert Wilders wél en Donald Trump niet betrokken is bij de groep die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001. Donald Trump is een goud eerlijk Christen.

07-12-2017

Nazileider Frits Barend hangt clown uit

by J.L. de Kreek — last modified 07-12-2017 19:20
Opgeslagen onder:

Nazileider Frits Barend hangt op de site van de Wakkerste Krant van Nazi Nederland de clown uit nu bij zijn vrienden van een Nazi-restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam de ramen zijn ingegooid. De actie doet Frits Barend aan Kristalnacht denken. Kristalnacht is ook bewerkstelligd door Zionistisch geïnspireerde journalisten. Kenmerk van de voortbouwende Jodenvervolging is dat het wordt georganiseerd door journalisten en Zionisten.

De Holocaust is het project van de Zionistische en journalistieke vrienden van Frits Barend. De Zionisten hebben antisemitisme nodig als smeerolie voor hun terroristische machinaties. Na de Franse Revolutie verdampte het antisemitisme door mensenrechten en democratie en raakte Joden verlost van de Jodenhaat van de gettomanagers. Tot de prominente Zionistisch geinspireerde journalist Theodor Herzl op de proppen kwam en actief lobby voerde bij de Paus en Koningen en Sultans en Tsaren en oligarchen om het Jodenvraagstuk finaal op te lossen inclusief "großer Versöhnungsausklang" . Journalisten van de Telegraaf en het Nieuw Israëlisch Weekblad zijn al sinds 1922 betrokken. Voor Frits Barend is er maar één associatie.

04-12-2017

Centraal Joods Overleg bende laffe verraders

by J.L. de Kreek — last modified 04-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De organisatie Centraal Joods Overleg die zich voordoet als parapluorgaan van de Nederlandse Joden bestaat uit een bende laffe verraders. Op Israëlische sites wordt oud minister-president Dries van Agt door CJO afgeschilderd als anti-Semiet terwijl Van Agt bij uitstek de Joodse Zaak dient. Van Agt heeft op basis van feiten zijn mening over Israël bijgesteld en ziet Israël als bezetter van Palestina en onderdrukker van de Palestijnen. Waar Van Agt ondanks zijn leeftijd waarschijnlijk geen idee van heeft is dat de oprichters van Israël tevens de creatieve breinen zijn van Hitler en de gaskamers. De Joden delen de mening van Dries van Agt.

De muntVoor de Joden is Palestina de Heilige Staat en bestaat er geen Joodse Staat. In ogen van de Joden hebben de Zionisten het Jodendom gekaapt en de naam Israël gestolen en bedoeld als wereldgetto om op de bergen aldaar de Joden finaal uit te roeien, en werken de Zionisten in ieder geval sinds 1895 symbiotisch samen met antisemieten en racisten en fascisten om de idealen van de helden van Geert Wilders compleet te realiseren waaronder een volgende Holocaust. De Joden zijn door de Zionisten uitgeroeid. De Zionisten hebben de antisemieten geaccrediteerd voor uitvoering van de Endlösung. Hitler is betaald door de Zionisten. Zionisten vochten aan de zijde van alle bij de oorlog betrokken naties. De legers der grote machten werden gecommandeerd door het bezit van Zionisten. 

Op dit moment wordt de Nederlandse Rechtspraak door Zionisten bedreigd met afschrikwekkende gevolgen om de waarheid van bovenstaande feiten te negeren of te ontkennen of ervan weg te kijken. Door deze bedreigingen zijn onder andere misdrijven van Geert Wilders samenwerkend met GeenStijl en Thierry Baudet tegen de veiligheid van de Nederlandse Staat en bondgenoten niet vervolgd. In plaats dat CJO ouderwets oud minister Dries van Agt ritueel offert moet het aan zijn zijde staan want het is tenslotte een eenvoudig onweerlegbaar feit in het Jodendom dat Gd heeft bepaald dat de Joden de Drie Eden moeten handhaven bij gebreke waarvan zij als ordinaire Nazi’s aan de schandpaal mogen.

18-11-2017

Nazifeiten van Jeroen Mirck

by J.L. de Kreek — last modified 18-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Jeroen Mirck is journalist en prominent lid van D66. Ooit was Jeroen Mirck bestuurder in Amsterdam. Jeroen Mirck doet op Twitter verslag van de verkiezing tot Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2017. “Mooie persoonlijke verhalen over #Verzoendag” twittert deze leider die tot over zijn oren betrokken is bij de voorbereidingen op de volgende Holocaust op de Joden. De vorige Holocaust is door de bedenker ‘grote verzoeningsfinale’ genoemd. Jeroen Mirck is één van de vele journalisten die de waarheid over de aanslagen in de VS 11 september 2001 een complottheorie noemt en zich niet druk maakt om de genocide op Semieten van de coalitiegenoten van D66 in het kabinet.

Jeroen Mirck is een man met eigen feiten die het publiek willens en wetens vals informeert middels nepnieuws om zichzelf en de groep waarbij hij is betrokken te verrijken of status te verlenen. Jeroen Mirck neemt deel aan de beroepsgroep waarvan de leden collectief en individueel verzwijgen dat beroemde westerse journalisten uit het eind van de 19e eeuw de creatieve breinen zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, en dat deze journalisten de agenda van het actueel internationaal terrorisme hebben bepaald. Deze agenda blijkt al in 1922 te worden verspreid onder belangstellenden door journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf.

Jeroen Mirck is journalist die beroepshalve weten kan dat zijn beroepsgroep de grootste bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Jeroen Mirck is ook de journalist die na op de feiten te zijn gewezen doet alsof de boodschapper gek is. Jeroen Mirck kan weten dat de plannen van journalisten voor het uitroeien van de Joden in 1940-1945 voortbouwen in de huidige tijd en moeten cumuleren tot een volgende Holocaust op Joden op de bergen van Israël en dat al het volk des lands zal worden begraven. Vanwege het enorme aantal lijken zal de begrafenis “zeven maanden lang” duren.  

Jeroen Mirck is al jaren geleden geïnformeerd over de feiten. Jeroen Mirck weigert de waarheid in overweging te nemen en houdt vol dat zijn waandenkbeelden de realiteit weergeven. Jeroen Mirck is één van de leiders van de georganiseerde misdaad der journalisten en politici. Jeroen Mirck is ook uitgebreid geïnformeerd over de structurele misbruik van minderjarigen door ambtenaren van de kinderbescherming. De Nederlandse kinderbescherming laat mede bewerkstelligd door de partij van Jeroen Mirck en uitblijven van ontmaskering door journalist Jeroen Mirck of Chris Klomp minderjarigen gedwongen verdwijnen en misbruiken voor geld alsof de Gestapo nooit is weggeweest en voegt ze opzettelijk anderszins leed toe. Jeroen Mirck is zo verdraagzaam dat hij de opzichtige en zeer ernstige misdrijven accepteert van de stam die hij leidt.

17-11-2017

Het vrouwenprobleem

by J.L. de Kreek — last modified 17-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het probleem van vrouwen op de werkvloer is dat het vrouwen zijn. Het eeuwen oude reptielen brein van mannen kan vrouwen niet anders zien dan prooi. Vrouwen blijken inhoudelijk ook helemaal niks toe te voegen. Neem Hillary Clinton bijvoorbeeld. Bejubeld door zichzelf modern wanende vrouwen terwijl Hillary Clinton één van de grootste oorlogscriminelen is uit de huidige tijd. Of neem Neelie Smit Kroes van de VVD die voor iedereen alles verpest IT-technisch gezien. Vrouwen aan de top hebben geen enkele verandering gebracht is de cultuur van misdaad en bedrog in bedrijfsleven en overheid.

Vrouwen lopen voorop de schijn wekkend dat organisaties duurzaam zijn terwijl ze niet meer zijn dan ‘eye candy’ voor de mannelijke CEO’s. Emancipatie is misschien helemaal geen goede keuze. De samenleving is er niet beter van geworden. Vrouwen aan de top worden met de minuut onaantrekkelijker omdat ze dezelfde domme meningen als hun mannelijke collega’s erop nahouden. Ze weten ook zo weinig en praten zo veel. Duurzame samenleving kan heel goed zonder emancipatie. Iemand moet voor het huishouden zorgen. In de Nederlandse politiek is geen één vrouw zonder bloed aan haar handen. Allemaal zijn ze betrokken bij de genocide in Irak.

Vrouwen in de journalistiek of wetenschap zeggen er helemaal niks over. Ook zeggen vrouwen op de werkvloer helemaal niks over het structuele kindermisbruik door vrouwen van de jeugdzorg of het feit dat AIDS niet door HIV veroorzaakt kan worden of dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort of dat CO2 juist goed is omdat het de bron is van leven op aarde. Zonder CO2 is leven op aarde niet mogelijk. Bomen zetten CO2 om in energie om te groeien. Daarbij stoten bomen O2 uit. Vrouwen zoals Talitha Muusse die zich profileren als de nieuwe generatie leiders denken dat duurzaamheid en zerro CO2-emmissie samengaan terwijl zonder CO2-uitstoot het leven op aarde sterft. De klimaatverandering kan worden tegengaan met een eenvoudig huis tuin en keukenmiddel wat algemeen bekend was geweest als alle vrouwen gewoon thuis waren gebleven om de nieuwe generaties op te voeden: bomen planten waar ze de afgelopen 150 jaar zijn gekapt  ten behoeve van het kapitaal.