U bent hier: Home / Topics / Cultuur

Cultuur

17-05-2016

Homo's niet solidair

by J.L. de Kreek — last modified 17-05-2016 11:25
Opgeslagen onder:

Er valt weinig solidariteit te ontdekken bij de Nederlandse homo's met de homo's in Moslimlanden. De hele Nederlandse politieke top bestaat uit homo's, in ieder geval zijn Mark Rutte en Onno Hoes en Joris Demmink homo, en neemt deel aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden waardoor homo's nu door ISIS structureel van het dak gegooid worden.

Paul de Leeuw is ook zo'n opvallende homo die het nooit heeft over de oorlogsmisdaden op homo's in Moslimlanden van de tafelgasten van Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door. De waarheid en de feiten in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn extreem belangrijk voor homo's in Irak en het Kalifaat omdat zij ten gevolge van de leugens van de homo's in de Nederlandse politiek en journalistiek daarover van de daken gegooid worden.

27-12-2015

Katholieken verloochenen Jezus Christus

by J.L. de Kreek — last modified 27-12-2015 09:52
Opgeslagen onder:

Meeste Katholieken weten niet dat Jezus Christus niet gestorven is aan het Kruis of de Martelpaal omdat ze de Bijbel niet lezen en de leugens van het Vaticaan volgen. Hoe moeilijk kan het zijn? “Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.” Lukas 24:39. Daarna at Jezus. Voor de ogen van zijn discipelen. Dat staat in Lukas 24:41-42. Zij “meenden” een “Geest te aanschouwen” omdat schrik en vrees hen had aangegrepen. Lukas 24:37.

Katholieken zijn altijd grote vijanden geweest van de meest favoriete Jood op aarde: Jezus Christus. De Katholieken, de zogenaamde Christenen, volgen helemaal geen Christendom. Het Christendom zoals Jezus Christus dit volgde heeft meer gemeen met de Islam dan met de algemene en bijzondere leerstellingen van de Katholieken, Protestanten, Gereformeerden of andere zich Christen wannende Satan aanbidders. Het Vaticaan is de Kerk van Satan. Dit wordt bewezen door de knalharde leugens die de Papen prediken over Jezus en dat de Joden zijn moordenaars zouden zijn.

De Joden zijn nooit de moordenaars geweest van Jezus Christus omdat Jezus Christus nooit gedood is. De executie heeft zich nooit met succes voltrokken. Zijn discipelen prediken uit schrik en vrees dat Christus gestorven en weder is opgestaan. De opstanding van Jezus Christus is onzin want hij is nooit gestorven. Jezus was volmaakt. Hij was de Koning van de Joden. Hij was de Profeet. Hij is veroordeeld. Door de Sanhedrin. Het volk wilde hem dood. Democratisch bepaald. De eerdere gebeden van Jezus zijn verhoord. Hij is niet gestorven.

Het is opvallende dat Katholiek Hans Jansen op GeenStijl alle ruimte krijgt om zijn antisemitische gif over de Islam en de Koran en Profeet Mohammed die evident de Helper is waarom Jezus bij God zou vragen in de harten en hoofden van de reaguurders te planten. Het Christendom is de religie waarbij geluisterd wordt naar wat Jezus Christus zegt. Na de zogenaamde wederopstanding zegt Jezus Christus dat hij vlees en benen bezit gelijk iedereen ziet. Hij eet zelfs in het aangezicht van zijn discipelen die uit angst en vrees wanen een geest te zien.

Het aller grootste wereld nieuws op aarde 'as we speak' is dat de Christenheid kei en kei en keihard liegt over de woorden van Jezus Christus in de Bijbel en dat Jan Roos zich druk maakt om de minister-president die niemand met kerst feliciteert en wel de Moslims prettige Ramadan wenst. Toevallig is dat helemaal goed van de minister-president want Kerst is een feest van de Synagoge van Satan. Dat wens je niemand toe. Kerst is een ranzig feest van personen die het hoogste woord voeren over normen en waarden en met Pasen liegen over de dood van de Profeet die zij beweren te volgen.

Het is niet toevallig dat de held van Wilders welhaast als eerst bij de Paus op audiëntie ging voor de werving van support voor de door hem bedachte 'Endlösung der Judenfrage' inclusief antisemieten, treinen, kampen, deportatie en Holocaust. Katholieken liegen over de dood van Jezus Christus omdat zij van oudsher de grote antisemieten op aarde zijn en met de dood van Jezus Christus de Joden demoniseren kunnen want het zijn tenslotte de Joden die hem hebben veroordeeld. De Katholieken blijken Jezus dood te verklaren omdat zij de Joden haten.

De tekst van Bijbel bewijst eens te meer dat Jezus Christus op schandalige wijze verloochend wordt door de Katholieken. Bloedig en wreed zou de wraak van Rome geweest zijn als de Joden de Profeet gevolgd hadden en zijn Koninkrijk erkend, dan kon de Keizer van Rome geen Koning van de Joden zijn want dat is wat Rome zo graag wil. Nog elke dag leeft Rome de lust uit te heersen als Vorst over de Joden. Daarom al de oorlogen aan de randen van Europa. Daarom het wereld-getto te Israël. Dit is de tijd waarin het Duizendjarig rijk definitief gestalte moet krijgen.

26-12-2015

Christenterroristen besturen Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 26-12-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Nederlandse Christenen van kennelijk welhaast alle huizen zijn deelnemers aan een terroristische organisatie. Deze terroristische organisatie bezit het oogmerk politiek maatschappelijk een eind te maken aan wereldlijk bestuur. Christenen liegen bij meerderheid over welhaast het belangrijkste wat Jezus Christus gezegd heeft. Namelijk dat hij niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Hij bewijst het door te eten. Het staat door de schrijver zelf allemaal netjes genoteerd in alle vertalingen van de Bijbel.

Feitelijk zijn de Christenterroristen geen Christenen want Christenen zijn geen terroristen. Christenen zijn personen die niet aan politiek doen en agressie afzweren. Christenen kennen geen concept voor de gerechtvaardigde oorlog en geloven dat het Vaticaan het Huis van Satan is. De Christenheid zoals dit post heeft gevat in Europa is geen Christendom. Christendom is wat Jehova's Getuigen en Koran Trouwe Islamieten geloven. Feiten die bijvoorbeeld Islamdeskundige Hans Jansen, schrijver op GeenStijl bekend moet zijn geweest want hij was Arabist, prominent Koranbewerker én Katholiek.

Katholieken zijn personen die de Bijbel niet begrijpen of daaruit opzettelijk feiten weglaten om in het belang van Satan de mensheid te misleiden. Katholieken laten willens en wetens relevante woorden van Jezus Christus weg uit het onderwijs omdat met die woorden de 'bullshit' van de Kruisigingsdood bewezen wordt. Net als in de Koran staat in de Bijbel gewoon dat de dood van Jezus Christus zich niet heeft voltrokken. Het Christelijkonderwijs in Nederland is door en door gecorrumpeerd met de perverse behoefte van Satan. Ook het wetenschappelijk onderwijs en de Politiek is besmet met Christenheid. Het wordt ook wel Christelijk Sociaal denken genoemd. Dat is wat Balkenende denkt.

Balkenende is terrorist. Balkenende is Christen. Balkenende is Christenterrorist. Ook Maxime Verhagen is terrorist. Ook Maxime Verhagen is Christen. Ook Maxime Verhagen is Christenterrorist. Hirsch Ballin is tevens terrorist. Hirsch Ballin is tevens Christen. Hirsch Ballin is tevens Christenterrorist. Dat zijn reeds drie Christenterroristen op een rij die voorts prominent leiding geven aan een groep Christenen die zich verenigen onder de naam Christelijk Democratisch Appel. Ook CDA genoemd.

CDA is niet de enige groep Christenen die politiek maatschappelijk deelneemt aan de oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van de internationale groep Christenen die groepen Christenen van over de hele wereld verenigt onder de naam 'the Coalition of the Willing'. Heel de wereld viert Kerst 2015. In al de jaren dat het zich afspeelt gaat niemand in op de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Christenheid in Moslimlanden. Dan ook nog liegen dat Moslims de torens van de Twin Towers hebben laten instorten terwijl iedereen met internet allang de feiten heeft gezien die bewijzen dat het 'controled demolition' moet zijn geweest.

Europa is nooit Christelijk geweest. De Europese cultuur waarop de zogenaamde Christenen zo trots zijn is gevormd naar de wil van Satan die al in de tijd van de veronderstelde kruisigingsdood de geest der menschen stevig in zijn greep had. Rome. Het Vaticaan. De Katholieken. Al dat soort Christendom is eerder dom dan Christelijk. Het heeft niks te maken met Christendom. Alleen al de voetstukken reeds waarop al die zogenaamde heiligen geplaatst zijn is de échte Christenen een doorn in het oog. Wat dat betreft heeft de échte Christen meer gemeen met de Taliban dan het CDA.

25-12-2015

Kerst heul Onchristelijk

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2015 13:00
Opgeslagen onder:

Laten we er geen doekjes om winden. Waarom iedereen langer voor de gek houden? Kerst is Onchristelijk. Een irritante traditie die nergens toe bijdraagt. Christenen met het Kindeke Jezus in de Stal willen toch geen vrede. De Christenen hebben nooit vrede geweld. Sinds de oprichting van hun kerk willen zij de macht. Alleen wat zij denken is waar. Dat Mohammed met naam en toenaam Majesteitelijk genoemd staat in Hooglied is een feit wat de Christenen willens en wetens weglaten. Net als het feit dat Jezus Christus zelf getuigt dat hij niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal.

Kerst is het feest van Satan. Net als Sinterklaas en Pasen. Al die Christelijke feestdagen zijn rituelen van de Christenheid om Satan tevreden te stellen. God wil die feesten helemaal niet. Al die consumptie en schone schijn. Kerst is een misselijkmakend festijn van de grootst mogelijke hypocrieten op aarde. Is er al een Christen geweest die afstand heeft genomen van de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse Christenen in Moslimlanden?

Welke Christen in Nederland heeft Jan Peter Balkenende dermate hard de waarheid gezegd dat hij van de kansel gedonderd is? Niemand. De Christenen hebben sinds de illegale oorlog van deze Christelijk Sociaal Denker in vereniging met de Christenen Bush en Blair de best gedaan te argumenteren dat de illegale oorlog in Irak een gerechtvaardigde oorlog was en dat de Kruisvaarderiaanse chaos die zij daarmee geleverd hebben een vergissing is die zij overigens niet repareren en waarop de Christenheid voortbouwt.

Niemand wordt onderwezen dat Christenen van oudsher de grootste antisemieten zijn sinds de Katholieken. Eeuw na eeuw liegend en bedriegend dat Jezus Christus door de Joden is vermoord terwijl daarvan helemaal niks blijken kan uit Het Woord want in alle authentieke vertalingen verklaart Jezus Christis persoonlijk 'after the fact' dat hij niet dood is. Jezus Christus leefde na de door de Christenheid opgevoerde kruisingsdood. Kennelijk om de Joden te verketteren want dat is nu eenmaal een hobby van de Christenheid ook al komt het daar niet elk moment van de dag voor uit.

Gelukkig. Op enig moment. Was daar de Franse Revolutie. Gelijkheid, vrijheid broederschap. Mensenrechten en democratie. Voor iedereen gelijk. Afschaffing van de dictatuur van kerk en aristocratie. Ruimte voor minderheden als Joden waarvan de cultuur in Europa floreerde in die tijd. Totdat de held van Wilders bij de Paus kwam om alle Joden te laten bekeren tot het Katholicisme. De held van Wilders had het plan opgevat om in het belang van de familie van zijn patroon de democratie en mensenrechten te revisioneren en de ouderwetse ambitie van de Christenheid om alle Joden uit Europa te hebben politiek maatschappelijk te vervullen. Hij noemde dit 'der Endlösung'.

De held van Wilders kende Het Woord als geen ander en wist precies waarmee hij het Armageddon monster optuigen moest om zijn plannen te laten uitvoeren door de antisemieten zonder zelf steevast “Heil Hitler” de roepen of stijfrecht door de straat te marcheren. De Kerk, het Vaticaan en de Nazi's hebben sinds jaar en dag een symbiotische relatie die zij welhaast dagelijks consumeren. Christenen zijn bij meerderheid aanbidders van Satan die zijn plaatsvervanger op aarde “Paus” noemen en zijn leugens de waarheid. Echte Christenen bestaan bijna niet. Net zoals er bijna geen echte Joden bestaan. Er zijn ongeveer 14 miljoen echte Christenen en een paar miljoen echte Joden op aarde. Échte Christenen vieren geen Kerst.

De meeste Christenen zijn zogenaamde Christenen. Net zoals de meeste Joden zogenaamde Joden zijn. Hoe goed zij de best ook doen. De Bijbel verwijst er zelf naar. Het zijn volgers van de Synagoge van Satan. Bovendien stelt de Bijbel zelf dat mensen denken als Satan. Hoe hard ze ook denken van niet. Zij denken altijd als Satan. Kerst is zijn feest. Satan wil de macht. Satan wil regeren over de mensheid. Satan wil God zijn in plaats van God. Dat kan want Satan heeft vrije wil en mensen denken als hem. Satan was ooit een Engel die gevallen is. Sinds hij Eva vakkundig met de appel misleidt heeft is hij verantwoordelijk voor de dood van mensen en het pijnlijk baren door vrouwen.

Kerstsprookje voor GeenStijl

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2015 00:00
Opgeslagen onder:

Lang héul lang geleden woonde in het Groen Groen Knollen-knollenland van de Holbewoners en Neanderthalers eens een Blonde Geit die Wilders genoemd werd omdat hij wild was. De Blonde Geit bewonderde personen die zeventig jaar daarvoor bijna alle flora en fauna van het Grote Sprookjesbos hadden laten uitroeien. Door parasieten te accrediteren eerst de Joodse Holbewoners en Neanderthalers naar het kamp te dragen om ouderwets te worden geofferd in de ovens van de familie van de patroon van de held van de Blond Geit die daarmee ritueel het eind van de Endlösung heeft willen inluiden.

In de tijd van de Blonde Geit zijn er ook hofnarren, trollen en serpenten actief die de publieke opinie van de bewoners van het Grote Sprookjesbos beïnvloeden. Zo zijn er praatjesmakers en lolbroeken die altijd de clown uithangen wanneer ze de Blonde Geit tevredenstellen met tendentieus, ongefundeerd of nodeloos kwetsen. In de tijd van de Blonde Geit wordt het Grote Sprookjesbos geteisterd door vluchtende bewoners van een ander bos wat ooit ook sprookjesachtig was en toen geplaagd werd door trawanten van de Blonde Geit die zeiden voor vrede en veiligheid te strijden.

Geluk bij een ongeluk woonde er in het Groen Groen Knollen-knollenland van de Holbewoners en Neanderthalers een vegetarische Olifant met Semitische wortels die het er niet bij liet zitten en vanuit de Porseleinkast van het Grote Sprookjesbos de Poortwachters vriendelijk verzocht de Blonde Geit en zijn gevolg waaronder de dwazen en krankzinnigen van de Fabeltjeskrant veilig te stellen in de Grotten en Catacomben van de Koning van het Grote Sprookjesbos die door de grappen en grollen van de Blonde Geit en zijn handlangers niet eens veilig een patatje eten kon met zijn familie in de snackbar - en blies het sprookje van de Blonde Geit uit.

18-12-2015

Jihad in de polder

by J.L. de Kreek — last modified 18-12-2015 06:00
Opgeslagen onder:

De antisemieten van GeenSteil moeten kennelijk nog leren dat elke fatsoenlijke Nederlandse jurist een Jihadist eerste klas is. Elke Officier van Justitie die een boete vordert voor 'hand free' bellen is Jihadist. Jan Roos van GeenStijl kan zelf via Internet opzoeken wat een Jihadist is. Welhaast alle bibliotheken op aarde staan op Internet dus doen alsof bronnen van Internet onbetrouwbaar zijn is een beetje kinderachtig van de internet generatie.

'As we speak' is er een volbloed Jihad gaande tegen Jan Roos persoonlijk. Bij Jan Roos speelt de omstandigheid dat operators hebben waargenomen dat Jan Roos zich bedient van kampmessen of knuppelachtige dingen om zich zogenaamd te verdedigen tegen woedende bendes Marokkanen. Jan Roos loopt het risico de man met de hamer te ontmoeten. Bij Jan Roos zit een steekje los wat zich kennelijk alleen middels het strafrecht laat behandelen.

Lang geleden is Jan Roos de feiten uitgelegd. Het moment waarin dat is gebeurd staat op Internet. Jan Roos doet alsof de boodschapper “koekoek” is terwijl betrokkene zich beroept op bronnen die Jan Roos niet kan ontkennen. Jan Roos vergeet dat er in Nederland ook Joden wonen die wél de Thora volgen. De rest. Al die Talmoednichten. Zijn flikkers. Jihad zoals dat gaat in de polder met Jan Roos als klootzakje is volgens protocol.

De voorgeschiedenis van de aandeelhouders van de werkgever van Jan Roos is van belang voor de context waarin de publicaties van Jan Roos begrepen moeten worden. Jan Roos denkt dat zijn generatie de Internet generatie is terwijl Internet bedacht is door holbewoners. Het mooie aan Internet is dat de geschiedenis transparant wordt. Voor wie een beetje zoeken wil. Als je alleen zoekt op de trefwoorden die het gelijk van Jan Roos bevestigen komt hij nergens.

Jan Roos ligt op ramkoers. Ramkoers is in casu echt ramkoers waarbij Jan Roos gewaarschuwd is voor de schade die hij zal lijden wanneer hij niet wijkt. Er is geen wijken wat Jan Roos betreft. Jan Roos gaat er juridisch finaal aan. Gefileerd, gecastreerd, gesloopt, juridisch voor de hele natie om te zien in het openbaar. Live. Verslaggevers als Jan Roos die door operator goed gebriefd zijn over de feiten en de ogen ervoor sluiten en/of dat niet publiceren en wel zich aftrekken met Hennis op Ibiza of op het dakterras van antisemiet Arthur van Amerongen zijn te kwade trouw.

De gewapende Jihad die vanuit Molenbeek Europa bevrijdt van de racisten, fascisten en antisemieten is wakker gekust door Jan Roos & co waaronder Geert Wilders die middels FITNA willens en wetens Nederlandse commando's in Afghanistan in gevaar heeft gebracht. Het is liederlijk dat de Nederlandse politiek en media geen oog heeft voor het gevaar voor het Rijk van de gewapende Jihad die het kennelijk willens en wetens uitlokt. Iedereen kan op Internet bewijs vinden van het redelijke vermoeden dat ISIS gesponsord wordt door Westerse organisaties die voortbouwen op het succes van de Naziagenda van de helden van Wilders.

Wilders en GeenStijl en Telegraaf en Jan Roos zijn Daesh. Zij zijn de blanke bovengestelden die willens en wetens Jihadistische vuurtjes aansteken door bijvoorbeeld weg te kijken van de weerzinwekkende oorlogsmisdaden van Wilders en Balkenende en Verhagen in Moslimlanden. De vluchtelingen nu is het begin. Dat is de middenklasse die de mensenhandelaren betalen kunnen om weg te komen van het door Europa en Amerika gefaciliteerd terrorisme van ISIS en bondgenoten in Syrië. Jan Roos ligt op ramkoers met Poetin.

De vluchtelingen nu worden opgejaagd door de legers van de zoveelste Christelijke kruistocht tegen de Islam. Islam is heel wat anders dan Jan Roos wil dat iedereen denkt. Christenen die Jezus volgen zijn Islam. Joden die Mozes volgen zijn Islam. Christenen van het Vaticaan en die Talmudnichten zijn ezels, apen, zwijnen en andere beesten. Islam is onderwerping. Onderwerpen is een werkwoord. Islam is de ing-vorm van het werkwoord onderwerpen in een Semitische taal. Wie lid is van Ajax onderwerpt zich aan de clubregels. Dat is ook Islam.

In de Koran is Islam onderwerping aan Allah. Omdat in de Bijbel staat dat G-d zijn naam niet aan al zijn volkeren bekend heeft gemaakt en de Joden het gebruik van zijn naam verzaken wordt God tegenwoordig alleen nog door de Jehova's Getuigen bij naam genoemd. De Bijbel lezend en de Koran begrijpend had Jan Roos vanaf het dakterras bij zijn homovriend in Portugal zelf kunnen begrijpen dat Mohammed reeds in het Oude Testament voorzegd is en dat Jezus Christus persoonlijk getuigt dat hij niet gestorven is bij en tijdens de marteling aan de paal.

De Holocaust is het product van zieke blanke geesten als Jan Roos met blond haar en een “r” dieper in de strot dan bij het stemgeluid van Bert Brussen. Dat Jan Roos nu net werkt voor de organisatie die in het Concertgebouw te Amsterdam anno 1922 de Blauwdruk voor de Holocaust van de hand van de held van Wilders accepteerde zonder het publiek over de vurige antisemitische inhoud te informeren past bij de desinformatie waarmee de organisatie vandaag de geest vergiftigt.

16-12-2015

Antwoord op Kamervragen 2.0 lid Lange Frans

by J.L. de Kreek — last modified 16-12-2015 06:00
Opgeslagen onder:

In antwoord op Kamervragen 2.0 van Lange Frans wordt hem de volgende 'long read' als antwoord aangeboden: “Beste Lange Frans, ik kan hele dossiers vullen met feiten. Over Demmink. Over het kindermisbruik. Over zware door politiek ambtsdragers begane misdrijven. Ik hou mij bezig met feiten. Dat is mijn vak. Ik onderzoek feiten. Ik onderscheid feiten en fictie. Meeste mensen denken dat recht gaat over regeltjes. Dit is niet juist. Recht gaat over feiten. In ieder geval zie ik mijn vak zo dat wanneer ik jou bericht dat er sprake is van een criminele organisatie van ambtenaren ik dit met feiten ten minst genomen aannemelijk maken moet.

Zag op Twitter dat een correspondent iets over complottheorieën zei. In mijn ogen is een complottheorie een theorie over een complot. De theorie is waar of de theorie is niet waar. De feiten bewijzen of de theorie waar is of niet. Ik zeg dat het complot wat ik zie waar is. Dit complot omvat diepgaande betrokkenheid van ambtenaren bij extreem zware misdrijven. Op ouderwetse wijze als in de Tweede Wereldoorlog. Net als toen wordt de volgende Holocaust voorbereid door andere personen dan de meeste mensen denken. Het grote gevaar is 'homegrown' en blank.

Blanke mannen zijn de grote terroristen en moordenaars die nergens voor terug deinzen. Macht misbruiken. Ambtsplichten schenden. Minderjarigen laten sterven. Ze misbruiken. Voor geld en bevrediging van andere abjecte behoeften. We hebben te kampen met een groep extreem perverse ambtenaren die moorden en verkrachten en ermee weg komen omdat zij bepalen wie gelijk heeft en wie niet. Niet alle ambtenaren zijn corrupt. Ik heb het over ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en politiek ambtsdragers. Dat zijn de ministers en de leden van de Eerste en Tweede Kamer. 

Daarmee moeten we alle middelen rechtens afrekenen. In mijn termen gesproken moeten deze personen juridisch vervolgd worden. Ik weet dat het kan omdat dit rechtmatig vervolgen besloten is in het systeem van de wet als de feiten kloppen. Als de feiten niet deugen kan ik praten als Brugman en komt niemand in de cel. Bijkomende complicerende factor is dat Magistraten, dat zijn Officieren van Justitie, Procureurs-generaal, Rechters en Raadsheren, terrorisme gerelateerd bedreigd worden door personen die ambtenaar en lid van de groep van Demmink zijn om relevante feiten die ik stel te negeren of ontkennen.

Jij zing bij 3Fm. Dingetje van 3Fm zit bij Matthijs van Nieuwkerk. Medewerkers van DWDD mishandelen journalisten Kennelijk om de feiten onder de pet te houden. Journalisten, verslaggevers en mediapersoonlijkheden werken innig samen met politiek ambtsdragers, ambtenaren anderszins en leden van Minerva om feiten te verhelen. Deels is dit willens en wetens omdat ze medeplegen. Deels is dit uit noodzaak omdat de goedwillende ambtenaar veelal niet anders kan en in casu niet anders mag. Omdat er sprake is van ernstige artikel 119 grondwet feiten moeten politie en justitie de ogen sluiten voor extreem staatsgevaarlijke gedragingen van ministers, staats-secretarissen, en leden van de 1e en 2 e kamer.

Dat is nieuw. Dit deed de intreden met Balkenende. Onderzoek wijst uit dat leden van het Nederlands parlement en kabinet reeds lange tijd, in ieder geval sinds 1990/1991, betrokken zijn bij internationale misdrijven in Irak. Zij laten deze misdrijven begaan en dragen er aan bij dat de misdrijven plaatsvinden. Allemaal opvallende feiten uit het Rapport van de Commissie Davids en Kamerstukken en Irak die heel belangrijk zijn en in de media niet aan de orde komen want lieden als Matthijs van Nieuwkerk zijn crimineel betrokken bij de groep van Joris Demmink.

Er is sprake van een breed opererende terroristische organisatie van blanke personen waarvan individuele deelnemers als Demmink pedofiele zeetvoeten bezit. De misbruik door Demmink van minderjarige jongens is een perverse prikkel die de man met andere leden van zijn organisatie deelt. Niet alle pedofielen van de club van Demmink zijn actief kindermisbruikers. Pedofielen worden soms reeds bevredigd door in het 'umfeld' van de harde kern te verblijven. Pedofielen hebben de gave vertrouwen te wekken. Ze zijn erg goed met kinderen en het aangaan van vertrouwensrelaties met volwassenen en minderjarigen. Daar waar kinderen zijn is het risico van pedofilie het grootst. Logisch.

De pedofielen van de Kinderbescherming worden onder andere herkend aan het feit dat zij zich niet houden aan het systeem van de wet bij en tijdens het uit huis plaatsen van minderjarigen of het opleggen van ondertoezichtstellingen. Zij halen minderjarigen met hulp van de lange arm van politie uit huis zonder dat zij de noodzaak door middel van waarheidsvinding bewijzen of te minst genomen in alle redelijkheid aannemelijk maken. Ik kan dossiers navertellen van minderjarigen die het thuis niet beter konden treffen en uit huis zijn gehaald terwijl er nadrukkelijk afspraken waren gemaakt met de kinderbeschermers dat het kind bij de ouders thuis zou blijven wonen.

Een voorbeeld is Alicia Esmeralda Winklaar. Het meisje had als baby eerst na de onrechtmatig UHP smetstrepen in de schaamstreek en overstrekte zij zich en huilde ze uren, née dagen als haar moeder na een kort bezoek weg moest. Dat is niet een keer. Dat is twee drie vier vijf en tachtig keer. Ik heb erover gepubliceerd. Ik doe ook journalistiek werk. Ik publiceer over waarmee ik bezig ben. Zoals mijn onderzoek en de noodzaak tot vervolging van Demmink. Demmink moet in de eerste plaats vervolgd worden voor zijn terrorisme gerelateerde misdrijven. De zaak van zijn individuele kindermisbruik zit volgens mij muur vast. Grote kans dat het onwrikbaar blijft.

Omdat Demmink mede verantwoordelijk is voor opzichtige oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden moet hij eerst daarvoor worden aangepakt. Dat heet opportuniteit. Zijn pedofiele zweetvoeten zijn interessant voor het dadersprofiel alleen niet echt iets om veel tijd en energie in te stekken. De crimineel kan daarmee alleen witte voetjes halen als de feiten niet vervolgd worden. De zware misdrijven van Demmink. Daarvoor kan hij levenslang krijgen. Zijn oorlogsmisdaden en terrorisme zijn allang bewezen ook al heeft de rechtspraak de feiten nog niet erkend. Ik onderzoek wat een rechter zou moeten bepalen op basis van de feiten gerelateerd aan de wet.

Ik denk dat op basis van de feiten en omstandigheden de rechters in alle redelijkheid moeten vaststellen dat Demmink prominent deelnemer is aan een terroristische organisatie met het kennelijk oormerk oorlogsmisdaden, terrorisme, genocide, mensen handel en gedwongen verdwijningen te laten begaan. De kinderen in Nederland worden niet alleen misbruikt. Ze verdwijnen met bosjes te gelijk gedwongen alsof het slachtoffers van Videla zijn. Met Gestapo-achtige methoden en technieken worden zij gestolen van ouders en wordt het hele (zorg)netwerk rond ouders en kind vakkundig gesloopt.

Ik ben als rechtshulpverlener betrokken geweest bij verschillende jeugdzaken waarbij de kinderbeschermers de minderjarigen van ouders stalen. Mijn bloed kookt nog. Ik wil met een aantal personen de boel grondig aanpakken. Het is niet alleen Demmink. Het is ook Hiv en AIDS. Er is sprake van de derde fase in de grote verandering van democratie en mensenrechten naar herinvoering van het feodaal stelsel onder bestuur van de families die vroeger in het Heilige Romeinse Rijk Joden in getto's in Oost Europa gevangen hielden en later Hitler betaald hebben en Auschwitz in bezit hadden om in de periode tussen ongeveer 2001 en 2030 wereldmacht in handen te krijgen.

Wij leven nu in 2015. De agenda van het internationaal terrorisme van westerse bodem is om in de komende 15 a 20 jaar meer chaos te laten ontstaan op aarde waarbij de wereldbevolking voor rust het wereldbestuur van een 'coporate oligargy' accepteert. Leden van de organisatie van deze familie die wereld omvattend is en waarvan deelnemers ook legale activiteiten ontplooien bezitten de nodige perverse trekjes waaronder het kindermisbruik en de kinderhandel van de ambtenaren van de kinderbescherming. Op internet kan je de feiten er zelf bij zoeken. Ik controleer altijd eerst de feiten voordat ik het overneem van internet. Ik ga bij Politie en Justitie langs om navraag te doen. Ik confronteer experts met de feiten en observeer goed de reacties. Ik ga bij Van Nieuwkerk en Kelder langs om ze de waarheid te vertellen (Jort Kelder is ook fout) en ik zoek personen die met mij meedoen.

In het Midden Oosten nu met de Palestijnen is de voortbouwende genocide van de Nazi's op de Semieten aan de gang. Israël is geen Joodse Staat. Israël is het wereld-getto van die bewuste families waar alle Joden onder druk van door hun volgers wakker gekust antisemitisme samengepakt worden om bij en tijdens een aanstaande alles vernietigende oorlog waarvoor nu het fundament gelegd wordt alsnog allemaal te creperen of zich bekeren tot het ware geloof. Leden van de bewuste families wilde al in het Heilige Romeinse Rijk koning van alle Joden zijn zoals de Romeinen dat waren in de tijd van Jezus Christus.

Dat maakt van dit antwoord op jouw Kamervragen 2.0 een eerste klas Kerstverhaal. Ook omdat de Christenheid, dat zijn zogenaamde Christenen die in de politiek de agenda van Satan dienen, een hoofdrol vervult op het toneel van het theater van de angst. Ik wil samenspannen met een Coalitie van Gewilligen om de boel alle middelen rechtens op te ruimen. Door samen te werken. Door informatie te delen. Door aangiften te organiseren. Door rechtszaken te voeren en door te zetten etc etc. Dat noem ik “harde actie”. Daad bij woord voegen. Als er niks gebeurt zing je over zeven jaar Kamervragen 3.0 of is de aarde verschroeid.”

03-03-2015

Beroepsjood Grunberg moet zich schamen

by J.L. de Kreek — last modified 03-03-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Arnon Grunberg is een intelligente student van het Vossius Gymnasium voor wie een negen vanzelf sprekend is. Arnon Grunberg houdt heel veel van zijn moeder. Ze is begraven in Jeruzalem. “Ik heb je toch verschrikkelijk nodig mijn Motek”? “Ezeltje” zegt het tegen zijn moeder en krijgt daarbij een gevoel van schaamte. Als 43 jarige man wordt Arnon Grunberg “Ezeltje” genoemd door zijn moeder. Hijzelf noemt zijn moeder Motek, wat een historisch merk is van motorfietsen uit Röttenbach.

Zijn moeder overleefde Auschwitz, waar ze naar eigen zeggen goed behandeld is

Schrijven is beschamend oordeelt Arnon Grunberg tijdens College Tour. Mensen denken het ergste over Arnon Grunberg, zegt Arnon. Weinig mensen denken dat Arnon Grunberg net als Leon de Winter en Harry Mulisch een van de broodschrijvers is die hun talenten misbruiken om de leugens over de Holocaust en de schuld van de Zionisten aan de deportatie van de Joden te maskeren. Het Vossius heeft vanzelfsprekend een steen of monumentje waar het één of meerdere docenten of leerlingen herdenkt. Het Vossius is van 1926, drie jaar voor de financiering van Hitler door de Joden en zes jaar voor de oorlogsverklaring van de Joden aan Hitler Duitsland. 29 jaar nadat de Zionistische helden van Wilders te Basel de mensenrechten voor de Joden opzegde en hen kwalificeerde als bij meerderheid verachtte bedelaars.

Wat is het leed geweest van de familie Grunberg? Wikipedia helpt:

Zijn moeder overleefde Auschwitz, waar ze naar eigen zeggen goed behandeld is (zie Volkskrant 3-12 2011: Voetnoot A.Grunberg) en zijn vader zat op talrijke adressen ondergedoken. Arnon Grunberg heeft één oudere zus, Maniou-Louise (1963)

Dat moeder Auschwitz overleefde en naar eigen zeggen goed behandeld is kan betekenen dat zij een 'sweet seventeen' was die als Zionistisch agent het kamp bestuurde of de bloederigste beul was. De Joodse financiers van Hitler hebben Auschwitz laten optrekken voor hun ondernemingen en om te dienen als transitcentrum voor de kolonisatie van Palestina en Oost Europa. De Zionisten wilde alleen de jonge Joden overhouden voor de bezitneming van Palestina. De rest werkte in het bordeel in Auschwitz of als slaaf in de mijnen van de onderneming van de Joodse financier van Hitler. De Amerikaanse familie Bush heeft ook geld verdiend aan het verblijf van Motek in Auschwitz. Grunberg vertelt het zijn Amerikaanse vrienden nooit. Arnon Grunberg is helemaal niet geïnteresseerd in Motek. Hij wil “Ezeltje” genoemd worden door zijn moeder zodat hij daarover literair kan doen op televisie.

Zolang er nog tranen zijn willen we natuurlijk allemaal weten wie schuld heeft aan het treinkaartje van Motek en al die andere Joden naar het kamp. Motek rouwt welgeteld een dag om de vergassing van haar ouders. Dat kan met recht een geslaagde Holocaust genoemd worden. De ouders van Motek zijn gebruikt als brandhout in de Zionistische oorlogsmachinerie van de Joodse familie Rothschild op weg naar wereldheerschappij en de verduistering van Palestina door de Zionisten.

Motek was achttien toen ze het brandoffer bracht. In dank daarvoor is ze begraven in Jeruzalem, misschien op de locatie eerste rang waar de wederopstanding wordt verwacht in een graf op de heuvel aan de voet de Golden Gate. Volgens Arnon Grunberg glimlachte de SS-ers naar zijn moeder en vond zij het een mooie tijd. Ongeveer 150.000 Joden werkte bij de SS. De SS in het kamp stond erbij en keer er naar toen de Joden kabbalistisch vergast en verbrand werden door andere Joden die na de oorlog logen dat zij gedwongen zijn. Met haar achttiende was Motek een gestaalde Zionganger.

Arnon Grunberg schrijft op de voorpagina van de Volkskrant. Daar schrijft hij nooit dat de uitvinder van de 'Endlösung der Judenfrage' een journalist was en een Zionistische held van Wilders is. Ook anderszins staat in de Volkskrant nooit waarheid of feiten over het terrorisme der Zionistische Joden die door broodschrijvers en in hun roman geholpen worden met het verbergen van de waarheid over de gaskamers, de treinen en het bombardement op Rotterdam. Arnon Grunberg is journalistiek erbij gaan doen om de wereld zo groot mogelijk te maken.

Grote journalistieke projecten wil Arnon Grunberg doen. Schamen is voor Arnon Grunberg ontevredenheid dat hij niet aan zijn verwachtingen voldoet. Dan is het te hopen voor Grunberg dat hij zich schaamt voor het feit dat niet hij de persoon is met familieleden gecrepeerd in Auschwitz die de waarheid en de feiten openbaart over dat kamp wat een Zionistische kamp was ten diensten van de doelen van de helden van Wilders.  

Alle Joden als Arnon Grunberg zijn Nazi's die zonder moeite andere Joden vermoorden om particuliere doelen te realiseren. De tekens “Nazi” zijn de afkorting van het langere woord Asjkenazim. Er is geen onderscheid tussen Nazi's en Asjkenazische Joden behalve dat er ook Asjkenazische Joden zijn die het Jodendom wél serieus nemen. Helaas een minderheid. Bij vrijwel alle Joden in de media die vaak ook zelf het toneel kiezen is het Nazisme te herkennen door het voortgaand liegen van de Holocaust en een voorliefde voor Israël en het gebrek aan afstand van het Zionisme.

Afwijkend en ziek is het gedrag van Arnon Grunberg. Hooghartig en arrogant de corruptie van de Zionistische kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah verdedigend. Het zit in het bloed van de Asjkenazim. Besmet met demonen worden zij geboren. Schaamteloos schrijven over de schuld van de Zionisten aan het kampverleden van zijn moeder kan Arnon Grunberg niet. Hij doet het niet dus hij kan het niet. Schaamteloos schrijvend de leugens van Zion bekrachtigen kan Arnon Grunberg weer wel anders wordt hij niet opgenomen in het Walhalla van Joodse schrijvers in de media en journalistiek.

Arnon Grunberg is een van die Joden die doorgaat als tweede generatie slachtoffer en dan zwijgt hij over de schuld van de Zionisten aan zijn slachtofferschap. Is Arnon Grunberg dan wel een tweede generatie slachtoffers? Is Arnon Grunberg dan niet eerder een tweede generatie dader die de rol van Sondecommando in het veld van zijn moeder heeft overgenomen. Het zijn vooral schrijvers met een Joodse achtergrond die de Holocaustliegen en de slachtofferrol der Joden uitbuiten.

Joden waren in de eerste plaats de daders van de Holocaust. Zonder de Joodse leiding die iedereen willens en wetens naar de verrotting hielp was er helemaal geen Holocaust geweest. Met karakters als Arnon Grunberg en Leon de Winter en Harry Mulisch in de literatuur krijgt niemand de waarheid in romanvorm met de paplepel binnen zodat ook niemand ziet dat de groep van Arnon Grunberg achter de schermen gewoon een volgende Holocaust aan het voorbereiden is. Holocaust betekent dat Joden opzettelijk mensen offers gebracht hebben om Palestina van de oorspronkelijke bewoners af te persen en Arnon Grunberg zich af te laten trekken op TV.

Arnon Grunberg lijdt aan een ziekelijke identiteitsstoornis. Arnon Grunberg denkt dat hij een Joodse achtergrond bezit terwijl daarvan helemaal niks waar kan zijn gezien de inhoud van zijn werk. Nergens in zijn romans vertelt Grunberg het echte verhaal over de Joden en de Holocaust en hoe de Joden bedrogen zijn door de Zionisten die als volleerde slavendrijvers het Joodse volk opdreef van land naar land tot ze vol luizen vergast werden op de door de Joodse familie Rothschild betaalde SS. Grunberg kan de feiten kennen omdat er in de Joodse lectuur afgelopen jaren geschreven is over de rechtszaken tegen de anti-fascists die bewijst dat de Joden de Holocaust liegen en schuldig zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de massamoord op zijn Joodse voorouders. Arnon Grunberg liegt de Holocaust omdat hij profiteren wil van de fraude.

Vijf of zes columns in de week en daarnaast Romans, verhalen en allerlei andere dingen schrijft Arnon Grunberg. Arnon Grunberg is bikkelhard van binnen en van buiten. Als een terriër. Wanneer hij je te pakken heeft laat hij niet meer los. Helemaal het karakter van een echte Zionist. Arnon Grunberg zal zeker nooit meer schrijven als hij weet wat de waarheid en de feiten zijn van het kampverleden van zijn moeder. Dan zal hij weten dat hij zo gefaald heeft dat hij aan zijn schrijven geen vervolg meer geven kan. Arnon Grunberg moet nog door de ogen van het publiek leren zien dat hij zich zo belachelijk maakt dat hij zich niet meer aan hen vertonen kan. Het is vooral wat Arnon Grunberg niet schrijft prominent op de voorpagina van de Volkskrant waarom hij een gevaar is voor de Joden en de rest van de mensheid.

Als Grunberg ziet hoe het zit kan hij erover schrijven zegt hij. De Amerikanen die de grens dichtdeden voor de Joden die op de vlucht waren voor het geweld in Europa waren daartoe geïnspireerd door de opinie van de Amerikaanse Hebrew die liever zagen dat hun broeders en zusters crepeerde anders hadden ze de jaren daarvoor voor de kat zijn kut gecollecteerd voor de holocaust op zes miljoen Joden in Europa.

De geschiedenis van hoe het allemaal gegaan en zo gekomen is valt ook voor Arnon Grunberg makkelijk te begrijpen en dat gebeurt niet uit hem zelf dus hij is of een keihard liegende Nazi of ernstig ziek. Arnon Grunberg vreest dat er niet echt iets te leren is van de geschiedenis. Dat ligt volledig aan hij die zijn ogen sluit. Zolang Arnon Grunberg niet in zijn voetnoot voor de Volkskrant de waarheid schrijft over de deportatie van de Joden uit Amsterdam kan hij beter euthanasie plegen. Arnon Grunberg is in Irak geweest. Journalistiek aansprekend schrijven  over de genocide op de arabieren van de door de Zionisten gesteunde Naties van het Kruis heeft de beroepsjood nog niet gedaan. 03

25-02-2015

Geen Stijl ondersteunt terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 25-02-2015 10:45
Opgeslagen onder:

Geen Stijl is van de Telegraaf Media Groep. Geen Stijl neemt deel aan de wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen de Arabische of Islamitische burgerbevolking, met kennis van de aanval. Geen Stijl is Geert Wilders en arabist Hans Jansen behulpzaam bij en tijdens hun aanslagen op Nederlandse militairen. Geen Stijl verzwijgt dat de helden van Wilders de grondleggers zijn van het bombardement op Rotterdam en de Jodenvervolging van 1940-1945. Geen Stijl verzwijgt dat Wilders verantwoordelijk is voor de verhoogde terreurdreiging.

Geen Stijl zwijgt over de harde feiten die bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet ingestort kunnen zijn door de vliegtuigen. Geen Stijl doet alsof elke islamitische wetenschapper een haatprediker is. Geen Stijl hitst voortgaand op tegen Moslims, Arabieren of Islamieten. Geen Stijl is besmet met het gedachtegoed van de grote financiers van Hitler en eigenaren van Auschwitz toen er Joden vergast zijn. Geen Stijl ondersteunt de groep die een volgende Jodenvervolging aan het voorbereiden is.

De medewerkers van Geen Stijl beroepen zich op journalistieke rechten. In het verleden heeft de Telegraaf Media Groep die eigenaar is van Geen Stijl onrechtmatig de vijand ondersteund bij en tijdens de bezetting van 1940-1945. Namens de TMG valt Geen Stijl in herhaling. De medewerkers van Geen Stijl zoals Annabel Nanninga komen te werken bij andere terrorisme ondersteunende redacties en kunnen amper hun onversneden racisme voor zich houden. Geen Stijl wordt gesloopt. Net als Geert Wilders. Net als Hans Jansen. Net als het CDA en de VVD, net als de jeugdbescherming.

24-02-2015

Scherpschutter voor Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 24-02-2015 06:00
Opgeslagen onder:

De nieuwe 'Blockbuster Movie' van 'Warner Bros Pictures' opent met de scene waarin Geert Wilders wordt neergeschoten. Het beeld verplaatst zich naar de richting waar het schot verondersteld vandaan komt. Niks te zien. Opgaand in de achtergrond staat een scherpschutter van het Nederlands leger opgesteld. Zonder blikken of blozen voert hij de opdracht uit. De dodelijkste scherpschutter uit de Nederlandse geschiedenis heeft slechts één missie: zijn wapenbroeders beschermen.

De opdracht om Wilders te laten neerschieten wordt in de nieuwe 'Warner Bros Pictures Blockbuster Movie' weloverwogen genomen. Met zijn film over het geloof en de kernsymbolen van de vijand bij en tijdens gewapend conflict heeft Wilders de algemene terreurdreiging verhoogd en misschien wel de beste militair van het internationaal bondgenootschap én de zoon van de CDS vermoord. Daarnaast blijkt Wilders volger te zijn van de nooit eerder ontmaskerde grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging en dus het bombardement op Rotterdam.

Een spannende film met onmiskenbaar Oscar aspiraties. Het militair onderzoeksteam wat de commandant ondersteund heeft bij de voorbereiding van de opdracht aan de scherpschutter, die niet beter weet dan het goede te doen, heeft moeten constateren dat Wilders prominent deelneemt aan de groep die aanslagen op het grondgebied van bondgenoten gepleegd heeft. 'Trill seaking' opsporingswerk van speciale commando's vermaken het publiek. Ook blijkt de groep van Wilders schuld te hebben aan het neerschieten van een Nederlands passagiers vliegtuig en daarmee schuldig te zijn aan de dood van de beroemdste Aids-wetenschapper van Nederland.

Wilders wordt netjes omgelegd, zonder bijschade. Zijn bewaking heeft het amper door en niet eens een bloedgierige smetstreepje op het kostuum, en kan vanaf dat moment opgelucht ademhalen. Eindelijk dat hun wapenbroeders er waren om hen te verdedigen tegen de grootste existentiële bedreiging voor het Koninkrijk. De Koninklijke familie blijkt ook zwaar bedreigd te zijn geweest door Wilders en zijn misbruik van vrije meningsuiting en andere zware misdrijven. Iets wat in de 'Blockbuster Movie Pictures' niet gepubliceerd staat in de krant van Wilders dus daarom dat de scherpschutter misschien nog niet klaar is.

Onopvallend en ongezien verlaat de dodelijkste sluipschutter van het Nederland leger het jachtveld. Doel bereikt. 'Nice clean shot'. Niemand heeft hem gezien. Was het eigenlijk wel een hij? Was het niet een zij? Wie is de sluipschutter? De kijker blijft in verwarring achter. Niemand weet het. Zelfs niet het onderzoeksteam van de commandant. De commandant zelf is het voorval snel vergeten, eindelijk verlost van die levensgevaarlijke idioot die iedereen voortgaand in gevaar brengt en de zoon van de vorige commandant heeft vermoord met zijn vrije woord. De minister belt mevrouw Wilders en condoleert haar met de laffe aanslag.