U bent hier: Home / Topics / Geert Wilders

Geert Wilders

18-03-2018

Waarheid over Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 18-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De waarheid over Geert Wilders is dat hij schuldig is aan het sneuvelen van in ieder geval één Nato-militair en één militair van de Nederlandse defensie. Ook is de waarheid over Geert Wilders dat hij zich schuldig maakt aan het verhogen van terreurdreiging. Geert Wilders heeft twee helden. Dit zijn Theodore Herzl en Ze’ev jabotinsky. Theodore Herzl was journalist die leefde van 1860 tot 1904 en in 1895 de Holocaust heeft bedacht. Ze’ev jabotinsky stierf in 1940 en was tot die tijd de militair leider van Israël in oprichting met het oorlogsdoel de antisemieten de Endlösung laten uitvoeren als opmaat naar de kolonisatie zonder Joods mandaat van Palestina.

Geert Wilders is volger van de grote Zionistische leiders van voor de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk zijn voor die oorlog en de Holocaust. Door terrorisme gerelateerd bedrog en bedreigen door Zionisten en journalisten van onder andere de Nederlandse Rechtspraak is het nog niet algemeen bekend dat de helden van Geert Wilders de initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Geert Wilders heeft met Adolf Eichmann gemeen dat hij jaagt op Semieten en dat hij net als Adolf Eichmann bewonderaar is van Theodor Herzl. De Zionisten en Geert Wilders plaatsen de creatieve breinen van de Holocaust op een voetstuk en doen alsof zij Joden zijn die gerespecteerd worden moeten. 

Geert Wilders heeft veel trouwe vrienden. Bijvoorbeeld bij GeenStijl en de rest van de Telegraaf Media Groep. Blijkt de Telegraaf al in 1922 in bezit te zijn van de plannen voor de Holocaust die zijn geschreven door journalist Theodor Herzl in de vorm van zijn dagboeken. Al die jaren liegt de Telegraaf wat een geweldige man Theodor Herzl is terwijl de Telegraaf al in 1922 weet dat niemand anders dan Theodor Herzl de werelddiscussie over Endlösung heeft aangejaagd en de geestelijk vader is van de deportatie van Joden per veewagons naar slavenkampen want de Joden moesten de trein zelf betalen. Ook de Holocaust is door Herzl bedacht die het 08 juni 1895 in een bericht aan het “Rothschildsches Syndikat” nog "Großer Versöhnungsausklang" noemde. De waarheid over Geert Wilders is dat hij en Adolf Hitler werken voor hetzelfde ideaal. Saillante is dat de Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door de vrienden van GeenStijl om Geert Wilders niet te vervolgen voor zijn aanslag op de beste militair van de Nato en de zoon van de CDS.

12-11-2017

Vrienden Geert Wilders bedreigen Rechtspraak

by J.L. de Kreek — last modified 12-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Politicus Geert Wilders klaagt over de vele bedreigingen die hij krijgt terwijl de Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door Zionistische vrienden van Geert Wilders om de Nazi-feiten van de Blonde Geit te ontkennen. Dat Wilders schuldig is aan de aanslag met een bermbom te Afghanistan april 2008 waarbij twee Nederlandse militairen zijn gesneuveld is daardoor niet algemeen bekend. De helden van Geert Wilders zijn de grote mannen achter Hitler en de gaskamers. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de Telegraaf, Kustaw Bessems, Jessica Durlacher, Leon de Winter, Esther Voet, GeenStijl, Matthijs van Nieuwkerk, Beatrice de Graaf zijn hiermee volledig bekend.

De vrienden van Geert Wilders in de media en journalistiek houden de kaken stijf op elkaar over de Nazi-achtergrond van Geert Wilders en zijn helden. Geert Wilders werkt voor hetzelfde Syndicaat als Adolf Eichmann en Adolf Hitler en Mengele en Ilse Koch en Ze’ev Jabotinsky en Theodor Herzl. De vrienden van Geert Wilders zijn als Zionisten verkleedde Nazi’s. Wilders zegt steeds sympathie te hebben voor Joden terwijl hij Zionistische vrienden heeft. Joden weten dat dit niet samen gaat. Nooit. Zionisten zijn geen Joden. Zionisten zijn Nazi-terroristen. Het is een terroristische omkering van feiten Joden en Zionisten aan elkaar gelijk te stellen.

Het werk van Geert Wilders moet gezien worden in de context van de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders wat na de oorlog gewoon is voortgezet en wat tevens een volgende Holocaust inhoudt die plaats zal vinden op de bergen van Israël. Dat de Zionisten al sinds 1895 een Holocaust op liefst precies zes miljoen joden ambiëren en dat Wilders het creatieve brein van de Endlösung als zijn held ziet is door terroristische bedreigingen van Zionisten aan het adres van de Nederlandse Rechtspraak nog altijd geen algemeen bekend feit. Ook de steun die Wilders ontvangt van de massamedia zoals GeenStijl is een oude traditie want de Zionisten en de Telegraaf en de Nazi’s werkte al in 1922 samen ter voorbereiding op de Holocaust.

25-10-2017

Helden Wilders initiators Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 25-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ongeveer zeven jaar geleden in de periode dat het eerste proces tegen Geert Wilders speelde zijn authentieke documenten gevonden waaruit in een oogopslag blijkt dat de helden van Geert Wilders de grote mannen zijn achter Hitler en de gaskamers. Uit de krantenarchieven blijkt dat journalisten van het Nieuw Israëlitisch en de Telegraaf deze publicaties al in 1922 in bezit hadden en daarover valse feiten en nepnieuws verspreidde. Na de oorlog liegen de journalisten van deze uitgaven nog altijd over de Nazi-feiten van Wilders en zijn helden.

Afgelopen jaren is het onmogelijk gebleken deze documenten onder de aandacht van autoriteiten te krijgen want de Rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd door vrienden van Wilders om te zwijgen over de Nazi-feiten van Geert Wilders en zijn helden. De documenten zijn gedigitaliseerd te vinden op www.holocaustles.nl/bron. Eén van de prominente journalisten die deze feiten willens en wetens onder de pet houdt is Saskia Belleman van de Telegraaf. Saskia Belleman of althans de Telegraaf verheelt meerdere zware misdaden waar prominente personen bij zijn betrokken. De Telegraaf zwijgt ook over de feiten die bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort.

De film FITNA van Geert Wilders opent met de aanlagen in de VS 11 september 2001. Wilders geeft Arabieren of Moslims of de Islam de schuld van deze aanslagen, terwijl ze door anderen zijn begaan. Wilders heeft samenwerkend met GeenStijl misbruik makend van vrije meningsuiting op afstand in Afghanistan een succesvolle aanslag gepleegd op Nederlandse en NATO militairen waarbij twee militairen zijn gesneuveld en twee zwaargewond zijn geraakt. Één van de gesneuvelde militairen was de beste militair van de NATO. De ander was de zoon van de CDS. De bedreigingen met afschrikwekkende consequenties om de Nazi-feiten van Wilders en zijn helden te ontkennen en een corrupte VVD-Raadsheer van het Gerechtshof Den Haag hebben bewerkstelligd dat Wilders niet reeds levenslang is opgelegd.

De advocaat van Geert Wilders heeft gelijk. Wilders kan niet strafrechtelijk veroordeeld worden voor de “minder Marokkanen” uitspraak wegens discriminatie of haatzaaien. AG Van Roessel, die Wilders in 2011 in eerste aanleg vervolgde als OvJ, en haar collega's worden bedreigd met afschrikwekkende consequenties en organisaties die daarop toezien door personen waarmee het Centrum Informatie Documentatie Israël samenwerkt om Joden mond dood te maken en te voorkomen dat algemeen bekend wordt dat de helden van Geert Wilders de initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Wilders en het CIDI worden ondersteund bij en tijdens hun bedrog en terrorisme door een grote zwerm journalisten, schrijvers, opiniemakers en academici zoals Thierry Baudet, Leon de Winter, Beatrice de Graaf, Esther Voet, Peter R. de Vries, Kustaw Bessems, Bart Schut en Hidde van Koningsveld.

02-10-2017

Geert Wilders das omdoen

by J.L. de Kreek — last modified 02-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Oktober wordt een interessante maand voor het Internet. Dan vangt het Hoger Beroep aan in de strafzaak tegen Wilders. Eerst nog met een regiezitting. Later de rest. Geert Wilders is een prominente Nederlandse bondgenoot van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII, de Holocaust, aanslagen 11 september 2001 en mogelijk de aanslag op de MH17. Bedreigingen en bedrog met terroristisch oogmerk van de Rechtspraak hebben tot op heden bewerkstelligd dat Geert Wilders niet is vervolgd voor zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en zijn (voorbereiden) van genocide.

Er blijkt een joekel van een taboe te rusten op het bespreken van het werk van de helden van Geert Wilders. Geert Wilders bewondert twee mannen. Dat zijn Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky. Anderen die deze mannen op een voetstuk plaatsen zijn ook betrokken bij de terroristische organisatie van de helden van Wilders. Theodor Herzl was prominent journalist met Zionistische ideeën die te Parijs 1895 de Holocaust heeft bedacht. Ze'ev Jabotinsky is de vooroorlogs militair leider van Israël in oprichting die de Joden namens Zion naar het gas heeft gedragen.

Om te voorkomen dat al deze feiten algemeen bekend worden bedriegen en bedreigen journalisten en Zionisten de Rechtspraak. De Telegraaf Media Groep en het Algemeen Dagblad en de Volkskrant en het Parool en de Vrij Nederland en de VPRO en de VARA en Elsevier laten het allemaal gebeuren. Ook nemen zij deel aan een media brede lastercampagne tegen zij die de waarheid en de feiten publiceren. Chris Klomp bijvoorbeeld lacht niet alleen de misdaden van de kinderbescherming weg. Kennelijk namens het Algemeen Dagblad voert hij ook een hetze tegen onafhankelijke concurrenten die te dicht op de waarheid komen.

Geert Wilders en Adolf Hitler zijn handlangers van het Syndicaat wat samenwerkend met Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust geregeld heeft. Adolf Eichmann en Geert Wilders volgen dezelfde ideologie. Geert Wilders is de prominente Nederlandse vertegenwoordiger van de Nazi's die nooit zijn weggeweest. Omdat iedereen door terrorisme gerelateerd Holocaustbedrog is wijs gemaakt dat de Nazi's exclusief het regiem van Hitler is  ziet niemand de ware omvang van de groep der Nazi's die zich om te misleiden ook “zionist” noemen.

De muntDe Nazi's zijn de volgers van de helden van Geert Wilders. Adolf Hitler behoorde ook tot deze groep en was in 1940 lang niet de eerste Nazileider. Hitler is groot gemaakt door de Nazi-opperleiders die ondemocratisch regeren. De tekens NAZI verwijzen sinds jaar en dag naar afvallige Asjkenazim. De Nazi's en de Zionisten zijn dezelfde groep. Er is geen onderscheid tussen Nazisme en Zionisme. Het onderscheid tussen de twee is cosmetisch. Dit is enorm goed te zien aan de publicaties van de helden van Geert Wilders die openbaar zijn en op www.holocaustles.nl staan als vernietigend wettig en overtuigend bewijs van het bovenstaande. 

18-04-2017

Geert Wilders moordenaar Mark Schouwink

by J.L. de Kreek — last modified 18-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Nog altijd zijn personen opzoek naar de moordenaar van Mark Schouwink en Dennis van Uhm. Uit betrouwbare bronnen kan blijken dat Geert Wilders er achter zit en dat GeenStijl enthousiast meedoet. Mark Schouwink en Dennis van Uhm zijn gesneuveld te Afghanistan 18 april 2008 nadat Wilders daar middels misbruik van vrije meningsuiting de ontsteking van een bermbom opzettelijk heeft uitgelokt. “Eindelijk FITNA maakt slachtoffers” laten medeplichtige betrokkenen weten op GeenStijl.

Tijdens het eerste Wildersproces in Amsterdam zijn pogingen ondernomen Wilders te laten aanhouden voor zijn voortgaande misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Mark Schouwink was de beste militair van de NATO. Dennis van Uhm was de zoon van de Commandant der Strijdkrachten. Wilders was op voorhand gewaarschuwd door professionals in verband met de risico's van zijn negativist over de vijand bij en tijdens gewapend conflict. Het is zeer ongepast negativiteit over de vijand te uiten. Dat is provocerend. Wie niks positiefs zegt kan beter zwijgen.

Wilders is nog niet vervolgd voor zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Wilders heeft inmiddels een vervolg op FITNA aangekondigd. Het is in ieder geval geen journalist opgevallen dat de Officier van Justitie een waarheidsvermoeden geformuleerd heeft in een officieel ambtsbericht over het gevaar wat Wilders is voor de veiligheid van de Staat. Allemaal te lezen voor journalisten van bijvoorbeeld de Telegraaf. Wilders en de Telegraaf hebben een historische band. Zowel Wilders als de Telegraaf zijn volgers van de grote voortrekkers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

10-04-2017

Geert Wilders tekent doodvonnis

by J.L. de Kreek — last modified 10-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Met het media breed opgepikte initiatief van Geert Wilders om een vervolg op FITNA uit te brengen heeft Geert Wilders zijn doodvonnis getekend. De kogel voor Wilders kan nu ook gewoon vanuit de loop van Defensie komen. Met FITNA I heeft Geert Wilders 18 april 2008 een succesvolle aanslag gepleegd op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan. Twee doden, twee zwaargewond, grote materiële schade. Wilders was vooraf gewaarschuwd voor de risico's van zijn negativiteit. GeenStijl liet in der tijd blijken blij te zijn met het succes van de aanslag, “eindelijk FITNA maakt slachtoffers” meldt Fleischbaum tendenties, ongefundeerd en nodelooskwetsend.

In 2010 en 2011 zijn pogingen gedaan Wilders hiervoor te laten aanhouden. Iedereen heeft daarvan getuige kunnen zijn middels de live stream van het eerste proces tegen Geert Wilders in Amsterdam. De Officier van Justitie heeft naar aanleiding van de aangifte tegen Wilders 10 juli 2013 laten weten dat op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland daarbij mogelijk valt aan te nemen dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak – waar de film FITNA onder valt- de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen.

Het desbetreffende ambtsbericht staat op www.proceswilders.nl. Aangenomen kan en mag worden dat Wilders bekend is met de klachten over hem omdat de bijpassende producties onderdeel uitmaken van de strafzaken tegen hem. In ieder geval kan en mag worden aangenomen dat de redactie van GeenStijl bekend is met deze feiten omdat Pritt en het overige tuig van TMG in al die jaren voortgaand op de feiten zijn gewezen en de feiten willens en wetens negeren. Dat juist TMG zo diep bij Geert Wilders in het 'arschlog' zit is niet toevallig. Geert Wilders bewondert twee journalisten die de grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging blijken te zijn

De groep van deze helden van Wilders blijken in 1922 en 1924 te zijn geholpen door medewerkers van de Telegraaf bij het verspreiden van de plannen voor oorlog en Holocaust. Iedereen weet dat TMG de Duitsers de schuld geeft van WOII en de Jodenvervolging van 1940-1945 terwijl de medewerkers van de Telegraaf al in 1922 betrokken waren bij de voorbereidingen. WOII en de Holocaust is het werk van de groep volgers van de helden van Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep. Met FITNA the sequel draagt Wilders bij aan de complete realisatie van de idealen van zijn helden waaronder separatie van alle minderheden en Holocaust 2.0 door met een filmisch bouwwerk van leugens de geesten rijp te maken voor het 'ausrotten' van de Islam en Arabieren.

Dat Wilders een terroristische leugenaar is en dat de Telegraaf Media Groep hem daarin over de volle breedte ondersteunt blijkt uit de aanslagen in de VS 11 september 2001. Wilders begint FITNA met deze aanslagen. Iedereen met genoeg hersencellen om niet in de keuken te schijten kan begrijpen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de zogenaamde vliegtuigen daadwerkelijk vliegtuigen waren. De vliegtuigen gedroegen zich immers als kruisraketten tijdens de inslag met de torens van de Twin Towers, en om torens als de Twin Towers te laten instorten zoals ze ingestort zijn is het vermogen van een (kleine) atoombom noodzakelijk. In FITNA I geeft Wilders de zogenaamde Arabische kapers de schuld. TMG met GeenStijl en Bart Mos voorop, steunen Wilders daarin.

02-03-2017

Het gelijk van Kuzu

by J.L. de Kreek — last modified 02-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Tunahan Kuzu, de Turk met Nederlands paspoort die namens DENK lid is van de Tweede Kamer, vergelijkt Wilders met Adolf Hitler en blijft achter zijn Hitler-vergelijking staan. Volgens Kuzu werd in de jaren dertig gesproken over het verbieden van de Thora en het sluiten van synagogen en we zien aldus Kuzu dat in Nederland anno 2017 dezelfde uitspraken worden gebezigd. Het leed van de Joden op een lijn stellen met de Islamofobi van Wilders wordt Kuzu niet in dank afgenomen door journalisten van Zionistische huize.

Kuzu heeft meer gelijk dan hem lief is. Niet alleen de uitspraken van Wilders over het verbieden van de Koran en sluiten van Moskeeën imponeert soortgelijk als het antisemitisme in het Nazitijdperk. Ook de politiek ambtelijke verrichtingen van Wilders en de ideologie en het werk van zijn helden weken in alle redelijkheid de indruk dat Geert Wilders gewoon de nieuwe Hitler is. De helden van Wilders zijn Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky. Twee journalisten en vooraanstaande opiniemakers met Zionistische idealen. 

Recent zijn de Duitse en Engelse publicaties van Herzl en Jabotinsky die tussen 1895 en 1940 en in de jaren 60 verschenen zijn, geanalyseerd door een professional waarvan Joodse leden van de familie zijn vergast op Holocaust in de kampen Auschwitz en Sobibór. Uit deze analyse van de publicaties van de helden van Wilders blijkt dat de helden van Wilders en niet Hitler of Eichmann de geestelijk vaders zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

 Dat meeste mensen de feiten niet kennen komt door bedrog in het onderwijs, journalistiek, politiek en wetenschap. Vooral de journalistiek bedriegt het publiek over de initiators van de Tweede Wereldoorlog en Holocaust. De logische verklaring hiervoor is dat de grote wegbereiders van Hitler en de gaskamers journalisten zijn die uitgebreid door journalisten zijn geholpen bij en tijdens de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. De feiten zijn nu ruim zes jaar bekend.

In die tijd hebben journalisten de Rechtspraak bedreigd met afschrikwekkende gevolgen wanneer de Magistraten de feiten respecteren. Geen een journalist besteed aandacht aan de feiten. De journalisten van de Telegraaf die al in 1922 in bezit was van de plannen voor Holocaust doen lacherig over de ontdekking van de Blauwdruk voor de Holocaust die door een prominente journalist geschreven blijkt te zijn en door Wilders wordt bewonderd als held. Niet alleen Wilders is Hitler. Ook Jan Roos, Thierry Baudet en de Telegraaf Media Groep zijn Hitler

23-02-2017

Geert Wilders bewondert Nazileiders

by J.L. de Kreek — last modified 23-02-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Meeste mensen worden vakkundig misleidt over wie de Nazi's zijn. Daardoor wanen zij dat de tekens NAZI de afkorting zijn van Nationalsozialismus. Dit is onjuist. NAZI associeert met Asjkenazi of Asjkenazim. Met deze afkorting wordt de symbiotische samenwerking tussen de Nationaalsocialisten (Na) en de Zionisten (Zi) bedoeld. De journalisten Herzl en Jabotinsky zijn de grote Zionistische wegbereiders van Hitler en de gaskamers. Wilders ziet hen als helden.

Geslagen met consent van de Nazi's.Dat deze helden van Wilders daadwerkelijk de geestelijk vaders zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 blijkt uit hun publicaties die door journalisten van onder andere het Nieuw Israëlitisch Weekblad en De Telegraaf onder de pet worden gehouden. Geert Wilders dweept met zijn zogenaamd Joodse vrienden om de schijn te weken dat hij het Joodse volk een warm hart toedraagt.

Dat dit een schijnvertoning is van de Blonde Geit blijkt onder andere uit de politiek ambtelijke betrokkenheid van Geert Wilders bij oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in onder andere Irak. De bewoners van Irak zijn bij meerderheid genetisch exact gelijk aan het Joodse volk wat van oorsprong uit Irak komt. Geert Wilders bewondert niet alleen Nazileiders die door meeste mensen over het hoofd worden gezien. Geert Wilders is ook betrokken bij verhoogde terreurdreiging en succesvolle aanslagen op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan.

Opvallend aan de misdrijven van Geert Wilders is dat Wilders alle ruimte krijgt van de zogenaamd kritische Nederlandse pers. Geert Wilders wordt voortgaand met fluwelen handschoenen aangepakt terwijl zijn schuld aan zware misdrijven met talrijke authentieke onvervalste en overigens openbare bronnen wordt bewezen. Wilders kan weten dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 niet door een handvol plofmoslims begaan zijn omdat de torens van de Twin Towers synchroon met welhaast de vrije valsnelheid in het eigen fundament zijn ingestort. Toch blijft Wilders de schuld van deze aanslagen aan Moslims of Arabieren geven.

Bij en tijdens gewapend conflict wordt de gewapende Jihad moedwillig gemotiveerd door Wilders om aanslagen te plegen op Nederlandse doelen. Bij GeenStijl vinden ze het prachtig. De Joden zijn door de helden van Wilders vergast op Holocaust. Zij werden geholpen door journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Hun volgers bedreigen de Rechtspraak met afschrikwekkende consequenties om dat te ontkennen of negeren en zijn mogelijk betrokken bij de aanslag op de MH17.

13-02-2017

Wilders en de gaskamers

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Jean Marie Le Pen wordt vervolgd omdat hij over de Joodse zanger Patrick Bruel schreef: 'De volgende keer bouwen we wel weer een oven.' De ovens in Auschwitz om de Joden te cremeren zijn gebouwd op initiatief van de helden van Wilders. Het kamp zelf was via de ondernemingen bezit van de Zionistische familie die tevens Hitler financierde en patroon was van de helden van Wilders. De locatie van Auschwitz is uitgezocht door de paramilitaire organisatie van een held van Wilders.

Het douchen, vergassen en verbranden van de Joden is bedacht door journalisten, opiniemakers en prominente schrijvers met Zionistische ambities die de helden van Wilders zijn. Dat blijkt uit talrijke publicaties geschreven en gepubliceerd door de helden van Wilders. Het hele idee om Joden uit te roeien en ze als slaven te laten werken in kampen komt van Theodor Herzl, held van Wilders. Van Hitler is nooit een bevel gevonden om de Joden uit te roeien. Het decreet waarmee bepaald is dat de Joden moesten worden vernietigt komt van de oprichters van Israël. 

De journalisten die de helden van Wilders zijn waren tevens de 'founding fathers' van Israël. De Holocaust is bedacht door het bestuur van Israël in de periode van 1885 tot 1945. Israël werd door de bestuurders in die periode gezien als Natie met een volk zonder land en met een zogenaamd historisch recht op Palestina. Om dat land in bezit te krijgen heeft Israël de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust geregeld. De oprichters van Israël schrijven in 1940 zelf dat de Tweede Wereldoorlog een Joodse oorlog is. Ze bedoelen een Zionistische oorlog. 

Hoewel Wilders graag doet alsof Israël een Joodse staat is en Zionisme en Jodendom hetzelfde zijn zeggen Joden dat het Zionisme haaks staat op het Jodendom en dat de Nazipropaganda gebaseerd is op wat de Zionisten zeiden. De Zionisten hebben symbiotisch samengewerkt met de Nazi's om de door de Zionisten bedachte Holocaust te laten plaatsvinden. Exact is te bepalen wie waar en wanneer de Holocaust bedacht heeft. Dat was Theodor Herzl te Parijs 08 juni 1895. Dit blijkt onweerlegbaar uit de dagboeken van deze held van Wilders.