U bent hier: Home / Topics / Geloof

Geloof

28-02-2018

Anti-Zionisme kernwaarde Jodendom

by J.L. de Kreek — last modified 28-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Ook het liberale Jodendom is anti-Zionistisch. Een bestuurder van de CIDI-jugend maakt ruzie met site dezes over berichten in verband met zijn antisemitisch gehufter. In de rechtszaak die dit roodnekje is gestart ontkent hij alles waarvoor het Jodendom staat en noemt hij zichzelf actief lid van de Joodse gemeenschap. Het CIDI met Esther Voet, Bart Schut en Hidde Jan van Koningsveld is Zionistisch. Zionisme kan ook worden samengevat als diaspora revisionisme wat synoniem is aan antisemitisme. Joden zijn anti-Zionistisch.

Zionistische Joden bestaan niet. In het Jodendom kan men dermate liberaal zijn dat men zonder naar de Synagoge te gaan toch Jood kan zijn. Als men de Drie Eden handhaaft. De Drie Eden zijn de normen en waarden van het Jodendom sinds de Diaspora. De Diaspora is de verstrooiing van de Joden over aarde.

De Joden komen oorspronkelijk uit Irak. Tot ongeveer 2000 jaar geleden, rond de tijd van Jezus Christus, waren de Joden bestuurders van het huidige Palestina. Omdat de Joden er toen, populair gezegd, een potje van maakte, heeft Gd de Joden het bestuur over Palestina ontnomen en hen handhaving van de Drie Eden opgelegd.

Dit is in het Jodendom een vaststaand feit. In het Jodendom bestaat geen discussie over de vraag of de Joden door Gd in de Diaspora geplaatst zijn en in relatie tot Gd gehouden zijn de Drie Eden te handhaven. Hidde Jan van Koningsveld die rechten studeert in Utrecht en advocaat wil worden en naar eigen zeggen actief lid is van de Joodse gemeenschap beweert in rechte dat Zionisme niet gelijk gesteld moet worden aan terrorisme of dat de Zionisten geen terroristische organisatie zijn. Het creatieve brein van de Holocaust is de grondlegger van de zogenaamd Joodse Staat Israël.

Vroeger, tot 120 jaar geleden, werd met Israël de Joden bedoeld. De Joden verstrooid over aarde waren Israël. Toen kwam in 1895 journalist Theodor Herzl op de proppen die met Zwitserland als thuishaven en uitgevers en banken als vrienden ter "Endlösung der Judenfrage" het fundament legde voor de zogenaamd Joodse Staat. Omdat de Joden op grond van de Drie Eden geen Joods nationalisme kennen en op grond van hetzelfde verbond met Gd niet deelnemen aan politiek of bestuur van een overheid, wat logisch is want Joden worden bestuurd door Gd en zijn geen managers van de Organen van Satan, kon Herzl de Joden niet collectief en individueel in Palestina krijgen zonder de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten de “Großer Versöhnungsausklang”, wat een krachtig synoniem is voor Holocaust, te laten uitvoeren.

De antisemieten zijn al in 1897 door de Zionisten geaccrediteerd voor het handhaven van de openbare orde. Dit kan iedereen weten omdat de Zionistische leider Herzl in zijn dagboeken zijn dagelijkse gang van zaken en bedoelingen zorgvuldig heeft opgeschreven. De Telegraaf bezat deze dagboeken van de in 1904 overleden Zionistische leider en journalist Herzl reeds in 1922. De Telegraaf vond het prachtig. Het virulente antisemitisme en het commerciële oogmerk van de door de Zionisten georganiseerde Tweede Wereldoorlog en de Holocaust blijkt reeds uit de eerste makkelijk te lezen pagina’s van de dagboeken van de grote Zionistische leider Herzl die de Zionisten altijd voor zichzelf gehouden hebben en waarover historicus Thierry Baudet kennelijk doelbewust zwijgt!

20-05-2017

FATWA: Hoofddoekjes Politie weerzinwekkend

by J.L. de Kreek — last modified 20-05-2017 19:00
Opgeslagen onder:

Hoofddoekjes bij de Politie is meer dan aanstootgevend. Het is weerzinwekkend. Wie graag met een hoofddoek bij de Politie werkt kan best in Iran wonen. Door hoofddoekjes toe te staan ten titel van diversiteit wordt een eind gemaakt aan de scheiding van Kerk en Staat. Niemand moet eraan denken dat de Politie in Nederland met zichtbare christelijke symbolen loopt. Of dat de Paus de vlag van zijn land draagt. Diversiteit houdt niet in dat er getornd wordt aan zeer belangrijke basisbeginselen van de Nederlandse rechtsorde.

In de Tweede Kamer heeft de voorzitter de Bijbel en de Koran op haar tafel. Die horen daar ook niet. Nederland zou het voorbeeld moeten geven. Dat in andere landen met succes hoofddoekjes zijn toegestaan bij de Politie houdt niet in dat Nederland die vergissing moet maken. Nederland moet het voorbeeld geven als het om scheiding van Kerk en Staat gaat. Geen hoofddoekjes bij de Politie en geen Bijbel of Koran en geen religieuze partijen in de Tweede Kamer. Mensen die het christendom of de islam serieus nemen moeten weten dat Gd of Allah helemaal geen prijs stelt op wereldlijk bestuur en wil dat mensen zich door Hem laten regeren. Allah houdt niet van ambtenaren.

Hoofddoekjes bij de Politie is niet alleen een inbreuk op de Scheiding van Kerk en Staat. Het is ook in strijd met een zuivere uitvoering van het geloof. Voorts is de Nederlandse Politie geen handhaver van de Sharia dus het moet ook niet de associaties willen wekken dat het Sharia handhaaft. Wanneer islamieten voor een functie bij de Politie niet bereid zijn hun zichtbare symbolen van het geloof onder de pet te houden is de Politie geen werkgever voor hen. Er zijn genoeg dienstverlenende rollen in de samenleving waarbij hoofddoekjes in functie niet beladen zijn en geen basisbeginsellen van de rechtsorde met voeten treden.

Iedereen wordt geacht in functie bij de Politie zijn of haar geloof op de achtergrond te plaatsen. Het is aan islamitische vrouwen die bij de Politie werken willen om met een oplossing te komen waarbij de symbolen van hun geloof niet zichtbaar zijn. Indien het geloof van islamitische vrouwen geen mogelijkheden biedt tot het niet zichtbaar dragen van geloofssymbolen in functie bij de Politie dan kunnen zij niet met een beroep op diversiteit de scheiding van Kerk en Staat opheffen. De islamitische vrouwen in Nederland die bij de Politie willen werken zijn overigens ook volgens de islam vrij om hun hoofddoek af te doen want in de Koran staat nadrukkelijk dat er geen dwang is in het geloof (Soera 2:256).

Update: opwinding alweer voorbij uniformenblijven "lifestyle-neutraal"

16-04-2017

Bewijs! Jezus Christus leeft

by J.L. de Kreek — last modified 16-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het is spijtig dat journalisten in het algemeen denken dat de Bijbel en de Koran boeken voor gelovigen zijn. De Bijbel bevat meer nieuwswaarde dan de krant van morgen. Dat is geen reclame. Dit is een feit. De oorlogen nu in Moslimlanden en het oprukken van de legers van Trump zijn reeds in de Bijbel voorspeld. Iedereen weet dat Jehovah's Getuigen dit verhaal van deur tot deur vertellen tot iedereen er gek van is. Jehovah's Getuigen hebben gelijk met hun kijk op de Eindtijd.

Voor journalisten om hun werk goed te doen is het noodzakelijk goed de tekst van de Bijbel te lezen. Maakt niet uit welke vertaling. Neem de Staten Vertaling omdat die als neutraal ervaren wordt. Bij het lezen van de Bijbel is het niet noodzakelijk om in Gd of Jehova te geloven. Zuiver het verhaal van de Bijbel is van belang voor de journalist om de actuele politieke en macro economische context te begrijpen. De actuele oorlogen in Moslimlanden bouwen voort op oude leugens van de Kerk om mensen te hersenspoelen en gekerstend te houden. De Kerk is een organisatie die gebruikt wordt door Satan om de mensheid aan hem te onderwerpen. 

Het verhaal van de Bijbel is dat Gd bestaat en de Eerste Geest is en Jehova heet en alles en iedereen heeft gemaakt, en dat Satan een gevallen Engel is die als Gd over de mensen wil heersen. In het verhaal van de Bijbel creëert Gd de hemel en de aarde en maakte hij Adam en Eva en was er de Zondeval waardoor mensen niet meer volmaakt zijn. Adam en Eva waren volmaakt en zouden eeuwig in het Paradijs leven als Eva van de appel bleef. De dood en pijnlijk baren door vrouwen zou het gevolg zijn van het feit dat Eva naar de Slang luisterde. Na de Zondeval was er de Zondvloed en Ashkenaz, en daarna was er Abraham en Ismael en Isaak en Judea en Jezus en Mohammed en hadden mensen vrije keuze. Pas rond 640 na Christus is de stam der Asjkenazische Joden ontstaan die geen nakomelingen zijn van Juda.

De Bijbel volgt in de tekst hoofdzakelijk de verhaallijn van Isaak naar Jezus in verband met de erfenis van Abraham. Het verbond met Gd wat door bemiddeling van Abraham is gesloten met al zijn zaad geldt ook voor de Islamitische stam. De Islamitische kant van de Bijbel wordt terzijde besproken en komt onder andere aan de orde wanneer het meisje zo zwart als de tenten van Kedar, Mohammed bejubelt in Hooglied. Mohammed wordt welgeteld één keer genoemd in de Bijbel op Majesteitelijke wijze in Hooglied. Ismael is het eerste kind van Abraham en niet zijn erfgenaam omdat Abraham niet was getrouwd met zijn moeder. Het verbond geldt wél voor Ismael en zijn nakomelingen waaronder Mohammed. Het verhaal van de Bijbel is de geschiedenis van de erfenis van Jezus Christus. Ismael is de eerste zoon van Abraham en de voorouder van Mohammed die is voorspeld in Hooglied en door Jezus wordt aangekondigd als helper. Mohammed is de zogenaamde strenge meester. Gd heeft door bemiddeling van Zijn profeten Zijn volkeren Zijn verbond aangeboden. De Joden zijn met de verwoesting van de laatste tempel ongeveer 2017 jaar geleden een nieuw verbond met Gd aangegaan wat de Drie Eden genoemd wordt.

Deze Drie Eden houden onder andere in dat Zionisme uit den boze is en dat de Diaspora gehandhaafd wordt en dat er geen Joodse Staat zijn zal. De Drie Eden is het actuele verbond tussen Gd en de Joden. Het Zionisme komt een verbond met Satan na, wat ook goed te zien is aan de publicaties van de helden van Geert Wilders. Zowel Joden als Islamieten als Christenen zijn volkeren van Gd, die Jehova heet en wordt ook Allah genoemd. Er is één Gd. Deze Gd is één en dezelfde Gd als die van de Joden, Islamieten en Christenen want het zijn allemaal Zijn volkeren. Mohammed is profeet van het Christendom en de Islam. De Joden erkennen Mohammed niet als profeet wat de Koran niet afkeurt omdat Joden mensen van het schrift en volgers van Mozes zijn. Volgens de Koran is er geen dwang in het geloof en is de Koran de énige bron van de Islam. De Koran laat ook zien dat de dood van Jezus een schijnvertoning is. De Islam erkent alle profeten van Adam tot en met Mohammed die de laatste profeet is. De Kerk ontkent het leven van Jezus want dan verliest het macht over de mensen. Daarom het gedonder in het Midden Oosten zodat niemand te weten komt dat de Koran gelijk heeft over de dood van Jezus. Het is niet moeilijk te zien in de Bijbel dat Jezus niet is gestorven. Hij is vervolgd, veroordeeld, hij heeft geleden, hij is aan de paal genageld en heeft het overleefd.

Drie dagen en drie nachten verbleef hij in het hart der aarde (het zogenaamde graf), als Jona in de walvis zoals Jezus voorspelt. Jona was ook niet dood. Voor de goed verstaander, Zijn volgers, zegt Jezus welhaast expliciet dat hij niet zal sterven. Na de mislukte executie ziet Hij Zijn volgers weer en zij geloven Hem verschrikt van vrees niet. Dáár grijpt de corruptie van de Kerk op aan om iedereen in de waan te plaatsen over de dood van Jezus zodat niemand ooit verlost zal worden en eeuwig slaaf van Satan zijn zal. De volger van Jezus hoeft alleen de Bijbel te lezen en begrijpt dat Jezus leeft. Jezus is tenslotte volmaakt.

Omdat Gd, Jehova, de Liefhebbende Vader is heeft hij zijn volgers het eeuwig leven in het Paradijs op aarde beloofd, mist zij Jezus volgen. Omdat iedereen de leugens van de Kerk volgt en niemand gelooft dat Jezus helemaal niet is gestorven voor onze zonden en dat ieder mens zichzelf moet loskopen van de zonden door in Jezus te geloven en de waarheid omtrent zijn leven te verbreiden, zal het Paradijs altijd een utopie blijven. Pax Americana met Katholiek Donald Trump voorop zit Bijbeltechnisch aan de verkeerde kant van de geschiedenis, net als professor Balkenende.

26-12-2016

Redder is geboren

by J.L. de Kreek — last modified 26-12-2016 00:00
Opgeslagen onder:

Met Kerst wordt de geboorte van de redder Jezus Christus gevierd. Helaas voor de mensheid volgen meeste mensen de redder niet want meeste mensen geloven dat Jezus Christus is gestorven met Pasen terwijl dat een verzinsel is van de organisatie die wordt geleidt door de vertegenwoordiger van Satan op aarde. Jezus Christus is door Gd Jehova naar aarde gezonden om de wet te handhaven en de mensen terug te brengen naar het zuivere geloof.

Doordat mensen niet kunnen denken als Gd Jehova en Satan als Gd wil regeren over de mensheid heeft de religieuze verwarring in de tijd van Jezus Christus reeds postgevat. De geboorte van Jezus Christus en zijn zogenaamde dood moeten begrepen worden in de context van de strijd tussen Gd en Satan voor macht over de mensheid die in de tegenwoordige tijd een climax zal bereiken. In de Bijbel wordt dit de Eindtijd en Armageddon genoemd. Daarbij gaat het over Het Beest en de Grote Hoer, waarmee het Zionistisch monster en Femke Halsema bedoeld wordt. 

Omdat journalisten van welhaast alle media en historici van alle gezindten niet ingaan op de publicaties die klip en klaar bewijzen dat de Zionisten en niet de Nationaal Socialisten de initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, als politiek maatschappelijke vervulling van Bijbelse voorspellingen in verband met de Eindtijd en Armageddon, weten meeste mensen niet dat de actuele strijd in Moslimlanden en de gewelddadige Jihad de uitwassen zijn van een ordinaire christelijke kruistocht tegen de waarheid en de vrede aangevoerd door een consortium onder leiding van het Vaticaan en de familie Rothschild. 

De Zionistische held van Geert Wilders en oprichter van de zogenaamd Joodse Staat heeft de familie Rothschild in een speciaal bericht aan het wereldhuis van de familie het Koninkrijk Groot Israël beloofd wanneer de familie hem ondersteunt bij en tijdens de uitvoering van zijn plan voor een wereldgetto voor de Joden in Palestina wat hij Israël genoemd heeft. Deze Zionistische held van Geert Wilders is op eigen initiatief dus niet geïnspireerd op Gd Jehova, politiek maatschappelijk uitvoerder van de voorspellingen uit Ezechiël 37

De Zionistische helden van Geert Wilders hebben eind 19e eeuw reeds aansluiting gezocht bij het gedachte goed der Katholieken over een Eindtijd en Armageddon als middel om Europa vrij te maken van Joden, de overige minderheden op aarde te separeren en het wereldbestuur in handen te laten vallen in handen van het conglomeraat van het Vaticaan met de familie Rothschild en partners, waarvan handlangers verantwoordelijk zijn voor de aanslagen in de VS 11 september 2001 als rapture en voor oorlogen en terrorisme en genocide in Moslimlanden en vermoedelijk voor de aanslag op de MH17 en voor referendumbedrog en voor bedreigen van gezagsdragers. 

Allemaal omdat meeste mensen de redder Jezus Christus niet volgen. Had iedereen gewoon gelezen in de Bijbel wat er staat namelijk dat Jezus zelf reeds aankondigt dat hij niet zal sterven, dan had niemand het Vaticaan gevolgd wat nu in team verband met industriëlen Nederland, de wereld en Europa vergast op de voortbouwende Holocaust. De Holocaust op de Joden is niet geëindigd in 1945 omdat de volledige voltrekking van Katholieke Eindtijd profetieën uitroeiing van álle Joden inhoudt en vergaande ontsporing van de openbare orde en veiligheid. 

Jezus Christus is geboren als volmaakt mens met het eeuwig leven. Katholieken geloven dat Jezus met Pasen is gestorven voor de zonde van de mensheid. Dit wordt het loskoop offer genoemd. Dat is een onjuiste lezing van Het Woord. Het offer moet door de mensen gegeven worden door Jezus te volgen. Voor zover Jezus heeft geofferd is zijn offer dat hij van Engel mens is geworden. Dit alles mag niet gepredikt worden van het Vaticaan. Daarom de harde strijd van de volgers van Satan zoals GeenStijl en het CDA en Geert Wilders tegen de Islam en de Koran want elke Islamiet begrijpt op grond van de Koran dat de dood van Jezus Christus een schijnvertoning was.

25-12-2016

Jezus Christus leeft

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2016 00:00
Opgeslagen onder:

Jezus Christus leeft. Hij is 2016 jaar. Met Kerst wordt zijn geboorte gevierd. Jezus Christus ziet er jong uit voor zijn leeftijd. Op het oog zal hij ergens rond de 33 geschat worden. Meest waarschijnlijk is Jezus Christus een reiziger. Iemand die nooit ergens lang genoeg is om op te vallen dat hij niet veroudert. Jezus Christus is volmaakt als Adam en Eva. Omdat van Jezus Christus niet bekend is dat hij doodzonden heeft begaan zal hem het eeuwige leven op aarde vergund zijn.

Dat Jezus Christus leeft betekent vanzelf dat hij met Pasen niet aan het kruis kan zijn gestorven. Volgens de ideologie der Katholieken leeft Jezus Christus eeuwig in de hemel en niet op aarde want hij is voor de zonden van de mensen gestorven. Dat wordt het loskoopoffer genoemd. Omdat tegenwoordig de Bijbel in alle talen op aarde geopenbaard is kan iedereen door te Googlen erachter komen dat de feitelijke inhoud van de Bijbel heel wat anders beweert dan Katholieken prediken. 

Jezus Christus is helemaal niet gestorven aan het kruis of de martelpaal en hij kondigt dit nadrukkelijk aan bij zijn volgers zoals zoveel nadrukkelijk voorspeld staat in de Bijbel. Na zijn zogenaamde dood laat Jezus Christus zijn volgers zien dat hij van vlees en bloed is. Zijn volgers geloven hem niet omdat ze verschrikt en bevreesd zijn, terwijl hij wel had gezegd dat hij net als Jona drie nachten en drie dagen in het Hart der Aarde zou zijn en Jona was ook niet gestorven. Voor de buitenstaander leek het misschien dat Jona verdronken was alleen hij zat levend in de walvis. 

Tegenwoordig zou men zeggen dat de volgers van Jezus Christus in 'shock and awe' zijn geplaatst door het theater van de ten uitvoer legging van de zogenaamde executie van Jezus Christus en de overtuigende dood scene. G-d, die in de Bijbel gewoon bij zijn naam Jehova genoemd wordt, heeft Satan een poets willen bakken zodat hij (Satan) met der tijd ontmaskerd zou worden wanneer de mensheid ontwaakt en in de Bijbel de leugens der Papen herkent, door bewust de schijn te wekken dat Jezus Christus is gestorven en dat bewust in de Bijbel te noteren zodat de volgers van Jezus de ware bedoelingen van G-d Jehova herkennen wanneer zij bijbelforsend de waarheid ontdekken. Omdat meeste mensen het bedrog der Papen volgen als Christendom zijn weinig tot geen Christenen, volgers van Jezus.

De Islamiet is de ware volger van Jezus Christus omdat de Islamiet op grond van Het Woord in De Koran ervan overtuigd is dat de dood van Jezus Christus een schijnvertoning is. Daarom ook de strijd van het zogenaamd Christelijke westen in Moslimlanden want wanneer de Islam de algemeen heersende geloofsleerstelling der mensen wordt is er niemand nog die de organisaties van Satan volgt en is het gedaan met de macht der Papen en enkele industriëlen die de wereld reeds eeuwen geleden onder elkaar verdeeld hebben om de mensheid te knechten naar de wil van De Duivel.

19-04-2016

Jehovah's Getuigen bij de tijd

by J.L. de Kreek — last modified 19-04-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Jehovah's Getuigen kennen de opvallende gebeurtenissen die een teken van het einde zijn. Wereldwijde oorlogen en toenemende chaos. Wereldwijd ziekte en honger. Wijdverbreide wetteloosheid en religieuze verwarring, moreel en maatschappelijk verval op ongekende schaal. Verbreiding van hét Goede Nieuws™ van Gods koninkrijk over de hele wereld.

Jehovah's Getuigen hebben een van de massa afwijkende kijk op de werkelijkheid die meer recht doet aan de waarheid dan alle journalistieke broodschrijvers bij elkaar. De Bijbel, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Statenvertaling, is dé agenda voor de toekomst. In meest letterlijke zin. De religieuze verwarring is misschien wel het grootste probleem. Het is de bron van alle ellende. Daardoor is de massa blind voor het pad wat gevolgd moet worden naar het Paradijs en eeuwig leven.

De religieuze verwarring is het gevolg van het werk van Satan. Wie hét Goede Nieuws volgt weet dat er een actuele strijd aan de gang is tussen G-d Jehova en Satan. Satan gebruik personen zoals mensen en organisaties om zijn doel te bereiken. Oogmerk van Satan is wereldheerschappij. Personen waarin Satan zich manifesteert zijn onder andere de groep volgers van de helden van Wilders, de Christenheid en Femke Halsema. De Christenheid zijn de zogenaamde Christenen zoals leden van het CDA, de SGP en de Katholieke Kerk.

Christenen zijn mensen die Jezus Christus volgen. Wie Jezus Christus volgt luistert naar wat Jezus Christus zegt. Anno 2016 zijn de verklaringen van Jezus Christus persoonlijk terug te vinden in de Bijbel die in welhaast alle talen op aarde is uitgegeven. Mensen die luisteren naar wat Jezus Christus zegt horen dat hij zegt dat zij niet moeten zeggen dat hij gestorven is; en dat hij drie nachten en drie dagen in de buik van de aarde verbleef als Jona in de vis.

Ook horen zei die naar Jezus Christus luisteren dat de kans groot is dat hij naar Mohammed verwijst als helper die hij G-d Jehova zal vragen te sturen. Mohammed komt de bijzondere eer toe dat hij door het meisje zo zwart als de tenten van Kedar Majesteitelijk is bejubeld in het Hooglied en daar precies één keer in meervoudsvorm is genoemd. Wie dat niet ziet is verblind door Satan of is anderszins misleidt door zijn machinaties. Het staat heel duidelijk in de Bijbel dat Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal.

Voorts begrijpt elk weldenkend mens van zichzelf dat G-d Jehova de auteur is van het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Koran. Dat G-d Jehova zijn naam nog niet aan zijn volk Egypte bekend heeft gemaakt doet daaraan niks af. Hij heeft zijn naam geopenbaard aan de Joden die het gebruik om G-d bij de naam te noemen zijn vergeten, en hij heeft zijn naam geopenbaard aan de Jehovah's Getuigen. Allah is G-d is Jehova. Dat blijkt meer dan helder uit de Bijbel. Iedereen die Donald Duck begrijpend lezen kan vindt het bovenstaande vanzelf in de Bijbel terug.

29-03-2016

Dood & opstanding Jezus schandalige flauwekul!

by J.L. de Kreek — last modified 29-03-2016 12:15
Opgeslagen onder:

De eeuwen lange gepredikte dood en wederopstanding van Jezus Christus is de meest schadelijke flauwekul sinds de zondeval. Het is dermate grote bullshit dat in ernstige mate getwijfeld moet worden aan de verstandelijke vermogens van zij die erin geloven. De dood en opstanding van Jezus Christus kan niet uit de Bijbel blijken. Sterker, expliciet wordt door Jezus Christus aangegeven dat hij niet dood was en als Jona drie dagen en drie nachten lévend in het Hart van de Aarde verbleef.

De belachelijke strijd van zogenaamde Christenen over het gelijk van hun geloof is waarachtig lachwekkend. Het is zielig zo slecht als Christenen blijken te kunnen lezen. Vanaf de eerste tekst van de Bijbel is Jezus Christus nooit gedood geweest. De hele Mattheus Passion is een fantasieverhaal. De Koran heeft gelijk. De dood van Christus was een schijnvertoning. Jezus Christus heeft geleden. Hij is alleen niet gestorven zoals meeste zogenaamde Christenen geloven.

Het is niet alleen dat Christenen kennelijk niet lezen kunnen. Ze luisteren ook niet. Jezus zegt het keer op keer. Van volgers van Jezus Christus kan en mag verwacht worden dat zij naar hun held luisteren. Jezus Christus was de grootste profeet waarnaar de volgers niet luisteren. Dat is echt anders met volgers van Mozes en Mohammed. Die luisteren tenminste naar hun profeten. Dat kan van de volgers van Jezus Christus voor geen meter gezegd worden.

De hele vertoning van de Paus en het Vaticaan en de Kerken met hun bouwsels, versieringen, jurken en eeuwige onzin over het offer van Jezus Christus aan het kruis en dat G-d het leven van zijn Zoon geeft als verlossing van door mensen begane zonden is ziek. Kruis-, roof- en moordtochten worden gevoerd om het gelijk van de Christenen terwijl de Christen niet eens volgt wat er in de Christelijke Bijbel staat. De zogenaamde Christen doet bij het volle verstand volop mee aan het spel van Satan voor macht over de mensheid.

27-03-2016

Dood & Opstanding Jezus Christus bullshitverhaal

by J.L. de Kreek — last modified 27-03-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Het verhaal van de Kerk dat Jezus Christus aan het Kruis stierf en een Opstanding kreeg is een bullshitverhaal van Satanaanbieders. Jezus Christus waarschuwt nadrukkelijk voor dergelijke kwibussen. Als eerste was het een paal en geen kruis. Als tweede, en dat is wezenlijk, heeft Jezus Christus de executie overleefd. Iedereen met het verstand van een meelworm kan dat zelf zien in de Bijbel want Jezus Christus zegt het welhaast letterlijk. In elke vertaling.

Er is geen opstanding tot de eerste duizend jaar ná het eind van dit samenstel der dingen. Dat staat letterlijk in de Bijbel. De vraag of Jezus Christus gedood is met zijn executie is geen vraag van geloof. Dat is een vraag naar de feiten. De Bijbel levert houvast. In de Bijbel staan de woorden opgeschreven van Jezus Christus persoonlijk. Zijn eigen getuigenissen staan letterlijk in de Bijbel afgedrukt. Kwestie van lezen. Jezus verwijst nadrukkelijk naar Jona die drie nachten en drie dagen levend in de grote vis verbleef. Zo zou Jezus drie dagen en drie nachten in het Hart der Aarde verblijven.

Voor Moslims is de tekst van het Nieuwe Testament goed nieuws omdat het bewijst dat wat de Koran zegt over de schijnvertoning van de dood van Jezus in het Nieuwe Testament wordt bevestigd. Pasen en ook Kerst zijn feesten van Satan. De Paus is plaatsvervanger van Satan op aarde. Christenen bestaan eigenlijk niet op aarde behalve wanneer zij van het Islamitische soort zijn want Moslims geloven gewoon wat er in het Nieuwe Testament staat over de dood van Jezus Christus en door de Kerk niet is aanvaard.

Vroeger mocht niemand behalve de Kerk een Bijbel in bezit hebben. Bijbelvertalen of studeren of überhaupt een andere mening hebben dan de Papen is lange tijd verboden geweest. Pas sinds kort kunnen Bijbels in alle vertalingen onderzocht worden met de computer. Hoewel de computer niet nodig is om te zien dat de Bijbel nadrukkelijk is in het feit dat Jezus Christis niet aan het Kruis of de Martelpaal stierf helpt het bij het zoeken en vinden van de verzen die de feiten bewijzen.

Zij die dieper door vorsen op de inhoud van de Bijbel zullen ontdekken dat de Bijbel en de Koran aan elkaar gehecht zijn. In Hooglied wordt in ieder geval één keer in Majesteitelijke zin nadrukkelijk gepreludeerd op Mohammed die bezongen wordt door het meisje zo zwart als de tenten van Kedar. De idee dat de dood van Jezus Christus de losprijs is voor de zonden der mensheid is natuurlijk bespottelijk. Dan zou God en niet de mensen het offer brengen voor de zonden van de mensen dus dan is God dubbel genomen door zijn creatie.

De verlossing volgt eerst nadat mensen luisteren naar Jezus Christus en hem volgen ook nu hij niet gestorven blijkt te zijn en mensen zelf de losprijs betalen moeten voor de zonden die Adam en Eva in het Paradijs begaan hebben. Was een kleine moeite geweest om niet van de verboden vrucht te eten. Dan was iedereen nu volmaakt geweest eeuwig levend op aarde. Aangezien meeste Nederlanders geloven wat hen met de paplepel is ingegoten moet Nederland misschien als verloren worden beschouwd.

25-03-2016

Er was geen opstanding

by J.L. de Kreek — last modified 25-03-2016 11:20
Opgeslagen onder:

Jezus is nooit dood gegaan. Hij is dus ook nooit uit de dood opgestaan. Jezus heeft zijn bloed gegeven en de martelpaal overleefd. Drie dagen en drie nachten was hij in het Hart der Aarde net als Jona drie dagen en drie nachten levend was in de reusachtige vis. De eerste opstanding is pas duizend jaar na het eind van het huidige tijdperk (Openbaring 20:6).

Kennelijk davert de schrik en vrees na waarin de volgers van Jezus Christus geplaatst werden door de uitvoering van de executie van de Zoon des mensen. Het staat in Lukas 24:37 dat Jezus geen geest was. Nergens kan uit blijken dat Jezus geest zou zijn die na zijn dood een menselijke vorm had aangenomen of zo. De Koran heeft gelijk. Het Nieuwe Testament bevestigt dat de dood van Jezus Christus een schijnvertoning is. Hij heeft geleden en is niet gestorven. God heeft de Zoon des mensen niet geofferd voor de zonden van de mensen.

De dood van Jezus Christus is niet de losprijs om mensen van zonde en dood, ten gevolge van Adam en Eva die door de appel te eten hun volmaaktheid verloren, te bevrijden. Jezus levert een offer door te leven als mens en de mensen moeten uit zichzelf de losprijs betalen door naar hem te luisteren en uit zijn mond te begrijpen dat hij niet is gestorven en dat zijn zogenaamde dood een list kan zijn om Satan pootje te lichten. Satan gelooft dat Jezus Christus gedood is want de Christenheid gelooft dit.

Wanneer mensen gewoon het Woord volgen en luisteren naar de getuigenissen van Jezus Christus persoonlijk waarin hij zegt dat hij niet dood en niet opgestaan is en zijn twaalf discipelen gebood en scherpelijk beval niet te zeggen “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden” (Lukas 9:22), verdampt de macht van het Vaticaan en staat de Paus als vertegenwoordiger van Satan op aarde eeuwig voor gek in zijn belachelijke jurk.