U bent hier: Home / Topics / Holocaust

Holocaust

06-12-2017

Holocaust Katholieke kruistocht

by J.L. de Kreek — last modified 06-12-2017 10:30
Opgeslagen onder:

De erkenning door Katholiek Donald Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël bewijst dat de Holocaust inderdaad de Katholieke Kruistocht is die het lijkt. Meeste mensen krijgen oppervlakkige Holocausteducatie waarin feiten zijn verdraaid en waarheid onrecht is aangedaan om de grote mannen achter de Nazi’s de hand boven het hoofd te houden. De Holocaust is georganiseerd door Zionistisch geïnspireerde journalisten, schrijvers en publicisten. Het doel is ondemocratisch wereldheerschappij voor een Syndicaat van industriëlen.

Het Vaticaan is ketenpartner van dit Syndicaat. De Holocaust is bedacht door een Oostenrijkse journalist en afvallige Asjkenazim die al in 1895 de hand van de Paus kuste om het Jodenprobleem finaal op te lossen. Toen de Paus niet bereid was alle Joden behalve deze afvallige Asjkenazim en zijn 'partners in crime' collectief te bekeren tot het Katholicisme bood hij het Syndicaat aan de Holocaust te laten uitvoeren door de antisemitische bondgenoten die daarvoor speciaal zijn geaccrediteerd door de Zionistische vrienden van het Vaticaan.

Het Vaticaan wist al in 1900 dat de Zionisten zes miljoen Joden in West Europa wilde laten Holocausten. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf zijn in ieder geval al sinds 1922 betrokken bij de voorbereidingen op de Holocaust. Ook de Britten hebben dit jaar precies 100 jaar geleden een grote duid in het zakje gedaan onder andere met de beroemde Balfour verklaring aan Baron Rothschild die familie was van de leider van het Syndicaat waarvan Balfour geweten moet hebben dat het de Holocaust aan het voorbereiden was. Deze familie financierde teven Hitler en had via de onderneming Auschwitz in bezit.

Deze familie wil als vorst regeren over alle Joden. Voorts willen de familie en de Zionisten een nieuwe tempel laten bouwen op de huidige locatie van 'the dome of the rock'. Zij doen of dit dan de nieuwe Joodse tempel is op de plek waar de laatste tempel is verwoest. Deze tempel is niet Joods omdat er niks Joods is aan deze familie of de Zionisten. Israël is geen Joodse Staat. Israëlieten zijn bij ruime meerderheid géén Joden. Het zijn niet eens Semieten. Israëli zijn Europeanen met een waanstoornis. Nazileider Adolf Eichmann is in Jeruzalem berecht door van oorsprong Duitse magistraten!

Deze familie Katholieken die verantwoordelijk is voor de Holocaust doet zich Joods voor om te misleiden. De familie gedraagt zich als erfgenaam van het Heilige Romeinse Rijk. Leden van deze familie zien zich als Eerste Prins van Groot Israël (Nasi). De agenda voor werelddominantie van deze familie omvat tevens de aanslagen in de VS 11 september 2001, Microsoft en Windows, het referendum-bedrog van Jan Roos en Thierry Baudet, de misdaden tegen de Joden van Hidde Jan van Koningsveld en Esther Voet en Bart Schut en Leon de Winter en Matthijs van Nieuwkerk en Jort Kelder en Joris Luyendijk en Beatrice de Graaf, en mogelijk de aanslag op de MH17.

28-11-2017

Auschwitz als geboorterecht

by J.L. de Kreek — last modified 28-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël heeft wettelijk bepaald wie Joods genoeg is voor het recht op terugkeer. De definitie van wie Joods is wordt door deze wet opgetrokken zodat zoveel mogelijk Joodsbloed zich in Israël vestigt. De Israëlische wetgever en het Israëlisch bestuur vertelt er met kennis van de feiten niet bij dat de eerste en opvolgende bestuurders van Israël die de oprichters zijn van de zogenaamd Joodse Staat tevens de Holocaust georganiseerd hebben. De man die het creatieve brein is van al dat bloedvergieten wordt in Israël wettelijk geëerd als ‘founding father’.

De naam “Israël” is door de Zionisten gestolen van de Joden om te misleiden en de Joden diep ziek te beledigen met de naamvoering van het wereldgetto. Sinds de Bijbel wordt met Israël de Joodse mensen bedoeld. De Zionisten hebben zich dit exclusieve merk onrechtmatig toegeëigend om herkomstverwarring te zaaien bij het publiek en de Joden te overheersen. Voor Joden is de eeuwige onderdrukking der Zionisten een voortgaand probleem. 

Overal op aarde worden Joden geterroriseerd door Zionisten. Ook in Nederland vandaag. In groepsverband jagen Zionisten en hun vrienden in de journalistiek op personen die de waarheid en de feiten publiceren. De Zionisten bezitten hele redacties die het internet afstruinen naar ‘conflicting opinions’ om vervolgens betrokkene zwart te maken met ongefundeerde beschuldigingen van antisemitisme of Jodenhaat.

Jodenhaat zit de Zionisten in het bloed. Adolf Eichmann die de transporten van de Joden per treinen naar de kampen organiseerde was een Zionist in hart en nieren. Ruim voor de oorlog gingen Zionisten en de antisemieten van Adolf Eichmann al vriendschappelijk met elkaar om ter volbrenging van de door de Zionisten geambieerde Endlösung inclusief "Großer Versöhnungsausklang", en antisemieten voor de uitvoering.

Zionisten zijn erop uit Joden en het Jodendom uit te roeien en de eeuwen oude Joodse cultuur te misbruiken voor de eigen onverzadigbare geldingsdrang en machtswellust. WOII is een Zionistische oorlog. Hitler was een Zionistische dictator. De Holocaust is een Zionistische genocide. De Zionisten willen meer. De Zionisten willen complete realisatie van de idealen van de helden van Wilders. Dat houdt een volgende Holocaust in, op de bergen van Israël, en een racistische invulling van ouderwets aristocratisch wereldbestuur door het Syndicaat wat in ieder geval sinds 1895 betrokken is bij de voorbereidingen.

26-11-2017

Zionisten plegen aanslagen op Joden

by J.L. de Kreek — last modified 26-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten plegen al meer dan 120 structureel aanslagen op Joden. Om alle Joden bij elkaar gepakt te krijgen in één getto. De Zionisten hebben hiervoor Palestina illegaal gekoloniseerd en het wereldgetto eufemistisch de Joodse Staat genoemd. De Zionisten, racisten, antisemieten, fascisten, industriëlen en het Vaticaan werken innig samen om iedereen radicaal te verlossen. Dit gaat gepaard met leugen en bedrog, chaos en extreem geweld zoals de aanslagen in de VS 11 september 2001. Deze aanslagen zijn de voortzetting van de Holocaust van 1940-1945. Begaan door de terroristische organisatie waaraan ook Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep deelnemen en wat mede is gefinancierd door John de Mol.

Zionisten commanderen al meer dan 120 jaar de legers der grote machten met hun bezit. Dat dit keiharde feiten zijn kan iedereen zelf zien en begrijpen aan de hand van de publicaties die Zionisten, journalisten, historici en onder andere het NIOD met kennis van de feiten voor het publiek verborgen houden.

In het geschiedenisonderwijs worden alleen de misdaden van de vrienden van de Zionisten uitvergroot. De misdaden van de Zionisten worden met de mantel der liefde bedekt. Zij die de feiten openbaren over de symbiotische samenwerking tussen de Zionisten en de Nazi’s om de door de Zionisten gewilde Holocaust te regelen worden opgejaagd, verguisd en bedreigd.

Journalisten en Zionisten bedriegen en bedreigen de Rechtspraak met afschrikwekkende gevolgen om de waarheid van bovenstaande feiten te ontkennen of ervan weg te kijken en personen met Joodse achtergrond te veroordelen ‘no matter what’. De Zionisten doen vandaag hetzelfde werk als sinds de oprichting van Verenig Erez Israël te Basel 29-31 augustus 1897 om de Joden het leven zuur en rijp voor de sloop te maken. De plannen voor de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de daarop volgende machtsgreep van het ondersteunend Syndicaat zijn geschreven en gedrukt door de Zionistische leiders die in Israël wettelijk bewonderd worden als de helden van de zogenaamd Joodse Staat.

24-11-2017

Israël killed the Jews

by J.L. de Kreek — last modified 24-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het eerste bestuurlijk lichaam van Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door de held van Geert Wilders als vereniging onder de naam Verein Erez Israël. Israël bezit het oogmerk Joden en het Jodendom uit te roeien. Het terroristisch oogmerk van Israël blijkt in een oogopslag uit publicaties van de grote Zionistische leiders Herzl en Jabotinsky die samen met Hitler en Eichmann gezien moeten worden als de ‘founding fathers’ van de zogenaamd Joodse Staat. Verein Erez Israël is opgericht in een tijd dat het antisemitisme in West Europa op de retour was.

Antisemitisme is de smeerolie voor de politiek der Zionisten. Zonder antisemitisme kunnen de gettomanagers van weleer de Joden niet als vee opdrijven. Zonder Zionisme zijn antisemieten nergens.

Israël bezit een virulent antisemitisch hart en de wil Joden uit te laten roeien door antisemitische bondgenoten voor macht en zelfverrijking. De propaganda van de Nazi’s is gebaseerd op wat de Zionisten zeiden. Zeggen de Joden.

Hitler is betaald door het Syndicaat van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders. Deze familie was in de Tweede Wereldoorlog middels de onderneming tevens eigenaar van kibbutz Auschwitz wat bestuurd door de CEO's van IG-Farben uitgroeide tot het vernietigingskamp waar veel  Joden zijn vermoord. Deze familie wil al sinds het Heilige Romeinse Rijk heersen als vorst over de Joden. Zoals de Romeinen over de Joden regeerde.

Het gaat hier over de familie Rothschild. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn projecten van -in willekeurige volgorde- de familie Rothschild, de familie Rockefeller, de familie Bush, de Zionisten, het Vaticaan, andere industriëlen en Adolf Hitler. Adolf Hitler wordt bij de Jodenvervolging betrokken als zijn Zionistische meesters de Holocaust al meer dan veertig jaar zorgvuldig voorbereiden.

Door internet is onderzoek makkelijker. Big data van overal vandaan is vanaf de bank doorzoekbaar. Authentieke onvervalste documenten die altijd aan het oog van het publiek ontrokken zijn gehouden door geschiedvervalsers en hoernalisten als Bart Schut van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en het tuig van TMG, bewijzen wettig en overtuigend dat de Zionisten en niemand anders dan de Zionisten schuldig zijn aan de Holocaust van 1940-1945 en ‘as we speak’ samenwerkend met de oude vrienden van het NIW en de Telegraaf de volgende Holocaust voorbereiden.

22-11-2017

Bericht uit onderduik

by J.L. de Kreek — last modified 22-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Dat de onderduik tegenwoordig niet is te vergelijken met het Achterhuis betekent niet dat er geen zorgen zijn. Joden zijn nog altijd niet vrij in het uiten van hun mening of belijden van het Jodendom. Bovendien liegen de plannen van de Zionisten er niet om. Het staat gewoon op internet te lezen in het handschrift van de grote Zionistische leiders zelf. Zionisten en hun vrienden in de journalistiek zijn onverschillig. Hen kan het niks schelen dat de Joden creperen. De Zionisten zijn van mening dat de Joden dood moeten en werken daarvoor samen met antisemieten en Onno Hoes.

Onno Hoes is niet van de poes want hij is van de VVD en de VVD is betrokken bij de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Christenheid in Moslimlanden. Dat de Cristenheid anno 2017 de zoveelste kruistocht uitleeft en de Zionisten volop in de running zijn om de idealen van de helden van Geert Wilders compleet te realiseren belooft niet veel goeds voor de Joden.

Zionisten zijn strijders in vreemde krijgsdienst die het oogmerk bezitten Joden te bekeren tot het Zionisme of uit te roeien en andere minderheden te separeren. Alles netjes bij elkaar. Alle Fransen in Frankrijk, alle Duitsers in Duitsland, alle Engelsen in Engeland, alle Marokkanen in Marokko en alle Joden in Jodenland waarvan de Zionisten al in 1897 bepaald hebben dat de bergen van Israël een goede begraafplaats zijn voor het Joodse volk.

De Zionisten strijden reeds ruim 120 jaar tegen de eeuwen oude wet van Gd die voor alle Joden altijd vanzelfsprekend is. Het Jodendom verbiedt een Joodse Staat. Joden verdragen geen Zionisme. Joden zijn zeer onverdraagzaam jegens Zionisme. Joden zijn allergisch voor Zionisme. Dit komt omdat Zionisten behoren tot een stam slavendrijvers en koppensnellers wat zich sinds 1895 officieel georganiseerd verzet tegen handhaving van mensenrechten voor Joden en andere minderheden en strijdt tegen democratie en voor aristocratisch wereldbestuur wat wordt geleid door leden van het Syndicaat wat de Zionisten van meet af heeft ondersteund bij en tijdens de voorbereidingen op de Holocaust van 1940-1945 en de wederrechtelijke kolonisatie van de Heilige Staat Palestina.

 ® foto Stichting Anne Frank

20-11-2017

Jodenvervolging in volle gang

by J.L. de Kreek — last modified 20-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Vertegenwoordigers van het Centrum Informatie Documentatie Israël verzamelen achternamen van families met Joodse achtergrond. Zionisten draven op bij autoriteiten om ze in persoon welhaast te bevelen namen correct te spellen. De Nieuwe Nederlandse Jodenvervolging is inmiddels zo ver gevorderd dat de antisemitische vrienden van Geert Wilders schaamteloos de Rechtspraak kunnen bedreigen en bedriegen om gelijk te krijgen en zich aan Joden te verrijken.

Vooral de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad hebben het er niet over. De Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad kregen de plannen van de Zionisten voor oorlog en Holocaust in 1922 in bezit. In die plannen is een persoon als Hitler opgenomen die speciaal door de Zionisten is gerekruteerd en gefinancierd. De Holocaust is al in 1895 bedacht door Theodor Herzl. De man die door de Zionisten wordt bewonderd als de 'founding father' van Israël. Joden herdenken deze oppernazi als afvallige en hopen dat de zogenaamd Joodse Staat Israël spoedig vredig van de aardbodem is verdwenen.

11-11-2017

Joden ouderwets het haasje

by J.L. de Kreek — last modified 11-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Joden zijn ouderwets het haasje. In de Portugese Synagoge dreigde de Zionisten tijdens de Kristalnachtherdenking met een nieuwe Balfour-verklaring. Ook houden de Zionisten documenten onder de pet die bewijzen dat de antisemitische Lord Balfour met deze verklaring aan de familie Rothschild een flinke bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen op de Holocaust. Dat de Holocaust in Parijs op 08 juni 1895 is bedacht door journalist Theodor Herzl die tevens de grondlegger is van het moderne Zionisme en de zogenaamd Joodse Staat Israël is een feit van algemene bekendheid onder Zionisten en journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf.

De locatie van het Concentratiekamp Auschwitz was al in 1933 in gebruik door de Zionisten van Betar die ook de eerste ‘Brown Shirts’ zijn. De ‘Brown Shirts’ en de SS zijn opgericht door Zionisten. Auschwitz was middels de onderneming bezit van de familie Rothschild. Meeste mensen denken dat Zionisten en Joden aan elkaar gelijk zijn terwijl Jodendom en Zionisme elkaar uitsluiten. De Zionisten weten dat zij het Jodendom ontkennen. Tegenwoordig is het niet gewoon uit de kast te komen voor haat tegen Joden. Zionisten ventileren hun Jodenhaat door iedereen die antizionistisch is van antisemitisme te betichten wetend dat Joden per definitie antizionistisch zijn.

De Zionisten werkte in 1940 samen met de Britten, de Fransen, de Nederlanders, de fascisten, de Nazi’s en het apartheidsregiem in Zuid-Afrika om de idealen van de helden van Geert Wilders compleet te realiseren, waaronder een ritueel offer van zes miljoen Joden omdat dit perfect zou zijn in verband met de Kaballah. De Zionisten zijn van plan álle Joden uit te roeien. Gespiegeld aan Ezechiël (38:8;39:2,17) bereiden Zionisten de finale Holocaust voor die “op de bergen van Israël” zal plaatsvinden met een enorme aantal lijken waardoor de begrafenis “zeven maanden lang” zal duren, door tijdens de Kristalnacht herdenking in de Portugese Synagoge de Britse vrienden te laten oproepen tot een nieuwe Balfour-verklaring.

03-11-2017

Jodenvervolging anno 2017

by J.L. de Kreek — last modified 03-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Anno 2017 wordt de Jodenvervolging voortgezet door de samenwerkende combinatie van Zionisten en journalisten die ook 1940-1945 de Jodenvervolging heeft geregeld. In het onderwijs worden studenten overstelpt met stapels nutteloos papier om te voorkomen dat de nieuwe generatie zicht krijgt op daders uit het verleden. De paar boeken die bewijzen dat de helden van Geert Wilders de grote mannen zijn achter Hitler en de gaskamers worden vakkundig uit de openbaarheid gehouden. De boeken staan op Internet en worden slechts door een handjevol buitenstaanders gelezen.

Net als tijdens de voorbereidingen op de Holocaust van 1940-1945 spannen journalisten samen met Zionisten en hun veelal kapitaal krachtige vrienden. De Telegraaf Media Groep blinkt uit in betrokkenheid bij de terroristische organisatie van de helden van Wilders. De grote leiders van weleer kent men alleen van naam want ze stierven respectievelijk in 1904 en 1940. Ze worden in Israël geëerd als grondleggers van de Joodse Staat terwijl Joden de rechtmatigheid van deze claim sinds de opkomst van het Zionisme met klem ontkennen. Zionisten en journalisten in binnen en buitenland zijn de grote kwartiermakers van internationaal terrorisme en internationale misdrijven.

Joden moeten ouderwets op hun tellen passen in verband met Zionisten en journalisten want het zijn ouderwets de verraders van de Heilige Joodse Zaak. Israël is gebouwd om de Joden te kerstenen. Hitler en de helden van Wilders zijn de stichters van het wereldgetto. Journalist Theodor Herzl is het creatieve brein van de Holocaust. Hij schreef erover in zijn dagboeken en aan het Syndicaat wat hem hielp zijn ideaal voor radicale verlossing te realiseren, waaronder: voor het vuile werk samenwerken met antisemieten en om het antisemitisme te laten toenemen; en het vertellen van sprookjes aan en over Joden; en bruut geweld om verzet tegen het terrorisme der Zionisten neer te slaan.

Het grote verschil tussen Joden en Zionisten is de afwezigheid van handhaving van de Drie Eden door Zionisten. Zionisten stelen de naam Israël van de Joden, nemen Joodse vormen aan, hebben sjoels en rabbijnen en en lezen een Thora, alleen houden zich niet aan de basisbeginselen van het Jodendom sinds de Diaspora. Voor een Jood is dit allemaal vanzelfsprekend. Voor het grote publiek kan dit anders zijn want het wordt schandalig misleidt door Zionisten en journalisten en overigens wetenschappers en politiek over de Zionistische grondslag van de Holocaust en de schuld van de Duisters daaraan. De Duisters wordt een veel te groot verwijt gemaakt. De Jodenvervolging was geen beweging geworteld in de Duitse onderbuik.

De Jodenvervolging was een vooropgezet en beoogd gevolg van een langlopende antisemitische haatcampagne die Zionisten en journalisten sinds de helft van de 19e eeuw tegen Joden en overigens andere minderheden voeren. Dit is de reactie van handlangers van industriëlen en aristocraten die tot dan gewend waren de dienst uit te maken en sinds de Franse Revolutie macht en rijkdom moesten delen met gewone burgers. Zonder Zionisme was er geen Holocaust geweest. Door de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie verdampte het antisemitisme in West Europa.

Tot de opkomst van het Zionisme hebben de Joden in Europa een gouden tijd meegemaakt sinds De Verlichting. De Zionisten maakte daaraan willens en wetens een eind beginnend met het Eerste Zionistische Congres te Basel augustus 1897 en het ridiculiseren van De Verlichting en het ritueel in groepsverband verachten van Joden. Zionisten zijn van mening dat Joden verachtte bedelaars zijn en op elkaar moeten schieten en vernietigd moeten worden en dat hun vrije meningsuiting vergaand moet worden beperkt om te voorkomen dat een enkeling de Zionisten ontmaskert als zuiver Nazi’s.

01-11-2017

Zionisten bestelde trein Anne Frank

by J.L. de Kreek — last modified 01-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het weeklagen van Zionisten en hun vrienden over de trein in Duitsland die naar Anne Frank is vernoemd omdat de 15 jarige Anne Frank per trein naar het kamp is gedeporteerd en vermoord, klinkt als jammerlijk gejank van antisemieten die verhelen dat zij de trein van Anne Frank hebben besteld. In 1896 reeds schreef de grote Zionistische leider Herzl in zijn epistel the Jewisch State: “Freight and carriage must be made as cheap as possible for our people, because every traveler will pay his own expenses. The middle classes will travel with Cook's tickets, the poorer classes in emigrant trains.”

Iedereen die met belangstelling heeft gekeken naar Shoah van Claude Lanzman weet dat in Auschwitz de bekende veewagons vol mensen arriveerde én de veel minder bekende luxe Pullman wagons met slaapplaatsen en restauratie voor de rijke lui. De geschiedenis van de genocide op Anne Frank wordt nooit verteld zoals deze is want nog altijd overheersen de Zionisten en hun vrienden. De Zionisten werken al sinds de 19e eeuw actief aan de voorbereidingen op de Holocaust die zij toen nog "Großer Versöhnugausklang” noemde. Beide betekent hetzelfde. Een ritueel afsluitend offer ter verzoening met de kosmos en voor zegeningen bij en tijdens de overigens met het Jodendom in strijd zijnde kolonisatie van Palestina.

Tot nu hebben de Zionisten en hun vrienden succes. Ondanks dat de feiten op straat liggen weten meeste mensen niet dat de Zionisten en hun vrienden de grote mannen en vrouwen zijn achter Hitler en de gaskamers. Auschwitz was een Zionistisch kamp waarvan de locatie al in 1933 in gebruik was door de Zionisten. Het kamp is gebouwd op particulier initiatief van IG-Farben. IG-Farben was bezit van Zionisten en heeft keurig vergunning aangevraagd voor het agrarisch modelkamp. Allemaal na te lezen in het boek over de bouwplannen van Auschwitz. Daarin staat ook de authentieke foto van douches die als douches gebruikt worden. De Zionisten en het Wereldhuis van de familie Rothschild hadden al in 1896 het oogmerk zes miljoen Joden te laten offeren door hun antisemitische vrienden.

Uit het boek Auschwitz van de historicus Van der Pelt blijkt ook dat de uitspraken in de rechtszaken rond de moorden in Auschwitz deels op gerechtelijke dwalingen berusten, omdat het personeel van IG-Farben het bruutst geweld op de Joden uitvoerde. Niet de SS en zelfs niet de Kapo’s of Oekraïners waren het gewelddadigst in Auschwitz. Uit de dagboeken en overige publicaties van de Zionistische leiders die gewoon op internet zijn te vinden blijkt in een oogopslag dat zij en niet Hitler, of Himmler, of Eichmann of Heydrich de Endlösung en de Holocaust hebben bedacht en de antisemieten hebben geaccrediteerd voor de uitvoering vertrouwend op het voortbouwend bondgenoot- en vriendschap. De Zionisten vochten aan de zijde van Hitler en Mussolini en zijn het creatieve brein van de Endlösung en de Holocaust en daarmee de moord op Anne Frank.