U bent hier: Home / Topics / Holocaust

Holocaust

23-03-2018

Zionisten daders Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 23-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

73 jaar na de dood van Adolf Hitler komt eindelijk de waarheid boven tafel: de Zionisten zijn de daders van de Holocaust. Al sinds 1890 werken de Zionisten zonder Joods mandaat actief aan de stichting van het wereld-getto te Palestina. Om hun overwinning te vieren willen de Zionisten een nieuwe tempel bouwen. De bouw van deze tempel vereist offers en daarom zijn de Joden vermoord in de kampen die zijn aangelegd door de onderneming van de familie die de Vorst zal zijn van alle Joden met Groot Israël als Koninkrijk.

De muntHet is allemaal makkelijk te zien en begrijpen aan de hand van duizenden pagina’s authentieke tekst van de Zionisten die tot op heden altijd zijn verdoezeld door Zionisten, het onderwijs en Historici als Thierry Baudet en Mark Rutte. De kampen, de treinen, het deporteren, de slavernij, het executeren van Joden, antisemieten voor handhaving van de openbare orde, Adolf Hitler, de nieuwe tempel, het offer, de Endlösung, de Holocaust, de Rothschild als Vorst, het staat álemaal letterlijk aangekondigd in de duizenden pagina’s authentieke publicaties van de grote Zionistische leiders Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky die door de Zionisten en Geert Wilders op een voetstuk worden geplaatst. Uitkomen voor de waarheid en de feiten van de Zionistische grondslag van de Holocaust mag niet van de Zionisten want dat vinden de Zionisten antisemitisme. Dan doen ze aangifte en bedreigen de Zionisten de Rechtspraak om te vervolgen en veroordelen. 

Zionisten zijn geen Joden ook al doen de Zionisten van wel. Zionisten zijn tegen de Joden. Zionisten haten Joden. Zionisten stelen de Joodse identiteit zoals de naam Israël, de Joodse symbolen, het Hebreeuws, de Synagoge. De menora, en de Thora, om te misleiden. Daardoor denken de meeste mensen dat Zionisten hetzelfde als Joden zijn en haten ze Joden omdat Zionisten van die laffe terroristen zijn die zich verschuilen achter de identiteit van hun Joodse slachtoffers. Zionisten willen dat anti-Zionisme gelijk wordt gesteld aan anti-Semitisme, terwijl Jodendom juist zeer anti-Zionistisch is. Hidde Jan van Koningsveld de actuele Führer van de CIDI-Jugend is zo’n antisemiet die leiding geeft aan pogroms op personen met Joodse achtergrond om de waarheid onder de pet te houden. Zionisten haten Joden.

Onder Joden is de diepgaande samenwerking tussen de Zionisten en de Nationaalsocialisten reeds lang bekend. Net als het verhaal van Rabbi Michoel Ber Weissmandel, een Slowaakse rabbijn die bijna duizenden Joden heeft gered tijdens de Holocaust. In 1942 schreef deze Rabbi een brief aan ‘het Joodse Agentschap’ in Zwitserland waarin hij smeekte om geld om transporten te voorkomen van Tsjechisch Joden naar de gaskamers in Auschwitz. Nathan Schwalb, die de vertegenwoordiger van het Agentschap in Zürich was, heeft toen als volgt gereageerd:

As to the cry that comes from your country, we must be aware that all the nations of the Allies are spilling much blood and if we do not bring sacrifices, with what will we achieve the right to sit at the table when they make the distribution of nations and territories after the war? And so it would be foolish and impertinent on our side to ask the nations whose blood is being spilled for permission to send money into the land of their enemies in order to protect our own blood. Because only through blood will the land be ours. As to yourselves - members of the group - you will get out, and for this purpose we are providing you with funds by this courier.

De Tempel van het Zionisme vereist dat "sacrifices" naar het altaar worden gebracht. De grote Zionistische leider Theodor Herzl noemde deze offers 08 juni 1895 "Großer Versöhnungsausklang". Theodor Herzl verwijst hier expliciet naar Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wat eindigt met een brandoffer (Holocaust). “Versöhnung” betekent “verzoening”. “Großer” betekent “groot”. “Ausklang” betekent “slotstuk”. Theodor Herzl schrijft in zijn dagboeken 08 juni 1895 dat het Jodenvraagstuk met een grote “verzoeningsfinale” opgelost wordt. In deze zin in zijn dagboeken 08 juni 1895 is door Theodor Herzl bepaald dat een Holocaust het sluitstuk is van de “Endlösung der Judenfrage”.

De grote militair leider der Zionisten, Ze’ev Jabotinsky schreef pal voor de oorlog: “De Joodse Staat moet het oorlogsdoel zijn van alle bondgenoten”. De antisemieten waren al sinds 1890 de trouwste bondgenoten en beste vrienden van de Zionisten en werkte al in 1933 symbiotisch met hen samen ter realisatie van de Endlosung. De antisemieten zijn geaccrediteerd en betaald door de Zionisten als ten uitvoerleggers van de Holocaust. Eichmann spiegelde zich aan de grote Zionistische leider Theodor Herzl en deed het werk wat de Zionisten in 1897 reeds wilde: Joden deporteren per trein naar de slavenkampen der Zionisten.

10-03-2018

Oorlogsverklaring aan Joden

by J.L. de Kreek — last modified 10-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten en hun media hebben de oorlog verklaard aan de Joden. Bestuurders van het Centrum Informatie Documentatie Israël en journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad maken nu al meer dan zeven jaar jacht op personen met Joodse achtergrond die de waarheid en de feiten publiceren over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Hidde Jan van Koningsveld van de CIDI-jugend is de laatste antisemiet die Joden dagvaardt omdat ze de waarheid publiceren over de fusie tussen de Zionisten en de antisemieten.

Als kers op de taart bezoekt antisemiet Geert Wilders -die samenwerkend met GeenStijl reeds schuldig is aan verhoogde terreurdreiging en sneuvelen van Nederlandse en NATO militairen- het Nazi-restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam waarvan recent de ramen zijn ingegooid.

De antisemitische media doen alsof dit restaurant Joods is terwijl de eigenaar de Israëlische vlag voert en onder Joden algemeen bekend is dat Israël bedoeld is als wereld-getto om de Joden totaal te vernietigen. Israël is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung en Holocaust te bewerkstelligen. De Zionisten vertellen dit niemand omdat anders geen enkele ruit van geen enkele Zionistische organisatie heel blijft.

De Zionisten en Geert wilders zijn volgers van de grote organisatoren van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Meeste mensen weten dit niet omdat iedereen extreem wordt bedrogen door de de Zionisten en hun media. Voorts wordt de Rechtspraak door Zionisten bedreigd met terrorisme om handen van zaken af te trekken en jagen Zionisten middels pogroms van Hidde van Koningsveld op personen met Joodse achtergrond om te zwijgen over het voortbouwend anti-Joods terrorisme der Zionisten. De Zionisten hebben nog een Holocaust gepland. Deze moet plaatsvinden op de bergen van Israël. Vandaag worden door Wilders en de Zionisten de voorbereidingen van deze nieuwe massaslachting onder de Joden getroffen net zoals de Zionisten WOII en de Jodenvervolging van 1940-1945 hebben voorbereid.

10-02-2018

Familie Lodewijk Asscher betrokken bij Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 10-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Historicus en jurist Thierry Baudet is dermate antisemitisch dat hij in reactie op de woorden van Lodewijk Asscher over het vermeend racisme van leden van Forum voor Democratie tijdens het verkiezingsdebat in de Balie in Amsterdam gisteren niet kon repliceren dat Lodewijk Asscher zijn hand in eigen boezem moet steken omdat hij nog altijd doelbewust verzwijgt dat de overgrootvader van Lodewijk Asscher namens de Zionisten actief bijdroeg aan de vervolging van Joden. Zowel Lodewijk Asscher als Thierry Baudet dragen een groot geheim bij zich. Dit zijn de documenten die bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en de Jodenvervolging al sinds 1897 in georganiseerd verband en statelijk acterend voorbereiden, en Hitler speciaal hebben geaccrediteerd om de Endlösung van alle kanten te benaderen. De omvang van de leugens van Thierry Baudet en Lodewijk Asscher en overigens de Telegraaf is te aanschouwen op de website www.holocaustles.nl.

02-02-2018

Auschwitz bezit Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Toen de Joden werden vermoord in Auschwitz was het bedrijf wat het kamp exploiteerde via de onderneming bezit van het “Rothschildsches Syndikat”. De locatie van het kamp is uitgezocht door Betar. Polen die zeggen dat hun land medeschuldig is aan de Holocaust riskeren tegenwoordig een boete. Tot grote woede van Holocaust-overlevenden en ondanks protesten van Israël en de VS. Dat de Holocaust is bedacht door de man die door Holocaust-overlevenden wordt bewondert als de grondlegger van Israël is een saillant detail wat personen met Joodse achtergrond niet mogen meedelen aan het publiek want anders doen de Zionisten aangiften wegens antisemitisme en bedreigen zij de rechtspraak om Joden te vervolgen.

Auschwitz was een agrarisch-model-kamp. Een Kibbutz. Het kamp is gebouwd op particulier initiatief. De SS was betrokken voor handhaving van de orde. Het grofste geweld in Auschwitz is uitgevoerd door de employés van IG-Farben.

Dit bedrijf maakte gebruik van slavenarbeid binnen het kader van wrede en onmenselijke voorschriften die waren opgelegd door Israël in oprichting. Het weerzinwekkende mensonterende werk kwam van Zionisten die al in 1895 bepaald hebben dat de Endlösung zal eindigen met een “Großer Versöhnungsausklang”. Het is de Zionisten uiteindelijk niet gelukt hun antisemitische vrienden de door hen gedroomde zes miljoen Joden totaal te vernietigen omdat de crematoria van Auschwitz gebreken vertoonde en de Russen het kamp voortijdig hebben bevrijdt.

Iedereen moet de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust vertellen zoals Israël en de Verenigde Staten bepalen terwijl de feiten en cijfers bewijzen dat er geen zes miljoen Joden zijn vermoord en dat de Holocaust is bedacht door de man die als voorbeeld dient voor alle Zionisten op aarde. De Zionisten hebben de grootste bijdrage gekeverd aan de Holocaust. De Zionisten hebben het plan bedacht en hun antisemitische vrienden en bondgenoten gefinancierd en opgehitst tegen de Joden. Nog elke dag worden autoriteiten zoals rechters door Zionisten opgehitst tegen personen met Joodse achtergrond omdat ze niet strak in de Zionistische maat lopen.

30-01-2018

Commercieel oogmerk Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 30-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten hadden een commercieel oogmerk bij de Holocaust. Door de Zionisten in 1895 nog “Großer Versöhnungsausklang” genoemd. Met de Holocaust worden de industriële belangen gediend van het “Rothschildsches Syndikat”. De organisatie van de Holocaust lag in handen van Zionisten, journalisten en het Wereldhuis van de familie Rothschild. De familie is voortgaand op de hoogte gehouden en acteerde actief statelijk om de Endlösung en de Holocaust te laten plaatsvinden.

De Holocaust is gepleegd om het “Rothschildsches Syndikat” de gelegenheid te leveren te Palestina aristocratisch het Koninkrijk Groot Israël te stichten met een Rothschild als Eerste Prins van álle Joden.

Deze agenda die aan de Holocaust ten grondslag ligt blijkt uit de publicaties van de helden van Wilders die als sinds 1895 bekend zijn onder Zionisten en journalisten.

De 110.000 Nederlandse Joden die gedeporteerd zijn waren blanke slaven van de onderneming van de familie Rothschild. De familie Rothschild droomt er al sinds het Heilige Romeinse Rijk van te heersen als Koninklijke familie over alle Joden. De banden van de familie met het Heilige Romeinse Rijk waren en zijn sterk. Daarom het zelfbestuur van Joden in getto’s in Oost Europa en de antisemitische vrienden van de familie Rothschild die de Joodse arbeidersslaven binnen de muren hielden.

Als Adolf Hitler er niet was geweest hadden de Zionisten een ander gevonden om de Duitsers te misleiden. De Zionisten waren al in 1897 opzoek naar een leider die niet nodig was en waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. Er was geen Jodenprobleem in West Europa. Niet in Nederland. Niet in Engeland. Niet in Frankrijk. Niet in Italië. Niet in België. Niet in Duitsland. Met dank aan de Franse Revolutie! Plotseling stond Adolf Hitler op het podium en bepaalde antisemieten de orde. De Zionisten en journalisten en uitgevers hebben daaraan sinds 1895 pro actief gewerkt omdat zij tegen democratie en tegen mensenrechten zijn en het bestuur gerevisioneerd willen hebben in de oude staat van absolutistisch heerschappij door aristocraten.

29-01-2018

Mark Rutte voedt antisemitisch monster

by J.L. de Kreek — last modified 29-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Prominente leden van de VVD waaronder burgemeester Onno Hoes zijn betrokken bij de groep waarvan andere prominente leden de Rechters en de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen om personen met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen in verband met hun publicaties over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Het bewijs dat de Zionisten de Holocaust doelbewust hebben beraamd is openbaar en komt uit de bibliotheken die historicus Mark Rutte bij en tijdens zijn studietijd geschiedenis heeft moeten onderzoeken.

Mark Rutte en Onno Hoes van de VVD nemen ook deel aan de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat die Bush, Balkenende en Blair in maart 2003 met antisemitische of racistische insteek zijn gestart. Dat er inmiddels meer dan een miljoen Semieten welhaast industrieel zijn vermoord door het voortbouwend consent van Mark Rutte & co voor operaties van de Coalitie Troepen wordt niet gecommuniceerd door de antisemitische journalistiek en media. Dat de Telegraaf al in 1922 betrokken is bij de voorbereidingen op de Holocaust en dat de Holocaust te Parijs is bedacht op of rond 08 juni 1895 door een journalist met Zionistische ambities zijn feiten die Mark Rutte als historicus en politiek leider van Nederland totaal onverschillig laat.

28-01-2018

Dansen op lijken

by J.L. de Kreek — last modified 28-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Gisteren was de traditionele dans van de Zionisten op hun zes miljoen Joodse slachtoffers. De Zionisten willen niet dat wordt ontkend dat zij zes miljoen Joden over de kling gejaagd hebben. Ontkennen van het succes van hun misdaden vinden zij Jodenhaat of antisemitisme. Zionisten zijn het creatieve brein van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Meer precies journalisten met Zionistische ambities. Journalistiek en media blijken een hoofdrol te spelen in verband met het voorbereiden, plegen en/of laten begaan van ernstig op mensen gericht geweld waarbij reeds tientallen miljoenen mensen zijn vermoord.

De Holocaust is het project van Zionisten. De plannen zijn bedacht door helden van Wilders die tevens leiding gaven aan de managers van de Holocaust. De Holocaust is bedacht door journalist Theodor Herzl in Parijs op of rond 08 juni 1895. Hij schrijft erover aan de familie die in de oorlog middels de onderneming IG-Auschwitz in bezit heeft. Heldere feiten die iedereen kan controleren in de dagboeken van de held van Wilders die sinds kort integraal online staan. Directeur Hanna Luden van het Centrum Informatie Documentatie Israël zwijgt hierover in alle toonaarden want de documenten bewijzen dat ze leiding geeft aan een terroristische organisatie die met antisemitische insteek deelneemt aan het publiek debat over antisemitisme of Jodenhaat. 

Het goede nieuws is dat geluk bij een ongeluk er geen zes miljoen Joden zijn vergast door de antisemitische vrienden der Zionisten. Erkennen van de feiten willen de Zionisten niet. De Zionisten zijn trots op hun werk. Ze kunnen niet verdragen dat Auschwitz niet de Golgotha is waarvan de Zionisten in 1900 reeds droomde. Vooral dat aan de andere kant van de oceaan in de US of A door de Zionisten al in 1900 werd geschreven over de slachting van zes miljoen Joden in Europa en dat de Zionistische leider Herzl in 1895 reeds zijn idee voor de Holocaust als sluitstuk van de eveneens door hem bedachte Endlösung aan de zogenaamde Koninklijke familie der Joden communiceerde en dat GeenStijl en Jan Roos en Thierry Baudet en Mark Rutte dit gewoon accepteren is opvallend.

26-01-2018

Holocaust voortgaand project

by J.L. de Kreek — last modified 26-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is het voortbouwend project van Zionisten, Vaticaan, politici en media. Deze samenwerking dateert uit het eind van de 19e eeuw en bezit het oogmerk de democratie te ontmantelen en de wereldbevolking ouderwets in slavernij te plaatsen. De families die staan geagendeerd om de wereld aristocratisch te leiden zijn ook smaakbepalend geweest in verband met de Holocaust van 1940-1945. Dat zijn de families Rothschild, Rockefeler en Bush.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft dit Syndicaat grote aantallen massamoorden laten uitvoeren. Welhaast geen oorlog waar het Westen bij betrokken was sinds 1940 dient niet de agenda van het Wereldhuis van de familie Rothschild.

De feiten die bewijzen dat de familie Rothschild en vrienden de hardkern zijn van het actueel internationaal terrorisme komt uit de dagboeken van de held van Geert Wilders. Deze held was prominent journalist in 1895 toen hij zijn idee voor de Holocaust openbaarde in zijn correspondentie aan het Wereldhuis van de familie Rothschild.

In de Tweede Wereldoorlog had de familie Rothschild middels de onderneming concentratiekamp Auschwitz in bezit. De locatie van dit kamp is al in 1933 uitgekozen door de antisemitische paramilitaire militaire troepen van een andere held van Geert Wilders. Ze’ev Jabotinsky. Ze’ev Jabotinsky was de grote vooroorlogse militair leider van het ‘Rothschildsches Syndicat’ wat sinds 1895 op weg is naar kolonisatie van Palestina en dictatuur over álle Joden. Meeste mensen weten niet precies hoe het zit met de Joden. De Joden worden voortgaand door Zionisten geholocaust.

06-12-2017

Holocaust Katholieke kruistocht

by J.L. de Kreek — last modified 06-12-2017 10:30
Opgeslagen onder:

De erkenning door Katholiek Donald Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël bewijst dat de Holocaust inderdaad de Katholieke Kruistocht is die het lijkt. Meeste mensen krijgen oppervlakkige Holocausteducatie waarin feiten zijn verdraaid en waarheid onrecht is aangedaan om de grote mannen achter de Nazi’s de hand boven het hoofd te houden. De Holocaust is georganiseerd door Zionistisch geïnspireerde journalisten, schrijvers en publicisten. Het doel is ondemocratisch wereldheerschappij voor een Syndicaat van industriëlen.

Het Vaticaan is ketenpartner van dit Syndicaat. De Holocaust is bedacht door een Oostenrijkse journalist en afvallige Asjkenazim die al in 1895 de hand van de Paus kuste om het Jodenprobleem finaal op te lossen. Toen de Paus niet bereid was alle Joden behalve deze afvallige Asjkenazim en zijn 'partners in crime' collectief te bekeren tot het Katholicisme bood hij het Syndicaat aan de Holocaust te laten uitvoeren door de antisemitische bondgenoten die daarvoor speciaal zijn geaccrediteerd door de Zionistische vrienden van het Vaticaan.

Het Vaticaan wist al in 1900 dat de Zionisten zes miljoen Joden in West Europa wilde laten Holocausten. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf zijn in ieder geval al sinds 1922 betrokken bij de voorbereidingen op de Holocaust. Ook de Britten hebben dit jaar precies 100 jaar geleden een grote duid in het zakje gedaan onder andere met de beroemde Balfour verklaring aan Baron Rothschild die familie was van de leider van het Syndicaat waarvan Balfour geweten moet hebben dat het de Holocaust aan het voorbereiden was. Deze familie financierde teven Hitler en had via de onderneming Auschwitz in bezit.

Deze familie wil als vorst regeren over alle Joden. Voorts willen de familie en de Zionisten een nieuwe tempel laten bouwen op de huidige locatie van 'the dome of the rock'. Zij doen of dit dan de nieuwe Joodse tempel is op de plek waar de laatste tempel is verwoest. Deze tempel is niet Joods omdat er niks Joods is aan deze familie of de Zionisten. Israël is geen Joodse Staat. Israëlieten zijn bij ruime meerderheid géén Joden. Het zijn niet eens Semieten. Israëli zijn Europeanen met een waanstoornis. Nazileider Adolf Eichmann is in Jeruzalem berecht door van oorsprong Duitse magistraten!

Deze familie Katholieken die verantwoordelijk is voor de Holocaust doet zich Joods voor om te misleiden. De familie gedraagt zich als erfgenaam van het Heilige Romeinse Rijk. Leden van deze familie zien zich als Eerste Prins van Groot Israël (Nasi). De agenda voor werelddominantie van deze familie omvat tevens de aanslagen in de VS 11 september 2001, Microsoft en Windows, het referendum-bedrog van Jan Roos en Thierry Baudet, de misdaden tegen de Joden van Hidde Jan van Koningsveld en Esther Voet en Bart Schut en Leon de Winter en Matthijs van Nieuwkerk en Jort Kelder en Joris Luyendijk en Beatrice de Graaf, en mogelijk de aanslag op de MH17.