U bent hier: Home / Topics / Jeugdhulp

Jeugdhulp

09-03-2018

Jeugdzorg Gestapo rooft kinderen

by J.L. de Kreek — last modified 09-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse Jeugdzorg Gestapo wat eufemistisch ook kinderbescherming genoemd wordt rooft jaarlijks 35.000 Nederlandse minderjarigen van hun jeugd of doet pogingen daartoe. De kinderen worden opgepakt met hulp van de Politie. Vaak zijn dit zeer traumatische ervaringen voor kinderen. Wanneer de papierboel erbij wordt gepakt blijkt er geen enkel aan de gedwongen verdwijning vooraf betekend rechterlijke uitspraak van een eerlijke en onafhankelijke rechter te bestaan.

Deze 35.000 kinderen lopen in handen van de Nederlandse Jeugdzorg Gestapo stuk voor stuk tot 400% meer kans op mishandeling en/of misbruik dan in de thuissituatie. Dit staat bewezen in officiële rapporten die voor iedereen online zijn te vinden. Voorts blijkt er bij de Nederlandse kinderbescherming een cultuur te bestaan van misbruik en mishandeling die teruggaat tot in de Tweede Wereldoorlog. De tradities die toen intrede deden zijn na de oorlog gehandhaafd en verbeterd. Tegenwoordig worden ouders in zwarte SUV’s bedreigd door de Jeugdzorg Gestapo om bijvoorbeeld te scheiden als dit de Moffen het best uitkomt. 

Kinderen worden bij aankomst in het pleeggezin niet zelden onmiddellijk misbruikt of mishandeld. Vervolgens worden ze met de dood bedreigd om te zwijgen. Ook dat staat in de rapporten. Wanneer bijvoorbeeld ervaren journalisten worden gewezen op de schandalige feiten bij de kinderbescherming beginnen zij te schelden en doen zij alsof de boodschapper gek is. Afgelopen jaren is er de nodige rumoer geweest rond de dood van minderjarigen waarbij de Nederlandse Jeugdzorg Gestapo in mindere of meerdere mate betrokken was. Deze kinderen zijn vermoord door de Jeugdzorg. Geofferd. Als argument bij de politiek. Voor meer geld.

26-04-2017

OM-topman Bolhaar praat onzin

by J.L. de Kreek — last modified 26-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

OM-topman Herman Bolhaar praat faliekante onzin wanneer hij zegt dat zedenzaken, en zeker zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken, “een speerpunt in de opsporing en vervolging”. Het OM wordt al jaren zeer goed onderbouwd geïnformeerd over chronisch kindermisbruik door de ambtenaren van de kinderbescherming. Het OM doet daar helemaal niks tegen. Sterker het OM faciliteert de misbruikers door ouders die hun ongenoegen over de kinderbeschermers spuien te vervolgen als 'jeugdzorg stalkers'

Afgelopen week is bekend geworden dat een OM-topman van het Parket te Amsterdam verdacht wordt van seksueelmisbruik van een minderjarige jongen. Amsterdam is één van de jachtvelden van de oud collega's van secretaris-generaal Erik Gerritsen. Bureau Jeugdzorg Amsterdam was dat. Erik Gerritsen is uitgebreid geïnformeerd over de misstanden in zijn organisatie toen, en de negatieve gevolgen daarvan voor de jeugd. Erik Gerritsen trekt zich niks aan van de kritiek en blijft samen met de jeugdbeschermers de samenleving voorliegen.

Al die kinderen die sterven en waar dan jeugdzorg bij betrokken was zijn gedood door het opzettelijk wanpresteren van de ambtenaren van de kinderbescherming. Vervolgens doen deze ambtenaren alsof de neus bloed en pleiten ze voor meer geld. Wanneer ouders iets verkeerd doen wordt het breed uitgemeten door AD. De misdrijven die de kinderbeschermers begaan om de jeugd te beschermen zijn in de wet strafbaar gesteld als “gedwongen verdwijning” of “mensenhandel”. Ook voor Herman Bolhaar is het makkelijk te zien dat de methode en technieken van de kinderbeschermers niet deugen, en dat kinderen op grote schaal worden misbruikt door deze ambtelijke parasieten.

De schijn wekken dat opsporing en vervolging van kindermisbruik speerpunt is van het OM is wat Bolhaar doet. Op geen enkel terrein van de bestrijding van kindermisbruik is het OM effectief. Of het nu gaat om het actieve misbruik van kinderen door de ambtenaren van justitie of als het gaat om KP op internet. Als het gaat om kindermisbruik op internet ondersteunt het OM een particulier meldpunt wat eerst derden informeert over het verboden materiaal voordat het misschien naar de Politie stapt, als het naar de Politie stapt.

Pogingen bij de Politie op diverse bureaus door het hele land om de kindermisbruikers van de jeugdbescherming te laten vervolgen zijn mislukt omdat “jeugdzorg ertussen zit”, zeiden de agenten. Het OM is niet de enige die faalt. Er zijn talrijke commissies die de schijn wekken kinderen te beschermen en dat niet doen. Vanuit criminologisch perspectief is dat logisch. Pedofielen zijn vooral daar waar kinderen zijn en bezitten de kwaliteit vertrouwen te wekken en uitzonderingsposities te bemachtigen zodat ze alleen kunnen zijn met minderjarigen. De kinderbescherming, schoolpleinen en de kinderopvang zijn dé uitgelezen locaties voor dit soort mensen.

Tegelijk worden zij volop ondersteund door zogenaamde professionals die met elkaar bedenken dat artsen en docenten en sportscholen en anderen waarbij kinderen over de vloer komen een meldplicht hebben wanneer er zogenaamde tekens zijn van kindermisbruik. Te goede trouw gedane melding worden vervolgens misbruikt door de kinderbeschermers om het kind te isoleren van de omgeving en op te nemen in het eigen netwerk van pleeggezinnen voor seksueel en ander misbruik. Dat kinderen direct na een UHP verkracht en met de dood bedreigd worden is een feit wat zo weinig verteld wordt door Herman Bolhaar. Zelfs baby's die het thuis goed hadden zijn uit huis geplaatst en vertoonde eerst ná de UHP kenmerken van mishandeling en misbruik.

23-05-2016

Micha Kat, Jan Roos & Joris Demmink

by J.L. de Kreek — last modified 23-05-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Micha Kat leidt aan Toga Stress. Een aandoening wat vaker geconstateerd wordt bij personen die geconfronteerd worden met corrupte ambtenaren in toga. Het komt veel voor bij de Kinderbescherming waar ouders half hysterisch in de rechtszaal achter gesloten deuren leugen op leugen accepteren moeten en geen toga die er iets aan verandert. Micha Kat heeft gelijk over Joris Demmink alleen hij brengt het wat beroert.

Dat Micha Kat gelijk heeft over Joris Demmink had Jan Roos allang kunnen weten als hij gewoon zijn werk gedaan had als verslaggever. Jan Roos doet zijn werk niet gewoon. Jan Roos is propagandist voor de terroristische organisatie die ook verantwoordelijk is voor de deportatie van de Joden. Dat de kinderbescherming in Nederland meer weg heeft van de Gestapo dan van wat anders heeft waarschijnlijk de oorsprong in Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam is een broeinest van criminele ambtenaren op rooftocht.

Niet de minste personen doen mee aan het stelen van kinderen ten behoeve van de door Joris Demmink als Secretaris Generaal ingerichte organisatie. Ambtenaren van Jeugdzorg en kinderrechters met dubbele pet zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de roof, verkrachting en mishandeling van Allicia WInklaar die vier jaar geleden als baby midden in de nacht door de kinderbescherming is weggeroofd zonder voorafgaande betekening van een geldige titel, terwijl was afgesproken met de crisismanager van Jeugdzorg dat het kind thuis zou blijven omdat alles goed was en de Jeugdzorg niks te zoeken had bij dit jonge meisje wat door de Jeugdzorg als mooi werd gezien.

Eerst na de illegale roof door de partners van Joris Demmink had dit meisje smetstrepen in haar jonge schaamstreekje, overstrekte zij zich en moest ze dagen ontroostbaar huilen als ze haar moeder weer eens gezien had. Het dossier van Allicia begint bij corrupt personeel in het kinderziekenhuis wat het eigen falen maskeert door Jeugdzorg in te schakelen toen ouders bezwaar maakte tegen de schandalige behandeling door de zogenaamde kinderarts. Toen Jeugdzorg eenmaal een argument had zich met het kind te bemoeien was het al gebeurt.

Liegen, intimideren, bedriegen, bedreigen, mishandelen, niks is de oud collega's van Joris Demmink te gek om bevredigd te worden in de perverse prikkels. Niet alleen in Rotterdam gaat het fout met de door Joris Demmink bedachte Jeugdzorg. In heel Nederland is de gedwongen verdwijning van minderjarigen schering en inslag. Mishandeling, misbruik, vernedering, met een compleet verneukte jeugd tot gevolg en geen zicht op een beter bestaan zodat de kinderen van deze Jeugdzorgslachtoffers automatisch dankbare prooi zijn voor de vrienden van Joris Demmink.

Dat is niet alles wat Jan Roos uit zichzelf over Joris Demmink had kunnen ontdekken. Jan Roos had ook een verband kunnen leggen tussen Joris Demmink en de VVD en de wederrechtelijke oorlog in Irak. Jan Roos doet dat niet. Jan Roos accepteert de opvallende oorlogsmisdaden van Joris Demmink die gewoon ambtenaar is en niet beschermd wordt door artikel 119 van de Grondwet waardoor hij persoonlijk vervolgd kan worden voor zijn bijdrage. Jan Roos staat in de traditie van de initiatiefnemers van de Holocaust die journalisten blijken te zijn en de helden van Wilders en al in 1922 zijn ondersteund door de Telegraaf.

Jan Roos werkt voor de Telegraaf althans voor de Telegraaf Media Groep en behoort te weten dat de Telegraaf fout was in de oorlog en anno 2016 doodleuk in herhaling valt met Jan Roos als oppertrol aan het front. Minderjarigen in Nederland worden gedood of anderszins leed toegevoegd met methoden en technieken die onder verantwoordelijkheid van Joris Demmink zijn doorgevoerd in de kinderbescherming. De Kinderbescherming is een opwerkingsfabriek voor jongen prostituees en hun pooiers, diensten leverend aan ambtenaren in dienstwagens die bij de instellingen van de Kinderbescherming het jonge fruit plukken.

10-12-2015

Radio hét Goede Nieuws™ spreekt Eduard Nazarski

by J.L. de Kreek — last modified 10-12-2015 18:10
Opgeslagen onder:

Donderdag 10 december is de dag van de mensenrechten. Amnesty International organiseert daarom schrijfacties op honderden plaatsen in Nederland om aandacht te krijgen voor mensenrechtsschendingen in het buitenland. Radio hét Goede Nieuws™ sprak directeur Eduard Nazarski van Amnesty International Nederland over onder andere Albert Woodfox die sinds 1971 in een isoleercel zit voor een moord die hij niet gepleegd zou hebben, het succes van schrijven, 9/11, de oorlogsmisdaden en genocide van de Nederlandse politiek in Irak, de gedwongen verdwijningen van minderjarigen door de Kinderbescherming én Micha Kat.

Schrijven helpt legt Eduard Nazarski van Amnesty International uit. Daarom een schrijfmarathon van Amnesty voor mensenrechten. Desondanks is er geen schrijfactie voor de talloze minderjarigen die jaarlijks illegaal uit huis worden gehaald ten titel van kinderbescherming en misbruikt of erger door een netwerk van ambtenaren. Ook is er geen schrijfactie voor Micha Kat die deze en andere wantoestanden aan de kaak stelt en daarom steevast vervolgd wordt. Amnesty International werkt samen met minister Kamp van de VVD waarvan iedereen weten kan dat hij verantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden. Dat blijkt uit het Rapport van de Commissie Davids.

Dat Henk Kamp en zijn partij de VVD ook verantwoordelijk zijn voor genocide in Irak weet Eduard Nazarski van Amnesty international niet. De talrijke publicaties die daarover gaan zijn niet tot het bestuur van de organisatie doorgedrongen. Ook was de directeur van Amnesty International niet bekend met Toetsingsarrest 2.0 van 03 december 2010. Politiek ambtsdragers moeten door hen begane genocide zelf vervolgen. Vindt de Hoge Raad. Terwijl het staand internationaal gewoonte recht is dat dit soort misdrijven van het meest ernstige soort vervolgd worden ongeacht de ambtelijke hoedanigheid van betrokkenen. Logisch ook omdat genocide een misdrijf is wat veelal door of met medeweten van ambtenaren wordt begaan. Dat is zoals het recht is.

In ieder geval sinds de Tweede Wereldoorlog. Eduard Nazarski vindt de Tweede Wereldoorlog wat anders. Toch is dat niet zo. De oorlogsmisdaden en het terrorisme en de genocide van de Coalitie van Henk Kamp en zijn VVD in Moslimlanden blijken de volgende fase te zijn in de agenda van de terroristische organisatie die ook verantwoordelijk is voor WOII en de Holocaust. Bedoelt om wereldmacht in handen te plaatsen van een 'corporate oligargy' waarvan prominente deelnemende families de financiers zijn van Hitler, Auschwitz in bezit hadden, Charlie Hebdo laten drukken en ook de Knesset van Israël sponsoren. Schrijven helpt. Dus wordt het nog een keer geschreven in de hoop dat het ook doordringt tot Eduard Nazarski directeur van Amnesty International Nederland.

16-08-2015

Raad voor de Kinderbescherming slopen

by J.L. de Kreek — last modified 16-08-2015 15:35
Opgeslagen onder:

Raad voor de Kinderbescherming is een organisatie criminele ambtenaren met kennelijk terroristisch oogmerk. Geleid geweest door de hoogste ambtenaar bij justitie die verdacht wordt van misbruik van minderjarige jongens en die verantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide op bewoners van Moslimlanden en/of Semieten of Semitisch-achtigen.

Er is reeds jaren gelazer om de Raad voor de Kinderbescherming. Als deze organisatie zich ook met radicaliserende tieners bemoeit om hen de zorg te leveren die ze nodig hebben, wordt de samenleving vanzelf een explosief kruidvat. Meeste radicaliserende tieners zijn niet op het achterhoofd gevallen en hebben de corruptie van de ambtenaren in de kinderbescherming in een oogopslag door. Radicaliserende tieners mogen niet uit de kast komen met de waarheid en de feiten, behalve wanneer ze Israël erkennen of homo zijn.

Radicaliserende tieners zijn ermee bekend dat er geen Holocaust geweest is omdat de Zionisten bij lange na geen zes miljoen van de broeders en zuster met succes hebben laten vergassen in de concentratiekampen van de helden van Wilders. De Holocaust is mislukt weten radicaliserende tieners. radicaliserende tieners weten ook dat de Islam niet schuldig is aan de aanslagen in de VS 11 september 2001 omdat de Twin Towers technisch niet door ordinaire lijnvliegtuigen ingestort kunnen zijn. Gewoon Mavo C niveau natuurkunde.

De regels van de natuur, de natuurwetten die onder alle omstandigheden gelden, zijn niet te breken. Door van de aanslagen in de VS 11 september 2001 totaal theater te maken hebben personen met Amerikaans en/of Israëlisch paspoort de wereldgemeenschap in de waan geplaatst over de oorzaak van het instorten van de torens van de Twin Towers. De kans is ook aanzienlijk dat het geen vliegtuigen geweest zijn omdat de manier waarop het tweede vliegtuig zich in de toren boren als een mes door zacht boter technisch absoluut onmogelijk is. Lijnvliegtuigen kunnen dat van geen kant.

De vliegtuigen moeten enhancend geweest zijn. Het waren misschien hologrammen op een kruisraket, of uitsluitend een hologram en explosieven eerder in de torens geplaatst. Amerikanen bezitten reeds lange tijd de techniek om met hologrammen de schijn te wekken dat objecten ergens staan. Met hologrammen bootsen zij slagvelden na om nog beter de positie te bepalen. De techniek van het hologram is vergevorderd in de VS en heet Holographic CCD. De kans dat deze techniek gebruikt is bij en tijdens de aanslagen op de Twin Towers is groter dan dat de Islam schuldig is aan de aanslagen.

Wanneer een radicaliserend kind bij de Raad voor de Kinderbescherming vertelt dat de aanslagen in de VS door de Amerikanen zelf zijn gepleegd als smoes om Arabieren uit te roeien en dat de Joden liegen over de Holocaust is het risico groot dat betrokken minderjarige op gezag van de Raad voor de Kinderbescherming en handlangers duurzaam aan de haldol gaat en nooit meer een zelfstandig leven krijgt. Bij de Raad voor de Kinderbescherming doen ze niet aan waarheidsvinding. Dat doen ze met opzet niet terwijl waarheidsvinding in het belang van het kind besloten ligt en de wetgever het democratisch bepaald dwingendrechtelijk verplicht heeft gesteld zonder dat daarop een uitzondering is toegestaan.

Het krankzinnige aan de Raad voor de Kinderbescherming is dat het erin bewilligt dat het Leger des Heils Islamitische minderjarigen uit Irak die gedwongen zijn verdwenen in het netwerk van de Raad bekeert tot een vorm van Christendom. Niet alleen de Wet Internationale Misdrijven verzet zich daartegen. Ook de redelijke verwachting die elke burger hebben kan en mag van een overheid te goede trouw. Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zijn stuk voor stuk gestaalde leugenaars die er geen enkele moeite mee hebben minderjarigen te laten verdwijnen en misbruiken voor geld door de collega's in de kinderbescherming.

 

07-08-2015

Schieten op Jeugdhulp

by J.L. de Kreek — last modified 07-08-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Het is moeilijk blijvend geduld te hebben met de kinderbeschermers. Wetend wat ze uitvreten over de rug van minderjarigen. Misbruiken, verkrachten zelfs. Nooit doet de kinderbescherming aan waarheidsvinding. De leugens over ouders en kind kunnen ter zitting met gesloten deuren moeilijk als smaad of laster worden gezien want niet openbaar. Daarom dat privacy van minderjarigen zo belangrijk is voor de kinderbeschermers om kinderen in de macht te krijgen en ouders van zich af te houden.

Voor ouders is er geen keuze. Het is slikken of stikken. Louter door de manier waarop de Jeugdbescherming vorm gegeven is moet de organisatie als monopolist gezien worden. Één enkele particuliere organisaties of een groep van particuliere organisaties verenigd in Jeugdzorg Nederland is heer en meester op de markt van de kinderbescherming. Als onderdeel van hun programma voor meer geld laten de kinderbeschermers minderjarigen creperen. Letterlijk en bewust. Geld moet dan voorzien in meer bescherming wat niet geleverd wordt want de medewerkers doen willens en wetens niet aan waarheidsvinding.

Een kijkje in de ziel van de Nederlandse kinderbescherming geeft een wrange bijsmaak en de behoefte ergens een leger vleeslullen vandaan te halen om al die kinderbeschermers schraal te kontneuken op de dijk. Het valt op zo crimineel als de kinderbeschermers zijn. Jaren geleden reeds is Allicia 'Esmeralda' Winklaar voor de ogen van grootmoeder weg gehaald. Als baby een paar maanden oud logeerde ze bij Oma. Omdat alles goed was met het kind en de ouders was met de crisismanager van Bureau Jeugdzorg Rotterdam afgesproken dat het kind bij de ouders zou blijven.

Er had een discussie plaatsgevonden over tekortkomingen in de nakoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst door het kinderziekenhuis ter plaatsen. Daarom kregen ouders het verwijt zorg te weigeren en het kind te benadelen. Het ziekenhuis benadeelde de baby, vader begon daarover en het ziekenhuis haalt de crisismanager van de kinderbescherming erbij om het gezin permanent aan de ongetemde problemen te helpen. Wie de empirische feiten erbij pakt, leest wat de feitelijke medische meetgegevens zijn, ziet dat de vader gelijk had. Alles hadden de ouders goed voorbereid voor een mooie trauma vrije geboorte van Allicia 'Esmeralda' Winklaar en ze wordt pardoes voor de ogen van de familie zonder dat er een deurwaarder aan te pas komt op last van de Jeugdzorggestapo opgehaald door de sterke arm van Politie. Allicia 'Esmeralda' Winklaar wordt nu al meer dan drie jaar vermist. Niemand weet waar ze is. Ze is verdwenen. Allicia is niet de enige baby die op jonge leeftijd gedwongen verdwijnt in de tentakels van de kinderdieven.

Zonder geldige reden. Niemand begrijpt waarom Allicia 'Esmeralda' Winklaar bij haar ouders weggehaald moest worden. De ouders hadden in alle zorg voorzien. Het kind is nu peuter. In de paar dagen dat de jeugdhulp zich niet met het gezin bemoeide ging alles goed en was iedereen zonder spanningen in een prettige huiselijke sfeer met elkaar. Niemand bij Politie die de papieren onderzoekt. Niemand die zich afvraagt of de kinderbeschermers eigenlijk wel bevoegd ondersteund worden bij en tijdens handhaven van OTSen of UHPs. Omdat de vermeende lasten van de kinderrechters nooit voorafgaande de executie betekend worden door een bevoegde deurwaarder aan de persoon of personen tegen wie de last zich richt, zijn de executies van UHPs door de kinderbeschermers standrechtelijk. Waarvan het giftig worden is dat die rode mr. Carrie J. die advocaat was voor de moeder, goede vriend blijkt te zijn van de advocaat die toen voor de Jeugdbescherming werkte.

Ze zijn nu samen op een advocatenkantoor de specialisten jeugdrecht. Iedereen wordt geadviseerd weg te blijven bij dat bureau. Advocaat mr. Ria Van S. imponeert waarachtig als een Grote Hoer. Grote Hoer is iets Bijbels wat advocaat mr. Ria van S best begrijpt. Ze was als specialist jeugdrecht in loondienst van de kinderdieven. Klagen bij de orde over de associaties die dit wekt met verraad aan de belangen van de baby door de advocaat van de moeder helpt niet. Ook daar werken juristen die zonder verder inhoudelijk commentaar op de bediening van de criminelen deelnemen aan een organisatie in de jeugdzorg. De pedofilie in de kinderbescherming wordt ondersteund door topjuristen die zich specialisten kinderbescherming wanen. Van jeugdrecht advocaten tot en met jeugdrecht rechters en raadsheren, is het oppassen geblazen met de bediening want er wordt juridisch jacht op hen gemaakt door bloedhonden die de prooi ruiken.

De crisismanager van Bureau Jeugdzorg werd meteen gebeld toen vader zijn zorgen uitte over de krakkemikkige geneeskundige behandeling in het kinderziekenhuis. Dat de man geen hoor en wederhoor wenste blijkt uit het feit dat hij ermee begon te zeggen dat Bureau Jeugdzorg Rotterdam altijd de kinderarts volgt. Allemaal overbodige medische handelingen die geen grondslagen hadden in de feiten. De ouders waren toevallig in Rotterdam belandt. Ze zochten een woning. Dat werd gevonden in Rotterdam. In Rotterdam zijn overal op de Politie Bureaus rechercheurs zedenzaken aanwezig die niks kunnen betekenen omdat “Jeugdzorg ertussen zit”. De buurten in Rotterdam waar de politie graag in de harten en hoofden van de bevolking doordringt kan daar op dit terrein onvoldoende werk doen omdat de kinderbescherming de verhoudingen verstoort tussen recht en orde.

De kinderbeschermers zijn de naarste bezoekers van het schoolplein en moeten daarvan verdwijnen anders moet er misschien gevochten worden om de kinderbeschermers uit de wijken te houden. Gestapo mag geslagen worden. Dat weet iedereen. Wie het op een loopje neemt met de rechten van de kinderen zoals de kinderbeschermers doen zijn laffe kinderverkrachters die beter niet vrij rondlopen in de samenleving. Denk meteen aan mensen als Joris Demmink. Deze man die van seksueel misbruik met minderjarige mannen verdacht wordt is prominent deelnemer aan het ambtelijk beraad wat geleid heeft tot de organisatie met bijpassend beleid. Ook moet meteen gedacht worden aan Minerva, Mark Rutte, Onno Hoes. Iedereen 'Gay pride' natuurlijk alleen het zijn wel homo's die kinderen misbruiken of leiding geven aan internationale misdrijven.

29-06-2015

Pedofielen bij kinderbescherming

by J.L. de Kreek — last modified 29-06-2015 06:00
Opgeslagen onder:

De kinderbescherming in Nederland is reeds heel lang diepgaand besmet met een grote hardnekkige groep agressieve en mogelijk vuurgevaarlijke pedofielen. Minderjarigen hebben als nadeel dat zij pedofielenmagneten zijn. Pedofielen hebben het nadeel dat zij zich niet zonder meer op minderjarigen storten kunnen. Daarom nemen pedofielen kunstig de rol in van vertrouweling van ouders en minderjarigen of beslissers in de jeugdhulp. Op grond van algemeen gehanteerde risico taxaties is de kans groot dat onder gezinsvoogden gemiddeld meer pedofielen zijn dan algemeen in de samenleving.

Er wordt reeds lang op goede grond geageerd tegen het werk van de jeugdbescherming in Nederland waaronder tevens begrepen de Raad voor de Kinderbescherming en leden van Jeugdzorg Nederland. Door misbruik van bevoegdheden en/of schenden van ambtsplichten en/of listige kunstgrepen anderszins vervullen zij een machtspositie in verhouding tot minderjarigen, en laten zij minderjarigen in Nederland op grote schaal gedwongen verdwijnen en misbruiken in pleeggezinnen en op verre reizen in het buitenland. Dat minderjarigen onder de gedwongen toezicht van de Nederlandse jeugdhulp gemiddeld tot vier keer meer misbruikt worden dan in de thuissituaties is algemeen bekend door het gewichtige rapport van de Commissie Samson.

Ook de rapporten over het kindermisbruik in de Katholieke kerk laat erover geen enkel misverstand bestaan dat Christenheid en seksueel misbruik van minderjarigen synoniemen zijn. Voor ouders heeft het geen enkele zin te klagen bij de Politie. De Politie doet niks want de jeugdhulp “zit er tussen”. Rechters en Raadsheren zien de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdhulp als dé deskundigen. Voorts zijn kinderrechters domweg tevens als beslissers te werk gesteld bij de organisaties van de jeugdhulp waardoor rechtspraak in jeugdzaken niet onafhankelijk is.

Juist deze kinderrechters moeten weten dat de kinderbeschermers van de organisatie waar zij zich vrijwillig te werk hebben laten stellen in strijd met wet niet aan waarheidsvinding doet en dat zij voorts op die wijze valselijk verkregen lasten laten executeren door de Politie zonder dat voorafgaand de last koninklijk rechtsgeldig is betekend door een bevoegde deurwaarder. Dus de Politie is de jeugdhulp behulpzaam bij standrechtelijke executies uit naam van de private jeugdhulp en is nalatig in de controle van de vormvereisten van de vergunning tot uithuisplaatsing van de kinderbeschermers.

Jeugdhulp is privaatrechtelijk. Ambtenaren in civiele hoedanigheid. De privaatrechtelijke overheid die zich met misbruik van justitiële middelen onbevoegd toegang verschaft achter de deuren van ouders om kinderen en ouders van elkaar te vervreemden en de minderjarigen onrechtmatig op te nemen in het eigen netwerk voor misbruik ten behoeve van geldelijk gewin en bevrediging van ordinaire pedofiele lusten. Dat er in organisaties van de jeugdbescherming kinderporno geproduceerd wordt is welhaast zeker althans personen hebben aan schrijver dezes verklaard iets dergelijks te hebben meegemaakt.

Het misbruik in de instellingen van de jeugdbescherming is bevestigd door het rapport van de Commissie Samson. Misbruik van minderjarigen door minderjarigen en volwassenen in de inrichtingen van de jeugdbescherming onder het oog van de bewakingscamera's en niemand en dan ook werkelijk niemand die er iets aan doet. Jongens en meisjes worden moedwillig gemengd gehuisvest in deze instellingen waardoor vanzelf een broeierige sfeer ontstaat. Dat het misbruik niet wordt afgestraft draagt eraan bij dat onder toezicht van de kinderbescherming minderjarige mannen op jonge leeftijd reeds een professionele opleiding tot pooier volgen en de meisjes ervaren raken in het zijn van hoer voor ambtenaren.

Joris Demmink van de VVD heeft hieraan leiding gegeven in zijn rol van Secretaris Generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wat ook de Raad voor de Kinderbescherming onder de hoede heeft. Joris Demmink wordt zoals iedereen weet verdacht van seksueel misbruik van minderjarige mannen. Omdat Joris Demmink prominent lid is van de VVD is hij tevens verantwoordelijk voor de illegale oorlog in Irak en het terrorisme en de genocide van zijn partij in Irak. Niemand is bekend met de seksuele geaardheid van Mark Rutte. Misschien krijgt hij regelmatig op één van zijn vele reizen een jongetje of meisje aangeboden uit de groep die onder leiding van Joris Demmink of Erik Gerritsen zijn geroofd van ouders.

28-05-2015

De Jeugdhulpzwendel

by J.L. de Kreek — last modified 28-05-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Regio Amsterdam is geïnterviewd voor Twee Dingen van NPO Radio 1 want Erik Gerritsen wordt binnenkort secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Erik Gerritsen is de nieuwe Joris Demmink. Ongeveer tweehonderdduizend kinderen lopen per jaar het risico in aanraking te komen met jeugdhulp. Of zij willen of niet. De bevoegdheden van Erik Gerritsen zijn tot voor kort geregeld in de Wet of de Jeugdzorg. Tegenwoordig de Jeugdwet.

Erik Gerritsen stelt dat met de Jeugdwet een nieuw systeem van jeugdhulp is ingevoerd. Dat is voor wat betreft de verantwoordelijkheid. Die is gedecentraliseerd. De belangrijkste twee dingen die onveranderd zijn gebleven is het gebrek aan waarheidsvinding en de afwezigheid van deurwaardersexploten bij en tijdens de ten tenuitvoerlegging van verondersteld executoriale titels. Jeugdzorgmedewerkers hebben de systeem vreemde gewoonte kinderen zonder onderzoek naar de waarheid uit huis te plaatsen en ook de begeleiding of behandeling zonder waarheidsvinding te laten plaatsvinden.

Onderzocht worden de feiten op grond waarvan familie opstellingen ontwricht en concurrent hulpverleners buiten mededinging geplaatst kunnen worden. De ervaring van professionele hulpverleners niet behorend tot de organisatie van Erik Gerritsen is dat de organisatie van Erik Gerritsen een criminele organisatie van ambtenaren is die onbevoegd, agressief en ronduit bedrieglijk kinderen steelt om ze voor geld bloot te stellen aan de verhoogde risico's van mishandeling of misbruik binnen de eigen organisatie.

Er is al heel vaak geklaagd over de organisatie van Erik Gerritsen en zijn collega's die opereren door het gehele land. Niks helpt. Klachten worden niet gehoord. Wie klaagt wordt extra in problemen gebracht door de jeugdhulp. De jeugdhulp draagt willens en wetens bij aan de risico's voor jeugdigen om ze op te kunnen nemen of de gezinsopstelling te belasten met jeugdhulp. Of Erik Gerritsen zelf pedofiel is valt nog niet met zekerheid te zeggen. De manier waarop de jeugdhulpverleners te werk gaan verraadt diepliggende pedofilie. Alsof het systeem van de jeugdhulp bedacht is door pedofielen die andere pedofielen aanstellen om kinderen te stelen en verkrachten voor geld.

De jeugdhulp in Nederland dreigt een slachtveld te worden. Als de overheid niet op een normale manier voor de jeugd zorgen kan moet misschien de beuk erin. In ieder geval wordt juridisch de beuk gezet in Erik Gerritsen en zijn kluppie. Niet aan waarheidsvinding doen en geen executoriale titels laten betekenen in verband met jeugdhulp kan niet want dan wordt de wet overtreden. Wet overtreden om de jeugd te beschermen kan niet want beschermen is juist handhaving van de wet. In Nederland bestaan geen bevoegdheden om de wet te overtreden om de jeugd te beschermen.

In het bijzondere geval mag een raam ingeslagen worden om een kind uit een brandend huis te halen. Een kind uit huis halen zonder daaraan vooraf de noodzakelijkheid aan de waarheid te toetsen of zonder daaraan vooraf een bevoegde deurwaarder de executoriale titel te laten betekenen is niks anders dan gijzeling. Bij jeugdzorg weten ze dit want daar werken veel juristen en advocaten in teams samen met andere professionals. Het is niet per ongeluk dat het niet goed gaat in de jeugdzorg. Dat het niet goed gaat in de jeugdhulp is expres omdat daaraan bakken met geld verdiend wordt. Het bedrijf van de jeugdhulp is afhankelijk van risico's voor de jeugd.

Erik Gerritsen heeft ongetemde problemen gestudeerd. Het probleem wat hij naar alle waarschijnlijk niet of onvoldoende bestudeerd heeft is de kwestie waarbij de ketenpartners van de jeugdhulp zich keren tegen de bestuurders van de leden van jeugdzorg Nederland en hun prominente personeel. In Rotterdam is bijvoorbeeld crisismanager Anthony S. werkzaam die er persoonlijk voor heeft ingestaan dat Allicia 'Esmeralda' Winklaar gegijzeld en misbruikt kon worden als baby. Alle rapportages over dit kind laten zien dat thuis alles goed was en dat de crisismanager van Bureaujeugdzorg Rotterdam voor de problemen zorgde in opdracht van zijn teamleider. Een voorval wat niet makkelijk vergeten wordt want Allicia Winklaar is volledig spoorloos. Niemand van de familie weet waar ze is. Allicia Winklaar is op last van de jeugdhulp gedwongen verdwenen. Dat is een internationaal misdrijf wat strafbaar gesteld is met levenslang.

15-05-2015

Jeugdhulp = terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 15-05-2015 14:11
Opgeslagen onder:

De jeugdhulp zoals vormgegeven door Erik Gerritsen & co is terrorisme. Maatschappelijke verandering en op mensen gericht geweld, met het oogmerk minderjarigen gedwongen te laten verdwijnen en/of anderszins misbruiken zoals bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven. Daarmee verdienen de medewerkers van de jeugdhulp het geld. De jeugdhulp is het werk van een criminele organisatie die ook schuld heeft aan genocide in Irak.

Er wordt al een tijdje ruzie gemaakt om de gijzeling en ontvoering van Allicia Winklaar door jeugdhulp Rotjeknor. Een dossier waarvan de honden geen brood lusten. Niks was er mis in het gezin. De zwangerschap verliep perfect. Ouders waren gelukkig met elkaar. Wijs genoeg om verantwoorde keuzes te maken, open minded en goed gezind. Vader houdt van natuurgeneeskunde en denkt holisme te begrijpen. Moeder gaat naar de kerk. 

Het ging fout toen hen zonder goede grond een ziekenhuisbevalling opgedrongen werd door de verloskundige praktijk. Het gezin was door omstandigheden verhuist naar Rotjeknor en moest een nieuwe verloskundige kiezen. Met de eerdere verloskundigen hadden zij hun zorgwensen besproken. Die praktijk was bereid gebleken deze wensen professioneel te ondersteunen. De nieuwe verloskundige begreep het vak misschien niet of was corrupt. In ieder geval waren de kinderartsen niet goed snik.

Vader had goed door dat hij en zijn gezin in het ziekenhuis ronduit belazerd werden, en verlangde een gewone behandeling met het belang van moeder en kind als eerste overweging. Niks ervan. Het kind mankeerde niks dus het moest in een couveuse. Ook werd het chemische vitaminen toegevoegd terwijl ouders graag natuurlijke vitaminen wilde. Er ontstond discussie. Het AMK werd gebeld. Vrijwel het eerste wat de crisismanager zei is dat de jeugdhulp volgt wat de arts zegt. De arts belazerde de boel bewijzen de door het ziekenhuis bijgehouden medische geven en de jeugdhulp doet willens en wetens niet aan waarheidsvinding. De bijpassende protocollen worden door de beroepsorganisaties innig samenwerkend opgesteld en nagekomen. 

Na een beladen bevalling mocht het gezin naar huis. Alleen niet zonder de jeugdhulp opgedrongen te krijgen die zich overal mee bemoeide. Vader belde een jurist met ervaring in de eerste lijn en legde hem zijn verhaal uit. De jurist nam contact op met de crisismanager van jeugdhulp te Rotjeknor en kreeg van deze persoon te horen dat er sprake was van een misverstand, dat alles goed was met kind en ouders, dat de vader zijn kind niks had aangedaan en geen agressie had gebruikt. Er was helemaal niks aan de hand. Afgesproken werd dat jeugdhulp zich niet meer met het gezin zou bemoeien omdat de huisarts alles onder controle had en geen klachten had over ouders of kind.

Toch is het kind al jaren uit huis geplaatst op onbekende adressen. De gronden zijn letterlijk verzonnen. Niemand weet waar het kind is. Deze gang van zaken blijkt reeds jaren uit een zwaar langlopend dossier over de jeugdhulp waaraan niemand aandacht geeft zoals met talrijke andere schandalige dossiers die de jeugdhulp rijk is. De jeugdhulp van Erik Gerritsen & co is monopolist. Andere leveranciers van zorg worden door de organisatie van Erik Gerritsen & co letterlijk uit de markt geramd. De ouders van Allicia Winklaar hadden een prima zorgnetwerk. Ze zaten embedded in een kindvriendelijke rijke familie omgeving met professioneel zorgnetwerk waarop niemand wat aan te merken had.

Omdat Erik Gerritsen & co niet uit henzelf meewerken aan de oplossing van de ontembare problemen waarvoor hij en zijn organisatie volledig verantwoordelijk zijn, wordt er gewerkt aan hun strafvervolging. Processen van de lange adem want de organisatie van Erik Gerritsen is ketenpartner van Politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak en wordt geloofd als ambtsedig verklarende inspecteurs van politie. Gedwongen verdwijning is een misdrijf wat strafbaar is gesteld met levenslang. De jeugdhulp pleegt de ernstigste misdrijven die de gehele internationale gemeenschap met zorg vervullen om de jeugd te beschermen. Door de intelligente corruptie van de organisatie van Erik Gerritsen & co hebben de Politie en het OM en de Rechtspraak een blinde vlek daarvoor. Daarom duurt het allemaal zo lang voordat de jeugd eindelijk de hulp krijgt waarop het recht heeft.