U bent hier: Home / Topics / Joden

Joden

29-10-2017

Zionistische Joden bestaan niet

by J.L. de Kreek — last modified 29-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Op het Gelderlandplein in het Amsterdamse Buitenveldert winkelen dagelijks talrijke personen die zeggen Zionistisch en Joods te zijn. Ook zijn er Christenen die beweren Zionistisch te zijn. Van Adolf Eichmann is bekend dat hij zichzelf als Zionist en tweede Herzl zag. Zionistische Joden bestaan niet. Zionisme staat haaks op Jodendom. Het diepe verlangen van Joden terug te keren naar Zion is compleet wat anders dan het Zionisme van bijvoorbeeld Esther Voet of Hidde Jan van Koningsveld.

Het Zionisme is een 120 jaar oude politiek maatschappelijke ideologie ontsproten uit het brein van een journalist met een zeer grote hekel aan zijn orthodoxe roots en contacten met de groten der aarde zoals de familie Rothschild en de besturende elite. Theodor Herzl was de grondlegger van de massa media en een volleerd lobbyist die te Parijs 1895 op de idee van de Holocaust is gekomen. Theodor Herzl is het creatieve brein van de Endlösung en alles wat daarbij is komen kijken inclusief het nutteloze figuur Adolf Hitler. Theodor Herzl heeft de plannen voor oorlog en Holocaust gespiegeld aan oude Eindtijd voorspellingen uit de Bijbel. Met name Ezechiël en Openbaring.

Theodor Herzl sloot met zijn idee voor de Endlösung aan bij de wil van de Papen om Europa vrij te maken van Joden. Zoals iedereen weet was de Katholieke kerk hofleverancier antisemitisme en is hieraan een eind gekomen door de Verlichting in de 18e eeuw. Voor de Joden was de periode van Verlichting van korte duur want de Zionisten beëindigen al in 1897 eenzijdig de handhaving van de mensenrechten voor de Joden met de officiële oprichting van hun terroristische organisatie die zij verwarrend vereniging Erez Israël noemde. De naam Israël is geroofd van de Joden. Hadden de Joden daarover in der tijd een merkrechtelijk geschil kunnen voeren dan hadden de Joden zeker gewonnen.

Israël is de eeuwige en onvervreemdbare handelsnaam der Joden. Joden onderscheiden zich van alle andere mensen omdat zij Israël zijn. De Joodse mensen zijn Israël. Israël zijn mensen van vlees en bloed, geen Staat. Joden zijn op last van Gd de Eeuwig Liefhebbende Vader voor welhaast altijd verstrooid over de héle aarde. Volgens de Joodse geschiedenis heeft Gd dit gedaan omdat de Joden zondigde. De Verstrooiing, ook de Diaspora genoemd, is een geaccepteerd feit in het Jodendom. Ook geloven Joden dat Gd hen heeft opgedragen de Diaspora nimmer en nooit politiek en/of maatschappelijk en of anderszins door menselijk toedoen te revisioneren.

08 november 2017
vieren de Zionisten het honderdjarig succes van hun revisie van de Diaspora. 02 november 1917 heeft Lord Rothschild de Balfour-verklaring uitgereikt gekregen wat de Zionisten misbruiken als vergunning om Palestina wederrechtelijk te koloniseren als ware het een Joodse Staat. Kristalnacht was 09 november. De familie Rothschild is in 1895 reeds vergaande toezeggingen gedaan door de Zionisten dat de familie de eerste Prins van Groot Israël zou leveren indien het de door Theodor Herzl bedachte Endlösung ondersteunt. De ideologie van Herzl is wettelijk verankerd in de zogenaamd Joodse Israël. Het concentratiekamp Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van een onderneming van de familie Rothschild.

Voor de Franse Revolutie toen de familie Rothschild nog als ongekroonde alleenheerser kon bepalen waar Joden en ook ‘negroes’ gingen en stonden, had de familie Rothschild geen of amper concurrentie. Na de Franse Revolutie toen democratie en mensenrechten werden ingevoerd raakte Joden en ‘negroes’ verlost van antisemitisme en racisme en konden zij assimilerend en emanciperend leven als vrije mensen – waardoor de Rothschild macht en rijkdom met gewone normale burgers moest delen. Theodor Herzl zag in de wereldbevolking “slaves of extraordinary capacity for work”. De Joden in Auschwitz waren blanke slaven van de Zionisten die ritueel zijn gewassen, vergast en verbrand door de priesters van de terroristische organisatie van Esther Voet en Hidde van Koningsveld.

15-07-2017

Hidde van Koningsveld abnormale Jood

by J.L. de Kreek — last modified 15-07-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Hidde van Koningsveld is een goed voorbeeld van een abnormale Jood. Normale Joden zijn antizionistisch en tégen een Joodse Staat. Normale Joden worden Israël genoemd. Abnormale Joden zoals Hidde van Koningsveld zijn zuiver antisemitisch met het hart van Satan en het DNA van Nazi's. Hidde van Koningsveld wil niet dat personen met een normale Joodse achtergrond criminele gedrochten als Hidde van Koningsveld ontmaskeren want dat tast zijn eer en goede naam aan. Meeste mensen verwarren Zionisten als Hidde van Koningsveld met normale Joden waardoor ze denken dat Israël een Joodse Staat is.

Hidde van Koningsveld is Zionist. Zijn bloed stroomt sneller bij tweets van Netanyahu die op dit moment de grote Nazileider is ná Adolf Hitler. Omdat Hidde van Koningsveld zo knap liegen kan en zijn vrienden in de journalistiek hem gewillig steunen bij zijn bedrog weten meeste mensen niet dat Adolf Hitler en de Zionisten vrienden waren en dat de Zionisten de antisemieten hebben geaccrediteerd om Hitler te helpen met de Endlösung. Eichmann, de Nazi die verantwoordelijk was voor het personenvervoer, ging al ruim voor de oorlog vriendschappelijk op bezoek bij de Zionisten om hun gezamenlijke idealen vorm te geven. 

De verwevenheid tussen de Zionisten en de Nazi's was zo groot dat de Zionistische leiders voor de oorlog schrijven over hun Zionistische collega's in dienst van Adolf Hitler en dat de SS is opgericht door een Zionist. Eichmann zag zichzelf als tweede Herzl. Herzl is held van Wilders en ideologisch de leermeester van Hidde van Koningsveld. Herzl is ook de leermeester van Adolf Hitler en was een grote inspiratie bron voor Eichmann om de Joden op de trein te zetten naar de kampen die de vrienden van Herzl symbiotisch samenwerkend met de SS hebben gebouwd te Auschwitz en zo. Eichmann en Hidde van Koningsveld zijn van dezelfde club. Dat maakt Hidde van Koningsveld tot een bijzonder abnormale Jood. 

Welke Jood eert de creatieve geesten die verantwoordelijk zijn voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en jaagt op zij die de Duivel in de bek fluimen? In Israël is de geestelijk vader van de Holocaust tevens de man wiens ideologie de toekomst van de burgers bepaalt. Israëli worden bestuurd volgens de terroristische doelen en idealen van de journalist die te Parijs 08 juni 1895 zijn idee voor de Holocaust noteerde in een bericht aan het wereldhuis wat later in 1940 via de onderneming Auschwitz liet bouwen om zes miljoen Joden ritueel te brandofferen voor de goede stemming van Moloch bij en tijdens de onwettige kolonisatie van Palestina, en waarnaar pleinen, straten en boulevards in Israël zijn vernoemd.

11-06-2017

Hidde van Koningsveld bedreigt Joden

by J.L. de Kreek — last modified 11-06-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Hidde van Koningsveld is de nieuwe jonge leider van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Louter daarom is Hidde van Koningsveld een directe en rechtstreekse bedreiging voor Joden. Ook bedreigt Hidde van Konininsveld de Joden door in reactie op de berichten over de diepgaande betrokkenheid van de Zionisten bij de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust dagvaardingen aan te kondigen en verder te doet alsof de feiten niet bestaan. De Zionisten hebben de Holocaust beraamd. De Staat Israël is een grove belediging voor Joden.

Hidde van Koningsveld neemt als vice-voorzitter van CIDI Jongeren leidend deel aan de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders. Deze terroristische organisatie is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 met het oorlogsdoel antisemieten te accrediteren om de Endlösung en Holocaust uit te voeren als voorbereiding op de kolonisatie van Palestina en ter uitdunning van het Joodse volk want de Zionisten hadden alleen de 'sweet seventeens' nodig voor de stichting van het wereld-getto wat zij eufemistisch Israël hebben genoemd.

Joden hebben niks met Zionisme of Israël. Joden zijn te herkennen aan antizionisme. Nazi's zijn te herkennen aan Zionisme. Meeste mensen luisteren naar Hidde van Koningsveld en zijn knechten waardoor meeste mensen Zionisme en Jodendom op een lijn stellen. Joden is een eeuwen oud geloof wat meer dan 5.700 terug gaat en is geworteld in de geest van Abraham te Irak, net als de Islam overigens. Zionisme is een politiek maatschappelijke beweging en bijpassende zuiver antisemitische ideologie die in huidige vorm ongeveer 125 jaar bestaat en bedoelt is om het wereldbestuur te revisioneren in de oude staat van het absolutisme van voor de Franse Revolutie.

De Zionisten zijn geen Joden omdat het Zionisten zijn. Joden hebben een verbond met Gd. Voor de Zionisten is kapitalisme het hoogste goed. Zelfverrijking, macht en de lol van het tempo waarmee zij hun idealen konden realiseren is de drijfveer voor de Zionisten om de antisemieten te bestellen voor het uitroeien van de Joden. Na de Franse Revolutie waren de Joden in West Europa vrije burgers die van antisemitisme niks te vrezen hadden. De Joden in Oost Europa in die tijd waren nog onderworpen aan het dictatoriale bestuur van de familie Rothschild en hun aristocratische vrienden die overal Joden in getto's gegijzeld hielden.

Hidde van Koningsveld is betrokken bij de groep der Zionisten die na de oorlog liegt over de Zionistische grondslag van het regiem van Hitler en de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De locatie van het kamp Auschwitz is nota bene in 1933 uitgekozen door de paramilitairen van Betar, de organisatie die is opgericht door de grote Zionistische leider Jabotinsky en al de Bruinhemden waren voordat de Nationaalsocialisten zich aan hen spiegelde. De SS is opgericht door de Jood Emile Maurice. Hitler is een naam die associaties wekt met een vooraanstaande Joodse familie.

Hitler kreeg zijn oorlogskapitaal uit Amerika. Van het syndicaat wat ook vandaag aan de touwtjes trekt. Joden zagen in Hitler de verlosser. Eichmann zag zichzelf als echte Zionist. Feder was Zionist. Goebbels had een rabbinale achtergrond. Heyndrich zou ook een Joodse achtergrond hebben. Talrijke bewakers van het kamp Auschwitz hebben Joodse namen. De familie Hitler woont vandaag in Israël. De grootvader van de laatste president Bush was manager van de bancaire zaken van het bureau van Adolf Hitler. De Nazi's van Adolf Hitler waren volledig verweven en versmolten met de Zionisten en hun idealen. 

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust beginnen te Basel 29 – 31 augustus 1897 toen Theodor Herzl officieel vereniging Erez Israël oprichtte en de Joden beledigde door ze verachtte bedelaars te noemen en bedreigde door eenzijdig de mensenrechten voor hen op te zeggen. De treinen, de kampen, de slavenarbeid, de moorden, het brute geweld, de beperkingen op vrije meningsuiting, Endlösung, Holocaust en Exodus is allemaal bedacht door Theodor Herzl en uitgevoerd door zijn grote antisemitische bondgenoten onder leiding van Adolf Hitler, Eichmann, Himmler en Heydrich. Nu Hidde van Koningsveld weet wat de feiten zijn en hij zijn houding niet verandert moet hij niet verbaast staan te kijken wanneer de wereld zich tegen hem keert.

© foto Hidde van Koningsveld Hidde van Koningsveld

30-05-2017

Onrust in Jodenland

by J.L. de Kreek — last modified 30-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Joden vragen zich af of zij zich zorgen maken moeten omdat grote groepen journalisten zoals Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en Philippe Remarque van de Volkskrant ouderwets liegen over de Zionistische grondslag van het antisemitisme alsof ze net als toen de volgende wereldoorlog en Holocaust voorbereiden. Vooral journalisten moeten ermee bekend zijn dat journalisten dé architecten zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en dat journalisten na de oorlog jacht maken op personen die een andere mening hebben dan zij.

Journalisten van de Mainstream media zoals Esther Voet en Philippe Remarque leveren ook steun aan de terroristische organisatie wat verantwoordelijk is voor de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 door niet op de keiharde feiten te hameren die wetenschappelijk boven elke twijfel verheven bewijzen dat de torens van de Twin Towers absoluut niet door de veronderstelde vliegtuigen kunnen zijn ingestort.

Het spel op het toneel van de internationale politiek laat zien dat het scenario geschreven is door de helden van Geert Wilders die in 1895 reeds de toekomst voor de Joden bepaalde hen de Holocaust in het vooruitzicht stellend. Dat meeste mensen niet weten dat de helden van Geert Wilders de grote creatieve breinen zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, de mannen die alles gespindokterd hebben als professioneel journalist of opiniemaker of schrijver, is de schuld van de Nederlandse journalistiek waaronder prominent Esther Voet en Philippe Remarque.

Nu blijkt het zo te zijn dat journalisten in Nederland, met als aanvoerders, Esther Voet en Philippe Remarque, bepaalde mensen willens en wetens het leven zuur maken zoals Micha Kat omdat hij de waarheid op tafel legt. De jacht van de Nederlandse journalistiek op Micha Kat is de voortbouwende Jodenjacht der journalisten die is begonnen te Basel 1897 toen de prominente journalist Theodor Herzl het formele startsein gaf met de oprichting van vereniging Erez Israël en bepaalde dat vrije meningsuiting vergaand moest worden beperkt en Joden vernietigd moesten worden. Micha Kat mag dan wel geen 100% volbloed Jood zijn - vaderjoden zijn Joods genoeg voor de gaskamers.

De Nederlandse journalistiek is door en door verrot en steunt sinds 1922 de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders wat schuldig is aan WOII en de Holocaust en de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de aanslagen in Europa en het Referendumbedrog van Thierry Baudet en Jan Roos en het tendentieus ongefundeerd en nodeloos kwetsen van GeenStijl en mogelijk de aanslag op de MH17. Dat de Nederlandse journalistiek ook de zware misdrijven van de Nederlandse kinderbescherming opzichtig verheelt geeft voeding aan de idee dat Nederlandse journalisten zoals Esther Voet en Philippe Remarque beroep en gewoonte maken van georganiseerde misdaad.

© Philippe Remarque Twitter

22-05-2017

Joden als beroepsleugenaars

by J.L. de Kreek — last modified 22-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

David Wertheim is directeur van het Menasseh ben Israël Instituut voor Joodse sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische studies. David Wertheim is één van de redacteuren van het zogenaamde standaardwerk “Geschiedenis van de Joden in Nederland”. Dit boek verhaalt over de eerste aanwezigheid van Joden in Nederland in de Middeleeuwen, tot hun huidige positie in de Nederlandse samenleving. Ook Hans Blom van het NOID is één van de redacteuren. Zonder het boek te lezen kan gezegd worden dat David Wertheim en Hans Blom beroepsleugenlaars zijn.

Vooral over de recente periode van de Tweede Wereldoorlog die zo beladen is zal dit boek de leugens handhaven die bepaalde Joden kennelijk zo graag vertellen. Zowel David Wertheim als Hans Blom voormalig directeur van het NIOD en familie van NSBers kunnen weten dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust dé projecten zijn van de oprichters van Israël. Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897. Door journalist en Zionist Theordor Herzl. Uit de officiële protocollen van dit Eerste Zionistische Congres blijkt dat Joden volgens de Zionisten bij meerderheid verachtte bedelaars zijn en dat de deelnemers aan de vergadering de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbinden.

Uit de overige publicaties van de voorzitter van het Eerste Zionistische Congres te Basel blijkt dat deze journalist met Zionistische ambities het creatieve brein is van de Holocaust, en niet Heydrich of Hitler. In zijn tijd eind 19e was het antisemitisme in West Europa verdampt door de Franse Revolutie. Theodor Herzl heeft daarom het Jodenprobleem bedacht en de finale oplossing. Inclusief treinen, dwangarbeid, kampen, repressie en geaccrediteerde antisemieten. In zijn dagboeken beschrijft Herzl eind 19e eeuw zelfs dat de Zionisten een persoon als Hitler nodig hebben om het Jodenprobleem van alle kanten te kunnen benaderen. Dat Hitler is gefinancierd door Joden en Amerikanen en dat Auschwitz is gebouwd op initiatief van de onderneming van Joden en dat de locatie van het kamp in 1933 reeds is uitgekozen door de Joden van Betar (eerste Bruinhemden) zijn feiten die David Wertheim directeur Menasseh ben Israël Instituut en Hans Blom van het NIOD willens en wetens onder de pet houden.

De meer dan 100.000 Nederlandse Joden zijn makkelijk gedeporteerd en vermoord omdat de Zionisten en onder andere het Nieuw Israëlitisch Weekblad en het Telegraaf-concern de harde kern vormde van de grote groep kwartiermakers of voortrekkers. Het blijkt onmogelijk te zijn met medewerkers van het NIOD te praten over de feiten die zij moedwillig buiten de geschiedschrijving houden. Ook met Joden of althans Zionisten valt geen zinnig woord te wisselen over de waarheid van de feiten. Dat terwijl de publicaties van Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky makkelijk lezen, zowel in het Duist als in het Engels, en aan fantasie niets te wensen over laten. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn misdaden van personen als David Wertheidm en Hans Blom die te beroerd zijn om iedereen te informeren dat het plan van de Zionisten om de Joden uit te roeien niet is beëindigd in 1945.

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust draaide om Israël en zelfverrijking voor de financierende Joden zoals de familie Rothschild die als vorst wil regeren over álle Joden. Hun misdaden hebben zij gespiegeld aan de Bijbel zoals Benjamin Netanyahu fijntjes bewijst 27 januari 2010 tijdens een rede te Auschwitz. Volgens Netanyahu zijn in Auschwitz de profetieën van Ezechiël 37 vervuld. Zoals dat vaker is met de Bijbel worden opvolgende profetieën vervuld dus ook Ezechiël  38-39 wat de volgend finale Holocaust voorspelt. Daarom de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de troepen opbouw van de legers der Kruisvaarders in het Midden Oosten en de onberekenbare Katholiek Donald Trump. David Wertheim en Hans Blom zijn professionals die de geschiedenis vervalsen opdat de volgende Holocaust zich net zo makkelijk voltrekt als de vorige.

21-05-2017

Esther Voet faciliteert Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 21-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het zal de tragiek van de vaderjood zijn dat Esther Voet als zogenaamd Jewish Amerikaans Prinsesje de voortbouwende Jodenvervolging faciliteert. Esther Voet is prominent journalist van het Nieuws Israëlitisch Weekblad. Zij was ook directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Esther Voet is helemaal niet Joods. Bovendien verbergt Esther Voet betrouwbare bronnen die bewijzen dat de Zionistische leiders de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

Personen van wie Joodse leden van de familie zijn gedeporteerd naar Kamp Vught of Kamp Westerbork en zijn vermoord in de kampen van de Zionisten mogen van Esther Voet niet publiceren over de schuld van de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust want dat vindt Esther Voet antisemitisme. Ook neemt Esther Voet deel aan het bedreigen van de Rechtspraak met 'dire consequences' om deze personen te vervolgen en veroordelen.

Op scholen in het geschiedenisonderwijs of tijdens excursies naar Kamp Westerbork of bij het lezen van de dagboeken van Anne Frank of de teksten van Leon de Winter vertelt niemand de waarheid over de grote schuld van de Zionisten aan de Jodenvervolging van 1940-1945. Iedereen moet de leugens van de Zionisten navertellen dat de Duitsers schuldig zijn terwijl de Duitse nazileiding van Hitler bestond uit de trouwste bondgenoten van de Zionistische leiders en ook Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van de Zionistische leiders die in Israël worden geëerd door straten, pleinen. parken en boulevards naar te vernoemen.

Het is allemaal heel spijtig voor Esther Voet dat zij haar hele leven de grote leugen leeft. Joods is ze niet. Bovendien draagt ze op weerzinwekkende wijze bij aan het voort woekeren en etteren van antisemitisme. Kan zijn dat Esther Voet zeer gesteld is op pus alleen met Jodendom heeft het niks te maken. Antizionisme is een uitdrukking van sympathie voor Joden. Dat is een feit wat een groot aantal bekende zogenaamde Joden niet willen begrijpen. Esther Viet staat daarin niet alleen. Leon de Winter en zijn 'bitch', en de familie Loonstein en Asscher horen ook in dit rijtje thuis.

 

08-05-2017

Likoed Nederland bedreigt Joden

by J.L. de Kreek — last modified 08-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Likoed Nederland is een zusterorganisatie van de Bruinhemden. Beide gegrondvest in de ideologie van Ze'ev Jabotinsky. Jabotinsky was de grote vooroorlogse militair leider van Israël in oprichting. Hij voerde deze van de Joden gestolen naam om te misleiden omtrent zijn antisemitische bedoelingen. In 1940 schreef Jabotinsky dat de Tweede Wereldoorlog een Joodse oorlog was. Hij bedoelde een oorlog van hem en zijn vrienden. Jabotinsky zag de antisemiet als de trouwste bondgenoten van hem en zijn Likoed beweging.

Ze'ev Jabotinsky en Theodor Herzl zijn de ideologische grondleggers van het Nazisme en persoonlijk verantwoordelijk voor het oplaaiend antisemitisme sinds eind 19e eeuw. De Franse Revolutie had veel vrijheid en gelijkheid voor de Joden in Europa geleverd. Zowel Herzl als Jabotinsky constateren ettelijke keren in hun publicaties dat het antisemitisme welhaast verdampt is in het Avondland na de Franse Revolutie. Zelfs in Duitsland. Ook schrijven Herzl en Jabotinsky dat zij meer antisemitisme nodig hebben, dat de antisemieten door hen zijn geaccrediteerd om de mensenmassa te controleren, dat Joden bij meerderheid verachtte bedelaars zijn en dat Joden vernietigt moeten worden. 

Likoed Nederland is één van de zogenaamd Joodse organisaties die er beroep, bedrijf of gewoonte van maakt terrorisme gerelateerd te liegen en bedriegen over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Alles wat de Nazi's hebben gedaan is bedacht door de Zionistische leiders Herzl en Jabotinsky en hun volgers. Dat is allemaal makkelijk te zien en begrijpen aan de hand van originele onvervalste publicaties van deze Zionistische leiders die angstvallig onder de pet worden gehouden door Likoed Nederland. Likoed Nederland bewondert de voortrekkers van de Holocaust en citeert hen selectief de zuiver antisemitische en haat zaaiende uitingen weglatend. 

Hoe het zit met Jabotinsky staat op www.holocaustles.nl. Ketenpartners van Likoed Nederland zoals Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en Hanna Luden van het Centrum Informatie Documentatie Israël en zelfs Stichting Anne Frank doen al jaren de hufterige best om personen die de Zionistische grondslag van de Holocaust blootleggen van het internet te verdrijven. Hun grote historische leider Herzl had al in 1897 bepaald dat er vergaand beperkingen op vrije meningsuiting gehandhaafd moesten worden. Wat goed te zien is aan het gedrag van de Zionisten want iedereen moet dezelfde mening hebben als Esther Voet, Hanna Luden, professor mr. Herman Loonstein of hun terroristische vrienden van het Telegraaf-concern.

05-05-2017

Joden niet bevrijd

by J.L. de Kreek — last modified 05-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Iedereen viert vijf mei de zogenaamde bevrijding van de Nazi's. De Joden zijn ouderwets onvrij en worden dag in dag uit belaagd, bedreigd en beledigd door Zionisten als Esther Voet van het NIW en Hanna Luden van het CIDI. Uiteraard leest men daarover niks in de Telegraaf. Het Telegraaf-concern wist al in 1922 dat er een Holocaust zou komen. Het publiceerde een lovende recensie in de krant en was enthousiast over de voorzienigheid van het creatief brein van de Holocaust. De Joden zijn gegijzeld door Israël wat bedoeld is als wereldgetto. Hitlers hersens heten Herzl.

Israël doet alsof het namens de Joden spreekt. Netanyahu doet zich voor als vertegenwoordiger van álle Joden, terwijl er geen democratische verkiezingen aan de stichting van Israël vooraf zijn gegaan. Israël is de Joden opgedrongen. Een Joodse Staat in welke vorm dan ook staat haaks op het Jodendom. Israël is door Herzl opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung, de Holocaust en Exodus te laten plaatsvinden als zogenaamde Bijbelse voorzienigheid, door antisemitische bondgenoten de uitvoering te laten verzorgen. 

De voorzitter van de eerste vergadering van Israël was een prominente journalist voor wie deuren open gingen die voor andere gesloten bleven. Zo kwam deze journalist bij de Paus op bezoek met de bedoeling alle Joden te bekeren tot het Katholicisme. Toen de Paus collectieve bekering afwees bedacht Herzl de Endlösung en de Holocaust met kampen en treinen en slavernij en geweld en een persoon als Hitler en vergaande beperkingen van de vrije meningsuiting. De Joden mogen er niks over zeggen van de Zionisten want dan dreigen er 'dire consequences'. 

De journalisten van de Telegraaf Media Groep lachen de Joden keihard uit door hooghartig en arrogant als Bart Mos en Saskia Belleman en GeenStijl de bikkelharde feiten te blijven ontkennen. Met Wilders in de politieke voorhoede en GeenStijl en TMG en de Zionisten die de media bepalen is het risico voor de Joden op de finale Holocaust nog nooit zo groot geweest. Wilders bewondert de creatieve breinen van de Holocaust als helden en het Telegraaf-concern en het NIW en het CIDI zitten de Blonde Geit geen stro breed in de weg. Dat Wilders en TMG betrokken zijn bij aanslagen tegen de veiligheid van de Nederlandse Staat is ook een feit wat nog gewroken moet worden.

03-05-2017

Joden van Buitenveldert

by J.L. de Kreek — last modified 03-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

In Amsterdam Buitenveldert wonen veel mensen die denken dat zij Joods zijn. Dit komt omdat zij ouders hebben die zogenaamd Joods zijn en op zogenaamd Joodse scholen zitten met de zogenaamd Joodse lepel en de zogenaamd Joodse nap. Een enkele Jood te Amsterdam bereidt voor met de bouwen van Achterkamer 2.0. Dat de Joden door de Zionisten zijn gedeporteerd en getrakteerd op Holocaust en dat Heydrich de wil der Zionisten uitvoerde is de geschiedenis zoals deze kennelijk opzettelijk wederrechtelijk niet wordt onderwezen door Hanna Luden van de zogenaamd Joodse belangenorganisatie op de zogenaamd Joodse scholen.

Meeste mensen denken dat Heydrich het brein is van de Endlösung terwijl hij prominent uitvoerende was van de plannen die in 1895 reeds zijn bedacht door een prominente journalist. De patroon van deze journalist was een Syndicaat waarvan de Joden toen reeds wisten dat het ook de getto-managers in het Heilige Romeinse Rijk betaald heeft. In het hufterige Nederland van Jan Roos, Dominique Weesie en Hanna Luden valt dat moeilijk uit te leggen want zij kwalificeren de Joodse waarheid als antisemitisch omdat de Joden helemaal geen Joodse Staat willen en een schijt hekel hebben aan die f*cking k*tzionisten. De Joden hebben nooit een Joodse Staat gewild.

De Joodse Staat is de idee van antisemitische en fascistische journalisten en schrijvers als Thierry Baudet, Jan Roos, Leon de Winter, Wierd Duk en Esther Voet. Wierd Duk, f*ck de engnek, is een moederneuker zoals ze vroeger ook waren toen de moederneukers nog gewoon straffeloos Joden konden Holocausten. Het plan om Joden te Holocausten komt uit het brein van journalist Theodore Herzl die het te Parijs 08 juni 1895 opschreef in zijn dagboeken als bericht aan het Wereldhuis van de familie Rothschild. Het staat allemaal geschreven en gedrukt door de Zionistische leiders. Uit de kranten die zijn gedigitaliseerd tegenwoordig blijkt dat het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf al in 1922 op de hoogte waren van de antisemitische ambities der Zionisten.

De Zionisten waren geïnfiltreerd in alle aan de oorlog deelnemende Staten. Naar idee van Theodor Herzl dat Joden op elkaar moesten schieten. Welhaast tot in detail heeft Theodor Herzl alles uitgewerkt in zijn dagboeken die in 1922 in het Duits verschenen en verspreid werden onder Zionisten en journalisten en schrijvers die elkaar veren in de reet staken. Beetje zoals vandaag in de media waarbij iedereen elkaar de kont likt tot het aanstootgevend wordt. De dagboeken van Herzl zijn iets meer dan 50 jaar geleden ook in het Engels uitgeven. De Joden van Buitenveldert kunnen zich voorbereiden op Holocaust 2.0 omdat de architecten van Holocaust van 1940-1945 door Wilders als helden worden gezien en ook vandaag de journalistiek keihard en bekend met de feiten liegt over de Zionistische achtergrond van de Holocaust en de oorlogen, het terrorisme en de spanningen van vandaag tot en met de BREXIT.

De Joden weten dat de Holocaust het complot is van de Zionisten. Bedoeld voor de lol van de zelfverrijking en de lol van de lol. De plannen voor oorlog en Holocaust van de helden van Geert Wilders en de historische vrienden van Hanna Luden reiken tot in de verre toekomst en bepalen de actuele (internationale) dynamiek. Oogmerk is Groot Israël en dat een lid van de familie Rothschild te Jeruzalem gekroond wordt als Eerste Prins zogenaamd van alle Joden. De Joden hebben een broertje dood aan de Rothschilds want de Rothschilds en hun vrienden zijn de eeuwige grondleggers van de getto's waar zij Joden als arbeiderslaven houden. Niet voor niks dat het kamp Auschwitz in het bezit viel van de Rothschilds toen daar Joden naartoe zijn gedeporteerd.

Omdat Herzl en de Rothschilds en Jabotinsky en Nordau en Golda Meïr niet zelf alle Joden naar de kampen konden dragen om ze daar persoonlijk te offeren voor Moloch werd Hitler betaald door de vrienden van Rothschild en Rockefeller en regelde de familie Bush de bancaire zaken voor de Führer en was Heydrich met zijn zogenaamd Joodse achtergrond de initiator van de Einzatsgruppen die te Babi Yar reizigers voor Palestina liet executeren. Adolf Eichmann zag zichzelf als échte Zionist. Goebbels had zelfs een rabinale afkomst. Het antisemitisme der Zionisten en de Zionistische congressen waar de Zionisten hun antisemitisme verkondigde gingen aan het Naziregiem vooraf en werden met enthousiasme ontvangen door de antisemieten die de beste vrienden en bondgenoten der Zionisten waren.

Hitler was vriend van de Zionisten. Eichmann was vriend van de Zionisten. Nazi's zijn vrienden én bondgenoten van Zionisten. Auschwitz was een kamp van de Zionisten. Een Kibboets waar de totale vernietiging nog moest plaatsvinden. Omdat de crematoria gebrekkig geleverd werden en de Russen Auschwitz voortijdig hebben bevrijdt zijn de Priesters van Zion er niet in geslaagd de Holocaust volledig te laten slagen met precies zes miljoen Joodse slachtoffers zoals dat door de Kabbala als perfecte getal gezien wordt. De Zionisten publiceerde al in 1900 over de aanstormende Holocaust in Europa op zes miljoen Joden omdat zij voorkennis hadden door de publicaties van de held van Wilders die tot op de dag van vandaag aan ieders gezicht worden onttrokken. Zelfs door GeenStijl wat van tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsen beroep, bedrijf en gewoonte heeft gemaakt en tevens eigendom is van de eigenaar van de Telegraaf en nog altijd liegt over de aanslagen in de VS 11 september 2001.