U bent hier: Home / Topics / Journalistiek

Journalistiek

15-03-2018

Chris Klomp ende persparasieten

by J.L. de Kreek — last modified 15-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Nederland is vergeven van de persparasieten. Persparasieten zijn zogenaamde journalisten die propaganda leveren voor georganiseerde misdaad en internationaal terrorisme. Chris Klomp is één van de aansprekende voorbeelden in de journalistiek die doelbewust de feiten onder de pet houdt. Zoals de bewijzen van het feit dat de Nederlandse kinderbescherming een criminele organisatie is wat per jaar 35.000 minderjarigen gedwongen laat verdwijnen of daar een poging toe doet. Chris Klomp ontkent meer terwijl feiten zijn chronische bullshit bewijzen.

Chris Klomp is rechtbankverslaggever die rechtszaken te minst genomen gekleurd meedeelt aan het publiek. Chris Klomp kan zijn eigen mening moeilijk voor zich houden terwijl hij gretig lurkend aan zijn kankerstok de nicotine in zijn bloedbaan zuigt. Chris Klomp beweert ook dat Wim Dankbaar “complotdenker” is. Voorts vertelt Chris Klomp zijn volgers dat de strafzaak in verband met de moord op Marianne Vaatstra een uitgemaakte zaak is. Chris Klomp is geen journalist. Van de gebeurtenissen kiest hij de feiten die bij zijn verhaal passen en anders luidende informatie wordt door hem genegeerd alsof het niet belangrijk is dat Chris Klomp de waarheid uit zijn duim zuigt.

Het publiek een schijnwerkelijkheid voorhouden is kennelijk de ‘core business’ van de journalistiek. De Nederlandse perskaartjournalisten verkrijgen hun perskaart van hun Nederlandse Vereniging van Journalisten op voorwaarde dat zij een bepaald minimumbedrag verdienen aan hun journalistiek. De waarheid vertellen maakt niet populair blijkt uit de antisemitische geïnspireerde haatcampagne van perskaartjournalist en CIDI-jongeren voorzitter Van Koningsveld tegen hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Dat de Nederlandse Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door vrienden van Geert Wilders en GeenStijl om bovenstaande te ontkennen is ook zo’n saillant feit in de werkelijkheid die aan de neus van rechtbankverslaggever Chris Klomp voorbij gaat ondanks dat de dreigementen in het openbaar zijn geuit. 

De Nederlandse journalistiek heeft geen belang bij de waarheid omdat de Nederlandse journalistiek in ieder geval sinds 1922 betrokken is bij de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders en de vrienden van GeenStijl om zonder enig Joods mandaat te Palestina het wereld-getto voor de Joden te stichten en ondemocratisch een lid van het “Syndikat Rothschildsches” te Jeruzalem te kronen tot Vorst (“the Doge”) van alle Joden alsof Ezechiël 44:2-3 écht is vervuld. De Nederlandse kinderbescherming rooft, misbruikt én mishandelt dagelijks duizenden zo niet tienduizenden minderjarigen voor geld. Het kan de Nederlandse persparasieten helemaal niks schelen dat oud secretaris-generaal Joris Demmink van Justitie namens de VVD hieraan leiding heeft gegeven en dat Joris Demmink én de VVD óók betrokken zijn bij terrorisme en genocide in Irak. Volgens het onderzoek van Wim Dankbaar heeft Joris Demmink tevens iets te maken met de moord op Marianne Vaatstra.

03-03-2018

Joodse riooljournalistiek

by J.L. de Kreek — last modified 03-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Bart Schut van het Nieuw Israëlitisch Weekblad wil graag doorgaan voor Joodse journalist die werkt bij een Joods blad, ondanks dat Bart Schut en de hoofdredacteur van het NIW niet Joods zijn. Des te opmerkelijker is het dat Bart Schut weigert aan het publiek mee te delen dat de grote daders van de Holocaust nooit zijn ontmaskerd en dat hun opvolgers dagelijks duizenden Semitische slachtoffers maken en aanslagen op Joden bewerkstelligen. Bart Schut als journalist van de Joodse media heeft er vanzelfsprekend persoonlijk belang bij dat iedereen ermee bekend is dat de grondleggers van de zogenaamd Joodse Staat Israël de grote organisatoren zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Journalist Bart Schut van het zogenaamd Joodse NIW verzaakt doelbewust zijn journalistieke taak. Dankzij de valse hoedanigheid die Bart Schut willens en wetens aanneemt denkt het publiek dat Bart Schut daadwerkelijk journalist is die écht werkt bij een Joods blad wat zuiver Joodse journalistiek bedrijft. Voor de veiligheid van Joden overal te wereld is het noodzakelijk dat journalisten in het algemeen en Bart Schut in het bijzonder eerlijk zijn over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Omdat Bart Schut door zijn journalisme en betrokkenheid bij het NIW bekend moet zijn met de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl kan Bart Schut weten dat er meer staat te gebeuren waarbij grote aantallen Joodse slachtoffers zullen vallen en dat de antisemitische genocidale daders Zionistisch zijn.

Het bijzondere aan de Holocaust is dat de Zionistisch geïnspireerde journalist Theodore Herzl het creatieve brein is. Elke zichzelf respecterende journalist, zeker die van de Joodse pers, kan dit in een oogopslag in de dagboeken van deze genocidale antisemiet zien en begrijpen. Theodore Herzl was een afvallige. Ziek jaloers op de gojim. Afkomstig uit een Joods orthodox gezin en belast met een diepliggende haat tegen de Joodse orthodoxie. Om zijn ego te bevredigen en in aanzien te stijgen van Katholieken, antisemieten en ongelovigen anderszins bedacht Theodor Herzl de Endlösung. Theodor Herzl schrijft zelf in zijn dagboeken dat niemand minder dan hij persoonlijk van de finale Endlösung een internationaal discussie heeft gemaakt en dat het antisemitisme in West Europa in die tijd welhaast was verdampt. De rest van de waarheid over de Holocaust en de symbiotische samenwerking tussen de Zionisten en de antisemieten kan journalist Bart Schut lezen op www.holocaustles.nl.

27-02-2018

Journalisten initiators conflict Syrië

by J.L. de Kreek — last modified 27-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het huidige conflict in Syrië vloeit voort uit de Zionistische plannen van het creatieve brein van de Holocaust. Dit was de prominente journalist Theodor Herzl. Herzl ontwikkelde het plan voor de Holocaust voor het Wereldhuis van de familie Rothschild om Palestina als Koninkrijk Groot Israël in eigendom te krijgen. Het actuele conflict in Syrië was al in 1897 voorzien door de oprichters van Vereniging Erez Israël. Dit is de terroristische organisatie die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd en de militaire operaties voor het aanstaande Koninkrijk der Rothschilds verzorgt.

Zoals de SS en de Gestapo bondgenoten en vrienden waren van journalisten en Zionisten, en door de Zionisten zijn betaald of anderszins aangezet om de Joden te vervolgen, zo hebben journalisten en Zionisten ook het conflict in Syrië geregeld als onderdeel van de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld en de Telegraaf Media Groep en de Volkskrant. In de Nederlandse media is nergens de waarheid of de feiten te vinden in verband met de grondslagen van de tegenwoordige gewapende conflicten. Vrijwel alle journalisten praten na wat van Overheidswege wordt ingefluisterd en doen zelf geen onderzoek. De weerstand van de journalistiek tegen de waarheid en de feiten gaat zo ver dat journalisten zelfs mishandelen en bedriegen en bedreigen om gelijk te krijgen.

Jan Roos loopt rond door Amsterdam met een kapmes om gelijk te krijgen. GeenStijl bedreigt gezagsdragers om gelijk te krijgen. Arnold Karskens bedreigt en beledigt mensen om gelijk te krijgen. De Wereld Draait Door mishandelt mensen om gelijk te krijgen. Allemaal lachen ze de boodschapper uit en negeren zij de spijkerharde feiten die authentiek opschrift zijn gesteld door de personen die de feitelijke organisatoren zijn van Hitler en de gaskamers. Hitler is speciaal gerekruteerd. Hitler is geproduceerd. Hitler is het product van de wil en het werk van journalisten en Zionisten. Hun agenda uit 1897 bepaalt het geweld, de oorlog en het terrorisme van vandaag.

21-02-2018

Chris Aalberts levert doelbewust nepnieuws

by J.L. de Kreek — last modified 21-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Aalberts, GeenStijl en de Persgroep dagvaarden de Europese Unie omdat de EU een project heeft tegen nepnieuws en Chris Aalberts, GeenStijl en de Persgroep daarin genoemd zijn als bron van ‘fake news’. Chris Aalberts schrijft voor the Post Online van Bert Brussen. Bert Brussen komt bij GeenStijl vandaan. Op the Post Online mag niet geschreven worden over de genocide van het CDA, de VVD inclusief Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep in Irak. Chris Aalberts is schrijver van het boek “achter de PVV”. Chris Aalberts levert propaganda voor terroristen en hun organisaties.

Nergens staat in dit boek van Chris Aalberts over de PVV dat Geert Wilders en GeenStijl bij en tijdens gewapend conflict samenwerkend middels misbruik van vrije meningsuiting een succesvolle aanslag hebben gepleegd op Nederlandse en NATO militairen in Irak. Ook schrijft Chris Aalberts nergens dat vervolging van Geert Wilders en GeenStijl voor deze misdrijven nog niet is volbracht omdat de rechters en de Rechtspraak terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door vrienden van Geert Wilders en GeenStijl om handen van zaken af te trekken.

Ook vertelt Chris Aalberts niemand dat Geert Wilders het creatieve brein van de Holocaust als held bewondert en dat de Telegraaf al in 1992 in bezit was van de plannen voor de Holocaust en daarover doelbewust nepnieuws verspreidde om de genocide op de Joden te bewerkstelligen. Chris Aalberts wordt bijgestaan door Kennedy van der Laan. Dat is het advocatenkantoor van oud burgemeester Van der Laan die als minister van de PVDA mede schuldig is aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek en hun media in Irak, waarover Chris Aalberts doelbewust zwijgt.

Chris Aalberts schrijft ook over ‘complotdenkers’ en vergeet voor het gemak iedereen te vertellen dat de torens van de Twin Towers met geen enkele mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Ook denkt Chris Aalberts dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt terwijl het gerenommeerde tijdschrift Science in mei 1989 reeds bewezen heeft dat AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt. Saillante aan journalisten in het algemeen is dat de organisatoren van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust journalisten en schrijvers blijken te zijn die tot de dag van vandaag gesteund worden door hun collega’s en uitgevers. Dan nog dit: GeenStijl en GeenPeil hebben gefraudeerd met het Oekraïne Referendum, aangifte is nog in behandeling.

01-02-2018

De genocide van Bert Brussen

by J.L. de Kreek — last modified 01-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Toen The Post Online nog gewoon De Jaap werd genoemd en Bert Brussen bezig was met het selecteren van de eerste medewerkers bepaalde Bert Brussen dat op De Jaap niet geschreven zal worden over de genocide van VVD en CDA in Irak. Nu op The Post Online is dat beleid gehandhaafd en geaccepteerd door prominente journalisten en psychiaters zoals Arnold Karskens en Esther van Fenema. Arnold Karskens is de beroemde Nederlandse oorlogsjournalist die iedereen de maat neemt wanneer hij vindt dat ze niet zuiver zijn. Arnold Karskens jaagt als hobby op verteerde Nazi-lijken uit WOII.

Arnold Karskens heeft ook een stichting. Dit is Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Deze stichting bestond al in de tijd van de oorlog zonder adequaat mandaat in Irak. Fred Teeven van de VVD was toen lid van het Comité van Aanbeveling en Arnold Karskens vervloekte elke ‘embedded’ journalist. Dat deze oorlog een eerste klas daad van terrorisme is wordt zo weinig verteld door Arnold Karskens terwijl het rapport van de Commissie Davids duidelijk bewijst dat ‘regime change’ aan de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag is gelegd. Dat deze oorlog en dit terrorisme door excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium genocide levert mag niet worden verteld van Bert Brussen op The Post Online.

Saillante in dit verband is het feit dat Bert Brussen heeft gewerkt voor GeenStijl en dat GeenStijl bezit is van de Telegraaf Media Groep. Ander saillant feitje wat Bert Brussen niet algemeen bekend maakt is dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in Parijs zijn bedacht op 08 juni 1895 door een journalist en dat de Telegraaf al in 1922 op de hoogte was van de plannen en daarover doelbewust nepnieuws verspreidde om de Holocaust te bevorderen. Op die manier gaan de Telegraaf Media Groep en Bert Brussen ook om met de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 en de oorlog in Irak.

Er is geprocedeerd om de Nederlandse schuldigen voor de oorlog en het terrorisme in Irak te laten vervolgen. Dit is nog niet gelukt omdat hun misdaden ambtsmisdrijven zijn waarvoor de Tweede Kamer of de kroon opdracht tot vervolging moet geven. Ook de genocide van Balkenende & co in Irak wordt als een ambtsmisdrijf gezien door de Hoge Raad in een combinatie van drie raadsheren waaraan de heer mr. E.J. Numann deelneemt. De heer mr. E.J. Numann is ook  lid van de Raad van Advies van Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Stichting. Nationaal Monument Kamp Vught. Dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 en oorlog in Irak de voortzetting zijn van de genocide van de vrienden van Bert Brussen en de Telegraaf Media Groep op de Joden zullen Bert Brussen en de Telegraaf Media Groep duur moeten betalen.

27-01-2018

GeenStijl verspreidt nepnieuws

by J.L. de Kreek — last modified 27-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De brief van 26 januari 2018 van advocaat mr. Jens van den Brink van het advocatenkantoor Kennedy van der Laan aan the European External Action Service namens GeenStijl bewijst dat GeenStijl nepnieuws verspreidt. Kennedy van der Laan is vernoemd naar de recent overleden oorlogscrimineel en terrorist Eberhard van der Laan van de PvdA. Ook is Kennedy van der Laan het advocatenkantoor wat GeenStijl en Thierry Baudet heeft ondersteunt bij en tijdens hun referendumbedrog in verband met het associatieverdrag met Oekraïne

GeenStijl is tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Het staat gewoon in het logo van GeenStijl. GeenStijl maakt bedrijf, beroep of gewoonte van kwetsen.

De advocaat van GeenStijl klaagt bij de EEAS over het feit dat GeenStijl op de site van de EEAS wordt verweten geen ondersteunende feiten te leveren voor beweringen over de fascistische Oekraïense regering.

Het is een publiek geheim dat GeenStijl en de fascistoïde politieke onderstroom in Oekraïne, vrienden zijn. Was GeenStijl echt tegenstander geweest van het fascisme in Oekraïne dan had het zich niet verzet tegen het associatieverdrag. GeenStijl vordert rectificatie. De site die zelf nooit rectificeert vordert rectificatie omdat iemand iets schrijft over GeenStijl waarmee GeenStijl het niet eens is.

Aantal jaren geleden is iemand strafrechtelijk vervolgd voor het beledigen van een medewerker van GeenStijl. Tijdens de rechtszaken in eerste aanleg en hoger beroep is de rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door vrienden van GeenStijl om betrokkene in het ongelijk te stellen. GeenStijl neemt ook anderszins deel aan het bedreigen van gezagsdragers en burgers om gelijk te krijgen. Tevens spant GeenStijl samen met Geert Wilders om misdrijven te begaan tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. GeenStijl is betrokken bij het voortbouwend terrorisme van de organisatie van de helden van Geert Wilders, ook dé Nazi’s genoemd.

09-01-2018

Charles Groenhuijsen ongelofelijke beroepsleugenaar

by J.L. de Kreek — last modified 09-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Charles Groenhuijsen hangt de positivo uit in De Volkskrant. Volgens Charles Groenhuijsen is de media te negatief. Volgens Charles Groenhuijsen gaat het in veel opzichten goed met de wereld. Dan noemt Charles Groenhuijsen wat mooie statistieken waarvan hij kan weten dat ze niet volledig zijn. Zo zegt Charles Groenhuijsen dat de misdaad fors daalt. De misdaad is explosief gestegen. Duizenden zo niet tienduizenden Nederlandse kinderen leven dagelijks in een situatie van misbruik of mishandeling omdat de Nederlandse journalistiek over de volle breedte weigert te publiceren over de georganiseerde misdaad bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het Nederlands parlement en de lokale politiek is vergeven van de oorlogsmisdadigers en de terroristen. GeenStijl is een antisemitisch bolwerk en Geert Wilders is schuldig aan het sneuvelen van de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS in Afghanistan bijna 10 jaar geleden. In de Verenigde Staten van Amerika vonden in 2001 weerzinwekkende aanslagen plaats en in al die jaren is journalist Charles Groenhuijsen van de NOS niet in staat gebleken aan het publiek mee te delen dat de torens van de Twin Towers met geen mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Ook is er in al die jaren geen journalist bij machte gebleken de keiharde feiten op tafel te leggen waaruit onloochenbaar blijkt dat de medische wetenschap internationaal in 1984 reeds wist dat AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt.

De Nederlandse overheid voert een milieubeleid waarbij CO2 in de grond gestopt wordt en geen journalist die vertelt dat deze oplossing het risico meebrengt dat zuurstof schaars wordt. Wat er goed gaat is dat de georganiseerde misdaad in de Nederlandse politiek en journalistiek bestendigt. De misdadigers kunnen genieten van hun succes. Er is nog niemand vervolgd. Pogingen om deze georganiseerde misdaad aan de grote klok te hangen zijn dankzij agressieve aanvallen van Zionistisch geïnspireerd journalisten op onder andere de Nederlandse Rechtspraak en personen met Joodse achtergrond nog niet vervolgd. Terrorisme gerelateerd bedrog en bedreigingen hebben bewerkstelligd dat zware misdaden tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en internationale misdrijven zoals voorbereiden van genocide niet zijn berecht. De Holocaust blijkt te zijn bedacht door een journalist. Het gaat goed met ons.

05-01-2018

Telegraaf zuiver antisemitisch

by J.L. de Kreek — last modified 05-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Telegraaf is opgericht door een militair. Het kennelijk oogmerk van oprichting van de Telegraaf is het zijn van oorlogskrant. Oprichting van de Telegraaf vond plaats in de tijd dat de Zionisten de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust beraamde. Dat is 125 jaar geleden. In 1922 krijgt de Telegraaf de plannen voor de Holocaust in bezit. In de vorm van de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodor Herzl. In het Duits. Tijdens een presentatie in het Amsterdamse Concertgebouw 30 mei 1922. De Telegraaf is laaiend enthousiast over de plannen van Herzl waarin staat dat de Endlösung eindigt met een Holocaust en dat de antisemieten de trouwste bondgenoten en de beste vrienden der Zionisten zijn.

Het geheime van de Telegraaf is dat de Telegraaf óók tijdens de oorlog de trouwste antisemitische vriend en beste antisemitische bondgenoot is van de Zionisten. Na de oorlog wordt de Telegraaf gestraft en zogenaamd gezuiverd van de zonden die het in de oorlog begaan heeft tegen de Joden. De straffen die de Telegraaf zijn opgelegd waren matig en de Telegraaf is geen opzet verweten. Na de oorlog staat de Telegraaf vooraan als het om bewonderen van de Zionisten en Israël gaat. De Joodse Staat is heilig voor de Telegraaf. Tegelijk vergeet de Telegraaf aan het publiek mee te delen dat Joden zuiver antizionistisch zijn, geen Joodse Staat wensen en nooit hebben gewenst, en dat de Telegraaf nog altijd de trouwste antisemitische vriend en beste antisemitische bondgenoot der Zionisten is.

Dit is goed te zien aan de krankzinnige en succesvolle hetze van Telegraafjournalist Bart Mos tegen de Joodse journalist Micha Kat en de onwil van Bart Mos en bijvoorbeeld Saskia Belleman om de Zionistische grondslag van de Holocaust te erkennen. Ook de oneerlijke berichtgeving van De Telegraaf over de aanslagen in de VS 11 september 2001, Geert Wilders en bijvoorbeeld de Gestapomentaliteit bij de Nederlandse kinderbescherming (lees Joris Demmink) draagt bij aan het beeld van de Telegraaf als terroristische of criminele organisatie. Geert Wilders bewondert het creatieve brein van de Holocaust als zijn held. Voor de Telegraaf bestaat dit feit niet want de Telegraaf steunde de terroristische plannen van deze held al in 1922. Theodor Herzl, de Zionisten en de Telegraaf hebben willens een eind gemaakt aan de Vreugde van de Verlichting voor de Joden.

Na de Franse Revolutie met de invoering van democratie en mensenrechten raakte Joden in West Europa verlost van het antisemitisme. Zelfs in Duitsland voor de oorlog was het antisemitisme bijna verdwenen constateren de Zionistische leiders tot hun spijt. Zonder antisemitisme kunnen Zionisten geen Joden opjagen naar Palestina om daar een muur om hen heen te bouwen als heus Joods Wereldkwartier. De Joden worden door de Zionisten naar Palestina opgejaagd want de Zionisten zijn schuldig aan het geweld en antisemitisme wat de Alia aandrijft. Joden hebben altijd in Palestina kunnen wonen en werken. In Palestina in de Diaspora. Het wereldgetto wat eufemistisch de Joodse Staat Israël is genoemd heeft tot doel alle Joden te verzamelen voor de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Door het grote aantal slachtoffers zal de begrafenis zeven maanden duren.

03-01-2018

Telegraaf kon Holocaust voorkomen

by J.L. de Kreek — last modified 03-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Telegraaf is 125 jaar oud. De terroristische organisatie der Zionisten is 120 jaar oud. De plannen voor de Holocaust zijn geschreven door journalist Theodor Herzl in de periode van 1895 tot 1904. Journalisten van de Telegraaf kregen het draaiboek voor de Holocaust in 1922 in bezit. In het Duits. Toen was ook het Eerste Zionistische Congres te Basel reeds geweest waar de prominente journalist Herzl en overige aanwezigen de Joden ‘framede’ als “verachtte bedelaars”.

De Telegraaf had in 1922 de Holocaust kunnen voorkomen door gewoon eerlijk te zijn over de inhoud van de dagboeken van Theodor Herzl en de bedoelingen der Zionisten. De Telegraaf was in de Tweede Wereldoorlog een bolwerk van Jodenhaat. Na de oorlog werd de Telegraaf van alles verweten behalve opzet. Blijkt de Telegraaf al in 1922 geweten te hebben dat de Zionisten letterlijk tientallen miljoenen investeren in de voorbereidingen op de Holocaust. Na de oorlog is de Telegraaf betrokken bij Holocaustbedrog en het verspreiden van nepnieuws in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001

TMG wat eigenaar is van het iconische merk De Telegraaf is een terroristische organisatie. Afgelopen jaren zijn pogingen gedaan bijvoorbeeld GeenStijl te laten vervolgen voor schuld aan verhogen van de terreurdreiging en succesvolle aanslagen op Nederlandse militairen. Dit is nog niet gelukt omdat vrienden van de Telegraaf de Rechtspraak bedreigen om de Nazi-feiten der Zionisten, Wilders en de Telegraaf Media Groep te ontkennen. Ook is er aangifte gedaan tegen GeenPeil in verband met Referendumbedrog. Saskia Belleman van de Telegraaf zwijgt steevast over het feit dat de helden van Geert Wilders de grote voortrekkers zijn van Hitler en de gaskamers. Ook spant Saskia Bellamn samen met Nazi’s om Joden het leven zuur te maken. Onderzoeksjournalist Micha Kat wordt om zijn Joodse achtergrond door de Telegraaf beschuldigd van bedreigen.