U bent hier: Home / Topics / Journalistiek

Journalistiek

11-12-2017

Telegraaf Media Groep is een terroristische organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 11-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Telegraaf Media Groep met iconische merken als De Telegraaf en GeenStijl en met Ebru Umar als prominent paardenbekje is een terroristische organisatie of althans is betrokken bij een terroristische organisatie met het oogmerk het Heilige Romeinse Rijk in de oude dictatoriale staat van macht te herstellen. De Telegraaf was al in 1922 met dit doel dienstbaar aan de voortrekkers van de Holocaust door in de Wakkerste Krant van Nederland te zwijgen over het virulente antisemitisme in de dagboeken van de vader van de zogenaamd Joodse Staat Israël.

De eerste 180 pagina’s van zijn dagboeken oppervlakkig lezend bewijst reeds dat de grondlegger van Israël tevens het creatieve brein is van de Holocaust die in 1895 vooruitziend als hij was begreep dat het nog ongeveer vijftig jaar zou duren voor de voltrekking. Iedereen met het verstand van Jan Roos of Bart Mos kan op grond van de archieven van de Telegraaf en de Zionisten zelf constateren dat westerse journalisten, schrijvers en publicisten de organisatoren zijn van Hitler en de gaskamers om de kas van industriëlen te spekken.

Het antisemitisme wordt onder andere gevoed door de idee dat Joden een complot smeden tegen de internationale samenleving. Deze stereotypen over Joden worden door de Zionisten willens en wetens uitgelokt door zich voor te doen als Joden, haaks op het Jodendom een Joodse Staat te stichten in Palestina en zich anderszins crimineel te gedragen. De kunst van het bedrog van TMG en de Zionisten is dat zij voor leken en handlangers overtuigend de schijn wekken vrienden te zijn van de Joden terwijl zij Joden tot op het bot haten en Joden de vriendschap ontkennen. Medewerkers van TMG zoals Jan Roos maken zich schuldig aan Referendumbedrog en het bedreigen van gezagsdragers om gelijk te krijgen.

Vrienden van de Telegraaf Media Groep bedreigen en bedriegen de Rechtspraak met terroristisch geweld om personen met Joodse achtergrond die de waarheid van bovenstaande feiten openbaren te vervolgen en te veroordelen. Bij GeenStijl -zo tendentieus nodeloos kwetsend als het is- vertrekt men geen spier behalve de lachspier om het succes van het terrorisme van de Telegraaf Media Groep. Die rooie van GeenStijl is niet voor de grap een Nazi. Dat is echt een échte Mof. Zijn slachtoffers drinken zijn bloed ritueel uit de gifbeker. Bart Mos van de Telegraaf jaagt op Micha Kat omdat het een Jood is niet omdat Micha Kat zo doodsbedreigend is. Joden hebben geen respect voor Zionisme. Joden hebben geen dialoog met Zionisten. Er is geen hoop voor Zionisme of de Telegraaf Media Groep.

03-12-2017

Goed nieuws over Jan Roos

by J.L. de Kreek — last modified 03-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Hét Goede Nieuws™ over Jan Roos is dat 2017 een slecht jaar voor hem is geweest. Zijn vrouw is bij hem weg, hij is onderbedeeld in het omgangsrecht met zijn kinderen, een papzak geworden én Jan Roos verdient geen droog brood op internet ondanks zijn gigantische bereik met zijn Rabiaat Rechts Geluid. Adverteerders willen zich niet associëren met Jan Roos. Dat Jan Roos dit aan zichzelf heeft te danken blijkt uit de verschillende aangiften die tegen Jan Roos zijn gedaan.

Jan Roos was het prominente gezicht van GeenStijl. In die tijd heeft Jan Roos zich samenwerkend met collega’s van de Telegraaf Media Groep en Thierry Baudet schuldig gemaakt aan bedrog in verband met het Oekraïne referendum. Door dit bedrog lijkt het alsof Jan Roos dat referendum gewonnen heeft. Het Openbaar Ministerie heeft de ter zake doende aangifte nog in behandeling. Wegens "complexiteit" is het dossier in handen gesteld van een speciale afdeling.

Deze "complexiteit" is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat uit andere uitgiften blijkt dat Jan Roos en zijn collega’s bij TMG tevens betrokken zijn bij misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten, en het voorbereiden van internationale misdrijven op Semieten waaronder Joden. Dat deze aangiften nog niet zijn vervolgd komt omdat de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd wordt door vrienden van Jan Roos en zijn oud werkgever om de Nazifeiten van Wilders en TMG te ontkennen  Bijzondere aan Jan Roos is dat hij weigert aan het publiek mee te delen dat de Telegraaf al in 1922 in bezit was van de plannen voor Holocaust van de held van Geert Wilders, terwijl de feiten gewoon op internet staan. Jan Roos speelt graag de Nazi zodat zijn volgers zien en begrijpen dat het uniform hem goed past.

23-11-2017

Micha Kat toch amateur

by J.L. de Kreek — last modified 23-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Micha Kat van Revolutionaironline.com is veroordeeld tot zes maanden cel voor laster, smaad en beledigen in verband met Marcel Gelauff de hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Marcel Gelauff is heel gevoelig voor kritiek op zijn werk. Marcel Gelauff is door Micha Kat in verband gebracht met misdaad, moord en kindermisbruik. Volgens het Gerechtshof wist Micha Kat dat dit ten onrechte is. Ook Bart Mos van de Telegraaf heeft aangifte gedaan tegen Micha Kat. Voorts maakt AD journalist Chris Klomp misbruik van YouTube-policies om te bewerkstelligen dat Micha Kat van YouTube is verwijderd.

Het vonnis van het Gerechtshof tegen Micha Kat getuigt ervan dat Micha Kat een amateur is. Niet de verwijten die Micha Kat uit richting Gelauff, Mos en de hele Mainstream media zijn de opvallende feiten in het vonnis. Née, dat Micha Kat niet slaagt in het bewijs van zijn gelijk terwijl de feiten op straat liggen is de les van de veroordeling van Micha Kat. Het feit bijvoorbeeld dat de Holocaust -waarvan Joodse leden van de familie van Micha Kat overigens direct slachtoffer waren - door journalisten is bedacht of dat vrienden van de Telegraaf de rechtspraak bedriegen en bedreigen met terrorisme om personen als Micha Kat te veroordelen is niet door Micha Kat aangevoerd ter verdediging.

Ander feitencomplex wat niet door Micha Kat is genoemd en wat zijn gelijk over Marcel Gelauff en alle andere perskaartjournalisten bewijst of althans van voldoende feitelijke onderbouwing voorziet voor redelijke vermoedens is de aanslagen in de VS 11 september 2001. Iedereen met genoeg hersencellen om de kleine of grote boodschap niet in de keuken te doen kan zien dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Marcel Gelauff heeft het er niet over. Niet in persoon. Niet als hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Niet als journalist. Nooit. Nergens. Terwijl daarvoor voldoende nieuwsmomenten voorhanden zijn of zijn geweest.Ook zijn collega’s bij de Telegraaf hebben het er niet over. Dit zwijgen van de Telegraaf is niet onbelangrijk want de krant van Bart Mos blijkt al in 1922 nepnieuws ter bevordering van de Jodenvervolging te verspreiden.

16-11-2017

Bart Schut = Nazi-crimineel

by J.L. de Kreek — last modified 16-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Onafhankelijke media heeft ontdekt dat journalist Bart Schut van het Nieuw Israëlitisch Weekblad eerste klas nazi-crimineel is die de geschiedenis liegt alsof het gedrukt staat. De Endlösung en de Holocaust zijn bedacht door de grondleggers van de zogenaamd Joodse Staat Israël. Toen baron Rothschild 100 jaar geleden de Balfour-verklaring in ontvangst nam wist hij dat de familie zes miljoen Joden ritueel zou laten ombrengen door de antisemitische vrienden omdat journalist en zionist Theodor Herzl reeds in 1895 de plannen voor oorlog en Holocaust ter verkrijging van het Koninkrijk Groot Israël aan het Wereldhuis uit de doeken had gedaan.

De Nazi’s zijn een gemêleerd gezelschap. Iedereen kent de uitvoerende Nazi’s van Adolf Hitler. Weinig mensen kennen de Grote Nazi’s. De mannen áchter Adolf Hitler die deze kansloze kunstenaar tot de grootste dictator uit de recente Europese geschiedenis gemaakt hebben. Bart Schut en zijn collega’s bewerkstelligen middels terrorisme gerelateerd bedrog en bedreigen dat het niet algemeen bekend is dat Adolf Hitler door Zionisten is geronseld. De Zionisten hebben hun antisemitische bondgenoten al in 1897 geaccrediteerd voor het bewaren van de openbare orde. 

Bart Schut is de oudste niet. Het is een jonge vent die is opgegroeid in het tijdperk van het internet. Door het internet zijn talloze betrouwbare bronnen van overal op aarde vanaf de luie stoel te onderzoeken. Historische archieven die buiten beschouwing worden gelaten bij en tijdens de Holocausteducatie op basis en middelbaar onderwijs. Het onderwijs doceert de grootst mogelijke antisemitische flauwekul over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Journalist Bart Schut weet dit omdat de bewijzen hiervan komen uit de Zionistische beerput waarvan Bart Schut de deksel onder druk houdt.

De Joden zijn gedeporteerd en vergast door de Zionisten. De grondleggers van het moderne Zionisme die tevens de ‘founding father’ zijn van Israël zijn grote Jodenhaters met een diepliggende afkeer van alles wat met Jodendom te maken heeft. Geert Wilders ziet deze personen als zijn helden. Journalisten van het NIW en de Telegraaf voorkomen dat de feiten algemeen bekend worden. De journalisten van het NIW en de Telegraaf werkte al in 1922 samen met de Zionisten om de antisemitische grondslag van de ideologie onder de pet te houden. 

De Nazi’s is de naam voor de fusie tussen Nationalsozialisten en Zionisten. Nazi is ook een verbastering van het Joodse woord Nasi wat slaat op hij die de openbare orde bepaalt. De voorzitter van een vergadering bepaalt de openbare orde en is daarom de Nasi. De tekens NAZI slaan ook op Asjkenazim. De Asjkenazim zijn de grote groep Joodse proselieten uit Oost Europa. Afvallige Asjkenazim zijn de creatieve breinen en managers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Bart Schut is één van hen en draag met zijn Nazi-propaganda op de site van het NIW willens en wetens bij aan de volgende Holocaust van de Zionisten op de Joden.

15-11-2017

Vertrouw geen journalisten

by J.L. de Kreek — last modified 15-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De perskaart journalisten van de Nederlandse Vereniging van Journalisten zijn niet te vertrouwen. Ook de redacties van de Publieke Omroepen inclusief de NOS zijn zuiver onbetrouwbaar. Journalisten als Chris Klomp en Marcel Gelauff misbruiken hun rol om internationaal terrorisme en internationale misdrijven onder de pet te houden. De perskaart journalistiek met voorop de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren al in 1922 in bezit van de Blauwdruk voor de Holocaust, geschreven door een prominente journalist die tevens de Nasi is van het eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. De Holocaust is bedacht door een journalist.

Tijdens de voorbereidingen steunde journalisten het creatieve brein van de Holocaust met propaganda en het verspreiden van nepnieuws. Na de oorlog lopen journalisten voorop het publiek vals informerend over de Nazi-feiten der Zionisten. Harry Mulisch, Hans Knoop. Mulisch deed als journalist verslag van het proces tegen Eichmann te Israël terwijl Mulisch toen reeds wist dat Eichmann zuiver Zionist was die zijn Zionistische vrienden bediende bij het verwerven van Palestina als wereld-getto voor de Joden. 

Ook blijken journalisten niet bereid de waarheid te publiceren over de aanslagen in de VS 11 september 2001. Allemaal zien ze Amerika als het voorbeeld van vrijheid en meer, en nooit de Amerikaanse vrienden helpen met het openbaren van de waarheid. Het bondgenootschap met de Amerikanen dient kennelijk de terroristische organisatie die de aanslagen heeft bewerkstelligd. Iedereen krijgt op de middelbare school de natuurkunde-feiten onderwezen waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. 

Of dan AIDS en HIV. Hoeveel wetenschapsjournalisten kent Nederland? Geen één van hen heeft het artikel beschikbaar uit het gerenommeerde tijdschrift Science uit 1984 waarin de beroemde Aids-wetenschapper Robert Gallo bewijst dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. HIV kan geen AIDS veroorzaken want HIV is een virus en AIDS is een syndroom. De medicijnen tegen HIV veroorzaken AIDS. Tegenwoordig sterft niemand meer aan HIV omdat de moderne medicijnen daartegen minder dodelijk zijn. Geen enkele journalist zelfs die van de GayKrant is geïnteresseerd in de feiten.

27-10-2017

Zionisten & journalisten organiseerde Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 27-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is door Zionisten en journalisten georganiseerd. Meer in het bijzonder is de Holocaust georganiseerd door de helden van Geert Wilders. De Zionisten zijn halverwege de 19e eeuw begonnen aan de actieve voorbereiding op de Jodenvervolging van 1940-1945. Het project raakte in een stroomversnelling toen journalist Theodor Herzl zijn invulling van Zionisme leverde. Theodor Herzl is het creatieve brein van de Endlösung, de Holocaust en de Exodus. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf waren al in 1922 bekend met de plannen voor de Holocaust van de Zionistische leiders.

De uitgevers, de redacties, de besturen, de medewerkers van deze bladen besloten het publiek willens en wetens voor te liegen over de zuiverheid van het oogmerk der Zionisten. Tot op de dag van vandaag maken Zionisten en medewerkers van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf Media Groep zich schuldig aan het voortbouwend terrorisme der Zionisten en de Holocaust op de Joden. De grap van de Holocaust is dat deze niet voorbij is. Meeste mensen denken dat de Holocaust een tijdelijke gebeurtenis is wat zich beperkte tot 1940-1945. De Holocaust is een voortbouwend project waarmee alle Joden moeten worden uitgeroeid of bekeerd tot het Zionisme.

Hitler en de Zionisten waren twee handen op één buik. De Zionisten en Mussolini konden het ook goed met elkaar vinden. Net als de Zionisten en het Apartheidsregiem in Zuid Afrika. Vroeger toen de slavernij nog niet was afgeschaft waren Zionisten de slavenhandelaren die 'negroes' verkochten. De Franse Revolutie en de Verlichting in de 18e eeuw maakte een eind aan deze schendingen van mensenrechten. Het Zionisme is de beweging tégen De Verlichting. Om machthebbers in de oude staat van aristocratisch wereldbestuur te herstellen. Zionisme is antidemocratisch. Israël bezit geen enkel oogmerk mensen gelijk te behandelen. Joden, antisemitisme, racisme, fascisme zit in het fundament van deze zogenaamd Joodse Staat gebakken. Israël is gesticht door Hitler. Zionisme en Nazisme zijn synoniemen.

De Zionisten kregen alle ruimte van Hitler. Zionisten zijn zelfs de initiators van de beruchte Bruinhemden De Zionisten verklaarde Duitsland de oorlog in maart 1933. Eerst daarna in april zijn anti-Joodse maatregelen doorgevoerd in Duitsland. Bij en tijdens de  Bierkellerputsch in 1923 was Zionist Feder de kompaan van Hitler. De SS is opgericht door Zionist Emile Maurice, en ook Goebbels had een Zionistische achtergrond. Eichmann was ontegenzeggelijk Zionistisch  geïnspireerd. Het kamp Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van Zionisten. De SS stond erbij en keer ernaar. Het grofste geweld tegen Joden in Auschwitz is uitgevoerd door het Zionistische personeel van de Zionistische eigenaar van Auschwitz. Auschwitz was een kibbutz. Een agrarisch modelkamp waar de Zionisten ritueel de Holocaust op zes miljoen Joden wilde laten uitvoeren door hun priesters, als een heuse "großer Versöhnungausklang”.

19-10-2017

Esther Voet leider terroristische organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 19-10-2017 11:15
Opgeslagen onder:

Journalist Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad is één van de Nederlandse leiders die de terroristische organisatie der Zionisten rijk is. Esther Voet is betrokken bij het bedreigen en bedriegen van de Rechtspraak om personen met Joodse achtergrond te veroordelen omdat zij de feiten openbaren die bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Het NIW en de Telegraaf hadden de plannen voor oorlog en Holocaust al in 1922 in bezit en prezen het creatieve brein: Theodor Herzl.

De muntLatere Zionistische leiders hebben deze plannen verbeterd en versterkt tot en met de ultieme rituele slachting van de Joden in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders. De plannen voor de Holocaust zijn geschreven door de held van Geert Wilders. Deze man stierf in 1904. Hij was journalist en Zionist. De terroristische organisatie waaraan Esther Voet leiding geeft kenmerkt zich door handhaving van Zionisme wat een zuiver antisemitische en fascistoïde ideologie is. De Zionisten presenteren zich alsof zij Joden zijn en zijn dat van geen kant.

Esther Voet is Nazi. Door het zieke bedriegen en bedreigen van Esther Voet en haar vrienden bij het CIDI en MDI weten meeste mensen niet dat de tekens NAZI verwijzen naar de Zionisten omdat Zionisten afvallige Asjkenazim zijn en de tekens een samenstelling zijn van Nationalsozialismus en Zionismus. Bovendien is Nasi met een “s” geschreven een typisch Joods woord voor zij die de orde bepalen. De Zionisten waren bondgenoten van de Nazi's. Het overgrote deel van het oorlogskapitaal van Hitler kwam van Zionisten. Het kamp Auschwitz was bezit van Zionisten. De locatie van het kamp werd al in 1933 gebruikt door Zionisten. Zionisten wilde iemand als Hitler om de Endlösung van álle kanten te benaderen.

Hitler is speciaal gerekruteerd door Zionisten. Geert Wilders en Adolf Hitler en Esther Voet zijn collega's. Adolf Eichmann was op en top Zionist. De Nazi's werkte voor de Zionisten. De Zionisten hebben de SS opgericht. Het personeel van IG-Auschwitz, wat de Zionistische eigenaar was van het kamp, en niet de SS, was het meest gewelddadig tegen Joodse gevangenen die als blanke slaven zijn gehouden door de Zionisten. Vroeger waren de Zionisten de gettomanagers die de Joden gegijzeld hielden en afknepen. Na de Franse Revolutie en afschaffing van de slavernij verdampte het antisemitisme omdat de Zionisten en hun vrienden minder macht hadden.

Esther Voet beticht schrijver dezes van antisemitisme en voert een antisemitische hetze tegen de persoon die niks anders doet dan de authentieke Zionistische bronnen en de Thora citeren, de feiten gewoon op een rijtje zettend. De Joodse leden van de familie van deze persoon zijn gedeporteerd en vermoord in de kampen die op initiatief van de Zionisten zijn opgericht. Een massamoord waarvoor de Zionisten de voorbereidingen in ieder geval al sinds 1895 treffen. Na een inval van de Politie zijn de computers en en andere apparatuur van de persoon in beslag genomen door het OM op last van de Zionisten. Toen het te spannend werd voor de Zionisten omdat de desbetreffende verdachte niet van gisteren is bedreigde de Zionisten de Rechtspraak met afschrikwekkende consequenties om gelijk te krijgen.

In ogen van de persoon die door journalist Esther Voet op de site van het NIW op www.niw.nl voor antisemiet en seksist wordt uitgemaakt is Esther Voet leider van een terroristische organisatie. Joden zijn typisch antizionistisch. Esther Voet knokt ervoor dat antizionisme en antisemitisme aan elkaar gelijk worden gesteld opdat deze Ilse Koch van de Nederlandse journalistiek ongestoord haar terroristisch werk doen kan. In de constitutie van de Zionisten staat geschreven en gedrukt dat vrije meningsuiting vergaand beperkt moet worden om te voorkomen het werk der Zionisten door "individuen" wordt verstoord. Ook moet volgens de Grondwet van Esther Voet verzet tegen Zionisme met grof geweld worden neergeslagen.

18-10-2017

Seksueel misbruik Arnold Karskens

by J.L. de Kreek — last modified 18-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De oproep op Twitter en GeenStijl van onderzoeksjournalist Arnold Karskens om seksuele intimidatie in de Nederlandse TV-journalistiek te melden bij contact@thekarskenstimes.com is niet aan dovemansoren gericht. Uit een reactie op de eerste aan the Karskens Times verstuurde informatie blijkt dat Arnold Karskens bang is dat zijn naam wordt genoemd. Arnold Karskens moet reeds in verband worden gebracht met zeer ernstige door leden van de VVD begane misdrijven. Het seksueel misbruik in de journalistiek bestaat mede uit zwijgen over het opzichtige kindermisbruik van de Nederlandse kinderbescherming.

Kindermisbruik en ook pedofilie kent soorten en maten. Niet elke pedofiel is praktiserend in de zin dat hij of zij daadwerkelijk het fysieke misbruik uitvoert. Pedofilie onder vrouwen is een onderschat en onderbelicht fenomeen. Mishandeling op afstand wordt ook ervaren als bevrediging van de perverse prikkel die bij seksueel misbruik van kinderen past. Online kindermisbruik is populair. Voorts is het voor sommige pedofielen nodig om mededelingen aan het publiek over misbruik, mishandeling en zelfs doden van minderjarigen te manipuleren zodat de harde kern van misbruikend Nederland niet zichtbaar wordt.

Journalisten van het Algemeen Dagblad blijken daarin uit te blinken. Ondanks dat zij de keiharde feiten van het chronische kindermisbruik door de Nederlandse kinderbescherming onder ogen krijgen weigeren zij daarover te publiceren en beledigen zij de boodschapper. Dit is een vorm van betrokkenheid bij seksueel misbruik van kinderen door journalisten die past bij andere vormen van ernstig bedrog in de journalistiek waarbij het zicht wordt weggehouden op  terroristische misdrijven en internationale misdaden van ambtenaren die ook het kindermisbruik van de kinderbescherming  vormgeven.

Arnold Karskens heeft het hier niet over want het bovenstaande is niet wat hij bedoelt met seksuele intimidatie in de Nederlandse TV journalistiek. Arnold Karskens wil natuurlijk iemand die verklapt dat Matthijs van Nieuwkerk alle mannelijke gasten in het kruis tast of dat Eva Jinek haar 'boobies” en 'zaad vragende ogen' misbruikt om te imponeren. Arnold Karskens als Nederlands beroemdste oorlogscorrespondent houdt ter bevrediging van zijn seksualiteit willens en wetens onder de pet dat (oud)leden van het comité van aanbeveling van zijn Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden, de grootste oorlogscriminelen uit huidige tijd zijn. Vrienden van deze oorlogscriminelen zijn schuldig aan het seksueel misbruik van minderjarigen waarover de journalisten van het Algemeen Dagblad met kennis van de feiten zwijgen.

17-10-2017

Big time Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 17-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Discriminatie, haatzaaien, oorlogsmisdaden, terrorisme, genocide en 'big time' Jodenvervolging is 'core business' van de Nederlandse journalistiek. De Nederlandse journalistiek is in ieder geval sinds 1922 vuistdiep betrokken bij de voorbereidingen op de Jodenvervolging van 1940-1945. Nederland was de thuisbasis van bijpassende ideologen. Bedreigen en bedrog van Rechtspraak door journalisten bewerkstelligt dat meeste mensen niet weten dat journalisten de grote mannen zijn achter Hitler en de gaskamers.

Journalisten hebben al in 1895 de idee van de Holocaust bedacht. Journalisten verspreidde sinds 1900 talrijke publicaties waarin zij de ene na de andere Holocaust op zes miljoen Joden in Europa voorspellen. Journalisten zijn de personen die de grote machten leiden naar het ultieme conflict. Na de oorlog liegen journalisten dat de Duitsers het gedaan hebben. Sinds 2010 jagen Nederlandse journalisten op personen met Joodse achtergrond die bovenstaande feiten kakkend goed onderbouwd publiceren. 

Deze journalisten bedreigen ook de Rechtspraak met afschrikwekkende gevolgen om de feiten te ontkennen. Andere journalisten publiceren niet daarover. Die noemen   de waarheid een complottheorie en zij die de waarheid prediken complotdenkers. Met geen mogelijkheid zijn journalisten in staat tot objectieve beschouwing van de feiten. Allemaal zijn ze besmet met de schuld van de journalistiek aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. Was de Telegraaf in 1922 gewoon eerlijk geweest over wat er in de dagboeken van de held van Geert Wilders stond dan was er geen Holocaust geweest.