U bent hier: Home / Topics / Kindermisbruik

Kindermisbruik

26-04-2017

OM-topman Bolhaar praat onzin

by J.L. de Kreek — last modified 26-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

OM-topman Herman Bolhaar praat faliekante onzin wanneer hij zegt dat zedenzaken, en zeker zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken, “een speerpunt in de opsporing en vervolging”. Het OM wordt al jaren zeer goed onderbouwd geïnformeerd over chronisch kindermisbruik door de ambtenaren van de kinderbescherming. Het OM doet daar helemaal niks tegen. Sterker het OM faciliteert de misbruikers door ouders die hun ongenoegen over de kinderbeschermers spuien te vervolgen als 'jeugdzorg stalkers'

Afgelopen week is bekend geworden dat een OM-topman van het Parket te Amsterdam verdacht wordt van seksueelmisbruik van een minderjarige jongen. Amsterdam is één van de jachtvelden van de oud collega's van secretaris-generaal Erik Gerritsen. Bureau Jeugdzorg Amsterdam was dat. Erik Gerritsen is uitgebreid geïnformeerd over de misstanden in zijn organisatie toen, en de negatieve gevolgen daarvan voor de jeugd. Erik Gerritsen trekt zich niks aan van de kritiek en blijft samen met de jeugdbeschermers de samenleving voorliegen.

Al die kinderen die sterven en waar dan jeugdzorg bij betrokken was zijn gedood door het opzettelijk wanpresteren van de ambtenaren van de kinderbescherming. Vervolgens doen deze ambtenaren alsof de neus bloed en pleiten ze voor meer geld. Wanneer ouders iets verkeerd doen wordt het breed uitgemeten door AD. De misdrijven die de kinderbeschermers begaan om de jeugd te beschermen zijn in de wet strafbaar gesteld als “gedwongen verdwijning” of “mensenhandel”. Ook voor Herman Bolhaar is het makkelijk te zien dat de methode en technieken van de kinderbeschermers niet deugen, en dat kinderen op grote schaal worden misbruikt door deze ambtelijke parasieten.

De schijn wekken dat opsporing en vervolging van kindermisbruik speerpunt is van het OM is wat Bolhaar doet. Op geen enkel terrein van de bestrijding van kindermisbruik is het OM effectief. Of het nu gaat om het actieve misbruik van kinderen door de ambtenaren van justitie of als het gaat om KP op internet. Als het gaat om kindermisbruik op internet ondersteunt het OM een particulier meldpunt wat eerst derden informeert over het verboden materiaal voordat het misschien naar de Politie stapt, als het naar de Politie stapt.

Pogingen bij de Politie op diverse bureaus door het hele land om de kindermisbruikers van de jeugdbescherming te laten vervolgen zijn mislukt omdat “jeugdzorg ertussen zit”, zeiden de agenten. Het OM is niet de enige die faalt. Er zijn talrijke commissies die de schijn wekken kinderen te beschermen en dat niet doen. Vanuit criminologisch perspectief is dat logisch. Pedofielen zijn vooral daar waar kinderen zijn en bezitten de kwaliteit vertrouwen te wekken en uitzonderingsposities te bemachtigen zodat ze alleen kunnen zijn met minderjarigen. De kinderbescherming, schoolpleinen en de kinderopvang zijn dé uitgelezen locaties voor dit soort mensen.

Tegelijk worden zij volop ondersteund door zogenaamde professionals die met elkaar bedenken dat artsen en docenten en sportscholen en anderen waarbij kinderen over de vloer komen een meldplicht hebben wanneer er zogenaamde tekens zijn van kindermisbruik. Te goede trouw gedane melding worden vervolgens misbruikt door de kinderbeschermers om het kind te isoleren van de omgeving en op te nemen in het eigen netwerk van pleeggezinnen voor seksueel en ander misbruik. Dat kinderen direct na een UHP verkracht en met de dood bedreigd worden is een feit wat zo weinig verteld wordt door Herman Bolhaar. Zelfs baby's die het thuis goed hadden zijn uit huis geplaatst en vertoonde eerst ná de UHP kenmerken van mishandeling en misbruik.

21-04-2017

Sex met minderjarigen

by J.L. de Kreek — last modified 21-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ambtenaren hebben sex met minderjarigen. Telegraaf en het AD laten gisteren weten dat een topman van het OM wordt verdacht van betaalde ontucht met een zestienjarige. Dat levert vanzelf associaties met Joris Demmink. Minderjarigen worden op grote schaal misbruikt door ambtenaren. Reeds lang worden pogingen ondernomen het chronische kindermisbruik door ambtenaren te laten vervolgen. Chris Klomp van het Algemeen Dagblad heeft het er nooit over.

In Nederland opereren ambtenaren in groepen diepgaand samen werkend met experts zoals psychologen en gedragsdeskundigen om minderjarigen ten titel van kinderbescherming bij ouders of verzorgers onrechtmatig weg te halen om ze te misbruiken. Daarover zijn talrijke rapporten verschenen. Niemand die daarop adequaat reageert. Ook Chris Klomp van het AD niet. Chris Klomp heeft wel veel artikelen geschreven over Joris Demmink. Dat Demmink als SG van justitie leiding heeft gegeven aan georganiseerd kindermisbruik door ambtenaren heeft Chris Klomp nog niet uit zijn pen gekregen. Wanneer hij erop gewezen wordt verklaart hij de boodschapper “koekoek”.

Of de topambtenaar van het OM die nu verdacht wordt van kindermisbruik iets te maken heeft met de jeugdbescherming is niet bekend. In de Amsterdam Zuidoost is de William Schrikker Groep gevestigd. Ook de huidige Secretaris Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was leidinggevend in de Amsterdamse jeugdbescherming. Er zijn talloze pogingen gedaan Erik Gerrits en zijn Bureau Jeugdzorg Amsterdam op het goede pad te brengen. Dat is niet gelukt. Afspraken voor gesprekken op het bureau van Politie over het wangedrag van kinderbeschermers zijn van hogerhand afgeblazen.

Al het onderzoek naar het structurele misbruik van minderjarigen door Nederlandse ambtenaren levert het beeld dat minderjarige meisjes in instellingen van de jeugdbescherming worden klaargestoomd voor de prostitutie. De jongens krijgen onder leiding van de jeugdbeschermers een stoomcursus loverboy. Getuigen verklaren dat meisjes in de instellingen worden misbruikt onder het oog van de bewakingscamera en niemand doet iets.

Het is bekend dat rond de instellingen van de jeugdhulp deze zogenaamd loverboys cirkelen als aasgieren rond makkelijke prooi en de meisjes uit de instellingen oppikken. Ook hier doet niemand wat aan. Ook niet als de Politie bekend is met de aanwezigheid van de pooiers. De topman van het Openbaar Ministerie die nu verdacht wordt van betaalde sex met een minderjarige kan zijn wip gekocht hebben in een geparkeerde auto aan de rand van de stoep van een instelling in beheer van WSG of BJA. Zo regelen ambtenaren dat voor elkaar.

06-04-2016

Meldpunt Kinderporno deugt niet

by J.L. de Kreek — last modified 06-04-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Anonieme masturbanten kunnen gewetenswroeging afkopen door hun kinderporno te verspreiden onder de medewerkers van het Meldpunt Kinderporno. Wanneer de kinderporno op een server in het buitenland staat zal daar een particulier lid van de internationale organisatie geïnformeerd worden die het materiaal van het internet laat verwijderen. Alleen het Meldpunt Kinderporno neemt meldingen in ontvangst. Wanneer het Meldpunt Kinderporno melding doet bij de Politie kan dat tot succesvolle vervolging leiden.

Er is ruzie met de Nederlandse georganiseerde criminaliteit van ambtenaren en journalisten en medewerkers van uitgevers en mediaorganisaties over hun deelname aan terrorisme gerelateerde en internationale misdrijven, en hun deelname aan handel in minderjarige mensen en ander misbruik van hen ook middels verspreiding van verboden materiaal of het voorkomen van Opsporing en Vervolging van de bron, de harde kern, van producenten en distributeurs van het materiaal.

Bestrijding van kindermisbruik waaronder kinderporno valt is primair een taak van Politie en Justitie. Het is ronduit bizar dat onder leiding en/of op initiatief van of met goedvinden van ambtenaren van nota bene het Ministerie van Veiligheid en Justitie het verwijderen van kinderporno op internet aan particulieren wordt overgelaten. Het Meldpunt Kinderporno is kennelijk bedoeld om te voorkomen dat Opsporing en Vervolging de kinderporno van Joris Demmink en zijn vrienden bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in beeld krijgen.

Nederland, de wereld, en Europa worden geterroriseerd door in Nederland verblijvende mannen en vrouwen op hoge posities in de ambtenarij en bij de pers en media. Politici, oud politici, journalisten, verslaggevers, zogenaamde kinderbeschermers, zogenaamde discriminatie bestrijders, die met elkaar de grootste terroristische organisatie ter wereld in stand houden. Het Meldpunt Kinderporno en het Meldpunt Discriminatie Internet en GeenStijl en GeenPeil en Telegraaf.nl zijn platforms van deze organisatie die bij meerderheid wordt geleid door corporale ballen als Thierry Baudet en teefjes die daarop geilen.

De minderjarigen in Nederland worden aan alle kanten belaagd en bedreigd door personen die hen zogenaamd helpen of beschermen. Ambtenaren die misbruik maken van bevoegdheden als kinderbeschermers en op schandalige wijze ambtsplichten schenden. Ambtenaren bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie die slinks in de rol van beleid of strategie bepalers of politiek ambtsdragers de jeugd in de verdrukking helpen en het bureau voor meldingen van kinderporno in handen geven van particulieren die met een gezellig team jaar in jaar uit elke ochtend lunchen met elkaar na het analyseren en archiveren van kinderporno.

Het Meldpunt Kinderporno legitimeert het bestaan door te stellen dat anders anonieme melders niet uit de kast komen terwijl iedereen of via bijvoorbeeld een advocaat of een anonymizer op internet anoniem melding doen kan bij de Politie. Het enige wat het Meldpunt Kinderporno hoeft te doen is een anonymizer op Internet voor meldingen aan de Politie en een site met goed advies over hoe via een advocaat anoniem melding gedaan worden kan. Providers die kennis hebben van kinderporno op hun systeem laten dit staan en melden het bij de Politie en halen het weg wanneer de Politie dit aangeeft. Ook kunnen zij ervoor kiezen een eventueel dwangbevel af te wachten of in voorkomende gevallen de rechtmatigheid van een dergelijk bevel in rechte te bestrijden. Providers die meewerken met Meldpunt Kinderporno dragen eraan bij dat de Politie niet alle relevante data in verband met het materiaal in bezit krijgt.

Het is onzinnig en volstrekt in strijd met het systeem van de wet een particuliere organisatie gelegenheid te leveren kinderporno op internet te analyseren met de bevoegdheid het te laten verwijderden. Kinderporno kan op last van de Politie verwijderd worden nadat de Politie alles in verband met het materiaal geanalyseerd heeft. Providers die kennis hebben van kinderporno en dit niet melden of niet verwijderen kunnen zich schuldig maken aan verspreiding van het materiaal. Particulieren standaard als analisten op plaats delict is bij geen enkel misdrijf gebruik of gewoonte. Vervelend wellicht voor een grote groep dat het belang van bestrijding van kindermisbruik meebrengt dat de kinderbescherming in de eerste lijn en analyse, opsporing en vervolging van kinderporno exclusief in handen is van Politie en Justitie.

Veel mensen lijken in verband met kindermisbruik niet te willen begrijpen dat meeste pedofielen er heel normaal uitzien en vaak een rol vervullen waarbij zij veel vertrouwen van en invloed op kinderen krijgen. Pedofielen zijn talenten in het verwerven van vertrouwen onder en contact met hun slachtoffers en 'umfeld'. Ook is pedofilie onder vrouwen een zwaar onderschat fenomeen. De pedofiel heeft niet altijd persoonlijk fysiek misbruik voor bevrediging nodig. De pedofiel kan voldoende aan de trekken komen als toeschouwer of bijvoorbeeld ondersteuner van producenten van het materiaal of van iemand als Joris Demmink die als topjurist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie de meest krankzinnige misdrijven faciliteerde en reeds verdacht wordt van seksueel misbruik van minderjarige jongens.

04-04-2016

Nieuwe Kinderombudsman deelnemer mensenhandel

by J.L. de Kreek — last modified 04-04-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Waarvoor gevreesd werd is bewaarheid. De Tweede Kamer en de Ombudsman hebben Marc Dullaert vervangen voor een handlanger van de criminele organisatie van ambtenaren onder leiding van Joris Demmink.

Margrite Kalverboer is bijzonder hoogleraar Kind, Orthopedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de RUG. Ze promoveerde op onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming. Ze is lid van Raad van Toezicht van de gecombineerde Jeugdzorg en Justitiële Jeugdinrichting Elker/het Poortje. Ze is professor dr. mr. Heeft de Jeugdzorg en de Raad nog nooit ontmaskerd als criminele organisatie.

Margrite Kalverboer zegt in NRC Next dat ze 'kijkt naar wat kinderen nodig hebben'. Dit is een aperte leugen van de professor zoals ook andere gepromoveerden die werken of werkten in de kinderbescherming schandalig liegen. Erik Gerritsen bijvoorbeeld die deskundig is op het terrein van de ongetemde problemen. Kinderen zijn bekend met de ontembaarheid van de problemen die de Nederlandse Kinderbescherming hen opzettelijk levert.

De indrukwekkende lijst publicaties van de prof laat nergens zien dat mr. Margrite Kalverboer haar collega's in Jeugdzorg terechtwijst omdat zij willens en wetens structureel in strijd met het belang van kinderen niet aan waarheidsvinding doen terwijl de wet dit dwingendrechtelijke van hen eist. Om niet te spreken van alle executies op persoonlijke titel.

De nieuwe Kinderombudsman kan met een eenvoudige zoekopdracht in de database van de Ombudsman zien dat de leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming een onwettige organisatie zijn die kinderen gedwongen laten verdwijnen voor geld of ander misbruik of hen anderszins leed toevoegen voor eigen gewin. De moorden van de Jeugdzorg zijn nog niet opgespoord en vervolgd. De prof hoort u er niet over klagen omdat de prof lid is van de Raad van Toezicht van de Nederlandse georganiseerde particuliere mensenhandel.

De VVD vond Dullaert te activistisch. Aldus NRC Next. Het fundament voor de mensenhandel van de Kinderbescherming is gelegd door prominente VVD'ers die ook oorlogscriminelen zijn. Defence for Childeren heeft de prof ook voor gewerkt. Nog nooit heeft de professor iets prijs gegeven over de opzichte internationale misdrijven en mensenhandel van de Nederlandse Kinderbescherming. Overigens wordt pedofilie onder vrouwen zwaar onderschat.

05-02-2016

Pedofielen besturen Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2016 10:30
Opgeslagen onder:

Nederland wordt bestuurd door een club pedofielen waarvan Joris Demmink een lichtend voorbeeld is. Het seksueel misbruik van minderjarige jongens door Joris Demmink is slechts het topje van de pedoseksuele ijsberg van Nederland. Nederlandse ambtenaren hebben een netwerk voor kindermisbruik opgezet. Zij noemen dit kinderbescherming. De Nederlandse kinderbescherming is ordinaire mensenhandel. Mogelijk honderdduizend of meer Nederlandse kinderen per jaar verdwijnen gedwongen in een netwerk voor geld en/of ander misbruik.

In inrichtingen van de kinderbeschermers worden minderjarige meisjes rijp gemaakt voor prostitutie en krijgt de nieuwe lichting loverboys de eerste ervaringen met verkrachten en aanranden. Het regelmatige misbruik van meisjes in de inrichtingen van de kinderbescherming wordt gefilmd met de beveiligingscamera's die overal hangen. Niemand doet wat. Bij de kinderbescherming noemen ze het normaal dat jongens en meisjes gedwongen gemengd verblijven in instellingen waar ze niet uit kunnen. Terwijl deskundigen gescheiden opvang adviseren.

Jongens bij de jongens en meisjes bij de meisjes is een uitzonderlijk normaal uitgangspunt voor huisvesting van minderjarigen die gedwongen op last van de Staat in instellingen moeten verblijven om wat voor reden dan ook. Jongens en meisjes door elkaar heeft geen enkel pedagogisch voordeel voor jongeren die gedwongen in inrichtingen blijven op last van de kinderbeschermers. Het enige pedagogische doel wat bereikt wordt door de kinderbeschermers in de inrichtingen voor de jeugd met jongens en meisjes gemengd onder begeleiding van de pedofielen van Joris Demmink is regelmatige verkrachting en een academie voor misbruik.

Joris Demmink en de VVD en kinderbescherming en pedofilie zijn synoniemen. Pedofilie is een ziekte met bepaalde kenmerken. Eerste kenmerk is dat pedofielen vaak doodnormale hartstikke fijne mensen zijn die heel goed op kunnen schieten met kinderen en door bijkans iedereen vertrouwd worden. Pedofilie is niet een ziekte bij mannen alleen. Het bespreken van pedofilie bij vrouwen zit in de taboesfeer. Het is eenvoudig te zien aan de wijze waarop de kinderbescherming de wet handhaaft, of eigenlijk niet handhaaft, dat de bestuurders en uitvoerders met crimineel oogmerk kinderen beschermen.

09-01-2016

Blank Nederland verkracht kinderen

by J.L. de Kreek — last modified 09-01-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Met de blanke mannen van GeenStijl voorop maken de blanke premier Rutte en zijn blanke staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie zich druk om de aanrandingen van vrouwen in Keulen door asielzoekers. De minister-president heeft het over “aanpassen aan onze normen en waarden”. De staatssecretaris heeft het over “sukkels en randdebielen”. De vraag is wie de echte sukkels en randdebielen zijn? De blanke premier en blanke staatssecretaris zijn door hun terrorisme en internationale misdrijven in Moslimlanden verantwoordelijk voor de vluchtelingen.

Bovendien, en dat vergeet zichzelf über fantastisch vindend blank Nederland, maakt het Ministerie van Veiligheid en Justitie zich schuldig aan grootschalig en structureel misbruik van minderjarigen. Alsof de Gestapo nooit is weggeweest. Dit wordt Kinderbescherming genoemd. In de geest van de Nederlandse normen en waarden hebben de asielzoekers de vrouwen in Keulen beschermd. De kinderen die beschermd worden door het Ministerie van Veiligheid en Justitie voelen zich verkracht.

Daarover iets publiceren doet de Nederlandse journalistiek niet want de kinderen worden verkracht door elite mannetjes van het blanke soort en niet door licht getinte Noord Afrikaanse asielzoekers. Anderen die wel publiceren over het stelselmatige en structurele misbruik van minderjarigen door ambtenaren van het ministerie van “sukkel” Dijkhoff worden steevast voor “koekkoek” weggezet door de journalisten of verslaggevers van GeenStijl of journalist Chris Klomp.

De ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie misbruiken niet alleen minderjarigen op basis van regelmatigheid. Ook worden minderjarigen willens en wetens aan hun lot overgelaten waardoor ze sterven. Daarover is reeds lang geleden gepubliceerd met de bewijselementen daarbij. Blank journalistiek Nederland haalt daarvoor de neus op. Volgens journalist Micha Kat van Revolutionaironline is dit omdat de Nederlandse journalistiek aangevoerd door de blanke Gelauff vuistdiep zit in het pedonetwerk van de blanke Joris Demmink. Daarom moet Micha Kat wegens smaad tien maanden (!) naar de gevangenis van de overwegend blanke onafhankelijke rechtspraak.

Update: Zeker 231 koorknapen in Duitse stad Regensburg misbruikt door blanke Christelijke mannen

27-03-2015

Meldkindersekstoerimse.nl = cover-up

by J.L. de Kreek — last modified 27-03-2015 09:06
Opgeslagen onder:

De nieuwe minister van veiligheid en justitie Ard van der Steur lijkt persoonlijk betrokken bij het afdekken van kindermisbruik en kindersekstoerisme. Als Minervaan wil hij met een nieuwe antipedofiliecampagne de suggestie wegnemen dat hij iets te maken zou hebben met de zogenaamde Demmink Doofpot. Feitelijk bevestigt Van der Steur het al jaren hardnekkig rondzingend gerucht over pedofilie in de justitie waarbij VVD'ers met een verleden bij Minerva betrokken zouden zijn.

De campagne rond meldkindersekstoerisme.nl deugt niet. Opvallend veel particuliere organisaties zijn betrokken bij bestrijding van kindermisbruik en kindermishandeling. Van de jeugdbescherming tot meldkindersekstoerisme.nl. Dit nieuwe meldpunt is een initiatief van Meldpunt Kinderporno op Internet. Wie oplet ziet dat de werkwijze van Meldpunt Kinderporno op Internet juist de mogelijkheid biedt behulpzaam te zijn bij kinderporno op internet. De procedure van melden staat op de site van Meldpunt Kinderporno op Internet.

Het bijzondere aan bestrijding van kinderporno is dat een strafbaar feit gepleegd wordt bij en tijdens de opsporing en vervolging ervan. De kinderporno moet immers bekeken, bewaard en verspreid worden onder anderen die aan opsporing en vervolging doen. Dat is uniek aan bestrijding van kinderporno. Geen ander misdrijf vereist dat de bestrijders van het misdrijf zelf misdrijven begaan om het misdrijf te bestrijden. Alleen al daarom is bestrijding van kinderporno op internet géén taak van particulieren.

Een internetgebruiker, meldt een URL waarop kinderporno wordt verspreid, via het online meldingsformulier van het particuliere Meldpunt Kinderporno op Internet. Het Meldpunt categoriseert en verwerkt de melding waarbij getoetst wordt of het materiaal strafbaar is volgens Art 240b lid 1 Sr. Bij twijfel of het materiaal strafbaar is wordt overleg gepleegd met de Nationale Politie. Het particuliere Meldpunt en niet politie en justitie bepaalt wat kinderporno is. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de Nationale Politie. Hoe is te weten dat het meldpunt ten onrechte kinderporno niet als kinderporno categoriseert?

Als het materiaal strafbaar is wordt er niet onmiddellijk overleg gepleegd met de Nationale Politie, née het Meldpunt traceert de herkomst van de kinderporno. Het gaat dus als particuliere organisatie zelf opzoek naar de bron van de kinderporno. Indien de kinderporno afkomstig is uit Nederland informeert het Meldpunt de Nederlandse politie én de betreffende hostingprovider. Waarom de hostingprovider geïnformeerd wordt valt niet te begrijpen. Is het een verdachte hostingprovider dan kan die direct maatregelen nemen om opsporing en vervolging te voorkomen.

Als het materiaal niet in Nederland gehost staat geeft het Meldpunt de informatie niet door aan de politie. Dan speelt het Meldpunt de informatie door aan een meldpunt in het land van waaruit het materiaal wordt verspreid. Dat zullen in de regel landen zijn die het niet nauw nemen met kindermisbruik. Alle meldpunten zijn aangesloten bij INHOPE, het internationale samenwerkingsverband van meldpunten. Indien er geen samenwerkingspartner in het betreffende land aanwezig is zal de informatie worden doorgegeven aan de Nationale Politie zodat deze via Interpol of anderszins de zaak kan afhandelen.

Dat het Meldpunt Kinderporno op Internet bronnen van kinderporno meldt bij een collega Meldpunt in het land van de bron en niet aan de politie doet wenkbrauwen fronsen. Alleen als er geen particuliere samenwerkingspartner wordt de melding doorgegeven aan de Nationale Politie zodat die de zaak afhandelen kan. Alle meldingen van kinderporno op internet moeten direct terechtkomen bij de politie. Er is geen goede grond voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie om op enigerlei wijze bij te dragen aan het particuliere Meldpunt Kinderporno op internet. Het Meldpunt wordt financieel gesteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Europese Commissie. Dat geld kan direct naar politie en justitie om kinderporno te bestrijden. Mensen die perse anoniem willen melden kunnen dat ook via een advocaat doen

De constructie van melding van kinderporno via particuliere organisaties is mogelijk mede bedacht door Minervaan Demmink die verdacht wordt van seksueelmisbruik van minderjarige jongens, en wordt in stand gehouden door zijn Minerva collega's van de VVD. Ook de criminele jeugdbescherming komt uit de koker van Minerva en het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt bij aan kindermisbruik middels de corrupte Raad voor de Kinderbescherming. Op zaplog.nl is járen gelegden reeds uitgelegd dat andere bedachte maatregelen kennelijk uit de koker van Minervanen of de VVD zoals het KP-fitler, juist dienstbaar zijn aan het verhelen van prominente kinderporno netwerken.

13-02-2015

Taskforce kindermishandeling ondersteunt kinderdiefstal

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2015 10:40
Opgeslagen onder:

Taskforce kindermishandeling is ingesteld door de ministeries Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om bestuurders, managers en professionals nog meer tot gerichte actie aan te zetten. De leden zijn: Eberhard van der Laan (burgemeester), Diana Monissen (De Friesland zorgverzekeraar), Annemarie Penn te Strake ((college procureurs-generaal)), Lenneke Alink (Hoogleraar Forensische gezinspedagogiek), Peije de Meij (Staf Korpsleiding nationale politie), Elise van de Putte (Kinderarts), Aafke Scharloo (Klinisch psycholoog), Jan-Dirk Sprokkereef (Vicevoorzitter Jeugdzorg Nederland), Corinne Dettmeijer (Nationaal Rapporteur Mensenhandel) en Eva Kwakman (Officier van Justitie).

Allemaal zeer deskundige mensen die deelnemen aan de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Geen van geen slaat aan op de schandalige praktijken in de jeugdbescherming om minderjarigen zonder waarheidsvinding en zonder voorafgaande betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten van enig als executoriale titel aangewezen stukken, uit huis te plaatsen of onder toezicht te stellen. Het lot of de verblijfplaats van al die vermiste minderjarigen is onbekend. De minderjarigen worden collectief en individueel buiten de bescherming van de wet geplaatst.

Er zijn talrijke in de media besproken rapporten van autoriteiten waaruit makkelijk blijkt dat de medewerkers van de jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming willens en wetens niet aan waarheidsvinding doen terwijl het de bedoeling is van de wetgever dat zij zich aan de klassieke waarheidsvinding houden. Het blijkt allemaal volstrekt eenvoudig uit de wet en de parlementaire geschiedenis. Iedereen haalt de neus op voor de feiten in de kinderbescherming. Rechters, officieren van justitie, politie, psychologen, psychiaters andere experts allemaal volgen zij Jan-Dirk Sprokkereef en hun collega's in de leugens over de techniek van jeugdbescherming. Stuk voor stuk weten ze beter.

Omdat de jeugdbeschermers niet aan waarheidsvinding doen komen al die bekende zaken over de dood van Savanna en het Maasmeisje en de broertjes Ruben en Julian en de UHP van Hansje in een volstrekt ander licht te staan. Plotseling is helder waarom het allemaal mis ging met deze jeugdigen. Omdat de kinderbeschermers opzettelijk wederrechtelijk niet aan waarheidsvinding doen. Probeer het ze een keer uit te leggen. Er is nergens een ingang te vinden om de zware misdrijven van de ambtenaren in de jeugdbescherming gerepareerd te krijgen want de deelnemers aan deze walgelijke misdrijven zitten ook bij politie, en het openbaar ministerie, de rechtspraak en de ministeries.

Het is helemaal niet moeilijk een goede vorm te geven aan de jeugdbescherming. Kennelijk is daaraan geen behoefte. Er worden ingewikkelde wetten, regelingen en protocollen opgesteld die misleiden en jeugdbeschermers afhouden van wat ze moeten doen: jeugdbeschermen. De jeugdbeschermers bezitten vergaande justitiële middelen in het privaatrechtelijke kader zonder dat daar enige vorm van rechtsbescherming voor kind of ouders tegenover staat. Alles vindt met gesloten deuren plaats. Er is geen enkele controle mogelijk van de walgelijke praktijken van de jeugdbeschermers. Wie de feiten openbaart op internet wordt juridisch kapot gestalkt want dat is dan laster of smaad. Voorbeeld na voorbeeld waarbij minderjarigen, vaak baby's nog, die zonder waarheidsvinding bij ouders zijn weggehaald en eerst na de onrechtmatige UHP zijn misbruikt of mishandeld.

Omdat het niet gaat zoals het moet, moet het zoals het gaat. Keer op keer sluiten autoriteiten zich af voor de misstanden in de jeugdbescherming. De voortgaande weigering de vrijheidsontnemingen van de minderjarigen te erkennen of deugdelijke informatie te verstrekken over het lot of de verblijfplaats van de minderjarigen is bestanddeel van het misdrijf gedwongen verdwijning. Dit misdrijf is een internationaal misdrijf en strafbaar gesteld met levenslang. Meer dan honderdvijftig duizend minderjarigen worden per jaar gestalkt en belaagd door jeugdbeschermers omdat zij de latente zorgvragen willen invullen. Politie wordt uit buurten wegbezuinigd en jeugdbeschermers komen er voor in de plaats.

Niemand kan zeggen het niet geweten te hebben omdat de wet helder is en nu reeds jaar na jaar de misselijkmakende feiten aan het licht komen. De Commissie Samson, de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en natuurlijk gewoon de wet laten er geen enkel misverstand over bestaan dat de manier waarop de jeugdbeschermers invulling geven aan hun ambtelijke bediening zuiver onrechtmatig is en extreem crimineel. Georganiseerde ambtelijke criminaliteit van hoog niveau, misbruik van autoriteit, dood dood schuld, verkrachting, ander misbruik, het is allemaal vaste prik in de jeugdbescherming. Het taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik met al de prominenten die daaraan deelnemen dekt de zware internationale misdrijven in de jeugdbescherming af met de mantel der liefde en gaat over tot de orde van de dag.

10-03-2014

Aangifte kinderhandel jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 10-03-2014 14:03

Maandag 10 maart 2014 is schriftelijk bij de officier van justitie aangifte gedaan tegen de jeugdzorg waaronder tevens begrepen de Raad voor de Kinderbescherming in verband met kinderhandel. Gezien het verenigingsverband waarin de misdrijven gepleegd zijn is er ook aangifte gedaan van deelname aan een criminele organisatie. Opvallende naam in de aangifte is die van oud secretaris-generaal mr. Joris Demmink.

De aangifte staat zonder bijlage online. Interessant hierbij om te beluisteren is het interview wat Talk2Myra 08 maart 2014 gehad heeft met Marcel Vervloesem naar aanleiding van de getuigenverklaringen inzake internationaal pedofielennetwerk met betrokkenheid van de Nederlandse Justitie en waarschijnlijk Joris Demmink. Marcel Vervloesem is pedojager die zelf twee keer celstraf ontvangen heeft in verband met door hem ontkend misbruik van minderjarigen. 

Marcel Vervloesem merkt op dat dossiers in samenhang moeten worden gezien. Zo is het. De pedo-dossiers van de Roestige Spijker, Bakker Shut Stichting en KOL met in de hoofdrol Joris Demmink, moeten in samenhang gezien worden met de jeugdzorg- en terrorisme dossiers van Bureau de Kreek. Er zijn meerdere aangiften waarin Demmink genoemd is. Daaronder aangiften van gijzeling en misbruik van minderjarigen, kinderhandel, oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven. 

Het is iedere keer de naam Joris Demmink die de kop op steekt in verband met deze rechtsstaat en openbare orde ondermijnende zware misdrijven. Tegelijk met de ambtstermijn van Joris Demmink als secretaris-generaal van het ministerie van veiligheid en justitie verandert de maatschappij op een aan terrorisme gerelateerde wijze. Marcel Vervloesem vertelt dat Nederland het centrum is van een internationaal opererend netwerk hardnekkige pedoseksuelen. Dat daarover in de Nederlandse pers niks te lezen is komt omdat Nederland de kern vormt van dit netwerk wat geleid wordt door ambtenaren in de publieke en semi-publieke sector.

Ketenpartners van politie en justitie vormen de grootste bedreiging van de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling van minderjarigen naar volwassenheid. Personen die welhaast dagelijks prominent in de aandacht staan omdat zij bestuurders zijn in Nederland. Wat bijzonder opvalt in Nederland in verband met bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen ten opzichte van de bestrijding van andere misdrijven is dat bij bestrijding van kindermisbruik civiele partijen een hoofdrol spelen. Zedenrechercheurs buitenspel zettend. 

Met de transit verdwijnt de politie uit de straat. Dwang- en drangmiddelen worden overgelaten aan de duurdere jeugdzorg wat opzettelijk in strijd met de wet niet aan waarheidsvinding doet. De jeugdzorg is civiel, en ook het Meldpunt Kinderporno is civiel. Waar zijn soortgelijke diensten in verband met bijvoorbeeld wietteelt? Ook worden ambtelijk voorstellen gedaan in verband met bestrijding van kindermisbruik die juist imponeren als maatregelen die netwerken van prominente pedofielen verhelen. Het kinderporno-filter is daarvan een in het oog springend voorbeeld. Hoe sympathiek het ook lijkt. Iedereen is tegen kinderporno. Een filter voorkomt dat men het onverhoeds tegenkomen kan. 

Elke wietteler had graag een filter wat voorkomt dat de wietvelden gezien worden kunnen. De procedure van melden van Meldpunt Kinderporno op Internet leidt tot een alerteringsfunctie van het meldpunt voor bronnen van kinderporno op internet in het buitenland. Opgericht door hacker Felipe Rodriquez die ook aan de basis staat van XS4ALL. Niet alles wat deze man gedaan heeft verdient een prijs. Het is in mei 1996 officieel in werking gesteld door toenmalig minister van Justitie. Toen was Demmink directeur-generaal van het ministerie van Justitie. Ook is Demmink prominent lid van het oorlogsmisdadige VVD. Demmink besmet de hele samenleving met zijn werk voor een terroristische en criminele organisatie van ambtenaren.