U bent hier: Home / Topics / MH17

MH17

02-10-2016

JIT wordt bedrogen

by J.L. de Kreek — last modified 02-10-2016 06:00
Opgeslagen onder:

De publicaties van het JIT en de OVV over de aanslag op de MH17 doen vermoeden dat het Openbaar Ministerie bedrogen wordt over de herkomst van de BUK waarmee de MH17 is neergeschoten. De BUK is mogelijk uit Rusland geïmporteerd omdat Rusland de thuisbasis is van de onderneming die de ontwerper is van de BUK. De BUK was na import bezit van een divisie onder gezag van Oekraïense autoriteiten. De BUK is vergezeld gegaan van een transport van tanks en de mogelijkheid van luchtsteun van Oekraïens Grondgebied. De BUK komt meest waarschijnlijk uit Luhansk.

Dat het OM denkt dat de BUK in bezit was van separatisten al dan niet gefaciliteerd door Rusland is het gevolg van bedrog van het OM door Oekraïense en mogelijk ook Amerikaanse en Nederlandse prominente personen. Zeer waarschijnlijk is de MH17 neergeschoten op gezag van dezelfde terroristische organisatie die ook verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001, knap de schuld in schoenen van derden schuivend. Dit is de terroristische organisatie van de helden van Wilders. Deze organisatie is ook verantwoordelijk voor WOII en de Holocaust en dus Hitler. Onder andere het personeel van de Telegraaf Media Groep en het personeel van het Nieuw Israëlitisch Weekblad zijn betrokken bij deze organisatie.

In Nederland worden leden van de Rechtspraak bedreigd met “afschrikwekkende consequenties” door leden van de terroristische organisatie van de helden van Wilders om de Nazi-feiten van de helden van Wilders en de verantwoordelijkheid van de organisatie voor de aanslagen in de VS 11 september 2001 te ontkennen of ervan weg te kijken. Omdat meeste mensen niet weten dat Geert Wilders en Jan Roos betrokken zijn bij de aanslagen in de VS 11 september 2001 en dat de helden van Wilders de initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, begrijpen meeste mensen niet dat het Openbaar Ministerie zeer wel mogelijk bedrogen wordt in verband met de aanslag op de MH17 zodat er kans is op oorlog met Rusland.

Het risico bestaat dat de MH17 bewust en weloverwogen is neergeschoten met oogmerk de omstandigheden in Oekraïne te laten escaleren en Nederland als haantje de voorste te betrekken bij oorlog met Rusland. Het referendumbedrog van de Telegraaf Media Groep onder leiding van Jan Roos in verband met het associatieverdrag met Oekraïne moet in deze context begrepen worden. Jan Roos en co willen dat Nederland en de EU de handen van Oekraïne aftrekken zodat kans op escalatie toeneemt. De Telegraaf blijkt in 1924 reeds diepgaand betrokken te zijn bij de voorbereidingen op de Holocaust met kennis van de gevolgen voor de Joden omdat dit was voorspeld in de plannen die journalisten van de Telegraaf toen reeds in bezit hadden, de schrijver in de wakkerste krant van Nederland op een voetstuk plaatsend.

Nederland en Nederlanders hebben een sleutelrol gespeeld in verband met de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Omdat Rotterdam doorvoerhaven was van de transporten van tientallen miljoenen Dollars uit de Verenigde Staten van Amerika voor Adolf Hitler persoonlijk juist om een gewelddadige revolutie uit te voeren, en omdat Amsterdam centrum was van acceptatie van de Holocaust door de Zionisten waaronder de familie van vice premier Lodewijk Asscher. Er zat één persoon tussen de financiers van Hitler en de Führer. Dit was de koerier van het geld die dat aan Adolf Hitler in persoon heeft overgedragen. De gesprekken die hij met Hitler heeft gevoerd geven een kijkje in het karakter van de leider wat Jodenlievender is dan de Zionisten iedereen graag doen geloven. Ook in der Angriff, diep in de oorlog, schrijven de Nationaal Socialisten positief over de ebenburtige joden en negatief over de onaangename schijnvertoning van de zogenaamde "goede Joden.

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn projecten van de families Rothschild en Rockefeller en de Katholieke Kerk die na de Franse Revolutie macht en vermogen verloren aan de burgerij en de Staat. Zij willen hun aristocratisch wereldbestuur en rijkdom uit het verleden, inclusief slavernij, restaureren en Jeruzalem als wereldhoofdstad voor hun Duizendjarig Nazirijk. Dit Voortbouwend Nazirijk heeft de MH17 neergeschoten! Dít Rijk van door journalisten faciliterende industriëlen ambieert verdere vernietiging van álle Joden met een finale Holocaust en separatie van álle overige minderheden. Segregatie, ontbinding van democratie en mensenrechten is het oogmerk van de terroristische organisatie waaraan Jan Roos en Geert Wilders prominent deelnemen en die meest waarschijnlijk de MH17 heeft laten neerschieten. 

Het is niet uitgesloten dat BUK “3*2” in de nacht voor de aanslag via Rusland op eigen kracht de grens is gepasseerd, daar op de Volvo dieplader is gereden en met een escorte een omweg heeft gemaakt om op moment x de MH17 neer te schieten en vervolgens terug te keren naar de basis in Rusland. Waarom de BUK helemaal van Luhansk naar Donetsk is gereden om vervolgens via Zuhres en Torez naar Snizjne te gaan is een raadsel. Daarin zit geen logica. Risico bestaat dat de BUK begeleid door een patrouille vuurvaste Oekraïners bij Luhansk schielijk de “lijn” is gepasseerd, opzichtig een omweg heeft gemaakt, de schijn heeft gewekt dat het uit Rusland kwam om vervolgens op het juiste moment de MH17 doelgericht uit de lucht te schieten, waarna professioneel als onderdeel van het plan het OM wordt bedrogen omtrent de herkomst van de BUK en betrouwbaarheid van overige informatie.

30-09-2016

Oekraïne schoot MH17 neer

by J.L. de Kreek — last modified 30-09-2016 06:00
Opgeslagen onder:

De persconferentie van het Joint Investigation Team (JIT) 28 september 2016 in verband met de aanslag op de MH17 doet in redelijkheid vermoeden dat de BUK die de MH17 heeft neergeschoten in bezit was van de Derde Divisie te Lugansk. Er is geen twijfel dat de BUK op de bekende foto van Paris Match de bewuste BUK is die de MH17 heeft neergeschoten. Volgens Bellingcat is “3*2” het 'board number' van deze BUK.

Bellingcat stelt ook dat het 3*2 nummer duidt op de Russische “53rd Anti-aircraft Missile Brigade”. Voorts stelt Bellingcat dat de 'board nummers' niet uniek zijn. Theoretisch kan elke brigade een BUK hebben met hetzelfde identificatie nummer. Aldus Bellingcat op pagina 2 van het rapport “the lost digit – Buk 3*2”. Bellingcat stelt ook dat het alleen voertuigen heeft onderzocht die in verband staan met de Russische “53rd Anti-aircraft Missile Brigade”.

Voorts laat Bellingcat zien dat het onderzoek van Bellingcat geen sluitend bewijs levert dat de BUK die de MH17 heeft neergeschoten ook daadwerkelijk één van de door Bellingcat onderzocht BUKs is met 3*2 nummer van de “53rd Anti-aircraft Missile Brigade”. Van de persconferentie van het JIT van 28 september 2016 is bekend dat een BUK-systeem bestaat uit vier voertuigen waaronder een “TELAR” die de raketten afschiet en een “mobiele radarvoertuig”. 

Ook is van de persconferentie bekend dat het JIT rader gegevens van een mobiel radarvoertuig in Oekraïne heeft bemachtigd waaruit blijkt dat er geen SU in de buurt van de MH17 aanwezig was. Het Jit schrijft:

Onlangs is het JIT na intensief speurwerk ook nog een videobestand op het spoor gekomen met relevante primaire militaire radargegevens van het gebied, die zijn opgenomen door een mobiele radar in Oekraïne.  

Niemand vraagt zich af of dat mobiele radarvoertuig in Oekraïne misschien onderdeel was van het BUK-systeem wat de MH17 heeft neergeschoten. Volgens de persconferentie van het JIT werd dit radarvoertuig gebruikt om “software te testen”. Voorts circuleert op internet een interview van Anatoly Sharij met een voormalig militair van het Oekraïense leger en lid van de bemanning van BUK 312. Deze persoon zegt:  This is how you decipher 312:

  1. stands for the third (Lugansk) division,
  2. stands for the battery number, ours was no. 1,
  3. stands for one of the 2. service units in each battery, ours was no.

De BUK van Paris Match is BUK 3*2. Dat is waarschijnlijk een BUK van het Derde Lugansk Divisie van het Oekraïense leger omdat de Volvo dieplader waarop de BUK vervoerd is uit Oekraïne komt zoals het telefoonnummer op de dieplader bewijst. De begeleidende voertuigen komen volgens hun kentekens uit de Donetsk regio. Zowel Donetsk als Luhansk waren deels onder controle van Oekraïense autoriteiten en voor een ander deel onder controle van Separatisten. Hoewel het ook een Russische BUK zijn kan want kennelijk gebruikt zowel het Russische als het Oekraïense leger “3**” nummers als “board numbers” om hun BUK mee te identificeren, mag niet worden uitgesloten dat het JIT is misleidt door Oekraïense en mogelijk ook Amerikaanse autoriteiten

Van de Amerikanen is bekend dat zij valselijk de schuld van de aanslagen in de VS 11 september 2001 in de schoenen van Arabieren schuiven terwijl het evident is dat de vliegtuigen niet de oorzaak zijn van het instorten van de torens van de Twin Towers - en dat chaos in Oekraïne en Europa en oorlog met Rusland past in het the Grand Chessboard en de lust naar dominantie van de leden van the Project of the New American Century.

20-03-2016

GeenPeil ende MH17

by J.L. de Kreek — last modified 20-03-2016 13:33
Opgeslagen onder:

Het risico bestaat dat volgers van de helden van Wilders betrokken zijn bij de aanslag op de MH17. Open bronnen wijzen op deelname van Kiev aan de aanslag op de MH17. Wanneer volgers van de helden van Wilders betrokken zijn wordt negatieve aandacht vanzelfsprekend ook gevestigd op GeenSteil en Telegraaf die diep bij Geert in zijn hol verblijven en voorts bewust verhelen dat de helden van Wilders de grote kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Daarom neemt GeenStijl middels GeenPeil afstand van Kiev.

Het is GeenStijl en GeenPeil te doen om het trollen van besluitvorming in Den Haag en om tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsen. De hele groep van GeenStijl vanaf Dominique Weesie die zich nu als een schimmel verspreidt in medialand kijkt willens en wetens weg van de extreem zware Nazifeiten van de helden van Wilders en de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide die de Blonde Geit politiek ambtelijk in Moslimlanden begaat.

Ook neemt GeenStijl deel aan het bedreigen van ambtenaren in verband met de besluitvorming voor de Haagse Schilderswijk en het vervalst met GeenPeil aanvragen voor het referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne. Daarover is geklaagd bij de Raad van State. De Raad heeft klager niet ontvankelijk verklaard en verder accepteert iedereen gewoon het bedrog van GeenPeil. Wanneer Kiev inderdaad betrokken is bij de aanslag op de MH17 is het in ieder geval in het belang van Opsporing en Vervolging zo veel mogelijk associaties met Oekraïne te bezitten.

 

24-02-2016

BUK ende Bellingcat

by J.L. de Kreek — last modified 24-02-2016 12:35
Opgeslagen onder:

Bellingcat stelt bewijs te hebben dat BUK 3*2 verantwoordelijk is voor de aanslag op de MH17. Bellingcat stelt dat de Russen deze BUK naar Oekriane verscheept hebben. BUK 3*2 is de BUK van Paris Match. Iedereen zal het er over eens zijn dat 3*2 het nummer is van de BUK waarvan Bellingcat zegt dat het een Russische BUK is die verantwoordelijk is voor de aanslag op de MH17.

Het nummer op de BUK wordt een "TELAR number" genoemd. Volgens de website www.ukrainewar.info heeft de "deputy commander" van BUK 312 het volgende gezegd over het "TELAR number" van deze BUK:

  •  3 stands for the third (Lugansk) division,
  • 1 stands for the battery number, ours was no. 1,
  • 2 stands for one of the 2. service units in each battery, ours was no.

Op grond van de bovenstaande "open source" data is de MH17 het meest waarschijnlijk neergeschoten door een BUK van de Lugansk-divisie van het Oekraïense leger met TELAR het nummer 3*2. Wie weet geimporteerd van de Russen. Omdat BUK 3*2 ook BUK 312 zijn kan en niks is uitgesloten moet ermee rekening gehouden worden dat het ook kan dat de daders gezocht moeten worden in kringen van Geert Wilders, Jan Roos, GeenStijl en Telegraaf.

17-09-2015

Olaf Koens = vijand

by J.L. de Kreek — last modified 17-09-2015 06:00

Journalist Olaf Koens die bijdraagt aan de propaganda van de terroristische organisatie die oorlog met Rusland voorbereidt mag bij de Wereld Draait Door van oorlogscrimineel Matthijs van Nieuwkerk het hoogste woord voeren. Westerse journalisten zijn de vijand in Rusland beweert Koens bij DWDD. Nogal wiedes: het Westen voert extreem agressief en onbevoegd oorlog in Moslimlanden, heult met de Nazi's van Oekraïne en Olaf Koens zwijgt over de contrabande.

Ook verzwijgt Olaf Koens in alle toonaarden de feiten die elke journalist van zijn kaliber begrijpen kan namelijk dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn. Russen hebben daarover een interessante theorie die voor alle journalisten op aarde op waarheid en feitelijke juistheid is te onderzoeken. De theorie van de Russen is dat een atoombom onder de torens van de Twin Towers de oorzaak is van de instorting.

Zeker is dat de vliegtuigen onvoldoende energie bezitten om het instorten met welhaast vrije val snelheid in het eigen fundament mogelijk te maken. Er is heel veel extra energie toegevoegd aan de aanslag met de vliegtuigen om de torens van de Twin Towers te laten instorten. De vliegtuigen waren een afleidingsmanoeuvre. De vliegtuigen die invlogen op de Twin Towers waren mogelijk geen vliegtuigen. Het kunnen kruisraketten met Holographic CCD geweest zijn want die techniek bestaat in de Verenigde Staten van Amerika.

De torens van de Twin Towers zijn gebouwd om meerdere inslagen van grote vliegtuigen te weerstaan. Het stalen geraamte functioneerde als een hor. Vliegtuigen die daar tegenaan vliegen blijven steken. Zeker is dat gewone Boeing lijntoestellen niet als een mes door zacht boter dwars door de torens van de Twin Towers kunnen vliegen en aan de andere kant exploderen.

Wat iedereen gezien heeft kan alleen met speciaal industrieel apparatuur na uitgebreide zorgvuldige voorbereiding op en/of aan de kern en/of het fundament van de stalen torens van de Twin Towers. Specialisten hebben mogelijk talrijke hoogwaardige explosieven aangebracht op strategische locaties in de torens van de Twin Towers om de torens op uur U na de aanslagen met de vliegtuigen te laten instorten zoals ze ingestort zijn.

Journalisten die deze feiten niet volgen en het onderwerp zelfs onbesproken laten of lacherig doen over zogenaamde complottheoristen zijn deelnemers aan de internationaal opererende terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001. Het zijn hoofdzakelijk westerse journalisten die kennelijk denken dat vrije meningsuiting en journalistieke vrijheid inhoudt dat zij over alles straffeloos de eigen waarheid prediken kunnen.

Olaf Koens voorkomt dat iedereen vanzelf zien kan dat volgers van de helden van  Geert Wilders goede kans maken de feitelijke verantwoordelijken te zijn voor de aanslag op de MH17. Omdat Olaf Koens met een groot aantal onderwerpen journalistiek omgaat alsof hij niks geleerd heeft op school, zien weinig mensen dat de helden van Wilders de wegbereiders zijn van Hitler en de gaskamers en dat volgers van deze kwasten schuld hebben aan de huidige crisis overal beginnend 11 september 2001. De Russische Beer brult als van ouds naar de oude vijand die de Nazi's en fascisten altijd geweest zijn.

25-04-2015

Oekraïne kruisigt separatisten

by J.L. de Kreek — last modified 25-04-2015 10:11
Opgeslagen onder:

Aan de zijde van de Oekraïense bondgenoten vecht het Azov Batallion. Het Azov Batallion is de gevechtseenheid die eigenaar is geweest van BUK 312 die mogelijk de MH17 heeft neergeschoten. De website Russian Insider heeft op YouTube een video geplaatst waarin verondersteld leden van het Azov Batallion een 'Prisoner of War' kruisigen en verbranden. Wat er gezegd wordt in de video is vertaald. De personen in de video zeggen zelf van het Azov Batallion te zijn.


"Wij, soldaten van het Azov Battalion, vechten tegen Moskal (Russische) vuil. Alles wat op het punt staat te gebeuren zal iedereen worden aangedaan die seperatisme helpt."

07-04-2015

SU-25 schoot MH17 neer

by J.L. de Kreek — last modified 07-04-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Wat het kabinet wist van raketten in de regio Oost-Oekraïne doet er niet toe want de MH17 is neergeschoten door een SU-25. In het onderzoek naar de aanslag op de MH17 volgt de Nederlandse pers de 'lead' van de Oekraïense geheime dienst en wordt vergeten dat deze dienst er belang bij hebben kan te verhullen dat een Oekraïens SU-25 de MH17 neerschoot. Het kan best zijn dat de separatisten een BUK in bezit hadden met het nummer 3XX. Het sporenonderzoek aan de wrakstukken van het vliegtuig wijst op kogels en niet op een afgeschoten raket die inslaat.

De SU-25 is een 'close-support' vliegtuig. Het kan vliegen tot boven de 10.000 meter. Volgens de 'service ceiling' van de MH17 kan het vliegtuig niet hoger dan 7.000 meter in verband met de condities voor de bemanning. Service ceiling is wat anders dan de 'absolute ceiling'. De SU-25 is ontwikkeld analoog aan de A-10 Thunderbolt, een Amerikaanse aanvalsvliegtuig. De vliegtuigen zijn vrijwel identieke uitgevoerd, behalve dat de SU-25 sneller en krachtiger is. De A-10 Thunderbolt heeft een dienst plafond van 45.000 voet. Het bekende absolute plafond van de SH-25 is 15,8 Km.

De SU-25 is een militair vliegtuig zonder luchtdruk in de cabine. Het vliegtuig zelf is technisch in staat hoger te vliegen dan 10.000 kilometer. Voor militaire operaties wordt de 7.000 grens opgeheven. De piloot kan een aantal manoeuvres uitvoeren. De SU-25 vliegt soepel naar een hoogte van 10.000 meter. Het door RTL opgevoerde stuk metaal wat van een BUK-raket zou kommen en een Russisch symbool heeft zegt niks want Oekraïne heeft vooral Russische wapens. Het kan altijd nog van de BUK van de Neonazi's komen. De gaten in de cockpit imponeren als kogelgaten volgens een forensische waarnemer. Een ander heeft het over het spoor van een schampschot langs brokstukken van het vliegtuig.

Was het een BUK geweest dan waren de condenssporen van de raket in een omtrek van 80 kilometer te zien geweest. Iedereen had daarvan foto''s gemaakt. Die paar foto's van een beetje rook twintig kilometer zuidelijk van de crashsite was rook van een onschuldig brandje. Ook maakt de BUK een denderend kabaal als de raket wordt afgeschoten. Er is geen enkel overtuigend bewijs dat de MH17 is neergeschoten door een BUK raket. Bewegingen van BUK's op de grond worden vooringenomen geïnterpreteerd. Niet gekeken wordt naar het belang van de Oekraïense geheime dienst om het spoor naar de SU-25 uit te wissen.01-04-2015

HM17 onthoofdt Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 01-04-2015 16:40
Opgeslagen onder:

Zelfs op basis van alle informatie vandaag op internet, bij het AD, Trouw, Bellingcat, de officiele rapporten tot nu, blijft het vermoeden bestaan dat de groep van Wilder en niet de Russen of de separatisten schuld heeft aan de aanslag op de MH17. De foto van die rookwolk een kilometer of twintig ten zuiden van de crashsite is van een gewoon brandje wat niks voorstelt. De man die de foto's gemaakt heeft relateert geluid en twee rookwolken aan elkaar terwijl dat niet vanzelfsprekend is.

Het veld waar de bewuste BUK gestaan zou hebben is twintig kilometer zuidelijk van de plek waar de meeste wrakstukken liggen. Afziende van de richting waarop de raket geschoten zou zijn is deze voorlangs het vliegtuig gegaan om het aan bakboord te beschadigen. De reële kans bestaat dat de BUK die de MH17 neergeschoten heeft komt uit Oekraïne en mogelijk gefinancierd is door een deelnemer aan de groep van Wilders. De raket is misschien van de Russen gestolen. In plaats dat de separatisten de BUK van de Russen gestolen hebben.

Dat de BUK van de Russen geweest zou zijn is onwaarschijnlijk omdat de BUK die geschoten zou hebben een 3XX-numer bezit. De Russen voeren de 1XX en 9XX-nummers. Er is nergens een foto te zien van een erkend Russisch konvooi met 3XX-nummers. De witte-dieplader van de BUK is typisch voor Oekraïne want de Russen gebruiken groene-diepladers. Dat de dieplader gestolen is kan een verzinsel zijn van de eigenaar. Niemand weet of die man de waarheid spreek.

Zeker is dat BUK 312 maart 2014 gesignaleerd is op een witte-dieplader in handen van de volgers van de helden van Wilders. BUK 3-whatever is de meest waarschijnlijke BUK die geschoten zou kunnen hebben. Uit alle bronnen komt geen andere BUK nadrukkelijker naar voren dan de BUK met het 3-whatever-nummer die geschoten heeft. Door dat nummer is het niet waarschijnlijk dat deze BUK voorafgaande de aanslag in bezit is geweest van de Russen. De BUK kan van Oekraïne gestolen zijn door separatisten. Dat de BUK gestolen is van Oekraïne schijnt ontkend te worden.

Als de separatisten geschoten hebben waar komt de gespecialiseerde bemanning dan vandaan? Een mogelijkheid is dat Oekraïne zelf met de BUK in separatisten gebied was. Het doet alsof de witte-dieplader gestolen is, of het heeft de dieplader zelf gestolen en is met BUK en dieplader aan de haal gegaan. De telefoongesprekken die gevoerd zijn die zijn authentiek volgens het OM. Wie deze gesprekken voert is niet duidelijk. Welke taal wordt gesproken is ook niet helder. Of iedereen in Oekraïne dezelfde taal spreekt is ook niet duidelijk.

Hoe is te weten dat de telefoongesprekken die gevoerd zijn daadwerkelijk komen van de Russen en de separatisten? Waarom gaan deze gesprekken over de BUK die geschoten geeft? Het gesprek op zichzelf is ronduit cryptisch. Weinig tot niks uit op te maken. In de artikelen wordt alles ingevuld, terwijl het onderzoek van NEO en TU-Delft alleen gaat over de locatie waar de eerste rookwolk gesignaleerd zou zijn. Volgens het bijgeleverde beeldmateriaal imponeert dat veldje als een normaal veldje waaraan te zien is dat een stuk grond bewust in brand is gestoken zoals wel vaker gebeurt met gewas.

Heel vaak steken boeren de fik aan in het veld om wat voor reden dan ook. De indruk wordt gewekt alsof de BUK een veld in de fik heeft gestoken en dat de boer met een wal het brandend veld gedoofd heeft. Dat is niet waarschijnlijk. Er zijn nergens schroeiplekken of sporen te zien. Is iedereen dan heel hard bezig geweest onherkenbaar te maken dat daar een BUK de aarde heeft verschroeid? Heeft de BUK de gevechtsvliegtuigen willen verjagen die de MH17 belaagden? De kans bestaat, deze is nog altijd reëel, dat BUK 3XX uit Oekraïne komt. Alsdan is Wilders grote kanshebber schuldig te zijn aan die aanslag omdat deelneemt aan de betrokken terroristische organisatie.

31-03-2015

Iedereen heeft BUK

by J.L. de Kreek — last modified 31-03-2015 06:00
Opgeslagen onder:

De Mainstream Media claimt de waarheid in verband met het neerhalen van de MH17. Het gaat om de rationele beoordeling van de feiten en de cijfers. Iedereen heeft BUK's in het gebied waar de MH17 is neergeschoten. Overal stonden BUK's opgesteld. BUK's reden af en aan. Vermoed wordt dat de BUK op de door Paris Match gefotografeerde dieplader de MH17 heeft neergeschoten. Van deze dieplader wordt gezegd dat deze gestolen is.

Als de dieplader gestolen is, waarom is de BUK dan niet gestolen? Bekend is dat de door het Westen gesteunden Neo-nazi's in Oekraïne ook BUK's bezitten op diepladers soortgelijk aan de dieplader waarop de BUK van Paris Match is getransporteerd. Bekend is dat aan Westerse zijde van de strijd in Oekraïne partijen betrokken zijn die belang menen te hebben bij oorlog met Rusland. Ook is bekend dat aan Westerse zijde partijen deelnemen die knalhard liegen over de ware toedracht van het instorten van de Twin Towers.

Het is niet uitgesloten dat de separatisten het vliegtuig van Malaysia Airlines uit de lucht geschoten hebben met een BUK alleen zij hebben daar geen enkel belang bij. Ook de Russen hebben geen belang bij betrokkenheid bij het neerhalen van verkeersvliegtuigen vol westerlingen tenzij Rusland laat zien dat het terrorisme en de genocide van het vrije westen in Moslim landen gewroken worden moet. Partijen die belang hebben bij het neerhalen van de MH17 bevinden zich aan de kant van het Westen.

Waarom is een gestolen dieplader nodig om een van de Russen gekregen BUK systeem terug te brengen naar Rusland? Hoe zit dat met het veld van waar de raket van de BUK gelanceerd is? Nergens zijn duidelijke kaarten te vinden. Bewoners van Oekraïne hebben misschien wel meer te vrezen van de neo-nazi's dan van de separatisten. Wat er is aan beeldmateriaal van bijvoorbeeld het AD of RTL is ronduit verwarrend. Wat opvalt is dat een link tussen BUK 312 en de BUK van Paris Macht ontkend wordt terwijl de nummers beide 3x2 zijn.

Het is niet zo dat BUK 312 van Oekraïne is en BUK 322 van de Russen. BUK's die 'for sure' van de Russen komen hebben 1xx of 9xx nummers. Het beeldmateriaal van Bellingcat en de voertuigen database van deze club associeert BUK 312 juist steeds met de BUK van Paris Match. In ieder geval associeert de voertuigen database van Bellingcat de BUK van Paris Match met Oekraïne en niet met Rusland. Nergens is een onderzoek te vinden over de BUK's die door Oekraïne het gebied van de separatisten zijn ingebracht. Blijven de Oekraïense strijders netjes achter de linie of trekken zij ook separatisten gebied in? Daarover wordt niks gezegd.

In de periode rond de aanslag op de MH17 zijn er BUK-transporten aan de zijden van alle strijdende partijen geweest. Alleen wordt gefocust op wat bekend verondersteld wordt aan de zijde van de separatisten. Informatie van Oekraïne wordt als betrouwbaar geïnterpreteerd en wat de Russen of separatisten beweren wordt subiet negatief uitgelegd. De Mainstream Media had het oordeel over de who's done it al klaar voordat de MH17 de grond raakte, bij wijze van spreken.

Er is nog geen enkel bewijs geleverd. Toch weten de MSM het al. Het kan dat het klopt wat de MSM beweert. Alleen met 9/11, Irak en nog wat major feiten zit de MSM er ook vierkant naast en faciliteert het juist de daders. In verband met het neerschieten van de MH17 kan het ook zijn dat de MSM aan de kant van de daders een verhaal bouwt om opsporing en vervolging te misleiden. Het is niet te zeggen. De standpunten in de MSM dat de raket uit Rusland komen moet is veel te kort door de bocht. Vermoedens en aannames die aan elkaar worden gebreid tot een schijnbaar coherent verhaal alleen de onderliggende bewijzen overtuigen tot nu toe niet.