U bent hier: Home / Topics / Mensenhandel

Mensenhandel

22-01-2018

Bram Bakker publiekelijk affakkelen

by J.L. de Kreek — last modified 22-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Bram Bakker ontvangt voor zijn optreden veel lof wat hij niet verdient. Bram Bakker is schrijver, uitgever, hardloper, artiest, organisator, ondernemer en psychiater. Iemand die zoveel doet kan nergens écht goed in zijn. Het Depressiegala van Bram Bakker en zijn collega psychiater Esther van Fenema was ook een magere vertoning waar Wannabe Nederland zichzelf presenteerde ter overstaan van secretaris-generaal VWS Erik Gerritsen. Bepaalde personen met kennis van feiten ambiëren de strafvervolging van Erik Gerritsen want hij is leider van georganiseerde ambtelijke misdaad.

Deze georganiseerde ambtelijke misdaad is schuldig aan internationale misdrijven zoals gedwongen verdwijning van minderjarigen en/of anderszins toevoegen van leed aan minderjarigen. Soort Gestapo voor kinderen. Toegegeven. De feiten zijn nog niet allemaal officieel geobjectiveerd.

Dat moet de strafrechter doen in de zaak tegen Erik Gerritsen en zijn vrienden zoals Bram Bakker en de profiteurs die hij op het podium zet. Bram Bram Bakker heeft een zoon. Die mocht ook optreden op het Depressiegala om iedereen te laten zien dat hij compleet gestoord is. Er is geen drugs die hij niet consumeert. Het Depressiegala is vooral bedoeld voor minderjarigen. Daarom onderwijst de zoon van Bram Bakker het publiek hoe fantastisch al die ‘pammetjes’ zijn. Diazepam enzo.

Er is meer mis met Bram Bakker. Bram Bakker verspreidt willens en wetens valse feiten over HIV en AIDS. In ieder geval weigert Bram Bakker doelbewust aan het publiek mee te delen dat AIDS helemaal niet door HIV kan worden veroorzaakt. AIDS wordt verkregen wanneer de patiënt het bedrog in de zorg accepteert waarin Bram Bakker is opgeleid. Esther van Fenema is minstens zo’n weerzinwekkend figuur wat met alle kennis die zij bezit ook het doelbewuste nepnieuws en het terrorisme en de internationale misdrijven van Bert Brussen en the Post Online steunt door op de site van TPO te publiceren. Goede betaalbare zorg kan of mag niet in Nederland want dat concurreert met de georganiseerde misdaad van Bram Bakker & co.

15-01-2018

Depressief van Bram Bakker

by J.L. de Kreek — last modified 15-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het is een onweerlegbaar feit van het leven dat zelfmoord een geregistreerde bijwerking is van antidepressiva. Desondanks weigert psychiater Bram Bakker antwoord te geven op de klemmende vraag hoeveel antidepressiva-gebruikers zelfmoord plegen en hoe dit zich verhoudt tot niet gebruikers. Depressieve mensen met zelfmoordgedachten lopen verhoogd risico op zelfmoord omdat antidepressiva de rem op handelen wegneemt terwijl de drang naar zelfmoord eerst later afneemt. Een rigoureuze manier voor de Pharmachemie om van klachten af te komen.

Psychiater, publicist en hardloper Bram Bakker is ook organisator van het Depressiegala en ondernemer en initiator van @MentHealthFound. Bram Bakker werkt mee aan een campagne van het ministerie van VWS om te praten over depressie. Het ministerie heeft onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat vooral jongeren en jonge vrouwen last hebben van depressie en daarover niet praten. Secretaris-generaal van VWS is Erik Gerritsen. Erik Gerritsen was de grote man van Bureau Jeugdzorg Conglomeraat Amsterdam.

Bram Bakker en het Depressiegala en @MentHealthFound zijn een toegangspoort van de georganiseerde misdaad in de Nederlandse Kinderbescherming. Erik Gerritsen zwijgt want hij is leider van deze misdaad. De Nederlandse media heeft het er  niet over ook al liggen de feiten op straat want journalisten zijn betrokken. Psychiaters zoals Bram Bakker hebben het er ook niet over want al die depressieve kinderen komen via Jeugdzorg bij hen in de wachtrij voor behandeling. Dit is het hoofddoel van de campagne van VWS om te praten over depressie. Vooral de depressie van jonge mensen is belangrijk want dat is de sleutel tot het misbruik in de kinderbescherming.

Bovenal het negeren van de feiten door Bram Bakker & co is deprimerend. Het is niet moeilijk op de sociale media de deprimerende verhalen te vinden waarbij ouders vechten tegen de bierkaai omdat hun kind om welke reden dan ook van hen wordt ontvreemd door de kinderbescherming zonder dat iemand daartegen iets doet of doen kan. Dit wordt met een wettelijke term “gedwongen verdwijning” genoemd en is strafbaar gesteld met levenslang. Bram Bakker plaatst zichzelf op het hoofdpodium om de jonge kwetsbare prooi makkelijk te voeren aan de georganiseerde misdaad van Erik Gerritsen en de Kinderbescherming voor geld of bevrediging van perverse prikkels anderszins. Bram Bakker is ook basisarts. Met kennis van de feiten verzwijgt hij willens en wetens dat AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt.

12-12-2017

Bram Bakker bevordert mensenhandel

by J.L. de Kreek — last modified 12-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Zogenaamd weldenkend of geëmancipeerd Nederland loopt collectief achter twee totaal mongolen in de psychiatrisch aan. Esther Fennema en Bram Bakker. De aandachtshoeren van het Depressiegala. Dat gala gaat niet over depressie. Dit gala bezit het oogmerk minderjarigen in de val van de mensenhandel van Jeugdzorg Nederland te lokken. Het Depressiegala is vooral bedoeld voor minderjarigen en jonge vrouwen. Het werk van Bram Bakker en Esther Fennema leidt ertoe dat depressieve minderjarigen de Kindertelefoon bellen. Dan zitten ze als ratten in de val.

De Kindertelefoon is toegangspoort tot de georganiseerde misdaad van de Raad voor de Kinderbescherming en de leden van Jeugdzorg Nederland. De medewerkers van deze organisaties maken zich structureel willens en wetens schuldig aan zeer ernstige misdrijven met duizenden minderjarige slachtoffers zoals Savanna, Maas Meisje, Broertjes Ruben en Julian en Hansje. Minderjarigen lopen het grootste risico op mishandeling en misbruik wanneer ze onder toezicht zijn gesteld van een instelling van Jeugdzorg Nederland. Psychiaters, psychologen en gedragsdeskundigen jagen letterlijk in groepsverband op minderjarigen om ze met de wet in strijd ‘te helpen’. 

Niemand doet er wat aan. Het heeft geen zin Bram Bakker of Esther Fennema daarover te informeren omdat ze dermate met zichzelf bezig zijn dat ze geen oog hebben voor hun jonge en kwetsbare slachtoffers. Pedofilie bij vrouwen is overigens een taboe. Schrikbarend veel vrouwen zijn pedofiel of betrokken bij pedofilie. Pedofielen zijn vooral te vinden in kringen van de jeugdzorg. Bram Bakker en Esther Fennema zijn dusdanig verknipt van geest dat ze bereid zijn hun vrijheid op het spel te zetten voor de bevrediging van hun perverse prikkels en die van hun groep. 

Een andere prominente deelnemer aan deze weerzinwekkende vorm van georganiseerde misdaad bezit fascinatie voor ongetemde problemen en is vandaag secretaris-generaal van het ministerie wat Bram Bakker en Esther Fennema de kont likt. Oud secretaris-generaal Joris Demmink is of was ook leider van deze georganiseerde misdaad en maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Demmink is mogelijk ook betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra. Hopelijk komt daarover in 2018 meer duidelijkheid. 

Esther Fennema schrijft voor The Post Online. Dit is het platform van Bert Brussen die een GeenStijl-verleden bezit en met kennis van de feiten verzwijgt dat Jan Peter Balkenende een oorlogscrimineel is en dat de Nederlandse politiek van links tot rechts schuldig is aan terrorisme en internationale misdrijven in Moslimlanden. Bert Brussen vindt alles “kut” en wil alles “kapot”

De Kinderbescherming met de Kindertelefoon als toegangsportal beschermt kinderen door ze gedwongen te laten verdwijnen wat een internationaal misdrijf is zoals genocide en strafbaar gesteld met levenslang. Bram Bakker en Esther Fennema zijn artsen en vertellen ook niemand dat AIDS niet door HIV veroorzaakt kan worden. Wel verkopen ze antidepressiva wat zelfmoord als geregistreerde bijwerking heeft. Ook weigeren ze te vertellen hoeveel antidepressiva gebruikers zelfmoord plegen.

13-11-2017

Bram Bakker steunt georganiseerde misdaad

by J.L. de Kreek — last modified 13-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Arts, psychiater en publicist Bram Bakker maakt zich zorgen om de problemen in de jeugd-ggz. Bureaucratie en decentralisatie veroorzaakt wachtlijsten. De toegang voor de jeugd tot de jeugdzorg moet makkelijker zijn volgens Bram Bakker. Omdat Bram Bakker alleen naar zichzelf luistert en voortgaand een bord voor zijn hoofd houdt weet Bram Bakker niet dat de problemen in de jeugd-ggz opzettelijk zijn veroorzaakt door managers en beleidsmakers om jeugd geschikt te maken voor uithuisplaatsingen want daaraan wordt het meest verdient door de jeugdzorg.

De jeugdzorg inclusief de Raad voor de Kinderbescherming is een criminele organisatie van ambtenaren en beroepsbeoefenaars wat macht misbruikt en bevoegdheden schendt en minderjarigen gedwongen laat verdwijnen en misbruikt voor geld. De Nederlandse jeugdzorg maakt zich schuldig aan mensenhandel. Ouders en kinderen klagen al jaren over de diepliggende corruptie door de jeugdzorg. Artsen en psychiaters en psychologen en gedragsdeskundigen doen daaraan volop mee. In groepsverband jagen deze zogenaamde deskundigen op minderjarigen om ze letterlijk te roven van ouders. Voor wie dit wel eens heeft meegemaakt is het net alsof de Gestapo nooit is weggeweest. Bedrog, valsheid in geschriften, mishandeling, afspraken niet nakomen, niks is jeugdzorg gek genoeg om kinderen in de macht te krijgen. Zelfs leed toevoegen tot kinderen overlijden. Nergens worden kinderen meer mishandeld en misbruikt dan in de jeugdzorg. Niemand heeft het er over.

Psychiater Bram Bakker publiceert nooit een relevante tekst over de psychische en andere problemen van ouders en kinderen door de jeugdzorg. Advocaten kunnen in het belang van het kind praten als Brugman zonder dat iemand er aandacht aan geeft. De jeugdzorg is niet de enige vorm van georganiseerde misdaad waaraan arts, psychiater en publicist Bram Bakker steun verleent. Ook steunt Bram Bakker de onveranderlijke leugen van zijn beroepsgroep dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt terwijl al in 1984 in Science bewezen staat dat HIV geen AIDS veroorzaakt. Wetenschap is te moeilijk voor Bram Bakker. Hij is niet in staat zijn literatuur bij te houden of feiten juist te interpreteren. Wie Bram Bakker wel eens heeft zien optreden zal opgevallen zijn dat Bram Bakker vaak met zijn benen wijd onderuitgezakt tegenover het publiek zit alsof hij wil laten zien dat zijn ballen te groot zijn om zijn knieën bij elkaar te houden. Bram Bakker kan goed rennen. Hij zou zich daartoe moeten beperken om niet het risico van conflicten te lopen.

10-08-2016

Homofilie en recht

by J.L. de Kreek — last modified 10-08-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Homofilie en recht is een conflictueuze combinatie. Meeste mensen weten dat rechten van homo's nog al eens onder druk staan. De Islamitische Staat gooit homo's zelfs van het dak om hun geaardheid. Dat homo's ook de rechten van anderen op grove wijze schenden is minder bekend. In Nederland nemen nog al wat homo's deel aan internationale misdrijven, mensenhandel en georganiseerd terrorisme. De Nederlandse kinderbescherming en de jeugdzorg zijn vergeven van de homo's. Laten dat nu net de organisaties zijn die de rechten van minderjarigen met voeten treden.

Ook de politiek is vergeven van de homo's. Neerlands beroemdste homo die nog altijd in de kast zit is Mark Rutte. Jan Kees de Jager is ook homo. Tofik Didi is homo, hoewel hij niet meer in de politiek zit. Henk Krol is homo. Allemaal zijn ze passief of actief betrokken bij oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Of omdat ze deze misdrijven in vereniging met andere politici in het zogenaamd vrije westen verzorgen, of omdat ze zwijgen over deze opzichtige misdrijven en geen actie ondernemen deze misstanden te vervolgen. In verband met internationale misdrijven is dat deelname. Dit komt door de zogenoemde 'command responsibility' of de 'Medina standard' ook 'superior responsibility' genoemd.

Niet nakomen van deze verantwoordelijkheid is ook voor homo's verwijtbare nalatigheid en dus in dit geval strafwaardige betrokkenheid bij de internationale misdrijven van collega politici die zij moeten controleren. Homo's staan vooraan als het gaat om gelijke behandeling en homopride. In de context van de misdrijven in de kinderbescherming en de jeugdzorg en de misdrijven van de politiek in moslimlanden imponeert dat nogal narcistisch en egoïstisch. De eigen seksualiteit moet bevredigd worden en staat boven het belang van de zwakkere minderjarigen in de samenleving en de slachtoffers in moslimlanden die zich niet kunnen beschermen tegen de illegale bombardementen met depleted uranium.

 

 

04-04-2016

Nieuwe Kinderombudsman deelnemer mensenhandel

by J.L. de Kreek — last modified 04-04-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Waarvoor gevreesd werd is bewaarheid. De Tweede Kamer en de Ombudsman hebben Marc Dullaert vervangen voor een handlanger van de criminele organisatie van ambtenaren onder leiding van Joris Demmink.

Margrite Kalverboer is bijzonder hoogleraar Kind, Orthopedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de RUG. Ze promoveerde op onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming. Ze is lid van Raad van Toezicht van de gecombineerde Jeugdzorg en Justitiële Jeugdinrichting Elker/het Poortje. Ze is professor dr. mr. Heeft de Jeugdzorg en de Raad nog nooit ontmaskerd als criminele organisatie.

Margrite Kalverboer zegt in NRC Next dat ze 'kijkt naar wat kinderen nodig hebben'. Dit is een aperte leugen van de professor zoals ook andere gepromoveerden die werken of werkten in de kinderbescherming schandalig liegen. Erik Gerritsen bijvoorbeeld die deskundig is op het terrein van de ongetemde problemen. Kinderen zijn bekend met de ontembaarheid van de problemen die de Nederlandse Kinderbescherming hen opzettelijk levert.

De indrukwekkende lijst publicaties van de prof laat nergens zien dat mr. Margrite Kalverboer haar collega's in Jeugdzorg terechtwijst omdat zij willens en wetens structureel in strijd met het belang van kinderen niet aan waarheidsvinding doen terwijl de wet dit dwingendrechtelijke van hen eist. Om niet te spreken van alle executies op persoonlijke titel.

De nieuwe Kinderombudsman kan met een eenvoudige zoekopdracht in de database van de Ombudsman zien dat de leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming een onwettige organisatie zijn die kinderen gedwongen laten verdwijnen voor geld of ander misbruik of hen anderszins leed toevoegen voor eigen gewin. De moorden van de Jeugdzorg zijn nog niet opgespoord en vervolgd. De prof hoort u er niet over klagen omdat de prof lid is van de Raad van Toezicht van de Nederlandse georganiseerde particuliere mensenhandel.

De VVD vond Dullaert te activistisch. Aldus NRC Next. Het fundament voor de mensenhandel van de Kinderbescherming is gelegd door prominente VVD'ers die ook oorlogscriminelen zijn. Defence for Childeren heeft de prof ook voor gewerkt. Nog nooit heeft de professor iets prijs gegeven over de opzichte internationale misdrijven en mensenhandel van de Nederlandse Kinderbescherming. Overigens wordt pedofilie onder vrouwen zwaar onderschat.

30-05-2013

Jeugdzorg is mensenhandel

by J.L. de Kreek — last modified 30-05-2013 10:12

Volgens Trouw 03 mei 2013 zijn in Nederland zelf geen gevallen bekend waarbij kinderen daadwerkelijk voor geld aan derden zijn overgedragen. Deze veronderstelling is naar aanleiding van klachten van de VN over de bescherming van minderjarigen tegen mensenhandel. Kennelijk heeft betrokken correspondent niet gekeken naar Jeugdzorg. Jeugdzorg plaatst kinderen onder dwang en zonder voorafgaande waarheidsvinding voor de duur van de jeugd bij derden, en deze derden en jeugdzorg krijgen daarvoor geld.

Dat is mensenhandel zoals strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Oogmerk lijkt te zijn de kinderen niet alleen financieel te misbruiken. Redelijke vermoeden is dat het oogmerk ook is kinderen seksueel te misbruiken, bij pleegouders en in instellingen van jeugdzorg. Het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson toont aan dat kinderen onder de hoede van jeugdzorg geplaatst gemiddeld meer kans maken op misbruik dan thuis. De indruk is dat minderjarigen bij pleegouders en in instellingen van jeugdzorg chronisch misbruikt worden en dat de leden van Jeugdzorg Nederland en bepaalde ambtenaren daarvan profiteren.

In instellingen van jeugdzorg worden minderjarigen geplaatst in de omstandigheid dat zij elkaar makkelijk misbruiken kunnen, en de begeleiding wordt als de kat op het spek gebonden. Dat er ook beeldmateriaal gemaakt wordt in instellingen van jeugdzorg kan en mag niet uitgesloten worden. Op welhaast alle terreinen van bestrijding van seksueel kindermisbruik blijkt de Nederlandse Staat juist gelegenheid te geven aan de misdrijven en voorkomen dat concurrentie criminelen toegang krijgen kunnen tot de markt. Het Nederlandse beleid in verband met kindermisbruik is oneerlijkenconcurrentie van de Nederlandse overheid en de leden van Jeugdzorg Nederland op de markt van mensenhandel.