U bent hier: Home / Topics / Nazisme

Nazisme

05-12-2017

Adolf Hitler bondgenoot Israël

by J.L. de Kreek — last modified 05-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Meeste mensen denken gehersenspoeld als ze zijn dat Israël in 1948 is opgericht. Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897. In 1948 heeft Israël zich onafhankelijk verklaard van de antisemitische vrienden en fascistische bondgenoten. De plannen voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn bedacht door de oprichters van Israël. Hitler is betaald door de oprichters van Israël. Auschwitz was hún kamp. Eichmann zag zichzelf als één van de oprichters van Israël.

De lange arm van Israël snoert personen met Joodse achtergrond de mond om de waarheid over de Zionistische grondslag van de Holocaust onder het tapijt te schuiven. Daarbij gaat Israël dermate ver dat het de Nederlandse Rechtspraak bedreigt met afschrikwekkende gevolgen om de Nazi-feiten van Geert Wilders te verzwijgen. Geert Wilders bewondert het creatieve brein van de Holocaust als zijn held. Bij GeenStijl vindt die rooie dit de normaalste gang van zaken want de Telegraaf is al sinds 1922 betrokken bij de terroristische organisatie van de held van Wilders om de Holocaust te laten plaatsvinden. In de jaren dertig van vorige eeuw zijn mensen in Engeland veroordeeld voor smaad of laster omdat ze zeiden dat Hitler een Jood was.

De naam Hitler is een pseudoniem. Een aangenomen naam die associaties wekt met prominente Joodse families. De familie Hitler leeft in Israël. Hitler is een Joodse naam. Hitler zelf had geen of weinig Joods bloed. Goebbels des te meer. Goebbels bezat zelfs een rabbinale afkomst. Voorts waren Feder en Eichmann ontegenzeggelijk Zionistisch geïnspireerd. Eichmann die verantwoordelijk was voor het transport van de Joden per treinen door heel Europa, voerde de plannen uit die in 1896 waren bedacht door de oprichters van Israël. Zij hebben voor de uitvoering speciaal hun antisemitische vrienden geaccrediteerd. Weinig mensen weten dit omdat journalisten van de Telegraaf Media Groep, het Nieuw Israëlitisch Weekblad en Thierry Baudet ongelofelijke leugenaars zijn.

07-09-2017

Bart Schut handlanger Nazimisdadigers

by J.L. de Kreek — last modified 07-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Bart Schut is journalist van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Zijn rol is om te voorkomen dat algemeen bekend wordt dat journalisten met Zionistische opvattingen de initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Het NIW waarvoor Bart Schut werkt was al in 1922 bekend met de plannen voor oorlog en Holocaust van de samenwerkende Zionisten en hun organisaties. Bart Schut wil steeds doen geloven alsof Israël een weldaad is van democratie en vrijheid terwijl antidemocratie, geweld en vergaande beperking van vrije meningsuiting wettelijk is vastgelegd in Israël.

Bart Schut wil dat allemaal niet weten want zijn hart is verkankerd en hij haat Joden tot op het bot, anders was hij wel eerlijk geweest over het Zionisme. De Joden zijn vermoord door de Zionisten. De grote grondlegger van het moderne Zionisme was journalist en heeft de Endlösung en de Holocaust al in 1895 bedacht. Dit kan iedereen weten omdat de dagboeken en andere publicaties van deze grote antisemiet waarin hij zijn virulente Jodenhaat etaleert openbaar zijn. De dagboeken van de man die door Bart Schut wordt bewonderd als de 'founding father' van het wereldgetto te Palestina zijn belangrijker om de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te begrijpen dan "Mein Kampf' van Adolf Hitler.

Bart Schut is een hele grote bedreiger in de journalistiek. Hij is niet de enige professionele oplichter. De journalisten van het NIW verdienen hun geld met het verspreiden van nepnieuws en valse feiten. De feiten die Bart Schut verspreidt over het Zionisme zijn dermate vals dat Bart Schut als een grote Nazimisdadiger behandeld moet worden, net als Hidde Jan van Koningsveld en Esther Voet. Met elkaar zijn zij een organisatie van misdadigers die bijdragen aan de voortbouwende Jodenvervolging der Zionisten. Niks wat Bart Schut publiceert over Israël of Zionisme heeft iets te maken met Jodendom.

Joden en Jodendom verzetten zich al meer dan 120 jaar tegen het Zionisme. Het moderne Zionisme wordt door Bart Schut cum suis herdacht als een grote bevrijding terwijl de Zionisten tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897 bepaalde dat Joden bij meerderheid verachtte bedelaars zijn. Ook hebben de Zionisten toen de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbonden. Mensenrechten voor andere mensen dan Zionisten zijn Zionisten geen voorstander van. Zionisten willen vooral gezien worden als Joden en antizionisme moet volgens de Zionisten behandeld worden als antisemitisme. Bart Schut is het daarmee eens en stelt dus dat Joden antisemitisch zijn.

10-08-2017

Hitler was Zionist

by J.L. de Kreek — last modified 10-08-2017 10:45
Opgeslagen onder:

Adolf Hitler was 100% Zionist. De Zionisten zijn 100% Nazis. Alles aan het Naziregiem van Hitler was Zionistisch. Er was Nazi-Duitsland en Nazi-Israël. De Staat Israël was toen nog in oprichting. De bestuurders van de Nazistaat Israël in oprichting zijn verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De familie Rothschild is hoofdverantwoordelijk en moet alle schade vergoeden. Ook de familie Rockefeller en Bush zijn schuldig aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

De Zionisten breiden een volgende Holocaust voor. Gespiegeld aan Ezechiël. De aanslagen 9/11 is hun 'rapture'. Historici als Thierry Baudet en Mark Rutte en journalisten als Esther Voet weten dat Hitler Zionist was en profiteren van de onbekendheid daarmee bij het grote publiek. 

Direct na de oorlog is een gigantische propagandacampagne gestart om de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten op te laten draaien voor de misdrijven van de Zionistische leiders. Namen die bij deze propaganda passen zijn Loe de Jong, Harry Mulisch, Leon de Winter, Bart Mos 'und so weiter'.

Tot op de dag van vandaag jagen Zionisten op personen met Joodse achtergrond die de waarheid en de feiten publiceren over de Zionistische grondslag van de Holocaust en waarvan Joodse leden van de familie zijn vergast op deportatie naar en massamoord in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van het morele voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld, Esther Voet en Geert Wilders.

09-08-2017

Nazisme kern constitutie Israël

by J.L. de Kreek — last modified 09-08-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het is jammer dat Esther Voet, Hidde Jan van Koningsveld en Thierry Baudet van die sneue leugenaars zijn anders had iedereen begrepen dat Nazisme en Zionisme is meest letterlijke zin de keerzijde zijn van dezelfde medaille. De gewelddadige gedwongen deportatie van en moord op Joden is bedacht door de grote Zionistische leiders die het morele voorbeeld zijn van Israël, Geert Wilders, Esther Voet en Hidde Jan van Koningsveld.

De muntDe feiten zijn makkelijk te herkennen. De Zionisten framen in 1897 de Joden reeds als verachtte bedelaars en de rest gaat eigenlijk vanzelf. Niet helemaal vanzelf natuurlijk. Zionisten en journalisten van onder andere het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf zetten zich in 1922 en 1924 actief in voor lobby om de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te laten plaatsvinden.

Zionisten als Hans Knoop en ook Esther Voet klagen altijd dat Nederlanders zo weinig gedaan hebben om de Jodenvervolging van 1940-1945 te voorkomen terwijl ze ook weten dat de Zionisten er achter zaten. De Holocaust is zo goed gelukt in Nederland omdat de Duitse nazibezetteer de beste bondgenoten en trouwste vrienden waren van de Zionisten en journalisten van het NIW en de Telegraaf.

Tegenwoordig beschikt welhaast iedereen over Internet, zelfs in de polder. Ook Hidde Jan van Koningsveld want hij twittert. Dat doet hij niet in het internetcafé. Dat doet hij fietsend en lopend met zijn mobiel in de hand en een bord voor zijn hoofd. Met Internet is ook Google gekomen. Dat is een zoekmachine op www.google.com waarin trefwoorden in documenten op internet gevonden kunnen worden. De dagboeken van Herzl waaruit de nazistische grondslag van het Zionisme blijkt staan gedigitaliseerd op www.hoocaustles.nl.

De Joden zijn door de Zionisten vergast. De Zionisten hebben hun antisemitische vrienden en bondgenoten het vuile werk laten opknappen. Te Parijs 08 juni 1895 heeft de 'founding father' van Israël de Holocaust bedacht. Hitler en Eichmann en de rest van Nazi-Duitsland opereerde symbiotisch samenwerkend met Nazi-Israël om de Joden op te jagen naar het wereld-getto te Palestijns voor de aanstaande finale Holocaust gespiegeld aan Ezechiël 38-39.

12-06-2017

Hidde van Koningsveld steunt Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 12-06-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Joden zijn antizionistisch. Zionisten steunen de Nazi's. Hidde van Koningsveld is Zionist. Hidde van Koningsveld steunt de Nazi's. De Zionisten hebben eind 19e eeuw het antisemitisme geactiveerd en in de eerste helft van vorige eeuw de wereld in brand gezet ten behoeve van de vestiging van het Koninkrijk voor het financierend syndicaat van de familie Rothschild. De Zionisten zijn de besturende Nazi's. Hitler, Heydrich, Himmler, Goebbels, de Telegraaf Media Groep waren uitvoerende Nazi's. De Zionisten zijn de Nasi's onder de Nazi's. Hidde van Koningsveld is Nasi van CIDI Jongeren.

De Tweede Wereldoorlog is de oorlog van de Zionisten. Als middel tot zelfverrijking en machtsverkrijging over Palestina. Om daar het huidige wereld-getto te bouwen waar in de toekomst de overgebleven Joden tijdens de finale Holocaust het loodje leggen of zich allemaal bekeren tot het Zionisme. De Zionisten hebben eind 19e eeuw het Jodendom gekaapt om de Zionisten uit te roeien en andere minderheden te separeren. Zionisten zijn ook altijd zeer goed bevriend geweest met Apartheidsregiem in Zuid-Afrika. Zionisten staan al eeuwen aan de basis van oorlog, geweld en massamoord.

Zionisten zijn de handlangers van industriëlen die vroeger de absolute leiders waren en mensen als slaven hielden. Volgens de grote Zionistische leider Theodor Herzl die door Hidde van Koningsveld gezien wordt als grondlegger van Israël bezit de wereld slaven met extraordinaire capaciteit voor werk. Herzl schrijft het in zijn pamflet 'the Jewish State' in 1896 waarin hij ook de 'various European emigration centers' aankondigt. In 1896 waren er in West Europa hooguit enkele Joden die naar Palestina wilde emigreren. Daar waren geen centra voor nodig. Die wisten zelf de weg te vinden.

In West Europa in 1896 ging het bijzonder goed met de Joden. De Franse Revolutie had de Joden verlost van antisemitisme. Door de gelijke behandeling bloeide de Joodse cultuur in West Europa als nooit te voren. De Zionisten hebben daaraan willens en wetens een eind gemaakt om hun eigen zieke ego's te bevredigen en zichzelf te verrijken en macht te verkrijgen over Palestina en het enorme achterland. In 1896 toen Herzl zijn Pamflet schreef waren Zionisten dominant in journalistiek en media, 'rail transport', politiek, industrie, lobby en meer. De grote Zionistische leider Herzl was zelf eminent journalist voor wie deuren open gingen en die door zijn collega journalisten van het NIW en de Telegraaf volop is gesteund.

De journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf hadden de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust kunnen voorkomen door in 1922 gewoon eerlijk te zijn over de plannen voor oorlog en Holocaust van de Zionisten waarmee zij bekend waren omdat de journalisten van het NIW en de telegraaf de plannen toen reeds in bezit hadden en gelezen hebben. Laaiend enthousiast waren zij over het naderend eind van de levens van zes miljoen Joden. Zionisten zijn een groep psychopaten. Zionisten zijn de gevaarlijkste terroristische organisatie op aarde. Verantwoordelijk voor grote hoeveelheden materiële zaakschade en tientallen tot honderden miljoenen dodelijke slachtoffers. Ook de genocide op de Indianen heeft een Zionistische grondslag.

Zionisten zijn hofleveranciers terrorisme en internationale misdrijven. Niemand hoeft vreemd staan te kijken als blijkt dat Zionisten ook betrokken zijn bij de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. De Zionisten zijn zo stil over het feit dat de vliegtuigen de torens van de Twin Towers niet kunnen hebben laten instorten dat zij misschien iets te verbergen hebben. Dat de Zionisten hun Nazistische grondslag verbergen blijkt uit de talrijke publicaties van de grote Zionistische leiders die eerst door Internet algemeen toegankelijk en doorzoekbaar zijn geworden.

Hidde van Koningsveld kent de geschiedenis van het Jodendom vanuit het perspectief van de Nasi's die de Nazi's hebben besteld om de Joden te deporteren en vergassen. Hidde van Koningsveld vergeet dat hij nog een heel leven voor zich heeft waarin zijn betrokkenheid bij terrorisme en internationaal terrorisme met onder andere talrijke Joodse slachtoffers strafrechtelijk voldoende bewezen kan worden om hem aan de hoogste juridische boom op te knopen. Aan het liegen, bedriegen, bedreigen en vooral aan het terrorisme en de andere agressie der Zionisten moet een eind komen. De Zionisten zijn het grootste gevaar voor de internationale vrede en veiligheid. Hidde van Koningsveld geniet van zijn rol als de meest sadistische kampbeul.

07-05-2017

GeenStijl is dé Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 07-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Personen die zich druk maken om een boycot van GeenStijl door adverteerders zullen zich ook druk gemaakt hebben om een boycot van Der Angriff. Der Angriff is de krant van de Nationaalsocialisten. Het is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van Goebbels. Goebbels bezat een rabbinale achtergrond bewijst Ze'ev Jabotinsky die grondlegger is van de Bruinhemden en de Likoed beweging. Ook strafvervolging van GeenStijl is op de plaats omdat de Nazi's in herhaling vallen.

Het bijzondere aan GeenStijl is dat het tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsen tot bedrijfsmotto verheft. Nodeloos kwetsen is niet rechtmatig dus dan moet GeenStijl wel héél grappig of zéér precies op de feiten zitten wil de shockblog van het Telegraaf-concern het dagelijks ongefundeerd tendenties en nodeloos kwetsen kunnen rechtvaardigen. Medewerkers van GeenStijl doen zich voor als verslaggevers, journalisten of opiniemakers. Dat zou hun wangedrag rechtvaardigen met een beroep op persvrijheid of vrije meningsuiting.

Nu wil het geval dat oud medewerkers van het Telegraaf-concern de creatieve breinen van GeenStijl en PowNed zijn. Het Telegraaf-concern volgt de politieke agenda van de Nazi's in ieder geval sinds 1922. Der Angriff was de krant van de uitvoerende Nazi's. De Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad zijn de kranten van de bestuurlijke Nazi's. Meeste mensen denken dat het Nazisme en antisemitisme van de Tweede Wereldoorlog een fenomeen is wat voornamelijk de Duisters is te verwijten. Dat is volledig verkeerd gezien of begrepen.

Het antisemitisme en het Nazisme en populisme wat gepaard ging met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust komt uit de koker van journalisten en vooraanstaande schrijvers die door Wilders als helden gezien worden en al sinds 1922 actief zijn en worden ondersteund door hun vrienden van het Telegraaf-concern. Dat deze van de algemene waan afwijkende feiten de waarheid is kan iedereen zelf beoordelen aan de hand van de publicaties van de helden van Wilders sinds 1895 die betrokken moeten worden bij wat men denkt te weten.

Het irritante aan GeenStijl is dat het Wilders ondersteunt tijdens de misdrijven van de Blonde Geit tegen de veiligheid van de Nederlandse Staat. Mark Schouwink en Denis van Uhm zijn gesneuveld door de vrije meningsuiting van Wilders ondersteund door GeenStijl en nog een reeks hufters in de journalistiek en media. Iedereen weet dat er gewapende conflicten zijn en dat Nederland is betrokken. Tegen een vijand die vele keren harder, gemener en vuiler vecht dan Jan Roos bijhouden kan. GeenStijl moet geboycot worden door iedereen. Het personeel moet strafrechtelijk worden vervolgd omdat het deelneemt aan de terroristische organisatie van de helden van Wilders en misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en (voorbereiden van) internationale misdrijven.

Dr. Janneke Stegeman, de Theoloog des Vaderlands, vergist zich op Jonet over Joods Zionisme. Joods Zionisme bestaat niet. Zionisme is Katholiek. Daarom dat Katholiek Hans Jansen een graag geziene gast was met zijn leugens op GeenStijl. De (gitzwarte) Eindtijdprofetieën die bij dit geloof passen zijn door Zionistisch geïnspireerde journalisten en schrijvers als basis genomen voor hun antisemitische fascistoïde apartheids ideologie. Zionisme en Nazisme en Apartheid en Antisemitisme en Katholicisme en Socialisme en Marxisme zijn synoniemen. Herzl vierde kerst met een kerstboom en ook Marx was een leugenaar in dienst van de complete realisatie van de idealen van de helden van Wilders. Geruime tijd reeds is gedonder met GeenStijl en de rest van het Telegraaf-concern. Tot en met die f*cking Ebru Umar aan toe.

Ook Bart Mos is te hooghartig en arrogant om de feiten toe te geven. Wel steeds hameren in alle media op zweetvoeten van anderen en nooit eerlijk met de billen bloot de feiten onder ogen komend. Er kan geen enkel misverstand bestaan over de vraag of de Zionisten en het Telegraaf-concern de grote voortrekkers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn omdat dit zonneklaar blijkt uit hun eigen archieven die zijn gedigitaliseerd en vanaf de hele wereld toegankelijk zijn gemaakt voor internet gebruikers. Julian Assange die zich schuil moet houden voor de Amerikanen omdat hij geheime informatie lekt is een leeghoofd omdat de openbare bronnen die hij niet noemt voldoende zijn om de immense corruptie in de politiek en journalistiek pijnlijk bloot te leggen

23-03-2017

Blauw kleur Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 23-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Blauw is de kleur van de Nazi's sinds de Tweede Wereldoorlog. Meeste mensen denken dat de Nazi's zijn verslagen in 1945 en dat Bruin hun kleur was. Na de oorlog is dit blauw geworden. Dat is heel goed te zien aan Betar. Betar is de paramilitaire organisatie van de helden van Wilders die als Bruinhemden WOII en de Holocaust hebben voorbereid en in 1933 Auschwitz uitkozen als locatie voor het kamp. Na de oorlog heeft deze organisatie de totempaal verplaatst naar Israël en is blauw de kleur geworden.

Blauw is een populaire kleur onder mannen en vrouwen met pakken. Haast iedereen draagt blauw. Vooral het blauw wat gevoerd wordt door Betar is de basiskleur der Nazi's. De zevenarmige kandelaar in het logo van Betar is misleidend . Dit beeld is gestolen van de Joden om de schijn van een Joodse achtergrond te wekken. Betar is opgericht door Ze'ev Jabotinsky. Jabotinsky was de vooroorlogse leider van Israël in oprichting die de Tweede Wereldoorlog en Holocaust militair heeft ondersteund juist om de Joden in Europa uit te roeien en ze door antisemieten te laten opdrijven naar wereld-getto Palestina, waar ze in de toekomst finaal uitgeroeid zullen worden door de maten van Geert Wilders en Thierry Baudet.

Dat Betar en Jabotinsky en Herzl en de bestuursleden van Israël in oprichting de grote gangmakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en dat zij Adolf Hitler hebben gefinancierd en anderszins geholpen om de Holocaust uit te voeren blijkt uit publicaties van de leiders van Israël in oprichting waarop geen journalist (Telegraaf) en historicus (Thierry Baudet) in Nederland ingaat. Dat de Nederlandse journalistiek zo karig is met de waarheid over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging komt omdat de initiators prominente journalisten waren die volop zijn gesteund door journalisten van bijvoorbeeld het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf.

Door blauw te kiezen als kleur van de organisatie gaan de Nazi's op in de massa en zijn ze niet of moeilijker te herkennen. Ook het feit dat de Nazi's symbolen gebruiken die van de Joden zijn en de naam Israël hebben gestolen van de Joden draagt eraan bij dat de Nazi's na de oorlog in het algemeen moeilijker zijn te herkennen dan tijdens de oorlog. Veel Nazi's zoals bijvoorbeeld Lodewijk Asscher claimen een Joodse achtergrond te bezitten terwijl zij tevens geen jota van de Joodse normen en waarden handhaven. Geert Wilders, Theirry Baudet, de Telegraaf Media Groep, Matthijs van Nieuwkerk, Frits Westers, Jan Peter Balkenende, Sybrand Buma behoren allemaal tot de groep der Nazi's. Dé Nazi's zijn Zionisten en zogenaamde Christenen zoals Katholieken en wat daarvan is afgeleid, aangevuld met hun antisemitische vrienden als Hitler, Goebbels, Feder en Eichmann.

15-03-2017

Nazisme Nederland normaal

by J.L. de Kreek — last modified 15-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Erdogan heeft gelijk. Nederland is een Nazi-overblijfsel. Meeste Nederlanders zijn door de Nazi's misleidt over wie of wat de Nazi's zijn. Daardoor wanen ze dat zij geen Nazi-overblijfsels zijn zoals burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Iemand die heel goed weet wie of wat de Nazi's zijn en dat opzettelijk wederrechtelijk verzwijgt is vicepremier Lodewijk Asscher.

Lodewijk Asscher is politiek ambtelijk en/of anderszins betrokken bij de voortbouwende Holocaust. Meeste mensen denken dat de Holocaust een voltooid misdrijf is. Dat is het niet. De Holocaust vindt in fases plaats. De finale Holocaust is in nabije toekomst. De nabije toekomst is vandaag want de finale Holocaust wordt reeds voltrokken in Irak middels atoomwapens.

Dat de westerse landen al sinds de eerste golfoorlog Irak excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium en dat ten gevolge daarvan miljoenen mensen sterven als bij een heuse fall-out als in Hiroshima en dat de Nederlandse politiek bekend is met deze 'dosis effect relatie' en dit geaccepteerd heeft is een van de minst besproken schandalen in de Nederlandse journalistiek.

Dat de journalistiek en media zo weinig publiceert over de Nederlandse Nazi-overblijfsels komt omdat het Nazisme een ideologie is van journalisten die ook de fundamenten voor het Zionisme gelegd hebben en oude vrienden zijn van de Telegraaf Media Groep. Nazisme en Zionisme zijn gelijksoortige ideologieën ontwikkeld door journalisten met de ambitie de Joden uit te roeien en andere minderheden te segregeren en Groot Israël in de macht te laten vallen van het wereldhuis van de familie Rothschild en andere partners van het Vaticaan.

Nazisme en Zionisme en Katholicisme hebben met elkaar te maken. Nederland is Katholiek geïndoctrineerd door de Papen waardoor het een goede voedingsbodem is voor het Zionisme en dus Nazisme. Meeste mensen wordt in het onderwijs leugens wijsgemaakt in verband met de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en wie daarvan de creatieve breinen, de financiers en profiteurs zijn. Meeste mensen denken dat Hitler of Eichmann het grote kwaad vertegenwoordigen terwijl Hitler volop ondersteund is door de Zionisten en Eichmann volledig Zionistisch geïnspireerd was.

De Zionisten wilde al in 1895 een Holocaust op de Joden en iemand als Hitler om dat voor ze te regelen. Dat blijkt zonneklaar uit publicaties van de helden van Geert Wilders waarop de hele Nederlandse journalistiek van links tot rechts niet ingaat. De helden van Wilders zijn de grote initiators van Hitler en de gaskamers en dus verantwoordelijk voor het bombardement op Rotterdam. Hoe knots gek is Nederland dat al die jaren niemand en dan ook werkelijk helemaal niemand, zelfs Loe de Jong of Leon de Winter of Harry Mulisch of Jan Roos of historicus Mark Rutte niet, ingaat op de staalharde feiten die de waarheid van bovenstaande bewijzen?!

12-03-2017

Nederland Naziland

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

President Erdogan van Turkije heeft gelijk door Nederland een Nazi-overblijfsel te noemen. Nederland speelde een centrale rol in verband met de verspreiding van de plannen voor de Holocaust. Tevens was Nederland via Rotterdam doorvoerhaven van het geld voor Adolf Hitler wat uit Amerika kwam. Ook toen waren journalisten sleutelfiguren tijdens de voorbereidingen. Omdat de journalistiek van de MSM vol zit met laffe leugenaars en wegkijkers weten meeste mensen niet dat journalisten de initiatiefnemers zijn van WOII en de Holocaust.

De journalisten die de kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust werkte bij the Jewish Chronicle, de Neue Freie Presse, het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. De Nederlandse journalisten die na de oorlog liegen over de betrokkenheid van journalisten bij het voorbereiden van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust werken onder andere bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. Journalisten van de het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf maken ook ouderwets jacht op Joden die de waarheid verkondigen alsof de Jodenvervolging nooit is afgelopen. 

Toeval wil dat de Jodenvervolging inderdaad niet is afgelopen omdat uit de plannen voor de Holocaust blijkt dat de Holocaust van 1940-1945 gevolgd zal worden door een finale Holocaust waarvoor de journalistiek vandaag in samenwerking met criminelen in de politiek en elders de basis leggen. De aanslagen in de VS 11 september 2001 die niet door Arabieren zijn gepleegd en de oorlogen in Moslimlanden en Wilders en de Telegraaf en GeenStijl enzovoorts zijn de voorbereidingen op de finale Holocaust.

Vroeger eind 19e eeuw toen de journalisten de plannen maakte voor de Holocaust beledigde zij niet alleen Joden, ook bedachten zijn plannen voor aanslagen op Turkije om Turkije te laten meewerken aan de door deze journalisten bedachte Endlösung. De feiten blijken allemaal klip en klaar uit publicaties van deze journalisten uit de periode van 1895 tot 1946 waarop journalisten van tegenwoordig nooit ingaan. Lachen en moslims demoniseren en liegen en bedriegen is wat de journalisten kunnen, misbruik makend van de persvrijheid. De Nederlandse journalistiek is ook vandaag volledig verweven met het Nazisme.