U bent hier: Home / Topics / Politiek

Politiek

02-03-2018

VVD = antisemitisch

by J.L. de Kreek — last modified 02-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De VVD is betrokken bij de oorlog op valse voorwendselen in Irak. De bevolking van Irak is zuiver Semitisch. De Joden komen uit Irak. De VVD is ook betrokken bij het Centrum Informatie Documentatie Israël. Onno Hoes was voorzitter. VVD en het CIDI werken samen in hun gezamenlijke hetze tegen Palestijnen. Palestijnen zijn net als de bevolking van Irak zuiver Semieten. Niet weinig Palestijnse families waren vroeger Joods en zijn bekeerd. CIDI en de VVD houden doelbewust onder de pet dat Zionisten de geestelijk vaders zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Meeste mensen denken dat de Holocaust een Duitse of Poolse aangelegenheid is. Er wordt gesproken over de Poolse Holocaust omdat Auschwitz in Polen ligt.

Niemand wordt verteld dat de Zionistische milities van Betar de locatie van het kamp al in 1933 hebben uitgekozen en dat Auschwitz is gebouwd door de onderneming van de familie die zichzelf ziet als aanstaande Koninklijke familie van alle Joden.

Ook wordt niemand verteld dat de Holocaust is bedacht door journalist Theodor Herzl. In Parijs op of rond 08 juni 1895. Dit kan iedereen weten omdat deze journalist zijn ideeën heeft opgeschreven in zijn dagboeken die in 1922 in het Duits zijn gepubliceerd. De Tweede Wereldoorlog, de Holocaust zijn georganiseerd door Zionisten. 

Hitler is speciaal gerekruteerd door Zionisten. Hitler is betaald door Zionisten. De naam Hitler verwijst naar Joden. De familie Hitler woont tegenwoordig in Israël. Personen met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen der Zionisten worden bedreigd door Zionisten om hierover te zwijgen.

Tevens worden rechters en de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door Zionisten om de waarheid van bovenstaande feiten te ontkennen. Joden zijn per definitie antizionistisch. Zionisten zijn collectief en individueel de grootste antisemieten op aarde en een terroristische organisatie. De Joden zijn door de Zionisten vermoord. De VVD neemt geen afstand van deze terroristen. De VVD werkt met ze samen.

08-02-2018

Frits Bolkestein extreemrechts & gevaarlijk

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Frits Bolkestein van de VVD is op zijn pik getrapt omdat Merijn Oudenampsen hem niet heeft geraadpleegd voor zijn proefschrift The Conservative Embrace of Progressive Values. In dat proefschrift wordt Bolkestein neergezet als de gangmaker van 'Nieuw Rechts in Nederland', dat volgens Oudenampsen de weg bereidde voor de populistische opmars van Fortuyn en Wilders. Frits Bolkestein is ook niet geraadpleegd bij en tijdens de analyse die de conclusie rechtvaardigt dat Frits Bolkestein extreemrechts is met sterk antisemitische en fascistoïde trekken. Adolf Hitler is ook niet van zichzelf groot geworden.

Adolf Hitler is zorgvuldig gerekruteerd en opgevoed door zijn ‘enabelers’ die belang hadden bij een leider die niet noodzakelijk was en waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. Deze personen waren vooraanstaand, lieten zich in de media soortgelijk uit als Bolkestein, en waren veelal prominente schrijvers of journalisten zoals Esther Voet of Leon de Winter. De groep van deze personen is zeer goed bevriend met de politieke vereniging van Frits Bolkestein. Personen met Joodse achtergrond die de Nazifeiten van Frits Bolkestein openbaren worden bedreigd door de vrienden van de Telegraaf Media Groep om te zwijgen. Ook bedreigen en bedriegen zij rechters en rechtspraak terrorisme gerelateerd om betrokken persoon met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen.

De VVD is samen met het CDA de partij van de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak. Omdat ‘regime change’ het oogmerk is van deze oorlogsmisdaad moet er van terrorisme gesproken worden. Tevens is er sprake van doelbewuste genocide op Semieten in Irak omdat de partij van Frits Bolkestein accepteert dat Irak door de coalitie troepen illegaal excessief is gebombardeerd met munitie van verarmd uranium waarvan de beruchte dosis-effect-relatie bekend is bij álle leden van de Tweede Kamer en Frits Bolkestein. De Kamerstukken waaruit dit blijkt staan gewoon op internet. Een prominent lid van de partij van Frits Bolkestein, namelijk Onno Hoes, was bestuurder van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII en de Holocaust en thans samenwerkend met Frits Bolkestein de volgende Holocaust organiseert.

05-02-2018

Het antisemitisme van Thierry Baudet

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet is een charlatan die doelbewust bedriegt met antisemitische insteek. De persconferentie zaterdag 03 februari 2018 van Thierry Baudet ten spijt. Bij beoordeling van de vraag of Thierry Baudet antisemiet is zijn feiten bepalend. Eerste feit wat het antisemitisme van Thierry Baudet bepaalt is zijn academische achtergrond als historicus én jurist. Tweede feit wat het antisemitisme van Thierry Baudet bepaalt is dat hij niet aan het publiek meedeelt dat de Holocaust is bedacht door Zionist én journalist Theodor Herzl. Derde feit wat het antisemitisme van Thierry Baudet bepaalt is dat deze ‘plaaggeest’ maart 2017 het CIDI-debat over Israël heeft gewonnen.

De flamboyante lijsttrekker kwam als favoriet uit de bus van een digitale stemming door het Zionistische publiek want Baudet heeft gezegd: het probleem in het Midden Oosten is onoplosbaar. Dat hoort het antisemitische publiek van Baudet graag. Het CIDI bedreigt en bedriegt de rechtspraak om personen met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen in verband met de feiten waaruit onweerlegbaar blijkt dat de Holocaust is bedacht door Zionist én journalist Theodor Herzl; en dat Thierry Baudet dit kan en moet weten want Thierry Baudet is historicus en wannebe minister-president en de feiten blijken uit de archieven die Thierry Baudet heeft moeten studeren om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor een diploma als geschiedkundige van een Nederlandse universiteit. Er speelt meer van Thierry Baudet wat het daglicht niet verdraagt.

Reeds een tijdje geleden is aangifte gedaan tegen Thierry Baudet omdat hij de kiezers en de kiesraad doelbewust heeft bedrogen in verband met het Oekraïne-referendum. Daarin spiegelt Baudet zich aan de Bierkellerputsch van Hitler en zijn Zionistische compaan Feder. Baudet flirt in zijn beeldtaal ook met Adolf Eichmann. De handtekeningen die via GeenPeil zijn verzameld zijn niet rechtsgeldig. De zaak is bij de Raad van State geweest. De Raad van State heeft de zaak wegens gebrek aan belang van de verzoeker niet inhoudelijk behandeld. De aangifte tegen Thierry Baudet en Jan Roos en GeenPeil in verband met referendumbedrog is wegens complexiteit doorgestuurd naar de specialisten. Deze complexiteit houdt verband met de gelogen geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de aanslag op de MH17 in Oekraïne.

Thierry Baudet, Jan Roos, Geert Wilders, Bart Schut, Esther Voet, Leon de Winter zijn enkele van de grote groep prominente Nederlandse betrokkenen bij de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII, de Holocaust, de aanslagen in de VS 11 september 2001, bedreigen van gezagsdragers, referendumbedrog, oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden en mogelijk de aanslag op de MH17. Het is voor het grote publiek moeilijk te zien dat Thierry Baudet zo’n grote crimineel is omdat hij voorts  één van de  historici is die beroepshalve de geschiedenis over WOII en de Holocaust liegt opdat het publiek op voorhand is misleid over waarheid en feiten en makkelijk verder in verwarring wordt gebracht over het oogmerk van Thierry Baudet en zijn procesbegeleider.

29-01-2018

Mark Rutte voedt antisemitisch monster

by J.L. de Kreek — last modified 29-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Prominente leden van de VVD waaronder burgemeester Onno Hoes zijn betrokken bij de groep waarvan andere prominente leden de Rechters en de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen om personen met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen in verband met hun publicaties over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Het bewijs dat de Zionisten de Holocaust doelbewust hebben beraamd is openbaar en komt uit de bibliotheken die historicus Mark Rutte bij en tijdens zijn studietijd geschiedenis heeft moeten onderzoeken.

Mark Rutte en Onno Hoes van de VVD nemen ook deel aan de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat die Bush, Balkenende en Blair in maart 2003 met antisemitische of racistische insteek zijn gestart. Dat er inmiddels meer dan een miljoen Semieten welhaast industrieel zijn vermoord door het voortbouwend consent van Mark Rutte & co voor operaties van de Coalitie Troepen wordt niet gecommuniceerd door de antisemitische journalistiek en media. Dat de Telegraaf al in 1922 betrokken is bij de voorbereidingen op de Holocaust en dat de Holocaust te Parijs is bedacht op of rond 08 juni 1895 door een journalist met Zionistische ambities zijn feiten die Mark Rutte als historicus en politiek leider van Nederland totaal onverschillig laat.

16-01-2018

De Jodenhaat van Thierry Baudet

by J.L. de Kreek — last modified 16-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet is populair bij hipsters en wannabe wereldverbeteraars door zijn niet uitgesproken en toch virulente Jodenhaat. Onder het masker van de jonge vooruitziende leider gaat de oude vijand schuil die het fascisme en racisme heeft gebracht. Thierry Baudet laat tijdens zijn betogen en redevoeringen buiten beschouwing dat hij zich als historicus aan de feiten moet houden en niet de geschiedenis kan verzinnen zoals hem dit uitkomt. Thierry Baudet is ook jurist. Hij kon weten dat GeenPeil de kiezers heeft bedrogen bij en tijdens het Oekraïne referendum.

Dit bedrog van Thierry Baudet in verband met het Oekraïne-referendum doet onmiddellijk denken aan de Bierkellerputsch van Adolf Hitler die toen ook de winst had gestolen. Voorts waren de gronden waarop het Oekraïne-referendum is aangevraagd bedrieglijk. Bedoeling bleek te zijn het toebrengen van schade aan de EU in plaats van een eerlijke volksraadpleging over het associatieverdrag met Oekraïne. Dit hangt samen met het oogmerk van de terroristische organisatie waarvan Thierry Baudet deel uitmaakt.

Thierry Baudet is één van de historici in de politiek die met kennis van de feiten onder de pet houdt dat journalisten met Zionistische ambities de initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Thierry Baudet kent deze feiten want de documenten die dit bewijzen staan sinds jaar en dag in de openbare bibliotheken van de faculteiten geschiedenis die de wereld rijk is. Tegenwoordig staan deze documenten ook op internet.

Aan de ene kant als historicus doelbewust de schuld van de Zionisten aan de Holocaust verzwijgen en aan de andere kant als politicus bijdragen aan anarchie in Oekraïne door op valse gronden en middels bedrog het associatieverdrag met Oekraïne te torpederen is in ieder geval in voor sommigen redelijk vermoeden van betrokkenheid bij de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders. De brandhaard voor de Tweede Wereldoorlog is aangestoken in Oekraïne. Door historische vrienden van Thierry Baudet.

25-12-2017

Thierry Baudet adoreert Adolf Eichmann

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Volgens De Volkskrant heeft Thierry Baudet besloten critici die hem in de nazihoek duwen als ‘patiënten’ te beschouwen. Thierry Baudet pathologiseert hun reacties. Personen met Joodse achtergrond hebben besloten Thierry Baudet via de Rechtspraak te slopen omdat zijn impersonatie van Adolf Eichmann angstwekkend realistisch is en historicus Baudet willens en wetens verzwijgt dat Eichmann en de Zionisten vrienden waren. Omdat Joden beschaafde mensen zijn hebben personen met joodse achtergrond besloten Thierry Baudet kalt testellen middels een Jihad alle middelen rechtens. Dat is met aangiften en zo. Thierry Baudet bewondert de Nazi’s.

Net als Adolf Hitler met Zionist Feder in 1922 met de Bierkellerputsch kaapt Thierry Baudet de democratie. Meeste mensen denken dat Thierry Baudet en GeenPeil het Oekraïne Referendum hebben gewonnen. Dat is niet waar. Thierry Baudet en GeenPeil hebben die verkiezingen vervalst. De verklaringen die door Jan Roos met dozen tegelijk zijn afgeven bij de kiesraad bezitten geen rechtsgeldige handtekening. De Kiesraad controleert dat allemaal niet. Hele knappe ‘man in the middle’ attack van Thierry Baudet. Door de betrokkenheid van Thierry Baudet ontstaat er ook een zweem van legitimatie omdat Thierry Baudet zo’n knappe jurist is. Thierry Baudet is bovendien afgestudeerd geschiedkundige.

De authentieke documenten die bewijzen dat Thierry Baudet zich willens en wetens schuldig maakt aan geschiedsvervalsing staan al decennia in de universitaire bibliotheken van Europa. Thierry Baudet heeft opgetreden bij de Zionisten. Daar heeft hij de Zionisten beloofd dat er geen vrede zal zijn in het Midden Oosten. Thierry Baudet vergeet steeds iedereen te vertellen hoe het echt zit met de Zionisten en de Joden en de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog terwijl hij als jonge flamboyante historicus die ook juridisch is opgeleid weet dat iedereen behalve het internationaal terrorisme er belang bij heeft dat historici erkennen dat WOII en de Holocaust zijn georganiseerd door Zionistisch geïnspireerde journalisten die al sinds 1922 symbiotisch samenwerken met de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

Thierry Baudet die veinst op te komen voor het algemeen belang is één van de voortrekkers van de restauratie van het ouderwetse aristocratisch wereldbestuur van het syndicaat wat verantwoordelijk is voor WOII, de Holocaust, 9/11 en mogelijk de aanslag op de MH17. Thierry Baudet was tegen het associatieverdrag met oekraine omdat Thierry Baudet daarmee anarchy bewerkstelligt in Oekraine net als zijn morele voorbeelden voor de Tweede Wereldoorlog realiseerde om de Joden als vluchtelingen op te jagen. Personen als Jan Roos en Thierry Baudet en de Telegraaf Media Groep bezitten het oogmerk Europa in chaos te plaatsen om de nieuwe macht te bepalen. Zij doen niks anders dan verspreiden van nepnieuws. Ze hebben het bijvoorbeeld nooit over de keiharde feiten die bewijzen dat de torens van de Twin Towers met geen enkele mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Dit is omdat het werk van Thierry Baudet en TMG dezelfde agenda als van de daders van 9/11 dient.

11-10-2017

Boos makende rotzooi

by J.L. de Kreek — last modified 11-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het is net alsof niemand in Nederland iets heeft opgestoken van het lager of middelbaar onderwijs. Zelfs zij die gestudeerd hebben laten zien de reet af te vegen met de feiten. De voorzitter van de JOVD zit aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk van de Wereld Draait Door. De zoon van Bart Chabot. Ook zo'n graag geziene gast bij DWDD. De Wereld Draait Door benadeelt opzettelijk de informatie positie van het publiek in het voordeel van de terroristische organisatie de VVD. De VVD neemt samenwerkend met andere terroristische organisaties deel aan internationaal terrorisme.

Leden van de VVD misbruiken macht gelegenheid en/of middelen door het ambt geschonken en/of schenden al dan niet bijzondere ambtsplichten. De leden van de VVD groeien op met bier, neuken en de geur van urine. Joris Demmink is prominent lid van de VVD. Onno Hoes is ook prominent lid van de VVD. Onno Hoes was voorzitter van de organisatie die betrokken is bij het bedreigen van de Magistratuur om weg te kijken van de Nazi-feiten van de Blond Geit. Joris Demmink heeft als hoogste ambtenaar van het Ministerie van Justitie leidinggegeven of althans deelgenomen aan oorlogmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven in binnen en buitenland. Ook verzorgde Joris Demmink kinderopvang aan huis.

Niemand van de VVD geeft er blijk van de feiten op een rijtje te hebben. De leden van de VVD zijn allemaal volwassen. Geen van die leden deelt aan het publiek mede dat iedereen op school geleerd heeft dat wat officieel wordt verteld over de aanslagen in de VS 11 september 2001 gewoonweg niet kan. Met geen mogelijkheid. Het spektakelstuk met vliegtuigen en instorten van de torens van de Twin Towers was één groot toneelstuk om te maskeren dat de torens van de Twin Towers middels 'controled demolition' zijn vernietigd. Iedereen weet dat het aluminium van de vliegtuigen te dun en te licht is om significant schade aan de stalen wanden van de torens van de Twin Towers toe te brengen.

De torens van de Twin Towers waren opgetrokken uit pantser dikke stalenbielzen die rij na rij wand na wand dubbeldik de torens staande en vliegtuigen als muskieten buiten hielden. Iedereen kan dit weten. Ook kan iedereen weten dat deze aanslagen een voortzetting zijn van het Naziterreur uit de Tweede Wereldoorlog. De Zionisten bewerkstelligen onder voorzitterschap van Onno Hoes van de VVD dat dit niet algemeen bekend wordt door de Rechtspraak te bedreigen met afschrikwekkende gevolgen. De daders van de aanslagen in de VS 11 september 2001, de creatieve breien, zijn journalisten, mediapersoonlijkheden en managers. Het scenario voor de aanslagen in de VS is vermoedelijk geschreven door een homofiele cineast met een zogenaamd Joodse achtergrond te Hollywood.

Mark Rutte van de VVD geeft ook onderwijs. De leider van Nederland onderwijst zijn kinderen dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort en dat CO2 in de grond gestopt moet worden in verband het klimaatprobleem. Deze kinderen geloven hun meester. Zij worden lid van de VVD want daarmee zijn ze opgegroeid, sommige denken zelf na en ontdekken dat de bestuurders door wie zij zijn opgeleid kennelijk willens en wetens uit de nekt kletsen en worden dan voor 'complotdenker' of 'aluhoedjes' of 'gekkie' uitgemaakt. De Jihad kan het geen reet schelen wie de leden van de VVD zijn.