U bent hier: Home / Topics / Telegraaf

Telegraaf

24-05-2017

Tom Staal steunt terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 24-05-2017 09:21
Opgeslagen onder:

Journalist Tom Staal vraagt kamerleden namens GeenStijl “heeft Den Haag de oplossing” voor terreur. Tom Staal vindt de aanslagen uiteraard verschrikkelijk. De oplossing voor het terreur is dat Tom Staal en zijn collega's bij het Telegraaf-concern stoppen met het faciliteren van internationaal terrorisme. Tom Staal kan om te beginnen eerlijk zijn over de schuld van Geert Wilders aan de succesvolle aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waar GeenStijl zeer tevreden over was. Ook kan Tom Staal openbaar maken dat Geert Wilders de grote initiators van Hitler en de gaskamers als helden bewondert.

Tevens is het aan Tom Staal om te erkennen dat het Telegraaf-concern al in 1922 in bezit was van de terroristische agenda voor oorlog en Holocaust van de helden van Wilders en de maker op een voetstuk plaatste in verband met zijn zogenaamde voorzienigheid. Voorts is Tom Staal gehouden bekend te maken dat de torens van de Twin Towers helemaal niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en dat de Nederlandse politiek uit een bende misdadigers bestaat wat op basis van valse feiten illegaal oorlog en terrorisme en genocide begaat in Moslimlanen.

Er is een omvangrijk dossier beschikbaar over de terrorisme steunende activiteiten van Tom Staal en het Telegraaf-concern en over de zware misdaden van Geert Wilders persoonlijk en het feit dat zij samenwerkend de Derde Wereldoorlog voorbereiden gespiegeld aan de manier waarop de helden van Wilders en het Telegraaf-concern en andere journalisten dat in 1922 deden. Een explosief dossier waaruit blijkt dat de Nederlandse journalistiek en politiek er de meest smerige terroristische praktijken op nahouden. Ook kan uit dat dossier blijken dat het Telegraaf-concern en Tom Staal en andere journalisten betrokken zijn bij de aanslag op de MH17. Tom Staal is van beroep terrorist in de functie van journalist.

18-01-2017

Leugencultuur traditie journalistiek

by J.L. de Kreek — last modified 18-01-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Maken, openbaren, verspreiden of distribueren van nepnieuws of verzonnen feiten of anderszins bedrijven van leugenjournalistiek blijkt een traditie te zijn onder Nederlandse journalisten. Het iconische merk De Telegraaf verspreidt in ieder geval sinds 1922 nepnieuws om de betrokkenheid van de eigen organisatie en/of medewerkers bij de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust uit het zicht van lezers en adverteerders te houden.

Medewerkers van de Telegraaf hadden in 1922 het Raamwerk voor de Holocaust in bezit. Deze werd uitgegeven in de vorm van de Dagboeken van Theodor Herzl. Daarin bepaalt journalist Theodor Herzl dat de door hem losgemaakte discussie over het Jodenprobleem met een “größer Versöhnungsausklang" moest worden afgesloten. Daarmee is ook gezegd dat de Endlösung met een Holocaust zou eindigen. Anno 2017 blijk het iconische merk De Telegraaf niks verandert. 

Nog altijd staat het aan de basis van chronische dwalingen bij burgers en autoriteiten. Bijvoorbeeld in verband met de achtergrond van de helden van Geert Wilders. Meeste mensen weten door betrokkenheid van de Telegraaf Media Groep bij de terroristische organisatie van de volgers van de helden van Wilders niet dat de helden van Wilders de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en dat hun volgers alle minderheden willen separeren.

In verband met de aanslagen van 11 september 2001 doen alle medewerkers van de Telegraaf Media Groep ook alsof de officiële rapporten daarover serieus genomen moeten worden. Iedereen kan zien of begrijpen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Meest waarschijnlijk is er atoommunitie of andere geavanceerde explosieven in het fundament en/of op de kern van de torens van de Twin Towers gebruikt om de torens te laten instorten.

De vliegtuigen zijn een afleiding. Zeer waarschijnlijk zijn het geen vliegtuigen want de toestellen gedroegen zich niet als vliegtuigen bij en tijdens de botsing met de torens van de Twin Towers. De impact die de vliegtuigen maken op de stalen torens van de Twin Towers doet vermoeden dat de projectielen zijn gemaakt van materiaal met een hogere soortelijke massa dan staal. Eenvoudige natuurkunde-feiten die ook Bart Mos van de Telegraaf onderwezen heeft gekregen op middelbare school. Journalist Bart Bos van de Telegraaf beledigt de professional door de feiten als complottheorie te diskwalificeren.

15-01-2017

Last van Jan Roos

by J.L. de Kreek — last modified 15-01-2017 12:05
Opgeslagen onder:

Jan Roos doet het voor zijn tweeling die vandaag zeven is geworden. Mauk en David. Juist voor hun toekomst en die van hun zus zet Jan Roos zich in. Jan Roos staat geagendeerd om juridisch gesloopt te worden door Jihadisten. Achter de schermen is de Jihad rustig doende Jan Roos alle middelen rechtens naar de filistijnen te helpen. Jan Roos is een terrorist die deelneemt aan de voortbouwende Holocaust op de Joden.

Terroristen zijn er in soorten en maten. Met baarden, zonder baarden. Gewapend, ongewapend. Definitie van terrorisme is samen te vatten als onrechtmatige maatschappelijke verandering zoals dreigen met geweld om veranderingen geaccepteerd te krijgen. Vrees aanjagen past ook bij terrorisme. Jan Roos neemt als zogenaamd professional deel aan terrorisme. Opvallend veel professionals blijken crimineel te zijn. Zoals bijvoorbeeld de professionals in de medische wetenschap die beweren dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt.

Jan Roos is professional in de media en/of journalistiek en solliciteert nu naar een baantje als professional in de politiek om misbruik makend van de macht gelegenheid en middelen die hij bezit het terrorisme te ondersteunen van de organisatie van industriëlen wat verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september en de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Jan Roos heeft in het verleden gewerkt voor de Telegraaf Media Groep. Hij was toen verslaggever of opiniemaker bij GeenStijl. GeenStijl doet zich graag voor als de rebel die de gevestigde orde trolt.

GeenStijl is de gevestigde orde want GeenStijl is van de Telegraaf Media Groep. TMG bezit het iconische merk De Telegraaf. De Tegeraaf is de meest gelezen ochtendkrant. Al in 1922 las iedereen De Telegraaf. In ieder geval sinds die tijd maakt De Telegraaf met kennis van de feiten er bedrijf en/of gewoonte van middels leugenjournalistiek en/of nepnieuws de Holocaust te laten plaatsvinden. Journalisten en verslaggevers en opiniemakers van de Telegraaf waren al in 1922 en 1924 en 1939 en 1945 bekend met het feit dat de Zionisten de grote wegbereiders van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn. Voor de toekomst van zijn kinderen zwijgt Jan Roos dit tot op de dag van vandaag dood.

Als Jan Roos zo graag aan de toekomst van zijn kinderen denkt is het niet te begrijpen waarom Jan Roos zowel als verslaggever van GeenStijl als aspirant politicus niet voortgaand het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de bek schijt in verband met het ondersteunen van de structurele mensenhandel en extreme kindermisbruik door de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg. Minderjarigen van de leeftijd van de kinderen van Jan Roos worden 'full time' gestalkt door ambtenaren van de kinderbescherming om ze wederrechtelijk onder de hoede van ouders en/of verzorgers weg te krijgen voor geld en/of ander misbruik.

Minderjarigen van de leeftijd van Jan Roos lopen voortgaand het risico op last van de particuliere kinderbeschermers persoonlijk te worden geroofd van ouders of verzorgers om te worden mishandeld, verkracht en opgesloten. Op een wijze die de minderjarigen buiten bescherming van de wet plaatst. In instellingen van de Nederlandse Kinderbescherming worden minderjarigen van de leeftijd van de kinderen van Jan Roos voor het oog van de bewakingscamera's misbruikt en niemand doet iets. Ook heeft Jan Roos iedereen bedrogen met het aanvragen het Oekraine-referendum omdat hijzelf de ondersteuningsverklaringen met zelfverzonnen handtekeningen heeft gedrukt.

Jan Roos wil dat Nederland en Europa de handen aftrekt van Oekraïne want Jan Roos ondersteunt de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de aanslag op de MH17 boven Oekraïne en oorlog wil met Rusland. Daaraan neemt onder andere ook de Telegraaf Media Groep deel die het iconische merk De Telegraaf voert waarmee al sinds 1922 middels leugenjournalistiek en nepnieuws de terroristische organisatie wordt ondersteunt die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Mede dankzij deze voortgaande leugenjournalistiek weten meeste mensen niet dat de de helden van Geert Wilders verantwoordelijk zijn voor WOII en de Holocaust en dat zij bekende gezichten waren in de journalistiek en media en dat de Holocaust nog lang niet voorbij is en met een finale brandhaard moet escaleren in het wereldgetto te Palestina wat door meeste mensen gezien wordt als de Joodse Staat Israël.

21-12-2016

Telegraaf Media Groep ondersteunt terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 21-12-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Aan de hand van de publicaties van het iconisch Nederlands merk De Telegraaf is makkelijk te zien dat De Telegraaf terrorisme ondersteunt. Neem De Telegraaf van 03 mei 1924 waarin De Telegraaf in het artikel “Zionistische grootmeesters” de dagboeken van Theodor Herzl analyseert. Deze dagboeken nog eens doorbladerend mijmert de verslaggever van De Telegraaf: “Herzl is toch wel het kostbaarste, dat de Voorzienigheid in de nieuwe tijden het Joodsche volk geschonken heeft”.

De dagboeken van Theodor Herzl zijn in 1922 uitgegeven door het Jüdischer Verslag, Berlin. De dagboeken zijn in het Amsterdamse Concertgebouw gepresenteerd. Daarbij waren journalisten van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad aanwezig. Allen waren zij dol enthousiast over de inhoud van de dagboeken van Theodor Herzl. Het moet een feestje geweest zijn daar in het concertgebouw te Amsterdam tijdens de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de aandenderdende Holocaust.

De medewerker van De Telegraaf die het stukje tekst over deze dagboeken produceerde 03 mei 1924 kan niet lezen of bezit een dubbele agenda. De dagboeken van Theodor Herzl worden nooit besproken in het Nederlands onderwijs. Het zijn misschien wel de belangrijkste internationale context bepalende publicaties. Deze dagboeken zijn recent ontdekt door een persoon met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn gedeporteerd en vermoord in Auschwitz en Sobibor. 

Deze dagboeken doorbladerend valt vrijwel onmiddellijk op dat erin staat dat er meer antisemitisme moet zijn, dat antisemieten de trouwste bondgenoten zijn van de schrijver en zijn partners, dat Joden sprookjes verteld moeten worden, dat Joden op elkaar moeten schieten, dat Joden vernietigd moeten worden, dat er vergaande beperkingen gesteld moeten worden aan vrije meningsuiting, dat de door de schrijver bedachte “Endlösung” eindig met een “größer Versöhnungsausklang” en dat het negerprobleem en homoprobleem ook wordt opgelost. Wie vertrouwd is met het Jodendom begrijpt dat “größer Versöhnungsausklang” als sluitstuk van de "Endlosung" een krachtige metafoor is voor Holocaust.

De Telegraaf was kennelijk in 1922 al betrokken bij het verspreiden van nepnieuws voor de terroristische organisatie van de helden van Wilders. De schrijver van de dagboeken van Theodor Herzl is held van Geert Wilders en kennelijke initiator van de “größer Versöhnungsausklang” waarmee de door hem bedachte “Endlösung” in 1945 is geëindigd. Het grote brandoffer waarmee de zes miljoen Joden ritueel in rook zouden opgaan stond gepland aan het eind van de oorlog. Deze Holocaust is uiteindelijk mislukt omdat de verbrandingsovens van Auschwitz gebrekkig waren opgeleverd en de Russen optrokken naar Auschwitz. De geplande vernietiging van het kabalistich perfecte aantal van zes miljoen Joden is praktisch niet uitvoerbaar gebleken.

Ook anno 2016 verspreidt de Telegraaf die inmiddels is uitgegroeid tot de Telegraaf Media Groep allemaal nepnieuws. Over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 bijvoorbeeld. Talloze experts hebben inmiddels verklaard dat de torens van de Twin Towers nooit door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Desondanks verklaren medewerkers van de TMG zij die deze waarheid publiceren voor gek. De medewerkers van TMG waaronder GeenStijl en Jan Roos houden hardnekkig vol dat Moslims met vliegtuigen de torens van de Twin Towers hebben laten instorten terwijl dat met geen enkele mogelijkheid kan.

De medewerkers van De Telegraaf hebben misschien iets te veel Amerikaanse films gezien dat zij denken dat twee aluminium vliegtuig en een kerosine brand de massa van de stalen torens van de Twin Towers met vrijwel de valsnelheid symmetrisch in het eigen fundament kan doen vergaan. Journalisten van de Telegraaf Media Groep lijken te denken dat vrije meningsuiting inhoudt dat zij gerechtigd zijn alle vormen van bullshit te verkopen zonder de kous over de kop te krijgen. Zo werkt het niet. In ieder geval niet in Nederland. De betrokkenheid van de Telegraaf Media Groep bij georganiseerd internationaal terrorisme heeft vanzelfsprekend consequenties.

05-10-2016

Telegraaf bedriegt autoriteiten

by J.L. de Kreek — last modified 05-10-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Aanstaande donderdag staat journalist Micha Kat in hoger beroep terecht voor het bedreigen van Telegraafjournalist Bart Mos. Dat Micha Kat geen eerlijk proces zal krijgen komt door bedreigingen aan het adres van het Gerechtshof Amsterdam geuit door partners van de Telegraaf waarmee de Wakkerste Krant van Nederland internationaal terrorisme en jodenvervolging ondersteunt.

Hof Amsterdam wordt bedreigd om te zwijgen over de Nazi-feiten van de helden van Wilders en de diepgaande betrokkenheid van de Telegraaf bij de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Micha Kat met zijn Joodse achtergrond heeft daarom een probleem bij het Hof want de Raadsheren en Hof-organisatie als geheel worden terroristisch bedreigd met 'dire consequences' om weg te kijken van de feiten die wettig en overtuigend bewijzen dat de Telegraaf en de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders al in 1924 symbiotisch samenwerkte om de vorige en volgende Holocaust te laten plaatsvinden.

Wat erop neerkomst dat het Hof wordt bedreigd om Micha Kat te veroordelen. Door de bedreigingen zal het Hof “confabuleren” en het OM gelijk geven. Dat is een pathologie op basis van serieuze bedreigingen door partners van de Telegraaf in dossiers waaruit blijkt dat de Telegraaf diepgaander betrokken was bij de voorbereidingen op WOII en de Holocaust dan meeste mensen weten en vandaag ook terrorisme ondersteunt.

Het zieke aan de Telegraaf is dat het geen enkele aandacht geeft aan de bedreigingen uit eigen kring aan het adres van de magistratuur en dat het ouderwets deelneemt aan liegen en bedriegen van autoriteiten opdat de waarheid en de feiten onder de pet blijven en de Telegraaf ongestoord betrokken zijn kan bij de voorbereidingen op de volgende “finale” Holocaust. Aspect wat ondersneeuwt bij Micha Kat in zijn zaak tegen Bart Mos is zijn achterrond en de voortbouwende Jodenjacht van de Telegraaf & co.

26-07-2016

Telegraaf betrokken bij terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 26-07-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Wie zich afvraagt waarom Syriërs naar Europa vluchten en zich vervolgens opblazen moet het terrorisme van de Telegraaf Media Groep onder de loep nemen. De Telegraaf is in ieder geval sinds 1923 betrokken bij georganiseerd internationaal terrorisme. Dit terrorisme is verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, de aanslagen in de VS 11 september, oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden, aanslagen op Nederlandse en NATO militairen, referendumfraude en mogelijk de aanslag op de MH17.

Ontdekking van authentieke documenten die worden verzwegen door de journalisten van de Telegraaf Media Groep en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en andere uitgevers bewijst onomstotelijk dat journalisten met Zionistische achtergrond de ontwikkelaars zijn van de Tweede Wereldoorlog en de genocide op zes miljoen Joden. Uit het archief van de Telegraaf blijkt klip en klaar dat journalisten van de Telegraaf al in 1924 bekend waren met de plannen voor Holocaust van deze journalisten die voorts de helden van Wilders blijken te zijn, de makers op een voetstuk plaatsend.

Personen die Joodse leden van de familie verloren hebben in de kampen Auschwitz en Sobibór worden gekleineerd door de journalisten van de Telegraaf Media Groep waaronder Jan Roos en Ebru Umar wanneer zij de waarheid en de feiten over het terrorisme van de Telegraaf Media Groep publiceren. De journalisten van de Telegraaf Media Groep ondersteunen actief Geert Wilders die onmiskenbaar voortbouwt op de terroristische plannen van de grondleggers van het georganiseerd internationaal terrorisme.

Dat de grote honderden meters hoge torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn is lang en breed bewezen door experts die beroepshalve grote gebouwen bouwen en opleveren. De natuurkunde zoals iedereen in Nederland die vanaf de basisschool onderwezen krijgt bewijst dat een asymmetrische aanslag met ordinaire Boeing lijnvliegtuigen op de torens van de Twin Towers geen symmetrische desintegratie met welhaast de vrije valsnelheid veroorzaken kan. Technisch absoluut onmogelijk. Desondanks blijven de journalisten van TMG iedereen die de feiten predikt een complotter noemen die daarom “koekoek” is.

Omdat de journalisten van de Telegraaf Media Groep niet uit zichzelf geen strafbare feiten begaan en hun voortgaande terrorisme ondersteunende activiteiten staken en gestaakt houden worden ze collectief en individueel bedreigd met strafvervolging. De voorzet is gegeven met strafklachten tegen GeenStijl en Geert Wilders in verband met zeer zware misdrijven waaronder internationale misdrijven en misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Met andere woorden: de gevestigde Nederlandse journalistiek zal bevoegd een genadeloze doodklap te verwerken krijgen.

15-12-2015

Wilders = Hitler 2.0

by J.L. de Kreek — last modified 15-12-2015 17:05
Opgeslagen onder:

Net als bij Hitler 1.0 staan de medewerkers van de Telegraaf vooraan om middels propaganda voor de leider de misdrijven van zijn groep te ondersteunen. De Telegraaf als Wakkerste Krant van Nederland hoort voorop te staan bij het openbaren van het feit dat de helden van Wilders de bedoeling hadden Joden uit te roeien. Het mag niet verteld worden door de volgers van de helden van Wilders waaronder GeenSteil. Daarom bedreigen zij de rechtspraak met afschrikwekkende gevolgen als autoriteiten de Hitleriaanse doelen van de helden van Wilders erkennen.

Geert Wilders en de Telegraaf nemen ook deel aan de groep die de aanslagen heeft gepleegd in de Verenigde Staten 11 september 2001. Dit is mogelijk dezelfde groep die de aanslag gepleegd heeft op de MH17. In ieder geval neemt Wilders deel aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden en zwijgt de Telegraaf in alle toonaarden over deze en andere walgelijke misdrijven van de Beul van Venlo. 

Een van de meest stuitende misdrijven van de Blonde Geit is dat hij middels misbruik van het vrije woord explosieven heeft laten afgaan onder het voertuig van misschien wel de beste militair van de NATO en de zoon van de Commandant der Strijdkrachten waardoor zij gesneuveld zijn. Reeds geruime tijd wordt gewerkt aan de vervolging van Wilders in verband met deze misdrijven en de medewerkers van de Telegraaf Media Groep doen de stinkende best de feiten onder de pet te houden.

Het oogmerk van de helden van Wilders is restauratie van het feodaal stelsel van voor de Franse Revolutie en separatie van alle minderheden. Om te beginnen dus met de Joden. De groep volgers van de helden van Wilders ambiëren een volgende Holocaust als derde en finale fase op weg naar wereldheerschappij voor de families die Hitler financierde, Auschwitz in bezit hadden en Charlie Hebdo laten drukken. De vriendin Le Pen van Geert Adolf Wilders mag biddende Moslims in Parijs straffeloos vergelijken met de Duitse bezetter. Ze vergeet dat meeste Moslims Semieten zijn die in eigen land industrieel worden uitgeroeid door Wilders en de groep volgers van zijn helden.

03-07-2015

Zionisten en Telegraaf zijn schuldig

by J.L. de Kreek — last modified 03-07-2015 10:17
Opgeslagen onder:

De Zionisten en Telegraaf zijn schuldig aan heel veel problemen in Nederland waaronder de deportatie van de Joden in 1940-1945. Meeste mensen denken dat Hitler de Joden op eigen gezag gedeporteerd heeft. De Zionisten hebben de Joden door Hitler laten deporteren. Het plan van de Final Solution is bedacht door de grote Zionistische held van Wilders. Hij is de man die in 1897 de terroristische organisatie vereniging Erez Israël opricht samen met zo'n tweehonderd andere antisemieten.

De Telegraaf had daarvan al in 1922 weet. Het heeft erover gezwegen. Telegraaf was toen samen met het Nieuw Israëlitisch Weekblad bij de perspresentatie van de dagboeken van de Zionistische held van Wilders waarin klip en klaar staat dat de antisemieten de betrouwbaarste vrienden zijn van de Zionisten, dat de antisemieten geaccrediteerd zijn om de massa te controleren, dat Joodse rijkdommen geliquideerd moeten worden en dat Joden vernietigd moeten worden. 

Iedereen applaudisseerde voor de Zionisten. Iedereen vond Herzl de grote held. Niemand gaat in op zijn antisemitisme en de wil om Europa naar de afgrond te dragen teneinde de bulk van Joden uit Europa te verdrijven. De Zionisten zaten vuistdiep in het regiem van Hitler. Ze zaten letterlijk bovenop zijn lip. De partners van Hitler tijdens de Bierkellerputsch waren Zionistisch geïnspireerd. Eichmann zag zichzelf als een echte Zionisten. Het geld van Hitler was afkomstig van de Zionisten. Auschwitz is gebouwd door ondernemingen van de Zionisten innig samenwerkend met de SS.

Joden die daarover eerlijk en open verklaren worden opgedreven en opgejaagd door de Zionisten en uitgelachen door hun handlangers zoals de journalisten van de Telegraaf en GeenStijl en bijvoorbeeld Kustaw Bessems. De bedenker van de Endlösung der Judenfrage was prominent journalist. Prominente journalisten als Esther Voet, Harry Mulisch, Kustaw Bessems, Hans Knoop zetten de leugens voort. Don't ask. Don't tell. Helaas voor de Zionisten en Telegraaf is er geen ontkennen aan. Door internet zijn talrijke archieven open gegaan en kan iedereen die munt zien die Goebbels geslagen heeft om de innige band tussen de Zionisten en de Nazi's te bezegelen.

 

De munt

 

24-01-2015

Geen Stijl heeft oorlog (2)

by J.L. de Kreek — last modified 24-01-2015 15:15

Née, Telegraaf Media Group heeft oorlog. Ouderwets de Telegraaf voorin de rij aan de foute kant van de lijn. Het is niet leuk de manier waarop de media iedereen kennelijk willens en wetens in dwaling plaatst over 'the facts on the ground'. Feit is dat Charlie Hebdo gedrukt wordt namens de familie die ook Hitler financierde en Auschwitz in bezit had dus Charlie Hebdo mág dood.

TMG maakt op alle domeinen van de bediening opzichtig propaganda voor een gedachtegoed zonder grondslag in de feiten. Dit gedachtegoed is de voedingsbodem van de zware misdrijven van Geert Wilders. Wilders begaat beroepshalve en persoonlijk meervoudig de zwaarste misdrijven die het Nederlands Strafrecht bekend zijn. Geen Stijl zwijgt als het graf en is kennelijk verheugd over de succesvolle aanslag van Wilders middels FITNA op de veiligheid van de Staat en bondgenoten.

Heel de omgeving van de redactie van TMG inclusief Geen Stijl is geïnformeerd over de wetenschappelijke onderzoeken naar de aanslagen in de Verenigde Staten 11 september 2001. De wetenschap van Architects & Engineers for 9/11 Truth is uitgebreid gepresenteerd in Nederland. In al de jaren maakt TMG ook op Geen Stijl nog steeds propaganda voor de leugens van Geert Wilders dat Moslimachtige mensen schuldig zijn aan die aanslagen in de VS die door de kring van Wilders begaan zijn. TMG en Geen Stijl lijken een fractie verwijderd van fundamenteel slopen van de hele redactie- en serverruimte met tanks.