U bent hier: Home / Topics / Terrorisme

Terrorisme

09-02-2018

Aanslag op Marco Kroon & zijn mensen

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

In Afghanistan in 2008, het jaar na het geweldsincident waarbij oorlogsheld en commandant Task Force Uruzgan Marco Kroon is betrokken, heeft zich nog een geweldincident voorgedaan. Daarbij zijn de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS gesneuveld. Twee andere Nederlandse militairen zijn zwaargewond geraakt. In Nederland verblijvende Nederlanders blijken daders te zijn.

Pogingen hen te laten vervolgen zijn vooralsnog gestrand omdat de Nederlandse rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door vrienden van de Telegraaf Media Groep, het Nieuw Israëlitisch Weekblad, het CDA, de VVD en de PVV om handen van zaken af te trekken. De Talibanstrijder met zijn AK47 die oog in oog stond met Marco Kroon in Afghanistan 2007 bezat zuiver gezien meer recht Marco Kroon neer te schieten dan omgekeerd.

Marco Kroon kan daaraan niks doen. Marco Kroon deed wat van hem werd verwacht. Het is niet aan Marco Kroon de stockpiles met documenten te bestuderen waaruit blijkt dat het mandaat voor de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan niet deugt. De achtergrond van de missies in Afghanistan is dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn gepleegd door terroristen die zich ophouden of ophielden in Afghanistan. Dit blijk een grote HOAX te zijn.

De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door de internationaal opererende terroristische organisatie van boze blanke mannen waaraan ook Geert Wilders, GeenStijl en talloze andere prominente Nederlandse personen deelnemen. Deze aanslagen zijn begaan door de nieuwe lichting Nazimisdadigers die hun kansen schoon zien fundamenteel bij te dragen aan de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld

Staats- en strafrechtelijk zijn politiek ambtsdragers schuldig aan de onrechtmatige militaire aanwezigheid van Marco Kroon in Afghanistan. Het is een politieke misdaad. Geen militaire misdaad van Kroon en zijn mensen persoonlijk. Feit is dat Marco Kroon, zijn mensen én het overige Defensiepersoneel, op de politieke leiding na, met zuiver crimineel en zelfs antisemitisch oogmerk voor het commerciële karretje zijn gespannen van het syndicaat wat samenwerkend met de helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld, ook de Holocaust geregeld heeft. De oorlogen in Afghanistan en Irak en Libië en Syrië en straks Iran misschien zijn onderdeel van de complete realisatie van de idealen van het creatieve brein van de Holocaust.

24-01-2018

Israël organiseerde 9/11

by J.L. de Kreek — last modified 24-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Wanneer de Amerikanen zich bewust worden dat Israël de aanslagen 11 september 2001 heeft georganiseerd is het gedaan met de Knesset. Israël regelde ook de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en houdt van apartheid. Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door een journalist. Met antisemitische insteek besloot hij zich op te stellen als vertegenwoordiger van álle Joden. Herzl had goede contacten met de familie Rothschild. In zijn correspondentie aan het Wereldhuis van Rothschild legde hij de gedroomde Koninklijke familie der Joden uit hoe het de Joodse slaven bijeen kan drijven in het Wereld Getto.

Theodor Herzl had ook goed contact met Baron von Hirsh. Von Hirsh bezat Joodse kolonies in Zuid Amerika. Von Hirsh was slavendrijver. Deze geschiedenis speelt zich af eind 19e eeuw. Relatief kort na de Franse Revolutie. Toen mensenrechten en democratie zijn ingevoerd en Joden gelijk werden behandeld.

Tot die tijd werden Joden ongelijk behandeld. De rijke Asjkenazische Joden hielden de arme Asjkenazische Joden in getto’s en behandelde hen als slaven. De geschiedenis over de Joden en Israël wordt in het Vrije Westen verteld door het oog van de Zionisten. Dat zijn de oprichters van Israël en vertegenwoordigers van de slavernij.

De rijke Asjkenazische Joden verdiende aan het eind van de slavernij een dikke boterham aan slavenhandel. ‘Negroes’ werden verkocht door de familie Cohen. Dat deze rijke Asjkenazische Joden ook andere Asjkenazische Joden in slavernij hielden is de geschiedenis zoals deze zich werkelijk heeft afgespeeld. Na de afschaffing van de slavernij zijn de blanke arme Asjkenazische Joden gewoon in slavernij gehouden door de rijke Asjkenazische Joden met Auschwitz als meest aansprekend voorbeeld. 

De getto’s in Oost Europa stonden onder gezag van de familie Rothschild. De Joden in het Heilige Romeinse Rijk worden bestuurd door de familie Rothschild. De familie Rothschild commandeert de legers der grote machten en zet de antisemitische vrienden en bondgenoten op tegen de Joden. De familie Rothschild, Rockefeller en Bush zijn het Syndicaat wat Adolf Hitler en de Nazi's groot heeft gemaakt. Na Franse Revolutie was het antisemitisme verdwenen in West Europa. Emancipatie en assimilatie is altijd het medicijn geweest voor Joden tegen antisemitisme.

Bevestigen ook de Zionisten in de protocollen van de oprichtingsvergadering van Vereniging Erez Israël. Tevens verklaren zij dat Joden verachtte bedelaars zijn en voeren zij de meest krachtige antisemitische terreurbeweging tegen assimilatie en emancipatie van Joden. De geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust wordt verteld zodat niemand zicht krijgt op de grote Zionisten achter Hitler en de Nazi’s, en de volgende Holocaust die geagendeerd staat gewoon zal plaatsvinden zoals de vorige Holocaust en 9/11 ook gewoon plaatsvonden waar iedereen bijstond.

23-01-2018

Inlichtingen diensten werken niet

by J.L. de Kreek — last modified 23-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Wat een aimabele man die Rob Bertholee van de AIVD bij Twan Huys met College Tour afgelopen zondag. Helaas voor hem werkt zijn dienst niet. Bertholee denkt daar anders over want hij is niet goed geïnformeerd, door bijvoorbeeld de Nederlandse Mainstream media. Bertholee wil een nieuwe wet voor de AIVD om meer te kunnen afluisteren voor bescherming van de Democratische Rechtsstaat. Saillante is dat Bertholee openbare data beter moet analyseren om de grote vijand van de Staat recht in de ogen te kijken. Geert Wilders is geen onderwerp voor Bertholee want Wilders dreigt niet met geweld.

Dat Geert Wilders door doelbewuste uitlokking schuldig is aan het sneuvelen van de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS kan Bertholee zelf begrijpen door één en één bij elkaar op te tellen. Ook dat Thierry Baudet middels bedrog het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne heeft gewonnen en dit bedrog in verband met de sleepwet wordt herhaald om in strijd met de regels van de democratische rechtsorde een referendum te verkrijgen, kan Bertholee makkelijk zelf zien. 

Het bijzondere aan openbare voor iedereen toegankelijke data is dat het bewijst dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en dat Nederland in ieder geval sinds Balkenende I hand en span diensten levert aan oorlogsmisdaden, terrorisme en zelfs genocide in Moslimlanden. Ook bewijst openbaar voor iedereen toegankelijke data dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog -die de ouders van Bertholee bewust hebben meegemaakt- op cruciale punten anders is dan de meeste mensen denken. Waardoor de AIVD de actualiteit niet goed begrijpt. 

Saddam Hussein had geen massavernietigingswapens weet iedereen met de kennis van nu nadat Irak is verwoest en de levens van miljoenen mensen op het spel zijn gezet onder andere middels excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium door de troepen van de Coalitie der Gewilligen. Verarmd Uranium is berucht om de dosis-effect-relatie. Des te meer gebruikt des te dodelijker de radioactieve en giftige fall-out. Deze relatie is bekend onder en geaccepteerd door de Nederlandse politici. Het kleine landje Nederland is internationaal een grote speler laat Rob Bertholee van de AIVD weten dus het politieke akkoord van Balkenende voor de illegale oorlog in Irak heeft veel gewicht in de schaal gelegd. 

Wat Rob Bertholee ook mist door valse feiten in het onderwijs en doelbewuste nepnieuws van de Mainstream media sinds, pak ‘m beet 1895, is dat journalisten en schrijvers met Zionistische ambities de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en ‘as we speak' een volgende Holocaust voorbereiden die nog moet plaatsvinden op de bergen van Israël en dermate veel slachtoffers zal eisen dat de begrafenis zeven maanden duurt. De holocaust is bedacht en de agenda voor het actueel internationaal terrorisme is geschreven door de journalist die door Geert Wilders als held wordt bewonderd. Rob Bertholee weet dat niet eens. Ook met de sleepwet zal hij er niet achter komen.

17-01-2018

350.000 Nederlandse terroristen

by J.L. de Kreek — last modified 17-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Nederland heeft ongeveer 350.000 terroristen binnen de grenzen van het Koninkrijk. Het kunnen er wat meer zijn. De meeste van deze terroristen zijn te herkennen aan hun beroep of lidmaatschappen. De groep van 350.000 Nederlandse terroristen bestaat uit journalisten, schrijvers, opiniemakers, politici, experts en de leden van de politieke partijen met vertegenwoordiging in het Parlement. Met elkaar bepalen zij bestuur, beleid en inhoud van de media. Deze groep schrijft voor dat de waarheid een complottheorie is.

Met elkaar handhaven deze 350.000+ Nederlandse terroristen de leugens over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, en de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001, de aanslag op de MH17 en het causale verband tussen HIV en AIDS. Deze 350.000 Nederlandse terroristen zijn schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven in Moslimlanden en elders. Het terrorisme van deze 350.000 terroristen bezit een antisemitische insteek. 

Deze 350.000 terroristen maken zich tevens binnenlands schuldig aan georganiseerde misdaad en internationale misdrijven. Op kosten van de Belastingbetaler. Deze groep van 350.000 Nederlandse terroristen zijn ook schuldig aan gedwongen verdwijning of misbruik van honderdduizenden Nederlandse minderjarigen. Onder andere de psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema faciliteren de 350.000 Nederlandse terroristen bij en tijdens het bedrijven van hun misdaden, beroepshalve persoonlijk.

11-12-2017

Telegraaf Media Groep is een terroristische organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 11-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Telegraaf Media Groep met iconische merken als De Telegraaf en GeenStijl en met Ebru Umar als prominent paardenbekje is een terroristische organisatie of althans is betrokken bij een terroristische organisatie met het oogmerk het Heilige Romeinse Rijk in de oude dictatoriale staat van macht te herstellen. De Telegraaf was al in 1922 met dit doel dienstbaar aan de voortrekkers van de Holocaust door in de Wakkerste Krant van Nederland te zwijgen over het virulente antisemitisme in de dagboeken van de vader van de zogenaamd Joodse Staat Israël.

De eerste 180 pagina’s van zijn dagboeken oppervlakkig lezend bewijst reeds dat de grondlegger van Israël tevens het creatieve brein is van de Holocaust die in 1895 vooruitziend als hij was begreep dat het nog ongeveer vijftig jaar zou duren voor de voltrekking. Iedereen met het verstand van Jan Roos of Bart Mos kan op grond van de archieven van de Telegraaf en de Zionisten zelf constateren dat westerse journalisten, schrijvers en publicisten de organisatoren zijn van Hitler en de gaskamers om de kas van industriëlen te spekken.

Het antisemitisme wordt onder andere gevoed door de idee dat Joden een complot smeden tegen de internationale samenleving. Deze stereotypen over Joden worden door de Zionisten willens en wetens uitgelokt door zich voor te doen als Joden, haaks op het Jodendom een Joodse Staat te stichten in Palestina en zich anderszins crimineel te gedragen. De kunst van het bedrog van TMG en de Zionisten is dat zij voor leken en handlangers overtuigend de schijn wekken vrienden te zijn van de Joden terwijl zij Joden tot op het bot haten en Joden de vriendschap ontkennen. Medewerkers van TMG zoals Jan Roos maken zich schuldig aan Referendumbedrog en het bedreigen van gezagsdragers om gelijk te krijgen.

Vrienden van de Telegraaf Media Groep bedreigen en bedriegen de Rechtspraak met terroristisch geweld om personen met Joodse achtergrond die de waarheid van bovenstaande feiten openbaren te vervolgen en te veroordelen. Bij GeenStijl -zo tendentieus nodeloos kwetsend als het is- vertrekt men geen spier behalve de lachspier om het succes van het terrorisme van de Telegraaf Media Groep. Die rooie van GeenStijl is niet voor de grap een Nazi. Dat is echt een échte Mof. Zijn slachtoffers drinken zijn bloed ritueel uit de gifbeker. Bart Mos van de Telegraaf jaagt op Micha Kat omdat het een Jood is niet omdat Micha Kat zo doodsbedreigend is. Joden hebben geen respect voor Zionisme. Joden hebben geen dialoog met Zionisten. Er is geen hoop voor Zionisme of de Telegraaf Media Groep.

15-11-2017

Vertrouw geen journalisten

by J.L. de Kreek — last modified 15-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De perskaart journalisten van de Nederlandse Vereniging van Journalisten zijn niet te vertrouwen. Ook de redacties van de Publieke Omroepen inclusief de NOS zijn zuiver onbetrouwbaar. Journalisten als Chris Klomp en Marcel Gelauff misbruiken hun rol om internationaal terrorisme en internationale misdrijven onder de pet te houden. De perskaart journalistiek met voorop de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren al in 1922 in bezit van de Blauwdruk voor de Holocaust, geschreven door een prominente journalist die tevens de Nasi is van het eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. De Holocaust is bedacht door een journalist.

Tijdens de voorbereidingen steunde journalisten het creatieve brein van de Holocaust met propaganda en het verspreiden van nepnieuws. Na de oorlog lopen journalisten voorop het publiek vals informerend over de Nazi-feiten der Zionisten. Harry Mulisch, Hans Knoop. Mulisch deed als journalist verslag van het proces tegen Eichmann te Israël terwijl Mulisch toen reeds wist dat Eichmann zuiver Zionist was die zijn Zionistische vrienden bediende bij het verwerven van Palestina als wereld-getto voor de Joden. 

Ook blijken journalisten niet bereid de waarheid te publiceren over de aanslagen in de VS 11 september 2001. Allemaal zien ze Amerika als het voorbeeld van vrijheid en meer, en nooit de Amerikaanse vrienden helpen met het openbaren van de waarheid. Het bondgenootschap met de Amerikanen dient kennelijk de terroristische organisatie die de aanslagen heeft bewerkstelligd. Iedereen krijgt op de middelbare school de natuurkunde-feiten onderwezen waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. 

Of dan AIDS en HIV. Hoeveel wetenschapsjournalisten kent Nederland? Geen één van hen heeft het artikel beschikbaar uit het gerenommeerde tijdschrift Science uit 1984 waarin de beroemde Aids-wetenschapper Robert Gallo bewijst dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. HIV kan geen AIDS veroorzaken want HIV is een virus en AIDS is een syndroom. De medicijnen tegen HIV veroorzaken AIDS. Tegenwoordig sterft niemand meer aan HIV omdat de moderne medicijnen daartegen minder dodelijk zijn. Geen enkele journalist zelfs die van de GayKrant is geïnteresseerd in de feiten.

12-11-2017

Vrienden Geert Wilders bedreigen Rechtspraak

by J.L. de Kreek — last modified 12-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Politicus Geert Wilders klaagt over de vele bedreigingen die hij krijgt terwijl de Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door Zionistische vrienden van Geert Wilders om de Nazi-feiten van de Blonde Geit te ontkennen. Dat Wilders schuldig is aan de aanslag met een bermbom te Afghanistan april 2008 waarbij twee Nederlandse militairen zijn gesneuveld is daardoor niet algemeen bekend. De helden van Geert Wilders zijn de grote mannen achter Hitler en de gaskamers. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de Telegraaf, Kustaw Bessems, Jessica Durlacher, Leon de Winter, Esther Voet, GeenStijl, Matthijs van Nieuwkerk, Beatrice de Graaf zijn hiermee volledig bekend.

De vrienden van Geert Wilders in de media en journalistiek houden de kaken stijf op elkaar over de Nazi-achtergrond van Geert Wilders en zijn helden. Geert Wilders werkt voor hetzelfde Syndicaat als Adolf Eichmann en Adolf Hitler en Mengele en Ilse Koch en Ze’ev Jabotinsky en Theodor Herzl. De vrienden van Geert Wilders zijn als Zionisten verkleedde Nazi’s. Wilders zegt steeds sympathie te hebben voor Joden terwijl hij Zionistische vrienden heeft. Joden weten dat dit niet samen gaat. Nooit. Zionisten zijn geen Joden. Zionisten zijn Nazi-terroristen. Het is een terroristische omkering van feiten Joden en Zionisten aan elkaar gelijk te stellen.

Het werk van Geert Wilders moet gezien worden in de context van de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders wat na de oorlog gewoon is voortgezet en wat tevens een volgende Holocaust inhoudt die plaats zal vinden op de bergen van Israël. Dat de Zionisten al sinds 1895 een Holocaust op liefst precies zes miljoen joden ambiëren en dat Wilders het creatieve brein van de Endlösung als zijn held ziet is door terroristische bedreigingen van Zionisten aan het adres van de Nederlandse Rechtspraak nog altijd geen algemeen bekend feit. Ook de steun die Wilders ontvangt van de massamedia zoals GeenStijl is een oude traditie want de Zionisten en de Telegraaf en de Nazi’s werkte al in 1922 samen ter voorbereiding op de Holocaust.

02-11-2017

Beatrice de Graaf radicaal verlossen

by J.L. de Kreek — last modified 02-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ze praat snel en veel aan de tafel van Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door terwijl ze weet dat ze niet het hele verhaal vertelt en de waarheid willens en wetens niet in openbaarheid brengt. Professor dr. Beatrice de Graaf houdt het verhaal van terrorisme gaande door het zicht van het publiek weg te houden op de feiten. Het internationaal terrorisme kwam in de aandacht met de aanslagen in de VS 11 september 2001. Beatrice de Graaf is één van de wetenschappers die weet of moet weten dat de vliegtuigen niet het instorten van de torens van de Twin Towers kunnen verklaren.

Ook moet Beatrice de Graaf weten dat de Zionisten en niet Het Duitse Rijk de creatieve breinen zijn van Hitler en de gaskamers. Beatrice de Graaf is historicus. De feiten waaruit blijkt dat de Zionisten schuldig zijn aan de Tweede wereldoorlog en Holocaust blijkt uit documenten die gearchiveerd zijn in openbare bibliotheken van Nederlandse Universiteiten. Ook staan de documenten op internet in het Duits en Engels. De islamitische Staat waarover Beatrice de Graaf vurig spreek bij de Wereld Draait Door van de VARA is opgericht door de politieke partij van Beatrice de Graaf in samenwerking met andere Christelijke partijen in binnen en buitenland.

De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn gepleegd en IS is opgericht door Christenen al dan niet samenwerkend met Zionistische vrienden waarmee zij in de Tweede Wereldoorlog ook de Joden ritueel gewassen, vergast en verbrand hebben. De aanslagen in de VS 11 september 2001 waren een politieke keuze van Christenen en de volgende rituele handeling van de terroristische organisatie van de helden van Wilders op weg naar wereldmacht. De agenda voor wereldoverheersing van de terroristische organisatie van de helden van Wilders is gekopieerd van ouderwetse Katholieke Eindtijd fantasieën.

De Eindtijd is vandaag. Het Goede Nieuws™ heeft meer nieuwswaarde dan de krant van morgen en Beatrice de Graaf vervult een kwalijke rol ten behoeve van de strijd van Satan tegen de regering van Gd. Beatrice de Graaf heeft meer gebreken. Ze is Christen, zegt ze, en ze is niet eens in staat in de Bijbel te lezen zoals het er staat namelijk dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal, en dat het Oude testament in Hooglied reeds voorafschaduwd naar Mohammed die ook door Jezus Christus is voorzegd. De aanslagen in de VS 11 september 2001 en de oorlogen in Irak en Afghanistan en elders in Islamitische landen is het gevolg van de eeuwige niet aflatende lust van blanke Christenen naar radicale verlossing gespiegeld aan Ezechiël waaronder de finale oplossing van het Jodenvraagstuk.

30-10-2017

Israël voert oorlog

by J.L. de Kreek — last modified 30-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël voert oorlog in Nederland en Europa. Israël voert sinds de oprichting te Basel augustus 1897 oorlog in Europa. Om de Joden uit te roeien en Palestina te koloniseren ten behoeve van de ondersteunende industriëlen. Door lobby van onder andere de Zionistische helden van Wilders voor betrokkenheid bij de door hen bedachte Endlösung zijn de vooroorlogse pogroms in Oost Europa opgang gebracht. Opgejaagd door het geweld wat door de Zionisten werd bewerkstelligd kwamen Oost Europese Joden bezakt en berooid aan de grens met Duitsland. Deze vluchtelingen leverde problemen.

Op de grens werden de Joodse vluchtelingen ontluist. In Duitsland was dezelfde tijd een overval gaande van de Zionisten op Duits bezit. De Zionisten die veelal een hoge status in Duitsland bezaten en dominant aanwezig waren in de media en ook aan de kant van het Kapitaal stonden waren erop uit Europa economisch en anderszins op de knieën te dwingen en uitgezogen in de goot te laten. Hitler is door de Zionisten gerekruteerd om de Endlösung van alle kanten te benaderen. De Zionisten wisten al in 1900 dat zij hun antisemitische bondgenoten ritueel zes miljoen Joden in Europa zouden laten Holocausten. 

Anno 2017 mag de waarheid over de Zionisten niet worden verteld. Dan dreigen de Zionisten met “dire consequences” en organisaties die daarop toezien. De Zionisten vinden dat antizionisme en antisemitisme aan elkaar gelijk zijn. Joden vinden dit niet. Zionisten zijn meest waarschijnlijk betrokken bij de aanslagen in de VS 11 september 2001. Zionisten zijn betrokken bij actuele vervolging van personen met Joodse achtergrond omdat zij de waarheid over de Zionisten publiceren. Net als Adolf Hitler is Geert Wilders een agent van Israël. Geert Wilders en GeenStijl maken zich schuldig aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en internationale misdrijven.

De Zionisten vertellen nooit dat zij eind 19e eeuw de eeuwen oude naam van de Joden hebben gekaapt om daarmee het door de Zionisten geambieerde wereld-getto te onderscheiden. Israël is de naam van de Joden, niet van een Staat wat claimt een Joodse Staat te zijn terwijl de Joden dit ontkennen. Israël is geen Joodse Staat. Israëls onafhankelijkheid is geregeld door Adolf Hitler. “Ein Nazi Fahrt Nach Palestina" heeft Adolf Hitler dit genoemd. In ogen van de Nazi's bestond Palestina al in 1939. De NSB, Auschwitz, de Joodsche Raad, Eichmann, de treinen, de Endlösung en de Holocaust zijn allemaal geïnspireerd op de idealen van de Zionistische helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld van Stichting Lawfare NL.