U bent hier: Home / Topics / Terrorisme

Terrorisme

11-12-2017

Telegraaf Media Groep is een terroristische organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 11-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Telegraaf Media Groep met iconische merken als De Telegraaf en GeenStijl en met Ebru Umar als prominent paardenbekje is een terroristische organisatie of althans is betrokken bij een terroristische organisatie met het oogmerk het Heilige Romeinse Rijk in de oude dictatoriale staat van macht te herstellen. De Telegraaf was al in 1922 met dit doel dienstbaar aan de voortrekkers van de Holocaust door in de Wakkerste Krant van Nederland te zwijgen over het virulente antisemitisme in de dagboeken van de vader van de zogenaamd Joodse Staat Israël.

De eerste 180 pagina’s van zijn dagboeken oppervlakkig lezend bewijst reeds dat de grondlegger van Israël tevens het creatieve brein is van de Holocaust die in 1895 vooruitziend als hij was begreep dat het nog ongeveer vijftig jaar zou duren voor de voltrekking. Iedereen met het verstand van Jan Roos of Bart Mos kan op grond van de archieven van de Telegraaf en de Zionisten zelf constateren dat westerse journalisten, schrijvers en publicisten de organisatoren zijn van Hitler en de gaskamers om de kas van industriëlen te spekken.

Het antisemitisme wordt onder andere gevoed door de idee dat Joden een complot smeden tegen de internationale samenleving. Deze stereotypen over Joden worden door de Zionisten willens en wetens uitgelokt door zich voor te doen als Joden, haaks op het Jodendom een Joodse Staat te stichten in Palestina en zich anderszins crimineel te gedragen. De kunst van het bedrog van TMG en de Zionisten is dat zij voor leken en handlangers overtuigend de schijn wekken vrienden te zijn van de Joden terwijl zij Joden tot op het bot haten en Joden de vriendschap ontkennen. Medewerkers van TMG zoals Jan Roos maken zich schuldig aan Referendumbedrog en het bedreigen van gezagsdragers om gelijk te krijgen.

Vrienden van de Telegraaf Media Groep bedreigen en bedriegen de Rechtspraak met terroristisch geweld om personen met Joodse achtergrond die de waarheid van bovenstaande feiten openbaren te vervolgen en te veroordelen. Bij GeenStijl -zo tendentieus nodeloos kwetsend als het is- vertrekt men geen spier behalve de lachspier om het succes van het terrorisme van de Telegraaf Media Groep. Die rooie van GeenStijl is niet voor de grap een Nazi. Dat is echt een échte Mof. Zijn slachtoffers drinken zijn bloed ritueel uit de gifbeker. Bart Mos van de Telegraaf jaagt op Micha Kat omdat het een Jood is niet omdat Micha Kat zo doodsbedreigend is. Joden hebben geen respect voor Zionisme. Joden hebben geen dialoog met Zionisten. Er is geen hoop voor Zionisme of de Telegraaf Media Groep.

15-11-2017

Vertrouw geen journalisten

by J.L. de Kreek — last modified 15-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De perskaart journalisten van de Nederlandse Vereniging van Journalisten zijn niet te vertrouwen. Ook de redacties van de Publieke Omroepen inclusief de NOS zijn zuiver onbetrouwbaar. Journalisten als Chris Klomp en Marcel Gelauff misbruiken hun rol om internationaal terrorisme en internationale misdrijven onder de pet te houden. De perskaart journalistiek met voorop de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren al in 1922 in bezit van de Blauwdruk voor de Holocaust, geschreven door een prominente journalist die tevens de Nasi is van het eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. De Holocaust is bedacht door een journalist.

Tijdens de voorbereidingen steunde journalisten het creatieve brein van de Holocaust met propaganda en het verspreiden van nepnieuws. Na de oorlog lopen journalisten voorop het publiek vals informerend over de Nazi-feiten der Zionisten. Harry Mulisch, Hans Knoop. Mulisch deed als journalist verslag van het proces tegen Eichmann te Israël terwijl Mulisch toen reeds wist dat Eichmann zuiver Zionist was die zijn Zionistische vrienden bediende bij het verwerven van Palestina als wereld-getto voor de Joden. 

Ook blijken journalisten niet bereid de waarheid te publiceren over de aanslagen in de VS 11 september 2001. Allemaal zien ze Amerika als het voorbeeld van vrijheid en meer, en nooit de Amerikaanse vrienden helpen met het openbaren van de waarheid. Het bondgenootschap met de Amerikanen dient kennelijk de terroristische organisatie die de aanslagen heeft bewerkstelligd. Iedereen krijgt op de middelbare school de natuurkunde-feiten onderwezen waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. 

Of dan AIDS en HIV. Hoeveel wetenschapsjournalisten kent Nederland? Geen één van hen heeft het artikel beschikbaar uit het gerenommeerde tijdschrift Science uit 1984 waarin de beroemde Aids-wetenschapper Robert Gallo bewijst dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. HIV kan geen AIDS veroorzaken want HIV is een virus en AIDS is een syndroom. De medicijnen tegen HIV veroorzaken AIDS. Tegenwoordig sterft niemand meer aan HIV omdat de moderne medicijnen daartegen minder dodelijk zijn. Geen enkele journalist zelfs die van de GayKrant is geïnteresseerd in de feiten.

12-11-2017

Vrienden Geert Wilders bedreigen Rechtspraak

by J.L. de Kreek — last modified 12-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Politicus Geert Wilders klaagt over de vele bedreigingen die hij krijgt terwijl de Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door Zionistische vrienden van Geert Wilders om de Nazi-feiten van de Blonde Geit te ontkennen. Dat Wilders schuldig is aan de aanslag met een bermbom te Afghanistan april 2008 waarbij twee Nederlandse militairen zijn gesneuveld is daardoor niet algemeen bekend. De helden van Geert Wilders zijn de grote mannen achter Hitler en de gaskamers. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de Telegraaf, Kustaw Bessems, Jessica Durlacher, Leon de Winter, Esther Voet, GeenStijl, Matthijs van Nieuwkerk, Beatrice de Graaf zijn hiermee volledig bekend.

De vrienden van Geert Wilders in de media en journalistiek houden de kaken stijf op elkaar over de Nazi-achtergrond van Geert Wilders en zijn helden. Geert Wilders werkt voor hetzelfde Syndicaat als Adolf Eichmann en Adolf Hitler en Mengele en Ilse Koch en Ze’ev Jabotinsky en Theodor Herzl. De vrienden van Geert Wilders zijn als Zionisten verkleedde Nazi’s. Wilders zegt steeds sympathie te hebben voor Joden terwijl hij Zionistische vrienden heeft. Joden weten dat dit niet samen gaat. Nooit. Zionisten zijn geen Joden. Zionisten zijn Nazi-terroristen. Het is een terroristische omkering van feiten Joden en Zionisten aan elkaar gelijk te stellen.

Het werk van Geert Wilders moet gezien worden in de context van de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders wat na de oorlog gewoon is voortgezet en wat tevens een volgende Holocaust inhoudt die plaats zal vinden op de bergen van Israël. Dat de Zionisten al sinds 1895 een Holocaust op liefst precies zes miljoen joden ambiëren en dat Wilders het creatieve brein van de Endlösung als zijn held ziet is door terroristische bedreigingen van Zionisten aan het adres van de Nederlandse Rechtspraak nog altijd geen algemeen bekend feit. Ook de steun die Wilders ontvangt van de massamedia zoals GeenStijl is een oude traditie want de Zionisten en de Telegraaf en de Nazi’s werkte al in 1922 samen ter voorbereiding op de Holocaust.

02-11-2017

Beatrice de Graaf radicaal verlossen

by J.L. de Kreek — last modified 02-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ze praat snel en veel aan de tafel van Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door terwijl ze weet dat ze niet het hele verhaal vertelt en de waarheid willens en wetens niet in openbaarheid brengt. Professor dr. Beatrice de Graaf houdt het verhaal van terrorisme gaande door het zicht van het publiek weg te houden op de feiten. Het internationaal terrorisme kwam in de aandacht met de aanslagen in de VS 11 september 2001. Beatrice de Graaf is één van de wetenschappers die weet of moet weten dat de vliegtuigen niet het instorten van de torens van de Twin Towers kunnen verklaren.

Ook moet Beatrice de Graaf weten dat de Zionisten en niet Het Duitse Rijk de creatieve breinen zijn van Hitler en de gaskamers. Beatrice de Graaf is historicus. De feiten waaruit blijkt dat de Zionisten schuldig zijn aan de Tweede wereldoorlog en Holocaust blijkt uit documenten die gearchiveerd zijn in openbare bibliotheken van Nederlandse Universiteiten. Ook staan de documenten op internet in het Duits en Engels. De islamitische Staat waarover Beatrice de Graaf vurig spreek bij de Wereld Draait Door van de VARA is opgericht door de politieke partij van Beatrice de Graaf in samenwerking met andere Christelijke partijen in binnen en buitenland.

De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn gepleegd en IS is opgericht door Christenen al dan niet samenwerkend met Zionistische vrienden waarmee zij in de Tweede Wereldoorlog ook de Joden ritueel gewassen, vergast en verbrand hebben. De aanslagen in de VS 11 september 2001 waren een politieke keuze van Christenen en de volgende rituele handeling van de terroristische organisatie van de helden van Wilders op weg naar wereldmacht. De agenda voor wereldoverheersing van de terroristische organisatie van de helden van Wilders is gekopieerd van ouderwetse Katholieke Eindtijd fantasieën.

De Eindtijd is vandaag. Het Goede Nieuws™ heeft meer nieuwswaarde dan de krant van morgen en Beatrice de Graaf vervult een kwalijke rol ten behoeve van de strijd van Satan tegen de regering van Gd. Beatrice de Graaf heeft meer gebreken. Ze is Christen, zegt ze, en ze is niet eens in staat in de Bijbel te lezen zoals het er staat namelijk dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal, en dat het Oude testament in Hooglied reeds voorafschaduwd naar Mohammed die ook door Jezus Christus is voorzegd. De aanslagen in de VS 11 september 2001 en de oorlogen in Irak en Afghanistan en elders in Islamitische landen is het gevolg van de eeuwige niet aflatende lust van blanke Christenen naar radicale verlossing gespiegeld aan Ezechiël waaronder de finale oplossing van het Jodenvraagstuk.

30-10-2017

Israël voert oorlog

by J.L. de Kreek — last modified 30-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël voert oorlog in Nederland en Europa. Israël voert sinds de oprichting te Basel augustus 1897 oorlog in Europa. Om de Joden uit te roeien en Palestina te koloniseren ten behoeve van de ondersteunende industriëlen. Door lobby van onder andere de Zionistische helden van Wilders voor betrokkenheid bij de door hen bedachte Endlösung zijn de vooroorlogse pogroms in Oost Europa opgang gebracht. Opgejaagd door het geweld wat door de Zionisten werd bewerkstelligd kwamen Oost Europese Joden bezakt en berooid aan de grens met Duitsland. Deze vluchtelingen leverde problemen.

Op de grens werden de Joodse vluchtelingen ontluist. In Duitsland was dezelfde tijd een overval gaande van de Zionisten op Duits bezit. De Zionisten die veelal een hoge status in Duitsland bezaten en dominant aanwezig waren in de media en ook aan de kant van het Kapitaal stonden waren erop uit Europa economisch en anderszins op de knieën te dwingen en uitgezogen in de goot te laten. Hitler is door de Zionisten gerekruteerd om de Endlösung van alle kanten te benaderen. De Zionisten wisten al in 1900 dat zij hun antisemitische bondgenoten ritueel zes miljoen Joden in Europa zouden laten Holocausten. 

Anno 2017 mag de waarheid over de Zionisten niet worden verteld. Dan dreigen de Zionisten met “dire consequences” en organisaties die daarop toezien. De Zionisten vinden dat antizionisme en antisemitisme aan elkaar gelijk zijn. Joden vinden dit niet. Zionisten zijn meest waarschijnlijk betrokken bij de aanslagen in de VS 11 september 2001. Zionisten zijn betrokken bij actuele vervolging van personen met Joodse achtergrond omdat zij de waarheid over de Zionisten publiceren. Net als Adolf Hitler is Geert Wilders een agent van Israël. Geert Wilders en GeenStijl maken zich schuldig aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en internationale misdrijven.

De Zionisten vertellen nooit dat zij eind 19e eeuw de eeuwen oude naam van de Joden hebben gekaapt om daarmee het door de Zionisten geambieerde wereld-getto te onderscheiden. Israël is de naam van de Joden, niet van een Staat wat claimt een Joodse Staat te zijn terwijl de Joden dit ontkennen. Israël is geen Joodse Staat. Israëls onafhankelijkheid is geregeld door Adolf Hitler. “Ein Nazi Fahrt Nach Palestina" heeft Adolf Hitler dit genoemd. In ogen van de Nazi's bestond Palestina al in 1939. De NSB, Auschwitz, de Joodsche Raad, Eichmann, de treinen, de Endlösung en de Holocaust zijn allemaal geïnspireerd op de idealen van de Zionistische helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld van Stichting Lawfare NL.

05-09-2017

Esther Voet leider terroristische organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 05-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Esther Voet is journalist van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Esther Voet was directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Hidde Jan van Koningsveld is ook bestuurder van CIDI, van de jongeren organisatie van CIDI. Hidde Jan van Koningsveld wil geen terrorist genoemd worden. Daarom dagvaardt hij Holocaustslachtoffers om te zwijgen over de schuld van de Zionisten aan de Jodenvervolging want dat vindt hij smaad of laster. Esther Voet blijft doen alsof de boodschapper van dit goede nieuws een “gekkie” wat “door de rechter ontoerekeningsvatbaar” verklaard is.

Esther Voet vertelt er niet bij dat Ronald Eissens namens de Zionisten de rechtspraak bedreigt met afgrijselijke gevolgen en organisaties die daarop toezien om Holocaustslachtoffers te vervolgen die de Zionisten de schuld geven of in het algemeen afwijken van het Zionisme. Dat de Zionisten al in 1897 besloten hebben vrije meningsuiting vergaand te beperken en verzet tegen Zionisme met bruut geweld neer te slaan en tegen democratie zijn draagt bij aan het beeld van Esther Voet dat zij één van de leiders is van de terroristische organisatie der Zionisten.

Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep nemen ook deel aan deze terroristische organisatie. Dat wordt reeds meer dan zeven jaar verkondigd. Dit begon al tijdens het Wildersproces in Amsterdam in 2010 en 2011 en met de vervolging van de website www.hetzuur.nl door de Zionisten. De maker van die site is minder op zijn achterhoofd gevallen dan Esther Voet graag wil dat iedereen gelooft. De Zionisten geven af op die site omdat het gaat over de schuld van de Zionisten in de zin van opzet aan het uitlokken van antisemitisme. Www.hetzuur.nl is een antizionistische site waarop de waarheid en de feiten over de Holocaust aan de orde komen.

De waarheid over de Holocaust is dat deze volkerenmoord op de Joden is bedacht en geregeld door de Zionisten. Ook is de waarheid over de Holocaust dat de Zionisten voortgaand Joden vervolgen en een volgende Holocaust voorbereiden die moet plaatsvinden in Palestina waar de Zionisten reeds hun muren gebouwd hebben rond het wereld-getto om de Joden binnen te houden als het moment daar is. Esther Voet wil het niet weten hoewel de feiten helder en niet mis te verstaan zijn. Één en ander betekent dat er een terroristische organisatie actief is in Nederland wat verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging en Esther Voet, Hidde Jan van Koningsveld, Geert Wilders en GeenStijl nemen daaraan deel.

03-09-2017

Esther Voet bedreigt Joden

by J.L. de Kreek — last modified 03-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Esther Voet is niet Joods. Esther Voet is Zionist. Esther Voet is ook journalist. Esther Voet weigert de geschiedenis van haar ideologie te vertellen zoals het is. Esther Voet weigert de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te vertellen zoals het is. Esther Voet weigert de geschiedenis van de Jodenvervolging te vertellen zoals het is. Esther Voet is betrokken bij de terroristische organisatie waaraan ook Hidde Jan van Koningsveld en Geert Wilders deelnemen. Esther Voet werkt aan de voortbouwende Jodenvervolging. Esther Voet bedreigt Joden.

De Joden zijn door de Zionisten vermoord. De Zionisten hebben de plannen bedacht, het geld geleverd, Hitler en Mussolini militair gesteund, Auschwitz gebouwd en na de oorlog het Holocaustbedrog verzorgt. Allemaal ter meerdere eer en glorie van de idealen van het creatieve brein van de Holocaust. Onderzoek naar de factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld uit Jihadistische hoek leidde tot de ontdekking van de authentieke publicaties van de grote Zionistische leiders waarop de geschiedschrijving niet ingaat en waaruit het virulent antisemitische en terroristische karakter van het Zionisme in een oogopslag blijkt. 

De Holocaust wordt aan de hand van deze documenten logisch verklaard. Tekst en uitleg is te vinden op www.holocaustles.nl. Daar staan ook de origineel gedigitaliseerde primaire bronnen die wettig en overtuigend bewijzen dat de Zionisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Daarmee is ook bewezen dat Esther Voet betrokken is bij internationaal terrorisme en internationale misdrijven. Haar rol is door misbruik te maken van journalistieke rechten het publiek misleiden over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de uitkomst van debat daarover te bepalen.

Één van de trucjes van de Zionisten is aangifte doen wegens antisemitisme bij antizionisme en dan vervolgens op internet dreigen met 'dire consequences' en organisaties die daarop toe zien om de door Esther Voet aangewezen verdacht te veroordelen. Esther Voet weet heel goed dat antizionisme de kern is van het Jodendom en dat Zionisme de meest succesvolle haatdragende en antisemitische antidemocratische en fascistoïde beweging is na de Franse Revolutie. Esther Voet is leidend in verband met de voortbouwende oorlog van de Zionisten tegen Joden en andere minderheden en voor werelddominantie.

01-09-2017

Zionisten bekennen schuld Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 01-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

In hun publicaties bekennen de Zionisten ronduit hún schuld aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Iedereen die de logische conclusies trekt wordt vervolgd en bedreigd door Zionisten om te ontkennen of weg te kijken. De grote Zionistische leider Jabotinsky erkent in zijn boek 'the War And The Jews' uit 1940 dat de Tweede Wereldoorlog een Joodse oorlog is. Het staat letterlijk geschreven en gedrukt door deze man die held is van Geert Wilders en ideologisch voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld c.s.

In publicaties van de andere grote Zionistische leider Theodor Herzl erkent deze Zionist dat hij en niemand anders dan hij hét creatieve brein is van de Endlösung der Judenfrage. Niet zomaar een oplossing, née, dé finale oplossing. Bedacht door de grote Zionistische leider Herzl, bekend Herzl in zijn dagboeken die in 1922 in bezit waren van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Dat deze Zionistische leider ook bekend de uitvinder te zijn van de Holocaust die hij toen nog “größer Versöhnungsausklang” noemde, is een feit wat de Zionisten zó gráág onder de pet houden.

Daarom voeren Zionisten en hun vrienden in de journalistiek een jarenlange lastercampagne tegen personen die de feiten openbaren over de Zionistische grondslag van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en het feit dat de agenda der Zionisten een volgende wereldoorlog en Holocaust bevat ter complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders die tevens de ideologisch voorbeelden zijn van Hidde Jan van Koningsveld c.s.

29-08-2017

120 jaar Zionistisch terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 29-08-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Deze dagen herdenken Joden 120 jaar Zionistisch terrorisme. 29-31 augustus 1887 hebben de Zionisten officieel hun terroristische organisatie opgericht. Één van de eerste wapenfeiten van de Zionisten was het eenzijdig ontbinden van de mensenrechten voor de Joden hen 'framend' als verachtte bedelaars. De voorzitter van de vergadering had toen al bepaald dat de door hem bedachte Endlösung zou eindigen met een Holocaust, die hij “größer Versöhnungsausklang” noemde. Het wereldgetto wat de Zionisten toen hebben opgericht is door hen Israël genoemd, de naam stelend van de Joden.

De Jodenvervolging van 1940-1945 begint te Basel 120 jaar geleden bij de wil van de Zionisten om hun idee voor een Joodse Staat ten uitvoer te leggen. Dat de Joden geen Joodse Staat wilde en dat een Joodse Staat in enigerlei vorm tégen de Joodse Wet is dus in strijd met het Jodendom en dat het antisemitisme in West Europa 120 jaar geleden welhaast was verdampt door de klinische gelijke behandeling van mensen en assimilatie van Joden waartegen de Zionisten zich keerde, vertellen de Zionisten nooit. Anno 2017 overheersen de Zionisten de media met hun leugens en bedrog over de geschiedenis van de Joden, het Zionisme en de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust

De Zionisten willen niet eens dat hun Holocaust wordt ontkend. De Zionisten willen per se dat iedereen hen napraat dat er zes miljoen Joden zijn vergast in de kampen. Het zijn er -geluk bij een ongeluk- geen zes miljoen. Dat is niet alles. De kampen waren Zionistisch. De Nazis van Hitler werkte symbiotisch samen met de Zionisten om de idee van de Zionisten voor een Joden vrij Europa vorm te geven. Ruim voordat Hitler was geboren zijn de Zionisten begonnen aan de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De feiten blijken keihard uit talrijke originele documenten van de grote Zionistische leiders waarop de Zionisten nooit ingaan.

De antisemieten zijn áltijd de trouwste bondgenoten en beste vrienden geweest van de Zionisten. De antisemieten van Hitler zijn speciaal geaccrediteerd door de Zionisten om Joden en hun rijkdommen te executeren. De idee om Joden per treinen te deporteren en ze te houden in kampen om ze als slaven te laten werken is afkomstig van de grote Zionistische leider Theodor Herzl die de voorzitter was van het Eerste Zionistische Congres te Basel 120 jaar geleden. De agenda van de Zionisten eindig niet met de onafhankelijkheid van wereldgetto Israël in 1948. De complete realisatie van de idealen van de grote Zionistische leiders bestaat uit Zionistische wereldoverheersing.

Dat wordt door de Zionisten de “the Great Revision” of “the Great Restauration” genoemd en is herstel van ouderwetse ondemocratische machtsstructuren in de oude staat van vóór de Franse Revolutie wat feitelijk neerkomt op wereldmacht voor de familie Rothschild en het Vaticaan. Het Zionisme is de meest agressieve en gewelddadige en bovendien militaire campagne tégen democratie en mensenrechten. Zionisme is de idee van antisemieten en de meest haatdragende beweging tégen Joden in de Diaspora. Zionisten zijn deelnemers aan de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Als 'rapture' om hun ongebreidelde oorlogen los te maken en de spanningen in het Midden Oosten dermate op te voeren dat de Derde Zionistische Wereldoorlog en hun finale Holocaust 'spontaan' vorm krijgen.

Om te voorkomen dat zij worden gehinderd in hun terroristische werk jagen Zionisten vandaag op personen met Joodse achtergrond van wie Joodse leden van de familie zijn vermoord in de Zionistische kampen en bedreigen zij de Rechtspraak met afschrikwekkende consequenties en organisaties die dat verzorgen om gelijk te krijgen. Eén van de jonge Zionistische leiders die zijn antisemitische tanden zet in personen met Joodse achtergrond om te voorkomen dat iedereen weet dat hij bestuurder is van een terroristische organisatie is Hidde Jan van Koningsveld. Zijn psychiater heeft ooit over hem gezegd dat hij "ernstig ziek" is.