U bent hier: Home / Topics / Thierry Baudet

Thierry Baudet

25-12-2017

Thierry Baudet adoreert Adolf Eichmann

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Volgens De Volkskrant heeft Thierry Baudet besloten critici die hem in de nazihoek duwen als ‘patiënten’ te beschouwen. Thierry Baudet pathologiseert hun reacties. Personen met Joodse achtergrond hebben besloten Thierry Baudet via de Rechtspraak te slopen omdat zijn impersonatie van Adolf Eichmann angstwekkend realistisch is en historicus Baudet willens en wetens verzwijgt dat Eichmann en de Zionisten vrienden waren. Omdat Joden beschaafde mensen zijn hebben personen met joodse achtergrond besloten Thierry Baudet kalt testellen middels een Jihad alle middelen rechtens. Dat is met aangiften en zo. Thierry Baudet bewondert de Nazi’s.

Net als Adolf Hitler met Zionist Feder in 1922 met de Bierkellerputsch kaapt Thierry Baudet de democratie. Meeste mensen denken dat Thierry Baudet en GeenPeil het Oekraïne Referendum hebben gewonnen. Dat is niet waar. Thierry Baudet en GeenPeil hebben die verkiezingen vervalst. De verklaringen die door Jan Roos met dozen tegelijk zijn afgeven bij de kiesraad bezitten geen rechtsgeldige handtekening. De Kiesraad controleert dat allemaal niet. Hele knappe ‘man in the middle’ attack van Thierry Baudet. Door de betrokkenheid van Thierry Baudet ontstaat er ook een zweem van legitimatie omdat Thierry Baudet zo’n knappe jurist is. Thierry Baudet is bovendien afgestudeerd geschiedkundige.

De authentieke documenten die bewijzen dat Thierry Baudet zich willens en wetens schuldig maakt aan geschiedsvervalsing staan al decennia in de universitaire bibliotheken van Europa. Thierry Baudet heeft opgetreden bij de Zionisten. Daar heeft hij de Zionisten beloofd dat er geen vrede zal zijn in het Midden Oosten. Thierry Baudet vergeet steeds iedereen te vertellen hoe het echt zit met de Zionisten en de Joden en de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog terwijl hij als jonge flamboyante historicus die ook juridisch is opgeleid weet dat iedereen behalve het internationaal terrorisme er belang bij heeft dat historici erkennen dat WOII en de Holocaust zijn georganiseerd door Zionistisch geïnspireerde journalisten die al sinds 1922 symbiotisch samenwerken met de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

Thierry Baudet die veinst op te komen voor het algemeen belang is één van de voortrekkers van de restauratie van het ouderwetse aristocratisch wereldbestuur van het syndicaat wat verantwoordelijk is voor WOII, de Holocaust, 9/11 en mogelijk de aanslag op de MH17. Thierry Baudet was tegen het associatieverdrag met oekraine omdat Thierry Baudet daarmee anarchy bewerkstelligt in Oekraine net als zijn morele voorbeelden voor de Tweede Wereldoorlog realiseerde om de Joden als vluchtelingen op te jagen. Personen als Jan Roos en Thierry Baudet en de Telegraaf Media Groep bezitten het oogmerk Europa in chaos te plaatsen om de nieuwe macht te bepalen. Zij doen niks anders dan verspreiden van nepnieuws. Ze hebben het bijvoorbeeld nooit over de keiharde feiten die bewijzen dat de torens van de Twin Towers met geen enkele mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Dit is omdat het werk van Thierry Baudet en TMG dezelfde agenda als van de daders van 9/11 dient.

10-10-2017

Sleepwet.nl ís referendumbedrog

by J.L. de Kreek — last modified 10-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Georganiseerde ambtelijke criminaliteit misbruikt de gelegenheid van het internationaal terrorisme om vergaande bevoegdheden voor inlichtingendiensten door te voeren. Toch is de Sleepwet niet het grootste probleem. Systematisch oppakken misbruiken en gedwongen laten verdwijnen van minderjarigen hoort bij de Nederlandse verdraagzaamheid. Net als de voortbouwende Jodenjacht der Zionisten. Er iets over inbrengen bij de Rechtspraak of de journalistiek of de politiek heeft geen zin. Zij zijn de daders. De weg kijkers. Deze systeemverandering wordt ‘the great restauration’ of ‘the great reconstruction’ genoemd en moet leiden tot wereldheerschappij voor de familie Rothschild.

De Balfour-verklaring is 07 november aanstaande honderd jaar geleden afgegeven aan de familie Rothschild om een lid van de familie te laten kronen als Eerste Prins van Groot Israël. De prominente journalistieke handlanger van Rothschild die door Geert Wilders als held wordt bewonderd had in een brief aan het wereldhuis van de familie 08 juni 1895 reeds de patroon de idee van de Holocaust ingefluisterd. Leden van de VVD zijn betrokken bij het bedreigen van Magistraten met afschrikwekkende consequenties om de Zionistische grondslag van de Holocaust te verzwijgen. 

Andere leden van de VVD zijn betrokken bij oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Weer andere bewerkstelligen dat deze misdaden en die van hun vrienden niet vervolgd worden of nemen deel aan georganiseerde ambtelijke misdaad waarbij minderjarigen worden opgepakt en verdwijnen, voor geld. De ambtenaren van de Nederlandse kinderbescherming verdienen het salaris met mensenhandel. Iets over zeggen tegen Chris Klomp van het Algemeen Dagblad helpt niks. Chris Klomp de keiharde feiten voorhouden ook niet. Schelden en beledigen is zijn reactie. Schelden en bedreigen doet tevens journalist Arnold Karskens wanneer hem de internationale misdrijven van de VVD en met name van ‘crimefighter’ Fred Teeven worden voorgehouden.

Nederland staat hoog aangeschreven in de wereld van de deugmensen. Dit komt omdat Nederland de georganiseerde misdaad zo goed met de mantel der liefde bedekt. Eberhard van der Laan is dood. Hij was wel een grote crimineel omdat hij als minister deelname aan het kabinet Balkenende IV. Wouter Bos is ook zo’n misdadiger. Joris Demmink was als hoogste ambtenaar van justitie verantwoordelijk voor de mensenhandel en het kindermisbruik van de kinderbescherming waarover Chris Klomp en ook Amnesty International met kennis van de feiten zwijgen; en hij had kinderopvang thuis. Eduard Nazarski en zijn collega’s van Amnesty is verteld hoe het zit met de afwezigheid van handhaving van de (mensen)rechten voor kinderen in Nederland. Zij doen alsof er niks aan de hand is en zeggen dat hun aandacht in het buitenland ligt.

Er is vorig jaar reeds aangifte gedaan tegen GeenPeil en Thierry Baudet en Jan Roos in verband met Referendumbedrog. Daarover was openlijk geklaagd bij de Raad van State. De klager is niet ontvankelijk verklaard. Al de techneuten en privacygoeroes die nu achter de actie van Sleepwet.nl staan maken zich schuldig aan bedrog omdat ze beter kunnen en moeten weten want zij zijn tenslotte de experts. De kwestie van het Referendumbedrog van GeenPeil is nog niet vervolgd in verband met ‘complexiteit’. Dit houdt mogelijk verband met de aanslag op de MH17 en de Tweede Wereldoorlog. De Telegraaf wat in eigendom is van de Telegraaf Media Groep dat ook de eigenaar is van GeenStijl wat verantwoordelijk is voor GeenPeil is in ieder geval sinds 1922 betrokken bij de terroristische organisatie van de familie Rothschild en de Zionisten die WOII heeft geregeld en mogelijk ook de aanslag op de MH17 op het geweten heeft.

Verder moeten al die zogenaamde bezorgde burgers en organisaties die sleepwet.nl steunen weten dat uit openbare bronnen blijkt dat de AIVD grondwettelijk geen kennis bezit van de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politici sinds Balkenende I die de sleepwet mede mogelijk gemaakt hebben. Ook moeten al die burgers weten dat het vooral de niet geheime openbare informatie is die iedereen zorgen moet baren en dat al die zogenaamde experts van sleepwet.nl allang uit zichzelf hadden kunnen zien dat de sleepwet het gevolg is van de leugen dat internationaal Arabisch of islamitisch terrorisme schuldig is aan de aanslagen in de VS 11 september 2001. De politiek ambtsdragers die de sleepwet hebben ingevoerd zijn betrokken bij deze terroristische organisatie. Zij nemen op kosten van de belastingbetaler voortgaand deel aan het terrorisme van deze club. De handtekeningen van Sleepwet.nl zijn niet rechtsgeldig althans ongeschikt voor een ondersteuningsverklaring, dat moeten ze toch weten bij de academisch geschoolde organisatie.

26-06-2017

Holocaust in the making

by J.L. de Kreek — last modified 26-06-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Telegraaf werkt ook vandaag aan de voorbereidingen van massamoord op de Joden. Net als Hidde Van Koningsveld. GeenStijl pleegt in samenwerking met Wilders aanslagen op de veiligheid van de Nederlandse Staat. Joris Demmink geeft leiding of heeft leiding gegeven aan gedwongen verdwijning van minderjarigen. In Argentinië verdwijnen personen gedwongen, dan is Nederland boos omdat de Koning met een Argentijnse trouwt.

In Nederland zijn Demmink-squads operationeel die als heuse Gestapo minderjarigen oppakken en ouders mishandelen wanneer zij het kroost beschermen. Dat gaat ten titel van Kinderbescherming en wordt in de eerste lijn uitgevoerd door de ambtenaren van Jeugdzorg. De kinderen die door de Kinderbescherming zijn opgepakt lopen tot 400% meer risico op mishandeling en misbruik dan gwoon thuis. Demmink moet ook in verband worden gebracht met oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven in Moslimlanden die worden begaan door de groep die ook de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft verzorgd.

Hoewel het er op straat rustig aan toe gaat is de openbare orde en veiligheid ernstig verstoord ten gevolge van misdaden waaraan Wilders, GeenStijl en Joris Demmink prominent deelnemen. Één van de toekomstige doelen van al die spanningen en onrust en oorlog en terrorisme is een volgende Holocaust op de Joden. Deze Holocaust moet in het Midden Oosten plaatsvinden en zal het gevolg zijn van de actuele interventies van Coalitie Troepen in Moslimlanden. Of als uitgelokte reactie van IS of als escalerende oorlog met Iran. De 'build up' van Amerikaanse troepen in het Midden Oosten is om de door Israël geambieerde volgende Holocaust mogelijk te maken. Als de missie nu niet slaagt zal het worden herhaald tot het doel is bereikt.

Meeste mensen weten dit niet en kunnen dit moeilijk zien aan de hand van bronnen op bijvoorbeeld Internet omdat iedereen in het onderwijs terrorisme gerelateerd is voorgelogen over de Zionistische grondslagen van de Tweede Wereldoorlog en de vorige Holocaust, en de Telegraaf Media Groep en het Centrum Informatie Documentatie Israël en Esther Voet en Hanna Luden en Hidde van Koningsveld en Mark Rutte en Thierry Baudet zo knap liegen kunnen. Dat journalisten en Zionisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers wordt knalhard bewezen door de primaire bronnen op www.holocaustles.nl.

Het boek Openbaring uit de Bijbel is het draaiboek voor beleid en strategie van de zogenaamd Joodse Staat Israël zodat een lid van de Rotschild-clan tot eerste Prins van Groot Israël kan worden gekroond. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn georganiseerd door de vrienden van Hidde van Koningsveld, TMG, Wilders en dus GeenStijl en Esther Voet en Hanna Luden om dood en verderf te kunnen zaaien onder Semieten in Semitische landen. De oorlog tegen Irak in 2003 is een onrechtmatige oorlog van Liberalen, Socialisten en de Christenheid tegen de Semieten. Arabieren zijn zuiver Semieten en de Joden komen uit Irak.

Nu staan de kruisvaarderslegers opgesteld aan de randen van Europa en zet Geert Wilders in Oostenrijk met zijn hetze tegen de vijand  de poorten open voor de gewapende Jihad. De bedoeling is dat heel Europa verzand in dezelfde shit als in 1940-1945 en dat 'on the fly' Joden en ander minderheden gwoon weer gedeporteerd en uitgeroeid worden. De genocide op de Joden van 1940-1945 was een particulier project van de Zionisten, mede voorbereid door de Telegraaf, wat door het regiem van Hitler is gefaciliteerd. Hitler is betaald door de Zionisten om Duitsland en Europa in een gewelddadig conflict te brengen en de macht van bijvoorbeeld Frankrijk en Rusland vergaand te beperken. Telegraaf wist dat al in 1922.

De Zionisten zijn officieel in 1897 de meest succesvolle antisemitische terreurcampagne begonnen tegen de aanwezigheid van Joden in Europa en de wereld om ze samen te pakken in het wereldgetto te Palestina. Vooral ook het Palestijns achterland wilde de Zionisten in bezit hebben. Palestina is gestolen door Zionisten nadat de Zionisten in Europa de Joden hebben laten uitroeien door hun trouwe antisemitische bondgenoten. De zogenaamd Joodse Staat Israël is niet Joods. De naam is gestolen van de Joden. Israël is de naam van de Joden. De Joodse aardbewoners zijn Israël, zonder Staat. Israël is in de Diaspora. De Zionisten met hun diepe haat gevoelens en nationalisme en eigenwaan vonden in 1897 al dat de Joden geen recht hebben op gelijke behandeling omdat het verachtte bedelaars zijn! Het staat gwoon in de authentieke constitutionerende protocollen van het wereldgetto.

04-04-2017

Thierry Baudet = Bruine Soldaat

by J.L. de Kreek — last modified 04-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet is jurist en historicus en schrijver en publicist en sinds kort politiek ambtsdrager. De vorm van Thierry Baudet verraadt zijn grondhouding. Bovendien vertelt Thierry Baudet als historicus niemand dat de helden van Geert Wilders de initiators zijn van WOII en de Holocaust. De renaissance van Thierry Baudet is revisie in de oude staat van aristocratisch wereldbestuur. De kak van Thierry Baudet impliceert dat hij met democratie en het volk niet veel goed voor heeft.

Democratie is voor Thierry Baudet een vehikel voor zijn bedrog. De winst met het Oekraïne-referendum wat Thierry Baudet samenwerkend met Jan Roos geregeld heeft is gestolen. Hitler stal ook de verkiezingen. De zaak van de aangifte wegens referendumbedrog tegen GeenPeil en Forum Voor Democratie en dus Thierry Baudet houdt verband met andere misdrijven die zacht gezegd nazistisch imponeren. Thierry Baudet spreekt over zaken met kennis van de feiten. Daarom is hij jurist en historicus. In die rol is het voor Thierry Baudet zeer ongepast om bijvoorbeeld zijn Holocaustbedrog vol te houden.

Thierry Baudet is volger van de initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Personen die door kunstig bedrog als helden worden vereerd in Israël terwijl zij al in 1895 de Endlösung en de Holocaust hadden bedacht en ook de deportaties per treinen en de slavenarbeid en de antisemieten die de massa controleren en Joden die vernietigd moeten worden. De feiten blijken uit historische documenten die ook in de bibliotheek van de Universiteit van Thierry Baudet moeten staan. Ze staan in ieder geval in de bibliotheek van de UvA en van de Zionisten. Het gescande exemplaar van de Engelse vertaling van de Blauwdruk voor de Holocaust op holocaustles.nl is gekocht van een Joodse boekhandel in Jeruzalem.

Op wwww.holocaustles.nl staan de feiten en bewijzen die Thierry Baudet als politicus, publicist en wetenschapper niet ziet of niet wil zien of waarvan hij doet alsof ze niet bestaan of doet alsof de conclusies die op basis daarvan getrokken moeten worden iets met antisemitisme te maken hebben. Thierry Baudet is één van de vele hoogopgeleide trollen die de Nazistaat rijk is. Het nationalisme van Thierry Baudet is een oude ziekte die weer de kop opsteekt. Opleiding en onderwijs heeft in ieder geval Thierry Baudet niet geholpen zich als jurist en historicus aan de feiten te houden.