U bent hier: Home / Topics / Wetenschap

Wetenschap

05-11-2017

Bram Bakker gevaarlijk gestoord

by J.L. de Kreek — last modified 05-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ongelooflijk hoe vaak gevaarlijk gestoorde mensen zonder goede argumenten als ‘psychiater’ worden beschouwd. De psychiatrie is het vak waarin artsen nog niet zo lang geleden lobotomie toepaste en tegenwoordig medicijnen voorschrijven tegen depressie die zelfmoord als bijwerking hebben. Psychiater Bram Bakker is in de eerste plaats arts. Na een kopstudie van vele jaren mag Bram Bakker zich psychiater noemen. Bram Bakker leeft in een wereld waarin de gemiddelde mens denkt dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt omdat de arts dit zegt.

De gemiddelde mens denkt ook dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort 11 september 2001, dat de Duitsers achter de Holocaust zitten en dat er waarachtig zes miljoen Joden zijn vergast in Duitse kampen. Psychiaters als Bram Bakker die niet-gemiddelde personen voor zich krijgen met verhalen over complotten van Illuminatie en de pedo-elite die kinderen verkrachten vermoorden en opeten in de kerkers van het Paleis van Justitie diagnosticeren hen met een waanstoornis of erger.

Bram Bakker weet of kan weten dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt want hij is arts en bezit basiskennis virologie. AIDS is een syndroom. HIV is een virus. Elke basisarts weet dat een syndroom niet door een virus veroorzaakt wordt. Aan syndromen liggen complexe oorzaken ten grondslag en een virus is dat niet ook al kan een virus complex zijn. Bovendien bewijst Robbert Gallo met zijn meetgegevens in nummer 224 op bladzijde 500-503 van Science van mei 1984 dat HIV geen AIDS veroorzaakt! Ook dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort is niet waar. Krankzinnig dat zo veel zogenaamd weldenkenden in bijvoorbeeld de Nederlandse media daarover beweren dat de waarheid een complottheorie is. Bram Bakker kan de feiten zelf vinden op internet.

Dan de verrekte Holocaust die niet voorbij is, mede omdat Bram Bakker en de media dat van die Twin Towers kennelijk opzettelijk verkeerd begrijpen. Bram Bakker denkt dat de Holocaust is geëindigd 1945 en dat Europa is bevrijd van het kwaadaardige regiem van Hitler. Dat blijkt één grote hoax te zijn. De periode van relatieve rust na de Tweede Wereldoorlog (het tweede interbellum) was om bij te komen van het harde werken tijdens de Tweede Wereldoorlog en gedurende voorbereidingen vanaf het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897. Bovendien moesten de muren van het wereldgetto te Palestina worden opgericht dus er was meer te doen. De Zionistische helden van Geert Wilders en hun volgers zijn de organisatoren van de Tweede Wereldoorlog en Holocaust en jagen ‘as we speak’ op Joden in Nederland om ze kapot te maken. 

Ook worden kinderen structureel vermoord, verkracht en anderszins leed toegevoegd door ambtenaren van de Nederlandse kinderbescherming. Deze weerzinwekkende ambtelijke kinderverkrachting lijkt de oorsprong te hebben in de Tweede Wereldoorlog. Artsen werken daaraan mee omdat ze bij vermoedens van kindermishandeling protocollair een zorgmelding doen aan de verwijsindex. Deze meldingen worden opzettelijk niet op waarheid getoetst door de ambtenaren van kinderbescherming terwijl de wet en het belang van het kind dit wél van hen verwacht. Na twee of drie niet op waarheid getoetste zorgmeldingen wordt het kind zonder rechtsgeldig betekende last opgepakt door een team van psychologen, psychiaters, gedragsdeskundigen, geholpen door de sterke arm om gedwongen te verdwijnen en te worden misbruikt en verkracht in pleeggezinnen of elders waar het uitkomt.

De Nederlandse samenleving is ernstig ziek. Bram Bakker is één van de vele kinderen van de diep zieke Nederlandse samenleving waarin de regelmatig door publicist Bram Bakker gebruikt media chronisch is besmet met spijkerharde leugens over de bron van het internationaal terrorisme en de daders van zeer ernstige internationale misdrijven en het oogmerk van politici, journalisten, publicisten en een grote groep artsen, psychiaters en wetenschappers. Nederland heeft een nieuwe minister van justitie van een christelijke partij wat schuldig is aan oorlogsmisdaden en terrorisme en genocide in Moslimlanden. De Nederlandse Rechtspraak vindt dat de minister niet vervolgd kan worden voor zijn genocide want het is een ambtsmisdrijf. Niemand en dan ook werkelijk niemand, inclusief Bram Bakker, zegt er wat van.

De AIDS-doden sinds 1984 zijn het gevolg van de medicatie tegen HIV en AIDS. In 1984 werd het gegarandeerd dodelijk AZT verstrekt tegen AIDS terwijl AIDS heel anders behandeld moet worden. Dat men tegenwoordig niet sterft aan HIV is omdat de medicijnen niet meer gegarandeerd dodelijk zijn. De hele cultuur van artsen en pharmachemie rond HIV en AIDS vermoordt mensen en voegt hen leed toe om daaraan te verdienen. Artsen waaronder psychiaters als Bram Bakker zijn het verlengstuk van medicijnmoordenaars die zich groen en geel verdienen aan hun  bedrog. Als gewoon gemiddelde Nederlander met het verstand van een mavo-kandidaat is daar met de pet niet bij te komen. Wetenschappers, journalisten, psychiaters en bekende publicisten als Bram Bakker liegen voortgaand de feiten alsof het gedrukt staat en worden door het bevoegd gezag geschikt gevonden te oordelen over de psyche van gewone gemiddelde burgers die compleet gestoord worden van de bullshit van onder andere Bram Bakker & co.

06-09-2017

Robbert Dijkgraaf slechte wetenschapper

by J.L. de Kreek — last modified 06-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Robbert Dijkgraaf is lang de goede wetenschapper niet die hij doet voorkomen bij de Wereld Draait Door van Matthijs van Nieuwkerk. Robbert Dijkgraaf legt niemand aan de hand van heldere natuurkunde uit dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Ook citeert Robbert Dijkgraaf niet het wetenschappelijk bewijs dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. Een eenvoudig bewijs wat iedere propedeuse student virologie op moet vallen.

Robbert Dijkgraaf is ook een slechte wetenschapper omdat hij net als Diederik Jekel het bewijs niet wil zien van het feit dat de snelheid van licht geen universele constante is. Dit feit is experimenteel bewezen door Lene Hau. Zij laat licht stilstaan zonder dat de dichtheid van de omgeving verandert. Dit betekent niks anders dan dat de snelheid van licht geen constante is en dat de C voor licht in de beroemde T-shirtformule van Einstein als een variabele begrepen moet worden en niet als vaste waarde die overal altijd constant is. Ook de algemene gedachte in kringen van Robbert Dijkgraaf dat licht geen massa bezit deugt niet.

Diederik Jekel het bekende dikkerdje wat net als Robbert Dijkgraaf aan tafel van de Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk regelmatig de wetenschapper uithangt, zegt over het bewijst dat licht massa bezit: “in theorie heb je gelijk”. Dus licht bezit massa wat ook het dualistische karakter van licht logisch verklaart, als deeltjes en golfverschijnsel verschijnsel; en het heeft een snelheid die van andere factoren afhankelijk is zoals bijvoorbeeld de temperatuur bewijst Lene Hau in haar proefopstelling. Daarmee is ook bewezen dat alle licht stil kan staan en dat alles dan een oneindig zware massa is.

24-04-2017

Diederik Jekel is wetenschapsparasiet

by J.L. de Kreek — last modified 24-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Diederik Jekel is de zogenaamde wetenschapsjournalist die op kosten van de staat zijn buik vet vreet en aan tafel bij de Wereld Draait Door interessant doet met zijn mening. Diederik Jekel vroeg op de publieke zender aandacht voor de March For Science want er wordt te veel bezuinigd. Tegelijk blijken de feiten Dierik Jekel niet te kunnen overtuigen van het opzichtige bedrog in de wetenschap waardoor de kloof tussen wetenschap en burger onoverbrugbaar wordt en het werk van Diederik Jekel strafrechtelijke relevantie krijgt.

Reeds een groot aantal jaren maken burgers zich druk om feiten die in de media en wetenschap worden ontkend alsof ze er niet zijn. Zo wordt ook door Diederik Jekel beweert dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt terwijl de wetenschappelijke onzin daarvan ook voor Diederik Jekel makkelijk is te zien.

Diederik Jekel houdt zich horende  doof en ziende blind. Diederik Jekel laat zich voorstaan op zijn zogenaamde deskundigheid zodat minder getalenteerde types als Matthijs van Nieuwkerk de geveinsde wetenschap van Diederik Jekel volgen. Grote groepen wetenschappers blijken beroepsleugenaars te zijn die ondersteund door journalisten verzwijgen dat journalisten met Zionistische ambities achter de Holocaust zitten.

De academische geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is tot op het bot gecorrumpeerd omdat Diederik Jekel als (wetenschaps)journalist wegkijkt van zijn historische collega's in de journalistiek die de creatieve breinen zijn van de Jodenvervolging van 1940-1945 en overigens de actuele conflicten in Moslimlanden. Deze personen worden door Wilders als helden gezien. Dat is niet alles. Diederik Jekel doet net als de rest van de Mainstream Media alsof de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort terwijl die vliegtuigen van aluminium en de gebouwen van staal waren.

Opvallend veel wetenschappers blijken hun academische behendigheden te misbruiken om ten titel van kinderbescherming bij te dragen aan de gedwongen verdwijning van minderjarigen en de kindermishandeling door de Nederlandse kinderbescherming. Omdat Matthijs van Nieuwkerk het niet over die feiten heeft bestaan ze niet voor Diederik Jekel. Diederik Jekel denkt ook dat de “C” in de beroemde formule van Einstein een constante is terwijl dit allang is achterhaald. Diederik Jekel is een bovenste plank nitwit van een wetenschapper en een eerste klas 'dipshit' van een journalist. Zijn geëtter en getrol op internet en gezeik over 'complotdenkers' past in het rijtje van de criminele journalistiek die erop uit is eerlijke berichtgeving over de feiten oneerlijke concurrentie aan te doen.

26-03-2017

Diesel goed voor milieu

by J.L. de Kreek — last modified 26-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Als het om schone lucht gaat is de diesel het beste voor het milieu. De hetze tegen dieselvoertuigen omdat ze vervuilend zouden zijn is onnodig. De diesel kan uitstoot vrij en klimaatneutraal rijden wanneer er gewoon CyclOx getankt kan worden. CyclOx is een nieuwe dieselbrandstof die is uitgevonden in de vakgroep Verbrandingstechnologie bij de Technische Universiteit Eindhoven. CyclOx is ‘dubbel-groen’ omdat het uitstoot van stifstofoxiden en roet voorkomt en uit plantenafval kan worden gemaakt.

CyclOx wordt gemaakt door cyclohexanon te mengen met diesel. Cyclohexanon (chemische formule C6H10O) is een kleurloze olieachtige vloeistof die veel gebruikt wordt als grondstof voor bijvoorbeeld schoensmeer en verf en die goed oplost in normale organische oplosmiddelen. Cyclohexanon vertraagt de ontbranding van diesel waardoor die beter met zuurstof mengt, waardoor minder roet ontstaat. 

Daardoor kun je in de motor een hogere verbrandingstemperatuur toestaan, wat op zijn beurt de uitstoot van stikstofoxiden tegengaat. CyclOx kan worden geproduceerd uit het plantenmateriaal lignine (geen concurrentie met de voedselketen). Lignine is een afvalstroom van onder meer de papierindustrie en fabrieken voor bioethanol. Zo is er dus bovendien geen concurrentie met de voedselketen. CyclOx kan worden toegepast in elk type dieselmotor.

22-03-2017

Aanpak klimaatverandering misdadig

by J.L. de Kreek — last modified 22-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Politici en hun ondergeschikten zijn dom of zeer misdadig. Om klimaatverandering tegen te gaan willen zij vermindering van CO2-uitstoot. Daarmee wordt de bron van het leven verwoest. Dat heeft met fotosynthese te maken. CO2 is voeding voor planten. Planten scheiden zuurstof af wanneer zij door fotosynthese CO2 omzetten in koolhydraten voor de plant. Zuurstof wat mensen inademen is ontlasting van planten. Omdat de aarde ontbost verandert de verhouding CO2 in de lucht en is het klimaatprobleem geboren. Het broeikaseffect is goed voor de flora.

Vermindering van CO2 uitstoot door industrie of vervoer of anderszins slaat helemaal nergens op omdat er kennelijk reeds zoveel ontbossing heeft plaatsgevonden dat de natuurlijke groenvoorziening op aarde onvoldoende CO2 verbruikt zodat het te warm wordt. Het probleem van de klimaatverandering is dat er te weinig planten, bommen en bossen zijn om al het CO2 te consumeren en om te zetten in verse zuurstof voor mensen en beesten en om de temperatuur laag te houden. Des te meer bommen des te meer zuurstof en des te koeler het is. Wanneer er alleen CO2 en wat water en zon zou zijn kunnen mensen niet bestaan.

Planten daarentegen kunnen goed gedijen in een broeikas omgeving. Kijk naar de tropen. In een koolstofdioxide rijke omgeving met wat water en licht ontstaat er groen dat licht, CO2 en water omzet in glucose en zuurstof (Water + koolstofdioxide + licht = zuurstof + glucose.) waardoor er ruimte ontstaat voor dieren of mensen om te leven. Door CO2 uitstoot te verminderen -in de grond op te slaan zoals Jesse Klaver wil- is er minder voeding voor planten, kan er geen of minder zuurstof worden afgescheiden en is er geen ruimte voor mensen en dieren om te leven. Het is gewoon scheikunde van het niveau wat ook Jesse Klaver op school heeft gehad: (12 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2+ 6 H2O) afgekort als: 6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2

18-02-2016

BEWIJS: licht bezit toch massa

by J.L. de Kreek — last modified 18-02-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Naar aanleiding van de veronderstelde meting van zwaartekrachtgolven door LIGO ontstond op Twitter een interessant debat met wetenschapsjournalist Diederik Jekel over de massa van licht, de beroemde formule van Einstein en de betekenis van de letter “c” daarin. Volgens Jekel wordt door de gevestigde natuurkunde gesteld dat deze “c” een constante is terwijl de snelheid van het licht gelijk is aan de frequentie maal de golflengte. Dit product in de lege ruimte is constant 299792458 m/s.

Verder geldt dat de impuls van licht gelijk is aan de Constante van Planck gedeeld door de golflengte. De beroemde T-shirt formule van Einstein zoals iedereen die op school krijgt gaat als volgt (E=(m_0c^2)). Daarbij wordt gezegd dat licht geen rustmassa bezit omdat iets met massa niet de snelheid van het licht zou kunnen hebben. Gesteld wordt dat de energie van licht afkomstig is van de impuls van licht zodat voor licht geldt (E=(pc^2)). Feitelijk beschrijven beide formules de waarheid onvolledig. De formule van Einstein wordt slechts gedeeltelijk onderwezen. De formule is de volgend: E^2=(m_0c^2)^2+pc^2 of E=(m_0c^2)+√(pc^2) of E-√(pc^2)/c^2 = m.

Omdat de “c” en de “p” in deze formule ook geschreven mogen worden als een product van frequentie, golflengte en de Constante van Planck kan de formule van Einstein ook aldus geschreven worden: E^2=(m_0(f.λ)^2)^2+(h/λ)(f.λ)^2). In deze vollediger vergelijking van de formule van Einstein geldt het volgende voor “c” en “p”: (c=f.λ) en (p=h/λ). De uitleg bij de tekens is de volgende:

  • h constante van Planck h=6,626.10-34 Js
  • f frequentie in Hz
  • c lichtsnelheid (c = 299792458 m/s)
  • λ golflengte in m

Met andere worden de energie van de foton is een product van de massa van de foton en de frequentie en de golflengte plus het product van de Constante van Planck en de golflengte en de frequentie van de elektromagnetische straling. In het algemeen in de natuurkunde is de impuls (in het Engels momentum) een grootheid die gerelateerd is aan de snelheid en de massa van een object. Wanneer dit object een foton is wordt deze impuls gerelateerd aan de energie van de foton en wordt gezegd dat de klassieke natuurkunde op het niveau van het allerkleinste niet van toepassing is.

De bovenstaande vollediger formule van Einstein (E^2=(m_0(f.λ)^2)^2+(h/λ)(f.λ)^2)) laat zien dat de impuls van licht net als bij elk ander object het gevolg is van de (extreem hoge) snelheid van de (extreem kleine) massa van licht. Diederik Jekel en de natuurkunde in het onderwijs zeggen steeds dat “c” een constante is terwijl dat niet zo zijn kan omdat c het product is van twee grootheden wat in de lege ruimte kennelijk 299792458 m/s bedraagt. De snelheid van licht in bijvoorbeeld kristal is aanzienlijk lager. Dat komt omdat de golflengte en daarmee de kleur verandert. De frequentie, de periode waarbinnen de foton trilt, blijft gelijk.

Wanneer licht geen massa zou bezitten omdat het zich anders niet met de lichtsnelheid voort kan bewegen zou de energie van licht louter een product zijn van de golflengte. Dat is natuurlijk bizar. Aan de hand van het voorgaande is een relatief eenvoudig sommetje te maken van de massa van een foton: E^2=(m_0(f.λ)^2)^2+(h/λ)(f.λ)^2) daaruit volgt E=(m_0(f.λ)^2)+√(h/λ)(f.λ)^2 daaruit volgt E-√(h/λ)(f.λ)^2 = m_0(f.λ)^2 daaruit volgt m_0 = E-√((h/λ)(f.λ)^2)/(f.λ)^2. Wanneer dit wordt toepast op bijvoorbeeld magnetronstraling waarbij de golflengte 12 cm is en de frequentie 2.4GHz van een magnetron die bijvoorbeeld een vermogen van 750 Watt levert (wat gelijk staat aan 750 joule per seconde) dan is de volgende som het resultaat voor de massa van de gezamenlijke photonen die per seconde passeren:

  • 750-√((0,000000000000000000000000000000000662607/0,12)(2400000000x0,12)^2)/(2400000000)(0,12)^2
  •  750 – √((0,000000000000000000000000000000005521725)(288000000)^2)/(82944000000000000)
  •  750 – 8.1400676e-26 / 82944000000000000
  •  750 – 9.8139318e-43
  •  750 / 829 440 000 000 000 00
  •  9.0422454e-15 gram/s

Met andere woorden een magnetron die 750 joule per seconde levert heeft 0,0000000000000090422454 gram photonmassa uitgestraald. De magnetron moet biljard seconden of 31709791,9838 en dus ruim 31 miljoen jaar aanstaan om 1 gram massa te leveren. In in één watt zit globaal bepaald ongeveer 1×10²¹ of meer fotonen. Dit betekent niks anders dan dat de (rust)massa van een foton krankzinnig klein is en desondanks niet te verwaarlozen. Vroeger in de Griekse Oudheid dacht men dat ether een element was dat de hemellichamen opriep. De oerstof (archè) waaruit alle materie zou zijn voortgekomen. Einstein wekt het redelijke vermoeden dat deze oerstof licht zijn kan.

UPDATE:

14-02-2016

Licht en massa

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Naar aanleiding van de veronderstelde ontdekking van zwaartekrachtgolven door LIGO ontspint zich een interessant debat op Twitter met wetenschapsjournalist Diederik Jekel over de waarheid en de feiten. Gemotiveerd wordt uitgelegd waarom LIGO niet overtuigt en dat licht massa bezit. Diederik Jekel reageert met talrijke tweets en vraagt om bewijs dat licht massa bezit. Ook stelt hij dat er kristallen zijn die licht stil laten staan.

De beroemde T-shirtformule van Einstein gaat als volgt: E^2=(m_0c^2)^2+(pc)^2. Daarbij is E de energie, m is de massa, c is de snelheid van licht en p impuls. De natuurkunde leert dat wanneer een deeltje een rechtlijnig constante beweging volgt het in rust is en p dan nul is. Dat licht energie bezit wordt bewezen doordat het dingen opwarmt. Diederik Jekel zegt dat licht altijd impuls bezit namelijk de Constante van Planck gedeeld door de golflengte. Diederik Jekel levert daarvoor de hiernaast afgebeelde formule en verwijst naar Wikipedia over fotonen.

E = ћ.υ = ћ.c/λ. En p = ћ.υ/c = ћ/λ. ћ is de Constante van Planck. υ is de frequentie. λ is de golflengte. p = ћ.υ/c betekent dat p gelijk is aan de frequentie vermeningvuldigt met de factor die ћ/c levert. In de rubriek impuls op Wikipedia staat de volgende formule voor impuls: p = γ.m0.v. Hierbij is m0 de rustmassa en γ de lorentzfactor die afhangt van de verhouding tussen de snelheid en de lichtsnelheid in vacuum. Omdat de snelheid van een foton die in vacuum rechtlijning constant beweegt gelijk is aan de lichtsnelheid in vacuum is de verhouding daartussen één en is γ gelijk aan een waarde die geen zinnige betekenis heeft want γ kan ook geschreven worden als 1/√1-(v/c)^2 en delen door nul is flauwekul.

Het bovenstaande levert de conclusie dat E^2=(m_0c^2)^2+((1/√1-(v/c)^2 )c)^2. Omdat 1/√1-(v/c)^2 geen zinnige waarde levert bij licht wat met de lichtsnelheid in vacuum rechtlijnig constante beweegt kan dit deel van de formule worden  weggelaten en blijft in die omstandigheid E^2=(m_0c^2)^2 of E=m_0c^2 over en is de energie van licht dus het gevolg van de beweging van de massa van licht. Omdat licht ook in niet lege ruimte beweegt en de snelheid van het licht dan lager ligt dan de snelheid van licht in vacuum bezit de lorentzfactor dan een lagere waarde dan één en heeft de foton impuls. Licht blijkt niet niet altijd impuls te bezitten zoals Diederik Jegel stelt. Wanneer licht door vacuum gaat en de snelheid van licht in vacuum bezit (automatisch) is de waarde van de impuls kennelijk betekenisloos.

Wanneer licht gemeten wordt, en daarvoor bijvoorbeeld op een spiegel valt, levert de breking op de spiegel impuls die gemeten wordt. Van licht is bekend dat het zich van de waarnemer afhankelijk gedraagt. Dit komt misschien omdat waarneming impuls aan licht toevoegt en de waarnemer derhalve licht anders waarneemt dan wanneer er niet was waargenomen. Diederik Jekel gelooft net als de gevestigde wetenschap dat Einstein c gedefinieerd heeft als de snelheid van licht in vacuum terwijl daarvan uit zijn publicatie over de algemene relativiteitstheorie niets blijken kan.

Wetenschapsjournalist Diederik Jekel leidt uit de volgende tekst af dat Einstein c definieert als de constante waarde van de snelheid van licht in de lege ruimte:

There is hardly a simpler law in physics than that according to which light is propagated in empty space. Every child at school knows, or believes he knows, that this propagation takes place in straight lines with a velocity c= 300,000 km./sec.

Einstein zegt alleen dat elk kind weet dat licht zich in de lege ruimte voortplant met een snelheid c = 300.000 km/sec. In kristallen kan licht extreem vertraagd worden. Dit betekent dat elk kind moet weten dat licht zich in de kristallenruimte voortplant met een snelheid c = lager dan 300.000 km/sec. Einstein wordt zo blijkt al een eeuw verkeerd begrepen.

Update:

Volgens Wikipedia wordt impuls van massaloze deeltjes gedefinieerd als p=E/c. Wanneer dit wordt toegepast in de t-shirtformule van Einstein (E^2=(m_0c^2)^2+(pc)^2 ) levert ook dat bewijs dat licht massa bezit.  E^2=(m_0c^2)^2+((E/c)c)^2 daaruit volgt dat: E^2=(m_0c^2)^2+E^2

Update 2:

Volgens de wetenschap laat de relativiteits-theory zien dat iets alleen met die snelheid van het licht kan bewegen als het geen rust-massa heeft. Omdat we photonen met de snelheid van het licht zien bewegen kan een photon geen rustmassa hebben.

Update 3:

Einde discussie over c. Einstein definieert c als de snelheid van licht in de lege ruimte (met dank aan Diederik Jekel):

 

13-02-2016

LIGO overtuigt niet

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2016 12:55
Opgeslagen onder:

Het enthousiasme in de wetenschap over de ontdekking van zwaartekrachtgolven door LIGO heeft geleidt tot debat op Twitter met wetenschapsjournalist Diederik Jekel en zelfstudie op het thema. Geclaimd wordt dat ruimte en tijd een geheel zijn en ruimtetijd genoemd worden en dat de ruimtetijd kan “wiebelen” als een drilpudding. Deze wiebeling wordt zwaartekrachtgolven of zwaartekrachtstraling genoemd.

Het onderzoek naar zwaartekrachtgolven in de open bronnen van het internet leidt tot verwondering over de natuurwetenschap. Waar is het mee bezig? LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) gebruikt een techniek van meting voor het meten van trillingen (rotaties). Alleen de golven in de ruimtetijd zijn geen trillingen zoals alle andere golven. Alle andere golven gaan door de ruimtetijd. Zwaartekrachtstraling is golven van de ruimtetijd. Omdat de ruimtetijd golft gaat alles op en neer en wordt nergens ruimte ingedrukt of uitgerekt. Op Wikipedia staat dat LIGO het uitrekken of krimpen van de ruimtetijd meet alleen dat lijk niet te kunnen met LIGO omdat de testmassa's niet vastzitten aan de ruimtetijd. De testmassa's zijn massa's in de ruimtetijd en geen coördinaten van de ruimtetijd. Het Michelson-Morley-experiment experiment heeft in 1887 rees aangetoond dat de aarde niet beweegt ten opzichte van “ether”. De aarde beweegt niet ten opzichte van de structuur van de ruimtetijd.

Zwaartekrachtgolven zijn transversale golven. Een voorbeeld van een transversale golf is de golf in een lang touw dat aan een kant in trilling wordt gebracht (door de hand heen en weer te bewegen). De vraag is hoe de moleculen in het touw meten kunnen dat het touw golft? Dat er geen ruimte samengedrukt of uitgerekt wordt is helder. De golf trekt zich niks aan van massa in de ruimtetijd. Volgens de wetenschap moet de theorie van Einstein de wetenschap van Newton vervangen. Volgens Einstein valt de maan naar de aarde door het zwaartekrachtveld van de aarde. Wie naar de grafische afbeelding van de omstandigheid kijkt vraagt zich af waarom de maan dan niet naar het diepste punt van de kuil in het zwaartekrachtveld van de aarde valt, zoals een lichte en een zware bal doen op een horizontaal niet strak gespannen doek.

Daarnaast lijkt het in de natuurwetenschap zo te zijn dat de vraag of de snelheid van licht nul is afhankelijk wordt gesteld van de keuze van de wetenschapper. De feiten worden aangepast aan het model van de wetenschapper om middels LIGO de zwaartekrachtgolven van Einstein te bewijzen? Op internet is overtuigend bewijs dat de snelheid van licht nul is moeilijk te vinden. Geen experiment. Niks. Wel zijn er alledaagse feiten uit de huiskamer die doen vermoeden dat licht wel degelijk massa bezit. Licht breekt bijvoorbeeld.

Ook zijn er experimenten gedaan met lichtboxen waar licht aan werd toegevoegd en die bij meting zwaarder werden. Tevens is de snelheid van licht in kristal een fractie kleiner dan de snelheid van licht in het luchtledige. Ook wordt kristal warmer als er licht op schijnt. Komt dit omdat fotonen in het kristal een fractie worden afgeremd door het kristal waardoor wrijving en warmte ontstaan? De natuurkunde kiest nul als waarde voor de massa van licht en stelt dat licht energie, impuls en snelheid bezit terwijl dit niet overeen lijkt te komen met de stoffelijke natuur?

Einstein zelf schijnt voorspeld te hebben dat licht wel degelijk massa bezit. De formule daarbij is Mv (foton) = h / LaTeX*c met ( met h constante van planck, LaTeX de golflengte van het licht, c de lichtsnelheid ). Dit wordt relatieve massa genoemd. Doet de natuurkunde moeilijk over de massa van licht omdat het in de eigen modellen een andere waarde voor licht opneemt om theorieën kloppend te maken? Licht zou geen rustmassa hebben omdat niemand het stil zet staan. Daarom zou de formule e=mc^2  niet toegepast kunnen worden op fotonen. Licht beweegt zich  zich in de regel rechtlijnig met constante snelheid voort beweegtrust. Het bezit impuls. Meeste mensen denken dat de snelheid van licht altijd een bepaalde vaststaande waarde bezit van 300.000 km/s. Dat is niet waar. De snelheid van licht is afhankelijk van de context waardoor licht beweegt. In het luchtledige is de waarde van c 300.000 km/s. In kristal is deze waarde fors lager. Het moment dat licht het kristal verlaat heeft het (pardoes) de snelheid van 300.000 km/h.

Het feit dat licht wordt gemeten als deeltjesverschijnsel en golfverschijnsel duidt er mogelijk op dat licht misschien de kleinste massa is in het universum wat tussen alle andere massa's door wiebelt met de hoogst mogelijk snelheid die gegeven de context (dichtheid, ook bij Maxwell van belang) mogelijk is. Wordt Einstein echt goed begrepen? Einstein heeft gezegd dat de zwaartekrachtgolven niet waar te nemen zijn. Misschien heeft hij gelijk en moeten eerst meetinstrumenten uit een ander universum uitgevonden worden om een trilling van de ruimtetijd te kunnen meten. Niemand weet waarvan ruimtetijd gemaakt is. Zwaartekrachtgolven kunnen niet beschouwd worden als gangbare trillingen. Zwaartekrachtgolven zijn geen onderdeel van het elektromagnetisch spectrum ook zijn het geen radiografische golven.

De theorie en metingen van LIGA komen erop neer dat de zwaartekracht van zwarte gaten miljarden lichtjaren ver weg op aarde een meetbare minimale inkrimping of uitrekking van het universum veroorzaakt. Ook wordt de ruimtetijd door LIGO voorgesteld als heel stijf want na een extreem event als het fuseren van zwarte gaten kan slechts een minimale trilling gemeten worden, dus hoe kan iedereen dan zo makkelijk door de ruimtetijd bewegen? Bij de Wereld Draait Door wordt de metafoor van de tafel gebruikt waarop geslagen wordt om de trilling te duiden die is gemeten door LIGO. In die metafoor verplaatsen de moleculen in de tafel zich niet. LIGO zou een minieme verandering in de lokale structuur van de ruimtetijd ten gevolge van de fusie van twee zwarte gaten miljarden lichtjaren ver gemeten hebben. Duidelijk is dat Newton een stuk makkelijker te begrijpen is..

De bizarre zwaartekrachtsgolven

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2016 06:00
Opgeslagen onder:

De internationale wetenschap is in rep en roer omdat LIGO bewezen zou hebben dat zwaartekrachtsgolven bestaan. Een zwaartekrachtgolf is een trilling door de ruimtetijd. Deze zwaartekrachtgolf zou veroorzaakt zijn door twee fuserende zwarte gaten heel ver van aarde vandaan. De zwaartekrachtgolf trilt met de snelheid van het licht door het universum en veroorzaakt in de meetinstrumenten van LIGO een minimale verandering van de ruimte gedurende een korte tijd. Een fractie van een seconde is de afstand tussen twee meetpunten korter of langer.

Einstein zelf heeft gezegd dat zwaartekrachtsgolven niet te meten zijn of althans dat de kans daarop klein is. LIGO heeft miljoenen uitgegeven en werk geleverd aan 1500 wetenschapper om te bewijzen dat de zwaartekrachtsgolven bestaan. Daarvoor is een opstelling gemaakt van twee buizen die haaks op elkaar staan. In de buizen wordt een lazerstraal afgeschoten en gesplitst. In de ene buis de ene helft van de laserstraal in de andere buis de andere helft van de laserstraal. In de buizen zijn spiegels opgesteld die de lazerstralen heen en weer laten kaatsen in de buizen.

Door de manier van heen en weer kaatsen doven de laserstralen elkaar uit indien er geen verandering van de ruimtetijd plaatsvindt. Althans volgens de theorie van LIGO. Omdat op enig moment gemeten wordt dat de laserstralen elkaar niet uitdoven veronderstelt LIGO dat in een buis het licht er een fractie van een seconde langer of korter over gedaan heeft dan in de andere buis waaruit LIGO afleidt dat de afstand tussen de spiegels in die ene buis een korte tijd veranderd is geweest door een zwaartekrachtgolf die een minieme trilling is met weinig energie veroorzaakt door twee fuserende zwarte gaten miljarden lichtjaren van aarde vandaan.

Het is niet uit te leggen. Een hele kleine minimale energie arme trilling van een gebeurtenis miljarden jaren geleden die in de huidige tijd in de buizen van LIGO de ruimte tussen twee meetpunten verlengt of verkort. Het is niet bij elkaar te redeneren hoe dat gaat. De zwaartekrachtgolf verplaatst zich door de ruimtetijd waarvan niemand weet waarvan het is gemaakt. De ruimtetijd wordt voorgesteld als een waterbed of drilpudding terwijl daarbij juist de ruimte constant blijft wanneer er op gedrukt wordt. Kan het dat LIGO iets anders gemeten heeft dan het denkt?