U bent hier: Home / Topics / Wetenschap

Wetenschap

06-09-2017

Robbert Dijkgraaf slechte wetenschapper

by J.L. de Kreek — last modified 06-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Robbert Dijkgraaf is lang de goede wetenschapper niet die hij doet voorkomen bij de Wereld Draait Door van Matthijs van Nieuwkerk. Robbert Dijkgraaf legt niemand aan de hand van heldere natuurkunde uit dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Ook citeert Robbert Dijkgraaf niet het wetenschappelijk bewijs dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. Een eenvoudig bewijs wat iedere propedeuse student virologie op moet vallen. Lees verder...

24-04-2017

Diederik Jekel is wetenschapsparasiet

by J.L. de Kreek — last modified 24-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Diederik Jekel is de zogenaamde wetenschapsjournalist die op kosten van de staat zijn buik vet vreet en aan tafel bij de Wereld Draait Door interessant doet met zijn mening. Diederik Jekel vroeg op de publieke zender aandacht voor de March For Science want er wordt te veel bezuinigd. Tegelijk blijken de feiten Dierik Jekel niet te kunnen overtuigen van het opzichtige bedrog in de wetenschap waardoor de kloof tussen wetenschap en burger onoverbrugbaar wordt en het werk van Diederik Jekel strafrechtelijke relevantie krijgt. Lees verder...

26-03-2017

Diesel goed voor milieu

by J.L. de Kreek — last modified 26-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Als het om schone lucht gaat is de diesel het beste voor het milieu. De hetze tegen dieselvoertuigen omdat ze vervuilend zouden zijn is onnodig. De diesel kan uitstoot vrij en klimaatneutraal rijden wanneer er gewoon CyclOx getankt kan worden. CyclOx is een nieuwe dieselbrandstof die is uitgevonden in de vakgroep Verbrandingstechnologie bij de Technische Universiteit Eindhoven. CyclOx is ‘dubbel-groen’ omdat het uitstoot van stifstofoxiden en roet voorkomt en uit plantenafval kan worden gemaakt. Lees verder...

22-03-2017

Aanpak klimaatverandering misdadig

by J.L. de Kreek — last modified 22-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Politici en hun ondergeschikten zijn dom of zeer misdadig. Om klimaatverandering tegen te gaan willen zij vermindering van CO2-uitstoot. Daarmee wordt de bron van het leven verwoest. Dat heeft met fotosynthese te maken. CO2 is voeding voor planten. Planten scheiden zuurstof af wanneer zij door fotosynthese CO2 omzetten in koolhydraten voor de plant. Zuurstof wat mensen inademen is ontlasting van planten. Omdat de aarde ontbost verandert de verhouding CO2 in de lucht en is het klimaatprobleem geboren. Het broeikaseffect is goed voor de flora. Lees verder...

18-02-2016

BEWIJS: licht bezit toch massa

by J.L. de Kreek — last modified 18-02-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Naar aanleiding van de veronderstelde meting van zwaartekrachtgolven door LIGO ontstond op Twitter een interessant debat met wetenschapsjournalist Diederik Jekel over de massa van licht, de beroemde formule van Einstein en de betekenis van de letter “c” daarin. Volgens Jekel wordt door de gevestigde natuurkunde gesteld dat deze “c” een constante is terwijl de snelheid van het licht gelijk is aan de frequentie maal de golflengte. Dit product in de lege ruimte is constant 299792458 m/s. Lees verder...

14-02-2016

Licht en massa

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Naar aanleiding van de veronderstelde ontdekking van zwaartekrachtgolven door LIGO ontspint zich een interessant debat op Twitter met wetenschapsjournalist Diederik Jekel over de waarheid en de feiten. Gemotiveerd wordt uitgelegd waarom LIGO niet overtuigt en dat licht massa bezit. Diederik Jekel reageert met talrijke tweets en vraagt om bewijs dat licht massa bezit. Ook stelt hij dat er kristallen zijn die licht stil laten staan. Lees verder...

13-02-2016

LIGO overtuigt niet

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2016 12:55
Opgeslagen onder:

Het enthousiasme in de wetenschap over de ontdekking van zwaartekrachtgolven door LIGO heeft geleidt tot debat op Twitter met wetenschapsjournalist Diederik Jekel en zelfstudie op het thema. Geclaimd wordt dat ruimte en tijd een geheel zijn en ruimtetijd genoemd worden en dat de ruimtetijd kan “wiebelen” als een drilpudding. Deze wiebeling wordt zwaartekrachtgolven of zwaartekrachtstraling genoemd. Lees verder...