U bent hier: Home / Topics / Wim Dankbaar

Wim Dankbaar

22-04-2018

Wim Dankbaar heeft gelijk (4)

by J.L. de Kreek — last modified 22-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het is bizar te constateren dat Wim Dankbaar materieel gelijk heeft of althans dat de kans groot is dat Wim Dankbaar materiaal gelijk heeft in verband met de moord op Marianne Vaatstra. Met alle informatie van het Openbaar Ministerie en de woordelijke verslagen van het onderzoek ter zitting is niet te visualiseren hoe Jasper Steringa zijn slachtoffer heeft staande gehouden, aangerand, fietsen opzij gezet vele meters van elkaar om vervolgens Marianne Vaatstra zonder enig spoor van een worsteling diep gelegen in het veld te verkrachten en vermoorden.

Het moet er beestachtig aan toe zijn gegaan. Toch constateert de Rechtbank dat er geen technisch bewijs is van een worsteling. Ook maakt de Rechter er bij herhaling een punt van dat Marianne Vaatstra van zich afbijt en niet op haar mondje is gevallen.

Voorts lijkt niet onderzocht of het mes wat bij Jasper S. is gewonden het bij de moord gebruikte mes is met een slappe veer waardoor het makkelijk openging. De fiets waarop Marianne Vaatstra gefietst zou hebben bevat geen DNA-sporen. Ook is het DNA-spoor van Jasper S. niet het enige spoor wat is gevonden. De tas van Marianne is inclusief bloedsporen van een onbekende man en een kapot hengsel aan de familie teruggegeven terwijl die tas mogelijk moordwapen is met het bloed van een tweede dader. Een mogelijk betrokkene bij de moord is van daderschap uitgesloten op grond van het DNA van de verkrachter. Het scenario wat Wim Dankbaar schets is het meest waarschijnlijk.

Dat Wim Dankbaar ondanks zijn materiële gelijk niet erin slaagt zijn gelijk te krijgen komt omdat Wim Dankbaar een verrekte amateur is. Bijzondere aan het verhaal van Wim Dankbaar is dat hij drie verklaringen bezit waarvan de Rechtspraak allang heeft bepaald dat hij daarop mocht vertrouwen en waaruit blijkt dat er een ooggetuige bestaat van de moord die bij herhaling heeft verklaard getuige geweest te zijn van de moord die zou hebben plaatsgevonden in een caravan op het terrein van het AZC. Een oud AZC-directeur is er met de haren bijgesleept om crisis te managen en te voorkomen dat de reputatie van het AZC zou kunnen worden aangetast want een rituele moord door een gelukszoeker uit het AZC in Kollum op een weerloze Nederlands jonge vrouw tijdens de afterparty na Koninginnedag had het asielbeleid geen goed gedaan.

18-02-2018

Wim Dankbaar heeft gelijk (2)

by J.L. de Kreek — last modified 18-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Publicist Wim Dankbaar gaat weer helemaal los op zijn site Recht is Krom op rechtiskrom.wordpress.com. Wim Dankbaar is ervan overtuigd dat Marianne Vaatstra is vermoord in de caravan van ene W.H. Wim Dankbaar beroept zich op één of meerdere verklaringen van Faek die getuige geweest zou zijn van de moord. Faek heeft ook direct alles verteld aan de Politie. Daarmee is nooit wat gedaan. Jasper Steringa is veroordeeld na een uniek DNA-verwantschapsonderzoek en een bekentenis waarbij vraagtekens worden gezet.

De door Wim Dankbaar belasterde W.H. heeft aangifte gedaan tegen Wim Dankbaar. Wim Dankbaar is in eerste aanleg veroordeeld zonder dat hij de kans heeft gekregen Faek onder ede te laten getuigen over de inhoud van zijn vermeende verklaring.

Het staat vast dat Faek de inhoud van de verklaring nooit heeft ontkend. Faek beweert dat de NAW-gegevens op de verklaring niet kloppen. Over de inhoud van de verklaring heeft Faek zich niet uitgelaten. Zonder Faek te horen kan niemand weten of de verklaring van Faek waarheid is of niet. In de strafzaak in verband met belasteren van W.H. door Dankbaar moet in Hoger Beroep de verdachte publicist gelegenheid gegeven worden om Faek te horen. Anders krijgt Wim Dankbaar geen eerlijk proces.

Wim Dankbaar heeft aangifte gedaan tegen W.H. wegens valse aangifte. Wim Dankbaar stelt dat W.H. weet dat de moord op Marianne Vaatstra in zijn caravan plaatsgevonden heeft en op oneigenlijke gronden aangifte doet tegen Wim Dankbaar. Feitelijk staan bij het Gerechtshof door bemiddeling van het Openbaar Ministerie, Wim Dankbaar en W.H. tegenover elkaar die elkaar beschuldigen van leugens. Horen van Faek als getuige is noodzakelijk voor het Hof om überhaupt de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie te kunnen vaststellen. Faek wil getuigen, bij een autoriteit zoals het Hof. Zonder Faek te horen kan het Hof niet vaststellen wat de feiten zijn.


15-08-2017

Wim Dankbaar grote prutser

by J.L. de Kreek — last modified 15-08-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Wim Dankbaar is een ontiegelijke prutser. Amateur eerste klas. Wat niet wil zeggen dat Wim Dankbaar ongelijk heeft. Niemand kan weten of Wim Dankbaar gelijk heeft omdat niemand weet of de beruchte kluisverklaring van Faek authentiek is. Had allang bewezen kunnen zijn als bijvoorbeeld Peter R. de Vries of Chris Klomp niet van die matennaaiers waren geweest. Iedereen moet toegeven dat Wim Dankbaar een amateur is. Het spat van zijn werk. Zijn boeken zijn bijzonder slecht geschreven en hangen van eigendunk aan elkaar.

Het maakt alleen helemaal niks uit dat Wim Dankbaar een amateur is, het draait om de kluisverklaring. Als die authentiek is betekent dit dat Nederland een probleem heeft zo groot, daarop zit niemand te wachten. Het kan dat Wim Dankbaar gelijk heeft. Het verhaal wat Wim Dankbaar vertelt komt niet onlogisch over. Het past bij ander keihard bewijs dat de top van justitie zich schuldig maakt aan de meest weerzinwekkende misdrijven. Wim Dankbaar heeft het niet over die misdrijven want Wim Dankbaar vindt zichzelf zo belangrijk dat hij daar niet aan toekomt. 

Het ministerie van veiligheid en justitie, meer in het bijzonder de Nederlandse kinderbescherming, maakt zich al een hele lange tijd schuldig aan gedwongen verdwijning van minderjarigen. In Nederland worden minderjarigen zonder eerlijk proces uit eigen naam opgepakt door zogenoemde Demmink-squads waarna ze verdwijnen in het 'zorg'netwerk, wat mede door Joris Demmink vorm is gegeven, om te worden misbruikt voor geld. Joris Demmink is ook schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. In de instellingen van de kinderbescherming worden kinderen structureel seksueel en anderszins misbruikt. Dit wordt ook op video vastgelegd. 

Het is niet ondenkbaar en zelfs goed voorstelbaar dat het karakter van Demmink dermate pervers is dat hij het voor bevrediging van zijn prikkels nodig heeft om onschuldige burgers op te laten draaien voor misbruik van en moord op minderjarigen zoals Marianne Vaatstra. Wim Dankbaar wil het niet hebben over “motief”. De idee van Micha Kat dat Marianne Vaatstra ritueel is geofferd wordt door Wim Dankbaar verworpen terwijl rituele offers aan de orde van de dag zijn en diep zijn geworteld in de cultuur die ook door Demmink wordt gevoed. 

Wim Dankbaar heeft het analytisch denkvermogen van een amoebe. Verder denken dan zijn eigen hersenspinsels kan hij niet. Wim Dankbaar vertelt interessante 'feiten' die allemaal nog bewezen moeten worden en waarvan Wim Dankbaar uitgaat dat hij het bewijs reeds geleverd heeft. 15 augustus 2017 verdedigt Wim Dankbaar zijn verzoek bij de Rechtbank om Faek te horen. De kans dat de Rechtbank dit toewijst is niet zo groot omdat Wim Dankbaar in een civiele procedure een getuige oproept die hij in een strafzaak nodig heeft. Ook claimt Dankbaar dat hij onrechtmatig wordt vervolgd door het OM en hij weigert in zijn strafzaak de niet ontvankelijkheid van het OM in te roepen. Dan ben je meer dan een prutser. Dan ben je niet goed snik.

 

13-05-2017

Beklagen over Wim Dankbaar

by J.L. de Kreek — last modified 13-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Wim Dankbaar is publicist. Hij beweert dat Marianne V. door een ander dan Jasper S. is vermoord. Wim Dankbaar is een grote amateur waardoor hij steeds in problemen komt. Wim Dankbaar klaagt over alles en iedereen die in ogen van Wim Dankbaar de regels niet handhaaft. Wim Dankbaar wijzen op het amateuristische karakter van zijn onderzoek accepteert Wim Dankbaar niet. Wim Dankbaar luistert alleen naar Wim Dankbaar. Wim Dankbaar vindt dat hij een standbeeld verdient naast dat van Marianne V.

Wim Dankbaar wil worden bewondert als de man die de ware moordenaar van Marianne V. heeft ontmaskerd. Wie de tijd neemt Wim Dankbaar aan te horen ontdekt dat Wim Dankbaar overtuigend zijn visie op de moord van Marianne V. brengt. Harde bewijzen voor zijn stellingen levert Wim Dankbaar niet. Daarom dat de Rechtspraak hem keer op keer veroordeelt voor het belasteren van personen. Wim Dankbaar reageert altijd buitengewoon verongelijkt of met het terugkaatsen van de bal wanneer hem op de onvolkomenheden in zijn onderzoek wordt gewezen. Het is niet uitgesloten dat Wim Dankbaar gelijk heeft.

Dit komt door de zogenaamde “kluisverklaring” waaruit blijkt dat er een getuige is van de moord op Marianne V. die de visie van Wim Dankbaar ondersteunt. Nergens is een betrouwbare bron die aantoont dat de inhoud van de “kluisverklaring” deugt of niet. Ook bij het Openbaar Ministerie niet. Chris Klomp van het AD houdt zich in mist gehuld over wat hij weet. Chris Klom beweert dat hij in “dit dossier contact” heeft “met alle betrokkenen die voor deze zaak van belang zijn”. Wie dat zijn, laat Klomp in het kader van “bronbescherming” buiten beschouwing. Als Chris Klomp iets hoort of leest wat waardevol is om te publiceren, dan lezen we dat volgens Klomp vanzelf in het AD. 

Chris Klomp laat nergens zien dat zijn bron de veronderstelde ondertekenaar van de “kluisverklaring” is die de inhoud van die verklaring ontkent. In de communicatie met deze persoon die staat weergegeven op de website van Wim Dankbaar laat deze persoon zich niet uit over de betrouwbaarheid van de “kluisverklaring”. Hij lijkt louter ten overstaan van de Rechtspraak onder ede te willen verklaren. Tot nu is het Wim Dankbaar niet gelukt deze persoon op te roepen als getuige in de rechtszaken tegen hem. Dit komt omdat Wim Dankbaar wordt vervolgd voor een misdrijf waarbij voor de beantwoording van de materiële vragen van artikel 350 Sv het horen van deze persoon als getuige niet noodzakelijk is.

Het doet er voor de beoordeling van Wim Dankbaars strafbaarheid niet toe of Wim Dankbaar materieel gelijk heeft of niet. Het met naam en toenaam noemen van de door Wim Dankbaar gepercipieerde dader is niet in het algemeen maatschappelijk belang en zelfs strijdig met de openbare orde. Bovendien verklaart Wim Dankbaar steeds dat het hem te doen is om de corruptie bij de top van justitie bloot te leggen. Om dit doel te bereiken heeft Wim Dankbaar het niet nodig om de door Wim Dankbaar gepercipieerde dader keer op keer met naam en toenaam te noemen en in verband te brengen met die moord. Daarmee verkrijgt Wim Dankbaar immers rechtszaken en geëxecuteerde dwangsommen tegen hem.

Wim Dankbaar is bij herhaling uitgelegd dat hij door zijn eigenwijze amateuristische houding zelf zijn zaak verpest en dat zijn onderzoek vooralsnog niks bewijst. Wim Dankbaar vindt van zichzelf dat hij het heel goed doet en dat de rechters corrupt zijn. Wim Dankbaar heeft misschien gelijk. Dat gelijk zal Wim Dankbaar in zijn strafzaak waarschijnlijk niet krijgen omdat Wim Dankbaar over werkelijk alles in debat wil. Als de “kuisverklaring” van Wim Dankbaar deugt is het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk. Wim Dankbaar wil geen niet ontvankelijkheidsverklaring van het OM want Wim Dankbaar wil de rechters de waarheid vertellen.

Gelijk krijgen is voor Wim Dankbaar een zaak die hij niet aankan. Zijn verongelijktheid over het feit dat niemand hem reeds naar de pijpen danst behalve wat groupies en zijn advocaat waarvan hij de nota's moet voldoen heeft hem dermate gefrustreerd dat hij uit zuiver ergernis over zijn eigen falen bij Jan en Alleman klaagt over anderen. Aan de hand van het voortgaande gepruts van Wim Dankbaar is makkelijk te voorspellen dat de Rechtspraak hem voortgaand in het ongelijk stelt en dat Wim Dankbaar eeuwig zal volhouden dat de rechters niet deugen en Wim Dankbaar volmaakt is.

18-12-2016

Micha Kat & Wim Dankbaar zijn sukkels

by J.L. de Kreek — last modified 18-12-2016 06:00

Het is niet omdat zij dezelfde advocaat hebben dat Micha Kat en Wim Dankbaar sukkels zijn. Zoals iedereen weet houden Micha Kat en Wim Dankbaar de meest bizarre theorieën erop na. Micha Kat beweert dat het landsbestuur en de media bestierd wordt door pedofielen die op grote schaal minderjarigen laten misbruiken en actief aan kindermisbruik deelnemen. Micha Kat gelooft dat #pizatgate waarheid is. Micha Kat heeft misschien gewoon gelijk.

Wim Dankbaar beweert dat Marianne Vaatstra niet door Jaser S. vermoord is. Wie Wim Dankbaar daarover spreekt krijgt van Wim Dankbaar een coherent en gedetailleerd verhaal, wat waarheid zijn kan. Wim Dankbaar beweert dat personen achter de schermen bij justitie meer weten. Zoals Joris Demmink. Ook Micha Kat heeft het niet zo met Joris Demmink. Nu is er meer aan de hand met Joris Demmink dan de leugenpers en Micha Kat en Wim Dankbaar openbaren. Joris Demmink is ook prominent deelnemer aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden.

Voorts heeft Joris Demmink als secretaris-generaal leiding gegeven aan een criminele organisatie van ambtenaren wat minderjarigen gedwongen laat verdwijnen voor geld en ander misbruik. Iedereen weet dat de Nederlandse kinderbescherming al meer dan twintig jaar structureel minderjarigen rooft, misbruikt en mishandelt. Joris Demmink is een man die kennelijke extreme perverse prikkels nodig heeft zoals dat hij leiding geeft aan een criminele organisatie van ambtenaren wat een ander laat opdraaien voor de verkrachting van en moord op Marianne Vaatstra.

Op het sociale web wordt veel gespeculeerd over kindermisbruik door de elite. Daarbij gaat niemand in op het evidente kindermisbruik door de Nederlandse kinderbescherming. Bij justitie wordt door ambtenaren beleid en strategie ontwikkeld waarbij netwerken van kindermisbruikers buiten beeld blijven van opsporing en vervolging. Daaronder tevens begrepen de pedofielen van de Raden voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg. Pedofilie is een aandoening die zich in soorten en maten voordoet. Kinderen zijn voor pedofielen wat poep is voor vliegen. Pedofielen bezitten het talent vertrouwen te wekken waardoor ze kinderen makkelijker isoleren van anderen.

Pedofielen kunnen verwacht worden daar waar kinderen zijn en dan vooral als kinderen zogenaamd geholpen moeten worden. Op die markt wemelt het van de pedofielen waaronder niet zelden vrouwen. Pedofilie onder vrouwen is een taboe. Waarvan pedofiele vrouwen dankbaar gebruik maken. Iedereen houdt buiten beschouwing wat er nog meer te vertellen is over Demmink & co dan Micha Kat en Wim Dankbaar reeds doen. Demmink is leider geweest van een criminele organisatie van ambtenaren. Demmink wordt verdacht van misbruik van minderjarige jongens. Demmink is als hoogste baas van justitie hoofdverantwoordelijk voor de kinderbescherming wat minderjarigen gedwongen laat verdwijnen. Gedwongen verdwijning is wat ze in Argentinië deden.

Dat Chris Klomp van het Algemeen Dagblad feiten niet bij elkaar optelt en geen logische verbanden legt, Chris Klomp is moedwillig kortzichtig, hij heeft kennelijk ook zo zijn perverse prikkels nodig, betekent niet dat Micha Kat en Wim Dankbaar één en één niet gewoon bij elkaar moeten optellen. Wim Dankbaar wordt nu vervolgd omdat hij beweert dat ene H. bij de moord op Vaatstra betrokken is en dat een andere kerel daarvan meer weet en dat die ene kerel daarover gehoord moet worden door een deskundige en dat dit niet is gebeurt.

Wim Dankbaar krijgt het niet voor elkaar zijn getuigen te laten horen. De kans dat de rechtspraak aan zijn verzoeken te gemoed komt is vrijwel nihil. De rechtspraak verwijt Wim Dankbaar dat hij zijn onderzoek niet goed gedaan heeft hoewel zijn verhaal overtuigend overkomt. De rechtspraak zal in de zaken tegen Wim Dankbaar niet de fouten van Wim Dankbaar helpen repareren. Wim Dankbaar blijft de rechtspraak vervloeken en accepteert niet dat zijn onderzoek inderdaad brak is en luister verder alleen naar zichzelf. Wim Dankbaar heeft de moord op Kennedy opgelost. Zegt Wim Dankbaar. Micha Kat luistert ook alleen naar zichzelf. Micha Kat en Wim Dankbaar hebben een knoepert van een bord voor hun kop.

Micha Kat wordt achterna gezeten door de voltallige Nederlandse pers, vooral door de Telegraaf. Dat is omdat Micha Kat de hardnekkige leugenjournalistiek van deze terroristische organisatie blootlegt. Micha Kat vergeet steeds dat de meeste mensen, dus ook de rechters die over het conflict tussen Kat en de Telegraaf moeten oordelen, niet weten dat journalisten met Zionistische achtergrond ondersteund door de Telegraaf achter de Holocaust zitten en dat de Telegraaf 'old school' jacht maakt op Micha Kat in verband met zijn Joodse achtergrond en dat de Telegraaf 'as we speak' ouderwets betrokken is bij terrorisme en genocide op Semieten. Toch zwijgt Micha Kat daarover terwijl dat nu juist de Telegraaf ontmaskert als organisatie der satanisten die Micha Kat hebben moet omdat de dwerg Satan vakkundig in de bek schijt.

Het is Kat en Dankbaar niet uit te leggen. Micha Kat en Wim Dankbaar lijden aan togastress of misschien wel een togapsychose. De toga staat voor hen voor mensen die namens Joris Demmink onrecht tegen hen spreken. Is het niet de ene advocaat die het gedaan heeft dan is het wel de ander, bij Micha Kat. Ook voor Wim Dankbaar zijn de magistraten onbetrouwbaar omdat Wim Dankbaar feilloos het bedrog denkt te zien wat door ambtenaren bij justitie gepleegd wordt om de hoge mannen en vrouwen bij justitie uit zicht te houden die met kennis van de feiten ten onrechte Jasper S. laten veroordelen voor de moord op Marianne Vaatstra. De Vaatstra-zaak stinkt tot en met en Wim Dankbaar heeft niet eens een overzichtelijke tijdslijn en hij wil wel gezien worden als deskundige klokkenluider of zo. Aaargh!@#&%(^&#%!

28-08-2016

Rechtbank naait Wim Dankbaar

by J.L. de Kreek — last modified 28-08-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Dat auteursrecht toch vaak een te moeilijk vak blijkt te zijn voor rechters wordt bewezen door het recente vonnis wat is gewezen tegen Wim Dankbaar in verband met door hem gepubliceerde citaten uit het Dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra. Volgens de Rechtbank Noord-Holland in het vonnis van 24 augustus 2016 komt Wim Dankbaar geen citaatrecht toe omdat de moeder van Marianne Vaatstra passages eerder rechtmatig had openbaargemaakt “om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de moordzaak zolang nog geen helderheid bestond over de dader”.

Het citaatrecht is een recht voor publicisten om delen van een auteursrechtelijk beschermd werk over te nemen. Dit recht is geregeld in artikel 15a lid 1 van de auteurswet. Dit artikel bepaalt:

"Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel."

Het stelt daarbij onder andere als voorwaarde

"mits het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar gemaakt is."

In ro 4.12 van het recent gewezen vonnis van Rechtbank van Noord-Holland 24 augustus 2016 tegen Wim Dankbaar stelt de rechtbank dat Wim Dankbaar het citaatrecht niet toekomt want “voor zover het dagboek door de moeder van Marianne Vaatstra aan anderen is verstrekt, is die verstrekking niet aan te merken als een rechtmatige openbaarmaking in de zin van genoemd artikel, gelet op de omstandigheid dat de moeder van Marianne Vaatra dat deed in de context van het onderzoek naar de moord”.

Artikel artikel 15a lid 1 van de auteurswet stelt geen voorwaarden aan de grond waarop de maker rechtmatig openbaar maakt. De openbaarmaking moet rechtmatig zijn. De rechtbank erkent dat de moeder van Marianne Vaatstra zelf het dagboek aan anderen heeft verstrekt, de verstrekking is een auteursrechtelijke openbaarmakingshandeling. Met de verstrekking aan anderen (meervoud) is openbaar gemaakt. Bovendien is deze verstrekking niet de enige auteursrechtelijke openbaarmaking geweest. De rechtbank stelt ook dat de moeder van Marianne Vaatstra medewerking heeft verleend  aan:

openbaarmaking van passages uit het dagboek door middel van het (laten) citeren daaruit in een tweetal toespraken”.

De rechtbank vonnist zelf dat de maker van het beruchte dagboek medewerking heeft verleend aan “openbaarmaking”. Daarmee is gegeven dat het dagboek rechtmatig is openbaargemaakt in de zin van artikel 15a lid 1 van de auteurswet en een beroep van Wim Dankbaar op citaatrecht niet kan worden afgewezen op de grond dat het werk waaruit wordt geciteerd niet rechtmatig openbaar is gemaakt.

Het zou anders zijn wanneer het dagboek bijvoorbeeld alleen was overhandigd aan een corrector om de spelling te controleren. Die omstandigheid doet zich niet voor. De rechtbank Noord-Holland stelt in r.o 4.12 dat Wim Dankbaar met zijn betoog op dit punt miskent “dat onderscheid dient te worden gemaakt in de periode voorafgaand aan de arrestatie en veroordeling van de dader, en de periode daarna”.

De rechtbank verzint argumenten die geen grondslag hebben in het auteursrecht om een publicist het citaatrecht te ontzeggen, en Chris Klop van het Algemeen Dagblad trekt als journalist zijn schouwers op voor deze auteursrechtelijke faux pas die zijn werk als journalist en de persvrijheid in de kern raakt.

24-05-2016

Jasper Steringa misschien gegijzeld

by J.L. de Kreek — last modified 24-05-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Peter R. de V. is zo corrupt als de neten. TMG is crimineel. Micha Kat is gestoord. Wim Dankbaar heeft misschien gelijk en Peter R. de V. is zo corrupt als corrupt zijn kan. Toegegeven de zaak van de moord op Marianne Vaatstra is complexer dan de aanslag op de Twin Towers, wat niet betekent dat de veroordeling van Jasper Steringa niet bizar is. Het vonnis op Rechtspraak.nl wekt verbazing. Wezensvreemd dat daartegen op inhoudelijke gronden geen Hoger Beroep is ingesteld.

Waarom erkent Jasper S. dat hij de moord én de verkrachting gepleegd heeft? Waarom neemt hij alle schuld op zich voor iets wat amper bewezen lijkt? Het vonnis is echt te gek voor woorden. DNA en de verklaring van Jasper S. Had Jasper S. ontkend dan was er geen extra bewijs. Jasper S. moet Superman geweest zijn. Met één hand houdt hij Marianne in bedwang en met de andere hand verplaatst hij twéé fietsen. De rechter vertelt Jasper S. ter zitting hoe het gegaan is en Jasper S. bevestigt wat de rechter verklaart.

Waar is het bewijs dat de moord is begaan zoals het OM zegt dat het is gegaan? Het blijkt niet of in ieder geval onvoldoende uit het vonnis van de Rechtbank. Wim Dankbaar vertelt dat er geen bloed is gevonden op plaats delict terwijl in het vonnis staat dat de keel van Marianne is doorgesneden en het bloed met liters uit haar strot klotst. Ze is met een herdersmes geslacht als een schaap. En geen bloed op de plek waar ze is gevonden? Zeggen getuigen, althans beweert Wim Dankbaar.

Het aardige aan Wim Dankbaar is dat hij de kwestie van de moord op Kennedy dankbaar heeft opgelost. Dat Peter R. de Vries ronduit corrupt is kan het makkelijkst blijken uit zijn gedachtegoed over complotdenkers en het feit dat hij de aanslagen in de VS 11 september 2001 niet in de juiste context plaatst. Micha Kat bijvoorbeeld beweert dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn en er geen Holocaust is geweest, en Peter R. verklaart hem gewoon voor gek. Elke luier schijtende kleuter weet van zichzelf afziende aan de beelden van 9/11 alleen dat die hard bewijs zijn van 'controled demolition'.

Als iemand wil weten hoe 'controled demolition' van de torens van de Twin Towers eruit ziet moet die kijken naar de uitzendingen op CNN en NBC van het instorten van de torens van de Twin Towers. Niet bij Peter R. de V. Voor Peter R. de V is het een ziekte namelijk 'complotdenken' wanneer de gangbare natuurkundefeiten gerelateerd worden aan de door iedereen erkende waarnemingen van het instorten van de torens van de Twin Towers. Niet alleen daarom is Peter R. de V corrupt. Ook in verband met zijn Holocaustbedrog is hij een crimineel.

Heel de wereld kan zien dat er geen Holocaust op de Joden heeft plaatsgevonden behalve journalisten want journalisten blijken de makers te zijn van de Blueprint voor de Holocaust en worden in Nederland in ieder geval sinds 1922 actief ondersteund door de mainstream media waaronder de prominenten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. Ook Peter R. de V met zijn maffiamaatjes zal zich aan de feiten moeten houden als misdaadverslaggever in dienst van de georganiseerde criminaliteit.

Het meest bijzondere aan het vonnis van de rechtbank in de zaak van de moord op Marianne Vaatstra is misschien wel het woord “geneukt”. Volgens de Rechtbank heeft Jasper S. Marianne “geneukt”. Misschien dat dit modern is bij de moderniserende Magistratuur alleen het imponeert alsof de voorzitter zich er zowat onder de toga bij aftrekt. Jasper S. was Superman. Hij verplaatste twéé fietsen en hield tegelijk zijn slachtoffer in bedwang en is gepijpt door Marianne en heeft haar vaginaal én anaal geneukt en is twéé keer klaargekomen.

In haar vagina en in haar anus. Welke kerel krijgt het voor elkaar met één hand een vrouw (meisje van 16) in bedwang te houden en met de andere twéé fietsen te verplaatsen, inclusief oppakken en zo, en daarna gepijpt te worden door de dame en twéé keer klaar te komen met klodders die opvallen? Het lijkt net of Jasper S. twee lullen bezit en een zak met zaad waar een olifant jaloers op zijn kan. Er schijnt een derde persoon bij de moord aanwezig geweest te zijn die alles heeft gezien. Zijn verklaring is in bezit van het Openbaar Ministerie.

19-12-2013

Jehudi Moscovitch profiteert van Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 19-12-2013 19:47
Opgeslagen onder:

Het is onloochenbaar of in ieder geval niet ondenkbaar en/of goed mogelijk dat advocaat Jehudi Moscovitch in het kort geding tegen publicist Wim Dankbaar oneigenlijk profiteert van de bijlen die Geert Wilders functioneel gezet heeft in de wortels van de onafhankelijke rechtspraak. Jehudi Moscovitch is neefje van de man die het publiek belooft in verband met de Joodse achtergrond van opa geen oorlogsmisdadigers te verdedigen en toch oorlogscrimineel Geert Wilders professioneel en deskundig heeft bijgestaan bij en tijdens het Wildersproces in 2011.

De oom van Jehudi Moscovitch heeft voorts Geert Wilders ondersteund met het ontwortelen van de Trias Politica. In de media heeft Wilders nadrukkelijk gepropageerd dat hij bijlen zet aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak als hij niet zou worden vrijgesproken in verband met de discriminatie feiten die hem in 2011 verweten zijn. Dat is meer dan een dreiging geweest. Dat is met ferme klappen de bijlen effectief in de wortels zetten. Geert Wilders is belast met de publieke zaak. Hij bezit een dubbele pet. Hij is als parlementair mede verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde. Het geeft vanzelfsprekend het verkeerde signaal wanneer Wilders laat zien dat het normaal is met bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak vrijspraak af te dwingen.

Kritiek van Wilders ondermijnt de rechtspraak laat ook de zaak tegen Wim Dankbaar zien. Wilders heeft het niet alleen bij woorden gelaten. Hij heeft ten overstaan van de gehele natie oud raadsheer Schalken, die mede raadsheer was in verband met de Wilsbeschikking, agressief in de rug aangevallen. Ten titel van verhoor. Alsof de raadsheer een enkeltje Oranje Hotel of Waaldorpsvlakte werd toegezegd. Ook de manifestatie van de PVV in de hal van het Paleis van Justitie aan de Parnassusweg te Amsterdam imponeerde als scenes uit een slechte film over de Derde Wereldoorlog. Martin Bosma hardop propagerend dat de SP Nazi's zijn omdat Hitler ook socialist was. Wilders heeft zijn vrijspraak gekregen. De advocaat die de oorlogscrimineel bijstond is uit het vak gezet.

Aangifte tegen oud-advocaat Bram Moscovitch word nog altijd overwogen omdat hij met zijn misleiding van het publiek aan de oorlogsmisdrijven van Wilders deelneemt. Hij had nooit moeten beloven dat hij geen oorlogsmisdadigers verdedigt of hij had Wilders niet moeten bijstaan. Daarbij komt dat de familie Moscovitch één van de bepalende Joodse families is wat hardop zwijgt over de schuld van de Zionisten aan het kamp Auschwitz waar opa gezeten heeft. Was hij echt slachtoffer of Sonderkommando is dan de logische vervolgvraag - net als die andere Zionisten in het kamp die alle ruimte kregen om het eigen volk eerst ritueel te vergassen, wassen en verbranden.

Dan nu Jehudi Moscovitch. De naam Moscovitch wekt in het algemeen inmiddels automatisch associaties met het naziverleden. Het brengt magistraten kennelijk in staat van pathologisch stress waardoor een Moscovitch in de zaak tegen Wim Dankbaar -die stelt zicht te hebben op de bewijzen dat Jasper S. de moordenaar niet is van Marianne Vaatsra- zelfs voor de meest idiote vordering plompverloren in het gelijk gesteld wordt. Dàt heeft Geert Wilders voor de familie afgedreigd met zijn bijlen aan de wortels van de onafhankelijk rechtspraak. Jehudi Moscovitch profiteert daarvan. Hij kan weten dat zijn vorderingen (verondersteld) namens de moeder van Marianne Vaatstra geen enkele grondslag hebben in de realiteit. Wim Dankbaar is nu volledig ten onrechte het citaatrecht ontnomen en andere rechten op vrije meningsuiting; en Jehudi Moscovitch gaat er bij wijze van proceskosten veroordeling met 6.000 aan van Dankbaar 'afgeperste' Euro's vandoor.

De familie Moskowitz heeft nooit afstand genomen van de oorlogsmisdaden van oud-advocaat Bram Moscovitch. Ook heeft het er nimmer aan bijgedragen dat de schade die Wilders heeft aangericht aan de (wortels van de) onafhankelijke rechtspraak gerepareerd wordt. Voorts zwijgt het over de holocaustfraude en schuld van Zion aan WOII en de Shoah. Neef van Bram Moscovitch profiteert nu gewoon van de onrechtmatige omstandigheden die de cliënt van de oom in het leven geroepen heeft en negeert het feit dat de naam Moscovitch een psychosomatische stress stoornis opwekt bij magistraten. De naam lijkt besmet. Wim Dankbaar en de vrije meningsuiting moeten daarvan de zure vruchten slikken.

18-12-2013

Vrije meningsuiting publicist Dankbaar beperkt

by J.L. de Kreek — last modified 18-12-2013 21:45
Opgeslagen onder:

Het is advocaat Yehudi Moszkowicz gelukt Rechtbank Noord-Holland ontoelaatbaar de vrije meningsuiting van Wim Dankbaar te laten beperken in verband met het citeren uit de dagboeken van de moeder van Marianne Vaatstra. Het gaat fout onder het kopje citaatrecht. Ook wordt de advocaat ruimschoots beloond voor het verzuim een deugdelijke specificatie van zijn kosten over te leggen.

Wim Dankbaar is publicist die ondermeer de moord op John F. Kennedy te Dallesr opgelost heeft en nu de Deventer moordzaak en de zaak-Vaatstra aanpakt. Volgens de Rechtbank Noord-Holland heeft deze man geen citaatrecht in de zin van artikel 15a lid , aanhef en sub 1 van de Auteurswet omdat er geen voorafgaande rechtmatige openbaarmaking plaatsgevonden zou hebben. De rechter erkent dat er een rechtmatige niet gedrukte publicatie heeft plaatsgevonden. Dus dat is ook een voorafgaande rechtmatige publicatie omdat dit niet ziet op de vorm van de voorafgaande rechtmatige openbaarmaking. Voorafgaande rechtmatige openbaarmaking in gewijzigde vorm is ook voorafgaande rechtmatige openbaarmaking in de zin van het citaatrecht.

Bovendien moet de voorafgaande rechtmatig gedrukte openbaarmaking hebben plaatsgevonden aan de maker van de niet gedrukte publicatie anders was de rechtmatige niet gedrukte publicatie er niet geweest. De rechter noemt nog het tijdstip van de rechtmatige niet gedrukte publicatie en beschouwt dat ten onrechte als nevenschikkend argument om Wim Dankbaar het citaatrecht te ontnemen en hem dus ongeoorloofd in de vrije meningsuiting te beperken. Auteursrecht is echt niet moeilijk. Wim Dankbaar kan nu onrechtmatig niks publiceren op straffe van dwangsommen.

Dat de rechtbank volledig in de war moet zijn blijkt uit rechtsoverweging 2.4 waarin staat:

[eiseres] heeft het dagboek op enig moment ter beschikking gesteld aan een vriendin, [naam vriendin], die (scans van) het dagboek aan [gedaagden] heeft doen toekomen.

 De ter beschikking stelling van het dagboek aan de vriendin is de voorafgaande rechtmatige gedrukte openbaarmaking waarvan de rechter onder het kopje citaatrecht bepaalt dat die niet heeft plaatsgevonden. Het vonnis wordt ronduit bizar als het op de proceskostenveroordeling aankomt. Aangezien de advocaat Yehudi Moszkowicz heeft verzuimd een deugdelijke specificatie van zijn kosten over te leggen krijgt hij het volle pond van 6.000 Euro aan advocaatkosten toegewezen terwijl in dergelijke gevallen een minimumbedrag of niks standaard is als straf voor het niet opstellen van een deugdelijke specificatie van de kosten.

Ook beveelt de rechter Wim Dankbaar om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, bovenaan op de ‘homepage’ van de website www.rechtiskrom.wordpress.com, met lettertype Times New Roman, grootte 11, althans duidelijk leesbaar, melding te maken van de inhoud van dit vonnis door deze zonder opiniërend bijschrift integraal te vermelden. Dus Wim Dankbaar mag op de eigen website niet eens kritiek hebben op het ronduit idiote vonnis van de rechtbank Noord-Holland in de zaak van de dagboeken van de moeder van Marianne Vaatstra waarvan bewijs schijnt te zijn dat ze NIET door Jasper S. vermoord is. Wim Dankbaar is ook al ten onrechte vervolgd.

10-11-2013

Wim Dankbaar onterecht vervolgd

by J.L. de Kreek — last modified 10-11-2013 10:15

Publicist Wim Dankbaar die ook de moord op Kennedy zegt opgelost te hebben is gedagvaard door het Openbaar Ministerie omdat hij opzettelijk de eer en/of goede naam van ene M. Hasan heeft aangerand door tenlastelegging van één of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. Wat het precies is dat Wim Dankbaar verweten wordt staat in de dagvaarding op zijn website Recht is Krom.

In de media wordt Wim Dankbaar door concurrent Peter R. de Vries afgeschilderd als volslagen idioot met het hoofd vol complottheorieën. Peter R. de Vries wordt daarbij voorzien van propagandistische ondersteuning door Matthijs van Nieuwkerk van DWDD die zelf geen feitenkennis bezit. Een vorm van oneerlijke concurrentie door Peter R. de Vries die misschien eens door de mededingsautoriteiten onderzocht worden moet. In het recht gaat het om de waarheid van de feiten. Wat is het dat Wim Dankbaar verweten wordt? Zijn de feiten strafbaar?

Zoals altijd met dagvaardingen in smaad en lasterzaken bevat de dagvaarding van Wim Dankbaar niet de context van de te laste gelegde feiten. Delen uit zinnen en alinea's en artikelen worden uit de context geplaatst in de dagvaarding opgenomen en vervolgens als smaad, later of belediging gekwalificeerd terwijl dat niet altijd uit de tekst blijken kan. Zo is Wim Dankbaar de volgende zin verweten:

. . . jij weet wie Marianne Vaatstra hebben verkracht en vermoord en gaat daarmee niet naar de politie...

Zoekend op internet is het artikel gevonden waaruit deze zin zijn kan. De letterlijke zin gaat als volgt:

Ik kan er namelijk nog steeds niet over uit dat jij weet wie Marianne Vaatstra hebben verkracht en vermoord, en daarmee niet naar de politie gaat.

De zin gaat kennelijk over de geestesgesteldheid van Wim Dankbaar, hij kan er niet over uit. Het artikel is geplaatst op 2 november 2011. Ruimschoots voordat Jasper S. gearresteerd was ruim een jaar later. Het is gericht aan Jano Hassan. De naam M. Hasan van de beledigde partij komt in het geheel niet voor in het artikel. Duidelijk is dat de verweten zin geen betrekking heeft of hebben kan op de in de dagvaarding genoemde beledigde partij M. Hasan.

Voorts wordt Wim Dankbaar verweten dat hij de naam en/of goede eer van M. Hasan heeft aangerand door het volgende te schrijven:

zowel jij als Justitie weten dat de echte Ali Hassan, de kleine vadsige onverzorgde Ali Hassan, de zogenaamd spoorloos verdwenen Ali Hassan, niet de keurige lange slanke Ali Hassan is die Justitie in Turkije heeft opgepakt

Deze tekst komt uit hetzelfde artikel als hierboven en is vanzelfsprekend ook gericht aan ene Jano Hassan en heeft dus geen betrekking op de beledigde partij H. Hasan. Ook hier treft de dagvaarding van het Openbaar Ministerie geen doel.

Daarnaast wordt Wim Dankbaar verweten dat hij de naam en/of goede eer van M. Hasan heeft aangerand door het volgende te schrijven:

Zowel Jano Hassan als Stephanie van Reemst weten wie de moordenaars zijn en kunnen bevestigen dat Justitie de verkeerde Ali Hassan heeft opgepakt.

Dit is een tekst die terug te vinden is op Recht is Krom de site van Wim Dankbaar. Het staat in een artikel met de titel “Het Vaatstra rapport van Henk Mous”. De naam van de beledigde partij “M. Hasan” komt in het geheel niet voor in dit artikel. De verweten tekst kan helemaal niet gerelateerd worden aan de in de dagvaarding genoemde M. Hasan. Waar is het Openbaar Ministerie mee bezig?

Verder wordt Wim Dankbaar verweten dat hij de naam en/of goede eer van M. Hasan heeft aangerand door het volgende te schrijven:

de hoofdverdachte Ali Hassan Hussein is de neef

Volgens de dagvaarding heeft Wim Dankbaar deze tekst geuit op Klokkenluidersonline.nl van Micha Kat of op www.pim-fortyn.nl. De tekst is terug te vinden op KOL. In een artikel van 12 oktober 2010 toen iedereen nog volop speculeerde over de mogelijke dader.

In het gehele artikel komt de naam van de beledigde partij M. Hasan niet voor. Weer slaat het OM de plank mis. Verder blijkt uit de tekst op KOL niet dat het door Wim Dankbaar gebezigd is dus er moet vanuit worden gegaan dat het aan Wim Dankbaar niet is toe te schrijven. Ook is de zin op zichzelf een klinische feitelijkheid dat iemand de neef is van een ander. Die vaststelling kan op zichzelf geen strafbaar feit zijn.

Dan wordt Wim Dankbaar verweten dat hij de naam en/of goede eer van M. Hasan heeft aangerand door het volgende te schrijven:

Alles duidt erop dat minimaal deze Jano Hassan bekend is met de huidige verblijfplaats van de hoofdverdachte Ali Hassan.

Ook deze zin gaat niet over de beledigde partij M. Hasan, dus ook wat dit betreft heeft het OM geen zaak. De naam M. Hasan komt in het geheel niet voor in het artikel. Bovendien is het een artikel van 30 december 2010 met daarin het e-mailbericht van Wim Dankbaar aan het Openbaar Ministerie waarin hij mevrouw Bronsvoort een nuttige tip geeft die het OM overigens links heeft laten liggen.

Dan is Wim Dankbaar verweten dat hij de naam en/of goede eer van M. Hasan heeft aangerand door – zakelijk weergegeven – te stellen dat die Hasan informatie heeft en/of achterhoudt betreffende het overlijden van Marianne Vaatstra en/of dat de neef van die Hasan betrokken zou zijn bij het overlijden van Marianne Vaatstra en/of dat die Hasan (op een dreigende manier) getuigen in het onderzoek naar het overlijden van Marianne benadert.

Een bizarre tenlastelegging omdat in de bovengenoemde aangehaalde artikelen de naam van M. Hasan niet voorkomt. Op geen enkele manier is uit de door het OM in de dagvaarding genoemde citaten en/of bronnen vast te stellen dat Wim Dankbaar de verweten gedragingen begaan heeft.

Voorts zou Wim Dankbaar ene R. Sletering beledigd hebben door op internet via de website Recht is Krom een tekst te hebben geplaatst met (onder meer) de inhoud:

Dick, ik lees in dit artikel dat je vader verzetsheld was. Blijkbaar heb je weinig van zijn genen geërfd, want jouw huidige gedrag lijkt meer op dat van een met de Nazi's collaborerende verrader.

Dat Wim Dankbaar hier R. Sletering beledigt heeft valt niet te begrijpen. In de verweten tekst herkent en erkent Wim Dankbaar dat de vader van ene Dick een verzetsheld was. De rest van de verweten tekst kan niet over de beledigde partij gaan want Dick is geen R. Sletering dus Wim Dankbaar heeft ook geen strafbaar feit gepleegd jegens deze persoon.