U bent hier: Home / Topics / Zionisme

Zionisme

23-03-2018

Zionisten daders Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 23-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

73 jaar na de dood van Adolf Hitler komt eindelijk de waarheid boven tafel: de Zionisten zijn de daders van de Holocaust. Al sinds 1890 werken de Zionisten zonder Joods mandaat actief aan de stichting van het wereld-getto te Palestina. Om hun overwinning te vieren willen de Zionisten een nieuwe tempel bouwen. De bouw van deze tempel vereist offers en daarom zijn de Joden vermoord in de kampen die zijn aangelegd door de onderneming van de familie die de Vorst zal zijn van alle Joden met Groot Israël als Koninkrijk.

De muntHet is allemaal makkelijk te zien en begrijpen aan de hand van duizenden pagina’s authentieke tekst van de Zionisten die tot op heden altijd zijn verdoezeld door Zionisten, het onderwijs en Historici als Thierry Baudet en Mark Rutte. De kampen, de treinen, het deporteren, de slavernij, het executeren van Joden, antisemieten voor handhaving van de openbare orde, Adolf Hitler, de nieuwe tempel, het offer, de Endlösung, de Holocaust, de Rothschild als Vorst, het staat álemaal letterlijk aangekondigd in de duizenden pagina’s authentieke publicaties van de grote Zionistische leiders Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky die door de Zionisten en Geert Wilders op een voetstuk worden geplaatst. Uitkomen voor de waarheid en de feiten van de Zionistische grondslag van de Holocaust mag niet van de Zionisten want dat vinden de Zionisten antisemitisme. Dan doen ze aangifte en bedreigen de Zionisten de Rechtspraak om te vervolgen en veroordelen. 

Zionisten zijn geen Joden ook al doen de Zionisten van wel. Zionisten zijn tegen de Joden. Zionisten haten Joden. Zionisten stelen de Joodse identiteit zoals de naam Israël, de Joodse symbolen, het Hebreeuws, de Synagoge. De menora, en de Thora, om te misleiden. Daardoor denken de meeste mensen dat Zionisten hetzelfde als Joden zijn en haten ze Joden omdat Zionisten van die laffe terroristen zijn die zich verschuilen achter de identiteit van hun Joodse slachtoffers. Zionisten willen dat anti-Zionisme gelijk wordt gesteld aan anti-Semitisme, terwijl Jodendom juist zeer anti-Zionistisch is. Hidde Jan van Koningsveld de actuele Führer van de CIDI-Jugend is zo’n antisemiet die leiding geeft aan pogroms op personen met Joodse achtergrond om de waarheid onder de pet te houden. Zionisten haten Joden.

Onder Joden is de diepgaande samenwerking tussen de Zionisten en de Nationaalsocialisten reeds lang bekend. Net als het verhaal van Rabbi Michoel Ber Weissmandel, een Slowaakse rabbijn die bijna duizenden Joden heeft gered tijdens de Holocaust. In 1942 schreef deze Rabbi een brief aan ‘het Joodse Agentschap’ in Zwitserland waarin hij smeekte om geld om transporten te voorkomen van Tsjechisch Joden naar de gaskamers in Auschwitz. Nathan Schwalb, die de vertegenwoordiger van het Agentschap in Zürich was, heeft toen als volgt gereageerd:

As to the cry that comes from your country, we must be aware that all the nations of the Allies are spilling much blood and if we do not bring sacrifices, with what will we achieve the right to sit at the table when they make the distribution of nations and territories after the war? And so it would be foolish and impertinent on our side to ask the nations whose blood is being spilled for permission to send money into the land of their enemies in order to protect our own blood. Because only through blood will the land be ours. As to yourselves - members of the group - you will get out, and for this purpose we are providing you with funds by this courier.

De Tempel van het Zionisme vereist dat "sacrifices" naar het altaar worden gebracht. De grote Zionistische leider Theodor Herzl noemde deze offers 08 juni 1895 "Großer Versöhnungsausklang". Theodor Herzl verwijst hier expliciet naar Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wat eindigt met een brandoffer (Holocaust). “Versöhnung” betekent “verzoening”. “Großer” betekent “groot”. “Ausklang” betekent “slotstuk”. Theodor Herzl schrijft in zijn dagboeken 08 juni 1895 dat het Jodenvraagstuk met een grote “verzoeningsfinale” opgelost wordt. In deze zin in zijn dagboeken 08 juni 1895 is door Theodor Herzl bepaald dat een Holocaust het sluitstuk is van de “Endlösung der Judenfrage”.

De grote militair leider der Zionisten, Ze’ev Jabotinsky schreef pal voor de oorlog: “De Joodse Staat moet het oorlogsdoel zijn van alle bondgenoten”. De antisemieten waren al sinds 1890 de trouwste bondgenoten en beste vrienden van de Zionisten en werkte al in 1933 symbiotisch met hen samen ter realisatie van de Endlosung. De antisemieten zijn geaccrediteerd en betaald door de Zionisten als ten uitvoerleggers van de Holocaust. Eichmann spiegelde zich aan de grote Zionistische leider Theodor Herzl en deed het werk wat de Zionisten in 1897 reeds wilde: Joden deporteren per trein naar de slavenkampen der Zionisten.

16-03-2018

Antisemitisme Lodewijk Asscher

by J.L. de Kreek — last modified 16-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De familie van het prominente PvdA politicus Lodewijk Asscher was actief betrokken bij de deportatie van Nederlandse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lodewijk Asscher is betrokken bij terrorisme en genocide op Semieten in Irak. Lodewijk Asscher beweert dat de Tweet van Nida over het verband tussen Israël en ISIS “antisemitisch is”. Lodewijk Asscher is zelf betrokken bij de oprichting van ISIS. De Nederlandse politiek is betrokken bij de oprichting van ISIS. De SS vroeger tijdens de oorlog is ook opgericht door een Zionist. Lodewijk Asscher is één van de Nederlandse leiders die de bevolking terrorisme gerelateerd bedriegt en macht misbruikt om genocide op Semieten te bewerkstelligen.

Lodewijk Asscher is juist één van de personen die weet of weten kan dat de Zionisten de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben georganiseerd en dat leden van zijn familie in de valse hoedanigheid van bestuurders van de Joodse Raad de Joden hebben geselecteerd die de Nazi-bezetter namens Israël in oprichting moest deporteren naar de kampen in bezit van de aanstaande Vorst van álle Joden. Het deporteren van Joden per trein naar slavenkampen is bedacht door Zionisten. De documenten waarin zij hun plannen uit de doeken doen staan al jaren gewoon op internet voor iedereen te lezen en Lodewijk Asscher blijft doen alsof Israël een te respecteren Staat is en niet is opgericht door Adolf Hitler om de Joden uit te roeien.

Lodewijk Asscher is een mislukking. Zijn werk is antisemitisch en benadeel noet alleen de Joden. Door de betrokkenheid van Lodewijk Asscher bij terrorisme en de oprichting van ISIS beschadigt Lodewijk Asscher doelbewust de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Lodewijk Asscher is net als veel Zionisten een strijder in vreemde Zionistische krijgsdienst. Israël heeft de Joden geholocaust. De grote Zionistische leiders schrijven de plannen voor de Holocaust in de periode van 1890 tot 1904, zich zeer wel bewust dat eerst ongeveer veertig jaar later de idealen tot wasdom komen zullen. Het staat allemaal geschreven en gedrukt in de duizenden pagina’s authentieke tekst die de grote  Zionistische leiders hebben achtergelaten en waarvan de Zionisten niet willen dat iedereen de eigen conclusie daaruit trekt!

14-03-2018

Betrouwbare Zionisten bestaan niet

by J.L. de Kreek — last modified 14-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten hebben te Basel 29-31 augustus 1897 zonder enig Joods mandaat vereniging Erez Israël opgericht. De naam Israël is door hen gestolen van de Joden, net als andere facetten van de Joodse identiteit. De Zionisten stelde zich tot oorlogsdoel de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen en werkte voor realisatie symbiotisch samen met antisemieten die zij als hun beste vrienden en trouwste bondgenoten zagen. De Zionisten bedreigen en bedriegen de Rechtspraak terrorisme gerelateerd om bovenstaande feiten te ontkennen. Ook doen de Zionisten aangifte wegens antisemitisme tegen personen met Joodse achtergrond die deze feiten openbaren.

De Joden zijn door de Zionisten vergast. De Zionisten hebben de plannen bedacht en de organisatie verzorgt die één en ander moest realiseren. Voorts zijn de Zionisten na de oorlog verantwoordelijk voor Holocaustbedrog. Amerikaanse Zionisten wisten al in 1900 dat zij zes miljoen Joden in Europa zouden laten Holocausten. De Joden demonstreren al meer dan 125 jaar tegen het Zionisme als antisemitische ideologie die de Joden niks dan ellende levert. Het ging goed met de Joden in West Europa eind 19e eeuw. Het antisemitisme was door de Franse Revolutie en de filosofie van Rousseau welhaast verdampt. Zelfs in Duitsland voor de oorlog was het antisemitisme bijna verdwenen. 

Het antisemitisme in Duitsland kwam plotseling. Als een onaangename verassing. Blijken de Zionisten daaraan al sinds 1890 actief te werken. Blijkt het Zionisme de wereldbeweging te zijn tegen de verdiensten van de Franse Revolutie. Blijkt het Zionisme Rousseau te ontkennen en resolutie afstand te nemen van het ‘contract social’. Zionisme beroept zich op zaakwaarneming zonder voorafgaand verlof. Voorts werken de Zionisten al sinds 1897 doelbewust aan het opwekken van antisemitisme om de Zionistische zaak te bevorderen. De Zionisten zijn een terroristische organisatie. Het oogmerk van de organisatie is een lid van de familie Rothschild bij en tijdens een ritueel gespiegeld aan Ezechiël te Jeruzalem te laten kronen tot Vorst van alle Joden.

13-03-2018

SS = ISIS = Israël = Rothschild

by J.L. de Kreek — last modified 13-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

GeenStijl neemt het op voor zijn vrienden van ISIS. Bij GeenStijl vertelt niemand dat de Telegraaf al sinds 1922 in bezit is van de plannen voor de Holocaust die zijn geschreven in de periode van 1895 tot 1904 door journalist Theodor Herzl die ook de ‘founding father’ is van Israël, en daarover nepnieuws verspreidt. De latere SS is opgericht door Zionist Emile Maurice. De SS ondersteunde de onderneming van de vrienden van de Telegraaf bij en tijdens de bouw van Auschwitz. De locatie van het kamp is reeds in 1933 bepaald door de Zionisten van Betar.

Grote groepen pro-Israël-trollen houden doelbewust de feiten onder de pet waaruit zonneklaar blijkt dat de Zionisten achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zitten. Omdat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en opvallend veel Zionisten niet op kantoor waren toen de bouwwerken werden neergehaald is niet uit te sluiten dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 onderdeel zijn van de voortbouwende terroristische agenda van de morele voorbeelden van Geert Wilders, Hidde Jan van Koningsveld, Ronald Eissens en nog meer van die zogenaamde Joden die doolbewust liegen dat zij barsten over Zionisme en Israël en de Holocaust. 

Rotterdam is in 1940 gebombardeerd door het proxy-leger van Israël in oprichting. Hitler, Himmler, Eichmann, Heydrich, Goebbels, Feder, 'und so weiter' werkte voor de Zionisten. De conflicten in Moslimlanden dienen de stichting van het Koninkrijk voor de familie die middels de onderneming Auschwitz in bezit had toen daar Joden zijn vergast. Charlie Hebdo neemt deel aan de bijpassende terroristische organisatie. De Telegraaf Media Groep is ook willens en wetens betrokken bij dit terrorisme. Israël is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen en het Koninkrijk te stichten voor “the Doge” der Zionisten die ook de leider is van het “Syndikat Rothschildsches”. SS is ISIS is Israël is de familie Rothschild.

12-03-2018

Zionisten zijn de Nazi’s!

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Dat de Zionisten van het Centrum Informatie Documentatie Israël gore nazivarkens zijn blijkt makkelijk uit de Monitor Antisemitische Incidenten die zij over 2017 verspreiden. In deze monitor staat letterlijk: “Maar wanneer anti-Joodse vooroordelen worden geuit onder het mom van ‘antizionisme’, hebben velen moeite de antisemitische ondertoon te herkennen.” Antizionisme kan nooit antisemitisme zijn want Zionisme staat haaks op Joden en het Jodendom. Jodendom sluit Zionisme volledig uit. Jodendom is antizionistisch. Zionisten doen zich voor als Joden terwijl zij dat van geen kant zijn. Zionisten zijn de Nazi’s! Zionisten en hun media voeren al jaren een antisemitische haatcampagne tegen personen met Joodse achtergrond die de waarheid publiceren over de Zionistische grondslag van de Holocaust.

De muntDat de Zionisten de Holocaust hebben bewerkstelligd en daarvoor in ieder geval sinds 1895 actief de voorbereidingen treffen blijkt uit de Duitse en Engelse vertalingen van de dagboeken van de journalist die met Zionistische ambities het creatieve brein is van de Holocaust. Meeste mensen denken dat de Holocaust een eenmalige gebeurtenis was waarvoor antisemitische Duisters de hoofdverantwoordelijkheid dragen. De Holocaust is onderdeel van de terroristische agenda der Zionisten die het oogmerk bezitten de Joden op te drijven naar het wereld-getto te Palestina om ze daar collectief en individueel te onderwerpen aan de dictatuur van het Syndicaat wat verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Dit syndicaat is ook verantwoordelijk voor de aanslagen in de VS 11 september 2001 en mogelijk de aanslag op de MH17. Om de zin te krijgen bereid dit Syndicaat nog een Holocaust voor die moet plaatsvinden op de Bergen van Israël. 

Antisemitisch gemotiveerde terroristen zoals Ronny Naftaniel beweren dat Israël de enige democratie is in het Midden Oosten waar mensen gelijk worden behandeld. Uit publicaties van de oprichters van Israël blijkt dat de bestuurders van de zogenaamd Joodse Staat niet het oogmerk bezitten mensen gelijk te baandelen. Israël is bij lange na geen democratie. Israël is door de grondleggers bedoeld als wereld-getto. Het woord “Ghetto” met een hoofdletter wordt letterlijk gebruikt door de grote Zionistische leider Theodor Herzl in zijn dagboeken om Israël aan te duiden in de tijd dat “the Doge” der Zionisten gekroond zal worden. Tijdens verkiezingen kan in Israël uitsluitend gekozen worden tussen Zionisten van verschillende partijen. Voort is Israël gesticht zonder enig Joods mandaat. 

De Zionistische leiders deden zich in 1895 ongekozen voor als zaakwaarnemers van alle Joden en wezen democratie en mensenrechten voor Joden resoluut van de hand Ook verspreidde zij antisemitische stereotypen over Joden zoals dat zij verachtte bedelaars zijn en niet met anderen kunnen samenleven. Tevens werkte de Zionisten symbiotisch samen met antisemieten die zij als vrienden en bondgenoten beschouwde en beperkte zij de vrije meningsuiting vergaand en dreigde zij met extreem geweld om verzet tegen Zionisme de kop in te drukken. Joden zijn per definitie antizionistisch. Zionisme is de wereldbeweging van parasieten tegen de Trias Politica en De Verlichting. Het Zionisme is bedoeld om oude aristocratische machtsstructuren van voor de Franse Revolutie in eren te herstellen. De Zionisten hebben zelfs een leider die zij wille kronen tot Koning van álle Joden. De Zionisten hebben de Holocaust bewerkstelligd om hun “Doge” de Heilige Staat Palestina als Koninkrijk te vergunnen.

10-03-2018

Oorlogsverklaring aan Joden

by J.L. de Kreek — last modified 10-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten en hun media hebben de oorlog verklaard aan de Joden. Bestuurders van het Centrum Informatie Documentatie Israël en journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad maken nu al meer dan zeven jaar jacht op personen met Joodse achtergrond die de waarheid en de feiten publiceren over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Hidde Jan van Koningsveld van de CIDI-jugend is de laatste antisemiet die Joden dagvaardt omdat ze de waarheid publiceren over de fusie tussen de Zionisten en de antisemieten.

Als kers op de taart bezoekt antisemiet Geert Wilders -die samenwerkend met GeenStijl reeds schuldig is aan verhoogde terreurdreiging en sneuvelen van Nederlandse en NATO militairen- het Nazi-restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam waarvan recent de ramen zijn ingegooid.

De antisemitische media doen alsof dit restaurant Joods is terwijl de eigenaar de Israëlische vlag voert en onder Joden algemeen bekend is dat Israël bedoeld is als wereld-getto om de Joden totaal te vernietigen. Israël is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung en Holocaust te bewerkstelligen. De Zionisten vertellen dit niemand omdat anders geen enkele ruit van geen enkele Zionistische organisatie heel blijft.

De Zionisten en Geert wilders zijn volgers van de grote organisatoren van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Meeste mensen weten dit niet omdat iedereen extreem wordt bedrogen door de de Zionisten en hun media. Voorts wordt de Rechtspraak door Zionisten bedreigd met terrorisme om handen van zaken af te trekken en jagen Zionisten middels pogroms van Hidde van Koningsveld op personen met Joodse achtergrond om te zwijgen over het voortbouwend anti-Joods terrorisme der Zionisten. De Zionisten hebben nog een Holocaust gepland. Deze moet plaatsvinden op de bergen van Israël. Vandaag worden door Wilders en de Zionisten de voorbereidingen van deze nieuwe massaslachting onder de Joden getroffen net zoals de Zionisten WOII en de Jodenvervolging van 1940-1945 hebben voorbereid.

07-03-2018

Leon de Winter dader volgende Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 07-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De met antisemitisme doordrenkte broodschrijver Leon de Winter is één van de prominente klerken die met zijn propaganda bijdraagt aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust. De vorige Holocaust -die van 1940-1945- is ook door zo’n zogenaamde Joodse schrijver bedacht en bewerkstelligd. Leon de Winter weet of kan weten dat de Zionisten de grote voortrekkers zijn van Hitler en de gaskamers en dat de Zionisten nog een Holocaust geagendeerd hebben in hun terroristische agenda en dat deze zal plaatsvinden op de Bergen van Israël.

Leon de Winter maakt zich op internet druk over personen die zeggen dat ‘de Joden’ achter de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zitten. De groep van Leon de Winter zit achter deze aanslagen. Leon de Winter is Zionist. Leon de Winter is niet Joods. Jodendom en Zionisme gaan niet hand in hand. Nooit. In het Jodendom bestaat geen Zionisme. Zionistische Joden bestaan niet. Het Jodendom en de Joden hebben zich altijd verzet tegen het Zionisme. De Zionisten hebben dit verzet altijd met hard geweld neergeslagen. Vandaag wordt de Rechtspraak bedreigd door Zionistische vrienden van Leon de Winter om Joden in het ongelijk te stellen in verband met de Zionistische grondslag van de Holocaust

Leon de Winter is strijder in vreemde en overigens anti-Joodse krijgsdienst. Net als Bart Schut, Hidde van Koningsveld, Esther Voet, Hanna Luden en de grote groep zogenaamde Joden die weigeren te erkennen dat het Zionisme de ideologie is van slavendrijvers en ghettomanagers die hun Joodse slachtoffers opjagen naar het wereld-ghetto te Palestina om ze op tijd rijp te hebben voor de finale slachting gespiegeld aan Ezechiël 38-39 of totale bekering tot het Zionisme zodat de daarop volgende kroning van een lid van de familie Rothschild als Eerste Prins van alle Joden imponeert als authentieke vervulling van katholieke Eind Tijd profetieën. Leon de Winter is een varken zoals er weinig zijn. Niet alleen vet en vadsig. Ook leugenachtig, hypocriet en zuiver antisemitisch. Leon de Winter moet in ieder geval literair worden geslacht als een zwijn.

06-03-2018

Hidde Jan van Koningsveld tégen de Joden

by J.L. de Kreek — last modified 06-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Hidde Jan van Koningsveld is een civiele rechtszaak gestart tégen de Joden. Opdat de Joden zwijgen over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Richting zijn volgers en de media doet Hidde Jan van Koningsveld alsof hij actief lid is van de Joodse gemeenschap terwijl hij bestuurder is van de CIDI-Jugend en iedere weldenkende Jood weet dat de CIDI-Jugend uit Moffen bestaat. De wederpartij van Hidde Jan van Koningsveld bezit een Joodse achtergrond. Joodse leden van de familie zijn in de oorlog gedeporteerd en vermoord in de kampen, louter omdat het Joden waren.

Hidde Jan van Koningsveld jaagt op Holocaustslachtoffers om ze de mond te snoeren in verband met de schuld van de Zionisten aan de Jodenvervolging. Ook naoorlogse generaties zijn Holocaustslachtoffers. Niet in de laatste plaats omdat de Holocaust van 1940-1945 niet de enige Holocaust is die de Zionisten op de agenda hebben staan. De Zionisten hebben nog een Holocaust geagendeerd. Die moet plaatsvinden op de Bergen van Israël. Hidde Jan van Koningsveld wil niet dat de waarheid wordt verteld over het Zionisme en over Hidde Jan van Koningsveld als obsessieve antisemiet. 

Zionisten zijn de grote antisemieten. Joden zijn antiZionistisch. Daarover is in het Jodendom geen enkel debat. Zionistische Joden bestaan niet. Personen die zich Joods voordoen en Zionistisch zijn, zijn Nazimisdadigers. Eichmann, Feder en Goebbels waren ook Zionistisch. Adolf Hitler is besteld en betaald door de Zionisten. De SS waren handlangers van de Zionisten die de orde bewaarde toen de Zionisten de Joden als slaven hielden in de kampen van de Zionisten die de Zionisten in Polen hebben laten bouwen met hulp van de Duitse Bezetter. Hidde Jan van Koningsveld is een laffe Jodenjager die het werkt voortzet van Eichmman, Himmler en Heydrich.

05-03-2018

Veiligheid Joden géén spelletje

by J.L. de Kreek — last modified 05-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Oberführer Hidde Jan van Koningsveld van de CIDI-jugend lijkt te denken dat de veiligheid van de Joden een spelletje is en dat het aan hemzelf ligt of hij de Drie Eden handhaaft of niet. Hidde Jan van Koningsveld bedreigt en bedriegt de Rechtspraak terrorisme gerelateerd om site dezes de mond te snoeren in verband met de Zionistische grondslag van de Holocaust. Hidde Jan van Koningsveld is in zijn rechtszaak tegen de Joden uitgebreid geïnformeerd over het feit dat de schrijver van de waarheid over het antisemitisme van Hidde Jan van Koningsveld en de Zionisten een Joodse achtergrond bezit en het Jodendom áltijd serieus neemt.

Het Jodendom is zuiver antizionistisch. Hidde Jan van Koningsveld wil daar niet aan en eist van de Rechtspraak dat zijn antisemitisch bedrog als waarheid geaccepteerd wordt. Hidde Jan van Koningsveld en Esther Voet zijn volgers van de helden van Geert Wilders die de nooit eerder ontmaskerde grote voortrekkers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Adolf Hitler kwam pas op de proppen toen de Zionisten en hun vrienden in de media al sinds 1895 zeer actief de nodige voorbereidingen voor zijn leiderschap getroffen hadden. Hitler is besteld en betaald door het Syndicaat wat Auschwitz in bezit had en verantwoordelijk is voor 9/11 en de actuele oorlogen in Moslimlanden.

Die conflicten zijn allemaal in het belang van de familie die, overigens ondemocratisch want aristocratisch, wil heersen als Vorst over álle Joden met het wereld-getto te Palestina als Koninkrijk. De Joden zijn gewassen (@!), vergast en verbrand als officieel Zionistisch ritueel gespiegeld aan een traditionele Holocaust ter zegening van de wederrechtelijke kolonisatie van de - voor Joden - Heilige Staat Palestina. Holocausten is heel gewoon voor Joden. Een Holocaust is een brandoffer of zoenoffer wat bestaat uit bijvoorbeeld een kip of een geit. Journalist (!) Theodore Herzl die tevens grondlegger is van het Zionisme van Hidde Jan van Koningsveld, heeft in zijn zieke geest dit ritueel uitvergroot tot een "Großer Versöhnungsausklang" wat hij al in 1895 de Rothschilds voor commercieel gebruik heeft ingefluisterd. De Zionisten en hun media hebben nog een volgende Holocaust op de agenda staan die moet plaatsvinden op de Bergen van Israël. Hoewel Hidde Jan van Koningsveld in zijn rechtszaak tegen de Joden authentieke documenten en een context getrouwe analyse waaruit de feiten in welhaast een oogopslag blijken onder ogen heeft gekregen, blijft hij schijten op de Joodse waarheid dat Zionisten vieze varkens zijn die in het kot horen!