U bent hier: Home / Troonrede is oorlogsverklaring

Troonrede is oorlogsverklaring

by J.L. de Kreek — last modified 17-09-2013 18:20
Opgeslagen onder:

Koudstellen is het synoniem voor juridisch uitschakelen. Op de grond werken. Algemeen bekend onder juristen. Jeugdzorg is expliciet genoemd in de Troonrede. Vanaf 2015 wordt uw kind gegijzeld, mishandeld, misbruikt en verwaarloosd door de Gemeente. Uw tot wethouder gekozen buren worden verantwoordelijk voor de razzia's op uw jeugd. De jeugdigen dichtbij hijgend in de nek. Geert Wilders is in de Troonrede welhaast expliciet genoemd als specifiek problemen van structurele aard. Ook de bezuinigingen op de krijgsmacht is in de Troonrede aan de orde gekomen. De aanschaf van de JSF staat in de gewone berichten. Een redactielid van Elsevier deed mede de verslaglegging bij de NOS.

Dat de Koning en zijn gezin persoonlijk in problemen verkeert zoals genoemd op de Prinsjesdag Sites is een feit. Dat komt door de militaire onderscheidingen van de Koning. De Koningin droeg die onderscheidingen niet. Daardoor is de Koning leidend en terstond prominent doelwit op het slachtveld van de Islamitische gewelddadige Jihad die de Nederlandse politiek ambtsdragers met hun oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide opzettelijk losgemaakt hebben. Zij roven de schatkist. Bepaalde kringen bevoordelend ten koste van burgers. Bureau Jeugdzorg wordt ruimschoots bevredigd met geld en perverse prikkels. Het is niet alleen dat het lijkt alsof prominente VVD'er Joris Demmink gemeen zijn versleten tanden bloot lacht op foto's. Hij is ook een gemene lafaard die de Koning opzettelijk in gevaar brengt.

Niet alleen de Koning. Ook de strijdkrachten waarop nu bezuinigd wordt. De bezuinigingen van Jeanine Hennis en de aanschaf van de JSF moet in samenhang gezien worden met haar deelname aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. In het licht van de feiten gezien zijn de bezuinigingen op de strijdkrachten een misdaad tegen de veiligheid van de Staat. Defensie kon al moeilijk werken in Afghanistan omdat ze met een vredestaak in een oorlog geplaatst werden en Geert Wilders de vijand effectief ophitst tegen de belangen van Nederland, en dan nu de crisis en bezuinigingen en wèl dat dure vliegtuig gekocht van de terroristische Amerikanen.

De bezuinigingen en die stomme JSF maakt de problemen voor Defensie er alleen erger op. Russen maken meer vliegtuig voor minder geld. Met een Europees vliegtuig was het geld van de kosten in eigen kring gebleven. Nu wordt de Amerikaanse wapenindustrie gespekt die reeds wanpresteert en de wereld voortgaand vergast op oorlog en terreur. Zoals iedereen weet is het niet aan de strijdkrachten openlijk te klagen over de onrechtmatige ambtelijke bediening van de Minister van Defensie. Gaat via via. Het probleem met Jeanine Hennis is dat zij niet wisselwerkt met de ambtenaren waar ze verantwoordelijk voor is. Het meisje heeft Schoevers. Welke partij laat een secretaresse Minister van Defensie zijn?

Defensie heeft sinds Balkenende I last van gebrek aan wisselwerking bevestigde een hogere ambtenaar bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bewindslieden die de eigen weg gaan en onzinnige eigen invullingen geven aan internationaal recht en feiten en gebeurtenissen waardoor nu overal de pleuris dreigt uit te breken. De eerste Troonrede van Koning Willem III is niet eens een verhullende oorlogsverklaring aan het Kabinet. Mark Rutte en Geert Wilders en het CDA en de VVD en Bureau Jeugdzorg en de waardeloze oppositie zijn dè specifieke problemen die aan Nederland kleven en waar de Koning het over had. En vanzelfsprekend Matthijs van Nieuwkerk en Jort Kelder. De Koning in Nederland is niet de persoon die hoort te hameren op de schuld van Kabinet en Parlement aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. Dat is de taak van de pers nu parlement faalt. De pers met Elsevier voorop was net zo aan het oorlogshitsen als de politieke vrienden. Niemand die naar de Twin Towers kijkt en zich afvraagt of wat daar geënsceneerd was wel kan.

Die vliegtuigen waren afleiding. De explosieven waarmee de 'controled demolition' is uitgevoerd waren vooraf aangebracht in de gebouwen. Balkenende kopt vervolgens de bal terroristisch verder Op Weg Naar Armageddon door politiek akkoord te zijn met de illegale oorlog in Irak. Het CDA noemt dat de constitutionerende factor van het neocalvinisme (Transparant jaargang 19, februari 2008, nr 1). De ARP was niet voor niks anti-revolutionair. Het CDA verlangt nog altijd naar de tucht en orde van de aristocratie en Vaticaan. Uit de criminologie is bekend dat terrorisme en utopische wereldbeelden hand in hand gaan. Bij de Christen is dat utopische wereldbeeld het Duizendjarig Rijk. Laat dit net toevallig het rijk zijn waar de Nazi's ook voor gingen en waarvan Jeruzalem als hoofdstad geprogrammeerd staat. CDA en VVD zijn partijen van zieke narcisten met politieke- en geloofsopvattingen die voor geen meter sporen en zich verzetten tegen Het Woord. Aantjes bijvoorbeeld die in WOII ook fout was. De crisis is de schuld van het CDA en de VVD en de overige Christenen in de politiek. Noemt zich liberaal en christelijk en is feitelijk zo fout als het zijn kan.

De Koning kan het allemaal niet zeggen want dat is de rol van de Koning niet. Het is aan de pers de terroristen in de Nederlandse politiek met de vrije woord af te branden. Voor gek te zetten. Voor paal te laten staan omdat zij bestuurders zijn van de grootste industriële vernietiging van mensen sinds de Tweede Wereldoorlog. De techniek van industriële vernietiging is nu die van onrechtmatige oorlogen in Islamitische landen op basis van zelfverzonnen noodzaak en met behulp van excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium. Dat is nog al een schade voor de toekomst die bovenop de jaarlijkse rentelast komt.

Duizenden miljarden moet de Staat reserveren om de toekomstige 'weidergutmachungen' te voldoen die de anderhalf tot meer dan drie miljoen Iraakse slachtoffers en nabestaanden volgens de dezelfde regels als de Lockerbie zaak op Nederland verhalen kunnen. Iedereen is zo dom zou Van Gaal concluderen. Iedereen heeft internet. Vooral de zichzelf ophemelden journalisten in Nederland. Mensen met een collectief stuitend gebrek aan algemene kennis. Nooit maatschappijleer gehad. Kennelijk allemaal ná de Mammoetwet naar school geweest. In al de jaren sinds maart 2003 is geen journalist in Nederland op de idee gekomen de oorlog in Irak of de aanslagen op Amerikaans grondgebied grondig te onderzoeken. Sinds maart 2003 zijn alle journalisten embedded in het terrorisme van de Nederlandse politiek.

Daarbij de voortgaande Gestapo praktijken van de Bureaus Jeugdzorg en Geert Wilders natuurlijk doet in alle redelijkheid vermoeden dat de Nazi's ouderwets aan het besturen zijn middels lidmaatschappen van vrijwel alle politieke partijen als een virus de maatschappij verziekend. Christenen hebben er altijd een handje van gehad het te willen bepalen voor andere met hun veronderstelde hoge moraal. Overigens ondersteunde de grootvader van PvdA'er Lodewijk Asscher de Duitse bezetter bij en tijdens de deportatie van Joden, bovendien was Adolf Hitler ook socialist. De Toonrede is een direct oorlogsverklaring aan het Kabinet en Parlement en de politieke partijen en de pers. Met verzoeken aan de geslachtofferde onafhankelijke rechtspraak om bevelen tot genadeloos hard optreden te geven.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus