U bent hier: Home / Uit eerste hand

Uit eerste hand

by J.L. de Kreek — last modified 30-04-2013 14:17
Opgeslagen onder:

Jeroen de Kreek weet ook kabbalistische feiten uit eerste hand. Net als feiten van beveiligers van Geert Wilders persoonlijk. Jeroen de Kreek werkt thans reeds ruim tien jaar als een bezetene aan de aanhouding alle middelen rechtens van Jan Peter Balkenende & co waaronder tevens begrepen Geert Wilders, Jort Kelder, Matthijs van Nieuwkerk en Femke Halsema van @DeCorrespondent. De eeuwige vijanden van het Koninkrijk. Omdat Jeroen de Kreek in het politieke akkoord voor de oorlog zonder geldige reden van maart 2003 in een oogopslag oorlogsmisdaden herkende, is hij spoorslags naar de grote jongens van bewaking en beveiliging van de Staat gesneld om mede te delen dat Jan Peter Balkenende & co vervolgd moeten worden.

Jeroen de Kreek doet bepaalde waarnemingen en handelt daarnaar op basis van juridische en andere wetenschap en vanzelfsprekend eer en geweten. Jeroen de Kreek doet voortgaand aan permanente educatie. Die vergeet steeds wat hij geleerd heeft en leert iedere keer alles opnieuw om zekerheid te verkrijgen over waarachtigheid van bepaalde waarnemingen. Jeroen de Kreek gaat daarover de intellectuele (lees inhoudelijke) discussie aan. Jeroen de Kreek vindt dat bepaalde prominente Nederlanders in kringen van de koning staatsgevaarlijke terroristen zijn die ook genocide medeplegen. Jeroen de Kreek vindt dat iedereen recht heeft er bekend mee te zijn dat Joodse leiders de grote schuldigen zijn aan de Shoah. Jeroen de Kreek noemt de gekkies van het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep op goede grond de Nazi's van nu.

Jeroen de Kreek is fan van de Joden. Op vakantie in Israël is praatjes met orthodoxe Joden het eerste oogmerk. Zionisten zijn niet Joods. Zionisten zijn katholieker dan de Paus en weten dit goed te maskeren. Jeroen de Kreek noemt de Zionisten ronduit Nazi's zoals de Nazi's zijn omdat het de Nazi's zijn. Jeroen de Kreek vindt van zichzelf dat hij daarover niet zwijgen kan of mag. Jeroen de Kreek heeft bepaalde vondsten gedaan die relevant zijn voor iedereen om kennis van te nemen. Dat is de Zionistische bibliotheek die altijd vakkundig aan het oog van het publiek ontrokken wordt. Alles in verband met Joden en de Holocaust is te relateren aan de kabbala. Daarin is het getal zes miljoen heilig. Het hoe en waarom precies is niet relevant. Ook de zes miljoen is niet belangrijk. Belangrijk is dat de kabbala bepaalde mystieke waarde geeft aan een getal.

De voorspelling is dat eerst zes miljoen Joden creperen voordat de Joden in Israël leven kunnen. Joodse leiders die niet goed bij het hoofd zijn denken dat het faciliteren van antisemitisme ten goede komt aan de heilige Joodse Zaak omdat alle Joden dan in Israël komen te wonen. Joden willen in Israël wonen. Zonder zionisme kan dat legaal. Het Zionisme maakt dat de grondslag van de Staat Israël onrechtmatig is want het revisioneert de Diaspora. De Diaspora kan en mag nooit gerevisioneerd worden. Nooit zal de Diaspora gerevisioneerd worden. De Diaspora is de eeuwige staat van het Jodendom. In Diaspora in Israël verblijven, anders is er geen leven voor Joden in dat land wat overigens geen grondwet bezit. Israël is het wereld-getto waar de rest van de Joden afgemaakt zal worden door de Nazi's. Die Nazi's doen zich voor als Joden terwijl het Zionisten zijn. Zieke Katholieken die hun antisemitisme tot in perfectie ongestraft uitleven.

De Zionistische zaak is het ouderwetse antisemitisme van de Katholieken en racisten in een nieuw jasje. Ontstaan als beweging tégen de vrijheden van de Franse Revolutie, tegen mensenrechten in het algemeen en voor Joden in het bijzonder. Hitler bezat een Zionistisch fundament. Hij is groot gemaakt door Joodse leiders en de familie Bush. Dezelfde joodse leiders die de NSB gevoed hebben. Jeroen de Kreek heeft besloten de Tweede Wereldoorlog dunnetjes over te doen in literaire zin. Kennelijk moeten zij die van vrije meningsuiting profiteren kunnen artiest of Geert Wilders zijn. Jeroen de Kreek verzoekt thans reeds tien jaar de strafvervolging van bepaalde prominente Nederlanders. Dat doet hij op goede grond. Daarom de weerstand tegen hem, en daarom dat hij doorwerkt op dat thema. Dat hij het op goede grond doet weet hij uit eerste hand van het bureau van de commandant der strijdkrachten en andere hoog geplaatste ambtenaren in kringen van bewaking en beveiliging van de Staat.

 De oorlogsmisdaden van Jan Peter Balkenende & co hebben opgeleverd dat Jeroen de Kreek 'head first' bij de inlichtingen diensten en veiligheidsdiensten is binnen gestapt en daar Goliath zelf gesproken heeft om te vertellen dat Balkenende niet goed snik is en oorlogsmisdaden pleegt. Goliath zei dat Balkenende NIET vervolgd ging worden en Jeroen de Kreek denkt daar tot op de dag van vandaag anders over. Goliath was zeker twee meter vijftig, had haar tot op de enkels en kolenschoppen van handen. De armen waren boomstammen. Jeroen de Kreek zat een paar uur ná dat gesprek in de cel. De vriendjes van Goliath waren hem komen halen. Vervolgens heeft Jeroen de Kreek meer 'qualitate time' beleefd met de krochten van de Nederlandse rechtsstaat dan met wat anders. Jeroen de Kreek weet heel goed wat zijn waarnemingen zijn en wat reacties van anderen is wanneer hij zijn waarnemingen geobjectiveerd openbaart: dan wordt iedereen gek. Jeroen de Kreek is eerst een keer of wat netjes langs geweest bij de leugenaars en oplichters en daarna is hij aan hetzuur.nl begonnen. Dat er Joden zijn die zich beledigd voelen is onvermijdelijk omdat het de onjoodse Joden zijn, aldus Jeroen de Kreek. Nazi's voelen zich beledigd door Jeroen de Kreek, Joden gooien er in het persoonlijke contact schepjes bovenop.

Er zijn grof geteld twee soorten Joden op aarde. De gelovige Joden en de ongelovige Joden. De ongelovige Joden zijn niet allemaal fout. Er zijn ook goede ongelovige Joden, en er zijn ongelovige Joden te goede trouw. De leidende groep ongelovige Joden is niet te goede trouw. De meeste leiders van de ongelovige Joden zijn de Nazi's zoals iedereen ze kent van de Duitse bezetter. Die was ingehuurd door leidende Asjkenazim. Dat zijn prominente (Oost) Europese Joden die ook genetisch te onderscheiden zijn van de Sefardische Joden. Sefardische Joden zijn andere Joden dan de (Oost) Europese Joden. De traditie van de Sefardische Joden is meer dan vijfduizend jaar oud en die van de (Oost) Europese Joden is een jonge traditie op oneigenlijke grondslag. De traditie van de (Oost) Europese Joden is in de basis een gedwongen bekering tot het Jodendom. De traditie van de Sefardische Joden is rechtstreeks gerelateerd aan Abraham, de aartsvader van het volk Israël en Arabieren in letterlijke zin. Asjkenazim zijn verre nakomelingen van Jafet, en zeker géén nakomelingen van Sem. Dat is een significant verschil in opvoeding. Islam en Jodendom zijn verknochte geloven die dezelfde G-d dienen. Het Zionisme is de massieve internationale beweging daartegen waarvan de grondslag teruggaat tot aan tafel van grote en overigens verknipte Joodse leiders, aristocraten en slavenhandelaars.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus