U bent hier: Home / Verbod Martijn welkom

Verbod Martijn welkom

by J.L. de Kreek — last modified 18-04-2014 20:15
Opgeslagen onder:

Aan het bureau van de enige échte strijder voor het vrije woord is het verbod op de Vereniging Martijn met belangstelling ontvangen. Alle wannabe vertegenwoordigers van de vrijheid hebben de ware aard getoond door collectief op te roepen tot gedogen van Martijn. Freek de Jonge, Kustaw Bessems, Aron Grunberg, Tommy Wieringa. Allemaal hebben ze de naam gezet onder de brief aan de Volkskrant om Vereniging Martijn niet te verbieden. Het vrije woord is een veel gehoord argument.

Hoewel vele ridders van het vrije woord in deze zelf niet onverdienstelijk schrijven, lijkt geen van hen begrijpend te kunnen lezen. De Hoge Raad grijpt in bij een vereniging waarvan de doelstellingen of althans de realisatie daarvan niet strookt met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Onder het excuus van het vrije woord zet de vereniging aan tot ongeoorloofd gedrag jegens minderjarigen. Het gaat om minderjarigen. De kwetsbare doelgroep die -in tegen stelling tot wat Sidney Smeets, advocaat bij Spong Advocaten, op volkskrant.nl stelt- op geen enkele wijze daadwerkelijk beschermd is in Nederland. 

De grootste kindermisbruikers plegen de misdrijven ten titel van kinderbescherming. Omdat zij de kinderen beschermen onthouden zij het zicht van de buitenwacht op de mishandelingen. De mishandelingen van minderjarigen, ook seksueel, onder de hoede van de jeugdzorg is de afgelopen elf jaar met aanzienlijke procenten exponentieel toegenomen en gemiddeld tot 400% erger dan thuis. Niemand krijgt het voor elkaar bij de rechtspraak de grootschalige kinderhandel ten titel van kinderbescherming een halt toe te roepen. De rechters en raadsheren kijken weg of kennen Joris Demmink beroepshalve persoonlijk. 

De Hoge Raad lijkt de norm vast te stellen die verder in de samenleving niet gehandhaafd wordt, met meer dan honderdduizend minderjarige slachtoffers tot gevolg. Als zij pech hebben zijn zij voor het leven en generaties daarop klant van de jeugdzorg branche die verenigd is in Jeugdzorg Nederland. Tussen de regels van het arrest is misschien een beetje gif te lezen van de onafhankelijke rechtspraak, want nu kan de PVV ook verboden worden. En zelfs het CDA en de VVD, gezien de blatante oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide waaraan zij nu ruim elf jaar deelnemen. 

Weldenkend Nederland zal het opgevallen kunnen zijn dat groots internationaal terrorisme en genocide van de Nederlandse politiek sinds Balkenende I samenvalt met welhaast demonische ontsporingen in de jeugdzorg in het bijzonder en de kinderbescherming in het algemeen. Bekend van christenen in de politiek is dat zij geloven in de Eind Tijd en niet schuwen al dan niet geheim, gelegenheid te geven aan beleid en strategie wat vervulling van de utopische profetieën naderbij brengt. Met alle ellendige gevolgen van dien want volgens het geloof van Balkenende moet eerst de wereld vergaan voordat de verlosser verschijnt. Beetje bizar natuurlijk want de wereld vergaat door schuld van Papen als Balkenende die zich op geen enkel niveau van het maatschappelijk leven houden aan de regels die bij eerbiediging van Het Woord passen. 

Kindermisbruik in Nederland blijkt, jammer en helaas, bijzonder vaak de wortels te hebben in christendogmatiek. De Katholieke Kerk en de geestelijken in de jeugdzorg zijn de grote verkrachters van minderjarigen die altijd strafrechtelijk buiten schot blijven. Omdat de Hoge Raad in het arrest besloten heeft met het belang van de minderjarige als de eerste overweging, en Nederland verdragsrechtelijk bijzondere verplichtingen heeft na te komen jegens minderjarigen, is niet te verwachten dat het arrest zonder meer op een casus als de PVV of anderen toegepast worden kan.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus