U bent hier: Home / Veroordeling Micha Kat belediging Joden

Veroordeling Micha Kat belediging Joden

by J.L. de Kreek — last modified 05-03-2013 18:30
Opgeslagen onder:

Onderzoeksjournalist Micha Kat van Klokkenluideronline.net is veroordeeld omdat hij de Holocaust ontkent. Volgens de rechter wordt onder het ontkennen van de Holocaust het volgende verstaan: het in grote lijnen ontkennen of minimaliseren van het aantal joodse slachtoffers, het gebruik van gaskamers en de intentie van het Naziregime om joden en andere minderheden te vernietigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Holocaust is de grootste leugen in de recente geschiedenis. De gaskamers zijn amper gebruikt in verhouding tot wat geclaimd wordt, en de Nazi's hadden de bedoeling om de politiek van de Zionistische vrienden uit te voeren.

Het is eerder uit de doeken gedaan op Goede Nieuws. De Zionisten zijn hoofdschuldig aan WOII en de Shoa, en de kwalificatie Holocaust aan de Jodenvervolging van 1940-1945 is een diepe belediging van Joden in verband met ras of geloof of levensovertuiging. Dat impliceert immers dat de Joden zelf zich een catastrofe aangedaan hebben. Het zijn de Zionisten die de schuldigen zijn en al eind 19e eeuw massamoorden op Joden in de agenda hadden staan omdat ze Palestina in bezit wilde nemen.

De rechtbank is van oordeel dat het beledigende karakter van de door verdachte op internet geplaatste artikelen is gelegen in de aantijging dat de joodse bevolkingsgroep er van wordt beschuldigd de Holocaust te hebben verzonnen voor eigen (politiek) gewin. Verdachte stelt namelijk dat zij (Joden) de 'mythe van de oude Holocaust in stand willen houden' met als doel een Joodse terreurstaat te kunnen stichten.

De Zionisten hebben de Holocaust verzonnen om de Joden voortgaand in angst geplaatst te houden en de onrechtmatige bezitname van Palestina te legitimeren. De Zionisten die ook Joden genoemd worden houden de mythe van de Holocaust in stand terwijl de Joden geen brandoffer gebracht hebben, en er significant minder dan zes miljoen Joden vermoord zijn.

De uitspraak van de rechtbank in Den Haag tegen Micha Kat is koren op de molen van de moderne Nazi's en feitelijk een voortzetting van de Jodenvervolging van 1940-1945. Het zijn originele Joodse en Zionistische bronnen die bewijzen dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden. Er is sprake van Holocaustfraude. Het zijn het MDI en het CIDI en de andere zogenaamde Joden die willens en wetens de leugens in stand houden en verzorgen dat onderzoeksjournalist Micha Kat ten onrechte veroordeeld is.

Aangifte tegen de aangevers in de zaak Micha Kat in verband met deelname aan terrorisme gerelateerd bedrog kan niet uitblijven. Joden klagen al meer dan 120 jaar steen en been over het terrorisme der Zionisten. Er is niemand die naar hen luistert. Iedereen kopieert klakkeloos de leugens der Zionisten. Het oeverloos napraten van de Zionistische daders van WOII en de Shoah zonder zelf deugdelijk bronnen onderzoek te doen past de rechter in Den Haag niet. Het is bij de beesten af zoals de rechtspleging gaat in Nederland.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus