U bent hier: Home / Vijf jaar Toetsingsarrest 2.0

Vijf jaar Toetsingsarrest 2.0

by J.L. de Kreek — last modified 03-12-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat de Hoge Raad het Toetsingsarrest versie 2.0 wees. In een artikel 12 Sv procedure waarin verzocht werd om vervolging van Balkenende & co in verband met verantwoordelijkheid voor genocide in Irak besloot de Hoge Raad dat door politiek ambtsdragers begane genocide ambtsmisdrijven zijn. In 1942 werd het na de oorlog fel bekritiseerde Toetsingsarrest 1.0 gewezen. Ook nu doen de omstandigheden denken aan 1942 met onder andere Wilders die de grondleggers van de Holocaust als zijn helden ziet.

Het arrest is gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Niemand heeft het er over. Iedereen zwijgt. Niet alleen over dit bizarre arrest. Ook over de feitelijke oorlogsmisdaden en genocide van de Nederlandse Christenheid in Moslimlanden. In de Nederlandse media is het traditie te zwijgen over de weerzinwekkende feiten begaan door het CDA en de VVD ondersteund door de andere politieke partijen. Zij die er wel over beginnen worden ritueel gedemoniseerd door het journaille.

In 1942 vergat de Hoge Raad het morele voorbeeld te zijn. Of het was daartoe niet in staat. Anno 2010 is er ook geen enkel moreel voorbeeld en krijgen de Christenheid en racisten en fascisten van Nederland alle ruimte om met kracht hun haat voor Semieten ten uitvoer te laten brengen in de thuislanden van Arabieren. Net als in de Tweede Wereldoorlog volop gesteund door de Zionisten. Wie er wat over schrijft wordt uitgesloten, vervolgd, opgejaagd en voor gek gezet.

Dat genocide een persoonlijk misdrijf is blijkt onder andere uit het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 20 november 2000 in de zaak van de Decembermoorden van Bouterse. In r.o 5.2 e.v. schaart het Hof zich achter het oordeel van de deskundige: dat foltering als misdrijf tegen de menselijkheid reeds in 1982 een misdrijf was volgens internationaal gewoonterecht en dat de dader daarvan persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Uit dat arrest in verband met de Decembermoorden blijkt dat het plegen van zeer ernstige strafbare feiten als waarom het hier gaat, niet tot de officiële taken van politiek ambtsdragers kan worden gerekend. Logisch ook omdat genocide typisch een misdrijf is wat gepleegd wordt met gebruikmaking van 'state machinery', dat wil zeggen met actieve of ten minste passieve betrokkenheid van een overheid en dus ambtenaren.

De actuele genocide in Irak is gevolgd op de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak, begaan door de politieke verantwoordelijken van Nederland in vereniging met politieke verantwoordelijken van andere landen. Harde leugens over het instorten van de torens van de Twin Towers in de VS 11 september 2001 en de wil tot 'regiem change' zijn de grondslag van deze onrechtmatige oorlog.

Geruime tijd geleden is reeds een aansprekende notitie met bronvermelding gepubliceerd die hierover gaat. Door de mate waarin Irak illegaal gebombardeerd is met munitie van verarmd uranium worden bevolkingsgroepen in Irak opzettelijk levensomstandigheden opgelegd die op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging zijn gericht. Alle Nederlandse politiek ambtsdragers zijn bekend met de beruchte dosis-effect-relatie van munitie van verarmd uranium en hebben dit geaccepteerd. Dat blijkt uit officiële Kamerstukken.

De kosten van het begaan en/of ondersteunen van deze misdrijven en de kosten van de gevolgen worden middels aanslagen van de Belastingdienst op het bezit van belastingbetalers verhaald. Ook de schade van vele duizenden miljarden Euro's zal op de belastingbetaler verhaald worden. Bovendien dreigt de escalerende Jihad de internationale misdrijven van de Nederlandse Christenheid en Geert Wilders en de Telegraaf bloedig te wreken op markten, schoolpleinen, stations, stadions, in bussen, treinen en cafés.

 

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus