U bent hier: Home / Vleeseters riskeren hersenziekte

Vleeseters riskeren hersenziekte

by J.L. de Kreek — last modified 19-01-2016 10:43
Opgeslagen onder:

Net als sigaretten moet voor vleeseters op vlees de waarschuwing staan dat het dodelijk is. Onderzoek wijst uit dat vlees eten agressie veroorzaakt. Gekkekoeienziekte is omdat runderen gemalen slachtvee eten in plaats van gras uit de wei. Eten van vlees tast het centrale zenuwstelsel aan. Mensen kunnen de ziekte van Creutzfeldt-Jakob krijgen als zij mensenvlees of met BSE besmet rundvlees eten. Creutzfeldt-Jakob is een dodelijke hersenziekte.

BSE is de ziekte die mens en dier krijgen wanneer zij het eigen soort eten en carnivoren zijn agressieve dieren. Net als koeien die gemalen kadaver te eten krijgen, krijgen kannibalen BSE omdat zij mensenvlees eten. Het eten van vlees van een ander soort levert vertraagde hersenverweking, agressie, een compleet vervuilde leefomgeving en honderdduizenden dode dieren per dag voor mensen die volgens de voedselwetten in de Bijbel geen vlees horen te eten. Het staat in Genesis:

1:29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde [is], enalle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

En:

1:30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipendegedierte op de aarde, waarin een levende ziel [is], [heb] [Ik] al het groene kruid tot spijze [gegeven]. En het wasalzo. 

Met andere worden: gedierte der aarde, en al het gevogelte des hemels, en al het kruipendegedierte is de mensen door God niet tot spijze gegeven. God is de al wetende liefhebbende eeuwige vader die met deze voedselwetten in de Bijbel beoogt te voorkomen dat zijn volgers vlees eten omdat anders hun hersenen verweken. Had God het academisch bewijs dat vlees eten hersenziekten veroorzaakt in de Bijbel genoteerd dan had niemand het begrepen. Vlees eten is in ieder geval Bijbels een 'no go' voor mensen.

Biologisch wordt BSE veroorzaakt door abnormaal infecterende proteïne, een prion genoemd. Het veroorzaakt gaten in neuronen in de hersenen. Het neemt de normale proteïne over en wordt een zichzelf herhalend proces. Waardoor het neuronen doodt en de hersenen verweken. De ziekte slaat spontaan toe. Zonder waarschuwing. De patiënt gaat snel achteruit. Wanneer mensen vlees eten van andere soorten vindt dit proces van aantasting van de neuronen vertraagd plaats en zijn de verschijnselen van de aftakeling anders.

De Bijbel legt de volgers van God de liefhebbende eeuwige vader Jehova, een vegetarische voedselpatroon op. Toch eten veel gelovigen vlees. Hoe Christelijk is de vlees eter die niet eens de voedselwetten van de eigen God volgt? Zal iets te maken hebben met de Synagoge van Satan en de voortbouwende strijd van de Duivel om de macht. Die heeft liever agressieve hersenverweekte Christenen als volgers dan vegetarische atheïsten. Het meest agressieve volk op aarde, de Amerikaan, zegt Christen te zijn en eet eigenlijk alleen met antibiotica en testosteron volgespoten plofkippen, -geiten en -koeien. Landbouwgrond is voor het kweken van veevoer, in plaats van voer voor mensen of hennep wat duurzame energie, kleren, medicijnen, touw en de coffeeshop levert.

Varkens zijn hun leven lang opgesloten in kooien in de vorm van hun lichaam om te worden vetgemest voor de slacht. Beesten worden volgespoten met groei en andere hormonen en gif tegen infecties om genoeg vlees te produceren voor de onverzadigbare mens. Beesten zijn net als mensen. Met dezelfde mensen wensen. Dezelfde mensen streken. Dieren zijn sociale wezens met bewustzijn en verstand. Varkens zijn in feiten verstandiger dan mensen want varkens leven zonder Belastingdienst.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus