U bent hier: Home / Vliegtuigen van aluminium

Vliegtuigen van aluminium

by J.L. de Kreek — last modified 09-09-2013 15:50
Opgeslagen onder:

Twee vliegtuigen van aluminium zijn te New York 11 september 2001 dwars door de uit meerdere segmenten bestaande stalen geraamte van de Twin Towers gevlogen om aan de andere kant te exploderen? Waarom is er niemand in de internationale verhoudingen die president Obama op de feiten wijst? Obama wordt geplaagd door toprot in de politiek. Zijn hele boven- en middenkader is verettert door een terroristische junta van ambtenaren en aanverwante roder dan de roodste roodnekken. Dat de SS ouderwets operationeel is kan iedereen op internet vinden.

Ook op Internet te vinden is het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids. Het rapport wat bewijst dat hij die reeds meerdere rechtszaken in de broekzak heeft in verband met bestrijding van het draaideur terrorisme van het CDA, van het begin af gelijk had dat Balkenende met zijn politieke akkoord voor de oorlog in Irak een eerste klas oorlogsmisdaad pleegt. Dat Balkenende zich als een schoothondje liet ontvangen door Bush is relevant.

Dat is een mate van gewilligheid medewerking te verlenen aan blatante misdrijven die naar Nederlands recht strafbaar is. Daarbij doet het er niet toe of Balkenende maart 2003 weten kon dat de aanslagen op Amerikaans grondgebied een door Amerikaanse en mogelijk Zionistische terroristen opgezette aanval is op de Amerikaanse burgers om een onrechtmatige militaire strijd tegen terreur in de wereld te veroorzaken. Ook de reactie daarop met militaire middelen en 'shok and awe' in Afghanistan is onrechtmatig.

Het commando over de Nederlandse Strijdkrachten ligt bij de burgerij in de politiek. Het bevel van de generaal is een afgeleide commdando. Het mandaat van de Tweede Kamer en Parlement is bepalend voor Nederlandse Strijdkrachten. Feitelijk is de trucage van 9/11 dermate opzichtig dat eigenlijk reeds eerder de MIVD/AIVD/Volkskrant/PoweNed/Matthijs van Nieuwkerk/Jort Kelder/ANanninga had horen te melden dat met het blote oog terstond te zien is dat er niet anders dan van 'controled demolition' sprake zijn kan. Dit betekent dat Balkenende politiek akkoord is gegaan met een illegale oorlog naar aanleiding van een aanslag en op basis van feiten die in het echt niet zijn zoals de leidende oorloghitsende partijen beweren.

Deze leidende oorloghitsende partijen zijn in de eerste plaats de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Nederland. Betrokken op de daders persoonlijk: Bush, Balkenende en Blair. De steun van Balkenende aan Irak is cruciaal. Nederland met Anne Frank in het Achterhuis, een reputatie in verband met normen en waarden en gastheer voor het Internationaal Strafhof en Vredespaleis is het braafste kind van de klas. Cruciaal voor de veiligheid van Nederland en cruciaal voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor alle schade in Irak en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van Balkenende persoonlijk. Door het politieke akkoord mag Nederland aangevallen worden naar de standaard van het gangbare oorlogsrecht.

Het lastige aan de strafvervolging van Balkenende is dat hij politiek ambtsdrager geweest is en dan vervolgt het Openbaar Ministerie überhaupt niet makkelijk en omdat er in deze sprake is van misbruik van macht, gelegenheid en middelen en/of schenden van bijzondere ambtsplichten, mag het Openbaar Ministerie niet naar de misdrijven van de politiek kijken en lopen de ambtenaren van de Nederlandse Strijdkrachten gevaar in Islamitische landen. Het vreemde aan het CDA is dat het zich voorgaand beroept op feiten, recht en/of bevoegdheden die niet bestaan om het Christenterrorisme te legitimeren.

Evident is het dat Christenterroristen de macht hebben genomen in de Verenigde Staten van Amerika en dat de Nederlandse christenheid navolgt in de misdrijven, kennelijk denkend dat de politieke macht voor eeuwig aan de christen is. De Bijbel voorspelt in het laatste boek Openbaring vette stront zonder verlossing in de wereld wanneer gelovigen aan politiek deelnemen. De christen in de politiek is te verknocht met het grote kwaad om zich aan het Woord te houden. Vliegtuigen van aluminium maken lokaal schade bij grote 'steel framed' gebouwen als de Twin Towers. De Twin Towers waren er veiligheidshalve op gemaakt meerdere inslagen van de grote Boeings tegelijk terug te koppen mocht de omstandigheid zich voordoen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus