U bent hier: Home / Volkskrant beperkt persvrijheid

Volkskrant beperkt persvrijheid

by J.L. de Kreek — last modified 31-01-2017 11:25
Opgeslagen onder:

Het steekspel rond de zitting aanstaande vrijdag 03 februari 2017 om 13:30 uur bij de Raad voor de Journalistiek in verband met de behandeling van de klacht van onderzoeksjournalist Micha Kat tegen M. Hulspas, H. Kraak en de Volkskrant over de artikelen “Complotdenkers draait om handjevol warhoofden” en “Complotdenken is anno 2016 weer heel normaal” is begonnen. De Volkskrant heeft inmiddels via de secretaris van de RvdJ laten weten bezwaar te maken tegen het maken van opnamen.

M. Hulspas en H. Kraak hebben in De Volkskrant twee artikelen geplaatst over zogenaamde 'complotdenkers'. Volgens journalist Micha Kat bevat één van de artikelen diffamerende kwalificaties aan zijn adres, zonder dat daarvoor feiten ter ondersteuning zijn aangedragen. Bovendien is nagelaten wederhoor toe te passen, aldus Micha Kat. Micha Kat meent voorts dat de diskwalificaties worden ondersteund door de andere publicatie.

In het artikel “Complotdenkers draait om handjevol warhoofden” van Marcel Hulspas in de Volkskrant van 25 november 2016 is Micha Kat de “ongekroonde koning van een gekkenhuis” en een “paranoïde gekkie”. De reden voor deze kwalificaties lijkt te zijn gelegen in het feit dat Micha Kat zich heeft vastgebeten in Joris Demmink de oud secretaris-generaal van Justitie die door Micha Kat gezien wordt als een perverse pedofiel die betrokken is bij extreem kindermisbruik.

In het artikel “Complotdenken is anno 2016 weer heel normaal” van Haro Haan in de Volkskrant van 25 november 2016 worden opinies die indruisen tegen de mening van Haro Haan en/of De Volkskrant 'geframd' als 'complotdenken'. Volgens de schrijver is complotdenken een “aspirientje voor de ziel”. De theorieën geven “houvast en troost”. Complotdenkers worden op een lijn gezet met sektes en religies die in groepen opereren. 

Volgens Haro Haan is in de wereld van de complotdenker geen ruimte voor toeval en gebeurt er niets zonder reden. Populisme en complotdenken hebben volgens Haro Haan een sterke relatie. Het derde complot wat Haro Haan als voorbeeld behandelt in zijn artikel is de VS die steun zou leveren aan IS om verdeeldheid te zaaien in de moslimwereld. Bij dat artikel is een afbeelding geplaatst van de aanslagen op de torens van de Twin Towers 11 september 2001.

Dat opeen volgende redacteuren en hoofdredacteur van De Volkskrant het nooit nodig hebben gevonden onafhankelijk onderzoek te (laten) doen naar de waarheid van de officiële verklaringen voor het instorten van de torens van de Twin Towers, past in het beeld wat De Volkskrant van zich zelf geeft dat het een loopje neemt het het recht van het publiek op de waarheid. Een complottheorie is een theorie over een complot. De theorie is waar of de theorie is niet waar. Marcel Hulsepas is overigens wetenschapsjournalist.

Update  31 January 2017, 14:47:05:

Subject: RE: zitting vrijdag 3 februari a.s.
Date: Tuesday 31 January 2017, 14:47:05
From: Raad voor de Journalistiek
To: "'Jeroen @ Goede Nieuws'"

Geachte heer De Kreek,

Naar aanleiding van uw bericht van vanmorgen bericht ik u - in overleg met de voorzitter - het volgende.

U verwijst naar punt 9 van ons Protocol, dat ziet op de bevoegdheid van de voorzitter van de Raad om - in het belang van privacybescherming van aanwezigen - af te wijken van de andere bepalingen van het Protocol. Dat punt is hier echter niet aan de orde.
De hoofdregel is punt 3a van het Protocol: het enkele bezwaar van een van de partijen is voldoende om het verzoek tot het maken van opnamen af te wijzen. Een afweging van belangen is daarbij niet opportuun.
Correspondentie tussen het secretariaat en partijen is vertrouwelijk, en wordt niet aan derden verstrekt.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mw. mr. D.C. Koene
Secretaris

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus