U bent hier: Home / Vonnis bewaarplicht HOAX justitie & criminelen

Vonnis bewaarplicht HOAX justitie & criminelen

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Het vonnis wat Stichting Privacy First & co behaald hebben in verband met de bewaarplicht is een vette HOAX van justitie en criminelen. De kwartiermaker van Stichting Privacy First was voorheen tewerkgesteld bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Capgemini Consulting en Regiopolitie Amsterdam Amstelland. De indruk wordt gewekt dat het vonnis van de rechtbank goed is voor de privacy terwijl het fundament gelegd is voor een veel hardere bewaarplicht. Een kunstje van justitie om de burger mee te krijgen in nieuwe wetgeving.

Als het de kwartiermaker van Stichting Privacy First Solutions echt te doen was om de privacy had hij als ventje afkomstig van Capgemini Consulting (advies, beheer van informatiesystemen), namens Stichting Privacy First hele andere acties ondernomen. Stichting Privacy First wekt de schijn op te komen voor privacy-belangen. Feitelijk heeft het via de civiele rechter geregeld dat het publiek denkt dat de nieuwe bewaarplicht beter is voor de privacy en heeft het draagvlak daarvoor gecreëerd. Het tegendeel is namelijk waar. De bewaarplicht die er komen gaat zal onverslaanbaar zijn bij de strafrechter.

Ook is het vonnis van de rechtbank in kort geding in verband met de bewaarplicht in het belang van de georganiseerde criminaliteit en het georganiseerde terrorisme wat ondersteund wordt door de eisende Nederlandse Vereniging van Journalisten. Dat is waar Tarik Z. zich tegen verzet. Het vonnis van de kort geding rechter is het meest in het belang van terroristen en pedofielen in politiek en media die 'as we speak' hun zware misdrijven voortgaand plegen en door het vonnis op internet nu niet op te sporen zijn.

Om de doelstellingen van partijen te realiseren was het verstandiger geweest de bewaarplicht aan te vallen in individuele strafzaken zodat de strafrechter een negatief oordeel erover velt. De overwinning van Privacy First & co zal er aan bijdragen dat de Rijksoverheid de bewaarplicht beter regelt. Het onderliggende probleem, de onveiligheid en privacy-gevoeligheid van communicatie via internet, is niet opgelost. De Staat zal de wet aanpassen opdat het tegemoet komt aan de wensen van Privacy First c.s. Alsdan is de bewaarplicht definitief niet te bestrijden. Nu heeft de aan het kort geding deelnemende vereniging van strafrechtadvocaten feitelijk cliënten op voorhand benadeeld want justitie zal versterkt terugkomen.

De bewaarplicht is in het algemeen een draak omdat providers verlengstuk worden van opsporing en vervolging. De idee alleen al dat providers data van internetgebruikers bewaren is beangstigend. Op straat wordt ook al bijna alles geregistreerd en opgeslagen. Door middels kort geding de Staat te wijzen op wettelijke lacunes in de bewaarplicht zijn Privacy First c.s. opsporing en vervolging behulpzaam. Soms is het beter (tijdelijk) bepaalde schendingen van de privacy te accepteren om 'at the end' het doel te bereiken. Buiten werkinstelling van de bewaarplicht via de strafrechter in een individueel geval omdat deze niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, was een stuk doeltreffender geweest want geen voorzieningenrechter en een meervoudige kamer.

De 'testcase' had al met een “fietsendief” in het strafrecht gekund. Bij kort geding wordt een voorlopige voorziening verzocht wat duidt op spoedeisendheid bij de eisende partij terwijl het fundamenteel slachten van de bewaarplicht juist niet met spoed gaat. De spoed bij eisers zal gelegen kunnen zijn in buitenwerkingstelling in het belang van thans via internet gepleegde misdrijven door (rechts)personen die onder andere door leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten ondersteund worden met propaganda. Nu zal Nederland binnenkort een nieuwe bewaarplicht krijgen waarbij rekening is gehouden met de wensen van Privacy First & co in plaats dat de bewaarplicht fundamenteler is aangevallen.

Vooral justitie is opgeschoten met het kort geding van kwartiermaker Martijn van der Veen namens Stichting Privacy First & co. Wie geen misdrijven begaat heeft niks te vrezen van de algemene bewaarplicht is de gedachte. De verbeterde bewaarplicht zal er niet toe bijdragen dat data van iedereen niet bewaard wordt. De verbeterde bewaarplicht zal louter scherper toezicht houden op het grasduinen van justitie in de data door een commissie waaraan leden van het terroristische of pedofiele CDA of VVD deelnemen zullen. Overigens heeft de te vroeg overleden PvdA politicus Edith Mastenbroek in haar tijd als Europarlementariër te Paradiso tegenover commentator dezes verklaard dat de EU-bewaarplicht het geesteskind was van Microsoft®, kennelijk omdat het de bijpassende diensten en producten leveren wil.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus