U bent hier: Home / Vrienden met Islamitische Staat

Vrienden met Islamitische Staat

by j.l.de.kreek — last modified 20-11-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Geert Wilders is vertegenwoordiger van de Nazivijand die nu eindelijk eens in kop en hiel vermorzeld moet worden. Wilders is een hele grote leugenaar die Naziterroristen ondersteunt en de architecten van de Holocaust als zijn helden ziet. Hij komt ermee weg omdat zijn Zionistische partners magistraten terrorisme gerelateerd bedreigen om de Nazifeiten van de helden van Wilders te ontkennen en/of negeren. Niemand gaat in op de feiten die bewijzen dat de Verenigde Staten van Amerika gekaapt zijn door de Nazi's die in Nederland vertolkt worden door Wilders, GeenStijl, Telegraaf & Nieuw Israëlitisch Weekblad

 Omdat Zionisten in Nederland ouderwets Joodje pesten en magistraten ongeoorloofd onder druk zetten middels dreigingen met 'dire consequences' in zaken die zij via valse aanklachten aanbrengen om de Nazifeiten van de helden van Wilders te negeren en/of ontkennen, begrijpt niemand hoe het zit met de Moffen. Het Jodendom, het Christendom en de Islam zijn één en hetzelfde geloof in één en dezelfde God op verschillende manieren en/of momenten door Jehova aan zijn volkeren geopenbaard.

In de Bijbel in het Oude Testament in Deuteronomium in alle talen staat reeds sinds den beginne Mohammed voorspeld. Hij staat met naam en toenaam Majesteitelijk genoemd in Hooglied en het Nieuwe Testament bevestigt wat in de Koran staat dat Jezus Christus niet gedood is bij en tijdens de kruisigings- of marteldood. De Joodse leiding heeft Jezus Christus ter dood veroordeeld. De executie is niet volbracht. Jezus Christus zegt het nota bene zelf in Markus en andere boeken van de Bijbel: Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf.

De Kerk van arabist Hans Jansen op GeenStijl die voor Wilders de waarheid loog in het Wildersproces liegt sinds de oprichting van de Katholieke organisatie over de dood van Jezus Christus want het is de Synagoge van Satan. Het Vaticaan en de Zionisten hebben in vereniging met Rothschild, Rockefeller en Wallstreet de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust beraamd en laten uitvoeren door de antisemieten die zij daarvoor in 1897 reeds geaccrediteerd hebben.

Deze groep heeft na de Tweede Wereldoorlog niet genoeg van het spel en heeft de aanslagen in de VS 11 september 2001 beraamd en laten plegen. Net als toen worden zij volop en willens en wetens met kennis van de feiten ondersteund door grote groepen prominente media en entertainment organisaties en persoonlijkheden zoals journalisten die de brein zijn van de Holocaust en de journalisten die de plannen hebben verspreidt onder handlangers en de journalisten die zwijgen over de ware identiteit en plannen van de helden van Wilders.

De aanslagen in Parijs vrijdag 13 november 2015 zijn het resultaat van de voortbouwende uitvoering van de plannen van de helden van Geert Wilders. De plannen dateren van 1895-1904. Komen uit het brein van een toen prominente journalist met Joodse achtergrond die een bloedhekel had aan orthodoxie. Er bestaan twee groepen Joden. De groep joden die de Nazi's zijn en de groep Joden die Trouw de Thora volgen. De groep Nazi's met joodse achtergrond worden van oudsher Zionisten genoemd. Men hoeft geen jood te zijn om deel te nemen aan deze groep. Ook Christenen zijn Zionisten. Eichmann was Zionist. Net als de partner van Hitler tijdens zijn eerdere staatsgreep begin november 1923.

Christen zijn Zionisten omdat Zionisme zuiver antisemitisme is, en de Papen graag een Jodenvrij Europa hebben om de burgers naar eigen smaak te kerstenen. Het Vaticaan en de helden van Wilders spannen reeds sinds eind 19e eeuw innig samen om de Holocaust en Exodus te laten plaatsvinden als onderdeel van een breder plan waarin zij na een geslaagde Exodus ongeveer tussen 2010 en 2030 de hel laten losbarsten op aarde zodat de familie van de financiers van Hitler, die ook Auschwitz in bezit hadden toen er Joden vermoord zijn, wereldmacht kunnen overnemen en het feodalisme van voor de Franse Revolutie herstellen.

De aanslagen in de VS 11 september 2001 en in Parijs 13 november 20015 zijn om oude feodale verhoudingen van vóór de Franse Revolutie in ere te herstellen en de burgerij terug te plaatsen in slavernij. Niemand mag het publiceren van de Zionisten want dat vinden zij antisemitisme terwijl zij persoonlijk de leden zijn van de gevaarlijkste antisemitische organisatie op aarde. De strijd tegen terreur wordt gewonnen door eerlijk te zijn over de aanslagen in de VS 11 september 2001, eerlijk te zijn over de Koran en de Islam en de Profeet, eerlijk te zijn over de inhoud van het Oude en Nieuwe Testament en eerlijk te zijn over de Nazifeiten van de helden van Wilders en de schuld van GeenStijl en Telegraaf aan deelname aan zijn terroristische of althans criminele organisatie.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus