U bent hier: Home / Waarheid en fictie

Waarheid en fictie

by J.L. de Kreek — last modified 13-04-2015 16:30
Opgeslagen onder:

Wat is de waarheid en wat is het fabel? Dit is belangrijk te weten omdat er op het minst genomen een crisis aan de hand is. Deze crisis is niet beetje een crisis. Het Grote Kwaad is doorgedrongen tot in het Koninkrijk. Dat is de schuld van Geert Wilders en arabist Hans Jansen en Geen Stijl en de Telegraaf Media Groep en John de Mol. Iedereen wordt bedreigd. De een met rechtszaken de ander met terrorisme. 'At the ground' daar waar het gebeurt allemaal worden in Nederland minderjarigen Gestapo-wise gestolen van ouders en mishandeld en misbruikt door de groep waaraan de nieuwe SG van VWS deelneemt.

In de breedte is er sprake van zware ambtelijke corrupte met het oogmerk een bepaalde familie Koninklijke familie van Groot Israël te laten zijn. Dat is het gebied van de Rivier van Egypte tot aan de Eufraat. Deze familie doet zich voor als Joden en zijn de rijkste mensen op aarde. Zij worden gesteund door Zionisten, Katholieken en Nazi's. Het is de familie Rothschild die volledig verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging in der tijd. Hun handlangers zijn schuldig aan ondersteuning en de holocaustleugens.

Deze leugens zijn net als de Endlösung der Judenfrage uitgevonden, bedacht, door Zionisten. Om iedereen inclusief de Joden wegens geloof of ras in angst geplaatst te houden. Dat het voor Joden inderdaad verstandiger is te verhuizen naar het wereld-getto al waar Koning Rothschild de Eerste als slavendrijver over zijn volk heersen zal. Deze geschiedenis is voorzegt in de Bijbel en wordt feitelijk al sinds Abraham voorzien. De hele Bijbel, het Oude en het Nieuwe testament bevat de letterlijke agenda van de dag van vandaag.

Wie het net gelooft moet beginnen met het lezen van Openbaring. Het laatste boek van het Nieuwe Testament. Daarin komen de Grote Hoer en Het Beest nadrukkelijk aan de orde. Wie kijkt naar Madonna en het Antisemitisch Monster van Geert Wilders en Ester Voet, weet waarover de Bijbel het reeds honderden tot duizenden jaren geleden  had. De Bijbel die vroeger is geschreven bepaalt het nieuws van vandaag. Wie niet begrijpt hoe het zit nodigt gastvrij Jehova's Getuigen aan tafel uit want zij zitten het dichts bij de waarheid. Jehova's Getuigen geloven in God. Dat God echt bestaat en dat de natuurkunde vanzelfsprekend een eloquente eenvoudig voor iedereen te begrijpen formule bezit die het bestaan van God bewijst.

Er is ook atheïstisch gezien geen sprake van dat God niet bestaat. Het is niet waarschijnlijk dat het Universum, hoe groot of klein of wat het ook is, bestaan kan zonder voorafgaande creatieve imaginatie. De waarheid is dat de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika gepleegd zijn door een radicaal andere groep personen dan officieel vanwege autoriteiten beweert wordt. Deze groep heeft een lange voorgeschiedenis van extreem terrorisme en is mede geworteld in het Zionisme en Katholicisme. De Verenigde Staten van Amerika zijn gegijzeld door een militaire junta met doel een Oligarch op aarde te vestigen waarvan de familie Rothschild groot aandeelhouder is. De waarheid is vooralsnog niet makkelijker samen te vatten dan het bovenstaande.

Wie de feiten voornoemd niet gelooft doet zelf onderzoek. Dat onderzoek begint op de websites www.jodenhaat.nl en www.joodsrecht.nl. Zionisme en overigens katholicisme zijn door de eeuwen heen DE bron van Jodenhaat en antisemitisme. Joden en Arabieren zijn van hetzelfde ras. Zij delen dezelfde voorvader. Mohammed is broeder van alle Rabbijnen en Rabbijnen hebben Allah hoog zitten. Joden en Islamieten geloven in dezelfde God. Katholieken en Zionisten geloven in een hele andere god-achtige. Dat is Satan die graag God wil zijn in plaats van God. Satan was een Engel is gevallen en gedraagt zich nu als een dwaas in de hoofden van Geert Wilders, Esther Voet en de rest van zijn volgers. Demonen hebben bezit genomen van de Staat en regeren de burgers als beesten.

Dat is allemaal de schuld van de christen in de politiek. Hadden de christenen in de politiek zich gewoon aan de Bijbel gehouden dan waren het Jehovas Getuigen geweest en hadden zij uit zichzelf voor de volle 100% afgezien van enig gebruik van enig politiek recht of enige deelname aan politiek of agressie. Christenen zoals Christen echt zijn geloven voor geen meter in politiek of een Staat als bestuursvorm. Christenen zoals Christenen echt zijn moeten in feiten als anarchisten gezien worden. Christenen zoals Christenen echt zijn willen het liefst dat de hele Staat verdampt en dat God regeert over de mensheid. Christien in de politiek daarentegen willen dat de Staat verdampt en het Vaticaan ouderwets kerstenend beestachtig de mensheid bestuurt als plaatsvervanger van SATAN op aarde.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus