U bent hier: Home / Waarheid over Wilders

Waarheid over Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 27-07-2015 10:50
Opgeslagen onder:

Bij het Gerechtshof Den Haag ligt het klaagschrift te wachten op behandeling wat gaat over vervolging van de misdrijven van Wilders tegen de veiligheid van de Staat en zijn genocide. Minder Marokkanen is niet het enige wat Wilders op zijn kerfstok heeft. Wilders is ook verantwoordelijk voor genocide in Irak. Tevens bewondert hij de wegbereiders van Hitler. Hij wordt daarbij ondersteund door de Telegraaf, GeenStijl, PowNed, Esther Voet, Bram Moszkowicz en Jan Roos.

Wilders spreekt met dubbele tong als het om zijn plannen gaat. Wilders heeft bepaalde publieke uitingen en andere uitingen zijn voor leden van zijn groep persoonlijk. De achterban van Wilders begrijpt Wilders heel goed als hij “Minder Marokkanen” zegt. Of minder Islam. Of minder Koran. Minder Koran is minder vrije meningsuiting. Was arabist Hans Jansen eerlijk geweest over de Koran dan had iedereen begrepen dat de Koran inhoudelijk en/of anderszins géén Mein Kampf is. De Koran erkent de Joodse profeten en erkent Joden als mensen van Het Schrift. De Koran is niet antisemitisch.

Wilders is antisemitisch want hij bewondert de architecten van de Holocaust en hij wil minder Arabieren in Europa. Arabieren zijn Semieten bij uitstek. Als er iets een Semiet is zijn dat Arabieren. Joden van vroeger uit de tijd van Jezus in Palestina en dus Jeruzalem hadden Arabisch bloed. Joden zijn Arabieren. Minder Islam is ook minder Joden want Islam betekent “onderwerpen” en anti-zionistische Joden zijn onderworpen. Wilders gaat naar de gevangenis. Hij zal levenslang gevangenisstraf tegen zich horen uitspreken.

Wilders begaat meerdere misdrijven die strafbaar zijn gesteld met levenslang. Waaronder zware internationale misdrijven tegen Semieten. Dat de journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de Telegraaf, GeenStijl,PowNed en Jan Roos daarover niks schrijven komt omdat zij net als de zionistische helden van Wilders geworteld zijn in het Nazisme. Wilders heeft door het uitbrengen van FITNA schuld aan het sneuvelen van Nederlandse militairen. Nederlandse militairen zijn gedood, anderen zijn gewond geraakt en er is grote materiële schade aangericht omdat Wilders zijn mond niet houden wil.

Het maakt niet uit of Wilders de waarheid spreekt. Het doet er niet toe of Wilders gelijk heeft. Ook al heeft hij gelijk in alles wat hij zegt, het doet niet ter zake omdat hij door dit te uiten willens en wetens de veiligheid van de Staat in gevaar brengt of althans de Staat benadeelt bij en tijdens gewapend conflict. Het kan niet de bedoeling zijn dat militairen sneuvelen wanneer de waarheid gesproken wordt. Als het sneuvelen van militairen het (in casu overigens voorzienbare) gevolg is van het uiten van een mening dan geeft de vrije meningsuiting betrokkene geen rechten dit te uiten omdat dan het mensenrecht op leven van anderen geschonden is en de rechten op vrije meningsuiting daardoor verwerkt zijn.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus