U bent hier: Home / Wantrouwen tegenover Joden

Wantrouwen tegenover Joden

by J.L. de Kreek — last modified 14-05-2014 16:22
Opgeslagen onder:

De idee dat Joden schuldig zijn aan de dood van Jezus Christus is uit de lucht gegrepen. Omdat de meerderheid der westerlingen geloven in de algemene christelijke dwaalleer, leest niemand de getuigenissen in de Koran. Joden in der tijd leefde in Palestina samen met Islamieten. Joden en Islamieten bezitten dezelfde voorouders. Ze stammen van Sem, een zoon van Noach. Noach en zijn familie is door de Zondvloed de enige overgebleven nakomelingen van Adam en Eva.

benedict_bertie.jpgSem, Jafet en Cham waren de zonen van Noach. Het nageslacht van Cham is vervloekt. In de loop van de geschiedenis heeft Jafet via Ashkenaz de Ashkenazim en Zionisten voortgebracht. Uit Sem kwam Arbraham voort die Ismael en Isaak verwekte. Ismael was onmiddelelijk stamvader der Islamieten c.q. Moslims. Isaak was indirect stamvader der Joden. Pas gedurende de generatie van Juda bekeerde mensen zich tot Jodendom. Adam en Eva waren Islamieten. Zij waren de enige humanoïde die zich voortplanten konden. Eva nam van de appel. Dat is de Zondeval. Sindsdien maakt de mens onderscheid tussen goed en kwaad.

Voor die tijd was de mens onschuldig en leefde het eeuwig. Levenslopen van vele honderdenden jaren waren niet ongebruikelijk in het Bijbelse tijdperk. Na het eten van de appel door Eva is de mens de onschuld verloren. Sinds die tijd is de mens sterfelijk. Wie in Jehova gelooft is verzekert van het eeuwig leven op aarde. Jehova is de naam van de geest die de titel G-d draagt. Deze G-d is de enige G-d. Alle andere G-den zijn afgeleid van Jehova. Jehova is de creërende geest van alles.

Het geheel aan multiversa is het gevolg van de creërende kracht van de geest van Jehova. In het dagelijks leven maakt het voor Jehova niet uit hoe Jehova genoemd wordt. Als G-d bedoeld wordt in de verering is het voldoende voor Jehova. Dus wie Satan aanbidt, vereert ook G-d. Wie een baksteen aanbidt vereert ook G-d. De Bijbel is meer precies over het vereren van G-d. De Bijbel wordt ook Het Woord genoemd. Het Woord is De Wet. Het omvat drie delen. Het Oude Testament. Het Nieuwe Testament en De Koran. Er wordt nog een vierde deel verwacht. De inhoud daarvan is eerst bekend nadat G-dskoninkrijk gekomen is. 

Het verschil tussen Islam en Jodendom is inhoudelijk marginaal. Leerstellingen verschillen functioneel op details en verder is er verschil in traditie, wat vorm is. Zionisten en Katholieken behoren niet tot volgers van het Joodse geloof. Het Jodendom legt Joden een Diaspora plicht op. Joden zijn ten gevolge van eigen toedoen, niet zijnde de executie van Christus, door een decreet van G-d de Almachtig in de verstrooiing geplaatst. Een G-ddelijke uithuisplaatsing waaraan geen eind komen zal. In ieder geval zijn Joden verboden politiek en/of maatschappelijk, dat wil zeggen door eigen toedoen, bij te dragen aan enige Joodse Staat.

Ook mogen zij zich van het Jodendom niet (gewelddadig) verzetten tegen het lokale bestuur. Zelf mogen Joden niet aan politiek doen. Op grond van het Jodendom bestaat er geen andere wet dan de Thora en bijpassende geschriften. Een wereldlijke wetgever is eigenlijk niet echt heel belangrijk voor Joden. Niet dat er geen respect is voor het wereldlijke bestuur, Joden mogen op grond van het Jodendom eraan niet deelnemen, en eigenlijk mogen ze ook niet stemmen net als Jehova's Getuigen, en ze mogen zich ertegen niet verzetten en zijn gehouden te assimileren en emanciperen.

Dit belijden van de Joden in Europa heeft in Europa niks dan goeds gebracht. In Spanje toen de Islamieten daar bestuurde was het de beste tijd voor de Joden. Dit veranderde met de opkomst van het Katholicisme wat zich ziet als fundament van de Europese cultuur en is dat niet. Voordat de Katholieken in Europa kwamen werd Europa bewoond door de ongelovigen en Barbaren. Bier slempend, everzwijn vretend en hoerend en snoerend als een temeier. De cultuur der Barbaren is qua beschaving te vergelijken met Nederland op festivals en partijen. De Katholieken houden daarvan niet en noemen dat zondig. Na de Franse Revolutie kwamen de mensenrechten in de Diaspora, voor iedereen. Dit veranderde ten gevolge van het Zionisme wat in goede harmonie met het Vaticaan de Endlosung heeft voortgebracht.

Sinds de Romeinen kerstenen Katholieken, Europa, de Joden en Islamieten met kruistochten, inquisitie, het Vaticaan, het CDA, SGP, CU, Donner, Balkenende, Verhagen en arabist Hans Jansen van GeenStijl. Daarom dat het op Zondag in de ochtend verboden is gerucht te maken, zoals tegen een kerk plassen bij en tijdens het de kroeg verlaten opzoek naar een bereidwillige hoer, behalve voor de Kerk. Die kan en mag zondag in de ochtend iedereen wakkerschudden met het klokkenspel. Het wantrouwen tegen Joden is nergens op gebaseerd. Men moet wantrouwend zijn jegens Katholieken en Zionisten want dat zijn de grondleggers van de Tweede Wereldoorlog, Shoah en Holocaustfraude. Zij willen wereldmacht voor een 'corporate oligarchy' onder leiding van de Rothschild bankiers familie en het Vaticaan.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus