U bent hier: Home / Werk Hitler afmaken

Werk Hitler afmaken

by J.L. de Kreek — last modified 17-02-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Met de benen op tafel vergasten de parasieten van Zion de Joden wéér op Holocaust. Omdat de Telegraaf® een leugenkrant van Zion is weten meeste mensen niet dat de Zionisten de grote wegbereiders zijn van Hitler en de gaskamers. Vandaag roeien de Zionisten weer Semieten uit, nota bene in eigen land. Alle Palestijnen zijn zuiver Semitisch net als de Joden die afstammen van Juda. De Joden die afstammen van Ashkenaz zijn Nazi's.

Hitler diende de Zionistische zaak, net als Eichmann. Adolf Eichmann was zeer expliciet over zijn betrokkenheid bij de Zionisten, hij sprak zelfs Hebreeuws met Zionistisch dialect. Het plan om de Joden per veewagons te deporteren is bedacht door de oprichter van vereniging Erez Israël persoonlijk. Zijn diep zieke antisemitische denkbeelden heeft hij opgeschreven in zijn dagboeken, waarover de Telegraaf in 1922 en 1924 laaiend enthousiast was. Geert Wilders ziet de geestelijk vader van de Holocaust als zijn held.

Afgelopen jaren, sinds het eerste Wildersproces te Amsterdam, is geprobeerd aan het licht te brengen dat Wilders in particuliere hoedanigheid (en overigens geholpen door TMG) betrokken is bij aanslagen op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan. In de bijpassende dossiers is tevens wettig en overtuigend bewezen dat de Zionistische helden van Geert Wilders prominente journalisten en vooraanstaande schrijvers zijn en dat zij de leiders zijn die actief de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben voorbereid. 

Dat is direct de reden waarom de Rechtspraak door Zionisten met “dire consequences” en organisaties die daarop toezien, wordt bedreigd om handen van de dossiers af te trekken. De Zionisten willen niet dat iedereen begrijpt dat Hitler één van de prominente oprichters is van Israël en dat het na de Franse Revolutie juist zeer goed ging met de Joden in West Europa en dat het antisemitisme voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk amper nog bestond en dat wat de Zionisten daarover vertellen staalharde leugens zijn. 

Het Zionisme is mede gebaseerd op leugens over het diepliggende verlangen bij zeer gelovige Joden om naar het Beloofde Land terug te keren. Meer dan 2000 jaar geleden waren de Joden het uitverkoren volk wat het Beloofde Land bestuurde. Volgens het Jodendom is daaraan door Gd een eind gemaakt omdat de Joden zondigde. Gd heeft toen de Joodse tempel laten verwoesten en de Joden in de Diaspora geplaatst. De Joden hebben dit geaccepteerd en handhaven sindsdien trouw aan Gd de Drie Eden. De Drie Eden zijn de kernregels van het Jodendom in de Diaspora.

De Zionisten hebben na de Franse Revolutie willens en wetens met het Jodendom in strijd een eind gemaakt aan handhaving van de Drie Eden. De Zionisten zijn handlangers van gettomanagers die door de vrijheden van de Verlichting hun macht over de Joden in West en Oost Europa verloren. Al in 1897 ambieerde de Zionisten een leider als Hitler waarmee zij de Endlösung realiseren konden. De oprichter van Israël noemde de Holocaust te Parijs 08 juni 1895 een 'Großer Versöhnungausklang”, dat is een krachtige metafoor die recht doe aan de Bijbelse betekenis van Holocaust als brandoffer ter afsluiting van Grote Verzoendag.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus