U bent hier: Home / Wild West bij bureau jeugdzorg

Wild West bij bureau jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 24-02-2013 11:30
Opgeslagen onder:

Van de week ontving de medewerker van LoketBJZ de brief van de deken van de orde van advocaten in het arrondissement R. in verband met de tuchtzaak die de vader van Meisje A. te R. had aangespannen tegen de advocaten S. en J. te R. die sinds 01 januari 2013 advocaat zijn aan het prominente kantoor R. te R. waarvan de naamgever ook plaatsvervangend kinderrechter te A. en docent jeugdrecht is en alleen jeugdzaken doet. Vader van meisje A. te R. is terecht boos op de advocaten omdat zij collega's blijken te zijn, propaganda maken voor bureau jeugdzorg en andersins de belangen van zijn dochter “verneuken”. De deken vindt het allemaal geen belangenverstrengeling. Mogelijk omdat het advocaat geweest is voor bureau jeugdzorg.

Volgens de medewerkers van LoketBJZ die overuren maken in verband met bureau jeugdzorg, slaat de poep tegen het plafond. De deken van de orde van advocaten te R. heeft kennelijk nog niet begrepen dat de oud-client bewust niet aan waarheidsvinding doet want het vindt van zichzelf dat van de oud-client niet verwacht worden kan dat het aan waarheidsvinding doet. De vraag volgens de medewerker van LoketBJZ is wie of welke juristen die onzin bij de medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland influistert? Welke docent onderwijst dat waarheidsvinding niet nodig is bij bureau jeugdzorg? Welke advocaat, welke rechtsgeleerde predikt dat waarheidsvinding niet hoeft als het om uit huis plaatsen van minderjarigen (lees:inhechtenisneming) gaat? Medewerkers van loketBJZ willen dat graag nu weten zodat debetreffenden alvast de “hoek uitzoeken kan waarin het rechtens neergaat”.

Door vader van meisje A. te R. zijn thans reeds psychische en fysieke klappen geïncasseerd. In een poging rechtmatig op te komen voor de ware belangen van zijn dochter is hij belaagd door vechtersbazen van de Raad voor de Kinderbescherming. De psychische klappen, die vader heeft ontvangen, en die toen hij kwam demonstreren in het belang van zijn dochter, zullen rechtens gewroken worden, aldus de medewerkers van LoketBJZ. Het zal niet de eerste keer zijn dat [locatie] tot de grond toe afgebroken is aldus de casemanager van LoketBJZ die inmiddels witheet is. Tegenover Goede Nieuws verklaart de meest giftige casemanager van Nederland dat het moeite kost niet persoonlijk de boel te komen verbouwen bij bureau jeugdzorg.

Dat begint dan om de hoek waar E. het hoofdkwartier houdt vanwaar het de slachtoffers selecteert. Het ene na het andere tragische verhaal stroomt binnen bij LoketBJZ. Allemaal goed gedocumenteerd, met volop bewijs dat bureau jeugdzorg zich onrechtmatig met de zorg van jeugdigen bemoeit. De casemanager van LoketBJZ benadrukt dat bureau jeugdzorg een systeem vreemde organisatie is wat geplaatst in het personen en familierecht ruimschoots profiteert van het eenvoudige feit dat kinderrechters niet aan waarheidsvinding doen en samen met oud-advocaten van bureau jeugdzorg maatschappen hebben.

De casemanager van LoketBJZ.nl benadrukt ook dat het verplicht is voorafgaande civiele toepassing van proportioneel geweld tegen bureau jeugdzorg, het bureau de gelegenheid te geven de strafvervolging in der minnen te schikken middels een dadingsovereenkomst en vrijwillige medewerking. De casemanager van LoketBJZ zegt tegen Goede Nieuws dat het afgelopen maanden alle bevoegdheden heeft doorgepraat met diensten betrokken bij handhaving van de openbare orde en het strafrecht, en dat de maat nu vol is omdat niemand wat doet en het werk van bureau jeugdzorg totaal onacceptabel en zeer strafbaar is. Er zijn ook jongeren die recht hebben op zorg en die krijgen dat niet van bureau jeugdzorg. Ook verdient bureau jeugdzorg op kosten van de Staat aan minderjarigen die niet thuis willen wonen. Wie zijn kind niet wil kan het vrijwillig aanmelden bij bureau jeugdzorg. Bureau jeugdzorg zal het met graagte opnemen want dat is gratis kassa. Aldus steeds de medewerkers van LoketBJZ.

De deur heeft al een extra beuk gehad verklaart de casemanager van LoketBJZ tegenover Goede Nieuws. Er zit een beetje bloed aan. Ook verklaart de casemanager van LoketBJZ via Goede Nieuws dat het niet de hobby is de techniek van de honkbalpet toe te passen. Ook de Politie en het Openbaar Ministerie worden door bureau jeugdzorg op een dramatische wijze op een zij- en/of anderszins verkeerd spoor gezet. Het wantrouwen van ouders jegens Politie en gezag in het algemeen neemt hand over hand toe constateert de medewerker van LoketBJZ die Goede Nieuws sprak. Het hoeft helemaal niet tot handgemeen te komen, aldus de casemanager van LoketBJZ. Het gaat wel om minderjarigen en gijzelen en misbruiken van minderjarigen is een ernstig strafbaar feit. Aldus de casemanager van LoketBJZ. Daders staan onderaan de hiërarchie van ongeacht welke gesloten inrichting.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus