U bent hier: Home / Wilders bedreigt Koninklijke familie

Wilders bedreigt Koninklijke familie

by J.L. de Kreek — last modified 23-04-2014 09:40
Opgeslagen onder:

Dat Koning Willem Alexander en zijn gezin zo in gevaar gebracht worden door Geert Wilders persoonlijk en niemand die ervan iets zegt, duidt op een omwenteling in de samenleving die ondemocratisch tot stand komt. Het gevaar wat van Geert Wilders uitgaat voor de leden van de Koninklijke familie is uitgebreid behandeld bij en tijdens het Wildersproces 2.0. Dat is ook het proces waarin de (plv.) Hoofd Officier van Justitie geoordeeld heeft dat FITNA de dreiging van terrorisme in Nederland heeft doen toenemen.

Welbeschouwd schrijft het Openbaar Ministerie het waarheidsvermoeden in het ambtsbericht van 10 juni 2013 enigszins omfloerster, zonder dat het aan de erkenning van de klachten van klager afdoet:

op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland valt daarbij mogelijk aan te nemen dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak – waar de film FITNA onder valt- de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen.

Het lastige voor de Koninklijke familie persoonlijk is dat uit het dossier van het Wildersproces 2.0 blijkt dat de vijand bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden, hen extra in het vizier neemt want de Koning is de militaire leider van de ongerechtvaardigde christelijke kruistocht tegen de Islam. De gewapende strijd die Geert Wilders uitlokt maakt van de leden van de Koninklijke familie en overigens ook de Nederlandse krijgsmacht, voorkeursdoelwit. Wilders weet dat hij olie op het vuur gooit.

Omdat het Gerechtshof de klager in het tweede Wildersproces niet ontvankelijk verklaard heeft is de zaak nergens geanalyseerd, en zijn de misdrijven van Wilders tegen de veiligheid van leden van de Koninklijk familie niet bestreden of althans opgespoord door de autoriteiten. Ook wordt ingezet om Geert Wilders te vervolgen in verband met genocide in Irak. Bovendien heeft Wilders schuld aan de dood van twee Nederlandse militairen in Afghanistan die de een aanslag als wraak op FITNA niet overleefd hebben.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus