U bent hier: Home / Wilders & GeenStijl deelnemers 11 september

Wilders & GeenStijl deelnemers 11 september

by J.L. de Kreek — last modified 11-09-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Om te begrijpen dat Geert Wilders en GeenStijl deelnemen aan de groep die de aanslagen hebben beraamd in de VS 11 september 2001 moet begrepen worden wie de helden van Wilders zijn, wat hun plannen waren, wie die plannen uitvoeren en dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn. Wilders denkt dat hij in FITNA straffeloos kan liegen over de oorzaak van het instorten van de torens van de Twin Towers.

De aanslagen in de VS 11 september 2001 is meest waarschijnlijk gepleegd door de groep van de volgers van de helden van Wilders. De helden van Wilders zijn de nooit ontmaskerde architecten van de Holocaust. De volgers heten Esther Voet, Leon de Winter, Uri Rosenthal, Meldpunt Discriminatie Internet, Joodse Omroep. Zware explosieven die van te voren zorgvuldig zijn aangebracht op speciale locaties op de stalen kern van de toren van de Twin Towers en/of in het fundament, zijn de oorzaak van het instorten van de torens van de Twin Towers

De Verenigde Staten van Amerika zijn gegijzeld door een militaire junta die de corporate oligarchy ondersteunt waarvan de leiders Hitler hebben gesponsord en Auschwitz in bezit hadden toen er Joden zijn vermoord. De Tweede Wereldoorlog was niet hun laatste oorlog op weg naar het Duizendjarig Rijk. Hun strijd voeren zij met in ieder geval drie wereldoorlogen waarvan de derde in de huidige tijd geagendeerd staat omdat dit leuk samenvalt met klassieke Katholieke Eind Tijd profetieën. De bijpassende massahysterie is onderdeel van het plan.

De chaos nu in Europa en de oorlogen aan de randen is georganiseerd door de groep waarvan prominente leden vroeger de mannetjesmakers van Hitler waren. Voor GeenStijl gaat de corruptie ver omdat de uitgever al sinds 1922 blijkt deel te nemen aan de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders. Dat de Telegraaf in de Tweede Wereldoorlog de bezetter ondersteunde was ondersteuning van het plan van de helden van Wilders omdat de bezetter uitvoerder was van het plan van de helden van Wilders.

Hitler is een door de helden van Wilders gewilde politicus die speciaal is klaargestoomd door de kring van de helden van Wilders om Europa een gewelddadige revolutie te leveren en als sluitstuk van de 'Endlösung der Judenfrage' de Joden te Holocausten. Na de Tweede Wereldoorlog waren volgers van de helden van Wilders nauw betrokken bij alle besturen van de geallieerde landen, en in en voor de oorlog hadden de volgers van de helden van Wilders militaire milities als Trojaanse Paarden tussen de Westerse soldaten gepositioneerd, tevens domineerde zij het naoorlogse Holocaustonderwijs en besturen zij het wereld-getto te Israël.

De aanslagen in de VS 11 september 2001 bouwen voort op het succes van de Tweede Wereldoorlog, waarmee de Joden Europa zijn uitgebonjourd door een coalitie van Katholieken en Zionisten die de antisemieten accrediteerde om de bijpassende uitvoeringshandelingen gründlich ter hand te nemen. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn om macht te verkrijgen voor de organisatie's die de antiterroristische en surveillance en militaire maatregelen adviseren en uitvoeren en/of laten uitvoeren en/of daarvan profiteren. De deelnemers aan de aanslagen in de VS 11 september 2001 'before en after the fact' zijn personen die volhouden dat de vliegtuigen de torens van de Twin Towers hebben (kunnen) laten instorten.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus