U bent hier: Home / Wilders militair slachten

Wilders militair slachten

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2014 10:00
Opgeslagen onder:

Op 03 juni 2013 is het Gerechtshof Amsterdam verzocht bevel te leveren tot strafvervolging van Geert Wilders omdat hij met zijn film FITNA in particuliere hoedanigheid de veiligheid van de Nederlandse staat, bondgenoten en klager in gevaar brengt. Wilders staat bekend om zijn Fitna en virulente anti-Islampreken.

Het Openbaar Ministerie schrijft op 10 juli 2013 aan het Hof:

op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland valt daarbij mogelijk aan te nemen dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak – waar de film Fitna onder valt- de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen.

Het OM stelt voorst vast dat complexe factoren ten grondslag liggen aan dreiging met terrorisme en geweld vanuit Jihadistische hoek. Onder Jihadisten is algemeen bekend dat de ongerechtvaardigde christelijke kruistocht tegen de Islam – waar de oorlog zonder geldige reden in Irak, het westersterrorisme, de genocide, het liegen over 911 en de anti-Islampreken van Wilders onder vallen – de basis legt voor de Kleine, uiterlijke, Jihad waarbij Nederland voorkeursdoelwit is.

Het OM concludeert dat klager ontvankelijk is in het beklag en dat deze moet worden afgewezen omdat de delicten zoals klager die omschrijft zo deze al gepleegd worden, niet in strafrechtelijke zin aan de heer Wilders kunnen worden toegeschreven. Ook zou er sprake zijn van Nebis In Idem want Wilders is al eens vervolgd voor Fitna. Volgens het OM onderbouwt klager de stellingen met onder meer rapporten van de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding.

Omdat zowel de officier van justitie als advocaat-generaal net als klager concluderen dat klager te beschouwen is als rechtstreeks belanghebbende en daarom ontvankelijk is in de klachten, was inhoudelijke behandeling vanzelfsprekend geweest. Het Hof kiest ervoor bij beschikking van 11 februari 2014 klager niet ontvankelijk te verklaren omdat volgens het Hof de klacht met name lijkt te zien op de veiligheid van de leden van de Nederlandse krijgsmacht en van de Koninklijke familie.

Het Hof is van oordeel dat uit het klaagschrift niet naar voren komt dat klager in deze door het achterwege blijven van vervolging is getroffen in een belang dat hem bepaaldelijk aangaat. Desondanks blijft klager bij het standpunt dat Wilders met het uitbrengen van zijn film Fitna, de aangekondigde Allah-tapes en de anti-islamsticker de veiligheid van de Nederlandse Staat, bondgenoten en klager in gevaar heeft gebracht. Klager gaat thans opzoek naar bevoegde militaire middelen om Wilders rechtens  te slachten.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus