U bent hier: Home / Wilders naar slachthuis

Wilders naar slachthuis

by J.L. de Kreek — last modified 12-05-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Iedereen is gewaarschuwd voor het eenvoudige feit dat Geert Wilders persoonlijk juridisch geslacht wordt voor schuld aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, bondgenoten en het Koninklijkhuis en aan genocide. Iedereen met de opinie van Wilders loopt risico van strafvervolging. Wilders pleegt zijn misdrijven in de context van zijn leugens over de Nazi-feiten van de oprichters van Israël. Weinig mensen weten dat de Zionistische helden van Wilders de grote kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah, en daarmee prominent daders van de genocide op de Joden en het bombardement op Rotterdam.

De misdrijven van Wilders worden extreem persoonlijk genomen. Hij wordt juridisch geslacht met het gevoel alsof het in Nederland is toegestaan hem op het plein voor het Paleis op de Dam ouderwets te vierendelen. Iedereen kan over de monarchie denken wat het wil. Deze in gevaar brengen als Wilders doet is schandalig. Het is een goede bestuursvorm die Nederland heeft. Ook vergeleken met Frankrijk. Een republiek is niet per se de meest verstandige keuze. Elke democratie heeft het nadeel dat het besmet raken kan met parasieten als Wilders, die zich handig aan de macht weten te manoeuvreren om de samenleving naar de Hel te dragen. 

Het punt met de helden van Geert Wilders is dat zij God en gebod aan de welbekende laars lappen. Zij doen alsof zij Almachtig en/of Majesteitelijk zijn terwijl hun vermogens zijn verkregen door eeuwen lange roof terrorisme en misdaad van bepaalde families Euro-Aziaten. In het modern Nederlands zijn dat: Europeanen. Deze Europeanen zijn geen joden of christenen of islamieten. Deze Europeanen zijn gerelateerd aan de christenheid, fascisme en racisme. Hitler is één van hen. Het antisemitisme is hem met de paplepel ingegoten door zijn opvoeders. Hitler werd geplugd zoals Matthijs van Nieuwkerk ook oorlogsmisdadigers plugt aan zijn tafel van De Wereld Draait Door.

Hitler is groot gemaakt door zijn financiers. Zionistische joden en aandeelhouders van Wallstreet. De familie Rockefeller, de Koninklijke Shell en de familie Rothschild zitten achter Hitler. Zij zijn het fundament van het internationaal terrorisme. Van oudsher. Dat gaat terug tot in het Heilige Romeinse Rijk en de Franse Revolutie. De Fransen revolteerden tegen de aristocratie en slavernij van deze families die door eigen ondernemerslust in staat waren grote groepen mensen overal op aarde in slavernij te plaatsen. In Afrika. In Amerika. In Europa. De joden van Oost Europa hebben altijd onder hun slavernij geleefd tot de mensenrechten en democratie werden ingevoerd in Europa.

De joodse vrienden van Wilders zijn de grote probleemmakers op dit moment op aarde. Joden zijn reeds lange tijd de probleemmakers op aarde. Meer in het bijzonder de joodse leiders en zionistisch geïnspireerde. De Zionisten vertegenwoordigen een breed opererende niet Joodse terroristische organisatie. Het Jodendom zoals dat door God aan de mensheid gegeven is stampt uit het Midden Oosten en is een geloof wat meer dan vijfduizend jaar oud is en waarvan de heilige schriften zijn geschreven in speciale tekens die de taal van God vertegenwoordigen. Deze taal is een taal uit een andere tijd, een tijd die niet van mensen is.

De taal van God is een wiskunde die begrepen kan worden door zij die het klassieke Hebreeuws machtig zijn. Tegenwoordig beheersen weinigen specifiek deze taal waarmee Het Woord zich laat begrijpen. Het Hebreeuws wat de meesten spreken is een Nazistische verbastering van de helden van Wilders. Voor wat betreft Wilders persoonlijk is van belang dat God met de tekens “Muhammadim” in Hooglied 5:16 uit het Oude Testament profeet Mohammed bedoeld heeft die door Wilders belachelijk gemaakt wordt. De Staten Vertaling heeft Mohammedim vertaald als “gans begeerlijk”, naar de betekenis van de naam. De naam Geert betekent bijvoorbeeld “speer” of “dapper”.

In het Hebreeuws staat daar Muhammadim wat een meervoudsvorm is van de stam chamad en waarmee in de im-vorm Majesteitelijkheid wordt uitgedrukt. Elohim is Hebreeuws voor God en door de meervoudsvorm “im” ook Majesteitelijk. Dus Mohammed is de naam van herdersjongen die in Hooglied vers 5:16 bezongen wordt door het Sulamitische meisje zo wart als de tenten van Kedar. Door de verwijzing naar Kedar is dit meest waarschijnlijk dezelfde als Mohammed die door bemiddeling van aartsengel Gabriel van God de Koran in de mond gelegd gekregen heeft mede om de joden en christenen te herinneren aan het verbond van God met Mozes en het verbond van God met Jezus.

Dat de joods christelijke traditie het noemen van Mohammed en overigens Jehova, de naam van de Eeuwige God, in de bijbel wegredeneert is het gevolg van de Nazi-feiten van de helden van Wilders en de christenheid die al door Jezus Christus zijn geïdentificeerd als een Synagoge van Satan. Het Woord vergelijkt mensen van deze kerk met apen, ezels en andere beesten. De Hadith wil uitvoering van de doodstraf voor lasteraars als Geert Wilders die weigeren de profeet te respecteren als onlosmakelijk onderdeel van de door God verlangde joods christelijke traditie. In Nederland is het gebruikelijk de doodstraf niet op te leggen en worden zwijnen als Wilders in het openbaar juridisch geslacht ten overstaan van de onafhankelijke rechtspraak.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus