U bent hier: Home / Wilders nieuwe Hitler

Wilders nieuwe Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 27-12-2014 15:20
Opgeslagen onder:

Iedereen wordt al jaren gewaarschuwd voor Wilders. Uit de openbare rapporten door de jaren heen van de AIVD, NCTb en dergelijken blijkt makkelijk dat Wilders de vijand bij en tijdens gewapend conflict direct en indirect aanzet tot extreme agressie tegen Nederland in het algemeen en leden van de Nederlandse krijsmacht in het bijzonder. Dat iedereen de mapjes ter zitting van het proces tegen Wilders in 2011 grappig vond én dat niemand serieus inging op de inhoud van de klachten van benadeelde partijen is een oorlogsverklaring die beantwoord wordt.

Sinds het optreden bij en tijdens het Wildersproces is het dossier tegen Wilders vetter en vetter geworden. Vooral is zicht gekregen op de groep waaraan hij deelneemt. Zijn helden zijn de nooit ontmaskerde grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. De helden van Wilders benoemde het Jodenprobleem. Toen waren de Joden oververtegenwoordigd vonden de helden van Wilders. Nu vinden de volgers van Wilders dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn. Het gaat Wilders om Marokkanen in het algemeen. De cijfers over criminele Marokkanen ziet hij niet in de context van zijn oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak of het discriminatieverbod.

Wie ruzie wil in 2015 lijkt het slechts te hoeven zeggen. Stokken, staven, knuppels en stenen kunnen Partizaans bevoegd worden ingezet om de samenleving te verdedigen tegen Wilders en de zijnen. Wilders gaat een voor hem bijzonder moeilijke periode tegemoet waarbij hij bevoegd wordt vastgepakt door zijn bewaking en voor visitatie afgevoerd naar het “bad” van een Huis van Bewaring waar hij in alle beperkingen komt. Wilders vraagt om gelazer. Het zijn in de eerste plaats Joden waarmee Wilders vette stront heeft. Die met zes miljoen tegelijk opstaan uit de Holocaust om Wilders te vergasten op een juridische clusterfuik waarmee al zijn volgers te maken zullen krijgen. 

Wilders is een hele grote misdadiger die opportunistisch liegt over het gedachtegoed van zijn helden en de ware toedracht in verband met het instorten van de Toren van de Twin Towers september 2001. Wilders laat zich bewieroken door dezelfde groep die ook Hitler heeft groot gemaakt, en eigenaar was van Auschwitz toen er Joden vergast zijn. Wilders zet de agenda voort van zijn helden wat dezelfde agenda is als die van Hitler. Aan Wilders moet gedacht worden in verband met schuldigen aan de aanslag op de MH17. Aan Wilders moet gedacht worden in verband met het sneuvelen van twee Nederlandse militairen in Afghanistan. Met zijn woorden vermoordt Wilders Nederlandse én NATO-militairen

Wilders is bevoegd gewaarschuwd door ambtenaren van de uitvoerende macht die dagelijks geconfronteerd worden met de agressie van de vijand op het slachtveld die Wilders willens en wetens uitlokt met zijn negativiteit. Wilders wil haat van Jihadisten tegen Nederland. Wilders heeft opzet de assimilatie en emancipatie te laten mislukken op soortgelijke wijze als zijn helden sinds 1897 met de Joden. Wilders is een levensgevaarlijke moederneuker die bevoegd uitgeschakeld moet worden. Wilders behandelen als de Moluksekapers is een optie. Wilders neemt immers deel aan de groep die de wereldgemeenschap in gijzeling geplaatst houdt middels holocaustfraude en het liegt over de ware toedracht van het instorten van de torens van de Twin Towers en de rechtmatigheid van de militaire interventies van de leden van the Coalition of the Willing.

Wilders als nieuwe en overigens grote Hitler wordt juridisch onder het maaiveld geschoffeld en/of anderszins juridisch maatschappelijk gesloopt. Met hem Geen Stijl en Hans Jansen en Hoeboei en Jort Kelder en Matthijs van Nieuwkerk en de Dagelijkse Standaard en Jalta en die antisemitische huisvrouw Annabel Nanninga. Kwijlend, schuimbekkend, briesend en vloekend worden de letters van het alfabet aaneengeregen tot een gecomprimeerd makkelijk te begrijpen schriftuur voor magistraten die magistratelijk moeten oordelen dat Wilders inderdaad niet goed snik is en alles en iedereen willens en wetens in gevaar brengt waaronder zichzelf en zijn bewaking. Om het over de Koning niet te hebben.

De helden van Wilders willen wereldmacht voor hun groep. Zij hebben daarvoor het offer gebracht van zes miljoen Joden in de gaskamers van hun financiers, onder toezicht van Hitler en zijn SS. De helden van Wilders en de SS werkte innige samen aan het gemeenschappelijke doel van de Nazi-fahrt nach Palestina. Te herkennen aan het symbool van de David Ster, wat zich onderscheid van de kandelaar die wél door de Joden als bijzonder wordt gezien in het Jodendom. Het gif wat Wilders opwekt maakt hem klein en miezerig en eenzaam in een cel van twee bij vier in beheer van de Dienst Justitiële Inrichtingen ongeveer net als Mohammed B. Dáár kan en mag hij levenslang de hele dag zijn mening hebben bonkend op de deur, muur en tegen de verwarming.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus