U bent hier: Home / Wilders onverdoofd slachten

Wilders onverdoofd slachten

by J.L. de Kreek — last modified 09-10-2014 14:45
Opgeslagen onder:

“Geert Wilders moet volledig koudgesteld worden” zegt Jeroen De Kreek van Bureau De Kreek in antwoord op de verdenkingen van het OM tegen Wilders. De Kreek had in 2010 al aangifte gedaan tegen Wilders. In verband met misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Nu heeft De Kreek aangifte gedaan van door Wilders begane (opruiing tot) genocide. Ook heeft De Kreek aangifte gedaan tegen Wilders in verband met voorbereiding van de volgende Jodenvervolging.

“Niemand wil de feiten onderzoeken” aldus De Kreek van Bureau De Kreek. “De wereld staat inderdaad in brand zoals Wilders zegt” aldus De Kreek. “Dat is de schuld van Wilders en de rest van de Nederlandse politiek in vereniging met terroristen onder bondgenoten. Wilders is d é ideologische pyromaan. Het OM lijkt in ieder geval te erkennen dat Wilders strafbare feiten pleegt, dat is een begin”. Volgens Jeroen De Kreek van Bureau De Kreek is dat lang niet genoeg. De feiten waarvan Wilders verdacht moet worden zijn strafbaar gesteld met levenslang.

 

Volgens De Kreek pleegt Geert Wilders middels misbruik van vrije meningsuiting meerdere strafbare feiten die gesanctioneerd zijn met levenslang. Dat is het misdrijf genocide en het benadelen van de veiligheid van Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict. Dat niemand in de politiek of media het heeft over de schuld van Geert Wilders en arabist Hans Jansen en GeenStijl aan het sneuvelen van misschien wel de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS wil niet zeggen dat zij daaraan niet schuldig zijn.

 

Bovendien heeft Wilders in 2010 een ongemeen felle aanval uitgevoerd op de wortels van de onafhankelijke rechtspraak, en de raadsheer die zijn vervolging bevolen heeft passief agressief in de rug aangevallen alsof hij verhoord werd door de Gestapo. Inmiddels heeft De Kreek het Proces Wilders 2.0 gevoerd. Dat is in stilte voorbij gegaan. In die zaak formuleert het OM een waarheidsvermoeden in verband met het feit dat Wilders schuld heeft aan de verhoogde terreurdreiging. Niemand is zo sportief Wilders daarover aan de tand te voelen. Volgens De Kreek is dat omdat iedereen het stiekem wel ziet zitten met de misdrijven van Wilders, net als met de Joden toen.

 

Volgens De Kreek begaat Wilders een grote variëteit aan misdrijven, de hoogst ernstige delicten die vanwege hun omvang en systematische aard een collectieve organisatie en collectieve voorbereiding vergen, en het belediging van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat. De discriminatoire zweetvoeten van Wilders vervolgen is volgens De Kreek niet opportuun. Artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht verplicht het OM de zware misdrijven van Wilders te vervolgen. Wanneer het dat niet doet maakt het zich in dit geval schuldig aan deelname aan de misdrijven van Wilders.

 

Volgens De Kreek kan er sprake zijn van schuld van het OM aan de genocide van Wilders omdat het karakter van genocide is dat het veelal slechts kan worden begaan met gebruikmaking van state machinery, d.w.z. met actieve of ten minste passieve betrokkenheid van een overheid. Dat is inmiddels ook door de procureur-generaal van de Hoge Raad erkend. Een meer logische verklaring voor de gebreken van het OM in de zaak Wilders is volgens De Kreek dat het OM slachtoffer is van Wilders.

 

De Staat en bondgenoten zijn grote niet erkende slachtoffers van de misdrijven van Wilders. Vooralsnog moet ook de aanslag op de E-Toren van het Paleis van Justitie aan de Parnassusweg september 2011 aan de vertoning van FITNA in die toren gerelateerd worden. Tevens heeft het er alle schijn van dat handlangers van Wilders deelnemers zijn aan de aanslagen op de MH17 boven Oekraïne. “De leugens over de Zionistische helden van Wilders dat zij geen kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah verhullen het ware Nazistische karakter van de Blonde Geit” aldus Jeroen de Kreek van Bureau De Kreek op www.bureaudekreek.nl.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus