U bent hier: Home / Wilders vijand Joden

Wilders vijand Joden

by J.L. de Kreek — last modified 22-01-2015 09:55
Opgeslagen onder:

Dat Hitler Joden zag zoals zij zijn wordt bewezen door het verslag van de koerier die met drie reizen dertig miljoen Dollar leverde van het consortium Rothschild, Rockefeller en Koninklijke Shell aan Adolf Hitler persoonlijk. Daaruit blijkt evident feiten die een ander licht laten schijnen op Adolf Hitler. Iemand met een voor ebenburtige Joden positieve mening over Joden, en een negatieve mening over het Internationale Jodendom wat tegenwoordig wordt aangeduid met de tekens “Zionisme” of “Israël”.

Hitler was niet tegen Joden. Hitler was tegen die vervloekte Jodenrij van de Zionisten die alles aan de laars lappen en denken dat zij de baas zijn op aarde. Hitler is in 1929 betaald door Rothschild, Rockefeller en Shell. Dertig miljoen Dollar heeft hij gekregen als oorlogskapitaal om een gewelddadige revolutie los te maken. Tegen het communisme. Tegen het socialisme. Twee stromingen met aantrekkingskracht op Joden van de werkvloer, arbeiders. In 1933 is Duitsland de oorlog verklaard door de Internationale Jodenrij. De Zionisten. De Rothschild. Rockefeller. Koninklijke Shell.

Eerst na die oorlogsverklaring voerde Hitler anti-Joodse maatregelen door. De oorlogsverklaring maakte de Joden van Duitsland onmiddellijk tot vijandig strijders van Duitsland die middels ondemocratische en militante middelen desnoods gewelddadig een nieuwe vorm van Joods nationalisme uitleefden. Hitler moest Duitsland verdedigen tegen deze groep die naar alle waarschijnlijkheid ook de aanslagen gepleegd heeft in de VS 11 september 2001 en nu de oorlogen in Irak en het Midden Oosten vecht. Blanke mannen. Met verondersteld Joodse identiteit. In teamverband met christenen.

Als er geen Zionisten waren geweest hadden de Joden nooit vervolgd geweest door Hitler & co. Dat Duitsland meewerkte aan de Jodenvervolging moet gezien worden in het licht van de Zionistische invloeden waarmee het bureau van Hitler besmet was. Niet alleen zijn oorlogskapitaal was afkomstig van Zionistisch geïnspireerde Joden die zelfs koninklijke bekroning beloofd zijn, in ieder geval één deelnemer aan de beruchte Bierkellerputsch van 1923 blijkt het Zionistische gedachtegoed erop nagehouden te hebben. Overal in het 'umfeld' van Hitler waren Joden.

Hitler werd door Joden geëerd als de verlosser. De Messias. De eerste. Die voorafgaat aan de tweede verlosser die de echte verlossing brengt. Dat Joden niet allemaal even goed snik zijn bewijzen de Zionisten die Hitler direct en indirect hebben aangezet tot volkerenmoord op de Joodse broeders en zusters. Opvallend veel commandanten van het concentratiekamp Auschwitz bezitten een Joodse achternaam. In de The Central Database of Shoah Victims van Yad Vashem zijn opvallend veel Nazi-namen opgenomen zoals Hitler en Himmler. Terwijl ook verzwegen wordt dat Hitler een exclusief Joodse naam is die Adolf als pseudoniem genomen heeft.

Voor de oorlog zijn mensen in Engeland veroordeeld voor smaad en laster omdat zij openbaarde dat Hitler een Joodse achtergrond bezat. De koerier die de waarheid openbaarde over zijn diensten voor Rothschild & co is aan het begin van de oorlog geëxecuteerd door de Gestapo. Dat prominente Joden de financiers zijn van Hitler is voor de oorlog reeds in Joodse kranten, magazines en tijdschriften uitgebreid aan de orde geweest dus dat kan geen nieuws zijn anno 2015 waarin niemand de Holocaust mag ontkennen van de Zionisten. Geert Wilders heeft nooit een positieve grondhouding naar Joden laten zien. Wilders bewondert de Zionistische financiers van Hitler en liegt de Holocaust net zo hard als Esther Voet.

Anno nu vandaag 2015 moet Wilders beter weten. Zijn beroep op vrije meningsuiting moet dienstbaar zijn aan de openbaring van de waarheid over zijn helden, hun gedachtegoed en sleutelrol als kwartiermakers van WOII en de Shoah. Wilders is een graadje erger dan Hitler omdat hij de vrije meningsuiting misbruikt ter ondersteuning van het terroristische plan voor de mensheid van zijn helden, en voor zijn moord op Nederlandse militairen en opruien tot geweld tegen Nederland. Wilders was een ridder van het vrije woord geweest indien hij zijn rol gebruikt had om die feiten te openbaren waaruit blijkt dat zijn helden de grote gevaarlijke en dodelijke vijanden zijn van de Joden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus