U bent hier: Home / Wilders wil Jodenvervolging

Wilders wil Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 12-10-2014 07:40
Opgeslagen onder:

Dat niemand weet dat de helden van Geert Wilders de grote kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging van 1940-1945 komt door het terrorisme van deze Zionisten en hun volgers waaronder begrepen het CIDI en Kustaw Bessems van de Volkskrant. In Nederland mag niet gesproken worden over de anti-Joodse doelstelling van de helden van Wilders. Spreken over de hoofdschuld van de helden van Wilders aan de Shoah is een taboe. Dat zij seperatie van alle minderheden tot doel hadden is een publiek geheim.

Dat Wilders niet louter bedoelt dat er minder Marokkanen moeten zijn in Nederland en Europa blijkt uit zijn adoratie van de Zionisten en uit het werk van zijn collega Martin Bosma. Martin Bosma is partijideoloog van de PVV. In zijn boek 'De Schijn-Élite Van De Valse Munters' legt hij de basis voor het degraderen van andere Semitische stammen dan de Arabieren, namelijk de Joden. Het boek is te koop bij bol.com.

De manier waarop Bosma ongestraft en met kennelijk consent van Wilders en de PVV zich uitlaat over Joden heeft een sterk antisemitische reuk en moet Joden tot in het diepst van de Joodse identiteit raken. De teksten van Bosma in zijn boek imponeren als prelude op wat de Joden na dat er minder Marokkanen geregeld zijn, te wachten staat als dreigend vooruitzicht wat Joden kennelijk in het PVV gareel houden moet.

Bosma schermt met vermeende zorgen om de veiligheid van Joden in verband met antisemitisme, als argument om Arabieren in een kwaad daglicht te stellen. Daarbij miskent Bosma dat de PVV vanuit Joodse kring veel kritiek krijgt op het racistische karakter van de partij. Bosma citeert het desbetreffende commentaar uit Joodse kring en doet daar vervolgens laatdunkend over, het commentaar van Naftaniel wordt bijvoorbeeld gedegradeerd omdat hij van de PvdA is:

Ook in joods Nederland zien we een kloof tussen de multicultureel angehauchte elite en de ‘gewone’ leden die wel de schaduwzijden van de islamisering zien. Een veelzeggende kop in het Israëlische dagblad Ha’aretz luidt: ‘Nederlandse Joden harder in hun veroordeling van FITNA dan moslims’. Ronny Naftaniel van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) toont zich teleurgesteld over de rustige reactie van moslims. ‘Ik was verbaasd door de stilte van de plaatselijke moslimleiders. Als ik moslim geweest was zou ik me uitspreken en Wilders aanvallen voor deze film. Ik zou niet ophouden met erover te schreeuwen. Ik begrijp hun stilte niet.’ Volgens Naftaniel zou de film slechts tot polarisatie leiden. FITNA zou suggereren dat alle moslims terroristen zijn, aldus Naftaniel, die lid is van de PvdA.

Rabbijn Soetendorp met zijn relevante commentaar, die FITNA terecht vergelijkt met Hitlers geschrift Mein Kampf, wordt ook gekleineerd omdat hij deelnemer is aan “het mislukte Benoemen en Bouwen-project”

Rabbijn Soetendorp ‘gaat er voor vechten dat religieuze leiders voortaan hun nek uitsteken als de islam, of welke religie dan ook, in een hoek wordt gedrukt’. De rabbijn zegt over Geert Wilders: ‘Wat een malloot! Iemand moet dat wel tegen hem zeggen. Pas afgelopen weekend kwam eindelijk SP-leider Jan Marijnissen in actie, die beweerde dat Wilders een racist is.’

Rabbijn Soetendorp is ook deelnemer aan het mislukte Benoemen en bouwen-project. Hij is initiatiefnemer van de Dag van Respect, het project dat in zijn nieuwsbrief de film FITNA vergelijkt met Hitlers geschrift Mein Kampf. Hij ondertekent ook een verklaring ter promotie van een ander mislukt project, de demonstratie op de Dam van Nederland Bekent Kleur in maart 2008. Er komen daar meer journalisten dan betogers. Een van de sprekers is Hedy d’Ancona, die Geert Wilders vergelijkt met Adolf Hitler.

Bosma citeert ook rabbijn Lody van der Kamp en voormalig adjunct-directeur van het CIDI, Hadassa Hirschfeld, en negeert hun commentaren verder.

Rabbijn Lody van der Kamp, tevens fractieleider van het CDA in een stadsdeelraad, schrijft een opinieartikel waarin hij stelt: ‘In de generaliserende manier waarop de PVV zich uitlaat over de islam en de moslimgemeenschap herkennen velen van de joodse gemeenschap zich niet. (…) Velen van ons hechten gelukkig heel sterk aan de democratische waarden en burgerrechten die Nederland rijk is. (…) Het gegeven dat PVV-Kamerlid Bosma een Israëlische vlag voor zijn raam heeft hangen en een T-shirt draagt met de tekst “Israël Defense Forces” is dan allang niet meer relevant.

De voormalig adjunct-directeur van het CIDI, Hadassa Hirschfeld, belegt een bijeenkomst in Paradiso met als enig doel het mobiliseren van krachten tegen de PVV. ‘Weet u, het gesprek gaat over hoe we gezamenlijk Wilders kunnen bestrijden en hoe het komt dat dat kennelijk niet lukt.’

Bosma citeert ook Adolf Hitler:

Hoe kun je socialist zijn, zonder antisemiet te wezen?

Volgens Martin Bosma zijn socialisten fascisten en/of antisemieten want Hitler was ook socialist. Met andere woorden, volgens Bosma is Ronny Naftaniel ook antisemiet want hij is socialist want van de PvdA. Het bizarre aan Martin Bosma is dat hij in zijn boek iedereen die iets zegt over Joden de wind van voren geeft, terwijl hijzelf en zijn partij stellen dat er te veel andere Semieten (te weten Arabieren) zijn.

De antisemitische aap komt bij Martin Bosma uit de mouw wanneer hij Joden op één lijn stelt met dieren, gas en geel, stereotypen zoals dat ook in Der Ewige Jude ging. Verwijzend naar Naftaniel schrijft Bosma:

Ook een andere groep kanaries verlaat de kolenmijn.

Het plan van de PVV voor de dieren politie moet in verband gebracht worden met het geel van kanaries, dan is (meteen) duidelijk dat hiermee geanticipeerd wordt op de ouderwetse dehumanisering van Joden die kanaries zijn voor de dieren politie van de PVV. Verderop associeert Bosma Joden weer met dieren en geel:

de kanaries in de kolenmijn: joden

Kanaries in kolenmijnen wekt associaties met gas. Kanaries worden in kolenmijnen gebruikt als gasmelder. Bosma suggereert in zijn boek dat Joden alarm slaan in verband met antisemitisme der Islamieten terwijl PVV-leider Wilders zelf Herzl en Jabotinsky als zijn helden ziet. In ieder geval citeert Martin Bosma de Jood Ed Van Thijm:

Antisemitisme en moslimhaat zijn loten van één stam, beide vormen van onversneden racisme

Dit is een door Bosma genegeerde waarheid als een koe, daarom hebben de Joden net zo veel te vrezen van de PVV als van de NSB en de Nationaal Socialisten vroeger. Ook daarom de vrees mij mensen met een Joodse achtergrond dat zij de volgende zijn die door de PVV gedecimeerd worden zullen. Dat ook Esther Voet van het Centrum Informatie Documentatie Israel zorgen heeft blijkt mede uit het bericht van de Telegraaf van 07 mei 2014 met als titel “Wilders in zee met de verkeerden”. In dit artikel wordt Esther Voet, directeur Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) geciteerd:

„Het is verontrustend dat Wilders als een blad aan een boom is omgedraaid”, vindt CIDI-directeur Esther Voet. „Altijd heeft hij gezegd niet met extreemrechts in zee te gaan, maar dat gebeurt nu toch. Het is een glijdende schaal”, constateert Voet. De FPÖ, opgericht door oud-SS’ers, wentelt zich nog ’in het bruine verleden’, aldus Voet. „Zij zijn echt nog niet in het reine gekomen met het verleden. In Oostenrijk is de situatie echt heel anders dan in Duitsland. Joden hebben helemaal niets goeds te verwachten van de FPÖ”, zegt ze.

Datzelfde geldt voor het Front National, waar Marine Le Pen weliswaar het stokje heeft overgenomen van haar vader en veroordeelde antisemiet Jean-Marie, maar waar volgens Voet het foute gedachtegoed nooit is aangepast. Vader Le Pen staat ’gewoon’ op de Europese lijst en kan dus zomaar samen met de PVV in de Europese bankjes terechtkomen. Bovendien is hij ook nog een erevoorzitter van het Front National. „Als hij echt de broek niet meer aan heeft, dan moet Marine Le Pen misschien maar eens tegen hem zeggen dat het tijd is om te vertrekken”, aldus Voet.

Wilders laat in een reactie weten ’niet bang’ te zijn om met extreemrechts in een hoek te worden geplaatst. Verder doet de PVV-voorman er het zwijgen toe. Wilders zoekt samenwerking met populistisch rechtse partijen in Europa om een blok te kunnen vormen in het Europees Parlement.

Wilders bewijst zijn antisemitisme door “zeer pro-Israël” te zijn. In het Jodendom bestaat een plicht tot leven in de Diaspora en een verbod op het stichten van een Joodse Staat. Israël is Zionistisch en daarmee anti-Joods. Voorts zijn Herzl en Jabotinsky de mannen die respectivelijk de Endlosunder der Judenfrage uitvond en als militair leider uitvoerde namens de Zionisten. Een geschiedenis die niemand vertellen mag van de Zionisten want dan dreigen er 'dire consequences'.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus